Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2008                              

EUROMONEY - ΑΓΟΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ


Απειλεί την αγορά άνθρακα
η πράσινη πολιτική της ΕΕ


Όλα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρτίθεται να περιορίσει την ύπαρξη και τα κίνητρα πιστώσεων ρύπων, κίνηση η οποία θα απειλούσε την ανερχόμενη εδώ και τρία χρόνια αγορά διαπραγμάτευσης άνθρακα


Η παγκόσμια αγορά άνθρακα αυξάνεται σε μέγεθος και πολυπλοκότητα χρόνο με το χρόνο, αλλά από την άλλη πλευρά οι θεματοφύλακες της αγοράς δείχνουν έτοιμοι να προκαλέσουν σημαντική ζημιά σε αυτές τις προοπτικές ανάπτυξης. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απειλεί να περιορίσει τις πιστώσεις ρύπων που διαπραγματεύονται στην πλατφόρμα Emissions Trading Scheme (ETS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να προκαλείται ανησυχία σε εταιρίες που έχουν επενδύσει κεφάλαια δισ. ευρώ στο λεγόμενο Clean Development Mechanism (CDM). Ταυτόχρονα, τα διάφορα κενά και οι σχετικές ελλείψεις που υπάρχουν στην αγορά άνθρακα δημιουργούν ανησυχίες για το εάν θα καταφέρουν οι συμμετέχοντες να εκκαθαρίσουν τις συναλλαγές τους τον ερχόμενο Δεκέμβριο του 2008.
Σε ένα πρόσφατο συνέδριο για την παγκόσμια αγορά άνθρακα στο οποίο συμμετείχαν επιφανείς παράγοντες όχι μόνο της οικονομίας / αγοράς αλλά και της πολιτικής, το πιο καυτό θέμα ήταν η θέση που πρόκειται να κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην αγορά του άνθρακα στην οποία έχουν επενδυθεί τεράστια κεφάλαια αλλά και έχουν ληφθεί θέσεις διαπραγμάτευσης με σκοπό την αποκόμιση, όπως είναι φυσικό, οικονομικών ωφελειών.
Όλα άρχισαν τον περασμένο Ιανουάριο όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μία αναθεωρημένη πλατφόρμα ETS βάσει της οποίας θα περιόριζε την αναγνώριση πιστώσεων ρύπου για την περίοδο μέχρι το έτος 2020 στα επίπεδα της περιόδου 2008-2012. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν δεν υπάρξει στο μεταξύ μία νέα διεθνής συμφωνία που θα διαδεχθεί την αντίστοιχη του Κιότο, η οποία συμφωνία θα υλοποιηθεί στην πράξη και από άλλες χώρες παγκοσμίως και όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δείχνει διατεθειμένη να αναλάβει από μόνη της ή τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό το κόστος της μείωσης των ρύπων και της εξαγωγής των αντίστοιχων πιστώσεων ρύπων, εάν και ο υπόλοιπος πλανήτης δεν ακολουθήσει στην πράξη και όχι στα λόγια μια ανάλογη πολιτική. Είναι ενδεικτικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη περιοχή από εκείνες που θεωρούνται ως μεγάλες ρυπογόνες περιοχές (big polluters) που έχει θέσει ανώτατο όριο στην εκπομπή ρύπων και έχει θεσπίσει ένα σύστημα διαπραγμάτευσης αυτών. Επίσης με την πολιτική του περιορισμού των πιστώσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έστελνε ένα σήμα στις επιχειρήσεις να μειώσουν πραγματικά τους ρύπους τους αντί να αγοράζουν πιστώσεις ρύπων που έχουν δημιουργηθεί μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων από τρίτους και όχι από αυτές.
Υπάρχει όμως και άλλο ένα πρόβλημα με δεδομένη την απουσία νέας συμφωνίας μεταξύ των κρατών όλου του κόσμου μετά από τη συνθήκη του Κιότο. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποδηλώνει την άποψη της Ευρώπης ότι οι επενδυτές έργων τύπου CDM αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο, η ζήτηση για CERs (Certified Emission Reductions) να εξατμισθεί μετά από το έτος 2012. Καθώς όμως πολλά τέτοια έργα έχουν χρονικό ορίζοντα από 7 έως 10 ή ακόμη και 21 χρόνια, αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαίο η διάρκεια ζωής της αγοράς των ρύπων να είναι επίσης μεγάλη. Η κατάσταση εντείνεται και από το γεγονός ότι επενδυτικά εγχειρήματα που μειώνουν τους ρύπους στο μέγιστο δυνατό βαθμό σε σχέση με το κόστος που αναλαμβάνεται από την εκάστοτε εταιρία, είναι πλέον σήμερα σπανιότερα στην αγορά καθώς δεν φαίνεται να υπάρχουν οι ανάλογες ευκαιρίες. Συνεπώς ίσως να αναμένεται και μία διαφοροποίηση στο είδος των ενεργειών που θα αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτύχουν μείωση των ρύπων τους.
Από την άλλη πλευρά, είναι αλήθεια ότι οι κίνδυνοι της περιόδου μετά από το έτος 2012 ήταν πάντα υπαρκτοί, απλώς οι συμμετέχοντες στην αγορά προσδοκούσαν να έχουν μειωθεί από σήμερα και στο μέλλον, μέσω των πολιτικών που θα υιοθετούνταν όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε την ατμομηχανή της ανάπτυξης της αγοράς CDM και σε περίπτωση που ο υπόλοιπος κόσμος δεν συνεισφέρει τα αναμενόμενα σε αυτήν την προσπάθεια, η Ε.Ε. δεν φαίνεται διατεθειμένη να συνεχίσει ως μοναχικός καβαλάρης.
Όσον αφορά στην ανησυχία των επιχειρήσεων, επενδυτών και άλλων συμμετεχόντων για το εάν θα εκκαθαριστούν οι συναλλαγές, και μάλιστα με φυσικό τρόπο για πρώτη φορά, κατά το μήνα Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που πρέπει να αρθούν, προκειμένου να κυλήσουν όλα ομαλά. Παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται ακόμη και με την τεχνική υποδομή αυτής της αγοράς.


