Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2008                              

AΦIEPΩMA BANKING CONFERENCE


SOUTH-EAST EUROPE BANKING CONFERENCE 2008


Συζητήσεις επιπέδου
για επενδύσεις χωρίς σύνορα


Επιπτώσεις της διεθνούς πιστωτικής κρίσης, διαχείριση κινδύνου, εξαγορές και συγχωνεύσεις, ευκαιρίες και προκλήσεις για τις τράπεζες συζητήθηκαν δημιουργικά στη νέα συνεδριακή πρωτοβουλία της Money Conferences


Τ ο συνέδριο "South-East Europe Banking Conference 2008" διοργανώθηκε με επιτυχία για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στις 24 Ιουνίου 2008 στο Athenaeum InterContinental. Υπό την οργάνωση των Money Conferences, το συνέδριο διεξήχθη με την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών και της Ένωσης Τραπεζών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (BACEE).
Το συνέδριο συνδύασε επιτυχώς διαδραστικές συζητήσεις με τέσσερις βασικούς θεματικούς άξονες που εστίασαν στις «Επιπτώσεις της διεθνούς πιστωτικής κρίσης», στη «Διαχείριση Κινδύνου: Ένα καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της τράπεζας», στο «Δίλημμα των Ελληνικών Τραπεζών σχετικά με Εξαγορές και συγχωνεύσεις εντός της ίδιας της αγοράς ή σε αγορές του εξωτερικού» και στις «Ευκαιρίες & προκλήσεις για τις τράπεζες που προσφέρουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη».
Τα πάνελ απαρτίζονταν από ειδικούς σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, επιχειρηματίες, Διευθύνοντες Συμβούλους και εκπροσώπους των χορηγών του συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι χορηγοί της κατηγορίας Platinum επιμελήθηκαν από ένα εργαστήριο προβληματισμού. Έτσι υπό την αιγίδα της Goldman Sachs συζητήθηκε το θέμα «Εργαλεία ενεργητικού και παθητικού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες προκειμένου να βελτιώσουν την κεφαλαιακή τους θέση» ενώ υπό την αιγίδα της Εθνικής Τράπεζας συζητήθηκε το θέμα «Doing business across cultures in SEE: Διαφορετικές αγορές - Κοινή πορεία επιτυχίας».
Μεταξύ των υψηλού κύρους ομιλητών που συμμετείχαν στο Συνέδριο ήταν ο Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Γιάννης Πεχλιβανίδης, ο Chief European Equity Strategist and Head of the European Strategy Group της Goldman Sachs, κ. Peter C. Oppenheimer, o Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τραπεζών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, κ. Istvan Lengyel, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος στην Τράπεζα της Ελλάδος, κ. Γιάννης Κυριακόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων και Κινδύνων Πιστοδοτήσεων της Εθνικής Τράπεζας κ. Δημήτρης Λεφάκης, ο Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού της Εθνικής Τράπεζας, κ. Άγις Λεώπουλος, διακεκριμένοι Έλληνες τραπεζίτες, καθώς και Έλληνες ειδικοί και επιχειρηματίες.


