Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2008                              

ΑΡΘΡΟ


Ενέργεια:
Τρεις λόγοι για την ευφορία
στην αγορά πετρελαίου


Πραγματική ζήτηση, χρηματιστηριακές προσδοκίες και πιστωτική κρίση έδωσαν σημαντική ώθηση στις τιμές του μαύρου χρυσού


Tou John Coyle*


H θέση της Schroders στις αγορές ενέργειας μπορεί να χαρακτηριστεί εποικοδομητική σε μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο επίπεδο, αλλά επιφυλακτική στο άμεσα βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Σχετικά με την ενίσχυση της τρέχουσας τιμής του πετρελαίου, η εικόνα είναι περίπλοκη.
Τα αποθέματα αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου στις ΗΠΑ υπερβαίνουν προς το παρόν τα κανονικά επίπεδα και συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα κράτη του ΟΟΣΑ. Ταυτόχρονα, η ζήτηση βενζίνης σε ετήσια βάση στις ΗΠΑ έχει μειωθεί κατά 6% περίπου, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της Mastercard. Με τη ζήτηση να εξασθενεί και τα αποθέματα να αυξάνονται, είναι απολύτως παράλογο να αποδοθεί η ενίσχυση των τιμών του αργού πετρελαίου σε υποτιθέμενη εξασθένηση της προσφοράς. Εάν δεν οφείλεται στα αποθέματα, τότε η προσοχή συνήθως στρέφεται στο ρόλο των κερδοσκόπων, στην εξασθένηση του δολαρίου ή στην έλλειψη αναξιοποίητης παραγωγικής ικανότητας. Όμως, καμία από αυτές τις εξηγήσεις δεν θέτει το ζήτημα στο μικροσκόπιο. Η αναξιοποίητη παραγωγική ικανότητα του OPEC σήμερα είναι περίπου η ίδια με εκείνη των τελευταίων δύο ετών και εντούτοις, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.
Με τη σειρά τους οι μακροπρόθεσμες τιμές του αργού πετρελαίου διαμορφώνονται από το οριακό κόστος της προσφοράς, και η ανάλυση μας επισημαίνει το συσχετισμό που υπερβαίνει το 90%, μεταξύ των τιμών του αργού πετρελαίου και του οριακού κόστους τα τελευταία 10 χρόνια. Εντούτοις, αυτή η σχέση φάνηκε να διασπάται το τέταρτο τρίμηνο του 2007, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο πέραν της καμπύλης παγκόσμιου οριακού κόστους που βρίσκεται προς το παρόν στα 75 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι. Ακόμη και εάν υπολογίσουμε ένα πρόσθετο ποσό ύψους 10 δολαρίων ΗΠΑ το βαρέλι για την αβεβαιότητα στην προσφορά λόγω της πρόβλεψης ορισμένων ασήμαντων αναταραχών παγκοσμίως, και πάλι βρισκόμαστε αρκετά μακριά από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.


