Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2008                              

AΦIEPΩMA ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ


Αγορά φαρμάκου:
Νέα δεδομένα από τη βιοτεχνολογία


Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Φαρμακοβιομηχανία εμφανίζει ανοδική τάση διαχρονικά, παρουσιάζοντας έντονες διακυμάνσεις γύρω από τη μέση τιμή. Κινείται, δε, σε επίπεδα υψηλότερα του αντίστοιχου δείκτη για το σύνολο της Βιομηχανίας.


Του Ανδρέα Αναστασίου


Xώρος εξ αντικειμένου ευαίσθητος, αλλά σίγουρα δυναμικός και οικονομικά αποδοτικός, η αγορά φαρμάκου. Με αρκετά προβλήματα, όμως. Στην Ελλάδα, η φαρμακευτική αγορά χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα αρμόδιων φορέων και πολυπλοκότητα διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η άσκηση φαρμακευτικής πολιτικής είναι αποσπασματική, καθώς συμμετέχουν πλήθος αρχών και ως συνέπεια καθίσταται συχνά αναποτελεσματική.
Η σημαντικότερη θεσμική εξέλιξη των τελευταίων ετών, στην ελληνική αγορά φαρμάκου, ήταν η ψήφιση του Νόμου 3457 περί Φαρμακευτικής Μεταρρύθμισης, με κυριότερο σημείο την κατάργηση της λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Προβλέπεται, πλέον, η αποζημίωση από την Κοινωνική Ασφάλιση όλων των νομίμως κυκλοφορούντων φαρμάκων στη χώρα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή, με κάποιες εξαιρέσεις (όπως τα ΜΗΣΥΦΑ και τα lifestyle drugs). Παράλληλα με την αποζημίωση όλων των φαρμάκων, το νέο σύστημα προβλέπει την επιστροφή μέρους των φαρμακευτικών δαπανών από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Το σημείο υπεροχής του νέου συστήματος αποζημίωσης φαρμάκων έναντι της λίστας έγκειται στο γεγονός ότι δεν περιορίζει τις επιλογές του ιατρού και -κατ’ επέκταση- του ασθενή.


Ζήτηση και προσφορά
Το Σεπτέμβριο του 2006, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας προέβη σε αναθεώρηση του συστήματος των Εθνικών Λογαριασμών, από την οποία προέκυψε αύξηση του ΑΕΠ κατά 25,7%. Στο πλαίσιο αυτό, έλαβαν χώρα σημαντικές αυξήσεις στα μεγέθη της φαρμακευτικής αγοράς, οι οποίες έχουν μεταβάλλει πλήρως την εικόνα του κλάδου και έχουν προκαλέσει έντονους προβληματισμούς.
Κύρια χαρακτηριστικά των αναθεωρημένων στοιχείων είναι αφενός ότι παρουσιάζουν την ιδιωτική δαπάνη να αποτελεί το 47,5% της συνολικής δαπάνης φαρμάκου (έναντι 22% που ίσχυε πριν την αναθεώρηση) και αφετέρου, ότι τα στοιχεία ζήτησης ξεπερνούν τα κατεξοχήν στοιχεία προσφοράς του κλάδου (πωλήσεις φαρμάκων που καταγράφονται από τον ΕΟΦ). Η νέα αυτή εικόνα δημιουργεί ερωτήματα τόσο ως προς τη σχέση ιδιωτικής- δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, όσο και ως προς τη σχέση των στοιχείων προσφοράς και ζήτησης της αγοράς.
Σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, από την πλευρά της προσφοράς, ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων έχει υποδιπλασιαστεί μέσα σε διάστημα πέντε ετών, καθώς από 22% το 2001 μειώθηκε σε 10,2% το 2005. Το εν λόγω έτος, οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα 3,8 δισ. ευρώ (ex-factory τιμές), από τις οποίες τα 2/3 περίπου αποτελούν πωλήσεις προς τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία (και επομένως περιλαμβάνουν τις παράλληλες εξαγωγές), ενώ το υπόλοιπο 1/3 διοχετεύεται στα νοσοκομεία.
Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Φαρμακοβιομηχανία εμφανίζει ανοδική τάση διαχρονικά, παρουσιάζοντας έντονες διακυμάνσεις γύρω από τη μέση τιμή. Κινείται, δε, σε επίπεδα υψηλότερα του αντίστοιχου δείκτη για το σύνολο της Βιομηχανίας. Τέλος, ο Δείκτης Τιμών Φαρμάκων παρουσιάζει χαμηλότερη μεταβολή σε σχέση τόσο με το Δείκτη Τιμών Υγείας όσο και με το Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός φαρμάκου ανήλθε το 2005 στο 0,7%, ενώ ο Δείκτης Τιμών Υγείας και ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 4% και 3,5%, αντίστοιχα.Κωνσταντίνος Ευριπίδης:
«Κλειδί» για τον φαρμακευτικό κλάδο η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων


Ο διευθύνων σύμβουλος της GENESIS Pharma, δεύτερης σε μέγεθος ελληνικής φαρμακευτικής εταιρίας, με εξειδίκευση στη βιοτεχνολογία, αναφέρεται στις ιδιαιτερότητες και τις προοπτικές του φαρμακευτικού χώρου και ειδικότερα της εταιρίας της οποίας ηγείται. «Μεγάλες προοπτικές έχουν η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, όμως αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι εναντίον μας και είναι θέμα επιχειρηματικής απόφασης και μεγάλης επένδυσης με σημαντικό ρίσκο».


Συνέντευξη στον Ανδρέα Αναστασίου


ΑΑ: Σε ποιο βαθμό η φαρμακευτική βιομηχανία, ως ιδιαίτερος τομέας της αγοράς, υπόκειται στις επιδράσεις της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας;
ΚΕ: Ο φαρμακευτικός κλάδος δεν είναι σε καμία περίπτωση αποκομμένος από το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι ένας από τους σημαντικούς βραχίονες της παγκόσμιας οικονομίας και των εθνικών οικονομιών. Ως αποτέλεσμα, υπόκειται σε πιέσεις σε περιόδους οικονομικής ύφεσης ή αστάθειας και αντίστοιχα σημειώνει μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι ευνοϊκότερες. Πρόκειται όμως για ανθεκτικό κλάδο, καθώς η ζήτηση είναι πιο ανελαστική.


ΑΑ: Ποια η θέση και ο ρόλος της ελληνικής αγοράς φαρμάκου και φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας στο σημερινό, παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον;
ΚΕ: Η ελληνική φαρμακευτική αγορά είναι μια αγορά που δεν στηρίζει το μέλλον της στην έρευνα ή την ανάπτυξη σκευασμάτων. Από τη μια δεν υπάρχουν καθόλου ευνοϊκές συνθήκες για έρευνα και από την άλλη, η παραγωγή παγκοσμίως έχει συγκεντρωθεί σε πολύ λίγες χώρες, που προσφέρουν μεγαλύτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Επομένως, η εξωστρέφεια είναι μονόδρομος για την ανάπτυξή μας. Η κομβική μας θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μάς προσφέρει την ευκαιρία να επενδύσουμε σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές και να πετύχουμε σημαντική ανάπτυξη.
Αυτό κάναμε και στη GENESIS Pharma, από τα πρώτα χρόνια δραστηριοποίησής μας. Απευθυνθήκαμε στην παγκόσμια αγορά, πετύχαμε συνεργασίες με εταιρίες κολοσσούς στην έρευνα και παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων, γίναμε ο αποκλειστικός τους συνεργάτης για την Ελλάδα και πολύ σύντομα επενδύσαμε και σε αγορές της ΝΑ Ευρώπης, επεκτείνοντας την αποκλειστική εκπροσώπηση των προϊόντων μας και σε αυτές τις αγορές.


ΑΑ: Πέρα των γενικών "νόμων" που διέπουν κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και πέρα από το επίσημο κανονιστικό πλαίσιο της φαρμακευτικής αγοράς, σε ποιους άγραφους «κανόνες» υπακούουν οι επικεφαλείς των φαρμακευτικών εταιριών, ως επιχειρήσεις με εξαιρετικά ευαίσθητο αντικείμενο;
ΚΕ: Κάθε επιχείρηση πέρα από τους νόμους της αγοράς και το κανονιστικό ή θεσμικό πλαίσιο, με τη λειτουργία της επηρεάζει πολλαπλά την κοινωνία και το περιβάλλον γύρω της. Είναι χρέος μας να κατανοήσουμε αυτή τη συνθήκη και να λειτουργούμε με γνώμονα το «στίγμα» μας να είναι θετικό. Δεν θα έλεγα πως πρόκειται για άγραφο κανόνα, αλλά για εταιρική φιλοσοφία. Και δεν αφορά περισσότερο στις φαρμακευτικές, από άλλες εταιρίες. Για εμάς στη GENESIS Pharma αυτό σημαίνει πως πίσω από το στόχο μας για επιχειρηματική ανάπτυξη, βρίσκεται το αρχικό όραμα που μας ώθησε να ιδρύσουμε την εταιρία: να προσφέρουμε στους Έλληνες ιατρούς τα καλύτερα δυνατά εφόδια που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο και να δίνουμε ουσιαστική ελπίδα σε όσους περισσότερους ασθενείς μπορούμε.
Την ίδια στιγμή, φροντίζουμε να λειτουργούμε με απόλυτη διαφάνεια, συνέπεια και σεβασμό, ώστε η επιρροή στους εργαζομένους μας, τους συνεργάτες μας, όσους επηρεάζουμε άμεσα ή έμμεσα να είναι θετική.