Ο παράγοντας υποδομή
Οι τεχνικοί και γραφειοκρατικοί παράγοντες που φαίνεται να εμποδίζουν μέχρι στιγμής την ομαλή πορεία της αγοράς προς το φετινό Δεκέμβριο είναι μεταξύ των άλλων οι ακόλουθοι:
- Η συνδεσιμότητα μεταξύ της υπηρεσίας εγγραφών της Ε.Ε. και του διεθνούς μηχανισμού International Transaction Log (ITL) που είναι απαραίτητος για την επικύρωση των συναλλαγών κατά τις προδιαγραφές της Συνθήκης του Κιότο.
- Ένας άλλος παράγοντας αφορά στη θέσπιση των επιθυμητών ορίων μείωσης των ρύπων – με άλλα λόγια των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν – για αρκετές μεγάλες χώρες όπως η Πολωνία. Πρόκειται για την κατανομή των μειώσεων των ρύπων μέσω των οποίων οι ευρωπαϊκές χώρες θα γνωρίζουν εάν έχουν υπερβεί ή βρίσκονται ακόμη πίσω από τους στόχους τους.
- Σε μία τεχνητή αγορά όπως είναι η ETS, καθώς έχει θεσπισθεί από νομοθέτες, η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των νομοθετών και της αγοράς είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτυγχάνεται ομαλή λειτουργία της. Εδώ μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιου είδους επιτυχημένη σχέση.
- Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει προχωρήσει όπως είχε συμφωνηθεί βάσει σχεδίου στην ανακοίνωση στοιχείων για την πορεία των εκπομπών αερίου και τις μειώσεις ρύπων, στοιχεία που θα ήταν απαραίτητα για τους συμμετέχοντες στην αγορά στην προσπάθειά τους να προβλέψουν την πορεία των τιμών. Μάλιστα η διαμαρτυρία που προέρχεται και από τους διαπραγματευτές traders συμβολαίων.
Όσο και να φαίνεται περίεργο, ο ρόλος των πολιτικών αλλά και η στενότητα πίστωσης για πολλές επιχειρήσεις ήταν μεταξύ των παραγόντων που ανάγκασαν τις τελευταίες να ασχοληθούν με την αγορά αυτή με σκοπό να ωφεληθούν από τα προγράμματα μείωσης ρύπων.
Στην πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος υλοποίησης της αγοράς εκπομπής αερίων ρύπων ETS, δεν υπήρχε ιδιαίτερη κινητικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς τα εγχειρήματα αφορούσαν σε μακροχρόνιες κινήσεις. Κάποιοι που υπολόγισαν τα οφέλη που θα τους προέκυπταν, πρόλαβαν και συμφώνησαν με αντισυμβαλλόμενα μέρη να πωλήσουν τις πιστώσεις ρύπων που θα δημιουργούνταν στο μέλλον. Καθώς λοιπόν αρκετοί ή πολλοί δεν προνόησαν να πουλήσουν στην πρώτη φάση, τώρα στη δεύτερη φάση δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να το κάνουν.
Σε αυτό το διάστημα, αρκετές επιχειρήσεις έχουν προβεί στη διενέργεια πιο σοφιστικέ συναλλαγών αλλά οι περισσότερες περιορίζονται σε γνώριμα γι΄ αυτές πεδία δράσης και δεν επιχειρούν τίποτε το επικίνδυνο. Πάντως το στοιχείο που αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αναμειχθούν αποφασιστικότερα στην εν λόγω αγορά είναι το πολιτικό ρίσκο. Ειδάλλως θα μπορούσαν κάλλιστα να ανταλλάξουν τα EUAs (Carbon Emission European Union Allowance) με τα CER (Certified Emission Reduction) και να έχουν επιτύχει την καλύτερη δυνατή συναλλαγή μεταξύ τους στη σημερινή παγκόσμια αγορά άνθρακα. Μάλιστα, το γεγονός της αβεβαιότητας που περικλείει την αγορά CDMs έχει οδηγήσει τα CERs να διαπραγματεύονται με έκπτωση 30% έναντι των EUAs οπότε υπάρχει άλλος ένας ελκυστικός παράγοντας για μια τέτοια ανταλλαγή προϊόντων. Ακόμη και αν παρενέβαιναν τράπεζες και δημιουργούσαν τις υποδομές για να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους swaps, εκτιμάται ότι μικρός αριθμός επιχειρήσεων θα ενδιαφερόταν για κάτι τέτοιο.
Τον τελευταίο καιρό, αρκετά συνταξιοδοτικά κεφάλαια έχουν δείξει ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση συναλλαγών γύρω από την εν λόγω αγορά κυρίως για λόγους διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου και κινδύνου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής των EUAs κατά 20% από τις αρχές του έτους 2008.
Υπάρχει όμως και η λεγόμενη «προαιρετική» αγορά άνθρακα, τους συμμετέχοντες της οποίας δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα η αβεβαιότητα των κινήτρων αλλά και της γενικότερης νομοθεσίας που προέρχεται από την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε η αγορά της προαιρετικής μείωσης διοξειδίου του άνθρακα, αν σχετικά μικρή σε μέγεθος, μεγαλώνει χάρη στο έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν αμερικανικές επιχειρήσεις. Οι τελευταίες επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις ανάγκες μείωσης των εκπομπών αερίων ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για τη χρονική στιγμή που οι νομοθέτες θα επιβάλλουν αυστηρότερους κανονισμούς και κυρώσεις.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των φορέων της αγοράς, το 2007 διαπραγματεύθηκαν 75 εκατ. τόνοι διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με τα 20 εκατ. τόνους του 2006 ενώ υπάρχουν ήδη σε διαδικασία εισαγωγής στην αγορά άλλοι 140 εκατ. τόνοι που προέρχονται από τις μειώσεις ρύπων στην οικονομία των ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα ισχυρό διότι η αγορά αναμένει ότι η επικείμενη νομοθεσία η οποία θα ρυθμίσει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, θα λάβει υπόψη την αναγνώριση πιστοποιητικών από την όποια πρόοδο στη μείωση των ρύπων έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα.
Προς αυτή την κατεύθυνση ήδη οι αμερικανικές επιχειρήσεις ξεδιπλώνουν τις διασυνδέσεις τους με την κρατική μηχανή ώστε να επιτύχουν αν όχι τα επιθυμητά, τα περισσότερο ελκυστικά μέτρα, ανταποδοτικά οφέλη και ρυθμίσεις για την επερχόμενη συμμόρφωσή τους προς το σχέδιο μείωσης των ρύπων που θα πρέπει κάποια στιγμή να υλοποιηθεί. Μάλιστα υπάρχουν εταιρίες οι οποίες βλέπουν την προαιρετική τους συμμόρφωση ως τον ακρογωνιαίο λίθο της ίδιας της διατηρησιμότητας και αναπτυξιακής τους προοπτικής στην αγορά. Για τις εταιρίες που δραστηριοποιήθηκαν εγκαίρως στην αγορά, υπάρχει η επιπρόσθετη ωφέλεια ότι η συμμετοχή τους σε αυτή την προσπάθεια θα τους εφοδιάσει με πολύτιμες εμπειρίες αλλά και τεχνογνωσία για τη νέα εποχή. Επίσης, είναι πιθανό οι εποπτικές αρχές να επιβραβεύσουν περαιτέρω τις εταιρίες εκείνες που αρκετό καιρό πριν γίνει η μείωση των ρύπων υποχρεωτική, πραγματοποίησαν χειροπιαστά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.


