Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος - Αύγουστος 2007                               Τεύχος 334

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ


Ισχυρή διείσδυση και παρουσία, μεγάλες φιλοδοξίες για το μέλλον που στηρίζονται όμως σε σωστό σχεδιασμό και τις θετικές μακροοικονομικές προοπτικές των οικονομιών της περιοχής.


Του Νίκου Σολομήτρου


’λλοτε η παρουσία των μεγάλων ελληνικών ομίλων στις χώρες της Βαλκανικής αλλά και σε μεγάλο αριθμό άλλων χωρών ανά τον κόσμο θα φάνταζε ως κάτι εξωπραγματικό. Σήμερα όμως, η παρουσία θυγατρικών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες του εξωτερικού θεωρείται ως μια φυσιολογική εξέλιξη και συνακόλουθο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους και των μεγεθών τους.
Το πρώτο φρούριο που άλωσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις όταν άρχισαν να κάνουν τα πρώτα βήματά τους στο εξωτερικό ήταν οι χώρες της βαλκανικής χερσονήσου, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία και οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Η αυξανόμενη διεθνοποίηση των οικονομιών παγκοσμίως υποβοηθούμενη φυσικά από την χαλάρωση των ρυθμιστικών πλαισίων για την πραγματοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων, οδήγησαν στην κατακόρυφη αύξηση αυτών παγκοσμίως. Το πρώτο προπύργιο για την έναρξη της διεθνούς επέκτασης των επιχειρήσεων μιας χώρας είναι συνήθως γειτονικές χώρες όπου η εγγύτητα και η ύπαρξη μακροχρόνιων δεσμών μεταξύ των λαών κάνει ευκολότερο το τολμηρό αυτό εγχείρημα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η «άλωση» των βαλκανικών αγορών υποβοηθήθηκε και κατέστη συμφέρουσα από το οικονομικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Πιο συγκεκριμένα:
. Οι οικονομίες των χωρών αυτών ήταν σε νηπιακά στάδια λόγω του γεγονότος ότι είχαν μόλις υιοθετήσει το σύστημα της οικονομίας της αγοράς, προερχόμενες από κομμουνιστικά καθεστώτα. Αυτή η κατάσταση μπορεί εν μέρει να λειτουργούσε ανασταλτικά για την είσοδο πολυεθνικών ομίλων στις αγορές των χωρών αυτών, καθώς ένα τέτοιο περιβάλλον ήταν πρωτόγνωρο για αυτές. Αντίθετα, οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν σαφώς καλύτερη γνώση της περιοχής και μπορούσαν να προσαρμοσθούν ευκολότερα στις επικρατούσες συνθήκες.
. Ένα από τα πιο ισχυρά κίνητρα για την επέκταση επιχειρήσεων στις χώρες των Βαλκανίων είναι το σημαντικά χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος εργασίας. Η συγκράτηση του κόστους που επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις δίνει μεγάλη ώθηση στην ανταγωνιστικότητά τους και στα περιθώρια κέρδους τους, σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός που δέχονται τα ελληνικά προϊόντα είναι όλο και πιο έντονος.
. Το γεγονός ότι οι οικονομίες αυτές έκαναν τα πρώτα δειλά βήματά τους, έδινε στους ελληνικούς ομίλους το πλεονέκτημα της πρώιμης εισόδου στις εν λόγω αγορές κάτι που επιδρούσε θετικά στην καθιέρωση των brand names, των προϊόντων τους και της παρουσίας τους.
. Το πρώιμο στάδιο ανάπτυξης που διένυαν και συγκριτικά με τις δυτικoευρωπαϊκές χώρες ακόμη διανύουν οι οικονομίες των βαλκανικών χωρών, δίνουν την υπόσχεση στις εισερχόμενες και σωστά τοποθετούμενες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις για πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.
. Ακριβώς λόγω της έγκαιρης εισόδου τους στην αγορά, οι ελληνικές επιχειρήσεις κατάφεραν να κατακτήσουν ήδη σημαντικά μερίδια αγοράς και να τοποθετηθούν ικανοποιητικά στις χώρες αυτές. Ενδεχομένως, όλη αυτή η διαδικασία να τους στοίχισε αρχικά σε επίπεδο κερδοφορίας (ζημιογόνα τα πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης) ωστόσο οι αποδόσεις αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο και οι θετικές προοπτικές είναι πλέον μπροστά τους.
. Από τις πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις που επιδίωξαν την διαβαλκανική παρουσία τους είναι οι ελληνικές τράπεζες. Αυτό έδινε ένα επιπλέον πλεονέκτημα στους ελληνικούς ομίλους, εξασφαλίζοντάς τους σχετικά εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
. Τέλος, η παρουσία μεγάλου αριθμού μεταναστών από τις βαλκανικές χώρες στην Ελλάδα, καθιστούσε πιο εύκολη την διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες αυτές, όπως για παράδειγμα των τραπεζών για την μεταφορά κεφαλαίων από τους μετανάστες στις γενέτειρές τους. Οι μεγάλες κοινότητες μεταναστών από τις χώρες αυτές στην Ελλάδα καθιστά και πιο αναγνωρίσιμα τα ελληνικά προϊόντα στις χώρες προέλευσης των μεταναστών και διευκολύνει την καθιέρωσή τους στις αγορές αυτές.


ΧΩΡΑ                         % επί του συνόλου
των ΞΕΑ στην Ρουμανία
Ολλανδία                    21,4%
Αυστρία                      13,4%
Γαλλία             10,7%
Γερμανία                     9,5%
Ιταλία               5,5%
ΗΠΑ                4,6%
Μ.Βρετανία                 4,3%
Ολλ. Αντίλλες             3,9%
Κύπρος                      3,6%
Ελλάδα                       3,6%
Ελβετία                       2,9%
Τουρκία                      2,9%
Ουγγαρία                    2,3%


Πίνακας : ΞΑΕ στην Ρουμανία : κατάταξη κυριοτέρων χωρών βάσει ξένων επενδύσεων σε ιδρυτικό κεφάλαιο, Ιανουάριος 1991 - Αύγουστος 2006, πηγή : Υπουργείο Δικαιοσύνης, Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank


Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του πίνακα η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων αντιστοιχεί σε ένα σημαντικό ποσοστό της ξένης παρουσίας στην Ρουμανία, ενώ η κατάσταση είναι λίγο πολύ η ίδια και τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Επίσης, η παρουσία στις πρώτες θέσεις της κατάταξης γνωστών off - shore προορισμών κεφαλαίων, όπως οι Ολλανδικές Αντίλλες και η Κύπρος καθιστά πιθανό, η παρουσία ορισμένων χωρών και της Ελλάδας να είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερη.
Στην συνέχεια, θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε ορισμένους ελληνικούς ομίλους που διαθέτουν παρουσία στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Υπάρχουν επιχειρήσεις που διαθέτουν ιδιαίτερα εκτεταμένη και επιτυχημένη παρουσία στην περιοχή και δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Δυστυχώς η έλλειψη χώρου δεν μας έδωσε την δυνατότητα να αναφερθούμε σε όλους. Συνεπώς για όσους δεν αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο, ζητάμε ειλικρινά συγνώμη.


ΑΛΟΥΜΥΛ - ΜΥΛΩΝΑΣ
Η Αλουμύλ - Μυλωνάς αποτελεί έναν από τους πιο εξωστρεφείς ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους και αν λάβει κανείς υπόψιν την ταχύτατη επέκτασή της εκτός των ορίων της Ελλάδας, έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους επεξεργασίας αλουμινίου στην Ευρώπη. Η επέκταση της εταιρίας εκτός των ελληνικών συνόρων ξεκίνησε το 1997 με ην ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στην Ρουμανία, την Alumil Rom, η οποία από τον Ιούνιο του 2006 έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου. Αφού πραγματοποιήθηκε η αρχή το 1997, τα χρόνια που ακολούθησαν είδαν την εφαρμογή ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου σχεδίου επέκτασης στο εξωτερικό με την πραγματοποίηση επενδύσεων σε πληθώρα χωρών. Πιο συγκεκριμένα:


. Το 1998, ιδρύεται νέα θυγατρική στην Ουγγαρία, η Alumil Hungary, νέα θυγατρική εταιρία στην Αλβανία η Alumil Albania καθώς και θυγατρική εταιρία στην Βουλγαρία, η Alumil Bulgaria.
. Το 1999 ξεκινά την λειτουργία της ακόμα μια θυγατρική εταιρία στην Ρουμανία, η Alumil Extrusion, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή θερμομονωτικών προφίλ, καθώς και ακόμα μια, στην Ουκρανία, η Alumil Ukraine.
. Το 2000 έλαβε χώρα περαιτέρω διείσδυση του ομίλου στον ευρύτερο χώρο της Νοτιο- Ανατολικής Ευρώπης με την ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας Alumil Industry στη Μολδαβία, της Alumil Skopje στα Σκόπια και της Alumil Milonas Cyprus στην Κύπρο με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων στις χώρες αυτές.
. Το 2001 είδε την ίδρυση δυο θυγατρικών εταιριών στην Σερβία, με στόχο την προώθηση των προϊόντων στου ομίλου στην αγορά της χώρας αλλά και την δημιουργία καθετοποιημένης παραγωγικής μονάδας. Ακολουθεί η ίδρυση και δεύτερης θυγατρικής στην Βουλγαρία, στην περιοχή της Βάρνας, με σκοπό την διάθεση των προϊόντων του ομίλου στο σύνολο της βουλγαρικής αγοράς. Τέλος, ακόμα ένα βήμα προς την εδραίωση της παρουσίας του ομίλου στη Νότια Ευρώπη ήταν η ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στην Ιταλία με σκοπό την εμπορική διείσδυση στην αγορά της χώρας.
. Το 2002 ξεκινά τη λειτουργία της ακόμα μια θυγατρική στην Κύπρο, η Alumil Cy, με στρατηγικό στόχο την πληρέστερη κάλυψη της κυπριακής αγοράς. Επιπλέον ξεκινούν την λειτουργία τους δυο νέα οριζόντια βαφεία στην Βουλγαρία και την Ρουμανία με συνολική δυναμικότητα 12.000 τόνων ετησίως.
. Η πραγματοποίηση νέων σημαντικών επενδύσεων έχουν ως απόρροια την δημιουργία ακόμα μιας θυγατρικής στην Σερβία, την Alumil Coating καθώς και την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας των εγκαταστάσεων στην Σερβία και την Αλβανία.
. Το 2004 φέρνει και την πρώτη εξαγορά για τον όμιλο, ο οποίος μέχρι τώρα βάσιζε την επέκτασή του στην οργανική ανάπτυξη. Ο όμιλος προχώρησε στην εξαγορά της βοσνιακής βιομηχανίας αλουμινίου ALPRO.  


Στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος 2000-2007, ο όμιλος επένδυσε στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού των θυγατρικών του στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Πιο αναλυτικά, πραγματοποιήθηκε, επένδυση 1 εκατ. ευρώ περίπου στην Alumil Rom Industry στο Βουκουρέστι για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, επενδύσεις ύψους 1,1 εκατ. ευρώ περίπου στην Alumil Albania κυρίως για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού. Επιπλέον, επενδύθηκαν 0,6 εκατ. ευρώ στην Alumil Bulgaria για την ανέγερση αποθηκών, ακόμη 0,3 εκατ. ευρώ στις Alumil SRB και την Alumil Montenegro για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού. Τέλος, πραγματοποιήθηκε επένδυση ύψους 0,6 εκατ. ευρώ στην Alumil YU Industry και την Alpro A.D. και πάλι για την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους. 
Το 2006, οι πωλήσεις του ομίλου στα Βαλκάνια ανήλθαν στα 70,543 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 33,32% από τα 52,909 εκατ. ευρώ που ήταν το 2005. Τα κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες σημείωσαν σημαντική αύξηση και διαμορφώθηκαν στα 9,227 εκατ. ευρώ από 5,133 εκατ. ευρώ το 2005.
Η διοίκηση του ομίλου αναμένει ότι η εξωστρέφεια του ομίλου θα συνεχίσει να εγγυάται υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και για τα προσεχή έτη. Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου, το 2006 δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην διεύρυνση του μεριδίου αγοράς του ομίλου στην Ρωσία και τις περιοχές της Νοτιοανατολική Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Αλβανία, την Σερβία και την Βοσνία.


LAMDA DEVELOPMENT
Στους στρατηγικούς στόχους του ομίλου περιλαμβάνεται η ενίσχυση της παρουσίας του στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης με την αξιοποίηση ευκαιριών για την ανάπτυξη κτιρίων-γραφείων, εμπορικών και οικιστικών συγκροτημάτων. Επί του παρόντος, η Lamda διαθέτει θυγατρικές εταιρίες στην Ρουμανία, την Σερβία και την Βουλγαρία, ενώ κατά την διάρκεια του 2007 ο στρατηγικός σχεδιασμός του ομίλου προβλέπει την δραστηριοποίηση σε νέες χώρες όπως η Ρωσία, η Ουκρανία, η Τουρκία και η Πολωνία, όπου οι αποδόσεις των επενδύσεων σε ακίνητα είναι σημαντικά υψηλότερες συγκρινόμενες με τον μέσο όρο των χωρών του παλαιού πυρήνα της ΟΝΕ. Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας προβλέπει την επένδυση 400 εκατ. ευρώ έως το 2008, το 30% - 40% των οποίων θα πραγματοποιηθεί στην Σερβία, στην Ρουμανία και την Βουλγαρία.
Παροντικά στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας περιλαμβάνονται τα εξής ακίνητα στις χώρες αυτές:
. Οικόπεδο έκτασης 13.500 τ.μ. στον δακτύλιο της πόλης της Σόφιας, ιδιοκτησίας της εταιρίας GLS OOD, όπου η εταιρία προτίθεται να αναπτύξει εμπορικούς χώρους και χώρους γραφείων, επιφάνειας 19.000 τ.μ. . Το κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέλος του 2008.
. Οικόπεδο 11.000 τ.μ. σε προάστιο της Σόφιας όπου συγκεντρώνει οικιστικές αναπτύξεις υψηλής στάθμης , ιδιοκτησία της εταιρίας Lamda Development Sofia EOOD, όπου η εταιρία προτίθεται να προχωρήσει στην ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών, συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. Το συνολικό κόστος της επένδυσης σύμφωνα με εκτιμήσεις θα ανέλθει στα 10 εκατ. ευρώ και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί κατά την διάρκεια του 2009.
. Οικόπεδο 6,3 στρεμμάτων, σε απόσταση 1,5 χμ. από το κέντρο της Σόφιας, ιδιοκτησία της TIHI Ltd, όπου η εταιρία θα ανεγείρει κτίριο γραφείων με εμπορικούς χώρους στο ισόγειο, συνολικής επιφάνειας 30.000 τ.μ. Το τίμημα της συναλλαγής φτάνει τα 13 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ύψος της επένδυσης να φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ και το χρονοδιάγραμμα να δίνει ως ημερομηνία ολοκλήρωσης το 2009.
. Πολυτελές κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 6.700 τ.μ. σε κεντρικό οδικό άξονα του Βουκουρεστίου, ιδιοκτησίας της εταιρίας LAMDA Med (όπου η Lamda Development συμμετέχει σε ποσοστό 40%), σε οικόπεδο επιφάνειας 1.050 τ.μ. Το συνολικό κόστος της επένδυσης υπολογίζεται να ανέλθει σε 5,2 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2008.
. Κτίριο Logistics συνολικής επιφάνειας 47.500 τ.μ., ιδιοκτησίας της Robies Services Ltd (στην οποία συμμετέχει η Lamda Development 90%), το οποίο αναπτύσσεται σε οικόπεδο που βρίσκεται στο 23 χμ. του εθνικού οδικού άξονα Βουκουρέστι - Πιτέστι. Το συνολικό κόστος της επένδυσης αναμένεται να ανέλθει στα 23 εκατ. ευρώ, με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης να ορίζεται το 2009.
. Οικόπεδο επιφάνειας 3.000, σε περιοχή υψηλής οικιστικής στάθμης του Βελιγραδίου, ιδιοκτησία της Lamda Development DOO Beograd. Το οικιστικό συγκρότημα θα καλύπτει συνολική επιφάνεια 11.000 τ.μ., με το κόστος της επένδυσης να υπολογίζεται στα 15 εκατ. ευρώ και την επένδυση να αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2009.
. Οικόπεδο επιφάνειας 10.500 τ.μ., ιδιοκτησίας της Lamda Development Beograd DOO, στην πόλη Budva στο Μαυροβούνιο που προορίζεται για την κατασκευή πολυτελών κατοικιών. Το κόστος απόκτησης της γης έφτασε τα 3,7 εκατ. ευρώ, με το αθροιστικό κόστος της επένδυσης να φτάνει τα 16 εκατ. ευρώ.


Οι πωλήσεις της εταιρίας στις βαλκανικές χώρες ανήλθαν σε 939.556 ευρώ το 2006, έναντι 4.658.961 ευρώ που ήταν το 2005. Το μέγεθος του ενεργητικού αυξήθηκε από 2.299.007 ευρώ το 2005 σε 10.887.053 ευρώ το 2006. Οι συνολικοί στόχοι του ομίλου περιλαμβάνουν την επίτευξη απόδοσης 30% για τα επενδεδυμένα κεφάλαια και 75% απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE), με την χρήση μόχλευσης σε ποσοστό 65%.


ATE  BANK
Η αναζήτηση υψηλότερων κεφαλαιακών αποδόσεων οδήγησε και την ΑΤΕ Bank να πραγματοποιήσει τις πρώτες κινήσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων της στις χώρες της Νότιο-ανατολικής Ευρώπης, όπου  τα επιτοκιακά περιθώρια είναι σημαντικά υψηλότερα συγκρινόμενα με την Ελλάδα και ακόμα υψηλότερα συγκρινόμενα με τις υπόλοιπες χώρες της δυτικής Ευρώπης. Κινούμενη στην κατεύθυνση αυτή, η τράπεζα εξαγόρασε την Ρουμανική Mindbank και ένα ποσοστό της Σερβικής Aik Banka. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του ομίλου περιλαμβάνουν την επέκταση στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης κυρίως μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων και όχι αυτόνομης ανάπτυξης.
Η τράπεζα εξαγόρασε ποσοστό 69,01% της Mindbank έναντι τιμήματος 48,7 εκατ. ευρώ. Η ρουμανική τράπεζα απασχολεί 262 άτομα, το δίκτυο της περιλαμβάνει 12 καταστήματα στην Ρουμανία και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα τους απευθύνονται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Για την χρήση του 2006 τα δάνεια και οι προκαταβολές σε πελάτες ανήλθαν σε 37,522 εκατ. ευρώ, οι καταθέσεις πελατών σε 49,005 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να φτάνουν τα 3,906 εκατ ευρώ έναντι 3,894 εκατ. ευρώ το 2005 και τα κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε 99.000 ευρώ το 2006 από 1,964 εκατ. ευρώ το 2005, εν μέρει εξαιτίας των αυξημένων προβλέψεων.
Η άλλη κίνηση της ΑΤΕ Βank στον άξονα της επέκτασης των τραπεζικών δραστηριοτήτων της στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ήταν η εξαγορά του 20% των κοινών μετά ψήφου μετοχών και του 24,99% των προνομιούχων μετοχών της σερβικής τράπεζας Aik Banka. Η τιμή αγοράς ανήλθε σε 2,85 φορές την ελεγμένη καθαρή θέση της τράπεζας (book value) και συνολικό τίμημα για την εξαγορά 94,9 εκατ. ευρώ. Το δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας αριθμεί 17 καταστήματα και 14 θυρίδες στην Σερβία, με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της να απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, ενώ από τις 18/10/2005 η  μετοχή της εταιρίας διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του Βελιγραδίου. Η τράπεζα κατέχει μερίδιο αγοράς που ανέρχεται στο 3%, ενώ είναι η δεύτερη σε κερδοφορία, διαθέτει ισχυρό δείκτη φερεγγυότητας και παρουσιάζει την υψηλότερη αποδοτικότητα επί του ενεργητικού ανάμεσα στις 39 τράπεζες που δραστηριοποιούνται συνολικά στην Σερβία. Όσον αφορά στα ισολογιστικά της μεγέθη, για την χρήση του 2005 τα δάνεια και οι απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 183,983 εκατ. ευρώ, ενώ οι  καταθέσεις πελατών σε 88,877 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν 23,652 εκατ. ευρώ με τα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα 28,991 εκατ. ευρώ, κάτι που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα ιδιαίτερα υψηλά λοιπά λειτουργικά έσοδα που ανήλθαν σε 113,737 εκατ. ευρώ.


ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Με το σωστό, όπως κρίνεται εκ του αποτελέσματος, μείγμα οργανικής και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων ανάπτυξης, η Τράπεζα Πειραιώς κατάφερε να εδραιωθεί στην ελληνική αγορά και να αποτελεί έναν όμιλο που προσφέρει το σύνολο των τραπεζικών υπηρεσιών στην πελατειακή του βάση. Στους στρατηγικούς στόχους του ομίλου περιλαμβάνεται και η επέκταση στην Νοτιανατολική Ευρώπη, όπου τα επιτοκιακά περιθώρια είναι ακόμα ιδιαίτερα μεγάλα και οι προοπτικές ανάπτυξης σημαντικές.
Κινούμενη προς την υλοποίηση αυτού του στόχου η τράπεζα διαθέτει πλέον παρουσία σε όλες τις βαλκανικές χώρες και από τα 545 καταστήματα που αριθμεί συνολικά το δίκτυο της τράπεζας τα 243 βρίσκονται στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα :


. Το 1996 ιδρύεται η Tirana Bank στην Αλβανία, το πρώτο ιδιωτικό τραπεζικό ίδρυμα στης χώρας. Σήμερα η τράπεζα διαθέτει δίκτυο 36 καταστημάτων, τα 3 από τα οποία μάλιστα ιδρύθηκαν το 2006 και μερίδιο 14% στις συνολικές χορηγήσεις. Οι καταθέσεις της ανήλθαν σε 343,7 εκατ. ευρώ το 2006 παρουσιάζοντας αύξηση 23% σε σχέση με το 2005, οι χορηγήσεις έφτασαν τα 214,2 εκατ. ευρώ όντας αυξημένες κατά 60% συγκρινόμενες με το αντίστοιχο μέγεθος για το 2005 και τα κέρδη προ φόρων ήταν 6,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 44% έναντι του 2005.
. Το 1999 η τράπεζα προχώρησε στην εξαγορά της ρουμανικής Pater Credit Bank, η οποία εν συνεχεία μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Romania SA. Το 2006 η τράπεζα κατάφερε να διευρύνει το δίκτυο καταστημάτων της, τα οποία φτάνουν πλέον τα 54, κυρίως στο Βουκουρέστι, αλλά και να διευρύνει την προϊοντική πλατφόρμα που προσφέρει στους πελάτες της αναβαθμίζοντας παράλληλα το δίκτυό της, κινήσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου χορηγήσεων στο 2,6%. Ρίχνοντας μια ματιά στα μεγέθη του ισολογισμού βλέπουμε ότι οι καταθέσεις ανήλθαν σε 295,4 εκατ. ευρώ το 2006, αυξημένες κατά 124% σε σχέση με το 2005, οι χορηγήσεις έφτασαν τα 702,2 εκατ. ευρώ καταγράφοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 84% σε σχέση με το 2005, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το 2005. Η τράπεζα Πειραιώς προσφέρει μια πολύ ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών πλέον στην Ρουμανία, με την ίδρυση της Piraeus Leasing Romania, της SSIF Piraeus Securities Romania SA, της Piraeus Insurance Romania και τέλος της Piraeus Real Estate Consulting SRL.
. Η Piraeus Bank Bulgaria ξεκίνησε την λειτουργία της το 1993 με στόχο την εξυπηρέτηση των ελλήνων πελατών. Το 2005 εξαγοράστηκε η Eurobank, η οποία συγχωνεύθηκε με τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες του ομίλου στην χώρα. Κατά την διάρκεια του 2006, η τράπεζα κατόρθωσε να αυξήσει το μερίδιό της στις χορηγήσεις, αυξάνοντάς το από 5,45 το 2005 σε 6,7%, προχωρώντας παράλληλα και στην διεύρυνση των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών και την αναβάθμιση του δικτύου της. Το ύψος των καταθέσεων για την χρήση 2006 ήταν 398,9 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 21% συγκρινόμενο με το 2005, οι χορηγήσεις διαμορφώθηκαν στα 780,6 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 62% σε σχέση με το 2005, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 12% έναντι του 2005, φτάνοντας τα 16,5 εκατ. ευρώ. Και στην Βουλγαρία ο όμιλος της Πειραιώς ξεκίνησε την προσφορά και άλλων υπηρεσιών πέραν αυτών του retail banking, με την λειτουργία των Piraeus Leasing Bulgaria και Auto Leasing Bulgaria και της Piraeus Insurance Brokers Ltd η λειτουργία της οποίας αναμένεται να βοηθηθεί από την συμφωνία με την ING για την από κοινού παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στην χώρα, παράλληλα με την εξαγορά του χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής του πολυεθνικού ομίλου στην Βουλγαρία.
. Το 2005 ο όμιλος της Πειραιώς προχώρησε στην εξαγορά της Atlas Bank Beograd AD η οποία μετονομάστηκε και λειτουργεί πια με την επωνυμία Piraeus Bank Beograd AD από τον Ιούνιο του 2006. Το 2006 υλοποιήθηκε το σχέδιο επέκτασης του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας, τα οποία από 11 το 2005 έφτασαν τα 26, ενώ εισήχθησαν και μια σειρά τραπεζικών προϊόντων που προσφέρονταν για πρώτη φορά από την τράπεζα. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 69% και ανήλθαν σε 81,4 εκατ. ευρώ, οι χορηγήσεις προ προβλέψεων εμφάνισαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 183% διαμορφούμενες στα 177,4 εκατ. ευρώ με τα κέρδη προ φόρων να περνούν σε αρνητικό πρόσημο και από κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ το 2005 η τράπεζα κατέγραψε ζημίες -1,5 εκατ. ευρώ το 2006, κάτι που σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στην ταχύτατη διεύρυνση του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας και την συνακόλουθη αύξηση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει επέλθει ακόμα η ωρίμανση των καταστημάτων.


Το στρατηγικό σχέδιο του ομίλου όσον αφορά στις διεθνείς του δραστηριότητες προβλέπει την οργανική ανάπτυξη στις αγορές όπου ήδη διαθέτει παρουσία αλλά και επέκταση σε νέες αγορές. Στις 7 χώρες όπου ο όμιλος ήδη δραστηριοποιείται προβλέπεται η λειτουργία 345 νέων καταστημάτων, ώστε έως το 2010 το δίκτυό του να αριθμεί 580 μονάδες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται ακόμα στην προσφορά του κατάλληλου προϊοντικού μείγματος και την διαρκή αναβάθμιση του δικτύου με απώτερο σκοπό την καθιέρωση του ομίλου μεταξύ των ισχυρότερα αναπτυσσόμενων χρηματοοικονομικών ομίλων στη ΝΑ Ευρώπη.
ALPHA  BANK
Κεντρική θέση στα σχέδια μελλοντικής ανάπτυξης και επέκτασης του ομίλου της Alpha Bank κατέχει η επέκταση στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου ο όμιλος όπως και το σύνολο των «παικτών» του τραπεζικού τομέα της χώρας, διέγνωσε σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και πραγματοποίησης κερδών. Οι κυριότερες χώρες στις οποίες εστιάζεται το ενδιαφέρον είναι η Ρουμανία, η Σερβία και η Βουλγαρία, στις οποίες η παρουσία της τράπεζας διευρύνθηκε στα πλαίσια της πολιτικής δυναμικής ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων στις χώρες αυτές. Έτσι το δίκτυο καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο τέλος της χρήσης του 2006 αριθμούσε 270 καταστήματα από 176 το 2005, ενώ στα μελλοντικά πλάνα της τράπεζας περιλαμβάνεται η  περαιτέρω επέκταση του δικτύου της στην περιοχή.
Το όχημα ανάπτυξης του ομίλου στην Σερβία είναι η Alpha Bank Srbija A.D., η πρώην Jubanska AD Beograd. Ο κύκλος εργασιών της οποίας ανήλθε το 2006 στα 36,289 εκατ. ευρώ, το μέγεθος του ενεργητικού ήταν 484,646 εκατ. ευρώ, με τις υποχρεώσεις να ανέρχονται στα 356,665 εκατ. ευρώ και την τράπεζα να καταγράφει ζημιές 4,248 εκατ. ευρώ. Το 2006 στα πλαίσια της επέκτασης του δικτύου του ομίλου λειτούργησαν 14 νέα καταστήματα στην Σερβία, κάτι που ίσως συνέβαλε στο να είναι ζημιογόνος η χρήση, εξαιτίας της αύξησης του λειτουργικού κόστους και της μη ωρίμανσης των νέων καταστημάτων ώστε να καταστούν κερδοφόρα. Στην Σερβία ο όμιλος της Alpha Bank λειτουργεί επίσης μια εταιρία ακινήτων με την επωνυμία Alpha Real Estate D.O.O Beograd.
To παρακλάδι του ομίλου στη Ρουμανία είναι η Alpha Bank Romania S.A. O κύκλος εργασιών της τράπεζας για το 2006 έφτασε τα 129,222 εκατ. ευρώ, οι υποχρεώσεις τα 1.894,405 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων τα 28,784 εκατ. ευρώ. Κατά την διάρκεια του 2006 λειτούργησαν 40 νέα καταστήματα στην Ρουμανία, διευρύνοντας έτσι την παρουσία της τράπεζας στην χώρα και θέτοντας τις βάσεις και για την περαιτέρω αύξηση της διείσδυσής σε χορηγήσεις και καταθέσεις. Ο όμιλος έχει και έναν αριθμό ακόμα θυγατρικών στην Ρουμανία, την Alpha Leasing Romania S.A. , την Alpha Finance Romania S.A., την Alpha Advisory Romania S.R.L. και τέλος την Alpha Insurance Brokers S.R.L. προσφέροντας ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.
Στα Σκόπια δραστηριοποιείται η Alpha Bank AD Skopje. Για το οικονομικό έτος 2006, οι υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 60,511 εκατ. ευρώ, ο κύκλος εργασιών της έφτασε τα 6,691 εκατ. ευρώ , ενώ κατέγραψε κέρδη προ φόρων που έφτασαν τα 3,193 εκατ. ευρώ. Τέλος, στα Σκόπια λειτουργεί ακόμα μια θυγατρική του ομίλου η Alpha Astika Akinita D.O.O.E.L Skopje, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των ακινήτων.
Το κυπριακό subsidiary του ομίλου είναι η Alpha Bank Ltd. Οι υποχρεώσεις της τράπεζας το 2006 ανήλθαν σε 3.180,43 εκατ. ευρώ, ο κύκλος εργασιών της έφτασε τα 184,446 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων τα 43,881 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος της Alpha Bank διαθέτει μερικές ακόμα θυγατρικές στην Κύπρο, την Alpha Asset Finance Ltd, την Alpha Group Investments Ltd, την Alpha Ασφαλιστική Κύπρου Ltd. και την Alpha Trustees Ltd. 
Τέλος, το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τον όμιλο της Alpha Bank είναι η είσοδος στην Τουρκική αγορά. Στον άξονα αυτό η τράπεζα ανακοίνωσε το Νοέμβριο του 2006 την επίτευξη συμφωνίας με τον όμιλο Anadolu για τη δημιουργία ενός ισχυρού χρηματοοικονομικού ομίλου. Η συμφωνία προβλέπει την δημιουργία μιας εταιρίας συμμετοχών, όπου η κάθε πλευρά συμμετέχει με μερίδιο 50% και το ενεργητικό της οποίας θα αποτελείται από τις συμμετοχές του ομίλου Anadolu στις εταιρίες Abank (Alternatifbank) και Alease (Alternatif Lease), οι οποίες ανέρχονται σε 94% και 95% αντίστοιχα. Ακόμη, η εταιρία συμμετοχών θα κατέχει έμμεσα το 100% της χρηματιστηριακής εταιρίας Alternatif Yatirim και το 45% της εισηγμένης εταιρίας διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου Alternatif Yatirim  Ortkaligi. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στα 492,5 εκατ. ευρώ, από το οποίο η τράπεζα θα καταβάλει το ήμισυ. Μεσοπρόθεσμος στόχος της τράπεζας είναι η δημιουργία ενός δικτύου με περισσότερα από 100 καταστήματα, κυρίως στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

