Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2008                              

AΦIEPΩMA: CORPORATE BANKING


Corporate Banking:
Στις «χονδρικές» εργασίες
οι προσδοκίες των τραπεζών


Με τις πρόσφατες δραματικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ να καθιστούν παραπάνω από επιβεβλημένο, τα επόμενα βήματα των ανά τον κόσμο τραπεζών να είναι εξαιρετικά προσεκτικά και μελετημένα, εύλογο είναι οι ελληνικές τράπεζες να τοποθετούν την έμφασή τους, από πλευράς στήριξης της κερδοφορίας τους, στον τομέα εργασιών που παρέχει μεγαλύτερες εξασφαλίσεις και σημαντικότερα περιθώρια ταχείας επέκτασης. Καθώς, λοιπόν, ο σχετικός κορεσμός και ο έντονος ανταγωνισμός στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη (και διαφαινόμενη περαιτέρω) επιβράδυνση της οικονομίας, που πλήττει τις δυνατότητες των νοικυριών, περιορίζει δραστικά τις προσδοκίες άντλησης σημαντικών οφελών από τους τομείς της στεγαστικής και της καταναλωτικής πίστης, η στροφή των τραπεζών προς τις μεγάλες, αλλά και τις μικρές και μεσαίες, επιχειρήσεις φαίνεται να αποτελεί τη μοναδική ελπιδοφόρα επιλογή.


Τα δάνεια προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ βρίσκονται περί το 46% έναντι 72% στην Ευρωζώνη, τα στεγαστικά δάνεια στο 25% έναντι 36% στην Ευρωζώνη, ενώ τα καταναλωτικά στο 13% έναντι 16%. Ταυτόχρονα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής αγοράς των δανείων στην Ελλάδα ήταν τα τελευταία χρόνια ο ταχύτερος στην Ευρωζώνη, μαζί με τον αντίστοιχο της Ισπανίας, φανερώνοντας τη δυναμική του συστήματος.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης στην Ελλάδα βρίσκεται στον χώρο της τραπεζικής των επιχειρήσεων. Συνεπώς, συνιστά πραγματική ευκαιρία για τις ελληνικές τράπεζες να κινηθούν με τρόπο συστηματικό προς μεθόδους ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης της μοντέρνας ελληνικής επιχείρησης. Σύγχρονα εργαλεία όπως αυτά της τμηματοποίησης της αγοράς, της διαχείρισης της πελατειακής σχέσης μέσω εξελιγμένων συστημάτων διαχείρισης, της διαμόρφωσης ειδικού πλαισίου συνεργασίας για τις αποδοτικότερες σχέσεις, της εξυπηρέτησης μέσω πολλών διαφορετικών εναλλακτικών δικτύων (περιφερειακά κέντρα επιχειρηματικής πίστης, εξειδικευμένοι σύμβουλοι επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τραπεζική, κινητή τηλεφωνία) δίνουν τον τόνο στις μονάδες τραπεζικής επιχειρήσεων των ελληνικών τραπεζών.
Παράλληλα, η βασική αρχή του «ακολούθησε τον πελάτη», θα συνεχίσει να τροφοδοτεί το τραπεζικό σύστημα, καθώς ο διεθνοποιημένος προσανατολισμός και η εξωστρέφεια των Ελλήνων επιχειρηματιών συνδέεται άρρηκτα με τη διαχείριση των τραπεζικών τους σχέσεων και τη λειτουργία των ελληνικών τραπεζών.

