Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2008                              

AΦIEPΩMA ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΟΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


Ελληνικές τράπεζες:
Οι εξωστρεφείς προηγούνται σε επιδόσεις


Εθνική, Eurobank, Alpha και Πειραιώς απολαμβάνουν τους καρπούς των διεθνών τολμημάτων τους, ενώ οι επικριτές των φιλόδοξων ανοιγμάτων "μεταλλάχθηκαν" σε όψιμους χειροκροτητές


Του Μάκη ΑποστόλουΤριπλασιασμό των εσόδων από τόκους και προμήθειες και διπλασιασμό της καθαρής τους κερδοφορίας μέσα σε μία πενταετία (2006-2010) προβλέπει ότι θα εμφανίσουν οι εγχώριες τράπεζες σε πρόσφατη έκθεση η Citi.
Ειδικότερα, ο διεθνής επενδυτικός οίκος προβλέπει ότι το 2010, τα καθαρά κέρδη των εννέα κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας θα ξεπεράσουν τα 9 δισ. ευρώ από 3,53 δισ. που ήταν το 2006. Βασικές πηγές της κερδοφορίας τους θα είναι ασφαλώς τα έσοδα από τόκους και προμήθειες τα οποία αναμένεται το 2010 να... «εκτοξευθούν» σε 21,35 δισ. ευρώ από 10,74 δισ. ευρώ το 2006.
Μάλιστα στο τέλος της εξεταζόμενης πενταετίας, τέσσερις τράπεζες (Εθνική, Alpha, Eurobank, Πειραιώς) εκτιμάται ότι θα έχουν «σπάσει» το... φράγμα του 1 δισ. ευρώ σε κέρδη, ενώ το 2011 θα προστεθούν στη λίστα τόσο η Marfin Popular Bank όσο και η Τράπεζα Κύπρου.
Αναφορικά με την τριετία 2008-2010, η HSBC προχωρά σε μείωση των εκτιμήσεών της για τα καθαρά κέρδη του κλάδου για την περίοδο 2008 - 2010 κατά 1% έως 7% κατά μέσο όρο – ως απόρροια της διεθνούς κρίσης στον κλάδο - σημειώνοντας ωστόσο ότι οι τράπεζες θα διατηρήσουν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών στο 20% ετησίως.
Για την Εθνική Τράπεζα, η HSBC θεωρεί ως βασικές «απειλές» για τη μελλοντική κερδοφορία της τράπεζας, την έλλειψη δυναμικής όσον αφορά στην συγκέντρωση των καταθέσεων καθώς και τις πολιτικές και μακροοικονομικές ανησυχίες στην Τουρκία. Ωστόσο τονίζει πως αυτοί οι παράγοντες δεν είναι αρκετά «ισχυροί» ώστε να χαλάσουν τις προοπτικές του ομίλου. Η χρηματιστηριακή προχωρά σε μείωση των προβλέψεών της για τα κέρδη ανά μετοχή της τράπεζας κατά 3%-5% για τις χρήσεις 2008 και 2009.
Για την Eurobank, η HSBC θεωρεί περιορισμένο το ρίσκο στην εγχώρια αγορά (λόγω των χαμηλότερων ρυθμών ανάπτυξης των χορηγήσεων), ενώ προσδιορίζει ως κυριότερο «κίνδυνο» μια πιθανή αύξηση του πιστωτικού κόστους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, προχωρά σε μείωση των εκτιμήσεών της για τα κέρδη της επόμενης τριετίας κατά 2% έως 6%, ενώ προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών που θα ξεπερνά το 18% την περίοδο 2007-2010. Ειδικότερα για τις δραστηριότητες της τράπεζας στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στη Νέα Ευρώπη, η Marfin Analysis σημειώνει ότι στο α’ τρίμηνο του 2008 τα καθαρά κέρδη τετραπλασιάστηκαν, διαμορφούμενα στα 36 εκατ. ευρώ, συνεισφέροντας κατά 17% στα ενοποιημένα κέρδη.
Σε ό,τι αφορά στην Alpha Bank, οι προβλέψεις της HSBC για τα κέρδη ανά μετοχή του 2008 μειώνονται κατά 6%, αντίθετα αυξάνονται κατά 6% για το 2010, λόγω της αναμενόμενης ταχύτερης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Από την άλλη, βρίσκει το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της Alpha Bank μάλλον... υπεραισιόδοξο, ωστόσο, στα τρέχοντα επίπεδα, θεωρεί πως οι ενδεχόμενες απογοητεύσεις έχουν προεξοφληθεί.
