Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2008                              

ΕΡΕΥΝΑ


Βιομηχανία "δύο ταχυτήτων"
η ελληνική τουριστική αγορά


Παρά το μεγάλο ποσοστό ζημιογόνων, στο σύνολό τους οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις βελτίωσαν τη κερδοφορία τους κατά τις χρήσεις 2006 και 2007, όπως προκύπτει από έρευνα της Stat Bank για τα οικονομικά αποτελέσματα των 795 μεγαλύτερων (βάσει κύκλου εργασιών) ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.


Σε «βιομηχανία δύο ταχυτήτων» έχει μεταβληθεί η ελληνική ξενοδοχειακή αγορά αφού το 58% των επιχειρήσεων εμφάνισε κέρδη και το 42% ζημιές. Αυτό προκύπτει από μεγάλη πανελλαδική έρευνα της Stat Bank στο δείγμα των 795 μεγαλύτερων (βάσει κύκλου εργασιών) ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Stat Bank, η οποία παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 μμ,  οι 461 επιχειρήσεις παρουσίασαν κερδοφόρο δραστηριότητα και οι 334  ζημιές κατά την τελευταία δημοσιευμένη  χρήση (2007).
Παρά το γεγονός ότι 334 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εμφάνισαν ζημιές κατά το 2007, στο σύνολό της η ελληνική ξενοδοχία κινήθηκε θετικά. Σύμφωνα με την έρευνα της Stat Bank, οι 795 μεγαλύτερες (βάσει κύκλου εργασιών) ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ενώ το 2005 είχαν παρουσιάσει συνολικές ζημιές  23,2 εκατομμύρια ευρώ, ένα χρόνο μετά – το 2006 – εμφάνισαν κέρδη της τάξεως του 1 εκατομμυρίου ευρώ ενώ το 2007 εμφάνισαν συνολικά κέρδη 82 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε δηλαδή μια συνεχή βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τις δύο τελευταίες χρήσεις. Το παραπάνω στοιχείο αποτελεί σαφή ένδειξη του γεγονότος ότι τα ελληνικά ξενοδοχεία – στη μεγάλη τους πλειοψηφία – εκμεταλλεύτηκαν το κλίμα που επικρατεί στον τουρισμό και βελτίωσαν τις οικονομικές τους επιδόσεις. Αποκαλυπτικά είναι τα συμπεράσματα της έρευνας της Stat Bank σύμφωνα με την οποία:


> Πρώτον, από τις 795 επιχειρήσεις του δείγματος οι 461 εμφάνισαν κέρδη και οι 334 ζημιές. Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι το ποσοστό των ζημιογόνων είναι μεγαλύτερο σε σχέση με άλλους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως είναι η βιομηχανία και το εμπόριο.


> Από τις 795 επιχειρήσεις του δείγματος οι 428 - ποσοστό 56,2% του δείγματος - παρουσίασαν καλύτερη πορεία. Συγκεκριμένα, οι 88 πέρασαν από ζημιογόνο χρήση το 2006 σε κερδοφόρο το 2007. Οι 221 κατόρθωσαν να αυξήσουν τα κέρδη τους και 119 μείωσαν τις ζημιές τους.


> Αντιστοίχως το 43,8% των εταιριών του δείγματος εμφάνισε επιδείνωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων.  Συγκεκριμένα, 151 εταιρίες εμφάνισαν μείωση κερδών, 89 επιχειρήσεις πέρασαν από κερδοφόρο σε ζημιογόνο δραστηριότητα και 126 εταιρίες αύξησαν τις ζημιές τους. Σύμφωνα με την έρευνα της Stat Bank, το ποσοστό των επιχειρήσεων που θα εμφανίσουν επιδείνωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, θα είναι υψηλότερο κατά το 2008. Αυτό θα εκφραστεί σε αύξηση του ποσοστού των ζημιογόνων επιχειρήσεων καθώς επίσης και σε περαιτέρω επιβάρυνση των υποχρεώσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Αυτό, σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς αναμένεται να οδηγήσει σε κλείσιμο κάποιων επιχειρήσεων καθώς επίσης και σε συγχωνεύσεις και εξαγορές άλλων επιχειρήσεων.


