Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2008                              

στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους


Μπήτρος:
Αύξηση κερδών 67%
Ένα από τα καλύτερα τρίμηνα της ιστορίας του, από πλευράς αποτελεσμάτων, υπήρξε για τον Όμιλο της Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.
Παρά την επιβράδυνση των αναπτυξιακών ρυθμών της οικονομίας και, ιδιαίτερα, τη σοβαρή κάμψη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, οι πωλήσεις του Ομίλου σημείωσαν αξιόλογη αύξηση.
Τα βασικότερα μεγέθη του Ομίλου, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν ως εξής:
Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 15,5% έναντι του αντιστοίχου περσινού χρονικού διαστήματος ανερχόμενος σε 63,3 εκατ. ευρώ από 54,8 εκατ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το Α΄ Τρίμηνο του 2008 σε 6,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,1 εκατ. ευρώ κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 23,5%.
Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 30% έναντι των 2,7 εκατ. ευρώ του Α΄ Τριμήνου του 2007.
Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 67%.


ΥΧΥΧΥ


Byte:
Στην αγορά επιχειρησιακού
λογισμικού

Η SAP Cyprus και η Byte ανακοίνωσαν την σύναψη στρατηγικής συνεργασίας στη διάθεση της λύσης SAP Business One στην Κυπριακή αγορά. Η λύση SAP Business One βοηθά τις επιχειρήσεις να εκσυγχρονίσουν τις λειτουργικές και διοικητικές διαδικασίες τους και να αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο της επιχείρησης τους. Για την επίτευξη αυτών των στόχων παρέχει λειτουργικότητα που καλύπτει τις ανάγκες Γενικής Λογιστικής, Πωλήσεων,  Αποθηκών, σε ένα προϊόν, που διακρίνεται για την φιλικότητα, την ευελιξία και την ταχύτατη υλοποίηση, χωρίς κρυμμένο κόστος και ατελείωτες παραμετροποιήσεις. Το προϊόν ολοκληρώνεται με τα  υποσυστήματα Διαχείρισης  Πελατειακών σχέσεων (CRM), Ανθρώπινο Δυναμικό (HR), και τα εργαλεία παραγωγής αναφορών (Reporting Tools). Τέλος η Byte προχώρησε ήδη στην ανάπτυξη κάθετων λύσεων για συγκεκριμένες αγορές, έχοντας πάντα σαν βάση και αφετηρία, τη βασική λειτουργικότητα του SAP Business One και χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές που παρέχονται από τον κατασκευαστή.


ΥΧΥΧΥ


Ηλεκτρονική:
Θετικά αποτελέσματα
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Διοίκησης κινήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής στο πρώτο εννεάμηνο της οικονομικής χρήσης 2007/2008. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θετική εικόνα των αποτελεσμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγo στο παλαιό δίκτυο της εταιρίας, καθώς τα νέα καταστήματα του δικτύου, τα οποία εντάχθηκαν στο εξεταζόμενο διάστημα, δεν έχουν ακόμη ωριμάσει.
Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών της Ηλεκτρονικής Αθηνών στο τέλος του εννεαμήνου ανήλθε σε 172,8 εκατ. ευρώ, έναντι 135,5 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα πέρσι, με αποτέλεσμα να εμφανίσει σημαντική αύξηση της τάξεως του 27,5%. Το ενοποιημένο μικτό κέρδος την ιδία περίοδο άνελθε σε 43,1 εκατ. ευρώ, έναντι 34,3 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα πέρσι, αυξημένο κατά 25,7%.
Στην εξεταζόμενη περίοδο τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν, σε ενοποιημένο επίπεδο, στα 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας έτσι, αύξηση κατά 14,9%.
Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων της Ηλεκτρονικής Αθηνών εμφάνισαν μείωση κατά 4,8% σε σχέση με το περσινό εννεάμηνο φθάνοντας στα 7,9 εκατ. ευρώ από 8,3 εκατ. ευρώ. Τα Κέρδη Μετά από Φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, τέλος, ανήλθαν στα 5,64 εκατ. ευρώ, έναντι 5,5 εκατ. ευρώ που ήταν πέρσι, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση της τάξης του 1,8%.


