Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2008                              

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Πώς να κινηθείτε με επιτυχία
σε νευρικές αγορές


Ενδεικνυόμενη σύνθεση του μακροπρόθεσμου επενδυτικού χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τους αναλυτές της BlackRock Investment ManagementΜικρή υπερστάθμιση της μετοχικής θέσης έναντι των ομολόγων επιλέγει, για μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις, η BlackRock Investment Management, η οποία προτείνει τη διασπορά κεφαλαίων σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων. Μετακίνηση σε πιο επιθετική τοποθέτηση προβλέπει μόνο σε περίπτωση που οι τιμές των μετοχών είναι πραγματικά χαμηλές ή σε περίπτωση εντοπισμού ενδείξεων γενικότερης οικονομικής ανάκαμψης.
Στα τέσσερα άρθρα που ακολουθούν ισάριθμα στελέχη της μεγάλης εταιρίας διαχείρισης επενδύσεων εκτιμούν την κατάσταση στις αγορές μετοχών, ομολόγων και εναλλακτικών τοποθετήσεων και καταλήγουν σε πρόταση περί της ενδεικνυόμενης διασποράς στο μακροπρόθεσμο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.


Μετοχές: Συνεχίζεται η αβεβαιότητα
Παραμένει δύσκολη η κατάσταση, καθώς οι αγορές μετοχών αντιμετωπίζουν επιβραδυνόμενο ρυθμό στη συνολική παγκόσμια δραστηριότητα με επικεφαλής τις ΗΠΑ και μια αβεβαιότητα τόσο σε σχέση με την ισχύ της προαναφερθείσας αποσύνδεσης όσο και με το βαθμό στον οποίο οι πρόσφατες δυσκολίες του χρηματοπιστωτικού τομέα μεταδίδονται στην πραγματική οικονομία.
Οι πρόσφατοι τίτλοι ειδήσεων σχετικά με ανακοινώσεις κερδών από εταιρίες όπως, η GE στις ΗΠΑ ή η Phillips στην Ευρώπη έχουν επισημάνει σαφώς ότι τα διαφοροποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα αρχίζουν να υποφέρουν εξαιτίας της επιβράδυνσης και ότι οι δυσκολίες του χρηματοπιστωτικού τομέα αρχίζουν να επηρεάζουν την ευρύτερη οικονομία.
Ενώ οι αγορές μπορεί να σημειώνουν βραχυπρόθεσμη βελτίωση, δεν αναμένουμε θεαματική ανάκαμψη της αγοράς, όπως αναμέναμε το 2003. Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι θα διαμορφωθεί ένα περιβάλλον λείανσης όπου οι εταιρίες με εύρωστα επιχειρηματικά μοντέλα και προοπτική κερδών θα μπορέσουν να ευημερήσουν εις βάρος των υπόλοιπων θυλάκων οικονομικής ανάπτυξης.
Η πρόκληση για όλους τους επενδυτές μετοχών αυτή τη στιγμή είναι πώς να κινηθούν σε αυτό το περιβάλλον. Το σύνθημά μας εδώ είναι να εξετάζουν την προοπτική των κερδών και τη βιωσιμότητα των κερδών. Πρόκειται για κύρια πλεονεκτήματα σε αυτό το πιο αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον.
Εξετάζοντας την ευρύτερη εικόνα, πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών όπως, η Κίνα και σε μικρότερο βαθμό, η Ινδία, αντιπροσωπεύει μια προσωρινή μετατόπιση η οποία θα συνεχίσει να έχει έντονη επίδραση στις αγορές μετοχών. Από πλευράς κλάδων, αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε να προτιμούμε την ενέργεια και τις πρώτες ύλες, όπου θα εξακολουθούμε να βλέπουμε στην πράξη αυτές τις μακροπρόθεσμες κυκλικές επιδράσεις.
Επομένως, στην πράξη υιοθετούμε μια προσέγγιση τριών πτυχών, συνδυάζοντας ευέλικτα αμυντικά μέσα με επιλεγμένα κυκλικά μέσα - για παράδειγμα, διαβλέπουμε ότι αρχίζουν να εμφανίζονται ευκαιρίες σε ορισμένους από τους πιο διαφοροποιημένους χρηματοπιστωτικούς τομείς στην Ευρώπη - ενισχυμένες από την προσωρινή τάση στην Ινδία και την Κίνα και τις επιπτώσεις τους στην ενέργεια και τις πρώτες ύλες.
Charles Prideaux, Chief Operating Officer Equities