Στόχοι και επιτεύξεις
Οι χορηγοί και ο διοργανωτής συνεργάστηκαν στενά, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα κοινό υψηλής ποιότητας. Εκτός από τη συμμετοχή στις διαλογικές συζητήσεις και στα εργαστήρια, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με επαγγελματίες και ειδικούς του χώρου κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και του γεύματος, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη συνεδριακή εμπειρία στους συμμετέχοντες και σημαντικά οφέλη στους χορηγούς.
Το Συνέδριο παρακολούθησαν υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων εταιριών και φορέων του τραπεζικού κλάδου, εκπρόσωποι χρηματοοικονομικών οίκων, και τραπεζών, διεθνώς κορυφαίοι ειδικοί από τον τραπεζικό, χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό χώρο, εκπρόσωποι των ΜΜΕ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διαμορφωτές της κοινής γνώμης, κ.ά. Έτσι, το South-East Europe Banking Conference 2008 προσέφερε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μοιραστούν το όραμα, την αποστολή, τις αξίες και τα σχέδιά τους με τους ομότιμούς τους, να δικτυωθούν και ταυτόχρονα, να εμπλακούν σε διαδραστικές συζητήσεις, εστιάζοντας σε επιχειρηματικές στρατηγικές, σε επιτυχημένα προϊόντα και υπηρεσίες και σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Το φετινό South-East Europe Banking Conference 2008 είχε θέσει ως στόχο να παράσχει στην ελληνική τραπεζική κοινότητα πολύτιμη ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν στις αλλαγές στο χώρο της τραπεζικής χρηματοδότησης και τους τρόπους ενίσχυσης των ισολογισμών των τραπεζών, καθώς και τις ενδοκλαδικές και διασυνοριακές ευκαιρίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, είχε στόχο να ενημερώσει τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους Έλληνες επιχειρηματίες σχετικά με το πώς οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να τους βοηθήσουν να επεκταθούν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι στόχοι επιτεύχθηκαν, δεδομένου ότι οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις ήταν εξαιρετικά εύστοχες, περιεκτικές και υψηλού επιπέδου. Τα σχετικά  θέματα αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν από υψηλόβαθμα και εμπειρότατα στελέχη προερχόμενα από τράπεζες και άλλες εταιρίες με ενεργή και διεθνή δραστηριότητα στο χρηματοοικονομικό χώρο.
Το South-East Europe Banking Conference 2008 ήταν το πρώτο Κλιματικά Ουδέτερο Τραπεζικό Συνέδριο στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από τον οργανισμό Climate Partner. Η Climate Partner υπολόγισε την επιβάρυνση στο περιβάλλον που προκάλεσαν οι μετακινήσεις συνέδρων, ο φωτισμός των χώρων, η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και κάθε άλλη μορφή κατανάλωσης ενέργειας από δραστηριότητες σχετικές με το Συνέδριο και ως αντιστάθμιση οι διοργανωτές του Συνεδρίου συνέβαλαν οικονομικά σε συγκεκριμένο έργο προστασίας κλίματος που έχει αναπτύξει η WWF στο Νεπάλ.

Οι βασικοί ομιλητές
Ο Γιάννης Πεχλιβανίδης, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, αναφέρθηκε στη σταθερά προσανατολισμένη επεκτατική στρατηγική των ελληνικών τραπεζών προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, εστιάζοντας στην τακτική της Εθνικής Τράπεζας που τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλεσμα το ένα τρίτο των κερδών να προέρχεται από το εξωτερικό, όπου η Τράπεζα δραστηριοποιείται είτε μέσω στοχευμένων εξαγορών, είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης. Ο κ. Πεχλιβανίδης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι «σύντομα η Εθνική θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις μεγάλες Ευρωπαϊκές τράπεζες επί ίσης όροις καταλαμβάνοντας ηγετική θέση στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου».
Ο Peter Oppenheimer, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Μετοχών και Επικεφαλής του European Strategy Group της Goldman Sachs, εστίασε στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «παρά τις σοβαρές επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης σε διεθνές επίπεδο, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστες, γεγονός που διασφαλίζει στο άμεσο μέλλον τις προοπτικές ανάπτυξής τους». Ο κ. Oppenheimer, τόνισε ακόμη τη σημασία και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στις ελληνικές τράπεζες αλλά και στις επιχειρήσεις, οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, προβλέποντας συνέχιση της επεκτατικής τάσης των ελληνικών τραπεζών.


