Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2008                              

Αγορά ακινήτων:
Κάμψη, όχι κρίση


Ακολουθώντας τις συνήθεις για την ελληνική πραγματικότητα υπερβολές, οι γνώμες ειδικών και μη που εκφράζονται το τελευταίο διάστημα για την αγορά ακινήτων της χώρας μας εκτείνονται σε όλο το φάσμα των πιθανών εκτιμήσεων, από το «ουδέν πρόβλημα» μέχρι τη «βαθιά κρίση».


Tης Γαλάτειας Μπασέα


Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η αλήθεια για την αγορά ακινήτων βρίσκεται κάπου στη μέση, μεταξύ καταβύθισης και απογείωσης, ήτοι σε μια κατάσταση ήπιας διόρθωσης, που δεν δικαιολογεί πανικό αλλά πάντως επιβάλλει προσεκτικές κινήσεις. Σε μια κατάσταση, επίσης, που μάλλον δικαιολογεί προσδοκίες για όχι πολύ μακρινή ανάκαμψη, με το «όχι πολύ μακρινή» να τοποθετείται σε ορίζοντα ενός ή δύο ετών.
Οφείλει, βεβαίως, να σημειωθεί ότι η αγορά ακινήτων δεν είναι ενιαία και απολύτως ομοιογενής, οπότε οι επενδυτές και οι πάσης φύσεως εμπλεκόμενοι είναι εύλογο ότι πρέπει να διακρίνουν τις τάσεις και στους επίμέρους τομείς της, που αφορούν συγκεκριμένα: σε αστικές κατοικίες, εξοχικές κατοικίες, γραφεία, λιανεμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα, κ.λπ. Κάνοντας μια τέτοια διάκριση, μπορεί κανείς να διαπιστώσει κάμψη για τις αστικές κατοικίες, αλλά ανάπτυξη για επενδυτικά ακίνητα, με την καθιέρωση νέων «ηθών», που επιφέρουν μάλιστα σημαντικές μεταβολές και σε άλλους τομείς της αγοράς, όπως σε αυτόν του λιανεμπορίου.
Τα στοιχεία, λοιπόν, περιλαμβάνουν βεβαίως το γεγονός ότι πολλά ακίνητα (νέα διαμερίσματα κατοικιών και γραφείων) παραμένουν απούλητα, με αποτέλεσμα οι εργολάβοι να κάνουν «κράτει» στις κατασκευές, προκειμένου η προσφορά να μην αυξηθεί πολύ περαιτέρω, με δυσμενείς γι’ αυτούς επιπτώσεις στις τιμές. Οι τιμές παραμένουν μεν σταθερές ονομαστικώς, έχουν διολισθήσει όμως στην πραγματικότητα, λαμβανομένου υπόψη του αυξημένου κόστους κατασκευής (σίδηρο, κ.α. πρώτες ύλες), του αυξημένου κόστους δανεισμού και του πληθωρισμού.

