Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2008                              

ΕΡΕΥΝΑ


Εταιρικά αποτελέσματα 2007:
Το ελληνικό επιχειρείν
αντιστάθηκε στη διεθνή κρίση


Ανάλυση της Stat Bank για 2.500 ισολογισμούς εισηγμένων και μη επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ το 2007.


Με αύξηση των πωλήσεων κατά 8,45% και των κερδών προ φόρων κατά 12,12%, το ελληνικό επιχειρείν επέδειξε το 2007 αντιστάσεις απέναντι στη διεθνή κρίση. Το συμπέρασμα προκύπτει από την ανάλυση των 2.500 περίπου ισολογισμών εισηγμένων και μη επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ το 2007 που πραγματοποιήθηκε από τη Stat Bank. Πρόκειται για εταιρίες που δημοσιοποίησαν στοιχεία ως και την 1η Ιουλίου και συγκροτούν ένα ισχυρό δείγμα για την εξαγωγή των πρώτων συμπερασμάτων για τον τρόπο που κινήθηκε η οικονομία το 2007.
Οι παραπάνω επιχειρήσεις πραγματοποίησαν το 2007 πωλήσεις 81,4 δισ. ευρώ έναντι 75,14 δισ. ευρώ το 2006 (άνοδος 8,45%) και προ φόρων κέρδη 4,35 δισ. ευρώ έναντι 3,88 δισ. ευρώ το 2006 (άνοδος 12,12%). Το μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε σε 5,34% (δεν λαμβάνονται υπόψη εταιρίες που δεν είχαν συγκρίσιμα οικονομικά αποτελέσματα την εξεταζόμενη περίοδο). Το λειτουργικό περιθώριο διατηρήθηκε εν πολλοίς σταθερό ενώ οι υποχρεώσεις κινήθηκαν με ελαφρά υψηλότερα από τον τζίρο.
Τόσο το εμπόριο όσο και η βιομηχανία κατάφεραν να αυξήσουν την κερδοφορία τους ταχύτερα σε σχέση με τις πωλήσεις. Έτσι:
> Στο χώρο των εμπορικών επιχειρήσεων ο κύκλος εργασιών φθάνει τα 41,9 δισ. ευρώ ή 10,24% υψηλότερα έναντι του 2006, ενώ τα προ φόρων κέρδη ήταν 1,77 δισ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 17,21% έναντι του 2006. Από τις εταιρίες του δείγματος οι 914 παρουσίασαν υψηλότερο τζίρο και 254 χαμηλότερο. Η ακτινογραφία της κερδοφορίας δείχνει ότι 1.036 εταιρίες έκλεισαν το 2007 με κέρδη και 132 ζημιές. Από τις κερδοφόρες 656 είχαν υψηλότερα προ φόρων κέρδη σε σχέση με την οικονομική χρήση του 2006 ενώ 385 χαμηλότερα. Επιπλέον 67 εμπορικές επιχειρήσεις πέρασαν σε κέρδη ενώ 60 σε ζημιές από κέρδη. Οι είκοσι πλέον κερδοφόρες εταιρίες έβαλαν στα ταμεία τους 727 εκατ. ευρώ ή το 41% του συνόλου.
> Με χαμηλότερη ταχύτητα κινήθηκε η ελληνική βιομηχανία. Τα έσοδα ανήλθαν σε 39,5 δισ. ευρώ (αύξηση 6,6%), ενώ τα προ φόρων κέρδη σε 2,57 δισ. ευρώ (άνοδος 8,85%). Οι 691 επιχειρήσεις παρουσίασαν το 2007 μεγαλύτερες πωλήσεις έναντι του 2006 ενώ οι 248 λιγότερες. Όσον αφορά στα κέρδη, 760 ήταν κερδοφόρες ενώ 179 ζημιογόνες. Η ανάλυση δείχνει ότι 488 εταιρίες (περίπου το 50%) είχαν υψηλότερα προ φόρων κέρδη ενώ 51 αντέστρεψαν τις ζημιές του 2006. Αντίθετα, 83 πέρασαν σε αρνητικό αποτέλεσμα το 2007 ενώ 317 εταιρίες δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την κερδοφορία τους, η οποία υποχώρησε. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι 20 πλέον κερδοφόρες αποσπούν περίπου το 67% των κερδών (1,8 δισ. ευρώ σε σύνολο 2,57 δισ. ευρώ), χάρη και στα κέρδη των δύο διυλιστηρίων τα οποία εμφάνισαν συνολικά κέρδη της τάξης των 600 εκατ. ευρώ.


Ο τουρισμός
Στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας σε δείγμα 215 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. καταγράφεται άνοδος των εσόδων σε ποσοστό 9,08%, στα 887 εκατ. ευρώ και εκτίναξη των προ φόρων κερδών στα 51,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 64,63%. Αυτή όμως είναι η μία όψη του νομίσματος. Από τις 215 επιχειρήσεις οι 71 ήταν ζημιογόνες το 2007, ενώ άλλες 74 είχαν κερδοφορία κάτω των 200.000 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, οι δέκα μεγαλύτερες εταιρίες αποκόμισαν κέρδη 48 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το σύνολο της κερδοφορίας.
Από τον ίδιο τομέα περί τις 100 τουριστικές επιχειρήσεις εμφάνισαν έσοδα 580 εκατ. ευρώ έναντι 494 εκατ. ευρώ το 2006. Τα προ φόρων κέρδη ήταν 17,9 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 23,23%, ενώ το μέσο περιθώριο κέρδους κινήθηκε στο 3%.


