Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2008                              

AΦIEPΩMA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ


Χρηματιστήριο Κύπρου
Βίοι παράλληλοι με τη Σοφοκλέους


Πορεία ανάλογη με αυτή του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, αλλά και των άλλων αναπτυγμένων χρηματιστηρίων ακολουθεί το ΧΑΚ τα τελευταία χρόνια, μετά τη διαπραγμάτευση της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου στο ΧΑ και κυρίως μετά την έναρξη της λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρμας μεταξύ του ΧΑ και του ΧΑΚ.


Του Στέφανου Κοτζαμάνη


Σήμερα, οι δύο βασικότεροι τίτλοι του ΧΑΚ (Τράπεζα Κύπρου και Marfin Popular Bank) διαπραγματεύονται παράλληλα και στη Σοφοκλέους, γεγονός που οδηγεί σε μια αύξηση της συνδιακύμανσης μεταξύ της πορείας των δύο Γενικών Δεικτών.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, εξηγείται η μεγάλη υποχώρηση των τιμών των μετοχών στο ΧΑΚ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008. Η μεγάλη μάλιστα πτώση, συνοδεύτηκε και από δραστική μείωση του όγκου των συναλλαγών, η οποία έγινε ιδιαίτερα εμφανής στις μεσαίας και χαμηλής κεφαλαιοποίησης εισηγμένες του κυπριακού χρηματιστηρίου.
Παράγοντες της κυπριακής αγοράς θεωρούν ως απαραίτητη μεν κίνηση τη δημιουργία της Κοινής Πλατφόρμας, ωστόσο επισημαίνουν ότι από τη λειτουργία της, ήταν περισσότερα εκείνα τα κεφάλαια που κατευθύνθηκαν από την Κύπρο προς την Αθήνα, παρά όσα έλαβαν την αντίθετη κατεύθυνση.


Τα συν και τα πλην
Ο πολύ χαμηλός όγκος των συναλλαγών –ιδίως για τους μη τραπεζικούς τίτλους- αποτελεί αναμφίβολα το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΧΑΚ, ενώ άλλα προβλήματα είναι:
- Η έλλειψη αγοράς παραγώγων προϊόντων, με αποτέλεσμα να εξετάζεται τώρα το ενδεχόμενο να λειτουργήσει τέτοιος δείκτης στην Αθήνα από το ΧΑ, εφόσον φυσικά διαπιστωθεί ότι υπάρχει και το απαιτούμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.
- Η ανυπαρξία στην Κύπρο του θεσμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με το Υπουργείο Οικονομικών να αναζητεί τρόπους δημιουργίας τέτοιου θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν κάποιες διακρατικές συμβάσεις της χώρας.
- Το χαμηλό free float σε πάρα πολλές μετοχές και ιδίως σε εκείνες που δεν είναι ενταγμένες στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ.
- Το μικρό μέγεθος πολλών εισηγμένων, λόγω και του μικρού μεγέθους της εγχώριας οικονομίας.
- Οι «νωπές μνήμες» από το «σπάσιμο της φούσκας» το φθινόπωρο του 1999.
Παρ' όλα αυτά, το ΧΑΚ διαθέτει τα δικά του συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν να εστιαστούν κυρίως:
Πρώτον, στην πολύ καλή πορεία της κυπριακής οικονομίας. Όσο και αν η διεθνής συγκυρία έχει περιορίσει τις προβλέψεις για το ρυθμό ανάπτυξης, το ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται ότι και φέτος θα «τρέξει» με ρυθμό ανώτερο του 3%, γεγονός που αν συνδυαστεί με μηδενικό δημοσιονομικό έλλειμμα και με χαμηλό δείκτη δημόσιου χρέους, τότε εκλαμβάνεται μια γενικότερη εικόνα ισχυρών μακροοικονομικών επιδόσεων.
Δεύτερον, στην συγκέντρωση διεθνών κεφαλαίων στην Κύπρο μέσω των δραστηριοτήτων των διεθνών εταιριών.
Τρίτον, στις πολύ λογικές αποτιμήσεις πολλών εισηγμένων εταιριών. Ενδεικτικά αναφέρουμε πολλές περιπτώσεις μονοψήφιων P/E και υψηλών μερισματικών αποδόσεων. Επίσης, εταιρίες επενδύσεων διαπραγματεύονται με discount που σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζουν ή και υπερβαίνουν το 40%! Επιπλέον, πάρα πολλές μετοχές του ΧΑΚ διαπραγματεύονται με δείκτη P/BV χαμηλότερο της μονάδας.
- Και τέταρτον, ειδικότερα για τον τραπεζικό τομέα, η διεθνοποίηση των εργασιών σε χώρες όπως, η Ρωσία, η Ουκρανία και τα Βαλκάνια, αφήνουν σημαντικά περιθώρια growth για το μέλλον.


