Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2008                              

ΕΡΕΥΝΑ


Πανελλαδική έρευνα της Stat Bank
Αυξήθηκε η κερδοφορία
των ελληνικών βιομηχανιών


> Τα συνολικά κέρδη των 1.380 κερδοφόρων επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 22,5%
> Οι ζημιογόνες εταιρίες αποτέλεσαν το 18,8% του συνολικού δείγματος


Με 15% επιταχύνθηκε η συνολική κερδοφορία 1.700 βιομηχανικών επιχειρήσεων κατά το 2007 σε σχέση με το 2006. Αυτό προκύπτει από μεγάλη πανελλαδική έρευνα της Τράπεζας Πληροφοριών για την Οικονομία και τις Επιχειρήσεις Stat Bank, η οποία στηρίχθηκε στα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσαν (ως τις 15 Ιουνίου 2008)  παραγωγικές εταιρίες η κάθε μία εκ των οποίων εμφάνισε κύκλο εργασιών από 5 εκατ. ευρώ και πάνω.
Σύμφωνα με την έρευνα της Stat Bank,
> οι συγκεκριμένες παραγωγικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν το 2007 συνολικά κέρδη 3,26 δισ. ευρώ έναντι 2,83 δισ. ευρώ το 2006.
> οι συνολικές πωλήσεις των ίδιων επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 8,8% για να φτάσουν τα 58,5  δισ. ευρώ.
> το μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε σε 5,6%.
> οι συνολικές υποχρεώσεις με ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης του τζίρου.
Ας σημειωθεί ότι από το δείγμα εξαιρέθηκαν 5 μεγάλες επιχειρήσεις που δεν είχαν συγκρίσιμα οικονομικά αποτελέσματα την εξεταζόμενη διετία λόγω εταιρικών αλλαγών (π.χ., συγχωνεύσεις). Έτσι,  οι επιχειρήσεις κατάφεραν να αυξήσουν την κερδοφορία τους ταχύτερα απ’ ότι τις πωλήσεις, στοιχείο σημαντικό καθώς το 2007 κάθε άλλο παρά εύκολη χρονιά ήταν για τις επιχειρήσεις.
> Ενδιαφέρουσα εξάλλου είναι η σύγκριση των παραγωγικών με τις εμπορικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Stat Bank,  το εμπόριο τα κατάφερε εν πολλοίς καλύτερα απ’ ότι η βιομηχανία. Στο χώρο των εμπορικών επιχειρήσεων και σε ένα δείγμα περίπου 1.200 εταιριών, ο κύκλος εργασιών κινήθηκε με ένα ρυθμό αύξησης της τάξης του 10%  ενώ τα προ φόρου κέρδη εμφάνισαν βελτίωση 17%.
> Επιστρέφοντας στο δείγμα των 1.700 μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων, οι 1380 εταιρίες  ήταν κερδοφόρες – ποσοστό 81,17%. Αντιθέτως, οι 320 ήταν ζημιογόνες,  ποσοστό 18,83%. Το σχετικά μεγάλο ποσοστό των ζημιογόνων εταιριών δημιουργεί προβληματισμό αφού σχεδόν μια στις πέντε εταιρίες εμφανίζει ζημιές.
> σε ό,τι αφορά στις 1.380 κερδοφόρες εταιρίες, ο συνολικός τζίρος τους αυξήθηκε κατά 10% για να προσεγγίσει τα 53 δισ. ευρώ το 2007.  Αντιστοίχως, τα κέρδη τους αυξήθηκαν κατά 22,5% για να φτάσουν τα 3,9 δισ. ευρώ το 2007. 
> αντιστοίχως, οι 320 ζημιογόνες επιχειρήσεις διαχειρίστηκαν έναν σχετικά ίδιο τζίρο ενώ οι ζημιές τους αυξήθηκαν κατά 84% για να φτάσουν στο επίπεδο των 600 εκατ. ευρώ το 2007.