Επικρατεί συγκράτηση
Η πραγματικότητα, όμως, του περιορισμού της κίνησης στην αγορά ακινήτων μάλλον δεν δικαιολογεί εκτιμήσεις περί «σκασίματος φούσκας» και επικείμενης καταστροφής, αλλά μάλλον περί εκλογίκευσης της κατάστασης, αφού η σχετική ευμάρεια λόγω (και) της χρηματιστηριακής ανάκαμψης είχε ωθήσει τις τιμές ανοδικά, σε επίπεδα ίσως παραπάνω του ευλόγου. Καθώς, λοιπόν, η κατάσταση στο χρηματιστήριο και στην πραγματική αγορά δεν είναι πλέον τόσο ανθηρή, δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση ότι όλοι οι οικονομικώς δρώντες (των ενδιαφερομένων για ακίνητα συμπεριλαμβανομένων) εμφανίζονται συγκρατημένοι.
Πέραν της «συγκράτησης» αυτής, δεν διακρίνεται κάποια άλλη ιδιαίτερα ανησυχητική τάση, προς το παρόν τουλάχιστον και σύμφωνα με τις συγκλίνουσες ενδείξεις από διάφορα στοιχεία. Στοιχεία όπως το γεγονός ότι τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες βαίνουν αυξανόμενα, έστω και κατά φθείνον ποσοστό σε σχέση με πέρσι (12,42% στο α΄ εξάμηνο του 2008, έναντι 19,5% στην αντίστοιχη περίοδο του 2007). Στοιχεία, επίσης, όπως οι καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των υφισταμένων στεγαστικών δανείων, οι οποίες αυξήθηκαν μεν, σε ποσοστό όμως που δεν σηματοδοτεί κάποια τραγική εξέλιξη (3,6% στις 30 Ιουνίου 2008, έναντι 3,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2006).
Οι απόπειρες κατάδειξης αναλογιών μεταξύ της ελληνικής και της αμερικανικής στεγαστικής αγοράς, ώστε βάσει αυτών να δικαιολογηθούν εκτιμήσεις περί του ότι «έρχονται πολύ χειρότερα», είναι μάλλον αδόκιμες, αφού στην ελληνική πιστωτική πραγματικότητα δεν επικρατούν πολιτικές τύπου «subprime», που κόστισαν και κοστίζουν πολύ τόσο στις τράπεζες όσο και στην αγορά real estate των ΗΠΑ.Οι προοπτικές
Για τη συνέχεια του τρέχοντος έτους, καθώς και για το 2009, δεν φαίνεται ότι μπορεί κανείς να προσδοκά ανάκαμψη στην αγορά ακινήτων, ειδικά των κατοικιών. Μπορεί, όμως, να προσδοκά ότι η αγορά θα αφομοιώσει τις διαμορφωμένες πραγματικότητες (υποτονικό χρηματιστήριο, μειωμένη αγοραστική δύναμη νοικοκυριών, αυξημένα στεγαστικά επιτόκια), ούτως ώστε από το 2010 να δρομολογηθεί ένας νέος αναπτυξιακός κύκλος, παράλληλα με την έναρξη νέας ανοδικής «κυκλικής» φάσης και του χρηματιστηρίου.
Στην κατεύθυνση πρέπει να συμβάλει και η - ακόμη εν ισχύς, ως πρώτη προτίμηση - τάση των ελληνικών νοικοκυριών για επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων. Ειδικά μάλιστα, σε εποχές που το χρηματιστήριο δεν εμπνέει ιδιαίτερη ασφάλεια, ενώ η υποχώρηση στις πραγματικές τιμές των ακινήτων θα καταστήσει ελκυστικά πολλά από αυτά. Μέχρι τότε, ακόμη, αναμένεται να έχει αντιστραφεί η τάση διαμόρφωσης των επιτοκίων, με συνέπεια το περιβάλλον να είναι ευνοϊκό και πάλι για τοποθετήσεις σε ακίνητα. Τότε, μάλλον, και η κυβέρνηση θα μπορέσει να «θυμηθεί» την εκκρεμούσα αύξηση των αντικειμενικών αξιών, η οποία αν γινόταν τώρα θα είχε περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην αγορά.Εταιρικές επενδύσεις
Ενώ τα παραπάνω αναφερόμενα αφορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αγορά κατοικίας και τους ιδιώτες επενδυτές, σε άλλους τομείς, όπως η εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων από εξειδικευμένες προς τούτο εταιρίες, αλλά και η ανάπτυξη κολοσσιαίων διαστάσεων «εμπορικών και ψυχαγωγικών χωριών», τύπου Ikea ή Mall, ακολουθούν διαφορετική πορεία και διαμορφώνουν νέες πραγματικότητες στο ελλαδικό επιχειρησιακό και επενδυτικό τοπίο.
Το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) στην Ελλάδα καθορίζεται από τους νόμους: 2778/1999, 2992/2002 και 3581/2007, ενώ σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η εγκύκλιος ΚΥΑ 26.924/Β1.425/19-07-00, η οποία αναφέρεται στη μεθοδολογία εκτίμησης της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων των ΑΕΕΑΠ από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ).
Μετά και την ψήφιση του πιο πρόσφατου από τους παραπάνω αναφερόμενους νόμους (το 2007) και τη ρύθμιση κάποιων θεσμικών εκκρεμοτήτων, οι μόνο δύο ΑΕΕΑΠ (Πειραιώς Ακινήτων και Eurobank Properties) σύντομα θα έχουν «συντροφιά» στην αγορά και στο «ταμπλό» της Σοφοκλέους, καθώς σχετική αδειοδότηση έχουν ήδη λάβει η MIG Real Estate και η συναφής θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, ενώ και άλλες σημαντικές οικονομικές οντότητες (ΟΤΕ, ΚΕΔ κ.λπ.) αναμένεται επίσης να εισέλθουν στην αγορά.