Πτώση 41,7% στο α΄ εξάμηνο του 2008
Στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας διετίας βρέθηκε στις 30 Ιουνίου το κυπριακό χρηματιστήριο διευρύνοντας τις απώλειες που παρουσιάζει από την αρχή του έτους στο 41,7%.
Ο γενικός δείκτης τιμών έκλεισε στις 2.811,05 μονάδες, στο χαμηλότερο σημείο από το Σεπτέμβριο του 2006.
Η Aspis Holdings ελέγχεται από τον ομώνυμο ελλαδικό ασφαλιστικό Όμιλο και σταδιακά προσελκύει ολοένα και περισσότερες δραστηριότητες από την Ελλάδα.
Ο Ζορπάς πρόκειται για τη μεγαλύτερη αλυσίδα αρτοποιείων-ζαχαροπλαστείων στην Κύπρο, με μονάδα παραγωγής αρτοσκευασμάτων, η οποία δραστηριοποιείται και στις χονδρικές πωλήσεις. Στόχος της είναι η περαιτέρω επέκταση στη χονδρική αγορά, καθώς και στη Ρουμανία.


 


ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΑΚ
ΕΤΑΙΡΙΑ                 30/6/2008   31/12/2007  ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Aspis Holdings            1,18            1,31          -9,9%
Ζορπάς                     2,63            2,5           +5,2%
Τράπεζα Κύπρου         7,78           12,46        -37,6%
Ελληνική Τράπεζα       2,35            4,6          -48,9%
Logicom                    0,94            1,15        -18,3%
Όμιλος Louis              0,47            0,56        -16,1%
Marfin Popular Bank     4,64            9,12        -49,1%
Muskita                     1,21           1,31          -7,6%
Optios-Cassulides       0,43            0,47          -8,5%
Ορφανίδης                0,49            0,61         -19,7%
Sharelink FS              1,01            1,62         -37,7%
Tsokkos Hotels           0,33           0,48          -31,3%
Τσιμεντοποιΐα Βασιλικού 2,5            2,9           -13,8%
Γενικός Δείκτης        2.811,05     4.820,72        -41,7%Η Ελληνική Τράπεζα είναι η τρίτη –από πλευράς ενεργητικού- κυπριακή τράπεζα, η οποία έχει παρουσία και στην Ελλάδα. Τα επεκτατικά σχέδια είναι πολύπλευρα, επεκτεινόμενα τόσο εντός Κύπρου, όσο επίσης και εκτός (κυρίως Ελλάδα, Ρωσία, Ουκρανία, Βαλκάνια).
Η Logicom είναι εταιρία που δραστηριοποιείται στην εμπορία προϊόντων πληροφορικής (κυρίως hardware) σε δεκάδες χώρες της ΝΑ Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, κ.ά. Κατά τα τελευταία χρόνια διακρίνεται για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξής της, καθώς και για τα επώνυμα brand names που αντιπροσωπεύει.
Ο Όμιλος Louis κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, ενώ παράλληλα έχει εκτεταμένη δραστηριότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης προγράμματος αναδιάρθρωσης, στα αξιοσημείωτα του οποίου εντάσσονται οι παραγγελίες δύο πολύ σύγχρονων κρουαζιερόπλοιων, καθώς και η λειτουργία από φέτος, ενός ξενοδοχείου στην Αίγυπτο.
Η Muskita κατέχει ηγετική θέση στην κυπριακή αγορά προϊόντων προφίλ αλουμινίου, υλοποιώντας σημαντικές εξαγωγές και διαθέτοντας θυγατρική εταιρία στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι Υπεραγορές Ορφανίδη αποτελούν πολύ γνωστή αλυσίδα super market στην Κύπρο, η οποία διευρύνει και εκσυγχρονίζει το δίκτυο των καταστημάτων της, στα πλαίσια της όξυνσης του ανταγωνισμού λόγω της καθόδου των μεγάλων Ομίλων του εξωτερικού (Carrefour).
H Τσιμεντοποιία Βασιλικού είναι η μόνη πλέον παραγωγική μονάδα τσιμέντου στην Κύπρο, με ισχυρές εξαγωγές.
Η Tsokkos Hotels είναι ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός Όμιλος στην Κύπρο (κατέχει, ή διοικεί το 8% των ξενοδοχειακών κλινών της χώρας) ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στο χώρο της εκμετάλλευσης και πώλησης τουριστικών κατοικιών.
Η Options-Cassulides δραστηριοποιείται στο χώρο των εκτυπώσεων και των συνεδρίων, ενώ ποσοστό της εταιρίας κατέχει η Aspis Holdings.
Τέλος, η Sharelink αποτελεί εταιρία Holding με έντονη δραστηριότητα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στη ναυτιλία, στον εμπορικό τομέα, κ.λπ.