MARFIN  POPULAR  BANK
Στόχος της MPB είναι η μετατροπή της από έναν ισχυρό τραπεζικό παίκτη του ελληνόφωνου κόσμου (Ελλάδα, Κύπρος) σε έναν από τους ισχυρότερους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς ομίλους της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο όμιλος θεωρεί ότι οι οικονομικές συνθήκες στις αναπτυσσόμενες αγορές της ΝΑ Ευρώπης στις οποίες διαθέτει ήδη παρουσία, δηλαδή την Σερβία και την Ρουμανία του προσδίδουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Μέσω του κατάλληλου μείγματος οργανικής ανάπτυξης και ανάπτυξης μέσω εξαγορών ο όμιλος επιθυμεί να επεκτείνει την παρουσία του και την διείσδυσή του στις συγκεκριμένες αγορές.
Ο όμιλος διαθέτει παρουσία στη Ρουμανία μέσω του εκεί δικτύου της Εγνατίας Τράπεζας. Το 2006 η αξία του χαρτοφυλακίου των δανείων της επιχείρησης ήταν 118 εκατ. ευρώ και οι καταθέσεις ανέρχονταν σε 58 εκατ. ευρώ. Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου έτσι ώστε από 8 καταστήματα που διαθέτει σήμερα να φτάσει τα 48 μέχρι το 2010. Επιπλέον, επιδιώκεται η επέκταση των δραστηριοτήτων στους τομείς των ασφαλίσεων και του leasing, του Investment Banking, του Private Banking καθώς και της δραστηριότητας τύπου Private Equity με εξαγορές με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων.
Με την εξαγορά της Centrobanka A.D. στις 20 Ιανουαρίου 2006, η τράπεζα έβαλε πόδι και στην σερβική αγορά. Το τίμημα της εξαγοράς ήταν 19,209 εκατ. κυπριακές λίρες, από τα οποία τα 7,433 εκατ. πληρώθηκαν για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας τράπεζας στην Σερβία. Η τράπεζα μετονομάστηκε σε Laiki Bank A.D. και το χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει δάνεια ύψους 46 εκατ. ευρώ και καταθέσεις ύψους 39 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της τράπεζας ολοκληρώθηκε και στα πλάνα της διοίκησης περιλαμβάνεται η επιθετική προώθηση προϊόντων τόσο λιανικής τραπεζικής (retail banking) όσο και προϊόντα που απευθύνονται σε εταιρικούς πελάτες (corporate banking). Στόχος της διοίκησης είναι ο αριθμός καταστημάτων της τράπεζας να φτάσει τα 80 έως το 2010, από 29 που είναι σήμερα. Εκτός των προαναφερθέντων προϊόντων και υπηρεσιών μέσα στον σχεδιασμό της διοίκησης είναι η προσφορά υπηρεσιών investment banking και διαχείρισης πλούτου (wealth management).
Εκτός της περιοχής των Βαλκανίων η τράπεζα μέσω εξαγορών απέκτησε παρουσία και στην περιοχή της ανατολικής Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα στην Ουκρανία και την Εσθονία. Η εξαγορασθείσα τράπεζα στην Ουκρανία είναι η Marine Transport Bank, η οποία διαθέτει δίκτυο 86 καταστημάτων, με εκτιμήσεις να φέρουν το δανειακό της χαρτοφυλάκιο στα 115 εκατ. ευρώ και το ύψος των καταθέσεών της στα 122 εκατ. ευρώ. Οι άξονες στους οποίους θα κινηθεί, αρχικά τουλάχιστον, η τράπεζα είναι η προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών για εταιρικούς πελάτες και πελάτες λιανικής, εκμεταλλευόμενη και τις συνέργιες από τις δραστηριότητες του international banking στην Κύπρο και τις σχέσεις και συνεργασίες που έχουν προκύψει.
Εκτός της Ουκρανίας, στην περιοχή της ανατολικής Ευρώπης η τράπεζα διαθέτει παρουσία στην Εσθονία μέσω της SBM Bank, το δίκτυο της οποίας αριθμεί 4 καταστήματα. Το ύψος των δανείων που έχει συνάψει η τράπεζα ανέρχεται στα 17 εκατ. ευρώ και οι καταθέσεις της είναι 12 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση της MPB θεωρεί τις αγορές των χωρών της νοτιοανατολικής και ανατολικής Ευρώπης ιδιαίτερα ελκυστικές λόγω των υψηλών επιτοκιακών περιθωρίων (spreads), των ισχυρών ρυθμών μεγέθυνσης, των χαμηλών ποσοστών πιστωτικής επέκτασης, αλλά και των υψηλών ξένων άμεσων επενδύσεων σε αυτές οι οποίες σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή προοπτική τους, συνθέτουν ένα πολλά υποσχόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το business plan προβλέπει την διεύρυνση της παρουσίας στην Ρωσία, όπου προς το παρών η παρουσία της MPB περιορίζεται σε ένα γραφείο αντιπροσωπείας. Πρόθεση είναι να προσφερθούν πλήρεις τραπεζικές υπηρεσίες και η εκμετάλλευση των συνεργιών που προκύπτουν από την δραστηριότητα του international banking στην Κύπρο, με τις μακροχρόνιες σχέσεις με τους πολυάριθμους πελάτες των συγκεκριμένων υπηρεσιών που προέρχονται από την Ρωσία. Τέλος, στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό του ομίλου περιλαμβάνεται και η απόκτηση παρουσίας στην αγορά της Βουλγαρίας, όπου προς το παρόν πραγματοποιούνται αναγνωριστικές κινήσεις για την ανεύρεση ευκαιριών.


EUROBANK
Εδώ και μερικά χρόνια η Eurobank άρχισε να μεθοδεύει και να υλοποιεί μια στρατηγική επέκτασης των δραστηριοτήτων του ομίλου στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πλέον διαθέτει 790 καταστήματα στις χώρες αυτές και απασχολεί περισσότερους από 8.000 εργαζομένους.
Στην αγορά της Βουλγαρίας ο όμιλος της Eurobank διέθετε ήδη παρουσία με το δίκτυο της Bulgarian Postbank, ο οποίος επεκτάθηκε περαιτέρω το 2006 φτάνοντας τα 151 καταστήματα, διαθέτοντας παράλληλα και 5 επιχειρηματικά κέντρα. Το 2006 η τράπεζα απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο στην DZI Bank, μια μεσαίου μεγέθους τράπεζα, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αξιών της Σόφιας. Από την σκοπούμενη συγχώνευση των δυο ιδρυμάτων αναμένεται να προκύψουν σημαντικές συνέργιες. Οι χορηγήσεις της Postbank παρουσίασαν οργανική ανάπτυξη 83% και ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ αν προστεθούν και οι χορηγήσεις της DZI Bank το αθροιστικό χαρτοφυλάκιο φτάνει τα 1,5 δισ. ευρώ. Η τράπεζα που θα προκύψει από την συγχώνευση αναμένεται να έχει μερίδιο αγοράς που θα προσεγγίζει το 10% όσον αφορά σε δάνεια, ενεργητικό και καταθέσεις ενώ ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων θα φτάσει τα 280. Η νέα τράπεζα θα κατατάσσεται τρίτη λαμβάνοντας υπόψη τις καταθέσεις και τέταρτη λαμβάνοντας υπόψη το ενεργητικό και τα δάνεια. 
Το προπύργιο για την εξάπλωση του ομίλου της Eurobank στην Ρουμανία είναι η Bancpost. Το 2006 ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση των εσωτερικών δομών της τράπεζας, με την αναθεώρηση του business plan, την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος της τράπεζας και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Η Bancpost διαθέτει πλέον 189 καταστήματα και 10 επιχειρηματικά κέντρα, ενώ στην χώρα λειτουργούν θυγατρικές οι οποίες δραστηριοποιούνται στην επενδυτική τραπεζική (investment banking), διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και Real Estate. Στην διάρκεια του 2006 έλαβε χώρα εμπλουτισμός και ποιοτική βελτίωση του προιοντικού χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Οι κινήσεις αναδιάρθρωσης απέδωσαν καρπούς με τις χορηγήσεις να εμφανίζονται αυξημένες κατά 101%, φτάνοντας το 1,7 δισ. ευρώ. Επιπλέον, οι καταθέσεις κατέγραψαν αύξηση 44,3%, ο κύκλος εργασιών από 118,4  εκατ. ευρώ το 2005 ανήλθε σε 146,2 εκατ. ευρώ το 2006 και τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 4,3 εκατ. ευρώ το 2006.
Στην αγορά της Σερβίας η τράπεζα ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Nacionalna Stedionica Banka και την συγχώνευσή της με τις υπάρχουσες δραστηριότητες της τράπεζας στην χώρα, με τη νέα τράπεζα να ονομάζεται Eurobank EFG Stedionica A.D. Beograd. Το τραπεζικό σχήμα που προέκυψε διαθέτει το τέταρτο μεγαλύτερο δίκτυο στην Σερβία με 104 καταστήματα και 4 επιχειρηματικά κέντρα. Από την συγχώνευση προέκυψαν συνέργιες οι οποίες οδήγησαν στην διεύρυνση του μεριδίου αγοράς στις χορηγήσεις από 2,2% τον Δεκέμβριο του 2005 σε 4,9% τον Δεκέμβριο του 2006. Ακόμη, η σχετική θέση της τράπεζας σε όρους ενεργητικού βελτιώθηκε και τον Σεπτέμβριο του 2006 βρίσκεται στην έβδομη θέση από την ένατη τον Δεκέμβριο του 2005. Τέλος, επιτυχημένη κρίνεται η δραστηριοποίηση των λοιπών θυγατρικών του ομίλου στους τομείς της καταναλωτικής πίστης, του leasing και του real estate.
Το πρώτο βήμα για την διείσδυση στην τουρκική αγορά πραγματοποιήθηκε από τον όμιλο της Eurobank με την έναρξη λειτουργίας της EFG Istanbul Securities το 2005. Η ουσιαστικότερη κίνηση όμως για την υλοποίηση του στόχου διείσδυσης στην αγορά της χώρας συντελέσθηκε το 2006 με την σύναψη συμφωνίας εξαγοράς με την Tekfenbank. Οι υπηρεσίες της τράπεζας απευθύνονται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) ποικίλων τομέων δραστηριοποίησης, καθώς και σε λιανικούς πελάτες υψηλης οικονομικής επιφάνειας (High net worth individuals). Το δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας αριθμεί 31 σημεία παρουσίας, ενώ στα στρατηγικά σχέδια της τράπεζας είναι η διεύρυνση του δικτύου της. Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της τράπεζας προβλέπει την προώθηση σταυροειδών πωλήσεων (cross - selling) στους πιο εύπορους πελάτες και την προσφορά υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας και κεφαλαίων εκμεταλλευόμενη και τις συνέργιες με την EFG Istanbul Securities. Τέλος, στο μέτωπο των επιχειρηματικών πελατών πρόθεση της διοίκησης είναι η διατήρηση και ενδυνάμωση των σχέσεων με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
’λλη μια χώρα όπου, μετά την απόκτηση του 99,34% της Universal Bank τον Φεβρουάριο του 2007, δραστηριοποιείται πλέον ο όμιλος της Eurobank είναι η Ουκρανία. Η τράπεζα διαθέτει ένα δίκτυο 33 καταστημάτων τα οποία είναι συγκεντρωμένα κυρίως στην Δυτική Ουκρανία και το Κίεβο, με το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της να περιλαμβάνει κυρίως προϊόντα λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής. Οι προοπτικές της ουκρανικής αγοράς είναι ιδιαίτερα ευοίωνες με το χαμηλό ποσοστό πιστωτικής επέκτασης, προοπτικές της οποίες ο όμιλος σκοπεύει να εκμεταλλευθεί με την διεύρυνση της παρουσίας της τράπεζας σε ολόκληρη την χώρα και την οικοδόμηση μιας τράπεζας με ηγετική θέση στην αγορά.
Η τελευταία χώρα που απλώνεται η ομπρέλα της Eurobank είναι η Πολωνία, όπου το εκεί παρακλάδι της τράπεζας ονομάζεται Polbank EFG και είναι προϊόν αμιγούς οργανικής ανάπτυξης. Παρά το γεγονός ότι η λειτουργία της τράπεζας ξεκίνησε μόλις τον Φεβρουάριο του 2006, στα τέλη του 2006 το δίκτυο της τράπεζας αριθμούσε ήδη 70 καταστήματα, 60 εναλλακτικά σημεία πώλησης καθώς και υπηρεσίες phone banking. Το χαρτοφυλάκιο των προσφερόμενων από την τράπεζα προϊόντων κρίνεται ιδιαίτερα ευρύ και πρωτοποριακό, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη του, το πόσο σύντομο είναι το χρονικό διάστημα λειτουργίας της. Η ποικιλία και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών δεν πέρασε απαρατήρητη και η τράπεζα απέσπασε πλήθος διακρίσεων από διεθνούς φήμης έντυπα. Φυσικά, η πλήρως συντονισμένη αυτή προσπάθεια πέρασε και στους αριθμούς με τις χορηγήσεις της να φτάνουν τα 231 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2006 και τις καταθέσεις τα 137 εκατ. ευρώ. Την χρήση του 2006 η τράπεζα κατέγραψε καθαρές ζημίες που ανήλθαν σε 32,1 εκατ. ευρώ, κάτι απολύτως αναμενόμενο,  αν αναλογιστεί κανείς ότι το σύνολο των καταστημάτων της τράπεζας λειτουργούν λιγότερο από ένα έτος και είναι ακόμη νωρίς για να επέλθει η ωρίμανση και κερδοφορία τους.