Τί λένε οι αριθμοί
Παρά την αβεβαιότητα που όπως προαναφέρθηκε περιτριγυρίζει την αγορά των ρύπων, οι αριθμοί δείχνουν ότι η εν λόγω αγορά έχει μεγαλώσει τόσο σε μέγεθος όσο και σε τεχνογνωσία.
Σύμφωνα με την Point Carbon, η παγκόσμια αγορά άνθρακα αποτιμήθηκε σε 70 δισ. δολάρια το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 80% σε σχέση με το 2006. Όσον αφορά στις συναλλαγές διοξειδίου άνθρακα και συναφών στοιχείων, στην αγορά διαπραγματεύτηκαν 2,7 δισ. τόνοι το έτος 2007, μέγεθος κατά 64% υψηλότερο από τα 1,6 δισ. τόνους που διαπραγματεύθηκαν το 2006.
Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα ETS αντιπροσώπευσε το 70% της παγκόσμιας αγοράς άνθρακα και το 62% της παγκόσμιας φυσικής αγοράς άνθρακα. Το 2007, οι συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 62% σε 1,6 δισ. τόνους και η αξία των συναλλαγών κατά 55% σε 28 δισ. τόνους.
Στην αγορά των έργων Clean Development Mechanism (CDM), η ανάπτυξη είναι ακόμη πιο εμφανής και ίσως εντυπωσιακή. Η αξία της εν λόγω αγοράς ανήλθε σε 12 δισ. ευρώ το 2007, ήτοι άνοδος 20% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας συναλλαγές 947 εκατ. τόνων (ετήσια αύξηση 68%). Η CDM αντιπροσωπεύει πλέον το 35% της φυσικής αγοράς διοξειδίου άνθρακα και το 29% της αντίστοιχης χρηματοοικονομικής αγοράς. Τα αντίστοιχα έργα ξεπέρασαν τα 2.800 το έτος 2007 έναντι 1.500 κατά το προηγούμενο έτος. Ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτέλεσε το μεγαλύτερο τμήμα του συνόλου των έργων, αντιπροσωπεύοντας το 29% των επίσημων συναλλαγών.
Η δευτερογενής αγορά των πιστοποιητικών CDM η οποία γνώρισε σημαντική ανάπτυξη κατά το έτος 2007, αποτελεί σήμερα το ταχύτερο αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς άνθρακα διεθνώς. Είναι ενδεικτικό ότι η συγκεκριμένη αγορά έφτασε στα 350 εκατ. τόνους συναλλαγών πιστοποιητικών CERs το 2007 σε σχέση με τα μόλις 40 εκατ. του έτους 2006. Σύμφωνα με ειδικούς παρατηρητές, η συγκεκριμένη αγορά αναμένεται να ξεπεράσει την αντίστοιχη των EUAs σε όρους συναλλαγών μέσα στο έτος 2009 ή το αργότερο μέχρι το 2010.