Κυπριακές τράπεζες:
Γιατί "ποντάρουν" στο β΄ εξάμηνο


Οι πρόσφατες αυξήσεις επιτοκίων στις νέες χορηγήσεις, η απώλεια μεριδίων από τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα και το νέο ρεκόρ που σημειώνει το international banking επιδρούν θετικά. Κερασάκι στην τούρτα θα αποτελέσει η πιθανότατη αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.Κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας επικρατεί στην κυπριακή τραπεζική αγορά, καθώς με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα αναμένεται ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2008 έκλεισε με αυξημένα spreads σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, ενώ εκτιμάται επίσης ότι οφέλη θα προκύψουν για τα αποτελέσματα των τραπεζών από την πρόσφατη κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο παρατηρήθηκε συρρίκνωση των spreads κυρίως λόγω της ένταξης της χώρας στη ζώνη του ευρώ.
Από τότε μέχρι τώρα, όμως, οι κυπριακές τράπεζες έχουν απαντήσει με δύο αυξήσεις επιτοκίων, οι οποίες αθροιστικά ανέβασαν τα επιτόκια χορηγήσεων κατά 100 περίπου μονάδες βάσης. Ο δεύτερος κύκλος των αυξήσεων επιβλήθηκε πρόσφατα κι έτσι δεν αναμένεται να φανεί η επίδρασή της στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.
Αυτό βέβαια που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι αυξήσεις αυτές επιβλήθηκαν μόνο στις χορηγήσεις του 2008, καθώς τα επιτόκια για τις προηγούμενες χρηματοδοτήσεις παρέμειναν σταθερά.
Απέναντι ωστόσο στα οφέλη που προέκυψαν από την άνοδο των επιτοκίων χορηγήσεων, οι τράπεζες βλέπουν σταδιακά το κόστος των καταθέσεών τους να αυξάνεται. Από τον Μάρτιο κυρίως και μετά τα επιτόκια των δεσμευμένων καταθέσεων (το ποσοστό των καταθέσεων ταμιευτηρίου επί των συνολικών καταθέσεων είναι πολύ μικρό) ξεπέρασαν αρχικά το 5% και σήμερα μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 6% (για μεγάλους πελάτες, όπως, π.χ., για ταμεία πρόνοιας όπου έχει ήδη φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα).
Η ουσία είναι ότι κάποιες μικρού μεγέθους τράπεζες ξεκίνησαν πόλεμο επιτοκίων στις καταθέσεις, με τις μεγάλες κυπριακές να απαντούν με ανάλογα επιτόκια.
Πολιτική των μεγάλων τραπεζών είναι να μη χάσουν καταθέσεις, γιατί πιστεύουν ότι αποτελούν το οξυγόνο της ανάπτυξης. Μπορεί λοιπόν να μη διαφημίζουν τα υψηλά τους επιτόκια, αλλά στην πράξη προσφέρουν κοντά στο 6% ή και λίγο παραπάνω, ιδίως σε πολύ μεγάλους πελάτες. Και ενδεχομένως να φτάσουν και σε ακόμη πιο ψηλά επίπεδα αν κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο.
Ο συνδυασμός αυτών των δύο αντίθετων επιδράσεων (άνοδος επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους) φαίνεται να επέδρασε θετικά στα περιθώρια των τραπεζών, με τα χρηματοπιστωτικά συγκροτήματα της Κύπρου να ευνοούνται και από μια σειρά άλλους παράγοντες, κυριότεροι εκ των οποίων είναι:
Πρώτον, η ζήτηση για χορηγήσεις στην Κύπρο εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και μέσα στο 2008. Με βάση τα στοιχεία του πρώτου φετινού τετραμήνου, ο ρυθμός αύξησης των δανείων έχει φτάσει στο 6,3% σε σύγκριση με την αρχή της χρονιάς, όταν το αντίστοιχο περσινό ποσοστό ήταν 4,6%. Δηλαδή ο μέχρι τώρα ρυθμός ανόδου των δανείων είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο περσινό. Παράγοντας-κλειδί της ταχείας πιστωτικής επέκτασης είναι τα στεγαστικά δάνεια και στα μεγάλα έργα που συνεχίζουν να υλοποιούνται στον χώρο της κτηματαγοράς.