Επιδόσεις ανά κλάδο


Σύμφωνα με την έρευνα της Stat Bank,
> οι κλάδοι που διαχειρίστηκαν τους υψηλότερους τζίρους είναι αυτοί των πετρελαίων, των τροφίμων, των φαρμάκων-απορρυπαντικών, της ενέργειας, των μεταλλικών προϊόντων, των μη μεταλλικών ορυκτών, των μεταλλουργικών , των χημικών προϊόντων, των ποτών, του ηλεκτρολογικού υλικού, των πλαστικών-ελαστικών και των εφημερίδων-περιοδικών.
> αντιστοίχως, οι κλάδοι που συγκέντρωσαν τα περισσότερα κέρδη ήταν αυτοί των πετρελαίων, των φαρμάκων-απορρυπαντικών, των μη μεταλλικών ορυκτών, των τροφίμων- ποτών, των χημικών προϊόντων, των μεταλλικών προϊόντων, των τσιγάρων και των μεταλλουργικών.
> εκ των πραγμάτων – δηλαδή την ραγδαία ανάπτυξη της τιμής του αργού και των προϊόντων -, πρωταγωνιστής από την άποψη της διαχείρισης του τζίρου αναδείχτηκε ο τομέας των διυλιστηρίων. Η αξία των πωλήσεων έφτασε τα 11,7 δισ. ευρώ, σχεδόν 4% υψηλότερα. Τα προ φόρου κέρδη διαμορφώθηκαν σε 595 εκατ. ευρώ βελτιωμένα σε ποσοστό 13%.
> ο πολυπληθέστερος τομέας (435 επιχειρήσεις μετέχουν στο δείγμα), αυτός της παραγωγής τροφίμων, πέτυχε το 2007 τζίρο 9,7 δισ. ευρώ, ποσό σχεδόν 11% υψηλότερο έναντι του 2006. Τα κέρδη προ φόρου κινήθηκαν με μεγαλύτερη ταχύτητα (19%) ανερχόμενα στα 394 εκατ. ευρώ.
> ο κλάδος που δεν δείχνει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα και συνεχή ανοδική πορεία – παρά την οικονομική δυσπραγία - είναι αυτός της παραγωγής φαρμάκων. Συγκεριμένα, οι πωλήσεις του κλάδου αυξήθηκαν κατά  17,8% για να φτάσουν τα 5,3 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 45,4% για να φτάσουν τα 552 εκατ. ευρώ.
> Μειωμένη κατά  28% εμφανίζεται η κερδοφορία των εταιριών που ασχολούνται με την επεξεργασία μετάλλων. Έτσι, το 2007, αυτή υποχώρησε στα 134 εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως, οι πωλήσεις ύστερα από αύξηση 6% υπερέβησαν τα  5 δισ. ευρώ το 2007.
> οι  κλάδοι που δεν κατάφεραν το 2007 να έχουν κερδοφόρο αποτέλεσμα ήταν αυτοί της κλωστοϋφαντουργίας, των εφημερίδων και των αγροτικών επιχειρήσεων.


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Ελληνική Κεφαλαιαγορά-Το μπαλάκι τώρα στην κυβέρνηση...
Επενδύσεις Προτάσεις Αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Επενδυτικές Επιλογές
Συνέντευξη: Γιώργος Διαμαντόπουλος-Κεφάλαιο της General Union είναι οι άνθρωποί της
Αφιέρωμα: Banking Conference
Έρευνα:Πανελλαδική έρευνα της Stat Bank-Αυξήθηκε η κερδοφορία των ελληνικών βιομηχανιών
¶ρθρο:Ποια είναι η αγορά των παραγώγων προϊόντων καιρού
Φάκελοι
Αφιέρωμα:Χρηματιστήριο Κύπρου
Αφιέρωμα: Ελληνικά λιμάνια-Ανάπτυξη σε..."ξένα χέρια"
Euromoney: Αγορά άνθρακα
¶ρθρο: Εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσμια οικονομία
Επενδυτικά θέματα
Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Marketing & Επικοινωνία
Νέα της Αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site