ΥΧΥΧΥ


Ευρωπαϊκή Πίστη:
Αύξηση παραγωγής
ασφαλίστρων
Σημαντική αύξηση της παραγωγής κατά 29,1% στο Α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους πέτυχε ο όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη.
Πιο συγκεκριμένα τα μεν καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα του κλάδου ζωής διαμορφώθηκαν στο ποσό των 3,784 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 5,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, τα δε καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα του κλάδου ζημιών διαμορφώθηκαν στο ποσό των 20,615 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 34,7% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2007.
Τα κέρδη προ φόρων σε επίπεδο μητρικής διαμορφώθηκαν στο ποσό των 0,451 εκατ. ευρώ έναντι 1,737 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων παραγωγής κατά 2,611 εκατ. ευρώ και στην αύξηση των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά 4,799 εκατ. ευρώ, τα οποία σε μεγάλο βαθμό δεν είναι επαναλαμβανόμενα και αναμένεται να εξισορροπηθούν στους προσεχείς μήνες.
Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 8,090 εκατ. ευρώ και το σύνολο τους είναι 137,232 εκατ. ευρώ έναντι 129,142 εκατ. ευρώ την 31/12/07 (αύξηση 6,3%), ενώ τα διοικητικά έξοδα ως ποσοστό της παραγωγής μειώθηκαν από 6,8% σε 4,4%.
Τέλος, η καθαρή θέση της εταιρίας μειώθηκε στα 43,827 εκατ. ευρώ έναντι των 46,602 εκατ. ευρώ της 31/12/2007, γεγονός που οφείλεται στις υποαξίες που παρουσίασαν τα χρηματοοικονομικά διαθέσιμα προς πώληση, λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.


ΥΧΥΧΥ


F.G. Europe:
Θεαματική εκτίναξη κερδών
Σημαντική βελτίωση των Οικονομικών μεγεθών και εκτίναξη της κερδοφορίας του και το Α΄ τρίμηνο του 2008, εμφανίζει ο Όμιλος της F.G. Europe AE, τα αποτελέσματα του οποίου εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρίας.
Τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν το Α΄ τρίμηνο του 2008 σε 2,65 εκατ. ευρώ, έναντι 0,30 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του 2007, σημειώνοντας αύξηση 775%.
Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 1,15 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 230%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA), ανήλθαν σε 3,255 εκατ. ευρώ έναντι 1,720 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 89,24%.


ΥΧΥΧΥ


Flexopack:
Eνίσχυση εξαγωγικής
δραστηριότητας
Μικρή αύξηση τζίρου και παράλληλα μείωση κερδοφορίας, τόσο σε ενοποιημένη βάση όσο και εταιρικό επίπεδο παρουσίασε στο Α΄ Τρίμηνο του 2008 η Flexopack AEBE Πλαστικών, με βάση τις σχετικές δημοσιευθείσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις .
Ειδικότερα σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 11,023 εκατ. ευρώ, έναντι 10,768 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,37%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,847 εκατ. ευρώ, έναντι 1,903  εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2007, μειωμένα κατά 2,94%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 1,044 εκατ. ευρώ, έναντι 1,200 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2007, παρουσιάζοντας μείωση 13,00%. Στο ίδιο διάστημα τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε 0,802 εκατ. ευρώ, έναντι 0,960 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 16,46%.
Οι βασικοί παράγοντες που επέδρασαν στη μείωση της κερδοφορίας ήταν:
- Η άνοδος του ευρώ έναντι του δολαρίου.
- Η περιορισμένη δυνατότητα εξυπηρετήσεως των διεθνών πελατών της εταιρίας λόγω των προβλημάτων στα λιμάνια.
- Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου.
Οι εξαγωγές της εταιρείας κινήθηκαν εκ νέου ανοδικά και διαμορφώθηκαν στα 6,128 εκατ. ευρώ για το Α΄ τρίμηνο του 2008, από 5,506 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 61,10% του συνολικού κύκλου εργασιών.