Μια αύξηση 6,3% στο τετράμηνο οδηγεί σε ετησιοποιημένο ποσοστό γύρω στο 19%. Όσο και αν οι πιο συντηρητικοί παρατηρητές αναμένουν επιβράδυνση στον ρυθμό ανόδου των χορηγήσεων κατά το δεύτερο φετινό εξάμηνο (το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο είχε χαρακτηριστεί από εκρηκτική άνοδο), όλοι συμφωνούν ότι η ποσοστιαία άνοδος σε κάθε περίπτωση θα εξακολουθήσει να είναι μεγάλη και αυτό θα ωφελήσει τα αποτελέσματα των κυπριακών τραπεζών.
Δεύτερον, οι εμπορικές τράπεζες φαίνεται να διευρύνουν τα μερίδια αγοράς τους στο σύνολο των χορηγήσεων σε βάρος των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, στο τέλος του πρώτου τετραμήνου τα ΣΠΙ έχασαν πάνω από μια ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την αρχή του έτους στις χορηγήσεις και από τον Απρίλιο του 2007 μέχρι και τον Απρίλιο του 2008, η απώλεια μεριδίου αγοράς υπερέβη τις τρεις ποσοστιαίες μονάδες!
Ένα μέρος αυτής της υστέρησης οφείλεται στο ότι οι συνεργατικές τράπεζες δεν έχουν αναπτύξει τις απαιτούμενες σχέσεις συνεργασίας με μεγάλους developers, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να παίξουν σημαντικότερο ρόλο στον τομέα-κλειδί που ανεβάζει τις χορηγήσεις.
Στο τέλος Απριλίου το μερίδιο αγορά της Τράπεζας Κύπρου στις χορηγήσεις ήταν 24,43% (έναντι 24,28% στο τέλος του 2007), της Marfin Popular Bank 16,27% (έναντι 15,95%), της Alpha Bank 8,48% (έναντι 8,18%) και της Ελληνικής Τράπεζας 7,57% (έναντι 7,71%).
Ενδεικτικό στοιχείο είναι ότι η Alpha Bank εξακολουθεί να διατηρεί το προβάδισμα που έχει λάβει ως προς το μερίδιο αγοράς στις χορηγήσεις σε σχέση με την ελληνική (σκαρφαλώνοντας στην τρίτη θέση), με στελέχη πάντως της τελευταίας να υποστηρίζουν ότι αυτό οφείλεται στην επιλογή της διοίκησης του Συγκροτήματος να είναι πολύ προσεκτική στην ποιότητα του δανειακού της χαρτοφυλακίου.
Αξιοσημείωτες ανακατατάξεις είχαμε κατά το ίδιο διάστημα και στις καταθέσεις, με κυρίως χαμένα τα ΣΠΙ, με απώλειες μεριδίων για την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική, με άνοδο μεριδίων για την MPB και την Alpha αλλά και με άνοδο μεριδίων των άλλων τραπεζών (κυρίως της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς, που ουσιαστικά είναι νέοι «παίκτες» στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα).
Τρίτον, παρά την κάποια στασιμότητα που επικράτησε κατά το πρώτο φετινό δίμηνο, οι καταθέσεις του international banking ανέκαμψαν με ταχείς ρυθμούς στη συνέχεια, με αποτέλεσμα στο τέλος Απριλίου οι σχετικές καταθέσεις να έχουν αυξηθεί κατά 7,8% σε σχέση με την αρχή του έτους, όταν το αντίστοιχο ποσοστό τον Απρίλιο του 2007 ήταν 2,3%. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται αποτέλεσμα των ισχυρών επιδόσεων της ρωσικής και της ουκρανικής οικονομίας, χώρες που ευνοούνται από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Αξιοσημείωτη άνοδο επίσης είχαμε στις εγχώριες καταθέσεις (+4,2% στο τετράμηνο), παρά το πάγωμα που είχε παρουσιαστεί στο πρώτο δίμηνο του έτους. Κατά την περίοδο εκείνη είχε παρατηρηθεί εκροή κεφαλαίων προς την Ελλάδα λόγω του ότι οι μεγάλες κυπριακές τράπεζες δεν είχαν ακολουθήσει την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων των ελλαδικών. Όταν το έπραξαν, το σύστημα φαίνεται να ισορρόπησε.