Το περιβάλλον
Η λιανική τραπεζική δείχνει πλέον σαφή σημάδια κόπωσης, την ίδια στιγμή που το περιθώριο κέρδους των τραπεζών από τις συγκεκριμένες εργασίες είναι από μικρό έως αρνητικό, ενώ λόγω της κρίσης, ο κίνδυνος αύξησης των επισφαλειών και των καθυστερήσεων είναι πάντα υπαρκτός.
Οι χορηγήσεις στεγαστικής πίστης που τα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν την ατμομηχανή των τραπεζικών εργασιών δείχνουν κατά τη διάρκεια της φετινής χρήσης έντονα σημάδια κάμψης, με τον ρυθμό αύξησης των εκταμιεύσεων να βαίνει συνεχώς μειούμενος. Από 25,8% που ήταν ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών στο τέλος του 2006, υποχώρησε στο 21,4% το 2007, ενώ η εικόνα κατά την τρέχουσα χρήση εμφανίζεται δραματική, καθώς το ποσοστό αύξησης υποχώρησε στο 19% τον Μάρτιο, στο 17,8% τον Μάιο ενώ εκτιμάται ότι τους καλοκαιρινούς μήνες, ο ρυθμός διαμορφώθηκε κάτω από το 15%.
Πτωτική τάση και για τον ρυθμό αύξησης της καταναλωτικής πίστης όπου από 29% που ήταν το 2005, υποχώρησε στο 24% το 2006 και στο 22% το 2007 ενώ πτωτική είναι η τάση του ρυθμού, καθόλη τη διάρκεια του 2008.
Παράλληλα εντείνεται μεταξύ των τραπεζιτών η ανησυχία ότι η παράταση που χαρακτηρίζει την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση και η αβέβαιη ακόμη έκβασή της, αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στην πραγματική οικονομία με πρώτη αρνητική συνέπεια την αύξηση της δυσκολίας των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή του δανεισμού τους και ως εκ τούτου, την αύξηση των επισφαλειών και των καθυστερούμενων δανείων.
Υπό το βάρος των παραπάνω εξελίξεων τα τραπεζικά επιτελεία αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους και στρέφονται προς άλλες τραπεζικές εργασίες, αποδοτικότερες, ποιοτικότερες, ασφαλέστερες, και με μεγαλύτερη διάρκεια. Το πρώτο βήμα πραγματοποιήθηκε πριν από λίγους μήνες με την προσέγγιση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Το σύνολο των χορηγήσεων στον κλάδο υπερβαίνει πλέον τα 30 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση, σε ετήσια βάση που προσεγγίζει το 30%.
Οι διοικήσεις των τραπεζών προετοιμάζουν αυτή την περίοδο το δεύτερο βήμα τους, που σχετίζεται με τη διεύρυνση της συνεργασίας τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, καθώς η σχέση των τραπεζών με τις μεγάλες επιχειρήσεις θεωρείται ασφαλέστερη, ενώ υπάρχει και πληθώρα συνεργιών. Προς αυτή την κατεύθυνση, τα αρμόδια τμήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων βελτιώνουν συνεχώς, σε σχέση με τα περασμένη έτη, τους όρους δανειοδότητης των επιχειρήσεων, παρά την άνοδο του κόστους δανεισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ λανσάρουν νέα ελκυστικά προϊόντα που μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία ανάπτυξης στα χέρια των επιχειρηματιών. Παράλληλα, δημιουργούν σύγχρονη υποδομή στο δίκτυό τους, είτε με την κατάλληλη διαμόρφωση των υπαρχόντων καταστημάτων, είτε με τη δημιουργία επιχειρηματικών κέντρων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους.