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας (2007 - 2009) θέτει στην πρώτη γραμμή των στόχων την επέκταση και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και προοπτικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου και την ισχυροποίηση της θέσης της ΕΤΕ στην ευρύτερη περιοχή.
Από τις εξαγορές που πραγματοποίησε ο όμιλος της ΕΤΕ, το 2006 καμία δεν συγκέντρωσε τόσο την προσοχή όσο αυτή της τουρκικής Finansbank SA. Με την εξαγορά αυτή η τράπεζα αποκτά πρόσβαση σε μια αγορά 70 εκατ. κατοίκων και αποκτά μια ιδιαίτερα δυναμική τράπεζα που έχει εδραιώσει την θέση της στην εγχώρια αγορά. Το δίκτυο καταστημάτων της μετρά 309 καταστήματα, από τα οποία τα 101 άρχισαν την λειτουργία τους κατά την διάρκεια του 2006, ενώ για την χρήση του 2006 τα μερίδια αγοράς της ήταν 5,9% για τα δάνεια, 9% για την στεγαστική πίστη, 7,4% για τις πιστωτικές κάρτες και 11% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το σύνολο των χορηγήσεων της έφτασε τα 6,55 δισ. ευρώ και μάλιστα παρά την αστάθεια που επικράτησε τους προηγούμενους μήνες στο εσωτερικό  της Τουρκίας κατάφερε να ενισχύσει το δανειακό χαρτοφυλάκιό της κατά 57%. Παρά την ενοποίησή της μόνο για 135 ημέρες τα κέρδη που συνεισέφερε ανήλθαν σε 87 εκατ. ευρώ. Η εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών οφείλεται και στην πρωτοποριακή προώθηση των προϊόντων της τράπεζας μέσω internet και κινητού τηλεφώνου, ενώ αναμένεται συνέχεια καθώς τα 101 καταστήματα με έναρξη λειτουργία το 2006 αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στην περαιτέρω αύξηση των καταθέσεων και χορηγήσεων.
Τον Δεκέμβριο του 2006 η ΕΤΕ προχώρησε στην εξαγορά του 99% της Vojvodjanska Banka. Με την κίνηση αυτή ενισχύεται η παρουσία που είχε ο όμιλος μέχρι τώρα στην Σερβία, με το δικό του δίκτυο καταστημάτων, τα οποία έφταναν τα 35 το 2006. Αν σε αυτά προστεθούν τα καταστήματα της εξαγορασθείσας τράπεζας, η οποία κατείχε την δεύτερη θέση στην εγχώρια αγορά με βάση τον αριθμό καταστημάτων, η ΕΤΕ αποκτά συνολικά 210 καταστήματα. Μετά την εξαγορά το αθροιστικό μερίδιο αγοράς της τράπεζας έφτασε το 8% στις καταθέσεις και το 6% στις χορηγήσεις, έχοντας παράλληλα την δυνατότητα να εκμεταλλευθεί το υψηλό κύρος, την αναγνωρισιμότητα και την εμπιστοσύνη στις τάξεις των πελατών, που επισύρει το όνομα της Vojvodjanska Banka. 
Ο όμιλος της ΕΤΕ δραστηριοποιείται και στην Βουλγαρία με την United Bulgarian Bank (UBB). Η τράπεζα κατατάσσεται τρίτη στην αγορά της Βουλγαρίας σε όρους ενεργητικού, με αυτό να φτάνει 2,025 δισ. ευρώ το 2006. Το δίκτυο της αριθμεί 175 καταστήματα, εκ των οποίων τα 35 άρχισαν την λειτουργία τους το 2006, ενώ οι σχεδιασμοί της διοίκησης κάνουν λόγο για 45 νέα καταστήματα το 2007. Αξίζει επίσης να σημειωθεί και το δίκτυο ΑΤΜ της UBB, το οποίο διαθέτει 523 σημεία παρουσίας, καθώς και η προσφορά υπηρεσιών phone banking, internet banking, μέσω των οποίων διεξάγεται σημαντικό μέρος των συναλλαγών λιανικής. Τα μεγέθη της τράπεζας παρουσίασαν σημαντική βελτίωση το 2006 με το ενεργητικό να αυξάνεται κατά 24% και τα κέρδη προ φόρων να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 38%, διαμορφούμενα στα 82,5 εκατ. ευρώ. Εκτός των αμιγώς τραπεζικών υπηρεσιών παρέχονται και ασφαλιστικές υπηρεσίες, μέσα από την συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική και την AIG, για την παροχή ασφαλειών ζωής και γενικών ασφαλίσεων, για την προώθηση των οποίων χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το bankassurance. Τέλος, η θυγατρική του ομίλου της ΕΤΕ Interlease AD, προσφέρει υπηρεσίες leasing.
Στην αγορά των Σκοπίων το παρακλάδι της Εθνικής, Stopanska Banka AD, κατέχει ηγετική θέση στην τραπεζική αγορά της χώρας, με το πλέον εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, το οποίο μετρά 55 μονάδες και μερίδιο 40% στις χορηγήσεις λιανικής. Το οικονομικό έτος 2006, το ενεργητικό της κατέγραψε αύξηση 25%, ανερχόμενο στα 685 εκατ. ευρώ και το χαρτοφυλάκιο των δανείων της επεκτάθηκε κατά 26%. Τα μελλοντικά πλάνα περιλαμβάνουν την ενίσχυση της παρουσίας και της διείσδυσης της τράπεζας στην αγορά, για την χρηματοδότηση των οποίων εκδόθηκε ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης, το ύψος του οποίου ανήλθε στα 20 εκατ. ευρώ.
Το 2006 ήταν ένα έτος εντυπωσιακής ανάπτυξης για την Banca Romaneasca, της ρουμανικής θυγατρικής της ΕΤΕ. Στο δίκτυο της προστέθηκαν 32 νέες τραπεζικές μονάδες, με αυτό να διαθέτει 76 καταστήματα πλέον, ενώ και η ανάπτυξη των ισολογιστικών της μεγεθών ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Το ενεργητικό της αυξήθηκε κατά 72%, φτάνοντας το 1,1 δισ. ευρώ και τα κέρδη της υπερτριπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 13,2 εκατ. ευρώ. Στην οργανική επέκταση της παρουσίας της τράπεζας πρέπει να προστεθούν η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της και των λειτουργιών της. Συνέπεια αυτών των κινήσεων ήταν η αύξηση των μεριδίων τόσο στην επιχειρηματική όσο και στην λιανική πίστη, τα οποία ανήλθαν σε 3% και 2,5% αντίστοιχα. Επιπλέον, οι χορηγήσεις παρουσιάστηκαν αυξημένες κατά 69% έναντι του 2005, φτάνοντας τα 670 εκατ. ευρώ ενώ οι καταθέσεις έφτασαν τα 336 εκατ. ευρώ. Και στην αγορά της Ρουμανίας εκτός των παραδοσιακών τραπεζικών υπηρεσιών από τον όμιλο της ΕΤΕ, προσφέρονται και υπηρεσίες χρηματοδοτικών μισθώσεων, μέσω της Eurial Leasing, το χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων της οποίας ενισχύθηκε κατά 68%, φτάνοντας τα 86 εκατ. ευρώ, αλλά και ασφαλιστικές υπηρεσίες. Στον τομέα αυτό, ο όμιλος δραστηριοποιείται με το όχημα της Guaranta, η οποία μάλιστα το 2005 εξαγόρασε την Alpha Insurance Romania.
Η ΕΤΕ έχει εισχωρήσει και στην αγορά της Κύπρου, όπου η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Ltd. Δραστηριοποιείται μέσω ενός δικτύου 16 μονάδων. Το 2006 ήταν ένα έτος πολυεπίπεδης και σε βάθος αναδιάρθρωσης των δομών και λειτουργιών της τράπεζας. Πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, εξορθολογισμός του μεγέθους του δικτύου των καταστημάτων, αλλά και προσπάθειες περιστολής του λειτουργικού κόστους και εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, επιχειρήθηκε η ανανέωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της τράπεζας, με την εισαγωγή νέων προϊόντων, αλλά και η χρησιμοποίηση εναλλακτικών καναλιών για την καλύτερη προώθηση ορισμένων προϊόντων( κυρίως μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής, κτηματομεσιτικών εταιριών, κλπ.).
Τέλος, η τελευταία χώρα της βαλκανικής όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος της Εθνικής είναι η Αλβανία. Το δίκτυο της τράπεζας διαθέτει 13 καταστήματα, εκ των οποίων τα 7 άρχισαν την λειτουργία τους το 2006. Τα μεγέθη της τράπεζας κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά, με το ενεργητικό να αυξάνεται κατά 39% σε σχέση με το 2005 και να φτάνει τα 143 εκατ. ευρώ. Το ύψος των χορηγήσεων έφτασε τα 103 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 57% και το μερίδιο αγοράς στην λιανική πίστη ανήλθε στο 12,8%.