Για την Τράπεζα Πειραιώς, η HSBC αναφέρει πως το business plan της διοίκησης φαίνεται φιλόδοξο σε ένα «δύσκολο» περιβάλλον και προχωρά σε μείωση των εκτιμήσεών της για τα κέρδη ανά μετοχή της Πειραιώς κατά 1% έως 4% για το διάστημα 2008-2010. Παράλληλα, η Proton Bank προβλέπει υποχώρηση των καθαρών κερδών της τράπεζας κατά 47,9% στο α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης (στα 129,4 εκατ. ευρώ, έναντι 248,2 εκατ. ευρώ πέρσι). Εξαιρουμένης, όμως, της μετά φόρων επίπτωσης από την πώληση του ποσοστού που κατείχε η τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου, τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα εμφανίζουν άνοδο της τάξης του 36,4% στα 129,4 εκατ. ευρώ, έναντι 94,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι κυπριακές, οι κρατικές και η Emporiki
Η HSBC εκτιμά ότι η υιοθέτηση του ευρώ θα έχει μια βραχυπρόθεσμα αρνητική επίπτωση στο καθαρό περιθώριο εσόδων από τόκους της Τράπεζας Κύπρου, εξέλιξη η οποία θα δημιουργήσει μια αδυναμία στον ρυθμό αύξησης της κερδοφορίας το 2008. Παράλληλα, προχωρά σε μείωση των εκτιμήσεών της για τα καθαρά κέρδη του 2008 κατά 5%, αυξάνοντας όμως τις προβλέψεις για τις χρήσεις 2009-2010 κατά 1%-2%, αναμένοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των καθαρών κερδών της τράπεζας της τάξης του 18% για την περίοδο 2007-2010.
Για τη Marfin Popular Bank, η χρηματιστηριακή εκτιμά πως οι στόχοι που έχει θέσει η διοίκηση είναι υπεραισιόδοξοι, ενώ προχωρά σε μείωση των εκτιμήσεών της για τα καθαρά κέρδη της τράπεζας κατά 11%-14% για το διάστημα 2008-2010.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της HSBC, η ΜΡΒ διαπραγματεύεται 8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή του 2008 και 6,3 φορές αυτά του 2009, που αντιπροσωπεύει discounts της τάξης του 24% και 27% έναντι των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών αντίστοιχα.
Για την Εμπορική Τράπεζα, η HSBC αναφέρει ότι η αναδιάρθρωσή της προχωρά με αργό ρυθμό, ενώ μειώνει τις προβλέψεις της για τα καθαρά κέρδη κατά 13%-35% για το διάστημα 2008-2010. Το α' τρίμηνο της φετινής χρήσης έκλεισε με ζημιές 15,3 εκατ. ευρώ για την τράπεζα λόγω κυρίως των ζημιών από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, το αυξημένο κόστος άντλησης ρευστότητας και την πίεση στα επιτοκιακά περιθώρια.
Αναφορικά με την Αγροτική Τράπεζα, σε πρόσφατο report η Credit Suisse ανέφερε ότι η τράπεζα προσφέρει για την περίοδο 2007-2009 ένα μέσο ετήσιο αύξησης κερδών της τάξης του 10% έναντι 14,7% του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου. Ωστόσο επισημαίνει τις ανησυχίες της αγοράς σχετικά με την εξάρτηση της τράπεζας στην πώληση συμμετοχών της καθώς και στην πιθανότητα αύξησης του κόστους των καταθέσεων.
Τέλος, για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η Εθνική-Π&Κ ΑΧΕΠΕΥ προβλέπει ότι θα εμφανίσει πτώση 39% στα καθαρά κέρδη α' τριμήνου (στα 24 εκατ. ευρώ), με τα έσοδα να μειώνονται κατά 12% στα 84 εκατ. ευρώ. Αύξηση 16% αναμένεται στα καθαρά έσοδα από τόκους, στα 80 εκατ. ευρώ.


