Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος - Αύγουστος 2006                               Τεύχος 323

Στη διάρκεια του έκτου μήνα του έτους 2006, η διεθνής αγορά των εμπορευμάτων χαρακτηρίστηκε από την υψηλή μεταβλητότητα και αυξημένο όγκο συναλλαγών για τέταρτο συνεχή μήνα, κυρίως λόγω της κίνησης των ενεργειακών εμπορευμάτων αλλά και των πολύτιμων μετάλλων. Η πορεία του δείκτη Commodities Research Bureau ήταν ευμετάβλητη για το πρώτο 15ήμερο του μήνα, στη συνέχεια έλαβε χώρα μια σημαντική αύξηση στις long θέσεις από τους επενδυτές και τελικά η σταθεροποίηση σε υψηλότερα επίπεδα από το μήνα Μάιο. Η τιμή του δείκτη εμπορευμάτων CRB στη διάρκεια της ανοδικής κίνησης προσέγγισε τις 350 μονάδες, κλείνοντας τελικά στις 348 μονάδες εν συγκρίσει με τις 345 μονάδες του προηγούμενου μήνα. Η ανοδική πορεία και η εκ νέου προσέγγιση του κρίσιμου επιπέδου των 350 μονάδων στη διάρκεια του μηνός Ιουνίου, αποτελεί θετικό νέο για την αγορά, η οποία έπειτα από την απώλεια κερδών από τα υψηλά του Μαΐου, δείχνει να «χωνεύει» τα νέα χαμηλότερα επίπεδα τιμών και να δημιουργεί μία νέα βάση τιμών. Η μεταβλητότητα στην αγορά των εμπορευμάτων εξακολουθεί να κινείται σε ανώτερα επίπεδα, συγκρινόμενη με τους ιστορικούς μέσους όρους, γεγονός το οποίο λαμβάνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους επενδυτές. Σε τεχνικούς όρους, βραχυπρόθεσμα, ο δείκτης CRB πιθανότατα θα δοκιμάσει να διασπάσει εκ νέου τα επίπεδα των 350 μονάδων, ενώ στον αντίποδα οι στηρίξεις των 335 μονάδων και 320 μονάδων θα δοκιμασθούν σε περίπτωση δημιουργίας μιας νέας πτωτικής τάσης. Η αγορά των εμπορευμάτων έχει εισέλθει σε μια φάση συσσώρευσης και παράλληλα φαίνεται να υπάρχει κλίμα αναμονής μέχρις ότου η αγορά δώσει «στίγμα» για τη νέα κατεύθυνσή της.
Στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, η οποία περιλαμβάνει τα πολύτιμα μέταλλα χρυσό, άργυρο, πλατίνα και παλλάδιο, ο δείκτης της πολύτιμων μετάλλων της Goldman Sachs, στις πρώτες συνεδριάσεις του μήνα Ιουνίου έδειξε ανοδικές διαθέσεις. Η ανοδική διάθεση των επενδυτών, με τους αγοραστές να είναι πιο αποφασιστικοί στις κινήσεις τους, είχε ως αποτέλεσμα ο δείκτης των πολύτιμων μετάλλων να κινηθεί πάνω από τις 840 μονάδες. Οι τιμές του χρυσού και του αργύρου, οι οποίες κινήθηκαν έντονα ανοδικά, έδωσαν ισχυρό ανοδικό τόνο στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, με το παλλάδιο και την πλατίνα να ακολουθούν πιο «διακριτικά». Ο δείκτης τελικά έκλεισε χαμηλότερα στις 837 μονάδες, αρκετά κάτω από τις 875 μονάδες που ήταν το προηγούμενο κλείσιμο. Έπειτα από τη σταθεροποιητική κίνηση στις πρώτες συνεδριάσεις του μήνα, ο δείκτης των βιομηχανικών μετάλλων (χαλκός, αλουμίνιο, χάλυβας, κ.ά.), κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά πάνω από τα επίπεδα των 400 μονάδων, με τη δυναμική των τιμών όμως να συντηρείται. Τελικά, ο δείκτης έκλεισε στις 414,66 μονάδες έναντι 440 μονάδων για το μήνα Μάιο, με την ανοδική ορμή να ισχύει για έναν ακόμη μήνα. Ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων της Goldman Sachs στην εξεταζόμενη περίοδο, κινήθηκε με υψηλή μεταβλητότητα, με την προσπάθεια διάσπασης των 240 μονάδων να αποτυγχάνει οριακά, κλείνοντας τελικά στις 236,44 μονάδες έναντι 230 μονάδων. Η πορεία του θα εξαρτηθεί πλέον από τη διατήρηση ή μη του σημείου στήριξης των 225 μονάδων σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Ο δείκτης των ζώντων εμπορευμάτων κινήθηκε ανοδικά συγκριτικά με τους υπόλοιπους δείκτες, ενισχύοντας τη θετική τάση του προηγούμενου μήνα. Ο δείκτης τελικά έκλεισε πάνω από τα επίπεδα των 225 μονάδων, σε σχέση με τις 215 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, ο δείκτης ενεργειακών πρώτων υλών κινήθηκε έντονα, με την τιμή του πετρελαίου να δίνει τον τόνο για την ευρύτερη αγορά για έναν ακόμα μήνα. Σε επίπεδο συνολικής αγοράς, ο δείκτης έκλεισε στα επίπεδα των 255,65 μονάδων έναντι 247 μονάδων περίπου για τον προηγούμενο μήνα.