ΒΙΟΧΑΛΚΟ
Κύριο χαρακτηριστικό των εταιριών του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ είναι ο εξαγωγικός προσανατολισμός. Ο όμιλος μετέχει άμεσα ή έμμεσα σε περίπου 90 εταιρίες, αρκετές εκ των οποίων δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναπτύσσει έντονη παραγωγική δραστηριότητα στην Βουλγαρία και την Ρουμανία και έχει αναπτύξει εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο στις χώρες της βαλκανικής χερσονήσου και την Κύπρο.
Η STOMANA INDUSTRY S.A. είναι θυγατρική της ΒΙΟΧΑΛΚΟ στην Βουλγαρία, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή χαλυβουργικών προϊόντων. Η STOMANA INDUSTRY είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χαλυβουργία στην Βουλγαρία, ενώ στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας αναμένεται κατά την διάρκεια του 2007 η ολοκλήρωση του νέου ελασματουργείου επιμηκών προϊόντων. Στην Βουλγαρία αναπτύσσει την δραστηριότητά της και η SOFIA MED S.A., άλλη μια θυγατρική (100%) που ως παραγωγικό αντικείμενο έχει την επεξεργασία χαλκού και ορείχαλκου και η παραγωγική δυναμικότητα της οποίας φτάνει τους 85.000 τόνους. Στην διάρκεια του 2006 ο όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 14 εκατ. ευρώ στην SOFIA MED με στόχο την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
Στην Ρουμανία δραστηριοποιείται η ICME ECAB S.A. , θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. (99%), η οποία επίσης έχει ως αντικείμενο την παραγωγή καλωδίων και η παραγωγική της δυναμικότητα ανέρχεται σε 80.000 τόνους. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρίας προβλέπει την κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς σε καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών καθώς και τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες. Το 2006 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό ύψους 4,3 εκατ. ευρώ ενώ οι συνολικές επενδύσεις που έχουν γίνει ισούνται με 31 εκατ. ευρώ.  Την χρήση 2006, οι πωλήσεις της εταιρίας αυξήθηκαν με ρυθμό 77% φτάνοντας τα 99 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν στα 8,3 εκατ. ευρώ. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (ROE) έφτασε το 20%, διπλασιαζόμενη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Η ΣΙΔΕΝΟΡ διαθέτει ένα χαλυβουργείο (mini - mill) στο Πέρνικ της Βουλγαρίας και σε συνδυασμό με την λειτουργία και την διάθεση των προϊόντων της STOMANA INDUSTRY κατάφερε μέσα στο 2006 να ενισχύσει την παρουσία της στην Βουλγαρία. Το ύψος του νέου επενδυτικού προγράμματος του ομίλου έφτασε τα 58 εκατ. ευρώ με απώτερο σκοπό την εδραίωση του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ στις βαλκανικές αγορές, καθώς επίσης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του μέσω μιας προσπάθειας περιστολής του κόστους παραγωγής. Μεταξύ άλλων οι στρατηγικοί στόχοι του ομίλου της ΣΙΔΕΝΟΡ περιλαμβάνουν την ισχυροποίηση της παρουσίας του ομίλου στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης, αλλά και την ανάπτυξη της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας στις χώρες των Βαλκανίων, σε μια προσπάθεια αξιοποίησης των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των οικονομιών των χωρών αυτών.
’λλη μια εταιρία που ανήκει στον όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ και πιο συγκεκριμένα ελέγχεται από την ΕΤΕΜ, είναι η STEELMET που λειτουργεί στην Βουλγαρία. Το 2005 εγκαταστάθηκε μια νέα γραμμή διέλασης αλουμινίου που συνέβαλε στην επέκταση των πωλήσεων σε Σερβία, Ρουμανία και Ουκρανία. Η εταιρία, το 2006, κατέγραψε άνοδο των πωλήσεων, τόσο από άποψη όγκου όσο και από άποψη αξίας, δικαιώνοντας την στρατηγική στροφή του ομίλου προς τις αγορές των βαλκανικών χωρών.
Τέλος, τα ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ίδρυσαν εταιρία από κοινού με την ΤΜΚ, έναν από τους τρεις μεγαλύτερους παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων παγκοσμίως, γεγονός που εξασφαλίζει στην εταιρία εκτός από έμμεση και άμεση παρουσία στην αγορά της Ρωσίας. Η αγορά της Ρωσίας είναι μια από τις μεγαλύτερες ενεργειακές αγορές, όπου η αυξημένη ζήτηση για σωλήνες αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τα αποτελέσματα του ομίλου.


ΟΤΕ
Το business plan του ΟΤΕ προβλέπει τον περιορισμό των εκτός Ελλάδας δραστηριοτήτων του ομίλου αποκλειστικά στη ΝΑ Ευρώπη. Κινούμενη σε αυτό τον άξονα η διοίκηση αποφάσισε και προχώρησε τον Νοέμβριο του 2006 στην πώληση του μεριδίου (90%) που κατείχε ο ΟΤΕ στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο της Αρμενίας, ArmenTel. Τα μεικτά έσοδα από την πώληση της συμμετοχής ήταν 342 εκατ. ευρώ, με την υπεραξία που αποκόμισε ο όμιλος να ανέρχεται στα 160 εκατ. ευρώ.
Η μόνη διεθνής συμμετοχή που διαθέτει ο όμιλος του ΟΤΕ στο τομέα παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας είναι πλέον η RomTelecom. Η RomTelecom προσφέρει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, ευρυζωνικότητας, δεδομένων, μισθωμένων γραμμών και δορυφορικής τηλεόρασης στην τοπική αγορά. Η RomTelecom αποτελεί τον κύριο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Ρουμανίας πρέπει να ληφθεί υπόψη όμως το γεγονός ότι η αγορά της Ρουμανίας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική σαν αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης εναλλακτικών τηλεπικοινωνιακών παρόχων, παρόχων καλωδιακής τηλεόρασης (που προσφέρουν και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας). Αν σε αυτά προστεθεί ο συνεχιζόμενος κανιβαλισμός της σταθερής τηλεφωνίας από την σταθερή με αποτέλεσμα η διείσδυση της σταθερής να έχει πέσει στο 16,5% ενώ η αντίστοιχη της κινητής ξεπερνά το 75%, γίνεται φανερό ότι η αγορά της Ρουμανίας είναι γεμάτη προκλήσεις.
Ως απάντηση στις δυσκολίες που έθεταν οι ιδιαιτερότητες της αγοράς η εταιρία, ανανέωσε και εμπλούτισε την προϊοντική πλατφόρμα της, προσφέροντας πληθώρα εξειδικευμένων προγραμμάτων τόσο για οικιακούς όσο και για εταιρικούς χρήστες. Έμφαση δόθηκε επίσης στην προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών καθώς και πακέτων double play (συνδυασμός συνδέσεων ADSL και υπηρεσιών φωνής), με το μερίδιο αγοράς της εταιρίας στις συγκεκριμένες υπηρεσίες να φτάνει το 5%. Αιχμή του δόρατος όμως για την αντεπίθεση της RomTelecom, ήταν το προϊόν δορυφορικής τηλεόρασης Dolce που  εισήχθη το 2006. Με την εισαγωγή αυτού του προϊόντος, η εταιρία φιλοδοξεί να ανακόψει την απώλεια συνδρομητών προς τους παρόχους υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης, τα πρώτα δείγματα ήταν θετικά αφού ο αριθμός των συνδρομητών τον Μάιο του 2007 είχε ξεπεράσει τους 200.000. Την χρήση 2006 ο κύκλος εργασιών της RomTelecom έφτασε τα 895 εκατ. ευρώ και τα EBITDA τα 338 εκατ. ευρώ (χωρίς να συνυπολογίζεται η επίπτωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου που έλαβε χώρα το 2006), με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 37,8%. Το 2006, η εταιρία υπέστη μια απώλεια μεριδίων στις περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών που παρέχει σαν συνέπεια της έντασης του ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, στις κλήσεις εντός δικτύου, από 98,5% το 2005 το μερίδιο της έπεσε στο 93,2% το 2006, αύξηση του μεριδίου της παρατηρήθηκε στις κλήσεις προς άλλα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας και από 8,6% το 2005 ανέβηκε στο 12,9%, πτώση παρατηρήθηκε και στις κλήσεις από σταθερό σε κινητό, από 91,7% το μερίδιο της εταιρίας διαμορφώθηκε στο 77,4%. Τέλος, πτώση καταγράφηκε και στο μερίδιο στις διεθνείς κλήσεις, από 61,9% σε 42,2%. Η προσπάθεια ανάκτησης των χαμένων μεριδίων με την ανανέωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση και μένει να δούμε τί αποτελέσματα θα έχει.


COSMOTE
Η Cosmote διαθέτει παρουσία σε Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Σκόπια, στα εταιρικά σχήματα του ομίλου σε αυτές της χώρες έχει προστεθεί πλέον και το δίκτυο καταστημάτων της Γερμανός, από την εξαγορά της οποίας η διοίκηση της Cosmote αναμένει να προκύψουν σημαντικές ωφέλειες λόγω της σημαντικής ενίσχυσης του δικτύου λιανικής του ομίλου. Οι βασικοί στόχοι της διοίκησης του ομίλου για το 2007 είναι οι ακόλουθοι:


. Βελτίωση της θέσης αγοράς σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος.
. Έμφαση στους συνδρομητές συμβολαίου σε όλες τις χώρες (τα περιθώρια κέρδους και το μέσο έσοδο ανά συνδρομητή είναι πολύ υψηλότερα στα προγράμματα συμβολαίου).
. Αξιοποίηση της δυναμικής και των προοπτικών που προσφέρουν οι αγορές κινητής τηλεφωνίας των θυγατρικών και αύξηση χρήσης.
. Περαιτέρω επέκταση του δικτύου διανομής.
. Μεγιστοποίηση κερδοφορίας και θετικών ταμειακών ροών σε επίπεδο ομίλου με την αξιοποίηση συνεργιών και την βελτιστοποίηση των επενδύσεων σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.
. Διατήρηση μερισματικής πολιτικής.
. Διατήρηση βέλτιστης κεφαλαιακής διάρθρωσης μεσοπρόθεσμα.