ΑΑ: Υπό αυτό το πρίσμα, πόσο εύκολες ή δύσκολες είναι οι επιχειρηματικές κινήσεις, που είναι επιβεβλημένες για την ανάπτυξη μιας εταιρίας;
ΚΕ: Η συνεχής ανάπτυξη μιας εταιρίας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ευμετάβλητο περιβάλλον, όπως αυτό της φαρμακοβιομηχανίας, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί ξεκάθαρη στρατηγική και ουσιαστική δέσμευση όλων απέναντι σ’ ένα κοινό όραμα, ικανότητα ανάλυσης των δεδομένων της αγοράς, εσωτερική δομή που επιτρέπει τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και μια ομάδα ικανών συνεργατών. Το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζουμε στη GENESIS Pharma βασίζεται στους παραπάνω άξονες και εν πολλοίς είναι υπεύθυνο για όσα έχουμε καταφέρει έως σήμερα.

ΑΑ: Πώς κρίνετε τις συνθήκες στην ελληνική αγορά φαρμάκου και τι προοπτικές διαβλέπετε γι' αυτήν;
ΚΕ: Η ελληνική αγορά φαρμάκου σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών έχει θετικό πρόσημο και οι εκτιμήσεις για το μέλλον δεν δείχνουν κάτι διαφορετικό. Έχουν αρχίσει παράλληλα να γίνονται και κάποιες θετικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες για τη λειτουργία των εταιριών, αναφέρομαι στην κατάργηση της λίστας και τον προσδιορισμό των τιμών, που μας δημιουργούσαν στο παρελθόν μεγάλα γραφειοκρατικά προβλήματα και καθυστερήσεις. Όμως εξακολουθούν για παράδειγμα να είναι πολύ μεγάλη πληγή για εμάς τα νοσοκομειακά χρέη.
Ανεξάρτητα από τις συνθήκες, θεωρώ πως με τις κατάλληλες επιχειρηματικές επιλογές, οι προοπτικές του κλάδου μπορεί να είναι σημαντικές με κυριότερο άξονα όπως σας προανέφερα, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.
Σε δεύτερο επίπεδο, μεγάλες προοπτικές έχουν η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, όμως αυτή τη στιγμή, οι συνθήκες είναι εναντίον μας και είναι θέμα επιχειρηματικής απόφασης και μεγάλης επένδυσης με σημαντικό ρίσκο από μέρους μας.


ΑΑ: Τι ξεχωρίζει την φαρμακευτική βιοτεχνολογία από τον υπόλοιπο φαρμακευτικό χώρο;
ΚΕ: Τα βιοτεχνολογικά σκευάσματα αξιοποιούν τη δομική ύλη του ανθρώπινου οργανισμού, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά φάρμακα που έχουν ως βάση χημικές ουσίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το όραμα «εξατομικευμένων θεραπειών» που θα απευθύνονται στον κάθε ασθενή βάσει του ιστορικού και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, είναι πλέον μια ορατή προοπτική που συνεπάγεται τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης στη μάχη της θεραπείας σπάνιων ασθενειών. Θεωρητικά, οι προοπτικές του κλάδου είναι ανεξάντλητες, καθώς βρίσκει εφαρμογή στο σύνολο των θεραπευτικών πεδίων. Πρόκειται για μια επανάσταση, με θεαματικά αποτελέσματα, τα οποία θα γίνονται ορατά ολοένα και περισσότερο στα χρόνια που έρχονται.  Ήδη η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων μίας σειράς σοβαρών και χρόνιων παθήσεων όπως, ο καρκίνος, το αλτσχάιμερ, αιματολογικές ασθένειες καθώς και στην αντιμετώπιση των αυτοάνοσων νοσημάτων όπως, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η ψωρίαση, η νόσος του Κρόουν, είναι πρωτόγνωρη σε σύγκριση με τις θεραπείες που εφαρμόζονταν μέχρι πρότινος.