Έρευνα της Stat Bank:


Τα εμπορικά κέντρα - κολοσσοί φέρνουν
ραγδαία ανακατανομή στο λιανεμπόριο
Το γεγονός είναι αποκαλυπτικό: το Mall το εμπορικό «χωριό» στη Νερατζιώτισσα Αττικής  και το  ΙΚΕΑ έκαναν περίπου τον ίδιο τζίρο – της τάξεως των 540 εκατ. ευρώ - με αυτόν του «Τιτάνα», της κολοσσιαίας ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας, η οποία ως γνωστό έχει παρουσία σε δεκάδες χώρες του εξωτερικού! Το ίδιο αυτό γεγονός αποτελεί και τον καλύτερο συνήγορο της φρενίτιδας που επικρατεί στην κατασκευή νέων εμπορικών κέντρων, malls, εκπτωτικών χωριών και ψυχαγωγικών πάρκων με εμπορικές χρήσεις. Έτσι, σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων της αγοράς ως το 2010 η συνολική εκμισθωμένη επιφάνεια στα συγκεκριμένα κέντρα θα ανέλθει σε 1 εκατ. τετραγωνικά μέτρα. Τα μισά από αυτά θα δομηθούν τη διετία 2008-2009.
Εγχώριες και διεθνείς κατασκευαστικές εταιρίες, επιχειρήσεις real estate, developers, μεγάλες αλυσίδες σουπερ-μάρκετ, τράπεζες, εταιρίες θεάματος συμμετέχουν στο κυνήγι του χαμένου θησαυρού, αναζητώντας τους πολύτιμους χώρους που θα επιτρέψουν το χτίσιμο των τεράστιων νέων «ναών της κατανάλωσης». Και αυτοί δεν βολεύονται σε λίγα τετραγωνικά: τα μεσαία εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα ξεκινούν από 15 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα ενώ τα μεγαλύτερα αρχίζουν από τα 35 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Αυτά για αρχή διότι αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό πάρκο της χώρας σε έκταση 318 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων γης στην Κάντζα της Παλήνης. Αρχιτέκτονες της κολοσσιαίας αυτής μηχανής συγκέντρωσης χρήματος είναι η REDS και η La Societe Generale Immobilliere Espagne (LSGIE) .
Οι σχεδιασμοί των πρωταγωνιστών των συγκεκριμένων επιχειρηματικών κινήσεων βασίζονται σε ένα στοιχείο: η Ελλάδα κατέχει την 20ή θέση - μεταξύ 25 χωρών - σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των εμπορικών κέντρων. Κι αυτό διότι ενώ ο ευρωπαϊκός  μέσος όρος σε επιφάνειες εμπορικών κέντρων ανά 1.000 κατοίκους είναι 200, ο αντίστοιχος ελληνικός δείκτης είναι μόλις 55. Η τεράστια διαφορά που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη  υποδεικνύει τα τεράστια περιθώρια ανάπτυξης στην εν λόγω αγορά.
Η υλοποίηση των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων και η συγκέντρωση δυνάμεων θα έχει σίγουρα επιπτώσεις στο επίπεδο των τιμών των προϊόντων. Το βέβαιο επίσης είναι ότι θα επηρεάσει και την κατανομή της εμπορικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, είναι τα ακόλουθα στοιχεία του  Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας και της Ένωσης Ιδιοκτητών Ελλάδος:
Πρώτον: Οι 10 μεγαλύτερες εμπορικές αλυσίδες ελέγχουν το 85% του λιανικού εμπορίου τροφίμων, 15 μεγάλες επιχειρήσεις ελέγχουν το 40% στον τομέα της ένδυσης και υπόδησης, στα ηλεκτρονικά είδη, 6 επιχειρήσεις ελέγχουν το 78% των πωλήσεων, ενώ γενικά 4 όμιλοι ελέγχουν το 60% του συνόλου των λιανικών πωλήσεων.