> Οι επιχειρήσεις του δείγματος διαχειρίστηκαν έναν συνολικό τζίρο της τάξεως των 2,58 δισ. ευρώ που ήταν αυξημένος κατά 7,34% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το ποσό αυτό αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της διεύρυνσης του ρόλου της ελληνικής ξενοδοχίας στην εθνική οικονομία. Αν στα 2,58 δισ. ευρώ συνυπολογίσει κανείς τον τζίρο που κάνουν τα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία, οι επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, οι εταιρίες θαλάσσιου τουρισμού καθώς επίσης και όλο το φάσμα των επιχειρήσεων που κινούνται γύρω από τον τουρισμό τότε ο συνολικός τζίρος κατατάσσει τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στις πλέον αναπτυσσόμενες της ελληνικής οικονομίας.


> Στον κλάδο επικρατεί έντονη συγκέντρωση δυνάμεων η οποία με αργά αλλά σταθερά βήματα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Ενδεικτικό είναι το παρακάτω γεγονός: οι εκατό μεγαλύτερες (βάσει τζίρου) ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διαχειρίστηκαν το 52% του συνολικού τζίρου των 795 εταιριών του δείγματος.


> «Συγκέντρωση» ωστόσο επικρατεί και στις… ζημιές: μόλις 15 εταιρίες εμφάνισαν συνολικές ζημιές της τάξεως των 76 εκατ. ευρώ όταν το σύνολο των ζημιογόνων εταιριών (334) του δείγματος (των 795) είχε συνολικές ζημιές  178 εκατ. ευρώ. Στη πραγματικότητα οι 15 αυτές εταιρίες επιβράδυναν αισθητά και τη πορεία του κλάδου.


Οι σημαντικότεροι "παίκτες"


Ας επιχειρήσουμε, όμως, να «φωτογραφήσουμε» ορισμένες από τις σημαντικότερες εταιρίες του κλάδου επισημαίνοντας εξ αρχής ότι πρόκειται για μεμονωμένες επιχειρήσεις.. Με δύο λόγια, τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την δυναμική των ομίλων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο όμιλος επιχειρήσεων του κ. Ν. Δασκαλαντωνάκη ή του κ. Σπ. Διβάνη μοιράζει τα αποτελέσματά του σε διαφορετικές εταιρίες. Έτσι, η παρούσα έρευνα αφορά στις ξεχωριστές εταιρίες.


> Μία εταιρία της αλυσίδας των Classical Hotels, που διευθύνεται από τον κ. Γιάννη Δασκαλαντωνάκη βρέθηκε στην πρώτη θέση του καταλόγου των επιχειρήσεων με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών. Πρόκειται για την επιχείρηση Ελληνική Τουριστική, που – μεταξύ άλλων - ελέγχει τα ξενοδοχεία  Athens Imperial, King George, Makedonia Palace και Egnatia.  Η επιχείρηση εμφάνισε τζίρο που προσέγγισε τα 45 εκατ. ευρώ. Η σημαντική αύξηση – περίπου κατά 19% του τζίρου της – δεν βοήθησε την επιχείρηση να εμφανίσει κερδοφορία αν και κατόρθωσε να μειώσει τις ζημιές της. Αντιστοίχως, οι συνολικές της υποχρεώσεις αυξήθηκαν από 116,3 εκατ. ευρώ σε 133,1 εκατ. ευρώ (2,9 φορές τον κύκλο εργασιών της). Ο κ. Γιάννης Δασκαλαντωνάκης  σε συνεργασία με την αδελφή του κα Τίνα Δασκαλαντωνάκη και υπό την αιγίδα του πατέρα τους κ. Νίκο Δασκαλαντωνάκη συνεχίζουν το πρόγραμμα επέκτασης και εκσυγχρονισμού των ξενοδοχείων πόλεως. Τα Classical Hotels αποτελούν την πρώτη ελληνική πολυεθνική αλυσίδα ξενοδοχείων .  Στην Αθήνα η αλυσίδα λειτουργεί τα ξενοδοχεία: King George Palace,  NJV Athens Plaza,  Athens Imperial, Baby Grand Hotel, Acropol, Grand O' Hotel, 2 Fashion House Hotel  και Vouliagmeni Suites. Στη Θεσσαλονίκη, το Makedonia Palace. Στη Λάρισα, το Larissa Imperial. Στην Καλαμάτα, το Filoxenia. Στην Αλεξανδρούπολη, το  Grand Hotel Egnatia. Στο Ρέθυμνο, το Plaza Spa  & Suites.  Ξενοδοχεία πόλεων διαθέτει η αλυσίδα στο Βελιγράδι, τη Βουδαπέστη και τη Σόφια.