Η αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας αποκαλούνται εδώ και χρόνια ως η επενδυτική ευκαιρία του 21ου αιώνα, αλλά η μέχρι τώρα πρόοδος σε παγκόσμιο επίπεδο δεν συμβαδίζει με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί στην αρχή αυτής της νέας αγοράς. Πολλοί αναλυτές μάλιστα προχωρούν ακόμη περισσότερο και την παρομοιάζουν με τη φούσκα των εταιριών διαδικτύου στις αρχές της νέας χιλιετίας.
Στην αντίπερα όχθη, οι υποστηρικτές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υποστηρίζουν ότι οι εν λόγω εταιρίες που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά καθώς έχουν μπροστά τους να αντιπαλέψουν σοβαρά προβλήματα που απασχολούν το περιβάλλον για τα οποία ουσιαστικά προωθούν λύσεις. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των φωτοβολταϊκών πάρκων εδώ και 30 χρόνια, αλλά πολλές από αυτές ασχολούνται με τα μηχανολογικά τμήματα των έργων ή απλώς παράγουν τα εξαρτήματα, οπότε έχουν εντελώς διαφορετικό χρηματοοικονομικό προφίλ από εκείνο που θα ανέμενε κάποιος. Ένα ανησυχητικό στοιχείο ήταν η υποχώρηση των αποτιμήσεων του κλάδου στο χρηματιστήριο κατά 30% σε διάστημα μόλις 2-3 εβδομάδων τον Ιανουάριο του 2008, εξέλιξη που «ταρακούνησε» αρκετούς επενδυτές.
Όσον αφορά στις προοπτικές του κλάδου, η αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να γνωρίσει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια, η οποία όμως έχει ήδη προεξοφληθεί στις αποτιμήσεις. Σύμφωνα με αναλυτές, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, οι μετοχές του κλάδου είχαν ήδη προεξοφλήσει τις ταμειακές ροές των επόμενων 20 ετών, συνεπώς θα ήταν δύσκολο να αναμένει κάποιος περαιτέρω άνοδο για το συγκεκριμένο κλάδο. Το κλειδί πλέον για τους επενδυτές είναι η επιλογή της κατάλληλης μετοχής και μάλιστα εκείνης της εταιρίας που διαθέτει την αποτελεσματικότερη τιμολογιακή πολιτική.
Από την πτώση του Ιανουαρίου, η αγορά των μετοχών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανέκαμψε σε ένα βαθμό, όμως το γενικότερο κλίμα της αγοράς δεν άλλαξε ιδιαίτερα. Αυτό είχε και ως αποτέλεσμα να αναβληθούν ή να μετατεθούν για το μέλλον οι εισαγωγές στο χρηματιστήριο 8 εταιριών, ενώ τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τις εταιρίες που τελικά εισήχθησαν στη διάρκεια του 2008, παρουσίασαν σημαντική κάμψη σε σύγκριση με τις επιδόσεις των προηγούμενων ετών.