ΥΧΥΧΥ


Minoan Lines:
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Minoan Lines, που συγκροτήθηκε σε σώμα τη Δευτέρα 9 Ιουνίου 2008, έχει - μετά την αναπλήρωση των παραιτηθέντων μελών Ιωάννη Δρυλλεράκη και Γεωργίου Δρυ - ως εξής:
Πρόεδρος ΔΣ         Emanuele Grimaldi
Αντιπρ. ΔΣ             Κων. Μαμαλάκης
Διευθ. Σύμβουλος Αντώνιος Μανιαδάκης
Μέλος ΔΣ              Gianluca Grimaldi
Μέλος ΔΣ              Diego Pacella
Μέλος ΔΣ              Paul Kyprianou
Μέλος ΔΣ              Μιχάλης Βαβουράκης
Μέλος ΔΣ              Ευάγγελος Φρουδάκης
Μέλος ΔΣ              Γιάννης Ξενικάκης
Μέλος ΔΣ              Μηνάς Παπαδάκης
Μέλος ΔΣ              Μιχαήλ Χατζάκης
Μέλος ΔΣ              Γεώργιος Παπαγεωργίου


ΥΧΥΧΥ


'Αλφα Γκρίσιν Infotech:
Σχέδια διεθνούς επέκτασης

Στον τομέα του Business Critical Continuity o Όμιλος Alpha Grissin Infotech είναι ηγέτης στην ελληνική αγορά, αντιπροσωπεύοντας μερικούς από τους μεγαλύτερους προμηθευτές στις κατηγορίες προϊόντων αδιάλειπτου τροφοδοσίας ισχύος (UPS), συστημάτων ελέγχου περιβάλλοντος απολύτου ακριβείας (HPAC) και λοιπών συστημάτων υποστήριξης.
Στις προθέσεις του Ομίλου είναι η επέκταση και σε άλλες αγορές εκτός Ελλάδας και Βουλγαρίας όπως, Ρουμανία, Ουκρανία, Αίγυπτος, και γενικώς σε χώρες που αναμένεται να προσελκύσουν σημαντικές επενδύσεις σε έργα υποδομών την επόμενη δεκαετία.
Στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων, ο Όμιλος Alpha Grissin Infotech δραστηριοποιείται στις αγορές της Βουλγαρίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας, έχοντας τοποθετηθεί επιτυχημένα σε μια σειρά από εδαφικές εκτάσεις με ιδιαίτερα ελκυστικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης.
Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Όμιλος Alpha Grissin Infotech έχει προχωρήσει μέσω της θυγατρικής εταιρείας Deutsche Aeolia SA στην υποβολή τριών αιτήσεων για την κατασκευή αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 52 MW και προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ, ενώ στη φάση της μελέτης βρίσκεται ένα ακόμη αιολικό πάρκο ισχύος 120 MW και προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ. Εντός του 2008 αναμένεται η επέκταση του Ομίλου και στη σχετική αγορά της Βουλγαρίας με την έναρξη των εργασιών κατασκευής αιολικού πάρκου συνολικής δυναμικότητας έως 400 MW και συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 440 εκατ. ευρώ.
Τέλος, η συνεισφορά του τομέα συμβατικού κλιματισμού στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, μετά την εξαγορά της Γκρίσιν Παππάς ΑΕ, η οποία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των συσκευών κλιματισμού Panasonic, αναμένεται να διαμορφωθεί σε 12 εκατ. ευρώ σε επίπεδο κύκλου εργασιών και σε 500 χιλ. ευρώ σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας.


ΥΧΥΧΥ


Intracom Telecom:
Συμβάσεις σε Ευρώπη και ΚΑΚ
H Intracom Telecom, μέλος του επιχειρησιακού τομέα τηλεπικοινωνιακών λύσεων της Sitronics, ανακοίνωσε έξι νέα έργα από την αρχή του έτους που αφορούν στην παροχή συστημάτων WiBAS (πολυσημειακά συστήματα ασύρματης μετάδοσης) σε παρόχους της Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών.
Στο πλαίσιο των νέων συμβάσεων, συνολικής αξίας 3,2 εκατ. ευρώ, η Intracom Telecom, με το σύστημα WiBAS, αναλαμβάνει την αποτελεσματική υποστήριξη των δικτύων 2G/3G και την παροχή εταιρικών ευρυζωνικών ασύρματων υπηρεσιών έξι μεγάλων παρόχων στην Ευρώπη και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών με εκατομμύρια συνδρομητές. Πάροχοι όπως, οι T-Mobile Σλοβακίας, Globul Βουλγαρίας, Smart Telecom Ιρλανδίας, MTS Ρωσίας, Kazakhtelecom Καζακστάν και Mediacom Πολωνίας έχουν επιλέξει να εγκαταστήσουν τα ασύρματα ευρυζωνικά συστήματα WiBAS, τα οποία θα δώσουν την ευκαιρία στους εν λόγω παρόχους να επιτύχουν σημαντικές μειώσεις κόστους μέσω της χρήσης τεχνολογιών αιχμής.