 AΡΘΡΟ
Απαγορεύεται η καταχρηστική άσκηση δικαιωματος
(αρθρ. 25 παρ. 3 Συντάγμ.)


Είμαι μέλος ενός σωματείου και στη γενική συνέλευση ένα απ’ τα θέματα ήταν η αφαίρεση από τη γενική συνέλευση κάποιας εξουσίας, αρμοδιότητας και να τη μεταβιβάσουμε - με τροποποίηση του καταστατικού – στις εξουσίες της διοίκησής του. Σηκώθηκα και ανέπτυξα την αντίθεσή μου. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο σε κάθε σωματείο, οργανισμό. Σ’ όλες αυτές τις ενώσεις προσώπων είναι παρατηρημένο οι διοικήσεις τους προσπαθούν με τούτο ή εκείνο τον τρόπο, με χίλιες δυο δικαιολογίες, να σφετεριστούν εξουσίες των μελών τους και να τις έχουν οι ίδιοι (διοικήσεις). Αυτό το συγκεντρωτικό στρατηγικό σχέδιο το συναντούμε να προτείνεται αθώα, «για το καλό μας, για να γίνεται η δουλειά, πιο γρήγορα κι ανέξοδα»....
Όταν μεταγενέστερα διαμαρτύρεται κάποιος πώς έγινε αυτή η σύμβαση.... δικαιολογούνται «μα βάσει του άρθρου τάδε του καταστατικού»... Έγινε κι η κωδικοποίησή του, για να μη φαίνεται, ότι αυτό το άρθρο προέκυψε από τροποποίηση κι έτσι η «διαφθορά» καλύπτεται και με το νόμο.
Με τη παρέμβασή μου όπως ήταν αναμενόμενο απεφεύχθη η μετάβαση δικαιωμάτων απ’ τους πολλούς στους ολίγους.
Όμοιες συμπεριφορές παρατηρούμε και στις εταιρίες που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.
Οι διοικήσεις – οι οποίες φέρουν μια μεγάλη ευθύνη για τη στρέβλωση του Χρηματιστηρίου το 1999 (και 2000) – με την απληστία που τις διακρίνει εφευρίσκουν τρόπους, μεθόδους, πρακτικές, για να αφαιρέσουν μέρος των κερδών και με τις δικαιολογίες «των bonus, ή με το δικαίωμα προαίρεσης» τσιμπολογούν κάθε χρόνο δωρεάν μετοχές για επιβράβευση των μελών τους, και των στελεχών που με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν επιτυγχάνουν μεγαλύτερα κέρδη.
Σε μια ομιλία – παρέμβασή μου – όπως και πολλές άλλες φορές – είπα. Τα ζώα όταν επιτυγχάνουν ένα νούμερο π.χ. τα δελφίνια τους δίδουν κι από ένα – δύο ψάρια.
Το άλογο που κέρδισε το καλύτερο στάρι, αγκαλιές και φιλιά. Ναι, μα αυτά είναι ζώα. Ανταμείβονται υλικά ή με χάδια κι αγάπες τα σκυλιά.
Εμείς είμαστε άνθρωποι. Υπογράφουμε μια σύμβαση. Ορίζουμε ετήσια ή μηνιαία αμοιβή και σε ορισμένες κλειστού τύπου συμβάσεις χρόνο λήξης. Συμφωνείς κι εργάζεσαι φιλότιμα και σύμφωνα με τις γνώσεις και τις ικανότητές σου για να πάει μπροστά η εταιρία που εργάζεσαι ως πρόεδρος, ή διευθύνων σύμβουλος κλπ.
Δηλαδή αν δεν σου δώσουμε bonus δε θα εργαστείς φιλότιμα, όπως υποσχέθηκες; Είναι νοοτροπίες αυτές;
Με τέτοιους managers ευελπιστείς να προκόψει η εταιρία;
Η υπογραφή δε σημαίνει έγγραφη δέσμευση, υπόσχεση, λόγο τιμής;
Τι άλλο μπορεί να υπονοεί; Είπα – ξ’ είπα; Δηλαδή Μετάνιωσα;
