Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2008                              

ΘΕΜΑ


Έργα υποδομής:
Απαραίτητες οι ιδιωτικές επενδύσεις


Η έκθεση “Γεφυρώνοντας το χάσμα” που δημοσίευσε η Ernst & Young εξετάζει τις υφιστάμενες συνθήκες και τις μελλοντικές ευκαιρίες για ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα υποδομής στην Ευρώπη.Παρά την παγκόσμια στενότητα όσον αφορά στις πιστώσεις, οι περισσότερες συμβάσεις χρηματοδότησης για βασικά έργα υποδομής στην Ευρώπη όπως, αυτοκινητόδρομοι με διόδια, αεροδρόμια και σιδηροδρομικά δίκτυα, αναμένεται να κλείσουν το 2008 όπως έχει προγραμματιστεί. Το θέμα είναι το κόστος του κεφαλαίου, καθώς τα έργα υποδομής θεωρούνται συντηρητική κατηγορία επενδύσεων.
«Σε όλη την Ευρώπη, ένα από τα βασικά θέματα που θα απασχολήσει τις κυβερνήσεις θα είναι η προώθηση πιο ανοικτών διασυνοριακών διαγωνισμών, προκειμένου να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον» αναφέρει ο Γιώργος Σμυρνιούδης, Partner υπεύθυνος για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες Project Finance στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Οι χώρες που εξετάζονται σε αυτή την έκθεση βρίσκονται επί του παρόντος σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης, όσον αφορά στην προσέλκυση και την αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις σε έργα υποδομής, οι οποίες συνήθως ονομάζονται συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Για παράδειγμα, από τη θέσπιση του νομικού πλαισίου για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα το 2004, η Γαλλία ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει 35 συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικοποίησης τριών εταιριών λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων με διόδια έναντι 12 δισ. ευρώ. Ωστόσο, από το 2006 η Γερμανία παρουσιάζει χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, καθώς μόλις 1,4 δισ. ευρώ διοχετεύθηκαν σε ιδιωτικές επενδύσεις για έργα υποδομής.


Σ.Δ.Ι.Τ. στην Ελλάδα
Η έκθεση περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. και παρεμφερών σχημάτων στην Ελλάδα. «Η χώρα μας κατέχει σημαίνουσα για το μέγεθος της οικονομίας της, θέση στην ομάδα των Ευρωπαϊκών χωρών που αποφάσισαν να κινητοποιήσουν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για την ανάπτυξη ιδιαίτερα σημαντικών έργων οικονομικής (δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια) και κοινωνικής (σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια) υποδομής» τονίζει ο κ. Σμυρνιούδης.
Ακόμη και αν οι κυβερνήσεις καταβάλλουν προσπάθειες για να κατασκευάσουν τις υποδομές που απαιτούνται για την υποστήριξη των αναπτυσσόμενων οικονομιών, σε ορισμένες χώρες η ανάπτυξη νέων υποδομών οδηγεί σε πολιτικές αντιπαραθέσεις λόγω περιβαλλοντικών, οικονομικών ή κοινωνικών θεμάτων όπως, η μόλυνση και η μετατόπιση κατοικιών και επιχειρήσεων. Επιπλέον, δεδομένου ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία, πολλές χώρες αγωνίζονται να βρουν τρόπους προστασίας των πολύτιμων υποδομών τους από πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλες καταστροφές, οι οποίες ενδέχεται να συμβούν τα επόμενα 50-100 χρόνια.
Παρά τις υφιστάμενες προκλήσεις, η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ιδιωτικά επενδεδυμένο κεφάλαιο είναι γενικά ευπρόσδεκτο από τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.Ε.), οι οποίες παράλληλα αυξάνουν τις δεσμεύσεις δικών τους κεφαλαίων σε έργα υποδομής. Όπως οι Η.Π.Α. και οι περισσότερες βιομηχανοποιημένες χώρες σε όλο τον κόσμο, η Δυτική Ευρώπη απέτυχε να ανταποκριθεί στη ζήτηση για νέες υποδομές. Το διευρωπαϊκό σχέδιο υποδομών εντός της E.Ε. απαιτεί τη μαζική ανάπτυξη των μεταφορικών και άλλων υποδομών, με κόστος που θα υπερβεί τα 550 δισ. ευρώ έως το 2020, με το ποσοστό του κόστους που αναμένεται να καλυφθεί από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και ιδιώτες επενδυτές να υπερβαίνει το 90%.