Πώς ξεκίνησε το 2008
Σημείο αναφοράς για το σύνολο των εταιριών του ΧΑ ο τραπεζικός κλάδος απώλεσε το 32% της περσινής κερδοφορίας του η οποία όμως σε σημαντικό μέρος της αποτελούταν από έκτακτα αποτελέσματα. Όπως επισημαίνει το τμήμα ανάλυσης της «Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ», η οργανική δομή των κερδών παρουσιάζει μια πολύ ικανοποιητική εικόνα με τα έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται στα 3,34 δισ. ευρώ (+17,2%) και τα έσοδα από προμήθειες στα 890 εκατ. ευρώ (+8,5%). Στον τομέα των οργανικών κερδών ιδιαίτερα εντυπωσιακές επιδόσεις λόγω μεγέθους πέτυχαν οι Alpha bank, η Εθνική Τράπεζα η Εurobank και η Τρ. Πειραιώς ενώ αντίθετα η Εμπορική Τράπεζα, η Aspis και η Αγροτική φαίνεται ότι χάνουν μερίδιο αγοράς από την μείωση των εσόδων από τόκους. Αυξημένες κατά 23,8% είναι οι προβλέψεις (522 εκατ. ευρώ) ενώ η αύξηση του κόστους λειτουργίας διαμορφώθηκε στο 10,7% κοντά στα 2 δισ. ευρώ. Η συνολικά καλή δομή των κερδών του τραπεζικού κλάδου αποτελεί μια καλή παρακαταθήκη για το σύνολο της χρήσης.

Πώς είδαν οι αναλυτές το α' τρίμηνο
Εθνική Τράπεζα
Για ακόμη μία χρήση, τα αποτελέσματα της κορυφαίας ελληνικής τράπεζας ξεπέρασαν ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, αφού τα καθαρά κέρδη και τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν υψηλότερα του αναμενομένου. Ανέλπιστα καλή ήταν και η πορεία της Finansbank. Ο μόνος προβληματισμός των αναλυτών τη δεδομένη στιγμή αφορά στα ισχνά έσοδα από προμήθειες.
Alpha Bank
Παρά την αναμενόμενη κάμψη της κερδοφορίας, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ποιότητα της κερδοφορίας είναι ισχυρή, καθοδηγούμενη κυρίως από τα έσοδα από τόκους, τα οποία αντιστάθμισαν πλήρως τα χαμηλότερα έσοδα από συναλλαγές. Η συνολική εικόνα των μεγεθών κρίνεται ικανοποιητική, αν σκεφθούμε ότι η τράπεζα δεν εφάρμοσε επιθετική τιμολογιακή πολιτική.
Eurobank
Ήταν μία από τις τέσσερις τράπεζες που αύξησαν τα κέρδη τους και στο α' τρίμηνο του 2008, λόγω του πενταπλασιασμού των κερδών από τη Νέα Ευρώπη, αλλά και από τη συνεχιζόμενη αυξητική τάση σε καταθέσεις (31%) και χορηγήσεις (34%).
Τράπεζα Πειραιώς
Θετικό ήταν το α' τρίμηνο για την τράπεζα αν δεν συμπεριληφθεί το έκτακτο κέρδος από την πώληση της συμμετοχής στην Τράπεζα Κύπρου το περσινό α' τρίμηνο. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε περίπου ίδιο ποσοστό με τις χορηγήσεις για ακόμη ένα τρίμηνο, ενώ αναμένεται ότι η τράπεζα θα εμφανίσει εξαιρετικό ρυθμό ανάπτυξης κερδών της τάξης του 32% για το σύνολο της φετινής χρήσης.
Αγροτική Τράπεζα
Οι ζημιές από χρηματοοικονομικές πράξεις και η συμπίεση των περιθωρίων οδήγησε σε κάμψη της κερδοφορίας της τράπεζας. Συνολικά, ο ρυθμός αύξησης των όγκων του ομίλου ήταν αδύναμος, καθώς τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 12,7% ενώ οι καταθέσεις κατά 3,2% σε ετήσια βάση.
Τράπεζα Κύπρου
Τα καθαρά κέρδη του ομίλου άφησαν ικανοποιημένους τους αναλυτές, οι οποίοι ωστόσο εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη διατηρησιμότητα της εικόνας αυτής και στο μέλλον, καθώς τα έσοδα από τόκους και προμήθειες ήταν χαμηλότερα του αναμενόμενου.
Marfin Popular Bank
H Marfin Investment Group συνέβαλε στα έσοδα από προμήθειες της τράπεζας με 12 εκατ. ευρώ, ωστόσο η τράπεζα «πλήρωσε» στο τρίμηνο τη χαμηλή επίδοση στον τομέα των χρηματοοικονομικών εσόδων (35,2 εκατ. ευρώ από 85 πέρσι).
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Ισχνά χαρακτηρίζουν οι αναλυτές τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το α΄ τρίμηνο το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, τονίζοντας ότι επηρεάστηκαν από τις ζημίες από χρηματοοικονομικές πράξεις.
Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το Τ.Τ. ήταν ισχνά, λόγω των ζημιών από χρηματοοικονομικές πράξεις και του σημαντικά υψηλότερου κόστους από τις προβλέψεις απομειώσεων, σχολιάζει η HSBC.Πρόσφατες εξελίξεις