Και καλά με τις άξιες διοικήσεις. Φέρνουν κέρδη στην εταιρία. Μια επί πλέον ανταμοιβή συγχωρείται. Με τους άλλους;
Κι όμως τείνει να γίνει καθεστώς κι εδώ στην Ελλάδα.
Στην Αμερική κάποια μεγάλη εταιρία πήγαινε απ’ το κακό στο χειρότερο. Προσέλαβαν ένα manager που υποσχέθηκε να τη ξελασπώσει. Αποτέλεσμα; Πήρε 40 εκατομμύρια δολάρια και τελικά η εταιρία πτώχευσε....
Εκεί όμως τιμωρούνται οι διοικήσεις απ’ τα Δικαστήρια και μάλιστα με πολλά χρόνια. Εδώ; Πάρα πολύ... σπάνια και με ποινές αστείες. Κι ο κόσμος χάνει τις οικονομίες του κι ούτε να πει το πόνο του δε νομιμοποιείται.
Με το δικαίωμα απόκτησης δωρεάν μετοχών, ή με τη ταυτόχρονη πληρωμή μιας μειωμένης τιμής (σ’ ορισμένες περιπτώσεις πληρώνουν την ονομαστική αξία της μετοχής δηλαδή 0,35 ή 0,80 ή 1,50 ευρώ, όταν η τιμή της μετοχής στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερη).
Είπα λοιπόν, Να γίνει μια χρονιά. Να γίνει έστω δύο.
Μετά να περάσουν κάμποσα χρόνια π.χ. 3 ή 4 ή 5 και μετά πάλι ας δοθούν bonus ή ας ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, για τους «συγκλητικούς» και τους συν αυτοίς.
Άλλως η άσκηση αυτού του δικαιώματος κατά το άρθρο 281 Αστικού Κώδικος και απ’ το 2001 που μπήκε στο Σύνταγμα για πρώτη φορά άρθρο 25 παράγρ. 3 «απαγορεύεται η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος».
Έτσι ξερά χωρίς όρους και προϋποθέσεις που θέτει το 281 ΑΚ.
Οι δικαιολογίες τους; Να τις ακούσετε.
Προτιμούμε να δίδονται μετοχές που δεν κοστίζουν τίποτα στην εταιρία. Ενώ αν δίδαμε χρήματα αδυνατίζομε τη ρευστότητά μας...! Κι έπειτα το επιτρέπει ο Νόμος και το εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.
Ναι, του λέω, αλλά αδυνατίζει η αξία της μετοχής μας.
Αυξάνοντας τον αριθμό των μετοχών κάθε χρόνο στα 5 ή 7 χρόνια γίνεται ένας μεγάλος πρόσθετος αριθμός στις μετοχές της εταιρίας, ενώ διαφορετικά θα έμενε σταθερά ίδιος κι αμετάβλητος.
Ποιος δίδει σημασία σε τέτοιες αντιρρήσεις;
Μα τόσες λίγες χιλιάδες μετοχές στα τόσα εκατομμύρια που έχει η εταιρία (μετοχών) είναι ένα μηδαμινό ποσοστό, ελάχιστο 0,20% κλπ. Ανάξιο λόγου... δικαιολογούνται.
Μ’ αυτό το τρόπο έγιναν πάμπλουτοι κι έφυγαν πάρα πολλοί. Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς χειρότερα.
Τα bonus και τα δικαιώματα προαίρεσης είναι μέσα στο Νόμο 2190/1920 και αντιλαμβάνεστε ότι μπήκαν – σε παρόμοιους Νόμους και στα άλλα κράτη της γης από πιέσεις διοικήσεων που διέθεταν μεγάλες πλειοψηφίες. Κι ακόμα το χρήμα έχει δύναμη.
Εμείς οι μικρομέτοχοι που διαθέτουμε 2% ή 5% στη κάθε συνέλευση πώς να αντιπαλέψουμε τα μεγαθήρια;
Άσε που γινόμαστε κι αντιπαθείς... στους ωφελούμενους....