Όπως συμβαίνει με όλα τα εμπορεύματα, τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής αέριων ρύπων και οι αντίστοιχες πιστώσεις ρύπων δείχνουν να απολαμβάνουν ένα ράλι στις τιμές τους, αφού δεν κατόρθωσαν να ξεφύγουν από την άνοδο – μαγνήτη της τιμής του πετρελαίου. Η τιμή του άνθρακα κινείται σήμερα σε παράλληλη πορεία με την τιμή του πετρελαίου καθώς οι αγορές βλέπουν τα EUAs και τα CERs ως μέρος της ήδη πολυδαίδαλης ενεργειακής αγοράς με αποτέλεσμα όταν οι τιμές των ενεργειακών υλών αυξάνονται, να ανεβαίνουν και οι τιμές του άνθρακα. Η λογική πίσω από αυτήν την κίνηση είναι η ακόλουθη: Όταν η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται, τότε αυξάνεται και η τιμή του φυσικού αερίου. Οπότε καθώς γίνονται ακριβότερες οι δύο αυτές μορφές ενέργειας, η ανταγωνιστικότητα του κάρβουνου γίνεται μεγαλύτερη ως εναλλακτική πηγή ενέργειας. Με την ελκυστικότερη και φθηνότερη πηγή ενέργειας που είναι το κάρβουνο, οι εταιρίες παραγωγής ηλεκτρισμού καταναλώνουν περισσότερο κάρβουνο με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2, που παράγεται από το κάρβουνο) και να αυξάνεται η ζήτηση για τα επιθυμητά όρια εκπομπών ή allowances (EUAs).
Αν και η τιμή του άνθρακα έχει επίπτωση στις επιχειρηματικές αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με την κατασκευή καινούργιων ενεργειακών μονάδων, ακόμη η τιμή του άνθρακα παραμένει αρκετά χαμηλή και συνεπώς δεν ενθαρρύνει την εναλλαγή από άνθρακα σε φυσικό αέριο.
Επίσης η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη είναι απίθανο να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην τιμή του άνθρακα. Σύμφωνα με αναλυτές, η επιβραδυνόμενη ανάπτυξη μπορεί να προκαλέσει μείωση των εκπομπών αερίου μόλις κατά 15-20 εκατ. τόνους ή 1% του συνόλου των εκπομπών ETS.