ΑΑ: Η εταιρία σας δικαιούται να είναι ικανοποιημένη για τις διεθνείς συνεργασίες της, τις οικονομικές επιδόσεις της και για διακρίσεις που έχει λάβει στους τομείς του εργασιακού περιβάλλοντος και της επιχειρηματικής καινοτομίας. Σε ποιους παράγοντες βασίσθηκαν, κυρίως, αυτές οι επιτυχίες;
ΚΕ: Αναμφισβήτητα σε ένα βασικό τρίπτυχο, στο όραμά μας, το στρατηγικό επιχειρηματικό μας πλάνο και τη γενικότερη φιλοσοφία, που διέπει τη λειτουργία μας και είναι σταθερή όλα αυτά τα χρόνια.
Στοχεύσαμε να δημιουργήσουμε μια αμιγώς ελληνική φαρμακευτική εταιρία, δυνατή και επιτυχημένη. Σκεφτήκαμε καινοτόμα και αποφασίσαμε πως μόνο ανοίγοντας μια καινούργια αγορά για τα ελληνικά δεδομένα, την αγορά της βιοτεχνολογίας, θα μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε ως ίσος προς ίσο τις περισσότερες από 200 φαρμακευτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα. Και αναγνωρίσαμε έγκαιρα τις δυνατότητες της βιοτεχνολογίας, καθώς παρακολουθούσαμε τις ραγδαίες εξελίξεις στην Αμερική και την υπόλοιπη Ευρώπη.
Κερδίσαμε τις διεθνείς μας συνεργασίες, έχοντας από την αρχή στο μυαλό μας ένα μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό πλάνο και έχοντας πολύ μεγάλη γνώση της διεθνούς και εγχώριας αγοράς φαρμάκου. Παράλληλα, αξιολογούμε συστηματικά τις εξελίξεις του κλάδου, ώστε να αξιοποιούμε πρώτοι τις ευκαιρίες που προκύπτουν, αναπροσαρμόζοντας τη στρατηγική μας, όπου χρειάζεται.


ΑΑ: Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το σημαντικότερο νέο στοιχείο που εισηγήθηκε η GENESIS Pharma στην ελληνική αγορά;
ΚΕ: Δεν θα μπορούσα να πω κάτι άλλο, από την ίδια τη βιοτεχνολογία. Μέχρι σήμερα, από τα προϊόντα που εκπροσωπούμε, έχει βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα ζωής χιλιάδων ασθενών, με χρόνιες και σύνθετες στην αντιμετώπισή τους παθήσεις.


ΑΑ: Τι σημαίνει για την GENESIS Pharma ο χώρος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης;
ΚΕ: Όπως προανέφερα, η εξωστρέφεια είναι συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας και βασικός μοχλός της επιχειρηματικής μας ανάπτυξης από την ίδρυσή μας.
Με στόχο να προσφέρουμε θεραπεία σε όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς δεν περιοριστήκαμε στα στενά σύνορα της ελληνικής επικράτειας. Κινηθήκαμε δυναμικά από την πρώτη στιγμή ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ουσιαστικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Καταβάλαμε ιδιαίτερη προσπάθεια και σήμερα είμαστε  ιδιαίτερα περήφανοι που εταιρίες όπως αυτές στις οποίες αναφέρθηκα νωρίτερα, μας έχουν επιλέξει ως στρατηγικό τους εταίρο για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε γραφεία σε Κύπρο και Ρουμανία. Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση της παρουσίας μας σε όλες τις βαλκανικές χώρες και η διάθεση σε αυτές τις αγορές ακόμα περισσότερων πρωτοποριακών σκευασμάτων βιοτεχνολογίας.


ΑΑ: Ποιοι είναι οι περαιτέρω στόχοι της εταιρίας;
ΚΕ: Σήμερα είμαστε η δεύτερη σε μέγεθος ελληνική φαρμακευτική εταιρία και πρώτη σε νοσοκομειακές πωλήσεις μεταξύ των φαρμακευτικών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Έχουμε κατακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών συνεργατών μας και της ιατρικής κοινότητας και έχουμε εδραιωθεί στην αγορά, πετυχαίνοντας συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι επαναπαυόμαστε. Αναζητούμε συνεχώς νέες συνεργασίες, αυξάνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας, αναζητώντας πρωτοπόρα φάρμακα που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους σε παγκόσμιες έρευνες, ενδυναμώνουμε την παρουσία μας στις ξένες αγορές, ενώ σχεδιάζουμε την είσοδό μας σε καινούργιους τομείς, με ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις, όπως αυτός της ανάπτυξης προϊόντων (product development).
Wyeth Hellas:
Με έμπνευση για έναν υγιέστερο κόσμο


Η Wyeth Ελλάς, κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, έχει παρουσιάσει ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι προηγούνται κατά πολύ αυτών της ελληνικής αγοράς φαρμάκου. Ο κυριότερος παράγοντας της δυναμικής της αφορά στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων και ιδιαίτερα αποτελεσματικών προϊόντων. Η εταιρία έχει ηγετική θέση στους τομείς της αντιμετώπισης των λοιμώξεων, των νευρολογικών και ψυχιατρικών παθήσεων, της ανοσολογίας, της ογκολογίας, των εμβολίων και της παιδικής διατροφής.


Ερευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων
Η ριζική αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας από το 2000 και μετέπειτα ήταν η απαρχή μιας ιδιαίτερα αποδοτικής πορείας. Η Wyeth επενδύοντας διαρκώς στον τομέα της έρευνας και παραγωγής φαρμάκων, το καλοκαίρι του 2005 λειτούργησε στην Ιρλανδία το εργοστάσιο του Grange Castle, μια επένδυση 2 δισ. ευρώ, αποκλειστικά αφιερωμένη στην έρευνα και παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων.  Ενδεικτικό της μεγάλης παραγωγικότητας στον τομέα της καινοτομίας και της ανακάλυψης νέων φαρμάκων είναι το γεγονός ότι, από το 2006 και μετά,  στοχεύει να εισάγει σε κλινικές δοκιμές 15 νέες φαρμακευτικές ουσίες και να κυκλοφορεί τρία νέα φαρμακευτικά προϊόντα ετησίως. Το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης της Wyeth βραβεύθηκε από το περιοδικό R&D Directions στις ΗΠΑ, το 2005, το 2006, όσο και το 2007 ως ένα από τα 10 πιο υποσχόμενα της παγκόσμιας φαρμακευτικής βιομηχανίας. Μεταξύ των νέων φαρμάκων που θα κυκλοφορήσουν στη χώρα μας περιλαμβάνονται θεραπείες για την αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων, τον καρκίνο του νεφρού, την οξεία μυελογενή λευχαιμία, την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων και της εμμηνόπαυσης.


Βιοτεχνολογία
Η Wyeth αποτελεί επίσης παγκόσμιο πρωτοπόρο και ηγέτη στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Είναι από τις πρώτες μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες που πραγματοποίησαν σημαντικές επενδύσεις στη βιοτεχνολογία, διαβλέποντας την αξία της στη δυνατότητα ανακάλυψης νέων μεθόδων, για τη θεραπεία και πρόληψη ασθενειών. Είναι αυτή τη στιγμή, η 3η εταιρία βιοτεχνολογίας στον κόσμο σε πωλήσεις, έχει ανακαλύψει και θέσει σε κυκλοφορία 10 βιοτεχνολογικά προϊόντα, που σήμερα αποφέρουν άνω του 25% των συνολικών εσόδων της, ενώ διαθέτει ακόμη 21 προϊόντα στο στάδιο της ανάπτυξης. Η Wyeth προωθεί ένα από τα 3 βιοτεχνολογικά φάρμακα που ξεπερνούν σε πωλήσεις τα 3 δισ. δολάρια ετησίως. Παράλληλα, το νέο εργοστάσιο του Grange Castle αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη πλήρως καθετοποιημένη βιοτεχνολογική μονάδα στον κόσμο.


Εμφαση στον άνθρωπο
και την κοινωνική υπευθυνότητα
Το 2006 η Wyeth διακρίθηκε ως ένας από τους καλύτερους εργοδότες λαμβάνοντας την 4η θέση στα βραβεία Best Work Places για την Ελλάδα, ενώ αναδείχθηκε στις 100 καλύτερες εταιρίες στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εταιρίας είναι οι άνθρωποί της και η αφοσίωσή τους στην αποστολή και το όραμα της Wyeth, καθώς και στις βασικές της αξίες που είναι η ακεραιτότητα, η ποιότητα και ο σεβασμός στον άνθρωπο. Η εταιρία πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, δίνοντας μεγάλο βάρος τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στην αναγνώριση και ανάπτυξη ταλαντούχων στελεχών.
Τέλος, σε μια προσπάθεια περαιτέρω συμβολής στο κοινωνικό σύνολο, η Wyeth ανέπτυξε το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Εμπράκτως», που στόχο έχει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την ουσιαστική συμβολή στην κοινωνία, με κέντρο βάρους την ενίσχυση της σχέσης του πολιτισμού με τη νέα γενιά.