Πιστωτική κρίση
Στο πρώτο πάνελ του Συνεδρίου, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλο, πήραν μέρος οι κ.κ. Ian Byrne, Διευθυντής, Corporate & Government Ratings, Standard & Poor's, Δημήτριος Λεφάκης, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων & Κινδύνων Πιστοδοτήσεων, Εθνική Τράπεζα, Barry Moore, δημοσιογράφος, Brussels Financial Information Agency, Domenico Vinci, Executive Director, Global Investment Research, Goldman Sachs.
Οι ομιλητές τόνισαν ιδιαιτέρως τους κινδύνους της σημερινής παγκόσμιας πιστωτικής κρίσης και υπογράμμισαν ότι η επικίνδυνη αυτή κατάσταση φέρνει στο προσκήνιο τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών και ιδιαιτέρως αυτής των ΗΠΑ, η οποία έχει ήδη πραγματοποιήσει σοβαρές παρεμβάσεις στην αγορά.
Επισημάνθηκε επίσης ότι, μέχρι σήμερα, οι βεβαιωμένες ζημιές από την πιστωτική κρίση και οι μαζικές διαγραφές χρεών που ανακοίνωσαν οι τράπεζες διεθνώς από τις αρχές του 2007, έχουν ανέλθει συνολικά στα 387 δισ. δολάρια. Και, παρά το γεγονός ότι η θύελλα ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, όταν έσκασαν τα περίφημα subprime στεγαστικά δάνεια υψηλού ρίσκου, η κρίση της πιστωτικής ασφυξίας έπληξε βαρύτερα τις ευρωπαϊκές από τις αμερικανικές τράπεζες. Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία του Institute of International Finance, το οποίο εδρεύει στην Ουάσινγκτον και εκπροσωπεί περισσότερες από 375 διεθνείς τράπεζες, από τα 387 δισ. δολάρια, ζημίες 200 δισ. υπέστησαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και 166 δισ. οι αμερικανικές.
Εκτενής αναφορά έγινε και στην αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Οι ομιλητές παραδέχθηκαν ότι το φαινόμενο αυτό περικλείει πολλούς κινδύνους. Ένας από αυτούς είναι η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα -αύξηση η οποία εκτιμάται ότι θα επιδεινώσει την κρίση ρευστότητας που πλήττει τις αγορές, δοκιμάζει τις αντοχές των επενδυτών και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις τράπεζες.
Τονίστηκε, επίσης, ότι οι ενδογενείς πληθωριστικές τάσεις κόστους παραγωγής στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης δεν φαίνεται να δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Η νομισματική ζώνη έχει αποδείξει ότι είναι σε θέση να απορροφά τις πιέσεις που προέρχονται από μισθολογικές αυξήσεις, όπως συνέβη πέρσι. Αναφορικά με τις ελληνικές τράπεζες, υπογραμμίστηκε η καλή τους υγεία παρά την κρίση, και τούτο διότι είναι λιγότερο εκτεθειμένες στα διεθνή δρώμενα, κυρίως σε επίπεδο στεγαστικής πίστεως.
Αναφορά έγινε και στις πιθανές επιπτώσεις στην οικονομία από το ιρλανδικό «όχι» στην μεταρρυθμιστική Συνθήκη. Οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι η πολιτική βούληση των Ιρλανδών επηρεάζει μεν το πολιτικό μέλλον της Ευρώπης, δεν μπορεί ωστόσο να έχει άμεσες επιπτώσεις ούτε στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ούτε, βεβαίως, την παρούσα πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας -μίας οικονομίας η οποία έχει ήδη μπει σε φάση επιβράδυνσης και γενικευμένης αβεβαιότητας.


Διαχείριση Κινδύνου
Στο δεύτερο πάνελ του Συνεδρίου, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κοντογιάννη, πήραν μέρος οι κ.κ. Σπυρίδων Γκούμας, Διευθυντής Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας & του Ομίλου, Εθνική Τράπεζα, Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Διευθυντής, Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, Τράπεζα της Ελλάδος, και Stilpon Nestor, Διευθύνων Σύμβουλος, Nestor Advisors.
Μία πρώτη ποιοτική εκτίμηση για τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ στις ελληνικές τράπεζες  έδωσε ο  κ. Κυριακόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας  της Ελλάδος και Υπεύθυνος Τραπεζικής  Εποπτείας στο πάνελ για το risk management. Ο ίδιος αναφέρθηκε  στη πολιτική name and shame που ακολουθεί  πλέον η κεντρική τράπεζα για τις τράπεζες που παραβιάζουν τους νόμους. Ο κ. Στίλπον Νέστωρ αναφέρθηκε στις καλύτερες διεθνείς πρακτικές risk management και πόσο η διεθνής κρίση τις έχει επηρεάσει. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο ρόλο των boards των τραπεζών στην επίβλεψη των κινδύνων και τον προσδιορισμό του κατάλληλου επιπέδου risk appetite. Ο κ. Γκούμας, επικεφαλής του τομέα κανονιστικής συμμόρφωσης του Ομίλου της Εθνικής, αναφέρθηκε στην ιστορία του compliance και τους λόγους που η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 15 από τις 27 χώρες της Ευρωζώνης που δεν έχουν εναρμονίσει το θεσμικό τους πλαίσιο με την ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. 