Αύξηση χορηγήσεων
Σημαντική ήταν η αύξηση των χορηγήσεων προς τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, επιβεβαιώνοντας την αναπτυξιακή δυναμική των συγκεκριμένων εργασιών.
Αύξηση κατά 17% σε 14,5 δισ. ευρώ σημείωσαν οι χορηγήσεις της Εθνικής Τράπεζας προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στο εξάμηνο του 2008 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2007, την ίδια στιγμή που οι χορηγήσεις επιχειρηματικής πίστης της Finansbank ανήλθαν σε 6,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 26% σε ετήσια βάση.
Οι χορηγήσεις του Ομίλου Eurobank προς μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις ενισχύθηκαν κατά 33,1% και ανήλθαν σε 20,1 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της περαιτέρω ενδυνάμωσης των σχέσεων με τους εταιρικούς πελάτες και της προσφοράς πρωτοποριακών προϊόντων.
Στα 16,3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι χορηγήσεις της Alpha Bank προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στο εξάμηνο του 2008, αυξημένες κατά 16,3% σε σχέση με πέρσι.
Στον Oμιλο Πειραιώς μόνο τα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν με την ολοκλήρωση του εξαμήνου του 2008, το 22% των χορηγήσεων και ανήλθαν στα 8 περίπου δισ. ευρώ αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 40%.
Τα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις που έχει χορηγήσει το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου ανέρχονται στο εξάμηνο του 2008 στα 7,3 δισ. ευρώ αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 25,9%, ενώ για την ίδια περίοδο οι χορηγήσεις επιχειρηματικής πίστης της Emporiki Bank ανέρχονται στα 5,8 δισ. ευρώ αυξημένες σε σχέση με το περσινό εξάμηνο κατά 27,5%.


Περιθώρια ανάπτυξης
Το ενδιαφέρον για στενότερη συνεργασία των τραπεζών με τις επιχειρήσεις δεν περιορίζεται στο πεδίο των χορηγήσεων και μόνο, καθώς οι πολύ μεγάλες εταιρίες έχουν ήδη υψηλό βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Έτσι, οι τράπεζες:
1. Διαμορφώνουν ειδικά προϊόντα και εφαρμόζουν συγκεκριμένη πολιτική προσέγγισης των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, πολύ μικρό ποσοστό των οποίων έχει λάβει βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση,
2. Έχουν καθιερώσει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών προς τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, οι ρυθμοί ανάπτυξης των υπολοίπων της αγοράς μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων προσεγγίζουν το 30%, εκτιμώντας ότι τα επιχειρηματικά δάνεια ξεπερνούν τα 15 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι «κρυμμένες» στη στεγαστική και καταναλωτική πίστη χρηματοδοτήσεις. Πρόκειται για δάνεια που ελήφθησαν για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων και όχι για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών ή για την απόκτηση ακινήτου. Τραπεζικοί με μεγάλη εμπειρία στην ελληνική αγορά υπολογίζουν ότι το 30% των υπολοίπων των καταναλωτικών δανείων και το 20% των δανείων στέγης αφορούν σε χορηγήσεις προς ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις που δια της πλαγίας οδού εξασφάλισαν την απαιτούμενη ρευστότητα για την εκτέλεση των εργασιών τους. Αν τα παραπάνω ποσά προστεθούν στις υπόλοιπες χορηγήσεις, τότε οι οφειλές των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών και των ελευθέρων επαγγελματιών προς τις τράπεζες υπερβαίνουν τα 30 δισ. ευρώ.
Τα μεγαλύτερα μερίδια από την παραπάνω πίτα έχουν οι Eurobank, Εθνική, Alpha Bank και Πειραιώς, ωστόσο στη μάχη του ανταγωνισμού έχουν εισέλθει τα τελευταία χρόνια και οι υπόλοιπες τράπεζες. Με επιθετική πολιτική, τόσο σε επίπεδο επιτοκίων όσο και σε επίπεδο προμηθειών, με τη δημιουργία νέων προϊόντων που συνδυάζουν ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, υψηλά επιτόκια καταθέσεων και άλλες διευκολύνσεις, καθώς και με τη στελέχωση των αρμοδίων τμημάτων με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, οι τράπεζες επιδιώκουν τη διείσδυσή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών, η οποία τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αποτελέσει βασική πηγή εσόδων, καθώς η λιανική τραπεζική θα ωριμάζει.
Η Εθνική Τράπεζα κατά το α' τρίμηνο του 2008 αύξησε σε ετήσια βάση τα υπόλοιπα των δανείων της προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες κατά 28% (στα 3,7 δισ. ευρώ) έναντι αύξησης 17% και 24% των υπολοίπων της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης αντίστοιχα. Το ίδιο διάστημα τα υπόλοιπα των χορηγήσεων προς μικρές επιχειρήσεις για τον όμιλο της Eurobank τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό ενισχύθηκαν κατά 36,5% έναντι αύξησης των χορηγήσεων προς νοικοκυριά κατά 33%. Η Alpha Bank αύξησε τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά 19,4% το τρίμηνο, περίοδο κατά την οποία τα στεγαστικά της δάνεια αυξήθηκαν κατά 16,3%. Τέλος στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς τα δάνεια δικτύου προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 55% έναντι αύξησης 48% για το σύνολο των χορηγήσεών της.