Σταθερό εισόδημα:
Καιρός να επανεξεταστεί η πίστωση;
Καθώς η χρηματοπιστωτική κρίση αρχίζει να τροφοδοτείται στην πραγματική οικονομία, βλέπουμε τις κεντρικές τράπεζες να επεμβαίνουν, προκειμένου να στηρίξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα (π.χ. η Bear Stearns στις ΗΠΑ και πιο πρόσφατα η ενέργεια της Τράπεζας της Αγγλίας για τη στήριξη της ρευστότητας στην αγορά υποθηκών του Ηνωμένο Βασίλειο). Ταυτόχρονα, τα ιδρύματα που έχουν πληγεί περισσότερο αρχίζουν πλέον να συγκεντρώνουν κεφάλαιο μέσω εκδόσεων δικαιωμάτων εγγραφής. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος αρχίζει να προσφέρει καλή απόδοση, ιδιαίτερα σε σχέση με τη βιομηχανία. Ως εκ τούτου, μετακινούμαστε βαθμιαία από τους βιομηχανικούς κλάδους στους χρηματοπιστωτικούς μέσω νέων εκδόσεων.
Από πλευράς κρατικών ομολόγων, αναμένουμε μια μάλλον έντονη χαλάρωση πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο ενόψει της πτώσης της στεγαστικής αγοράς, σε συνδυασμό με την αυξημένη έκδοση κρατικών χρεογράφων, αλλά μια στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του τύπου «βλέποντας και κάνοντας». Ως εκ τούτου, διατηρούμε μια μειωμένη θέση σε μακροπρόθεσμα κρατικά χρεόγραφα, ενώ στην Ευρωζώνη εστιάζουμε σε ένα τακτικό εύρος ευκαιριών συναλλαγής.
Συνολικά, πιστεύουμε ότι σε αυτή την αγορά μια απότομη τάση που ευνοεί το μπροστινό άκρο της καμπύλης είναι κατάλληλη για χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος σε ευρώ, δολάρια ΗΠΑ και λίρες στερλίνες.
Stuart Niman, Senior Portfolio Manager Sterling Fixed Income


Εναλλακτικές:
Τι δίδαξε η αναταραχή στα hedge funds
Το πρώτο τρίμηνο του 2008 αποτέλεσε μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους από την κατάρρευση της Διαχείρισης Μακροπρόθεσμων Κεφαλαίων το 1998. Χαρακτηρίστηκε από έντονη διασπορά μεταξύ στρατηγικών κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων με παράγοντες διαφοροποίησης την προνοητικότητα στη δόμηση του χαρτοφυλακίου και τη δυνατότητα διασφάλισης πιο σταθερών ή ημιμόνιμων χρηματοδοτικών διευθετήσεων.
Αναμένουμε αυτό το περιβάλλον να συνεχιστεί, καθώς πολλά κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια πιέζονται ταυτόχρονα από τη μειωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τους πελάτες που επιθυμούν να εξαργυρώσουν σε μια κλίμακα που δεν έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια. Σε αυτό το περιβάλλον, πιστεύουμε ότι η διαφοροποίηση και η έμφαση στη διατήρηση του κεφαλαίου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Ταυτόχρονα, η αναταραχή στις αγορές σταθερού εισοδήματος ιδιαίτερα, δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες μόλις ομαλοποιηθούν οι συνθήκες της αγοράς. Στους τομείς όπου διαβλέπουμε ευκαιρίες περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι συναλλαγές σταθερού εισοδήματος με περιθώριο, το αρμπιτράζ μετατρέψιμων ομολόγων και τα τραπεζικά δάνεια, καθώς επίσης και οι στρατηγικές υποχρεωτικού και άμεσου δανεισμού.
Rob Kirkwood, Head of BlackRock Alternative Advisers in London