Εξαγορές και συγχωνεύσεις
Η τρίτη συνεδρία, με συντονιστή τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων Θεόδωρο Πολύδωρο, είχε θέμα: «Το δίλημμα των ελληνικών τραπεζών: Εξαγορές και συγχωνεύσεις εντός της ίδιας αγοράς ή σε αγορές του εξωτερικού;». Βασικός ομιλητής ήταν ο Δρ Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture Greece, ενώ στη συζήτηση έλαβαν επίσης μέρος οι κ.κ. Άγις Λεώπουλος, Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού της Εθνικής Τράπεζας, και Δημήτρης Παρασκευάς, Διευθύνων Εταίρος του «Δικηγορικού Γραφείου Ηλία Παρασκευά 1933».
Ο κ. Σαμπατακάκης παρουσίασε ερευνητικά ευρήματα αναφορικά με τις συνθήκες, τα κίνητρα και τις μεθόδους επέκτασης τραπεζών πέραν των συνόρων της αγοράς καταγωγής τους. Κατέδειξε ότι η τάση της επέκτασης στο εξωτερικό προέκυψε από τις αναζητήσεις των τραπεζών για νέες πηγές τροφοδότησης της ανάπτυξής τους, καθώς επίσης ότι ο γεωγραφικός χώρος της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης κρίθηκε σαφώς πιο κατάλληλος για μια τέτοια επέκταση, καθώς στις χώρες αυτές συντελούνταν και συντελούνται διεργασίες ραγδαίας βιομηχανικής και γενικότερα οικονομικής ανάπτυξης. Σημαντικό ζητούμενο των τραπεζών, κατά τη διαδικασία επέκτασής τους εκτός συνόρων, είναι το μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης που θα εφαρμόσουν, ειδικά ως προς την αποτελεσματικότητα μεταφοράς στις νέες αγορές των πλεονεκτημάτων που η μητρική τράπεζα ήδη κατέχει στην αγορά προέλευσής της, χωρίς όμως να παραγνωρίζονται και οι τοπικές ιδιαιτερότητες στις χώρες προορισμού. Περισσότερο κερδισμένες αποβαίνουν οι τράπεζες αυτές που επιδιώκουν την επίτευξη συνεργιών με τη μεγαλύτερη συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Άλλο ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας ήταν ότι οι τράπεζες αισθάνονται ασφαλείς ως προς την αξία και την απήχηση του εμπορικού ονόματός τους, καθώς και ως προς την ικανότητά τους να ενσωματώνουν νέες μονάδες, πλην όμως αντιμετωπίζουν δυσκολία στη συγκρότηση κατάλληλης ομάδας διεθνούς διοίκησης. Σημαντικό συμπέρασμα, τέλος, που συνάγεται από την ειδική έρευνα που διεξήχθη, είναι ότι όσο περισσότερες εξαγορές έχει κάνει μία τράπεζα, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει η επόμενη εξαγορά της να είναι ακόμη πιο εύστοχη και επιτυχής.
Ο κ. Λεώπουλος ξεκίνησε συμφωνώντας με διαπίστωση που είχε διατυπωθεί, ότι ο μόνος δρόμος δυναμικής ανάπτυξης για τις ελληνικές τράπεζες είναι σήμερα αυτός που περνά από την επέκταση σε ξένες αγορές. Στην πορεία αυτή, υπογράμμισε, υπάρχουν κινήσεις που πρέπει να γίνουν σωστά. Πρέπει να επιτευχθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα συνεργασίας παλαιών και νεοφερμένων στελεχών της τράπεζας που εξαγοράζεται. Πρέπει η «μηχανή εξαγορών» να λειτουργήσει ομαλά, με την εμπειρία στο πεδίο των εξαγορών να είναι πολύτιμη και να δείχνει «ποια κουμπιά πρέπει να πατηθούν και ποια όχι». Ενώ, επίσης, πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες γεωγραφικές επιλογές. Υπάρχουν, υπογράμμισε, αγορές τις οποίες οι Έλληνες τραπεζίτες μπορεί να αισθάνονται πιο οικείες, χωρίς όμως σε αυτές να διαφαίνεται αυτή τη στιγμή κάποιος κατάλληλος στόχος εξαγοράς. Σημαντικότατος παράγοντας, τέλος, στη σημερινή συγκυρία - των επακολούθων της πιστωτικής κρίσης στις ΗΠΑ - είναι η γενικότερη έλλειψη ρευστότητας και το υψηλό κόστος γι'αυτήν. Παράγοντας που δυσχεραίνει την πολιτική επέκτασης διεξαγορών, χωρίς πάντως να την καθιστά αδύνατη. «Έχουμε τα μάτια μας ανοικτά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λεώπουλος.
Ο κ. Παρασκευάς αναφέρθηκε στην τάση συγκέντρωσης ισχύος στην τραπεζική αγορά, παρουσιάζοντας δεδομένα που δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση της σχετικής κατάταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφώνησε με τους προλαλήσαντες, στο ότι η επέκταση προς τις αγορές του εξωτερικού είναι μονόδρομος, αναφέροντας ως πρόσθετους λόγους γι' αυτό το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι «ακριβές» για εξαγορά και δεν αποτελούν ελκυστικό στόχο, ενώ επίσης οι πιθανότητες επιθετικής εξαγοράς στην ελληνική τραπεζική αγορά είναι εκ των πραγμάτων εξαιρετικά περιορισμένες. Εξέφρασε την άποψη ότι - μετά την πιστωτική κρίση και τα επακόλουθά της - ο τραπεζικός τομέας δεν θα είναι πλέον ίδιος, καθώς θα υπάρξουν σ' αυτόν περισσότερες κανονιστικές και ελεγκτικές παρεμβάσεις από τις αρχές. Τόνισε, δε, ότι η αγορά έχει την απαίτηση οι τράπεζες να είναι εξαιρετικά «ηθικές» στη λειτουργία τους, καθώς αν αυτές κλονισθούν (από φαινόμενα όπως το subprime crash των ΗΠΑ) ολόκληρο το οικονομικό σύστημα κινδυνεύει να καταρρεύσει.