Φουντώνουν οι προοπτικές
Πέρα, όμως, από τους προαναφερόμενους παράγοντες, ένας λόγος που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο τα τραπεζικά κέρδη του δευτέρου εξαμήνου είναι η πολύ πιθανή αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Στην περίπτωση, για παράδειγμα, που η ΕΚΤ ανεβάσει το βασικό επιτόκιο κατά 0,25%, τότε αυτόματα θα αυξηθεί το επιτόκιο χορηγήσεων για σχεδόν όλα τα δάνεια στην Κύπρο. Αντίθετα, με δεδομένο ότι οι καταθέσεις είναι κυρίως δεσμευμένες και ελάχιστα ταμιευτηρίου, το κόστος τους θα αυξηθεί σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε βάθος... δώδεκα μηνών! Αυτό θα σημάνει και διεύρυνση των spreads.
Η πρόσφατη κίνηση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου να μειώσει τον ελάχιστο δείκτη ρευστών διαθεσίμων σε ευρώ από 25% σε 20%, καθώς και να περιορίσει το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό στοιχείων ενεργητικού άμεσης ρευστότητας από 75% σε 70% επί των συνολικών καταθέσεων των τραπεζών στην Κύπρο σε ξένα νομίσματα ωφέλησε για δύο κυρίως λόγους:
Πρώτον, γιατί προσέδωσε επιπλέον ρευστότητα (π.χ. γύρω στα 600 εκατ. ευρώ στη Marfin Popular Bank) στις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου ο ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων είναι αρκετά υψηλότερος από τον ρυθμό αύξησης των καταθέσεων, χωρίς τον συνυπολογισμό του international banking (6,3% έναντι 4,2% κατά το πρώτο φετινό τετράμηνο).
Οι κυπριακές λοιπόν τράπεζες μπορεί να έχουν σαφώς ελκυστικούς δείκτες χορηγήσεων προς καταθέσεις, ωστόσο οι αυξημένοι -ακόμη και μετά την πρόσφατη αλλαγή- περιορισμοί που επιβάλλει η Κεντρική Τράπεζα περιορίζουν σημαντικά αυτό το πλεονέκτημα.
Και δεύτερον, η αυξημένη ρευστότητα προσφέρει τη δυνατότητα για καλύτερη εκμετάλλευση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, καθώς αντί απόδοσης 2% - 2,5% που σήμερα επιτυγχάνεται όταν τα ποσά αυτά κατατίθενται στο εξωτερικό, θα μπορεί να υπάρχει πολλαπλάσια απόδοση όταν τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται ως δάνεια για παράδειγμα στη λιανική τραπεζική.