> Σταθερά ανοδική πορεία ακολούθησε η εταιρία Κάραβελ Ξενοδοχεία ΑΕ, που διευθύνεται από τον κ. Σπ. Διβάνη. Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί μια από τις πιο νοικοκυρεμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας. Μετά από αύξηση 9% ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης διαμορφώθηκε στα 44,7 εκατ. ευρώ, γεγονός που επέτρεψε στη κερδοφορία της εταιρίας να αυξηθεί κατά 6,7% και να φτάσει τα 8,4 εκατ. ευρώ. Έτσι, η εταιρία κατέκτησε τη δεύτερη καλύτερη θέση από άποψη τζίρου και μια από τις πρώτες θέσεις στον κατάλογο της κερδοφορίας. Ταυτοχρόνως, η εταιρία ακολούθησε ένα εξαιρετικά συντηρητικό μοντέλο στο επίπεδο των υποχρεώσεων, γεγονός που την κατατάσσει στις πλέον υγιώς αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τους δέκα δείκτες της αξιολόγησης «Diamonds» της STAT BANK, η συγκεκριμένη επιχείρηση κατέλαβε την πρώτη θέση. Η οικογένεια Διβάνη συνέχισε να επενδύει στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του ξενοδοχειακού της δυναμικού. Τελευταίο απόκτημα του ξενοδοχειακού ομίλου Διβάνη είναι το Apollon Suites, που βρίσκεται στο Divani Apollon Palace & Spa στο Καβούρι. Στον όμιλο επιχειρήσεων Διβάνη εντάσσονται και μια σειρά ακόμη ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που ελέγχουν αντίστοιχες μονάδες.


> Η Ιονική Ξενοδοχειακή, που ανήκει στον όμιλο της Alpha Bank και η οποία εκμεταλλεύεται τα ξενοδοχεία Hilton, βρέθηκε στη τρίτη καλύτερη θέση από άποψη κύκλου εργασιών. Συγκεκριμένα, ο τζίρος της εταιρίας υπερέβη τα 41 εκατ. ευρώ. Το 2007 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης αφού τα κέρδη της αυξήθηκαν από 1,5 εκατ. ευρώ το 2006 σε 5,7 εκατ. ευρώ το 2007. Οι υψηλές πληρότητες του ξενοδοχείου κατά το 2007 σίγουρα έβαλαν τη σφραγίδα τους στη κερδοφορία της ξενοδοχειακής επιχείρησης.


> Η Ξενοδοχεία Λούης ΑΕ, που ελέγχεται από τον κύπριο επιχειρηματία κ. Κωστάκη Λοΐζου, αν και βρέθηκε στην τέταρτη καλύτερη θέση από άποψη τζίρου μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας, είδε ωστόσο τα οικονομικά της αποτελέσματα να βυθίζονται στις ζημιές. Οι δυσκολίες του ομίλου αποτυπώθηκαν στα αποτελέσματα της ξενοδοχειακής επιχείρησης που εμφάνισε ζημιές της τάξης των 24 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση του ομίλου  δείχνει να περιορίζει την παρουσία του στην ελληνική ξενοδοχεία. Αντιθέτως, συνεχίζονται τα επενδυτικά σχέδια που θα επιτρέψουν στον όμιλο Louis να εισέλθει στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Αιγύπτου.