Η AMC, η θυγατρική της Cosmote στην Αλβανία κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά κινητής τηλεφωνίας με μερίδιο αγοράς που φτάνει το 52%. Κατά την διάρκεια του 2006, η εταιρία προχώρησε σε κινήσεις για περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης με προνομιακές χρεώσεις για διεθνείς κλήσεις μεταξύ των εταιριών του ομίλου Cosmote, καθώς και σειρά προγραμμάτων για εταιρικούς πελάτες. Ως αποτέλεσμα, η εταιρία το 2006 παρουσίασε αύξηση της πελατειακής της βάσης κατά 27% έναντι του 2005 φτάνοντας τους 990.000 συνδρομητές. Η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας γίνεται μέσω του αποκλειστικού δικτύου διανομής AMC, που μετρά 34 καταστήματα καθώς και από εκτεταμένο δίκτυο ανττιπροσώπων. Όσον αφορά στα μεγέθη του ισολογισμού της, παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 18% από 34,4 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2006 σε 40,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2007. Η αύξηση αυτή ήταν συνέπεια της προσέλκυσης 34.213 νέων συνδέσεων, που αναλογεί σε αύξηση 23,8% της πελατειακής βάσης της εταιρίας. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 24,8%, από 20,2 εκατ. ευρώ το 2006 σε 25,2 εκατ. ευρώ το 2007, παρά τα αυξημένα κόστη διανομής και πωλήσεων. Τέλος, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ από 10,8 εκατ. ευρώ το 2006,με το περιθώριο κέρδους να αυξάνεται από 31,4% το 2006 σε 39,5%.
Η Cosmote κατέχει παρουσία στην Βουλγαρία μέσω της GLOBUL, της βουλγαρικής θυγατρικής της. Η εταιρία κατέχει μερίδιο αγοράς που φτάνει το 40%, μερίδιο που την κατατάσσει στην δεύτερη θέση μεταξύ των τριών παρόχων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της Βουλγαρίας. Διεύρυνε την πελατειακή της βάση κατά 37% εν συγκρίσει με το 2006, διαμορφούμενη σε 3,4 εκατ. συνδρομητές. Θετικά στην διεύρυνση της πελατειακής βάσης της εταιρίας συνέβαλλαν θετικά και οι συνέργιες με το δίκτυο καταστημάτων Γερμανός, που αριθμεί 102 σημεία παρουσίας, τα οποία σε συνδυασμό με τα 35 καταστήματα GLOBUL και το δίκτυο συνεργατών δίνουν ξεχωριστή δυναμική στα κανάλια προώθησης των προϊόντων της εταιρίας. Ιδιαίτερα θετικό για τα περιθώρια κέρδους της εταιρίας κρίνεται το γεγονός ότι το 1/3 της πελατειακής της βάσης είναι συνδρομητές συμβολαίου, με αυτούς να αυξάνονται με ρυθμό 45% έναντι 33% των συνδρομητών καρτοκινητής. Και τα ισολογιστικά μεγέθη της εταιρίας όμως παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη με τον κύκλο εργασιών της να αυξάνεται κατά 23,8%, από 73,9 εκατ. ευρώ το 2006 σε 91,4 εκατ. ευρώ στο 2007. Τα EBITDA κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 28,9%, από 27,5 εκατ. ευρώ τα 2006 σε 35,4 εκατ. ευρώ το 2007. Παρόμοια πορεία ακολούθησαν και τα καθαρά κέρδη που ανήλθαν σε 10,8 εκατ. ευρώ από 7,4 εκατ. ευρώ το 2006, με το περιθώριο κέρδους να επεκτείνεται από 10% σε 11,8% το 2007. Η αύξηση του κύκλου εργασιών είναι συνέπεια της αύξησης της κίνησης κατά 72%, όπως φαίνεται και από την αύξηση του δείκτη AMOU κατά 22%.
Η COSMOFON, θυγατρική της Cosmote στα Σκόπια παρουσίασε και αυτή δυναμική ανάπτυξη, με τον κύκλο εργασιών της να εμφανίζεται αυξημένος κατά 28,9%, από 10,8 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2006  σε 14 εκατ. ευρώ το 2007. Τα EBITDA ανήλθαν σε 3,4 εκατ. ευρώ, από 1,4 εκατ. ευρώ το 2006, καταγράφοντας αύξηση 146,4%. Παρά τις ζημίες που κατέγραψε η εταιρία έδειξε ότι βρίσκεται στον σωστό δρόμο, αφενός λόγω του περιορισμού τους από 3 εκατ. ευρώ το 2006 σε 1,4 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2007 και αφετέρου λόγω της αύξησης των εσόδων από βασικές υπηρεσίες κατά 37,5%, κάτι που δείχνει ότι αυτά θα είναι επαναλαμβανόμενα. Ακόμα ο δείκτης AMOU παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση από 46 λεπτά το 2006 σε 73 το 2007, αποδεικνύοντας την σωστή στόχευση των προγραμμάτων της εταιρίας όσον αφορά στον στόχο της αύξησης της χρήσης του κινητού τηλεφώνου. Το 2006 η πελατειακή βάση της Cosmofon αυξήθηκε με ρυθμό 23% και το μερίδιό της ξεπέρασε το 33%, επιπλέον στο ά τρίμηνο η εταιρία πραγματοποίησε 25.136 νέες συνδέσεις, προσελκύοντας το 71% του συνόλου των νέων συνδέσεων και επεκτείνοντας το μερίδιο αγοράς της κατά 34,3%. Η εταιρία κατατάσσεται δεύτερη με βάση το μερίδιο αγοράς και το 2006 εισήγαγε καινοτόμα και εξαιρετικά στοχευμένα προϊόντα, τα οποία απευθύνονταν τόσο σε εταιρικούς όσο και σε συνδρομητές συμβολαίου, καθώς και σε άλλα τμήματα της αγοράς. Και στα Σκόπια θα προκύψουν συνέργιες με το δίκτυο του Γερμανού καθώς η εταιρία εκτός από τα 10 καταστήματα Cosmofon, τους 2 κύριους αντιπροσώπους και το πρόσθετο δίκτυο αντιπροσώπων, έχει πλέον ακόμα ένα κανάλι διάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, τα 25 καταστήματα Γερμανός.
Η Cosmote Ρουμανίας στο α΄ τρίμηνο 2007 κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων, οι οποίες ανήλθαν στα 27,4 εκατ. ευρώ από 6,1 εκατ. ευρώ το 2006. Βέβαια οι αυξήσεις δεν ήταν το ίδιο εντυπωσιακές στα EBITDA, όπου οι ζημίες που κατέγραψε η εταιρία μειώθηκαν κατά 14,2%, φτάνοντας τα 10,5 εκατ. ευρώ από 12,3 εκατ. ευρώ το 2006. Οι καθαρές ζημίες που ενέγραψε η εταιρία μειώθηκαν οριακά από 19,1 εκατ. ευρώ το 2006 σε 18,6 εκατ. ευρώ το 2007. Η ουσιαστικά αμελητέα επίπτωση που είχε αυτή η εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων στα καθαρά κέρδη οφείλεται εν μέρει στις ιδιαίτερα χαμηλές χρεώσεις της εταιρίας στην προσπάθειά της να διευρύνει την πελατειακή της βάση. Κάτι που φαίνεται και από την μεγάλη μείωση του δείκτη ARPU από 8 ευρώ στο α΄τρίμηνο του 2006 σε 5,8 στο τρίμηνο του 2007. Η εταιρία υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται στην εκρηκτική ανάπτυξη, καθώς τα οφέλη από την προσέλκυση νέων πελατών δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμα πλήρως. Η εταιρία ενέγραψε 633.420 νέους συνδρομητές, με την πελατειακή της βάση να ανέρχεται σε 1,86 εκατ. στο τέλος Μαρτίου, ενώ τον Απρίλιο ήδη ο αριθμός των συνδρομητών είχε ξεπεράσει τα 2 εκατ. με το μερίδιο αγοράς της Cosmote Ρουμανίας να φτάνει το 10%. Καθώς προαναφέρθηκε βάση της εμπορικής πολιτικής της εταιρίας είναι οι ανταγωνιστικές χρεώσεις και η προσφορά προϊόντων που θα καλύπτουν όλα τα τμήματα της αγοράς, τόσο τα προγράμματα συμβολαίου όσο και καρτοκινητής, με ιδιαίτερη έμφαση εφεξής στην προσφορά πακέτων που απευθύνονται στους εταιρικούς πελάτες. Μετά από μόλις ένα έτος λειτουργίας, η Cosmote Ρουμανίας διαθέτει το πλέον αποτελεσματικό δίκτυο διανομής στην χώρα. Τα συνολικά σημεία πώλησης έφτασαν τα 600, περιλαμβάνοντας τα αποκλειστικά καταστήματα Cosmote, το δίκτυο 75 καταστημάτων της Internity  καθώς και το δίκτυο διανομής της RomTelecom.  Σημαντικές είναι και οι συνέργιες από την λειτουργία του δικτύου καταστημάτων της Γερμανός, που αριθμεί 144 καταστήματα, αφού η χρησιμοποίηση του δικτύου καταστημάτων της οδήγησε στην αύξηση των συνδέσεων συμβολαίου κατά 45% και των συνδέσεων καρτοκινητής κατά 260%.
Από τις 2 Οκτωβρίου 2006 η Cosmote απέκτησε τον έλεγχο της Γερμανός μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Cosmoholding Cyprus Ltd. Οι πωλήσεις της Γερμανός αυξήθηκαν οριακά κατά 2,5%, από 199,5 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2006 σε 204,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2007. Τα EBITDA μειώθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε 8,2 εκατ. ευρώ από 15 εκατ. ευρώ το 2006. Τέλος, τα καθαρά κέρδη σημείωσαν επίσης πτώση από 6,6 εκατ. ευρώ το 2006 σε 4,6 εκατ. ευρώ το 2007, με το περιθώριο καθαρού κέρδους να συρρικνώνεται από 3,3% σε 2,3%. Η επισκεψιμότητα στο δίκτυο καταστημάτων Γερμανός στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 12%, ενώ οι ρυθμοί ήταν σημαντικά ταχύτεροι στις άλλες χώρες(28% στην Βουλγαρία και 130% στα Σκόπια), γεγονός που αποτελεί ένδειξη για το πόσο ισχυρό είναι το εμπορικό σήμα «Γερμανός». Συνολικά ο όμιλος Γερμανός συνεισέφερε 500.000 νέες συνδέσεις στην εταιρία στο α΄ τρίμηνο του 2007 έναντι 215.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2006, με το ποσοστό επί του συνόλου να ανέρχεται από 385 το 2006 σε 54% το 2007. Ο όμιλος διέθετε 645 καταστήματα στις 4 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο τέλος Μαρτίου (370 στην Ελλάδα, 102 στην Βουλγαρία, 25 στα Σκόπια και 144 στην Ρουμανία) αποτελώντας την κορυφαία αλυσίδα λιανικής τηλεπικοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή. Οι στόχοι του ομίλου προβλέπουν ο αριθμός καταστημάτων να φτάσει τα 800 μέχρι το τέλος του 2007, ενώ συνολικά 1000 θα λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα του ομίλου.


ΟΜΙΛΟΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
Ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρίας προβλέπει την διατήρηση της ηγετικής θέσης στον κλάδο παραγωγής βασικών μετάλλων καθώς και την αναζήτηση περαιτέρω επενδυτικών ευκαιριών στην περιοχή. Όσον αφορά στον κλάδο παραγωγής αμυντικών συστημάτων, στόχος του ομίλου είναι η καθιέρωσή του ως «κύριο παίκτη» στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων εδάφους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Τέλος στον τομέα κατασκευής ενεργειακών έργων και εδώ το όραμα του ομίλου είναι η απόκτηση ηγετικής θέσης στην εγχώρια αγορά αλλά και στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όπως γίνεται φανερό από τους στόχους του business plan του ομίλου η επέκταση και «κυριαρχία» στην ΝΑ Ευρώπη αποτελεί πρωταρχικό στόχο του ομίλου.
Το 1998 - 1999 ο όμιλος απέκτησε το πρώην κρατικό μεταλλουργικό συγκρότημα επεξεργασίας ψευδαργύρου και μολύβδου, SOMETRA S.A. στην Ρουμανία.
Η SOMETRA S.A. αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό μολύβδου και ψευδαργύρου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κατά την διάρκεια του 2006 ο όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους  6 εκατ. δολαρίων στην μονάδα στην Copsa Mica της Ρουμανίας. Οι επενδύσεις αυτές θα αυξήσουν την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας κατά 20% - 25%, με αυτή να ανέρχεται πλέον σε 62 χιλ. τόνους ψευδαργύρου και 18 χιλ. τόνους  μολύβδου ετησίως, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένων των υψηλών τιμών των μετάλλων στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, η επένδυση αναμένεται να οδηγήσει στην πλήρωση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παραγωγή ψευδαργύρου και μολύβδου ήταν μειωμένη το 2006 λόγω των εργασιών αναβάθμισης και έφτασε σε 45 χιλ. τόνους ψευδαργύρου και 10 χιλ. τόνους μολύβδου. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σημαντικά το 2006 και από 31.307.513,27 το 2005 έφτασε τα 59.846.707,06 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη πέρασαν σε θετικό πρόσημο και έφτασαν τα 2.925.060,83 ευρώ από 8.797.537,40 ευρώ και οι καθαρές ζημιές ανήλθαν στα 755.237,48 ευρώ μειωμένες εντυπωσιακά από τα 11.508.687,22 ευρώ που ήταν το 2005. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι την χρήση του 2006 τα εργοστάσιο δεν λειτούργησε στην πλήρη δυναμικότητά του λόγω των εργασιών επέκτασης της παραγωγικής του δυναμικότητας.
’λλη μια κίνηση στην κατεύθυνση της επέκτασης στην περιοχή των Βαλκανίων είναι η σύναψη στρατηγικής συμμαχίας με την εταιρία ALSTOM για την από κοινού ανάληψη και εκτέλεση κατασκευαστικών ενεργειακών συγκροτημάτων στην περιοχή.
Η ΜΕΤΚΑ ανέλαβε την εκτέλεση ορισμένων εργασιών με την κατασκευή και ανακατασκευή ορισμένων εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο της ΤΙΤΑΝ και της Zlatna Panega Cement στην Βουλγαρία, με την ολοκλήρωση των οποίων θα έχει διπλασιαστεί η παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου.
Τέλος, ο όμιλος Μυτιληναίου διαθέτει ορισμένες ακόμα θυγατρικές στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και συγκεκριμένα στην Σερβία, στα Σκόπια, την Κύπρο και την Ρουμανία.


ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ
Οι προοπτικές των οικονομιών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα προσεχή χρόνια είναι ιδιαίτερα θετικές, αφού αναμένεται οι ρυθμοί μεγέθυνσής τους να συνεχίσουν να είναι αρκετά υψηλότεροι εκείνων των χωρών του δυτικού κόσμου. Τα βήματα που γίνονται προς την επίτευξη συνολικής ανάπτυξης των οικονομιών τους είναι πολύ  ενθαρρυντικά και εξασφαλίζουν την πραγματική και όχι μόνο στην γλώσσα των αριθμών (σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ) βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και κατά συνέπεια την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό αποτελεί εγγύηση για την συνέχιση των υψηλών ρυθμών αύξησης της εγχώριας ζήτησης και την διατήρηση των περισσότερο από ικανοποιητικών ρυθμών αύξησης των κερδών των επιχειρήσεων στην περιοχή μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι ελληνικές.
Πιο αναλυτικά, η ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια για το σύνολο των χωρών της περιοχής των Βαλκανίων. Το 2006 η οικονομία της Σερβίας «έτρεξε» με ρυθμούς 5,7% και της Βουλγαρίας με ρυθμό 6,1%. Η προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ για την διετία 2007 - 2008 ανέρχεται σε άνω του 5,5% για Βουλγαρία και Ρουμανία, σε περίπου 5,5% για Σερβία και Αλβανία και σε άνω του 6% για την Τουρκία. Οι υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης του συνόλου των γειτονικών οικονομιών εγγυάται την άνοδο του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και την δυναμική αύξηση της εγχώριας ζήτησης. Επίσης, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος σε συνδυασμό με το άνοιγμα των χωρών αυτών θα τις φέρει πιο κοντά στα δυτικοευρωπαϊκά καταναλωτικά πρότυπα και συνήθειες που σαν συνέπεια θα έχει και την ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της ζήτησης για τα προϊόντα των ελληνικών επιχειρήσεων. Η αύξηση της ζήτησης αποτελεί εχέγγυο για τις εγκατεστημένες στην περιοχή ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εδραιώσει την παρουσία τους στις αγορές των χωρών αυτών και αναμένουν οι ρυθμοί αύξησης των κερδών αλλά να διατηρηθούν υψηλοί, αλλά και το επίπεδο των κερδών τους σαν απόλυτο μέγεθος να οδηγείται σε όλο και υψηλότερα επίπεδα.
Επιπλέον, το μοναδιαίο εργατικό κόστος παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα συγκρινόμενο με τα αντίστοιχα επίπεδα στην Ελλάδα αλλά και τις χώρες της ΕΕ. Το γεγονός αυτό εγγυάται την συνέχιση της παραγωγής με χαμηλό κόστος από τις ελληνικές επιχειρήσεις και κατ' επέκταση την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
Σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι εγχώριες αγορές βρίσκεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα κάτι που μεταφράζεται σε υψηλούς δυνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν παρουσία στους συγκεκριμένους κλάδους, αλλά και σχετικά υψηλά περιθώρια κέρδους σε σχέση με τα αντίστοιχα που λειτουργούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα όπου οι αγορές είναι πιο ώριμες και η ένταση του ανταγωνισμού μεγαλύτερη.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Ρουμανία η δανειακή επέκταση ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμενόταν το 2006 να φτάσει το 27% από 10,1% το 2001 ενώ το αντίστοιχο μέγεθος ανερχόταν στο 50% για την Βουλγαρία, στο 91,3% για την Ελλάδα και στο 121,45 για την ΕΕ, δείχνοντας τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και διείσδυσης που έχει ο τραπεζικός κλάδος στις χώρες αυτές. Στην κινητή τηλεφωνία η ονομαστική διείσδυση στην Ρουμανία ήταν λίγο παραπάνω από 75% το 2006 ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό διείσδυσης έφτανε το 128% ενώ και η διείσδυση της σταθερής τηλεφωνίας είναι ιδιαίτερα χαμηλή, γεγονός που δημιουργεί θετικές προοπτικές για τις εταιρίες του ομίλου του ΟΤΕ όχι μόνο στην Ρουμανία αλλά και στις υπόλοιπες χώρες που διαθέτουν παρουσία, καθώς και για αυτές τα νούμερα δεν διαφέρουν πολύ. Στον τομέα των ακινήτων η μέση απόδοση των εμπορικών ακινήτων στην Σόφια και το Βουκουρέστι υπολογιζόταν το 8%, με τον αντίστοιχο μέσο όρο για την ΕΕ των 15 ήταν 4,5%. Επίσης, οι χώρες αυτές υπολείπονται στις απαραίτητες υποδομές (δρόμους, λιμάνια, κ.λ.π.) κάτι που δημιουργεί μια μεγάλη δυνητική αγορά για τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες.
Τέλος, η ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην ΕΕ από 1/1/2007 εγγυάται την διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας στις δύο χώρες, κάτι που δεν θεωρείτο δεδομένο στο παρελθόν. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την σταδιακή σύγκλιση του νομοθετικού πλαισίου των χωρών αυτών με το αντίστοιχο της ΕΕ δημιουργούν ένα πολύ ευνοϊκότερο περιβάλλον για επενδύσεις.
Ένα σημείο που απαιτεί προσοχή και μπορεί σε βάθος χρόνου να επηρεάσει τις προοπτικές της περιοχής, είναι ο πληθωρισμός, ο οποίος βρίσκεται σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα από ότι τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην Ρουμανία το ποσοστό πληθωρισμού αναμένεται να διαμορφωθεί στο 5,1% το 2007, με τις μισθολογικές αυξήσεις να είναι ακόμα υψηλότερες 16,2% για το 2006 ενώ το κόστος ανά μονάδα προϊόντος αυξήθηκε κατά 8,6% το 2006 με τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης για το 2007 να υπολογίζεται στο 7,9%(πηγή προβλέψεων οικονομικό δελτίο Alpha Bank). Ο πληθωρισμός από 7% το 2006 αναμένεται να πέσει στο 3,5% το 2007, με τον ρυθμό αύξησης των μισθολογικών αμοιβών να ήταν 10,2% το 2006, ενώ προβλέπεται να φτάσει το 9,8% το 2007 (πηγή στοιχείων και προβλέψεων: οικονομικό Δελτίο  Alpha Bank). Οι πολύ υψηλές μισθολογικές αυξήσεις και η αύξηση του κόστους ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος αναμένεται σε βάθος χρόνου να μετριάσουν το πλεονέκτημα της χαμηλού κόστος παραγωγής που διαθέτουν αυτές οι χώρες και να πιέσουν την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων. Μια αιτία αισιοδοξίας για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι το γεγονός ότι η πλήρης ένταξη των δυο χωρών στην ζώνη του ευρώ απαιτεί την διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα.

  Περιεχόμενα
Editorial
Προτάσεις αγοράς / Χρηματιστήριο
Αφιέρωμα : Ελληνική επιχειρηματικότητα
Αφιέρωμα : Καταθετικά προϊόντα - Στο επίκεντρο όσο ποτέ
Αφιέρωμα : Kαλοκαιρινές αποδράσεις
Άρθρο : Η επιστροφή του κύκλου
Άρθρο : ΚLEEMAN το "διαμάντι" απ' το Κιλκίς
Άρθρο : Η πειρατεία λογισμικού πλήττει την ελληνική οικονομία και στερεί νέες θέσεις εργασίας
Άρθρο : Κύπρος - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι των επιχειρηματικών σήριαλ
Άρθρο : Το project της προσέλκυσης βορειοευρωπαίων για ημιδιαμονή στην Ελλάδα
Άρθρο : Κατά πόσο συμφέρει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
Άρθρο : Τρόποι "διάγνωσης" των λογιστικών παρεμβάσεων
Άρθρο : Εφαρμογή δυναμικής τεχνικής ανάλυσης ομολόγων
Ανασκόπηση : Επενδύσεις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
Ταμείο : Το δύσκολο έργο της νέας κυβέρνησης!

 Όροι και προϋποθέσεις του site