Εξετάζουν και το εθνικό θέμα
Τις επιπτώσεις που έχει στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου εξετάζουν τα επιτελεία των κυπριακών τραπεζών μια ενδεχόμενη επίλυση του εθνικού θέματος, λόγω και των σχετικών συνομιλιών που έχουν ξεκινήσει μετά την ανάληψη της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον κ. Δημήτρη Χριστόφια.
Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι τα δυνητικά οφέλη από τη θετική έκβαση των συνομιλιών θα είναι πολύ μεγάλα, λόγω των αναπτυξιακών έργων που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν στα κατεχόμενα αλλά και εξαιτίας άλλων παραγόντων. Σήμερα στην κατεχόμενη Κύπρο δραστηριοποιούνται πάνω από είκοσι τραπεζικά ιδρύματα.
Η Τράπεζα Κύπρου μάλλον θα ωφεληθεί σε περίπτωση επίλυσης του εθνικού θέματος και για έναν ακόμη λόγο, καθώς διέθετε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στα κατεχόμενα, για τα οποία έχει γίνει πλήρης απομείωση της αξίας τους στις λογιστικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.


Το ΧΑΚ εκσυγχρονίζει τη λειτουργία του


Του Ανδρέα Λεωνίδου
Μέλους Συμβουλίου ΧΑΚ


Κάθε χρηματιστηριακή αγορά για να μπορεί να εκπέμπει τη δέουσα αξιοπιστία τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό της, επιβάλλεται να εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες  της, να προωθεί σύγχρονες μεταρρυθμίσεις και γενικά, να συμβαδίζει με τις νέες εξελίξεις της κεφαλαιαγοράς.
Το ΧΑΚ, που έχει ως κεντρικό στόχο του να μετατραπεί σ’ ένα σύγχρονο περιφερειακό χρηματιστήριο στην περιοχή μας, δίνει τεράστια σημασία στον τομέα της εγκαθίδρυσης νέων θεσμών και ρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την αξιοπιστία και τη σωστή λειτουργία του.
Στα πλαίσια αυτά, το Συμβούλιο και η Διεύθυνση του ΧΑΚ έχουν αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια, με σκοπό η Κύπρος να αποκτήσει ένα χρηματιστήριο που να συγκρίνεται ευνοϊκά με όλα τα ανεπτυγμένα χρηματιστήρια του κόσμου.
Μια από τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς είναι η τήρηση του Κεντρικού Μητρώου, το οποίο ως γνωστό περιέχει όλα τα στοιχεία των κατόχων αξιών των εισηγμένων εταιριών.
Με τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου από το ίδιο το ΧΑΚ (προηγουμένως κάθε εταιρία είχε το δικό της Μητρώο) δημιουργούνται πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία συμβάλλουν στην ομαλότερη λειτουργία του χρηματιστηριακού θεσμού.
Στα πλεονεκτήματα αυτά περιλαμβάνονται:
- Η άμεση ενημέρωση του Κεντρικού Μητρώου για κάθε μεταβολή που σημειώνεται στις εισηγμένες εταιρίες, είτε αυτή διενεργείται στο ΧΑΚ ή εκτός ΧΑΚ.
- Η ευθύνη για τη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση του Κεντρικού Μητρώου ανήκει στο ΧΑΚ, κι όχι στην κάθε εταιρία χωριστά.
- Το ΧΑΚ, όπως και κάθε ενδιαφερόμενος, έχει όλα τα στοιχεία για τις εισηγμένες εταιρίες ενώπιόν του ανά πάσα στιγμή.
Επίσης, το ΧΑΚ, έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκκαθάριση και τελείωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών με τη διενέργεια της απαιτούμενης ενημέρωσης των μητρώων και την ανταλλαγή του χρηματικού αντιτίμου των συναλλαγών από τους χρηματιστές των αγοραστών προς τους χρηματιστές των πωλητών.
Ακόμα, το Χρηματιστήριο προσφέρει διάφορες συναφείς ή σχετιζόμενες με τα μητρώα υπηρεσίες τόσο προς τις εταιρίες των οποίων θα τηρεί τα μητρώα, όσο και προς τους Επενδυτές και το κοινό γενικότερα.
Με την εισαγωγή οποιασδήποτε νέας αξίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, αυτή είναι αποϋλοποιημένη και όλες οι συναλλαγές και εγγραφές που πραγματοποιούνται και αφορούν στα Μητρώα των Εισηγμένων εταιριών διενεργούνται από το Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο (το οποίο βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου).
Ένας επενδυτής για να μπορέσει να προβεί σε συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, θα πρέπει να ανοίξει Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο ΚΑΜ (Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο). Οι δύο αυτοί Λογαριασμοί ανοίγονται από τους Χειριστές (Χρηματιστηριακό Μέλος ή Θεματοφύλακα) εκ μέρους του επενδυτή.