Διασπορά χαρτοφυλακίου:
Τι πρέπει να κάνουμε
Επί του παρόντος, εστιάζουμε στη διατήρηση κεφαλαίου σε όλα τα χαρτοφυλάκιά μας με μια μικρή μόνο υπερστάθμιση σε μετοχές, καθώς αναμένουμε ότι οι αγορές θα παραμείνουν ασταθείς και με διακυμάνσεις στις συναλλαγές για ένα χρονικό διάστημα. Εντούτοις, για χαρτοφυλάκια με ξεκάθαρη μακροπρόθεσμη εστίαση, σημειώνουμε τις μάλλον ακραίες αποτιμήσεις των μετοχών έναντι των ομολόγων, αλλά ακόμα και εδώ εξακολουθούμε να ευνοούμε την προσεκτική προσέγγιση με μόνο μια μικρή υπερστάθμιση της μετοχικής μας θέσης την οποία διαχειριζόμαστε με συγκεκριμένη τακτική. Θα μετακινηθούμε σε μια πιο επιθετική τοποθέτηση μόνο όταν είτε οι τιμές των μετοχών είναι πραγματικά χαμηλές - λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην τιμή - είτε εντοπίσουμε τις ενδείξεις μιας οικονομικής ανάκαμψης.
Από την πλευρά της μακροπρόθεσμης, στρατηγικής διασποράς στοιχείων του ενεργητικού, η τρέχουσα αστάθεια της αγοράς επισημαίνει για άλλη μια φορά την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφοροποίηση τόσο στις κύριες όσο και στις εναλλακτικές κατηγορίες κεφαλαίων. Ενώ οι περισσότεροι θεσμικοί επενδυτές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη διαφοροποίηση των κύριων στοιχείων των χαρτοφυλακίων τους, για παράδειγμα, κινούμενοι προς μια πιο αποδοτική προσέγγιση δίχως περιορισμούς, συχνά δεν διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση και τους πόρους για τη δόμηση ενός χαρτοφυλακίου με πραγματικά διαφοροποιημένες εναλλακτικές. Εντούτοις, είναι απαραίτητη η διασπορά σε ένα μεγάλο εύρος εναλλακτικών για την επίτευξη των μεγαλύτερων αποδόσεων με προσαρμοσμένο κίνδυνο που απαιτούν τα επενδυτικά προγράμματα και οι ανάγκες σε κεφάλαιο.
Richard Urwin, Head of Asset allocation and Economics