Νέες αγορές
Σύμφωνα με την έκθεση, οι ιδιώτες επενδυτές αναμένεται να στρέψουν ολοένα περισσότερο το ενδιαφέρον τους στις αναδυόμενες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Κατά τα έτη 2008 και 2009, οι επενδυτές θα επιστήσουν περισσότερο την προσοχή τους σε αναδυόμενες αγορές επενδύσεων σε υποδομές στην Τουρκία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Από το 2003, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Δημοκρατία της Τσεχίας ενέκριναν τη σχετική νομοθεσία για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
«Οι κυβερνήσεις των οικονομιών που εκσυγχρονίζονται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό στις αναδυόμενες ευρωπαϊκές αγορές αρχίζουν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την αύξηση των κονδυλίων ξένων επενδύσεων» επισημαίνει ο James Neal, Επικεφαλής της Συμβουλευτικής ομάδας σε θέματα υποδομών της Ernst & Young. «Εκτιμούμε ότι οι παραδοσιακοί σημαντικοί πόλοι επενδύσεων σε υποδομές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, θα διατηρήσουν τον ελκυστικό χαρακτήρα τους, αλλά οι επενδυτές στρέφονται επίσης στις αναδυόμενες αγορές, αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων για τα κεφάλαια που επενδύουν σε υποδομές».

  Περιεχόμενα
Editorial: Πώς θα περιοριστούν οι δημόσιες σπατάλες
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα CEO & CSR 2008: Ιδιαίτερα επιτυχής η φετινή, δεύτερη διοργάνωση
Παρουσίαση: South-East Europe Banking Conference 2008
Αφιέρωμα - Ελληνικές τράπεζες: Οι εξωστρεφείς προηγούνται σε επιδόσεις
Συνέντευξη - Γιώργος Μιχελής: Η Ελλάδα θα τρέχει πίσω από τη ΝΑ Ευρώπη
Αφιέρωμα Τηλεπικοινωνίες: Στα "πακέτα" ποντάρουν οι εταιρίες
Αφιέρωμα Αγορά Φαρμάκου: Νέα δεδομένα από τη βιοτεχνολογία
Φάκελοι
Euromoney: Ασφαλιστές σε ρόλο risk managers
Euromoney: Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρο - Ενέργεια: Τρεις λόγοι για την ευφορία στην αγορά πετρελαίου
¶ρθρο - Αγορά καυσίμων: Κέρδη για τις μετοχές ενέργειας
¶ρθρο - Real Options: Πλοήγηση στην απόκρυψη αξίας
¶ρθρο - Έκθεση της Ernst & Young: Λιγότερες δημόσιες εγγραφές λόγω διεθνούς ύφεσης
Έρευνα: Επιφυλακτικοί οι καταναλωτές έναντι επιχειρήσεων και ΜΜΕ
Έρευνα - Εταιρικά αποτελέσματα 2007: Το ελληνικό επιχειρείν αντιστάθηκε στη διεθνή κρίση
Θέμα - Έργα υποδομής: Απαραίτητες οι ιδιωτικές επενδύσεις
Έρευνα - Ελλάδα: προηγείται σε υποδομή, υστερεί σε προσέλκυση επενδύσεων
Επενδυτικά θέματα
Έρευνα - Αγορά Αυτοκινήτου: Αύξηση 5% στις πωλήσεις Αύξηση 5% στις πωλήσεις
Θέμα - 7ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών KPMG:Σύγχρονες λύσεις σε σύγχρονα ζητήματα
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site