Θεματοφυλακή
Μια άλλη καινοτομία που προώθησε το ΧΑΚ είναι η θεματοφυλακή.
Με την εφαρμογή της Κοινής Πλατφόρμας ΧΑΚ – ΧΑ, βάσει διεθνών πρακτικών, εισήχθηκε ο θεσμός του Θεματοφύλακα. Ο Θεματοφύλακας έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών που εκτελούνται για πελάτες του, ως επίσης και για το άνοιγμα λογαριασμών εκ μέρους τους.
Θεματοφύλακας βάση του Νόμου είναι Πιστωτικά Ιδρύματα, ή ΕΠΕΥ (Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών).
Ο Θεματοφύλακας προς τον οποίο έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Εργασιών Μετάθεσης Αγοράς ή Πώλησης από Χρηματιστηριακό Μέλος, βάση του Άρθρου 34, δύναται, εφόσον είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος από Επενδυτή, να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις αναφορικά με τη μερίδα και τους λογαριασμούς του εν λόγω επενδυτή:
- Να ζητά και να λαμβάνει πληροφορίες σε σχέση με τη μερίδα και τους λογαριασμούς του επενδυτή.
- Να τροποποιεί τα στοιχεία του επενδυτή, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στο ΚΑΜ, πλην του κωδικού αριθμού Μερίδας Επενδυτή.
- Να μεταφέρει αξίες από Ειδικό Λογαριασμό Επενδυτή σε λογαριασμό Χειριστή στον οποίο ο Χειριστής είναι ως ο άνω Θεματοφύλακας.
- Να υπογραφεί εκ μέρους του επενδυτή στις περιπτώσεις Δημοσιών Προτάσεων.