Η Βιοτεχνολογία στη φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη


Η βιοτεχνολογία έχει φέρει επανάσταση στον τομέα της φαρμακευτικής βιομηχανίας, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που πραγματοποιείται τόσο η διαδικασία της Έρευνας και Ανάπτυξης νέων φαρμάκων όσο και η διαδικασία παραγωγής τους. Τα φαρμακευτικά προϊόντα βιοτεχνολογίας έχουν ήδη σημαντική θέση στην φαρμακευτική αγορά. Δεν αφορούν μόνο στα επαναστατικά προϊόντα του μέλλοντος αλλά και προϊόντα που έχουν καθιερωθεί στις συνειδήσεις των πολιτών, όπως είναι τα εμβόλια, η ινσουλίνη και τα τεστ εγκυμοσύνης που γίνονται στο σπίτι.
Τα βιοτεχνολογικά φάρμακα διαφέρουν σημαντικά από τα παραδοσιακά χημικά φάρμακα, τόσο ως προς την πολυπλοκότητά τους όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, που στοχεύει λιγότερο στα συμπτώματα της ασθένειας και περισσότερο στο μηχανισμό της. Έτσι τα προϊόντα βιοτεχνολογίας μπορούν να στοχεύσουν καλύτερα και με περισσότερη ασφάλεια σε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, για τα οποία δεν υπάρχουν ως τώρα ικανοποιητικές και αποτελεσματικές θεραπείες.
Στις θεραπευτικές κατηγορίες στις οποίες στοχεύουν έτοιμα ή προς ανάπτυξη βιοτεχνολογικά φάρμακα περιλαμβάνονται διάφορες μορφές καρκίνου, ασθένειες του κεντρικού νευρικού συστήματος (όπως η νόσος Alzheimer’s), καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, AIDS, ρευματοειδής αρθρίτιδα, αιματολογικές νόσοι, απόρριψη μοσχευμάτων, σκλήρυνση κατά πλάκας, κ.ά.


Εξελίξεις στον φαρμακευτικό κλάδο


ΠΝΓ Γερολυμάτος:
Εξαγορά της Health Logistics Hellas
Στην εξαγορά της Health Logistics Hellas ΑΕ, προχώρησε η ΠΝΓ Γερολυμάτος ΑΕΒΕ. Η Health Logistics Hellas ΑΕ δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και λογισμικού. Η νέα αυτή εξαγορά εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΠΝΓ Γερολυμάτος για εδραίωση της ηγετικής της θέσης και στο χώρο της παροχής υπηρεσιών.
Η Health Logistics ολοκλήρωσε πρόσφατα την κατασκευή αποθήκης σε οικόπεδο μεγάλης έκτασης στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Η αποθήκη είναι εξαιρετικής κατασκευής και βρίσκεται σε προνομιακή θέση διαθέτοντας εύκολες προσβάσεις τόσο από την Εθνική Οδό όσο και από το τοπικό οδικό δίκτυο. Οι αποθηκευτικοί χώροι της καλύπτουν 7.000 τμ σε τρία modules με χωρητικότητα 10.500 ευρωπαλετών. Παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών αποθήκευσης και διανομής σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες διαθέτοντας όλους τους απαιτούμενους χώρους παραλαβών, αποθήκευσης, αποστολών, χώρο για ανασυσκευασία και για σήμανση με ταινίες γνησιότητος του ΕΟΦ, αποθήκη επιστροφών και κυρίως ψυκτικούς θαλάμους για την αυξανόμενη κάλυψη αναγκών που αφορούν σε φάρμακα της ψυχρής αλυσίδας.
Ο κ. Νικόλαος Γερολυμάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΝΓ Γερολυμάτος ΑΕΒΕ, επισημαίνει: «Στο χώρο των logistics τον τελευταίο καιρό έχουμε εισάγει καινοτόμες λύσεις βασισμένες στην τεχνολογία της πληροφορικής. Παράλληλα, έχουμε κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εξειδικευμένα στελέχη, υποδομές και σε αποθηκευτικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών. Η εξαγορά της Health Logistics συντελεί στην αύξηση της χωρητικότητας που χρειάζεται, όχι μόνο για τις εμπορικές δραστηριότητες της εταιρίας, αλλά και για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών των πελατών μας. Πέραν τούτου, με αυτή την εξαγορά ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά μας για την περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας στο χώρο παροχής υπηρεσιών σε τρίτες εταιρίες».
Εδώ και 15 χρόνια, η ΠΝΓ Γερολυμάτος ΑΕΒΕ συνεργάζεται με πλειάδα πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών, παρέχοντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών παραγωγής φασόν και φυσικής διανομής, οι οποίες συμπληρώνονται με εξειδικευμένες λειτουργίες ψυχρής αλυσίδος, παραγγελιοληψίας, τιμολόγησης και εισπράξεων.