ΥΧΥΧΥ


Intrakat:
Συμβόλαιο από Μπενρουμπή
Σύμβαση προϋπολογισμού 3,53 εκατ. ευρώ υπέγραψε η Intrakat με την Μπενρουμπή για την ανακαίνιση του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Μπενρουμπή στο Μαρούσι. Η σύμβαση προβλέπει την εκτέλεση εργασιών με σκοπό την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του υφισταμένου κτιρίου 11,700 τ.μ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2008.


ΥΧΥΧΥ


Κατσέλης - Αλλατίνη:
Συγχώνευση μέσα στο 2008
Ξεκινά η διαδικασία που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός μεγάλου επιχειρηματικού οργανισμού, όπως αποφάσισαν τα Διοικητικά Συμβούλια του Ομίλου Κατσέλη και της Αλλατίνη ΑΕ, που προχωρούν σε συγχώνευση δημιουργώντας μέχρι τα τέλη του 2008 μία μεγάλη επιχειρηματική μονάδα με τζίρο τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ, 5 εργοστασιακές μονάδες στην Ελλάδα και βασικό πλεονέκτημα την καθετοποιημένη παραγωγή ξεκινώντας από το στάρι μέχρι το τελικό προϊόν.
Παράλληλα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καλύψει τόσο τις ανάγκες όσο και τα επενδυτικά σχέδια της καινούριας εταιρίας οδηγώντας στην ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης του νέου οργανισμού στην Ελλάδα, αλλά και την επέκτασή του στις διεθνείς αγορές.
Ήδη, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση πλάνου αναδιάρθρωσης, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτού του πλάνου είναι, ήδη, ορατά με σημαντική αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου Κατσέλη στο πρώτο τρίμηνο του 2008.


ΥΧΥΧΥ


Marfin Investment Group:
Ενίσχυση κερδών 268%
Η Marfin Investment Group (MIG) εμφανίζει σημαντική κερδοφορία κατά την περίοδο του Α΄ τριμήνου του έτους και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται σε 202,2 εκατ. ευρώ έναντι 54,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 268%.


ΥΧΥΧΥ


Marfin Popular Bank:
Εντυπωσιακή αύξηση
χορηγήσεων
Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 8% ετησίως και 17%, αναπροσαρμοσμένα για ανακτήσεις τόκων και έφτασαν τα 172,3 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο των εσόδων  αυξήθηκε κατά 9% ετησίως σε 281,6 εκατ. ευρώ (αναπροσαρμοσμένα για έκτακτα έσοδα (50 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις συμμετοχών το Α΄ τρίμηνο 2007).
Τα έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες αυξήθηκαν 18% ετησίως σε 74,1 εκατ. ευρώ.
Εντυπωσιακή αύξηση των χορηγήσεων 44% ετησίως σε 19,7 δισ. ευρώ.
Σημαντική αύξηση καταθέσεων 28% ετησίως σε 21,9 δισ. ευρώ.
Δείκτης λειτουργικής αποτελεσματικότητας (κόστος/έσοδα) 45,7%.
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφτασαν τα 104,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο του 2007 και 13% μείωση σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2007.
Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) έφθασε το 20,4%
Εντός του Α΄ τριμήνου του 2008, όλοι οι γεωγραφικοί τομείς δραστηριοποίησης (Κύπρος, Ελλάδα και Διεθνές Δίκτυο) σημείωσαν εντυπωσιακή ανάπτυξη μεγεθών. Το σύνολο ενεργητικού του Ομίλου έφτασε τα 32 δισ. ευρώ σημειώνοντας ετήσια αύξηση 29%. Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου κατέγραψαν εντυπωσιακή ετήσια ανάπτυξη 44% σε  19,7 δισ. ευρώ, καθοδηγούμενες από δυναμική ζήτηση σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Οι διεθνείς χορηγήσεις έφτασαν τα 2,4 δισ. ευρώ ή 12% του συνόλου. Παράλληλα, οι καταθέσεις του Ομίλου κατέγραψαν και αυτές, σημαντική ετήσια αύξηση 28% και έφτασαν τα 21,9 δισ. ευρώ καθοδηγούμενες από την διεύρυνση του δικτύου υποκαταστημάτων, τη σταδιακή ωρίμανση των νέων υποκαταστημάτων και την επέκταση της πελατειακής βάσης.