> Ιδιαίτερα θετική εμφανίζεται η πορεία της Λάμψα ΑΕ που ελέγχει το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» στο Σύνταγμα της Αθήνας. Το ξενοδοχείο αυτό που διευθύνεται από τον κ. Tim Ananiadis, αύξησε για μια ακόμη χρονιά θεαματικά την κερδοφορία του. Έτσι, μετά από μια βελτίωση των κερδών κατά 31%, αυτά έφτασαν το επίπεδο των 7,5 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία Λάμψα, συμφερόντων Αδελφών Λασκαρίδη υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διεύρυνσης της παρουσίας της στον ξενοδοχειακό τομέα. Στα πλαίσια αυτά μετά την απόκτηση του ελέγχου ξενοδοχειακής μονάδας στη Σερβία, η διοίκηση της εταιρίας υπέγραψε συμφωνία με τον όμιλο επιχειρήσεων Σμπώκου για τον έλεγχο του Hilton Ρόδου. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σμπώκου είναι ένας από τους ταχύτερα και υγιέστερα αναπτυσσόμενους ξενοδοχειακούς ομίλους της χώρας και η συμμαχία του με τους αδελφούς Λασκαρίδη δημιουργεί θετικές προσδοκίες τόνωσης της υγιούς συγκέντρωσης της ελληνικής ξενοδοχίας.  Τόσο η Λάμψα όσο και οι επιχειρήσεις Σμπώκου έχουν μια στενή συνεργασία με τον πολυεθνικό ξενοδοχειακό κολοσσό Starwood, που έχει ουσιαστικό ρόλο στο μάνατζμεντ ελληνικών ξενοδοχείων.
> Η Ήλιος ΑΕ του ομίλου επιχειρήσεων του κ. Παντελή Μαντωνάκη βρέθηκε στην έκτη θέση από άποψη τζίρου και στην έβδομη από άποψη κερδών μεταξύ όλων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας. Η συγκεκριμένη εταιρία, που ελέγχει τα ξενοδοχεία του ομίλου στην Ελούντα της Κρήτης εμφάνισε το 2007 καθαρά κέρδη 7 εκατ. ευρώ έναντι 9 εκατ. ευρώ το 2006. Η άλλη μεγάλη εταιρία του ομίλου – η Αττικός Ήλιος που διαχειρίζεται το Grand Resort Lagonissi – εμφάνισε περαιτέρω αύξηση των ζημιών της από 2,1 σε 5,8 εκατ. ευρώ.


> Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Αθήναιον και Εσπέρια βρέθηκαν στις επόμενες θέσεις από άποψη κύκλου εργασιών. Η μεν ξενοδοχειακή επιχείρηση Εσπέρια, που ελέγχει αλυσίδα ξενοδοχείων στη Ρόδο, εμφάνισε αύξηση κερδών 38%. Η δε ξενοδοχειακή επιχείρηση Αθήναιον που ελέγχει το αθηναϊκό ξενοδοχείο InterContinental  αύξησε τα κέρδη κατά 13,5% για να φτάσει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ας σημειωθεί, ότι το ξενοδοχείο InterContinental, που διευθύνεται από τον κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο, έχει και τη διαχείριση του μεγάλου συνεδριακού κέντρου της Εθνικής Ασφαλιστική που συνορεύει με το ξενοδοχείο.