Η «δεξαμενή» των μικρομεσαίων
Οι διοικήσεις των τραπεζών σε κάθε ευκαιρία που τους δίδεται, τονίζουν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι χιλιάδες μεσαίου και μικρού μεγέθους ελληνικές επιχειρήσεις αποτελούν μια «ακατέργαστη δεξαμενή» κερδοφορίας για τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι αποτελεί πρόκληση η προσέλκυση υγιών εταιριών που θα χρησιμοποιήσουν την τραπεζική χρηματοδότηση ως εργαλείο μεγέθυνσης τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές.
Το σίγουρο είναι ότι ο ανταγωνισμός που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των τραπεζών έχει οδηγήσει στη δημιουργία φθηνότερων δανείων, με ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα επιτόκιά τους φθάνουν ακόμη και σε επίπεδα στεγαστικών, παρά την άνοδο του κόστους δανεισμού στην Ευρωζώνη.
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων ύψους ως και 1 εκατ. ευρώ ανήλθε τον Απρίλιο του 2008 σε 6,79% από 6,30% στις αρχές του 2007, ενώ το σταθερό διαρκείας από ένα ως πέντε έτη έφτασε το 6,28% από 5,71%.
Το εγχώριο τραπεζικό σύστημα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια σημαντική στροφή προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες και αποτελούν μια τεράστια αγορά 850.000 εν δυνάμει πελατών. Η εφαρμογή των αρχών της Βασιλείας ΙΙ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να ωφεληθούν οι μΜΕ. Επειδή οι μΜΕ έχει αποφασισθεί ότι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στην κατηγορία δανείων λιανικής και όχι επιχειρηματικής Τραπεζικής. Ως κύριος λόγος του πλεονεκτήματος είναι ότι η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου θα κρίνεται βάσει της συνολικής εικόνας του κλάδου μικρών επιχειρήσεων αποφεύγοντας την «σε βάθος ανάκριση» κάθε μιας περίπτωσης όπως συνέβαινε στο παρελθόν.
Επιπλέον τα δάνεια λιανικής τραπεζικής έχουν μικρότερους συντελεστές σε ό,τι αφορά στην απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια, κάτι το οποίο σημαίνει ότι για δύο επιχειρηματικά δάνεια ιδίου πιστωτικού ρίσκου αυτό το οποίο θα καταταγεί στην κατηγορία λιανικής τραπεζικής, θα δημιουργεί μικρότερες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. Άρα αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες έχουν ακόμα περισσότερους λόγους για να επιτείνουν την στρατηγική τους στην χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων με ευνοϊκότερους όρους με ταχύτερες διαδικασίες, με καλύτερα προϊόντα και με στόχο και σκοπό να αυξήσουν το μερίδιό τους στην μεγάλη αγορά των 850.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χώρα μας.
Πρακτικό αποτέλεσμα του συνδυασμού της αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου με στατιστικές μεθόδους αλλά και της σύνδεσής του με την τιμολόγηση των δανείων θα είναι πολύ θετικό για την μικρή επιχείρηση. Στο παρελθόν τα μικρά επιτόκια αφορούσαν στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στο άμεσο μέλλον αυτό θα διαφοροποιηθεί και το χαμηλό επιτόκιο θα είναι συνάρτηση της καλής εικόνας της επιχείρησης ανεξάρτητα από το μέγεθος της.