Ευκαιρίες & προκλήσεις
Η τέταρτη συνεδρία, με συντονιστή τον Ανδρέα Αναστασίου, δημοσιογράφο - Διευθυντή Σύνταξης του περιοδικού ΧΡΗΜΑ, είχε θέμα: «Ευκαιρίες και προκλήσεις για τις τράπεζες, στην εξυπηρέτηση εταιριών που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». Βασικός ομιλητής ήταν ο Πάνος Χαλκιάς, Εμπορικός Διευθυντής της Printec, ενώ στη συζήτηση έλαβαν επίσης μέρος οι: Istvan Lengyel, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τραπεζών Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης (BACEE), Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνου της Finansbank Τουρκίας και Γιάννης Ολύμπιος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της V+O Communication.
Ο κ. Χαλκιάς παρουσίασε το αντικείμενο της εταιρίας του (που αναπτύσσει δραστηριότητα σε 14 χώρες της ΝΑ Ευρώπης) και συγκεκριμένα το πώς η τεχνολογική υποδομή και τα συστήματα αυτοματισμού συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση της πελατείας των τραπεζών, στην καλύτερη λειτουργία τους και στην ανάπτυξή τους. Παρέσχε στοιχεία που δείχνουν ότι οι τραπεζικές αγορές της ΝΑ Ευρώπης αναπτύσσονται δυναμικά, ενώ η χρήση προηγμένων συστημάτων οργάνωσης και αυτοματισμού των υπηρεσιών τους εξαπλώνεται ραγδαία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι ηλεκτρονικές εφαρμογές τραπεζικών λειτουργιών στις χώρες αυτές καθόλου δεν υπολείπεται των δυτικοευρωπαϊκών χωρών. Αναφέρθηκε, ακόμη, στο ρόλο των εταιριών ανάπτυξης των σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών και τόνισε ότι περισσότερο κερδισμένες θα είναι οι τράπεζες που βασίζονται σε έμπειρους και εξειδικευμένους τέτοιους προμηθευτές, που παρέχουν εξατομικευμένες λύσεις, κατάλληλες για κάθε χώρα και περίσταση.
Ο κ. Lengyel ξεκίνησε με μία σύγκριση μεταξύ των τραπεζών της ΝΑ Ευρώπης και αυτών της Κεντρικής - Ανατολικής Ευρώπης. Αναφέρθηκε στις διαφορετικές ανάγκες τις οποίες έχουν οι επιχειρήσεις που επενδύουν στις δεύτερες, καθώς πρόκειται κυρίως για θυγατρικές μεγάλων πολυεθνικών, που εισάγουν ρευστότητα από τις μητρικές τους αντί να έχουν ανάγκη χρηματοδότησης από τις τοπικές τράπεζες. Αναλόγως, λοιπόν, και οι τράπεζες προσαρμόζουν τη στρατηγική τους, με ζητούμενο να αξιοποιήσουν τις μεγάλες επιχειρήσεις (ως «κέντρα κερδοφορίας») με ποικίλους άλλους τρόπους.
Ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε στα δυναμικά χαρακτηριστικά της τουρκικής αγοράς, η οποία προσφέρει στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας (στον οποίο ανήκει η Finansbank) το 30% των συνολικών κερδών του. Απάντησε συγκεκριμένα σε ερωτήματα σχετικά με τους κινδύνους που ενδεχομένως περικλείει το ανατολικό άνοιγμα της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, λέγοντας ότι αυτοί έχουν μελετηθεί και σταθμισθεί προσεκτικά και εξήγησε ότι, εν πάση περιπτώσει, οι ελληνικές επιχειρήσεις (και τράπεζες) που επενδύουν στην Τουρκία δεν αντιμετωπίζουν διαφορετικούς κινδύνους από αυτούς που αντιμετωπίζουν οι πολυάριθμες άλλες ξένες επενδύσεις στη γειτονική χώρα. Αντιθέτως, είναι πολλές οι ευκαιρίες που ανοίγονται στην Εθνική Τράπεζα, μέσω της αξιοποίησης από αυτήν της παρουσίας της στην τουρκική αγορά.
Ο κ. Ολύμπιος αναφέρθηκε κυρίως στην αντίληψη που κάποιες ελληνικές τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις έχουν για τις αγορές της ΝΑ Ευρώπης, τις οποίες θεωρούν απλώς «περιφέρεια» της ελληνικής αγοράς, ενώ δεν βλέπουν την πρωτογενή αναπτυξιακή δυναμική που διαθέτουν αυτές οι αγορές. Επίσης, στην υπεροψία που επιδεικνύουν αρκετοί Έλληνες, διοικητικά στελέχη τραπεζών στη ΝΑ Ευρώπη, που έχει ως επακόλουθο την αδυναμία τους να διδαχθούν από τις εκεί ενδιαφέρουσες συνθήκες και εμπειρίες. Οι ελληνικές τράπεζες καλό είναι να μην προβάλλουν μόνο στην Ελλάδα ένα βαλκανικό - κοσμοπολίτικο πρόσωπο, αλλά και να το αποδεικνύουν στην πράξη, για δικό τους -πριν απ' όλα- όφελος.