> Ανοδική εμφανίζεται η πορεία της Aldemar που ελέγχεται από την οικογένεια του κ. Νίκου Αγγελόπουλου και στο τιμόνι της οποίας βρίσκεται ο γιος κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος. Η επιχείρηση αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 6,24% για να φτάσει τα 32,5 εκατ. ευρώ. Η κερδοφορία της επιχείρησης υποχώρησε ενώ σε σχετικά υψηλά επίπεδα κινούνται και οι συνολικές της υποχρεώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος είναι πρωτοπόρος  στον τομέα της θαλασσοθεραπείας (spa), αφού η διοίκησή του πρώτη άνοιξε – κατά το 1997 - το μεγάλο αυτό κεφάλαιο για τον ελληνικό τουρισμό. Το ελληνικό πρωτοποριακό προϊόν των πολυτελών διακοπών ευεξίας της Aldemar  βραβεύτηκε από το θεσμό των Παγκόσμιων Τουριστικών Βραβείων (World Travel Awards).  Συγκεκριμένα, το Royal Mare Thalasso στην Χερσόνησο της Κρήτης και το Olympian Village στη Σκαφιδιά Ηλείας, ανακηρύχθηκαν τα καλύτερα στον κόσμο: Τo Royal Mare Village & Thalasso απέσπασε τον τίτλο της καλύτερης ξενοδοχειακής μονάδας με κέντρο θαλασσοθεραπείας στον κόσμο (World's Leading Thalasso & Spa Resort 2007) για δεύτερη χρονιά (World's Leading Thalasso & Spa Resort 2006). Επίσης, το Olympian Village, έχοντας κατακτήσει για δύο χρονιές την Ευρώπη (Europe's Leading Spa Resort) το 2006 και τον Οκτώβριο του 2007, διακρίνεται τώρα και με τον τίτλο της καλύτερης ξενοδοχειακής μονάδας με κέντρο spa στον κόσμο (World's Leading Spa Resort 2007).


> Σταθερά ανοδική  εμφανίζεται και η πορεία της επιχείρησης ΣΑΝΗ που ελέγχεται από τους αδελφούς Σταύρο και Ανδρέα Ανδρεάδη και τον κ. Φωκίωνα Ζησιάδη. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα που διαθέτει ξενοδοχεία, βίλες, πολυτελείς σουίτες, μπαγκαλόους, μαρίνα, τουριστικό χωριό, καταστήματα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, συνεδριακούς χώρους. Στην πραγματικότητα το ξενοδοχειακό συγκρότημα Sani αποτελεί την πρώτη περιοχή ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Στην τελευταία της χρήση η ΣΑΝΗ ΑΕ αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 8,82% για να φτάσει 31,2 εκατ. ευρώ και τα καθαρά της κέρδη κατά 11,4% για να φτάσει τα 4,7 εκατ. ευρώ. Σε ενοποιημένη βάση ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου ΣΑΝΗ αυξήθηκε από 38,86 εκατομμύρια ευρώ  το 2006 σε 46,61 εκατομμύρια ευρώ το 2007 εμφανίζοντας μια αύξηση της τάξεως του 20%. Αντιστοίχως, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν από 4,98 εκατ. ευρώ το 2006 σε 5,39 εκατ. ευρώ το 2007 εμφανίζοντας αύξηση 8,2%.   Τελευταίες επενδυτικές κινήσεις της διοίκησης της ΣΑΝΗ ΑΕ είναι η δημιουργία των Asterias Suites και του Spa. Ας σημειωθεί οι συγκεκριμένες μονάδες προσφέρουν ένα ιδιαίτερα ποιοτικό τρόπο διαμονής που αναδεικνύει έντονα τον πολιτισμό αυτής της χώρας. Σημαντικό στοιχείο αυτής της επιλογής είναι το ετήσιο διεθνές φεστιβάλ που διοργανώνεται στη Σανη Χαλκιδικής και στο οποίο λαμβάνουν μέρος σημαντικοί έλληνες αλλά και ξένοι καλλιτέχνες. Η διοργάνωση αυτή ξεπερνά  κατά πολύ τα όρια της ξενοδοχειακής μονάδας έχοντας ήδη μετατραπεί σε θεσμό για την ευρύτερη περιοχή.