Αποτελέσματα τριμήνου των εισηγμένων

Lavipharm:
Βελτίωση μεγεθών
Σταθερότητα παρουσιάζει η Lavipharm κατά το Α' Τρίμηνο του 2008, παρά την επίδραση που είχε η καθυστέρηση στην κυκλοφορία του διαδερμικού προϊόντος στις ΗΠΑ στα οικονομικά αποτελέσματα. Η μητρική εταιρία Lavipharm AE παρουσιάζει σταθερότητα στον Κύκλο Εργασιών (14,0 εκατ. ευρώ έναντι 13,3 εκατ. ευρώ) και στα Μικτά Κέρδη (3,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,4 εκατ. ευρώ), μείωση των λειτουργικών δαπανών (19,1%) και βελτίωση των αποτελεσμάτων.
Παρά του γεγονότος ότι το EBITDA διαμορφώθηκε στα 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ κατά το περσινό διάστημα, τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημία 167 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας 1,2 εκατ. ευρώ κατά το Α' Τρίμηνο του 2007 (βελτίωση της τάξης του 86,2%). Η βελτίωση αυτή οφείλεται στη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 76,5% (431 χιλ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ), η οποία επετεύχθη με τη μείωση δανεισμού μέσω της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2007. Ομοίως, τα μετά φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημία 355 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας 958 χιλ. ευρώ κατά το περσινό διάστημα (βελτίωση της τάξης του 62,9%).
Σημαντική ενίσχυση παρουσιάζουν οι πωλήσεις φαρμάκων (συνταγογραφούμενων και μη), οι οποίες αποτελούν το 82,1% των συνολικών πωλήσεων της μητρικής Εταιρίας, έναντι του 66,7% κατά την περσινή περίοδο (αύξηση 29,6%). Οι πωλήσεις καλλυντικών, οι οποίες εμφανίζουν πτώση 28,6%, αναμένεται να ενισχυθούν μετά την πρόσφατη επανακυκλοφορία σειράς καλλυντικών προϊόντων της Εταιρίας.
Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 59,6 εκατ. ευρώ έναντι 62,3 εκατ. ευρώ το Α' Τρίμηνο του 2007, καταγράφοντας πτώση 4,7%, ενώ τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 10,5 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 20,4%. Η δυσανάλογη αυτή μείωση οφείλεται σε μη επαναλλαμβανόμενο έσοδο που πραγματοποιήθηκε το Α' Τρίμηνο του 2007 και όχι σε πραγματική μείωση του περιθωρίου κέρδους. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων αποτελέσματα σε ζημίες 1,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας εμφανίζουν ζημίες 1,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 255 χιλ. ευρώ κατά το Α' Τρίμηνο του 2007.
Η Lavipharm είναι ένας ολοκληρωμένος Όμιλος ανάπτυξης, παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμάκων, καλλυντικών και προϊόντων υγείας στην Ελλάδα, με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

Alapis:
Συν 360% στα κέρδη
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της Alapis στο πρώτο τρίμηνο του 2008 ανήλθε σε 208,1 εκατ. ευρώ, έναντι 49,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2007, ενισχυμένος σημαντικά κατά 320,3%, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 57,6 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 360% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 350,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2007 και διαμορφώθηκαν σε 33,3 εκατ. ευρώ έναντι 7,4 εκατ. ευρώ.
Οι ανωτέρω αυξήσεις όλων των οικονομικών μεγεθών του πρώτου τριμήνου 2008 έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου αποδίδονται τόσο στην ενσωμάτωση στα αποτελέσματα του Q1 2008 όλων των εξαγορασθεισών εταιριών, όσο και στην οργανική ανάπτυξη του Ομίλου σε όλους τους κλάδους όπου δραστηριοποιείται.
Αναλυτικότερα, o κλάδος της υγείας (ανθρώπινα και κτηνιατρικά) του ομίλου συνεισέφερε 169,0 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις και 46,9 εκατ. ευρώ σε κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Ο κύκλος εργασιών των υπολοίπων κλάδων (απορρυπαντικών-καλλυντικών και βιολογικών προϊόντων) ανήλθε σε 39,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 10,7 εκατ. ευρώ