Δεύτερον: Έντονο φαίνεται το πρόβλημα ύπαρξης κενών καταστημάτων στην Αττική, με ιδιαίτερα οξύ το πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας (τα προσφερόμενα ακίνητα αποτελούν το 13,4%) και ιδιαίτερα σε εμπορικούς δρόμους. Οι αλλοδαποί επιχειρηματίες απορροφούν έως και 50% του αποθέματος σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ η αξιοποίηση εμπορικών ακινήτων από αλλοδαπούς φτάνει μέχρι και το 80% στο τρίγωνο Αθηνάς, Ερμού, Πειραιώς και στον τομέα Αθηνάς, Σοφοκλέους, Πειραιώς, Ευριπίδου.
Τρίτον: Το ένα πέμπτο της κατανομής αποθέματος επαγγελματικών χώρων εντοπίζεται εντός των ορίων του δήμου της Αθήνας, ενώ μεγάλα ποσοστά εμφανίζουν και παραδοσιακά εμπορικά κέντρα όπως, οι δήμοι Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Ν. Ιωνίας, Ν. Ψυχικού και Χαλανδρίου. Όλα αυτά θα επηρεαστούν περαιτέρω αφού η υπερσυγκέντρωση δυνάμεων - μέσω των νέων μεγάλων εμπορικών κέντρων - θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο τις μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις.Επενδυτικά σχέδια σε εξέλιξη
> Μετά το Mall ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα που γίνονται αυτή τη περίοδο είναι το Golden Hall. Πρόκειται για το νέο εμπορικό κέντρο της Lamda Development στη Λ. Κηφισίας, συνολικής δομημένης επιφάνειας 40 χιλ. τ.μ. Αυτό θα διαθέτει 140 καταστήματα, υπόγειο πάρκινγκ 1.400 θέσεων, καθώς και γραφεία 4,5 χιλ. τ.μ. Ήδη έχουν υπογραφεί συμβόλαια εκμίσθωσης σχεδόν για το σύνολο του χώρου. Η επένδυση υπολογίζεται να ανέλθει σε 65 εκατ. ευρώ και αναμένεται να είναι έτοιμο ως το τέλος του έτους.
> Η εταιρία Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική έχει παράλληλα ξεκινήσει τις εργασίες για τη δημιουργία ενός εμπορικού κέντρου 70 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων στον Βοτανικό. Συγκεκριμένα, στον Ελαιώνα, σε οικόπεδο επί των οδών Αγίας Άννης και Αγίου Πολυκάρπου άρχισε η κατασκευή μέρους των υπογείων του κτιρίου. Στην άδεια που εκδόθηκε από την Πολεοδομία Αθηνών προβλέπεται η κατασκευή  32.160 τ.μ. σε τρία επίπεδα επί συνόλου 81.000 τ.μ. υπογείων, ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας για το σύνολο του εμπορικού κέντρου.
> Το τρέχον έτος αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου της Pasal Development στην οδό Πειραιώς 180. Το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο  αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις της εταιρίας που ελέγχεται από τον κ. Σωτήρη Θεοδωρίδη. Το κέντρο θα διαθέτει επιφάνεια προς μίσθωση 20 χιλ. τ.μ., καθώς και 80 υπόγειες θέσεις στάθμευσης. Η προβλεπόμενη έναρξη λειτουργίας του αναμένεται στα τέλη του 2008 ενώ αυτή θα εγγράψει συγκεκριμένες υπεραξίες, οι οποίες θα βρεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με υποψηφίους αγοραστές.