Εργαστήρια προβληματισμού
Η Goldman Sachs επιμελήθηκε την πρώτη συζήτηση εργασίας με θέμα: «Εργαλεία ενεργητικού και παθητικού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες προκειμένου να βελτιώσουν την κεφαλαιακή τους θέση».
Το θέμα παρουσίασαν και συζήτησαν οι: Artur Tomala, Executive Director, Hybrid Capital Products Group, Goldman Sachs, και Julian Wills, Executive Director, Bank Risk Management Team, Goldman Sachs.
Η δεύτερη συζήτηση εργασίας, υπό την αιγίδα της Εθνικής Τράπεζας, είχε θέμα: «Doing business across cultures in SEE: Διαφορετικές αγορές - Κοινή πορεία επιτυχίας». Ομιλητές σ' αυτήν ήταν οι: Άγις Λεώπουλος, Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού, Εθνική Τράπεζα, Κωνσταντίνα Βιτωράτου, Επικεφαλής Ομάδας Διεθνούς Λιανικής Τραπεζικής, Εθνική Τράπεζα, Μαρίνος Βάθης, Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών & Ειδικών Πιστοδοτήσεων, Εθνική Τράπεζα.
Οι χορηγοί
Οι υψηλής ποιότητας παρουσιάσεις, η επιλογή των ομιλητών και των θεμάτων που συζητήθηκαν, καθώς και η όλη οργάνωση του συνεδρίου είναι τομείς για τους οποίους συμμετέχοντες, χορηγοί, και ομιλητές εξέφρασαν ενθαρρυντικές παρατηρήσεις.