Σημαντικά γεγονότα και προοπτικές
Κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης ολοκληρώθηκε η εξαγορά και του υπολοίπου ποσοστού 51% των μετοχών της Κ.Π. Μαρινόπουλος Α.Ε., η οποία από 1.1.2008 ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις οικονομικές καταστάσεις της Alapis.
Επίσης, μέσα στην ίδια περίοδο, η Alapis προχώρησε στην εξαγορά του 100% της Lamda Applied, η οποία δραστηριοποιείται στην εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη γενοσήμων φαρμακευτικών προϊόντων (generics) και τον Φεβρουάριο του 2008 προχώρησε στην εξαγορά του 100% της Labomed η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του ιατρικού και εργαστηριακού εξοπλισμού.
Επιπρόσθετα η Alapis, μαζί με την θυγατρική της ΛΥΔ ΑΕ και σε κοινοπραξία με τις εταιρίες Hutchison Port Holdings Limited και Hutchison Port Investments SArl κατά ποσοστό 50%, κατέθεσε στις 9.5.2008 δήλωση συμμετοχής στο Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό για την παραχώρηση των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων («ΣΕΜΠΟ») του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς για μια περίοδο τριάντα ετών. Παράλληλα, στις 14.5.2008 κατέθεσε δήλωση συμμετοχής στο Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης για την ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων εντός της ζώνης Λιμένος της Θεσσαλονίκης με το ίδιο σχήμα και κατά ποσοστό 50%.
Επιπλέον τον Ιανουάριο του 2008, κατόπιν προεπιλογής της Alapis ως καλύτερου πλειοδότη, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Σερβίας η εξαγορά του 68,25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Sumasijalek S.A.
Τέλος, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δομής του Ομίλου, και σε συνέχεια προγενέστερης απόφασης, εξυπηρετώντας πλήρως τους σκοπούς δραστηριότητάς της και ενός αποτελεσματικότερου tax planning, δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακος μέσω της μείωσης των διοικητικών εξόδων, η Alapis θα προχωρήσει στην συγχώνευση δια της απορρόφησης των 100% θυγατρικών της εταιριών: Biodomus S.A., Φαρμαλέξ Α.Ε., Alapis Cropscience ABEE και Revold A.E.
Τα ανωτέρω οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου 2008 είναι σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου και κινούνται εντός των προβλέψεων για το έτος 2008, όπου οι πωλήσεις αναμένεται να ανέλθουν σε 900 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 250 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 160 εκατ. ευρώ. 

  Περιεχόμενα
Editorial: Πώς θα περιοριστούν οι δημόσιες σπατάλες
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα CEO & CSR 2008: Ιδιαίτερα επιτυχής η φετινή, δεύτερη διοργάνωση
Παρουσίαση: South-East Europe Banking Conference 2008
Αφιέρωμα - Ελληνικές τράπεζες: Οι εξωστρεφείς προηγούνται σε επιδόσεις
Συνέντευξη - Γιώργος Μιχελής: Η Ελλάδα θα τρέχει πίσω από τη ΝΑ Ευρώπη
Αφιέρωμα Τηλεπικοινωνίες: Στα "πακέτα" ποντάρουν οι εταιρίες
Αφιέρωμα Αγορά Φαρμάκου: Νέα δεδομένα από τη βιοτεχνολογία
Φάκελοι
Euromoney: Ασφαλιστές σε ρόλο risk managers
Euromoney: Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρο - Ενέργεια: Τρεις λόγοι για την ευφορία στην αγορά πετρελαίου
¶ρθρο - Αγορά καυσίμων: Κέρδη για τις μετοχές ενέργειας
¶ρθρο - Real Options: Πλοήγηση στην απόκρυψη αξίας
¶ρθρο - Έκθεση της Ernst & Young: Λιγότερες δημόσιες εγγραφές λόγω διεθνούς ύφεσης
Έρευνα: Επιφυλακτικοί οι καταναλωτές έναντι επιχειρήσεων και ΜΜΕ
Έρευνα - Εταιρικά αποτελέσματα 2007: Το ελληνικό επιχειρείν αντιστάθηκε στη διεθνή κρίση
Θέμα - Έργα υποδομής: Απαραίτητες οι ιδιωτικές επενδύσεις
Έρευνα - Ελλάδα: προηγείται σε υποδομή, υστερεί σε προσέλκυση επενδύσεων
Επενδυτικά θέματα
Έρευνα - Αγορά Αυτοκινήτου: Αύξηση 5% στις πωλήσεις Αύξηση 5% στις πωλήσεις
Θέμα - 7ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών KPMG:Σύγχρονες λύσεις σε σύγχρονα ζητήματα
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site