Αξίζει να σημειωθεί ότι η Pasal προχωρεί με συστηματικό τρόπο στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ακινήτων της. Έτσι, απέκτησε προσφάτως μεγάλη έκταση στη Λάρισα, ενώ ταυτόχρονα αγόρασε παλιό καπνομάγαζο στην Εγνατίας στη Θεσσαλονίκη αντί του ποσού των 6 εκατ. ευρώ, καθώς και μεγάλη έκταση στον Άλιμο, όπου ευρίσκεται το παλιό εργοστάσιο της ΒΕΜ, αντί του ποσού των 7 εκατ. ευρώ. Μετά την ανάπτυξη του ακινήτου και την εκμίσθωσή του, η Pasal σχεδιάζει να το πουλήσει. Ανάλογους σχεδιασμούς κάνει και στο Βοτανικό όπου διαθέτει κτίριο 11 χιλ. τ.μ.


> Σημαντική θεωρείται επίσης η δημιουργία του εμπορικού κέντρου Capitol, που αναπτύσσει ο όμιλος Xαραγκιώνη στη περιοχή του Μουσείου, στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Iουλιανού. H συνολική έκταση θα είναι 28 χιλ. τ.μ. εκ των οποίων τα 12 χιλ. περιλαμβάνουν εμπορικούς χώρους προς ενοικίαση. Στο πρώτο υπόγειο το κέντρο θα φιλοξενεί υπεραγορά της Carrefour 2 χιλ. τ.μ., στο ισόγειο, εμπορικά καταστήματα και εστίαση, ώστε να αξιοποιηθεί ο κήπος που θα δημιουργηθεί, ενώ στο δεύτερο και τον μισό τρίτο όροφο, η Village Roadshow θα δημιουργήσει αίθουσες bowling τονώνοντας τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα του κέντρου. Το Capitol αποτελεί επένδυση 37 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αξίας της γης και σύμφωνα με εκτιμήσεις θα προσελκύει σε ετήσια βάση 4 εκατ. επισκέπτες. H λειτουργία του κέντρου αναμένεται ότι θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2009.
Πέραν αυτού, στα ανακοινώσιμα έργα του ομίλου Χαραγκιώνη είναι η μετατροπή του Ολυμπιακού γυμναστηρίου Γαλατσίου στη Λεωφόρο Βεΐκου σε εμπορικό – ψυχαγωγικό πάρκο, καθώς επίσης και η υλοποίηση από κοινού με το δήμο Πειραιά του πάρκου Αιγαίου δίπλα στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο όμιλος συμμετέχει επίσης στο διαγωνισμό του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου για τη δημιουργία εμπορικού κέντρου στο σημείο του λιμανιού που εφάπτεται της πόλης του Ηρακλείου. Εφόσον υλοποιηθούν τα τέσσερα έργα θα προστεθούν στο δυναμικό των εμπορικών κέντρων της χώρας μας τουλάχιστον 150 χιλ. τ.μ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο όμιλος Χαραγκιώνη προγραμματίζει και άλλα εμπορικά κέντρα. Ας σημειωθεί ότι ο όμιλος συνεργάζεται με την Sonae Sierra στα εμπορικά κέντρα, ενώ σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του, ο όμιλος Χαραγκιώνη  διαπραγματεύεται συμφωνία με αμερικανική τράπεζα, για εισαγωγή ενός νέου τύπου real estate στην χώρα.Αναγεννάται το Μινιόν
> Μετά το Attica, που αποτέλεσε την τελευταία μεγάλη παρέμβαση στον εμπορικό χάρτη του κέντρου της πρωτεύουσας, τη σκυτάλη παρέλαβαν το Public του Ομίλου Γερμανού, αλλά και το Μινιόν που σχεδιάζεται να ανοίξει και πάλι τις πύλες του στο κοινό στα τέλη του 2009, στην καλύτερη ίσως, περίπτωση. Το ιστορικό Μινιόν ανακατασκευάζεται από την Arcon Construction και εκτιμάται ότι θα προσφέρει νέους εμπορικούς χώρους 20 χιλ. τ.μ. στο κέντρο της πόλης. Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας της εταιρίας Ηπειρωτική, θυγατρική της Elmec Sport που εξαγοράστηκε από τη Folli Follie. Οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς επέφεραν καθυστερήσεις στην πρόοδο των ούτως ή άλλως αρκούντως δύσκολων έργων ανακατασκευής του κτιρίου, αλλά πλέον -σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες- έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με εμπορικές αλυσίδες για τη μίσθωση των χώρων του νέου Μινιόν.
Με την προσθήκη των νέων χώρων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, περίπου 37 χιλ. τ.μ. εμπορικών χώρων θα προστεθούν στην αγορά. Μέχρι σήμερα κυριαρχεί το πολυκατάστημα Attica με εμπορικούς χώρους 23 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, το Notos Galleries Home στην πλατεία Κοτζιά αλλά και τα πολυκαταστήματα Φωκάς και Notos Galleries Λαμπρόπουλος. Επίσης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η πραγματοποίηση του διαγωνισμού για το νεοκλασικό της Οδού Kολοκοτρώνη - που στέγαζε το κατάστημα της αλυσίδας ειδών σπιτιού Habitat- συνολικής έκτασης 5,5 χιλ. τ.μ.