Goldman Sachs
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα των Money Conferences για τη διενέργεια ενός πολύ καλά διοργανωμένου συνεδρίου. Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει για την επαγγελματική διαρρύθμιση του χώρου διεξαγωγής, τα οπτικοακουστικά μέσα και τις ευκαιρίες προβολής. Ήταν, στο σύνολό της, μια ιδιαίτερα ενημερωτική και παραγωγική διοργάνωση, τόσο για εμάς όσο και για τους καλεσμένους μας.
Η Ομάδα της Goldman Sachs


Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Το συνέδριο «South-East Europe Banking Conference 2008», που διεξήχθη στο ξενοδοχείο InterContinental τον Ιούνιο του 2008, θα ήθελα να τονίσω πως δικαίωσε την συμμετοχή μας σαν χορηγό.
Από πλευράς οργάνωσης αλλά και παρουσίας ήταν πάρα πολύ πετυχημένο. Η ουσία αυτών που ειπώθηκαν στο συνέδριο είναι πως αντιμετώπιζε και έδινε λύσεις σε πολλά θέματα.
Η επιλογή των ομιλητών, Ελλήνων και ξένων, ήταν πάρα πολύ προσεγμένη και εξειδικευμένη στα θέματα που διαπραγματεύτηκαν.
Εύχομαι το παράδειγμα των Money Conferences να το ακολουθήσουν και άλλοι για να αναβαθμιστεί η ενημέρωση των στελεχών που υπηρετούν τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Χρήστος Μητρεντσές
Β΄Αντιπρόεδρος ΔΣ


V+O Communication
Το συνέδριο «South-East Europe Banking Conference 2008» αποτέλεσε μία σημαντική ευκαιρία συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και τις προοπτικές που παρουσιάζουν δύο από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τραπεζικές αγορές, αυτές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, σε μία κρίσιμη για τον τραπεζικό κλάδο χρονική συγκυρία, με εμφανείς τις επιπτώσεις της διεθνούς πιστωτικής κρίσης.
Η εξειδικευμένη γνώση των εισηγητών και η πολυετής εμπειρία των συμμετεχόντων, συνέβαλε στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων για τη δυναμική των συγκεκριμένων αγορών, ενώ η δομή του συνεδρίου και η θεματολογία των επιμέρους πάνελ συνετέλεσε στη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου.
Ως αργυρός χορηγός του «South-East Europe Banking Conference 2008», χαιρόμαστε για τη δυνατότητα που είχαμε να συμμετέχουμε σε μια τόσο ουσιαστική συζήτηση για αγορές του άμεσου ενδιαφέροντός μας, αλλά και να υποστηρίξουμε μία τόσο σημαντική πρωτοβουλία και ευχόμαστε το συνέδριο αυτό να αποτελέσει έναυσμα για αντίστοιχες προσπάθειες και στο μέλλον.
Γιάννης Ολύμπιος
Διευθύνων Σύμβουλος