> Η νέα αύξηση κερδών της Μήτσης Company Ξενοδοχεία Ελλάδος αποτελεί απόδειξη περαιτέρω βελτίωσης των επιδόσεων του ομίλου, ο οποίος συνέχισε και κατά το 2007 την πορεία ανάπτυξής του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος που ελέγχεται και διευθύνεται από τον κ. Κων/νο Μήτση διαθέτει 9 εταιρίες, στις οποίες ανήκουν τα 19 ξενοδοχεία της Mitsis Hotels. Ας σημειωθεί ότι μετά την εξαγορά του ξενοδοχείου Sofitel Athens Airport στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αντί του ποσού των 53 εκατ. ευρώ, ο όμιλος Μήτση υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο  65 εκατ. ευρώ στο ξενοδοχείο  Ammos της Κω. Η χρηματοδότη των επενδυτικών σχεδίων της εταιρίας αποτυπώνεται στην μεγάλη αύξηση των υποχρεώσεων της εν λόγω επιχείρησης κατά 47,7%. Συγκεκριμένα, οι συνολικές υποχρεώσεις της Μήτσης αυξήθηκαν από 33,7 εκατ. ευρώ το 2006 σε 49,8 εκατ. ευρώ το 2007.


> Αυξημένος κατά 9,23% ο κύκλος εργασιών και αισθητά μειωμένα εμφανίζονται τα καθαρά κέρδη της ξενοδοχειακής επιχείρησης Χανδρή Ελλάς Ξενοδοχεία ΑΕ. Ας σημειωθεί ότι στον όμιλο Χανδρή υπάγονται 4 ξενοδοχειακές μονάδες. Πρόκειται για τα: Chandris Metropolitan Hotel, Corfu Chandris Hotel, Dassia Chandris Hotel and Chios Chandris Hotel. Ο εκσυγχρονισμός των τεσσάρων αυτών μονάδων απαίτησε επενδυτικά κεφάλαια πολλών εκατ. ευρώ. Ας σημειωθεί ότι το 2009, η διοίκηση του ομίλου Χανδρή προγραμματίζει το άνοιγμα νέας ξενοδοχειακής μονάδας στη Θεσσαλονίκη. Το νέο ξενοδοχείο θα είναι κοντά στο ψυχαγωγικό συγκρότημα Mylos και θα έχει δυναμικότητα 212 πολυτελών δωματίων.  Ο όμιλος Χανδρή έχει μια πολύχρονη και συνεχώς διευρυνόμενη παρουσία στις ξένες αγορές ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνει σε αγορές όπως, η ρωσική.


> Η εταιρία «Αστέρας» Βουλιαγμένης  είναι στην επόμενη θέση του καταλόγου των εταιριών με τον υψηλότερο τζίρο. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του «Αστέρα» αυξήθηκε κατά 3,2% για να φτάσει τα 26,8 εκατ. ευρώ. Στο συγκρότημα αυτό που ανήκει στην Εθνική τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο διαχειρίζεται η Starwood, ευρίσκεται σε εξέλιξη ένα ευρύ πρόγραμμα αναδιάρθρωσης όλων των λειτουργειών, που ήδη αποδίδει καρπούς. Στα πλαίσια αυτά κατά την τελευταία χρήση έχει υπάρξει αισθητή μείωση ζημιών. Ταυτοχρόνως, στο συγκρότημα βρίσκεται σε εξέλιξη ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα. Στα πλαίσια αυτά έχει ολοκληρωθεί το νέο κέντρο θαλασσοθεραπείας του «Αρίωνα» (μιας εκ των τριών μονάδων του συγκροτήματος) ενώ ολοκληρώνεται η ανανέωση των μπαγκαλόους.


> Την εποπτεία του επενδυτικού προγράμματος έχει ο κ. Πολυχρόνης Γριβέας που στο αμέσως επόμενο διάστημα συντονίζει τις προσπάθειες για τις εκτεταμένες ανακαινίσεις του ξενοδοχείου Αφροδίτη (θα μετατραπεί σε W Aphrodite)  και τη δημιουργία του νέου συνεδριακού κέντρου. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του «Αστέρα» είναι της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ.