Εμπορική Τράπεζα
Σε Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο
Σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιό της για την περίοδο 2007-2011, η Εμπορική Τράπεζα θα αποτελέσει «πλατφόρμα» για τη δυναμική διείσδυση της Credit Agricole στις αγορές της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Κύπρου, όπου η Τράπεζα έχει ήδη παρουσία. Βασική προτεραιότητα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου λιανικής και η αναβάθμιση της υποδομής, ενώ άμεσα προωθούνται προϊόντα και υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου, προβλέπονται αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ανά χώρα, συνολικού ύψους 92,1 εκατ. ευρώ.


Τα σχέδια συζητήθηκαν με πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, καθώς και με δημοσιογράφους στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, όπου βρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη των Ομίλου της Credit Agricole και της Εμπορικής Τράπεζας.


Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης των δύο Ομίλων, συνοδευόμενοι από διευθυντικά στελέχη της Emporiki Bank Bulgaria και Emporiki Bank Romania, συναντήθηκαν με τους Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών κάθε χώρας, καθώς και με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον Γάλλο Πρέσβη στη Βουλγαρία. Επίσης, ενημέρωσαν τους εκπροσώπους του Βουλγαρικού και Ρουμανικού Τύπου, καθώς και στελέχη της Εμπορικής Τράπεζας στις δύο χώρες, για τους βασικούς άξονες της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης και τα αποτελέσματα του Προγράμματος Μετασχηματισμού, που εφαρμόζεται στις θυγατρικές της Εμπορικής στο εξωτερικό.


Ελληνική Τράπεζα
Σε Ρωσία και Νότιο Αφρική

Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί δίκτυο 76 καταστημάτων στην Κύπρο με μερίδιο αγοράς 11% στις καταθέσεις και 9% στις χορηγήσεις. Στην Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή 28 καταστήματα, με άμεσα σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη.
Ο Όμιλος διατηρεί Γραφεία αντιπροσωπείας σε Μόσχα, Νότιο Αφρική, Αγία Πετρούπολη και Κίεβο, ενώ προχωρεί και με τη δημιουργία τραπεζικού καταστήματος στη Ρωσία.


Τα αποτελέσματα της πρώτης τριμηνίας του 2008 κρίνονται ως ικανοποιητικά, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008. Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους ανήλθε σε 23 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βρίσκεται στο 56% και  ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου σε ετησιοποιημένη βάση, διαμορφώνεται στο 16,4%.
Σύμφωνα με το Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο 2008-2010 της Ελληνικής, το τρίπτυχο της στρατηγικής της είναι: κερδοφορία - ποιότητα - ανάπτυξη εργασιών. Οι κύριοι πυλώνες της ανάπτυξης εργασιών είναι:


(α) Περαιτέρω επέκταση του Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας, ανάπτυξη των εργασιών και επίτευξη του στόχου κερδοφορίας,
(β) Περαιτέρω ενδυνάμωση του Τομέα Διεθνών Επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την έναρξη τραπεζικών εργασιών στη Ρωσία και επέκταση της παρουσίας σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και
(γ) Ανάπτυξη στην Κύπρο του Τομέα Ιδιωτών, των Ασφαλιστικών Υπηρεσιών και Τομέα Επενδυτικών Υπηρεσιών.


Σημαντικότερος στόχος του Ομίλου παραμένει η μόνιμη και σταθερή κερδοφορία, με δείκτη εξόδων προς έσοδα 45% μέχρι το 2010 και απόδοση ιδίων κεφαλαίων πέραν του 20% στην τριετία 2008-2010.