Στην Αμερική κοστολογούν την αξία του κάθε πολίτη με το πόσα χιλιάδες δολάρια βγάζει κατ’ έτος. Εδώ στην Ευρώπη ανάλογα με την πνευματική αξία και το ήθος του καθενός. Τι προτιμάτε;
Ο υποφαινόμενος το δεύτερο.
Μέχρι πρότινος οι συνελεύσεις των Τραπεζών και των μεγάλων εταιριών του Χρηματιστηρίου γίνονταν με τον ορθόδοξο τρόπο. Αναλύονταν όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στη πρόσκληση γενικής συνελεύσεως.
Μετά ο Πρόεδρος καλούσε τους μετόχους να πουν τις απόψεις τους, να θέσουν τα ερωτήματά τους κλπ.
Στη συνέχεια η διοίκηση απαντούσε και μετά ένα-ένα τα θέματα ετίθεντο στην έγκριση ή μη, των μετόχων.
Σήμερα με θλίψη κι απογοήτευση παρατηρείται το φαινόμενο ο Πρόεδρος να αναπτύσσει το θέμα του απολογισμού των πεπραγμένων του περασμένου (υπό κρίση) έτους κι αμέσως καλεί τους μετόχους να εκθέσουν τις απόψεις τους και μετά «εγκρίνετε; Εγκρίνουμε».
Στη συνέχεια κι αφού πια το ακροατήριο είναι κουρασμένο, έχει περάσει η ώρα περνούνε γρήγορα – γρήγορα τα επόμενα θέματα «εγκρίνετε; Εγκρίνουμε. Εγκρίνετε το 4ο, το 5ο το 10ο κλπ. Θέμα; Εγκρίνουμε. Περάστε να πάρουμε ένα.....» Αυτή η κωμωδία, η κοροϊδία, η καταστρατήγηση του νόμου σιγά-σιγά αρχίζει να γίνει καθεστώς κι απ’ τις μεγάλες εταιρίες. Διαμαρτύρομαι, ότι θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα θέματα, για να τοποθετηθούμε σφαιρικά δηλαδή κι επί των αμοιβών των διοικήσεων, κι επί συμβουλίου, κι επί των bonus και δικαιωμάτων προαίρεσης και των δωρεάν μετοχών... φωνή βοώντος.... αυτοί τίποτα. Αν έχετε αντίρρηση να σημειώσουμε για πόσες μετοχές κλπ. Δηλαδή, σε ξευτελίζουν με το γάντι. Οι λίγοι αποσπούν δικαιώματα απ’ τους πολλούς.
Όπως είπα στην αρχή, οι λίγοι σιγά-σιγά, αλλά σίγουρα πάνε μεθοδικά ασκούντες τα δικαιώματα που τους παρέχει ο νόμος δηλαδή η εξουσία που διαθέτουν να μειώσουν, να ελαχιστοποιήσουν, να αδρανοποιήσουν εμάς τους μετόχους που σε αριθμό είμαστε πολλαπλάσιοί τους, αλλά σε μετοχές μειοψηφούμε, για να περνούν τα συμφέροντά τους αβρόχοις ποσί και με το νόμο....
Αυτή η διελκυστίνδα ποιόν θα συγκινήσει; Τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας; Τι λένε; Θα βάλουν μια τάξη;
Σ’ αυτό το άρθρο αναπτύσσεται η νοοτροπία που καλοπροαίρετα θεμελιώνεται στο τρόπο σκέπτεσθαι και φέρεσθαι στην αρχή... που με τη πάροδο το χρόνου γίνεται συνήθεια, η οποιασδήποτε έκτασης εξουσία. Θεμελιώνεται και θεριεύει μέσα στις λογής-λογής και μορφής διοικήσεις και αργά, αλλά σταθερά μεταβάλλονται σε καταπατητές των δικαιωμάτων των αδυνάτων, των διοικουμένων τόσο από τους μικρούς διοικητές όσο και μέχρι τους υψηλά ιστάμενους. Σε κάθε κανόνα οι εξαιρέσεις είναι δεδομένες και καλοδεχούμενες απ’ όλους εμάς, αλλά δεν είναι πολλές.