ΥΧΥΧΥ


Σελόντα:
Αναπτυξιακή πορεία

Στο πλαίσιο παρουσίασης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, o Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σελόντα, κ. Γιάννης Στεφανής και ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Βαγγέλης Πίπας, ανέφεραν ότι οι πρόσφατες εξαγορές και συγχωνεύσεις θα δώσουν ώθηση στις πωλήσεις ενώ το μοντέλο συγχώνευσης της Interfish και Κορωνίς αποδείχθηκε ιδιαίτερα πετυχημένο. Στην αύξηση των πωλήσεων θα λειτουργήσει η είσοδος σε νέες αγορές, καθώς επίσης και η συνεργασία με την Jazan Development Company (Gazadco). Σημειώνεται ότι η Gazadco αποτελεί στρατηγικό εταίρο του Ομίλου Σελόντα, συμμετέχοντας με ποσοστό 10% στο μετοχικό της κεφάλαιο. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική εταιρία ανέλαβε το σχεδιασμό, οργάνωση και εκτέλεση των επενδυτικών σχεδίων ύψους 100 εκατ. δολαρίων του ιδίου Ομίλου στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.
Η νέα μονάδα συσκευασίας και επεξεργασίας, καθώς επίσης και ο εκσυγχρονισμός του συνόλου των μονάδων θα οδηγήσει στον περιορισμό του κόστους, που αποτελεί κύριο τομέα ανάπτυξης της εταιρίας.
Για το σύνολο του 2008, η Διοίκηση του Ομίλου Σελόντα αναμένει ότι οι ενοποιημένες πωλήσεις να ανέλθουν σε 24,4 εκατ. ευρώ, τα κέρδη EBITDA σε 25,5 εκατ. ευρώ, τα κέρδη EBIT σε 19,4 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 10,6 εκατ. ευρώ και τα κέρδη EATAM σε 7,4 εκατ. ευρώ.


ΥΧΥΧΥ


Τιτάν:
Αύξηση κερδών 15% ετησίως

Κατά την τελευταία 10ετία, τα Καθαρά Κέρδη της ΤΙΤΑΝ αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 15% ετησίως ενώ, παρά την πρόσφατη πτώση, η κοινή μετοχή (με επανεπένδυση των μερισμάτων) αυξήθηκε στην περίοδο 1/1/1997 - 31/12/2007 κατά 270%, έναντι ανόδου 250% του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στην περίοδο 1/1/2002 - 31/12/2007, η τιμή της μετοχής παρουσίασε αύξηση 89%. Σημειώνεται ότι το 2007, ο Όμιλος συμπλήρωσε 56 έτη συνεχούς κερδοφορίας.
Στην Ελλάδα υπάρχουν ενδείξεις περαιτέρω επιβράδυνσης στην αγορά κατοικίας, η οποία αναμένεται να αντισταθμιστεί μερικώς μόνο από την αυξημένη ζήτηση για υποδομές και επαγγελματική χρήση. Στις ΗΠΑ, η σοβαρή ύφεση της αγοράς κατοικίας που επιτείνεται από την βαθιά κρίση του τομέα στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου, εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να οδηγεί σε μείωση της ζήτησης για δομικά υλικά. Σχετικά με τις θετικές εξελίξεις στην υπόθεση Lake Belt στη Φλόριντα, αναμένεται ότι η επανέναρξη λειτουργίας του λατομείου στο Pennsuco θα συνεισφέρει θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου εντός του έτους. Στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και στην Αίγυπτο διατηρούνται οι θετικές προοπτικές των αγορών.
Επιπλέον, οι εξαγορές σε Αίγυπτο και Τουρκία αναμένεται να συνεισφέρουν θετικά στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου από το Β΄ τρίμηνο του 2008, ενώ παράλληλα αυξάνουν άμεσα το παραγωγικό δυναμικό του κατά 15%.
Οι εργασίες ανέγερσης νέου εργοστασίου 1,5 εκατ. τόνων τσιμέντου στην Αλβανία και η επέκταση του εργοστασίου του Beni Suef κατά 1,5 εκατ. τόνους το χρόνο στην Αίγυπτο προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, ενώ υπολογίζεται ότι η συνολική παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου θα αυξηθεί το 2010 κατά 35% έναντι του 2007, με σημαντική παρουσία στις αναδυόμενες αγορές.