--------------------------------------------------------------------------


Πρεμιέρα της Greece Sotheby’s International Realty


Η Regency Real Estate, θυγατρική της First Mediterranean Investments, εταιρίας κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, ανέλαβε την αποκλειστική εκπροσώπηση στην Ελλάδα του τομέα
ακινήτων της Sotheby’s.Η Regency Real Estate ανακοίνωσε ότι το τμήμα παροχής υπηρεσιών οικιστικών ακινήτων της εταιρίας θα συναλλάσσεται από εδώ και στο εξής υπό την επωνυμία Greece Sotheby’s International Realty, σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων εξασφάλισης αποκλειστικών δικαιωμάτων που καθιστούν την εταιρία επίσημο αντιπρόσωπο της Sotheby’s International Realty σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η Regency Real Estate αποτελεί θυγατρική της First Mediterranean Investments (FMI), μίας συμμετοχικής εταιρίας με ένα ευρύ φάσμα εμπορικών συμφερόντων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο χώρο των ακινήτων, της φιλοξενίας και της ενέργειας.
Η νέα εταιρία ευελπιστεί να μεταφέρει στην ελληνική αγορά ακινήτων ένα συνδυασμό της άριστης γνώσης κι εμπειρίας της στον ελληνικό χώρο, σε συνδυασμό με ένα καταξιωμένο παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων και marketing, το οποίο θα μπορεί να φέρνει σε επαφή πωλητές πολυτελών ακινήτων με μία διεθνή κοινότητα πιθανών αγοραστών. Τα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα στελεχώνονται από καταξιωμένους επαγγελματίες, των οποίων ηγείται ο Κωνσταντίνος Καλιακάτσος, CEO της Greece Sotheby’s International Realty, ενώ η Αγγελική Λιάκου είναι Corporate Director της εταιρίας. Ο Γεώργιος Κουκουζέλης είναι CEO της FMI.
Έχοντας ιδρυθεί το 1976, το δίκτυο Sotheby’s International Realty περιλαμβάνει πάνω από 9,000 συνεργάτες πωλήσεων σε περισσότερα από 470 γραφεία στις ΗΠΑ και 29 άλλες χώρες και περιοχές.
Ο Michael R. Good, Πρόεδρος και CEO της Sotheby’s International Realty Affiliates LLC, δήλωσε: «Η Ελλάδα συνιστούσε πάντα μία πολύ σημαντική αγορά-στόχο για εμάς. Η πλούσια πολιτισμική και ιστορική της κληρονομιά, το υπέροχο κλίμα και η μοναδική γεωγραφική της θέση στο κατώφλι της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Ανατολικής Ασίας προσφέρουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για αγοραστές από όλο τον κόσμο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η FMI, μία εταιρία με έντονη παρουσία στην περιοχή για πάνω από 30 χρόνια, αποφάσισε να γίνει μέλος του δικτύου συνεργατών μας».
Σύμφωνα με τον Γιώργο Κουκουζέλη, CEO της FMI: «Μέχρι πρότινος, η ελληνική αγορά υποστηριζόταν από ένα πολύ περιορισμένο δίκτυο παροχής ποιοτικών κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, που να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τις ανάγκες πελατών που αναζητούν αγοραστές για τα καλύτερα διαθέσιμα ακίνητα, είτε για ιδιοκατοίκηση ή για μία ασφαλή επένδυση.
Η Sotheby’s International Realty θα προσφέρει στην ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων αδιαμφισβήτητο κύρος, ενεργή παρουσία και υπεροχή και ποιοτικές υπηρεσίες. Ξεκινάμε τις εργασίες μας με μία ποικιλία ακινήτων προς πώληση στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, τα οποία και θα προωθήσουμε ενεργά, τόσο σε εγχώριους όσο και σε διεθνείς αγοραστές».

  Περιεχόμενα
Editorial: Πώς θα περιοριστούν οι δημόσιες σπατάλες
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα CEO & CSR 2008: Ιδιαίτερα επιτυχής η φετινή, δεύτερη διοργάνωση
Παρουσίαση: South-East Europe Banking Conference 2008
Αφιέρωμα - Ελληνικές τράπεζες: Οι εξωστρεφείς προηγούνται σε επιδόσεις
Συνέντευξη - Γιώργος Μιχελής: Η Ελλάδα θα τρέχει πίσω από τη ΝΑ Ευρώπη
Αφιέρωμα Τηλεπικοινωνίες: Στα "πακέτα" ποντάρουν οι εταιρίες
Αφιέρωμα Αγορά Φαρμάκου: Νέα δεδομένα από τη βιοτεχνολογία
Φάκελοι
Euromoney: Ασφαλιστές σε ρόλο risk managers
Euromoney: Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
¶ρθρο - Ενέργεια: Τρεις λόγοι για την ευφορία στην αγορά πετρελαίου
¶ρθρο - Αγορά καυσίμων: Κέρδη για τις μετοχές ενέργειας
¶ρθρο - Real Options: Πλοήγηση στην απόκρυψη αξίας
¶ρθρο - Έκθεση της Ernst & Young: Λιγότερες δημόσιες εγγραφές λόγω διεθνούς ύφεσης
Έρευνα: Επιφυλακτικοί οι καταναλωτές έναντι επιχειρήσεων και ΜΜΕ
Έρευνα - Εταιρικά αποτελέσματα 2007: Το ελληνικό επιχειρείν αντιστάθηκε στη διεθνή κρίση
Θέμα - Έργα υποδομής: Απαραίτητες οι ιδιωτικές επενδύσεις
Έρευνα - Ελλάδα: προηγείται σε υποδομή, υστερεί σε προσέλκυση επενδύσεων
Επενδυτικά θέματα
Έρευνα - Αγορά Αυτοκινήτου: Αύξηση 5% στις πωλήσεις Αύξηση 5% στις πωλήσεις
Θέμα - 7ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών KPMG:Σύγχρονες λύσεις σε σύγχρονα ζητήματα
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site