Υπηρεσίες ΧΑΚ
Επιπρόσθετα της Εκκαθάρισης και του Διακανονισμού, το Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες:
Μεταβίβαση αξιών εκτός Χρηματιστηρίου:
- Μια μεταβίβαση για να μπορεί να καταρτιστεί εξωχρηματιστηριακώς θα πρέπει να εμπίπτει στις πρόνοιες του Άρθρου 23 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών.
- Μια μεταβίβαση των αξιών πραγματοποιείται σε τρεις εργάσιμες μέρες μετά την κατάθεση των σχετικών εντύπων και νοουμένου ότι ισχύουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις.
Ενεχυρίαση και Αποδέσμευση Αξιών
Η ενεχυρίαση και αποδέσμευση των μετοχών πραγματοποιείται αυθημερόν νοουμένου ότι το σχετικό έντυπο είναι δεόντως συμπληρωμένο και πιστοποιημένο.
Επίσης, το ΧΑΚ προσφέρει επιπρόσθετες υπηρεσίες προς τους επενδυτές ως εξής:
- Μεταφορά αξιών από το ειδικό λογαριασμό (έλεγχος ΧΑΚ) στο Λογαριασμό Χειριστή.
- Υπηρεσία Πρόσβασης μέσω διαδικτύου.
Οι εγγεγραμμένοι κάτοχοι άϋλων κινητών αξιών έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθησης της μερίδας τους μέσω του διαδικτύου, εάν μεριμνήσουν για να καταστούν συνδρομητές στην υπηρεσία αυτή.
Η πρόσβαση δίνεται με την επίκληση συγκεκριμένου αριθμού συνδρομητή και συγκεκριμένου προσωπικού κωδικού ασφαλείας, οι οποίοι παραχωρούνται από το Χρηματιστήριο μετά την υποβολή σχετικής αίτησης που υποβάλλεται στο Χρηματιστήριο. Η ετήσια συνδρομή για την υπηρεσία CSD on Line ανέρχεται στα 8,50 ευρώ.
- Κατάσταση Λογαριασμού
- Επιθεώρηση Μητρώου
Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να επιθεωρήσει το μητρώο μελών οποιουδήποτε εκδότη που έχει αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, θα μπορεί να το πράξει, αφού προσέλθει στο Χρηματιστήριο και υποβάλει σχετική αίτηση.
- Αντίγραφο Μητρώου
Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να έχει αντίγραφο ή μέρος του μητρώου εισηγμένου στο Χρηματιστήριο εκδότη μπορεί να το πράξει, αφού υποβάλει σχετική αίτηση.
- Αλλαγή στοιχείων – διόρθωση λαθών
Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης εισηγμένων αξιών θα έχει την ευχέρεια να κοινοποιεί στο Χρηματιστήριο την αλλαγή ή τη διόρθωση των στοιχείων του, όπως αυτά θα παρουσιάζονται στο Κεντρικό Μητρώο στη μερίδα του, νοουμένου ότι θα υποβάλει στο Χρηματιστήριο σχετική αίτηση.
Τέλος, το ΧΑΚ αναλαμβάνει τις εταιρικές δραστηριότητες που αφορούν ενημέρωση των Μερίδων των Επενδυτών στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο.


Θωράκιση ΧΑΚ
Με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες το ΧΑΚ συγχρονίζεται με τα νέα δεδομένα που ισχύουν στα ανεπτυγμένα χρηματιστήρια του κόσμου. Ταυτόχρονα, διευκολύνει όλους τους συντελεστές της αγοράς (δημόσιες εταιρίες, ΚΕΠΕΥ, επενδυτές) στην καθημερινή τους ενασχόληση με το Χρηματιστήριο.
Ως Συμβούλιο του ΧΑΚ και ανεξάρτητα από τις αυξομειώσεις των δεικτών και των τιμών των μετοχών, πιστεύουμε ότι με τις κινήσεις αυτές θωρακίζουμε το χρηματιστηριακό μας θεσμό προς όφελος της οικονομίας του τόπου, κάτι που αποτελεί την πρώτιστη και κεντρική προτεραιότητά μας.

  Περιεχόμενα
Editorial: Ελληνική Κεφαλαιαγορά-Το μπαλάκι τώρα στην κυβέρνηση...
Επενδύσεις Προτάσεις Αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Επενδυτικές Επιλογές
Συνέντευξη: Γιώργος Διαμαντόπουλος-Κεφάλαιο της General Union είναι οι άνθρωποί της
Αφιέρωμα: Banking Conference
Έρευνα:Πανελλαδική έρευνα της Stat Bank-Αυξήθηκε η κερδοφορία των ελληνικών βιομηχανιών
¶ρθρο:Ποια είναι η αγορά των παραγώγων προϊόντων καιρού
Φάκελοι
Αφιέρωμα:Χρηματιστήριο Κύπρου
Αφιέρωμα: Ελληνικά λιμάνια-Ανάπτυξη σε..."ξένα χέρια"
Euromoney: Αγορά άνθρακα
¶ρθρο: Εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσμια οικονομία
Επενδυτικά θέματα
Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Marketing & Επικοινωνία
Νέα της Αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site