* Πέντε μεγάλα επενδυτικά σχέδια – με σημαντικότερο αυτό που έχει καταρτίσει από κοινού με την LSGIE - ετοιμάζει ή έχει ήδη υλοποιήσει η REDS του ομίλου Ελληνικής Τεχνοδομικής ΤΕΒ. To πλέον φιλόδοξο που έχει κωδικοποιηθεί με το όνομα Cambas, φιλοδοξεί να απευθυνθεί σε 2,5 εκατ. κατοίκους ενώ το πρώτο κομμάτι από το μεγάλο παζλ της συγκεκριμένης επιχειρηματικής κίνησης είναι η υπογραφή του 100% των μετοχών της Κάντζα Εμπορική ΑΕ (θυγατρικής της Reds AE) στην LSGIE αντί του ποσού των 70 εκατ. ευρώ.
Το δεύτερο σχέδιο αφορά στη δημιουργία του εμπορικού πάρκου «Γυαλού» στη φερώνυμη περιοχή στα Σπάτα Ανατολικής Αττικής. Η μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια είναι 54,6 χιλ. τ.μ. από τα οποία περίπου 21 χιλ. τ.μ. θα αφορούν στο εκπτωτικό χωριό της McArthurGlen. Το επόμενο σχέδιο της REDS αφορά το Εμπορικό Κέντρο στην Ελευσίνα 15 χιλ.τ.μ. και επένδυσης 20 εκατ. ευρώ. Ας σημειωθεί επίσης ό,τι η REDS έχει ήδη στο Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Πάρκο Veso Mare στη Πάτρα, ένα πάρκο 15 χιλ. τ.μ. με επενδεδυμένα κεφάλαια 40,5 εκατ. ευρώ. Τέλος, το Escape Center στο Ίλιον Αττικής.
* Η πολυεθνική αλυσίδα Leroy Merlin, που δραστηριοποιείται στην αγορά ειδών σπιτιού "do it yourself", επεκτείνει τις δραστηριότητές της στα Βόρεια. Μετά την παρουσία της στο εμπορικό πάρκο του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών, η Leroy Merlin, θα αναπτυχθεί σε ένα χώρο 8,5 χιλ. τ.μ. στη λεωφόρο Αεροδρομίου, φιλοδοξώντας να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της γερμανικής Praktiker. Η κατασκευή του καταστήματος που θα στεγάσει τη γαλλική εταιρία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους, καθώς το κατασκευαστικό κομμάτι δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Το κατάστημα υλοποιείται σε ιδιόκτητο οικόπεδο του fund Pradera, το οποίο στις αρχές του 2006 απέκτησε επίσης την έκταση της Florida, έκτασης 22 στρεμ. (βασικοί χρήστες του χώρου είναι το υπερμάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, το κατάστημα αθλητικών ειδών Intersport, τα καταστήματα ηλεκτρικών Κωτσόβολος/Dixon και Electroworld, κ.ά.). Την κατασκευή του συγκροτήματος έχει αναλάβει η Intrakat. Το ύψος της επένδυσης (κατασκευή κτιρίου και αγορά οικοπέδου) θα ξεπεράσει τα 15 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης την τελευταία δεκαπενταετία αποτελεί πόλο έλξης για τους επενδυτές. Μόνο το διάστημα 1997 -2006, η περιοχή προσέλκυσε επενδύσεις που ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ.
> επενδύσεις γίνονται επίσης στη Λάρισα από την Sonae Sierra το εμπορικό κέντρο Pantheon Plaza (76,3 εκατ. ευρώ) καθώς και το εμπορικό GAEA από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.


 

  Περιεχόμενα
Editorial
Επενδύσεις Προτάσεις Αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα ΔΕΘ-Βόρεια Ελλάδα
Αφιέρωμα:Ιδιωτική Εκπαίδευση
Αφιέρωμα:Αγορά Ακινήτων
Αφιέρωμα:Corporate Banking
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY - Τουρκία: Ανερχόμενη δύναμη στην εταιρική διακυβέρνηση
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY - Τουρκία:Σε διαρκή ανοδική πορεία οι τραπεζικές χορηγήσεις
¶ρθρο - Ελληνική οικονομία: Ζητείται διέξοδος και ελπίδα
Έρευνα - Κλαδική μελέτη της ICAP:Σε ανοδική πορεία ο κλάδος διαμεταφορών
¶ρθρο - Επιχειρηματικό περιβάλλον:Ευκαιρίες και απειλές
Έρευνα RepTrak:Toyota, Google και Ikea oι πρωταθλητές στη φήμη
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY: Η ατέλειωτη άνοιξη της αγοράς συναλλάγματος
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY:Ραγδαία εξάπλωση του Private Equity* στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
Ανάλυση
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site