Τί ωθεί τις τιμές ανοδικά
Παραθέτουμε τρεις λόγους για την τρέχουσα «ευφορία» στις αγορές πετρελαίου.
1. Τα διυλιστήρια παγκοσμίως δυσκολεύονται να ικανοποιήσουν την πολύ υψηλή ζήτηση για καύσιμα μεταφορών, δεδομένων των υφιστάμενων διυλιστηρίων μίγματος αργού και των προκαθορισμένων επιπέδων διύλισης. Υπάρχει μια σαφής ένδειξη ότι τα διυλιστήρια πασχίζουν και είναι πρόθυμα να καταβάλουν μεγάλα ποσά για εύκολο στη διύλιση, ελαφρύ αργό πετρέλαιο, ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση του ελαφρού προϊόντος πετρελαίου. Η διαφορά με την τρέχουσα τιμή του πετρελαίου είναι τουλάχιστον 10 δολάρια ΗΠΑ μόνο για τον συγκεκριμένο παράγοντα, ίσως και περισσότερο, και θα δαπανηθεί μόνο εφόσον προκύψει νέα επαρκής ικανότητα σύνθετης διύλισης, ώστε να χαλαρώσουν οι συνθήκες της αγοράς.
2. Οι επενδυτές χρηματιστηριακών εμπορευμάτων έχουν αντλήσει μεγάλα χρηματικά ποσά στις αγορές αργού πετρελαίου κατά τους τελευταίους 12 μήνες και παρά τις έντονες διαμαρτυρίες για το αντίθετο από τους «ταύρους» (bull investors), το γεγονός αυτό θα πρέπει να επέφερε αρνητικό αντίκτυπο στην τιμολόγηση. Το γεγονός ότι ένα αυξανόμενο ποσό διαθεσίμων επενδύθηκε σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια όπου ο όγκος είναι σχετικά μικρός, θα πρέπει να είχε επίσης σημαντικό αντίκτυπο. Ενώ αρκετοί επενδυτές χρηματιστηριακών εμπορευμάτων διατήρησαν θέσεις για λόγους κατανομής κεφαλαίων με βάση τους χαμηλούς διασυσχετισμούς, πολλοί άλλοι επένδυσαν για το momentum, ενώ άλλοι επένδυσαν αναζητώντας ένα ασφαλές καταφύγιο, προκειμένου να προστατευθούν από τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου σε μετοχές και ομόλογα. Αυτές οι δύο τελευταίες ομάδες πιθανότατα θα ακολουθήσουν σύντομα την ανάστροφη πορεία και θα εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, και αυτό θα συμβεί πιθανότατα όταν εξαντληθούν οι τεχνητές ενδείξεις και επιδεινωθεί η ροή θεμελιωδών πληροφοριών.
3. Οι συνθήκες της πιστωτικής αγοράς έπαιξαν επίσης ρόλο, καθώς αρκετοί παίκτες αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες στη χρηματοδότηση νέων πτωτικών θέσεων, παραχωρώντας την αγορά στους «ταύρους» (bull investors). Έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες στην πιστωτική αγορά, οι παίκτες πτωτικών θέσεων πιθανότατα θα εξακολουθήσουν να έχουν έλλειψη πόρων. Παραδόξως, αυτός ο παράγοντας (σε συνδυασμό με τη χρήση του πετρελαίου ως ασφαλούς καταφυγίου από τους επενδυτές χρηματιστηριακών προϊόντων) μπορεί κάλλιστα να δημιούργησε έναν παραπλανητικό συσχετισμό μεταξύ της αυξανόμενης τιμής του πετρελαίου και της εξασθένησης του δολαρίου ΗΠΑ. Ο πρόσφατος συσχετισμός δεν αφορά στην εξασθένηση του δολαρίου ΗΠΑ αλλά την πιστωτική κρίση.


· Global Energy Portfolio Manager, Schroders

  Περιεχόμενα
Editorial: Πώς θα περιοριστούν οι δημόσιες σπατάλες
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα CEO & CSR 2008: Ιδιαίτερα επιτυχής η φετινή, δεύτερη διοργάνωση
Παρουσίαση: South-East Europe Banking Conference 2008
Αφιέρωμα - Ελληνικές τράπεζες: Οι εξωστρεφείς προηγούνται σε επιδόσεις
Συνέντευξη - Γιώργος Μιχελής: Η Ελλάδα θα τρέχει πίσω από τη ΝΑ Ευρώπη
Αφιέρωμα Τηλεπικοινωνίες: Στα "πακέτα" ποντάρουν οι εταιρίες
Αφιέρωμα Αγορά Φαρμάκου: Νέα δεδομένα από τη βιοτεχνολογία
Φάκελοι
Euromoney: Ασφαλιστές σε ρόλο risk managers
Euromoney: Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
Άρθρο - Ενέργεια: Τρεις λόγοι για την ευφορία στην αγορά πετρελαίου
Άρθρο - Αγορά καυσίμων: Κέρδη για τις μετοχές ενέργειας
Άρθρο - Real Options: Πλοήγηση στην απόκρυψη αξίας
Άρθρο - Έκθεση της Ernst & Young: Λιγότερες δημόσιες εγγραφές λόγω διεθνούς ύφεσης
Έρευνα: Επιφυλακτικοί οι καταναλωτές έναντι επιχειρήσεων και ΜΜΕ
Έρευνα - Εταιρικά αποτελέσματα 2007: Το ελληνικό επιχειρείν αντιστάθηκε στη διεθνή κρίση
Θέμα - Έργα υποδομής: Απαραίτητες οι ιδιωτικές επενδύσεις
Έρευνα - Ελλάδα: προηγείται σε υποδομή, υστερεί σε προσέλκυση επενδύσεων
Επενδυτικά θέματα
Έρευνα - Αγορά Αυτοκινήτου: Αύξηση 5% στις πωλήσεις Αύξηση 5% στις πωλήσεις
Θέμα - 7ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών KPMG:Σύγχρονες λύσεις σε σύγχρονα ζητήματα
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site