ΥΧΥΧΥ


SingularLogic:
Στο +384% τα κέρδη προ φόρων
Με ρυθμούς ανάπτυξης που υπερβαίνουν κατά πολύ  τους αντίστοιχους της αγοράς Πληροφορικής, ο όμιλος SingularLogic ισχυροποιεί περαιτέρω την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά Λογισμικού και παροχής υπηρεσιών Πληροφορικής. Αυτό αναδεικνύουν τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που ανακοίνωσε ο Όμιλος SingularLogic.
Συγκεκριμένα:
Αύξηση 39,7% παρουσίασε ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών που ανήλθε σε 22,1 εκατ. ευρώ έναντι των 15,8 εκατ. ευρώ κατά το Α΄ τρίμηνο του 2007.
Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) εξαπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,7 εκατ. ευρώ κατά το Α΄ τρίμηνο του 2007.
Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) βελτιώθηκαν κατά 4,1 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,1 εκ εκατ. ευρώ κατά το Α΄ τρίμηνο του 2007.
Τα αποτελέσματα μετά φόρων επίσης βελτιώθηκαν κατά 2,5 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα, κατά το Α΄ τρίμηνο του 2008 εμπλουτίστηκε περαιτέρω  το υπόλοιπο ανεκτέλεστων έργων τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα και συνεχίστηκε η ενδυνάμωση της εγκατεστημένης βάσης με νέες ενεργοποιήσεις λογισμικού.


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Πώς θα περιοριστούν οι δημόσιες σπατάλες
Επενδύσεις - Προτάσεις αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα CEO & CSR 2008: Ιδιαίτερα επιτυχής η φετινή, δεύτερη διοργάνωση
Παρουσίαση: South-East Europe Banking Conference 2008
Αφιέρωμα - Ελληνικές τράπεζες: Οι εξωστρεφείς προηγούνται σε επιδόσεις
Συνέντευξη - Γιώργος Μιχελής: Η Ελλάδα θα τρέχει πίσω από τη ΝΑ Ευρώπη
Αφιέρωμα Τηλεπικοινωνίες: Στα "πακέτα" ποντάρουν οι εταιρίες
Αφιέρωμα Αγορά Φαρμάκου: Νέα δεδομένα από τη βιοτεχνολογία
Φάκελοι
Euromoney: Ασφαλιστές σε ρόλο risk managers
Euromoney: Διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
Άρθρο - Ενέργεια: Τρεις λόγοι για την ευφορία στην αγορά πετρελαίου
Άρθρο - Αγορά καυσίμων: Κέρδη για τις μετοχές ενέργειας
Άρθρο - Real Options: Πλοήγηση στην απόκρυψη αξίας
Άρθρο - Έκθεση της Ernst & Young: Λιγότερες δημόσιες εγγραφές λόγω διεθνούς ύφεσης
Έρευνα: Επιφυλακτικοί οι καταναλωτές έναντι επιχειρήσεων και ΜΜΕ
Έρευνα - Εταιρικά αποτελέσματα 2007: Το ελληνικό επιχειρείν αντιστάθηκε στη διεθνή κρίση
Θέμα - Έργα υποδομής: Απαραίτητες οι ιδιωτικές επενδύσεις
Έρευνα - Ελλάδα: προηγείται σε υποδομή, υστερεί σε προσέλκυση επενδύσεων
Επενδυτικά θέματα
Έρευνα - Αγορά Αυτοκινήτου: Αύξηση 5% στις πωλήσεις Αύξηση 5% στις πωλήσεις
Θέμα - 7ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών KPMG:Σύγχρονες λύσεις σε σύγχρονα ζητήματα
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Επικοινωνία
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site