Υ.Γ. Έθεσα ένα σημαντικό θέμα στη Γ.Σ. του ΧΑΑ.:
Όπως ο καθένας μας έχει δικαίωμα στο βιβλιάριο καταθέσεων στις Τράπεζες ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων να προσθέτει κι άλλα 3 δικά του πρόσωπα, γιατί να μην έχουμε το δικαίωμα στις μετοχές που διαθέτουμε στη κάθε εταιρία να ορίζουμε συνδικαιούχους ένα είδος, κοινό λογαριασμό κι άλλα 2-3 πρόσωπα; Έστω συγγενείς πρώτου βαθμού και σύζυγο (η σύζυγος δεν είναι συγγενής φορολογικά όμως συγκαταλέγεται στους συγγενείς πρώτου βαθμού), για να μη φορολογούνται στις περιπτώσεις θανάτου, ενός εκ των προσώπων της εταιρίας που συμμετείχε με ένα άλφα αριθμό μετόχων (του Χρηματιστηρίου εννοείται). Στο σύστημα της ελευθερίας των συμβάσεων η πρότασή μου είναι 100% σύννομη. Και πρέπει να γίνει αποδεκτή απ’ τη πολιτεία. Με το θεσμό της ελεύθερης οικονομίας δικαιούται ο καθένας να διαθέτει, να διανέμει, να κατανέμει τα περιουσιακά του στοιχεία, τα χρήματά του, τα όποια δικαιώματά του και σε άλλους.