Printec Group of Companies
«Κατά τη γνώμη μας το συνέδριο ήταν άρτια οργανωμένο και οι διοργανωτές επέδειξαν επαγγελματισμό και σεβασμό προς τους χορηγούς.
Από πλευράς περιεχομένου, θεωρούμε ότι έγινε μια καλή προσπάθεια να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων τα οποία απασχολούν τα στελέχη των τραπεζικών οργανισμών. Η επιλογή του χώρου και το όλο το στήσιμό του ήταν αρκετά υψηλού επιπέδου, αντίστοιχο προς το κοινό το οποίο είχε προσκληθεί».
Σύλβια Τρακάδα
Group Marketing Manager


Οι σημαντικές επιχειρήσεις και φορείς που συνέβαλαν ουσιαστικά, με τις χορηγίες τους, στη διεξαγωγή του συνεδρίου ήταν: Platinum Χορηγοί η Goldman Sachs και η Εθνική Τράπεζα, Gold Χορηγός η Printec και Silver Χορηγοί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και η V+O Communication.
Honorary Sponsors ήταν το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, η Ένωση Εισηγμένων Εταιριών και η Ένωση Τραπεζών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Χορηγοί Επικοινωνίας ήταν τα εξής ΜΜΕ: ΧΡΗΜΑ, SBC business channel, Κέρδος, Ισοτιμία, Euro2day, AdBusiness, City Press, Centre for Sustainability and Excellence.


Οι διοργανωτές
Με έδρα την Αθήνα, τα Money Conferences (www.moneyconferences.com) δραστηριοποιούνται στον τομέα διοργάνωσης διεθνών συνεδρίων και εξειδικεύονται σε υψηλού κύρους οικονομικά και χρηματοοικονομικά συνέδρια στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Τα Money Conferences αποτελούν τμήμα της MetaHolding Α.Ε., η οποία εκδίδει το Περιοδικό Χρήμα από το 1988, καθώς και την εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ Week.
Η εταιρία αντιπροσωπεύει στη χώρα μας τη Euromoney Conferences και έχει ήδη διοργανώσει φέτος με επιτυχία δύο συνέδρια. Το πρώτο είχε τίτλο: «CEO & CSR 2008: Επαναπροδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούμε» και δεύτερο ήταν το: «South-East Europe Banking Conference 2008».
Σκοπός των Money Conferences είναι να καθιερώσουν το «South-East Europe Banking Conference» σε ένα υψηλού επιπέδου ετήσιο συνέδριο, ενώ έχουν προγραμματίσει να διοργανώσουν δύο ακόμα συνέδρια το 2008:
* South-East Europe Insurance Conference 2008
· South-East Europe Investment Conference 2008 

  Περιεχόμενα
Editorial: Ελληνική Κεφαλαιαγορά-Το μπαλάκι τώρα στην κυβέρνηση...
Επενδύσεις Προτάσεις Αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Επενδυτικές Επιλογές
Συνέντευξη: Γιώργος Διαμαντόπουλος-Κεφάλαιο της General Union είναι οι άνθρωποί της
Αφιέρωμα: Banking Conference
Έρευνα:Πανελλαδική έρευνα της Stat Bank-Αυξήθηκε η κερδοφορία των ελληνικών βιομηχανιών
¶ρθρο:Ποια είναι η αγορά των παραγώγων προϊόντων καιρού
Φάκελοι
Αφιέρωμα:Χρηματιστήριο Κύπρου
Αφιέρωμα: Ελληνικά λιμάνια-Ανάπτυξη σε..."ξένα χέρια"
Euromoney: Αγορά άνθρακα
¶ρθρο: Εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσμια οικονομία
Επενδυτικά θέματα
Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Marketing & Επικοινωνία
Νέα της Αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site