Τη μετάφραση επιμελήθηκε το γραφείο εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών μεταφράσεων της "Valuation & Research Specialists" ("VRS"). Επικοινωνία: info@iraj.gr


ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΟΡΩΝ
Carbon Emission Allowances (EUAs):
Ανώτατα όρια στην εκπομπή ρύπων. Αναφέρονται σε χώρες ή σε επιχειρήσεις.
Certified Emission Reductions (CERs): Πιστοποιητικά που λαμβάνονται από την Ε.Ε. όταν ένας φορέας ή επιχείρηση προχωρεί σε μείωση ρύπων.
Emissions Trading Scheme (ETS): Πλατφόρμα στην οποία διαπραγματεύονται πιστώσεις ρύπων.
Clean Development Mechanism (CDM): Επενδυτικά έργα που αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις με σκοπό τη μείωση των ρύπων.
Πιστώσεις Ρύπων: Στα νεότευκτα «χρηματιστήρια ρύπων», ρόλο μετοχών διαδραματίζουν οι «πιστώσεις ρύπων» (carbon credit), μέσω των οποίων η Ε.Ε. και άλλες αναπτυγμένες χώρες προσδοκούν τη δημιουργία οικονομικών κινήτρων που θα «αναγκάσουν» τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τελικά τις υποχρεώσεις μείωσης των ρυπογόνων αερίων. Το σχήμα λειτουργεί ως εξής: κάθε χώρα έχει ένα ανώτατο όριο (allowance), στην παραγωγή ρύπων το οποίο κατανέμεται στις επιχειρήσεις της. Αν καταφέρει να κρατήσει την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα κάτω από το όριο μπορεί να πουλήσει το «περίσσευμα» σε άλλες χώρες και να καρπωθεί το σχετικό αντίτιμο.
Carbon Footprint: Το "χνάρι" άνθρακα (Carbon Footprint) είναι μια μονάδα μέτρησης (σε μονάδες διοξειδίου του άνθρακα) της επίδρασης που έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον σε σχέση με την παραγωγή αερίων που επηρρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ορίζεται από το άθροισμα του πρωτογενούς και του δευτερογενούς "χναριού".
1. Το πρωτογενές χνάρι είναι οι απευθείας εκπομπές CO2 από την καύση υλών που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση αλλά και για τις μεταφορές (π.χ. αυτοκίνητα και αεροπλάνα).
2. Το δευτερογενές χνάρι είναι οι πλάγιες εκπομπές CO2 σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας.

  Περιεχόμενα
Editorial: Ελληνική Κεφαλαιαγορά-Το μπαλάκι τώρα στην κυβέρνηση...
Επενδύσεις Προτάσεις Αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Επενδυτικές Επιλογές
Συνέντευξη: Γιώργος Διαμαντόπουλος-Κεφάλαιο της General Union είναι οι άνθρωποί της
Αφιέρωμα: Banking Conference
Έρευνα:Πανελλαδική έρευνα της Stat Bank-Αυξήθηκε η κερδοφορία των ελληνικών βιομηχανιών
¶ρθρο:Ποια είναι η αγορά των παραγώγων προϊόντων καιρού
Φάκελοι
Αφιέρωμα:Χρηματιστήριο Κύπρου
Αφιέρωμα: Ελληνικά λιμάνια-Ανάπτυξη σε..."ξένα χέρια"
Euromoney: Αγορά άνθρακα
¶ρθρο: Εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσμια οικονομία
Επενδυτικά θέματα
Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Marketing & Επικοινωνία
Νέα της Αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site