Του Ιωάννη Κρασαδάκη, συνταξιούχου δικηγόρου Αθηνών


 


H Αγορά του Καφέ


> Το 2004 η ανοδική τάση της τιμής ενισχύθηκε περαιτέρω με τις προοπτικές της αγοράς να χαρακτηρίζονται ως θετικές. Στη διάρκεια του 2005, η τιμή του εμπορεύματος ξεπέρασε με σχετική ευκολία ισχυρές τεχνικές και ψυχολογικές μακροχρόνιες αντιστάσεις. Την παρούσα χρονική στιγμή, οι βραχυπρόθεσμες ενδείξεις φαίνεται να έχουν μεταβληθεί θετικά για την πορεία της τιμής. Επιπροσθέτως, οι θεμελιώδεις δυνάμεις της αγοράς κατά την τελευταία 2ετία επέτρεψαν τη σταθερή ανοδική κίνηση της τιμής, καθώς τα αποθέματα των μεγάλων χωρών παραγωγής μειώθηκαν σε σημαντικό βαθμό. Για την περίοδο του 2006, η σημαντική μείωση στην παραγωγή της Βραζιλίας φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της πορείας της αγοράς, αν και τα αποθέματα θα αυξηθούν εκ νέου το 2007. Για το άμεσο μέλλον, αξιόλογη στήριξη της τιμής παραμένει το επίπεδο των 10 σεντς / λίμπρα, και σημαντικότερη αντίσταση το επίπεδο των 12,50 σεντς ανά λίμπρα.


> Η τιμή στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Σεπτεμβρίου του 2006 στην αγορά της Νέας Υόρκης (New York Board of Trade) την Τετάρτη 5 Ιουλίου του 2006, άνοιξε στα 10,375 σεντς / λίμπρα και έπειτα από διακύμανση στα επίπεδα των 10,200 – 10,375 σεντς / λίμπρα, έκλεισε στα 10,345 σεντς / λίμπρα, καταγράφοντας μικρή μείωση της τάξεως του 0,18%. Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια της πλαγιο-καθοδικής τροχιάς που έχει επιδείξει η αγορά του εμπορεύματος στη διάρκεια του 2006. Στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Δεκεμβρίου του 2006, η τιμή του καφέ έκλεισε ακριβώς κάτω από το όριο των 10,70 σεντς / λίμπρα, στα 10,695 σεντς / λίμπρα, ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση. Τέλος, στο συμβόλαιο λήξεως Μαρτίου του 2007, η τιμή κινήθηκε με αντίθετη πορεία καταγράφοντας άνοδο της τάξεως του 0,23%, κλείνοντας τελικά στα 11,255 σεντς / λίμπρα, πάνω από το ψυχολογικό όριο των 11,20 σεντς.


> Την παρούσα χρονική στιγμή, στο προθεσμιακό συμβόλαιο λήξεως Σεπτεμβρίου του 2006 στην αγορά εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης, η τιμή του εμπορεύματος κινείται κάτω από το βραχυχρόνιο κινητό μέσο όρο των 20 και των 30 ημερών, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το μακροχρόνιο κινητό μέσο όρο των 120 ημερών, διατηρώντας τη μακροχρόνια ανοδική τάση της. Επιπροσθέτως, η κίνηση της τιμής στη διάρκεια των τελευταίων συνεδριάσεων είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι τεχνικοί δείκτες να προσεγγίζουν σταδιακά τις υπεραγορασμένες ζώνες τιμών, καθιστώντας πιθανή μία αντίστροφη της βραχυπρόθεσμης εικόνας στις επόμενες συνεδριάσεις. Ο δε ταλαντωτής RSI 14 ημερών βρίσκεται στα επίπεδα του 61,20.


ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ MEΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
> Σύμφωνα με το U.S.D.A. στην αναφορά Ιουνίου του 2006, (United States Department of Agriculture, Agriculture Trade Office) η συνολική παραγωγή της Βραζιλίας για το έτος 2006/07 (Οκτώβριος 2006 – Σεπτέμβριος 2007) τοποθετείται στα 44,8 εκατ. σακιά των 60 κιλών, αυξημένη 25% σε σχέση με την εκτίμηση για το προηγούμενο έτος, ή 8,70 εκατ. σακιά των 60 κιλών. Πιο συγκεκριμένα, η χώρα εκτιμάται ότι θα παράγει 35,40 εκατ. σακιά ποικιλίας arabica και 9,40 εκατ. σακιά ποικιλίας robusta. Οι εξαγωγές της χώρας για την περίοδο 2004/05 εκτιμήθηκαν σε 27,880 εκατ. σακιά, σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την περίοδο 2003/04, όπου το αντίστοιχο μέγεθος είχε διαμορφωθεί σε 29,396 εκατ. σακιά. Η συνολική κατανάλωση της χώρας εκτιμάται ότι κινήθηκε σε 15,50 εκατ. σακιά για το 2004/05, έναντι 13,80 εκατ. σάκων για την προηγούμενη περίοδο. Τέλος, τα αποθέματα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 12,039 εκατ. σακιά, σημαντικά μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ως αποτέλεσμα της μικρότερης παραγωγής σε πρωτογενές επίπεδο. Για την περίοδο 2005 / 2006, οι τελικές εκτιμήσεις αναφέρουν μια σημαντική μείωση στην παραγωγή της τάξεως των 7,50 εκατ. σάκων, εξαιτίας της μείωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων, σε συνδυασμό με την "off - year" περίοδο για τις ποικιλίες Robusta που θα ισχύσει φέτος. Η συνολική πρόσφορα της Βραζιλίας την περίοδο 2005 / 2006 προβλέπεται σε 48,139 εκατ. σακιά, μειωμένη κατά 13,14% σε ετήσια βάση. Τέλος, τα τελικά αποθέματα του εμπορεύματος στη Βραζιλία για την περίοδο 2005 / 2006 υπολογίζονται σε 9,709 εκατ. σακιά, σημαντικά μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.


> Η συνολική παραγωγή της Κολομβίας για το έτος 2007 θα κυμανθεί σε 11,600 εκατ. σακιά των 60 κιλών σύμφωνα με το Federcafe και το U.S.D.A., ενώ το έτος 2006 η παραγωγή εκτιμάται ότι ανήλθε σε 11,550 εκατ. σακιά. Η εν λόγω παραγωγή προήλθε από την ποικιλία arabica. Η δε συνολική προσφορά του 2006 εκτιμάται ότι θα εμφανίσει πτώση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, η συνολική προσφορά για το έτος 2005 εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στα 13,418 εκατ. σακιά των 60 κιλών έναντι 12,786 εκατ. σάκων το 2004. Επίσης, οι εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση για το έτος 2005, διαμορφούμενες στα 11,032 εκατ. σακιά των 60 κιλών, έναντι 10,154 εκατ. σάκων για την περίοδο 2004. Για το 2007, οι προβλέψεις του USDA αναφέρουν ότι η συνολική παγκόσμια παραγωγή θα διαμορφωθεί σε 123,643 εκατ. σακιά, αρκετά υψηλότερη από το 2006. Οι παγκόσμιες ποσότητες των χωρών για την περίοδο του 2007 προβλέπονται στα 92,819 εκατ. σακιά, ενώ τα τελικά αποθέματα για την περίοδο 2007 προβλέπονται στα 21,748 εκατ. σακιά, έναντι 20,480 εκατ. σάκων για την προηγούμενη περίοδο του 2006. Η παγκόσμια κατανάλωση του εμπορεύματος εκτιμάται σε 125,148 εκατ. σακιά, έναντι 117,069 εκατ. σακιά για το έτος 2006.


Ανάλυση:
Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης
Γεώργιος Α. Σαββάκης

  Περιεχόμενα
EDITORIAL 18 χρόνια περιοδικό «ΧΡΗΜΑ»
ΠPOTAΣEIΣ AΓOPAΣ: Επιχειρήσεις: Μπαίνοντας στην... τελική ευθεία των εξελίξεων
¶ρθρο: Πόσο ζοφερή είναι η οικονομική πραγματικότητα;
AΦIEPΩMA ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ-ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
AΦIEPΩMA ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
AΦIEPΩMA ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
AΦIEPΩMA ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
AΦIEPΩMA Ελλάδα-Κύπρος
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: Ανασκόπηση για το Μήνα Ιούνιο του 2006

 Όροι και προϋποθέσεις του site