Ανταγωνισμός στις προμήθειες
Εκτός από τα επιτόκια, η μάχη του ανταγωνισμού έχει μεταφερθεί και σε επίπεδο προμηθειών για την εκτέλεση βασικών εργασιών. Πριν από μερικούς μήνες τόσο η Eurobank όσο και η Εθνική Τράπεζα προχώρησαν στην κατάργηση πολλών προμηθειών που επέβαλλαν για συναλλαγές που πραγματοποιούν κατά κύριο λόγο ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Επιπλέον έχουν δημιουργηθεί καταθετικοί λογαριασμοί που προσφέρουν επιτόκια της τάξεως του 3% όταν πριν από μερικούς μήνες δεν ξεπερνούσαν το 1,5%.
Παράλληλα δημιουργούνται νέα δίκτυα για την προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων προς επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα παροχής προσωποποιημένης εξυπηρέτησης με την προσφορά όλων των χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών ως εξατομικευμένων λύσεων ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Πέραν των παραπάνω, τα τραπεζικά ιδρύματα προσφέρουν και συμβουλευτικές υπηρεσίες, λειτουργώντας κατ' ουσίαν ως συνεργάτες, με στόχο να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στη λήψη σωστών αποφάσεων, τις οποίες εν συνεχεία μπορούν να υποστηρίξουν με μικρότερο ρίσκο προσφέροντας την απαιτούμενη ρευστότητα.


Υπηρεσίες corporate banking
Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα τμήματα επιχειρήσεων των τραπεζών περιλαμβάνουν:


> Χρηματοδοτήσεις για:
    * Κεφάλαιο κίνησης
    * Εξοπλισμό
    * Επαγγελματική στέγη
> Χρηματοδότηση ναυτιλίας
> Σύνθετες χρηματοδοτήσεις
> Καταθέσεις
> Εισαγωγές – Εξαγωγές
    * Ενέγγυες πιστώσεις
    * Εγγυητικές επιστολές
    * Χρηματοδοτικά προϊόντα εξαγωγών και εισαγωγών
    * Ασφαλίσεις εμπορευμάτων
> Προϊόντα Διαχείρισης Συναλλαγματικού - Επιτοκιακού Κινδύνου
> Ασφαλιστικά Προϊόντα
> Πρόγραμμα Μισθοδοσίας
> Εταιρικές πιστωτικές κάρτες
> Διαδικτυακή εξυπηρέτηση
> Διευκολύνσεις ενοικιαγοράς
> Φάκτορινγκ
> Επενδυτικές υπηρεσίες

  Περιεχόμενα
Editorial
Επενδύσεις Προτάσεις Αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα ΔΕΘ-Βόρεια Ελλάδα
Αφιέρωμα:Ιδιωτική Εκπαίδευση
Αφιέρωμα:Αγορά Ακινήτων
Αφιέρωμα:Corporate Banking
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY - Τουρκία: Ανερχόμενη δύναμη στην εταιρική διακυβέρνηση
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY - Τουρκία:Σε διαρκή ανοδική πορεία οι τραπεζικές χορηγήσεις
¶ρθρο - Ελληνική οικονομία: Ζητείται διέξοδος και ελπίδα
Έρευνα - Κλαδική μελέτη της ICAP:Σε ανοδική πορεία ο κλάδος διαμεταφορών
¶ρθρο - Επιχειρηματικό περιβάλλον:Ευκαιρίες και απειλές
Έρευνα RepTrak:Toyota, Google και Ikea oι πρωταθλητές στη φήμη
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY: Η ατέλειωτη άνοιξη της αγοράς συναλλάγματος
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY:Ραγδαία εξάπλωση του Private Equity* στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
Ανάλυση
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site