Το εμπόριο
Ο κλάδος των πετρελαιοειδών πρωταγωνίστησε σε επίπεδο κύκλου εργασιών καθώς η περιορισμένη ζήτηση σε πετρέλαιο θέρμανσης αντισταθμίστηκε από την αύξηση της τιμής του μαύρου χρυσού. Η αύξηση κατά 4,46% των πωλήσεων στα 8,85 δισ. ευρώ συνοδεύθηκε από την εκτίναξη των προ φόρων κερδών στα 113,1 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται στη μεγάλη άνοδο της κερδοφορίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων του κλάδου.
Ο δεύτερος σημαντικότερος κλάδος από άποψη τζίρου ήταν αυτός των σουπερμάρκετ, ο οποίος διαχειρίστηκε συνολικές πωλήσεις 6,7 δισ. ευρώ. Αυτό που προκύπτει από την έρευνα της Stat Bank είναι ότι οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις κινούνται πλέον με «δύο ταχύτητες». Από τα παραπάνω έσοδα, τα οποία ανήκουν σε 41 επιχειρήσεις που μετέχουν στο δείγμα, οι τρεις μεγαλύτερες (Καρφούρ, ΑΒ και Μετρό) εισέπραξαν τα 3,6 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά στα προ φόρων κέρδη αυτά έφθασαν συνολικά τα 151,8 εκατ. ευρώ.
Υποδεέστερη της ταχύτητας με την οποία κινήθηκαν οι πωλήσεις είναι η άνοδος των κερδών για τον κλάδο του αυτοκινήτου, κυρίως λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού. Έχοντας διαχειριστεί το 2007 έσοδα 5 δισ. ευρώ (αύξηση 16,84%) αντλεί κέρδη 161 εκατ. ευρώ.
Διαφορετική είναι η κατάσταση στον τομέα του φαρμάκου και των καλλυντικών. Τα έσοδα βρέθηκαν 12% υψηλότερα, στα 3,87 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη έφτασαν τα 169,5 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα σε ποσοστό 15,26% έναντι του 2006.

Η βιομηχανία
Πρωταθλητής κλάδος της βιομηχανίας, τα διυλιστήρια. Η αξία των πωλήσεων έφθασε τα 11,6 δισ. ευρώ, σχεδόν 4% υψηλότερα. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 597,6 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 26,73%.Ο πολυπληθέστερος τομέας (237 επιχειρήσεις μετέχουν στο δείγμα), αυτός της παραγωγής τροφίμων, πέτυχε το 2007 τζίρο 6 δισ. ευρώ, ποσό σχεδόν 10% υψηλότερο έναντι του 2006. Τα κέρδη προ φόρων κινήθηκαν με μεγαλύτερη ταχύτητα (15,57%), ανερχόμενα σε 311,6 εκατ. ευρώ.
Μειωμένη σε ποσοστό 16% ήταν η κερδοφορία των εταιριών που ασχολούνται με την επεξεργασία μετάλλων. Υποχώρησε το 2007 στα 216,6 εκατ. ευρώ, έναντι 259,9 εκατ. ευρώ το 2006. Οι πωλήσεις των 99 εταιριών του δείγματος αντιστοιχούν σε 4,3 δισ. ευρώ έναντι 4 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
Δύο κλάδοι δεν κατάφεραν το 2007 να έχουν κερδοφόρο αποτέλεσμα. Πρόκειται για την κλωστοϋφαντουργία και τον χώρο της επεξεργασίας ξύλου. Στην πρώτη περίπτωση όμως, η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με τα αποτελέσματα μιας μόνο επιχείρησης (Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία).


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Πώς θα περιοριστούν οι δημόσιες σπατάλες
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα CEO & CSR 2008: Ιδιαίτερα επιτυχής η φετινή, δεύτερη διοργάνωση
Παρουσίαση: South-East Europe Banking Conference 2008
Αφιέρωμα - Ελληνικές τράπεζες: Οι εξωστρεφείς προηγούνται σε επιδόσεις
Συνέντευξη - Γιώργος Μιχελής: Η Ελλάδα θα τρέχει πίσω από τη ΝΑ Ευρώπη
Αφιέρωμα Τηλεπικοινωνίες: Στα "πακέτα" ποντάρουν οι εταιρίες
Αφιέρωμα Αγορά Φαρμάκου: Νέα δεδομένα από τη βιοτεχνολογία
Φάκελοι
Euromoney: Ασφαλιστές σε ρόλο risk managers
Euromoney: Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
Άρθρο - Ενέργεια: Τρεις λόγοι για την ευφορία στην αγορά πετρελαίου
Άρθρο - Αγορά καυσίμων: Κέρδη για τις μετοχές ενέργειας
Άρθρο - Real Options: Πλοήγηση στην απόκρυψη αξίας
Άρθρο - Έκθεση της Ernst & Young: Λιγότερες δημόσιες εγγραφές λόγω διεθνούς ύφεσης
Έρευνα: Επιφυλακτικοί οι καταναλωτές έναντι επιχειρήσεων και ΜΜΕ
Έρευνα - Εταιρικά αποτελέσματα 2007: Το ελληνικό επιχειρείν αντιστάθηκε στη διεθνή κρίση
Θέμα - Έργα υποδομής: Απαραίτητες οι ιδιωτικές επενδύσεις
Έρευνα - Ελλάδα: προηγείται σε υποδομή, υστερεί σε προσέλκυση επενδύσεων
Επενδυτικά θέματα
Έρευνα - Αγορά Αυτοκινήτου: Αύξηση 5% στις πωλήσεις Αύξηση 5% στις πωλήσεις
Θέμα - 7ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών KPMG:Σύγχρονες λύσεις σε σύγχρονα ζητήματα
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site