Marfin Popular Bank
Σε Μάλτα, Ουκρανία, Ρουμανία, Σερβία
Μια σειρά σημαντικών στρατηγικών εξελίξεων προέκυψαν στην  Marfin Popular Bank, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2008:


Ο Ανδρέας Βγενόπουλος ανέλαβε καθήκοντα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, ενώ ο Ευθύμιος Μπουλούτας ορίστηκε νέος Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.


Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 43% της Lombard Bank Malta, της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας στη Μάλτα.
Δραστηριοποιήθηκε η μονάδα δανειοδότησης του Τμήματος Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών για εξυπηρέτηση των 28.000 πελατών του Τμήματος.
Επεκτάθηκε το δίκτυο καταστημάτων με 24 νέα σημεία (3 νέα καταστήματα και 4 νέα Επιχειρηματικά Κέντρα στην Ελλάδα) και 11 νέα καταστήματα σε άλλες χώρες, όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται (8 στην Ουκρανία, 1 στη Ρουμανία και 2 στη Σερβία).


Η Τράπεζα μεταβίβασε στο Dubai Financial Group το αρχικό ποσοστό 6.44% που διατηρούσε στη Marfin Investment Group (MIG), στα 7,00 ευρώ ανά μετοχή, το Μάρτιο 2008.


Το σύνολο των εσόδων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 9% ετησίως φτάνοντας τα 281,6 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από τις διεθνείς δραστηριότητες ήταν 30 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 11% του συνόλου των εσόδων του Ομίλου. Τα καθαρά έσοδα από τόκους υποστηριζόμενα από την σημαντική αύξηση των χορηγήσεων και των καταθέσεων έφτασαν τα 172,3 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση, παρόλο που επηρεάστηκαν αρνητικά από την υποτίμηση του δολαρίου και την μείωση των επιτοκίων των ΗΠΑ, την αναπροσαρμογή του βασικού επιτοκίου στην Κύπρο και τον συνεχή ανταγωνισμό στις καταθέσεις από ανταγωνιστές με περιορισμένη ρευστότητα σε Ελλάδα και Κύπρο.


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Πώς θα περιοριστούν οι δημόσιες σπατάλες
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα CEO & CSR 2008: Ιδιαίτερα επιτυχής η φετινή, δεύτερη διοργάνωση
Παρουσίαση: South-East Europe Banking Conference 2008
Αφιέρωμα - Ελληνικές τράπεζες: Οι εξωστρεφείς προηγούνται σε επιδόσεις
Συνέντευξη - Γιώργος Μιχελής: Η Ελλάδα θα τρέχει πίσω από τη ΝΑ Ευρώπη
Αφιέρωμα Τηλεπικοινωνίες: Στα "πακέτα" ποντάρουν οι εταιρίες
Αφιέρωμα Αγορά Φαρμάκου: Νέα δεδομένα από τη βιοτεχνολογία
Φάκελοι
Euromoney: Ασφαλιστές σε ρόλο risk managers
Euromoney: Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρο - Ενέργεια: Τρεις λόγοι για την ευφορία στην αγορά πετρελαίου
¶ρθρο - Αγορά καυσίμων: Κέρδη για τις μετοχές ενέργειας
¶ρθρο - Real Options: Πλοήγηση στην απόκρυψη αξίας
¶ρθρο - Έκθεση της Ernst & Young: Λιγότερες δημόσιες εγγραφές λόγω διεθνούς ύφεσης
Έρευνα: Επιφυλακτικοί οι καταναλωτές έναντι επιχειρήσεων και ΜΜΕ
Έρευνα - Εταιρικά αποτελέσματα 2007: Το ελληνικό επιχειρείν αντιστάθηκε στη διεθνή κρίση
Θέμα - Έργα υποδομής: Απαραίτητες οι ιδιωτικές επενδύσεις
Έρευνα - Ελλάδα: προηγείται σε υποδομή, υστερεί σε προσέλκυση επενδύσεων
Επενδυτικά θέματα
Έρευνα - Αγορά Αυτοκινήτου: Αύξηση 5% στις πωλήσεις Αύξηση 5% στις πωλήσεις
Θέμα - 7ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών KPMG:Σύγχρονες λύσεις σε σύγχρονα ζητήματα
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site