Επενδυτικά προγράμματα


Παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εμφανίζει ζημιογόνο δραστηριότητα, η ελληνική ξενοδοχία συνεχίζει την επενδυτική της δραστηριότητα. Στα πλαίσια αυτά σημαντικά κεφάλαια διατίθενται από την πλευρά της Πολιτείας για τη στήριξη του στρατηγικού αυτού τομέα της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, στα πλαίσια αυτά αξίζει να σημειωθεί ότι:
Πρώτον, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για τη νέα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ), με συνολικούς (κοινοτικούς και εθνικούς) πόρους που ξεπερνούν τα 36 δισ. ευρώ, κατευθύνει πάνω από το 80% των αναπτυξιακών δράσεών του στην ελληνική περιφέρεια. Το γεγονός αυτό σε μεγάλο βαθμό θα ενισχύσει και την τουριστική οικονομία.
Δεύτερον, το νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» αυξάνει σημαντικά τους πόρους για την Τουριστική Ανάπτυξη.
Τρίτον, ο  νέος Αναπτυξιακός Νόμος στηρίζει τουριστικές επενδύσεις σ’ ολόκληρη τη Χώρα. Ας σημειωθεί ότι, έως σήμερα, έχουν εγκριθεί συνολικά, περίπου, 880 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων στον τομέα του Τουρισμού και έχουν ωφεληθεί γύρω στις 6.000 τουριστικές επιχειρήσεις.
Μεγάλα επενδυτικά προγράμματα «τρέχουν» μια σειρά επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων – εκτός από τις προαναφερθείσες - σημαντικές επενδύσεις υλοποιούν και οι παρακάτω εταιρίες:


> Ο όμιλος επιχειρήσεων Σμπώκου υλοποίησε την τελευταία διετία συνολικές επενδύσεις ύψους 40 εκατ. ευρώ. Αυτές αφορούν στο Village Heights, ένα ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων στην Άνω Χερσόνησο, τον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου resort Agapi Beach στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, την στρατηγικής σημασίας σε διπλανή έκταση από το Blue Palace και τον πλήρη εκσυγχρονισμό του Cretan Malia Park.  Η τελευταία επιχειρηματική απόφαση του ομίλου είναι αυτή που αφορά στο Hilton Ρόδου. Όπως είναι γνωστό, το ξενοδοχείο αυτό που  ανήκει στην εταιρία Τουριστικά Θέρετρα ΑΕ πέρασε στην ιδιοκτησία των επιχειρήσεων Λάμψα ΑΕ και του ομίλου Sbokos Hotels. Οι δύο επιχειρήσεις ελέγχουν από 50% της ξενοδοχειακής μονάδας της Ρόδου. Το συνολικό τίμημα συναλλαγής για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρίας Τουριστικά Θέρετρα ΑΕ ανήλθε σε 35,5 εκατ. ευρώ.


> Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η υλοποίηση της μεγάλης επένδυσης στην ΠΟΤΑ Μεσσηνίας από την TEMES SA, που ελέγχεται από τον όμιλο επιχειρήσεων του εφοπλιστή κ. Β. Κωνσταντακόπουλου. Πρόκειται  για το μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο που πραγματοποιείται αυτή την περίοδο στη τουριστική οικονομία και το οποίο δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη επένδυση αλλά στην ολοκλήρωσή της αναμένεται να δημιουργήσει νέο τουριστικό προορισμό στη χώρα (Πύλος και Ρωμανός της Δυτ. Πελοποννήσου). Μιλάμε για μια πολυσύνθετη επένδυση αφού στις εν λόγω περιοχές θα χτιστούν μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μπαγκαλόους, τουριστικά χωριά, γήπεδα γκολφ, συνεδριακά κέντρα, κλπ. Την ευθύνη υλοποίησης του έργου έχει ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντόπουλος ενώ το τεράστιο κατασκευαστικό έργο έχει ανατεθεί στον Άκτωρα.


> Σημαντικές επενδύσεις γίνονται και από μικρότερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών ενδιαφέρουσα είναι επένδυση που υλοποιεί η Alkyon Resort Hotel, που διευθύνεται από τον κ. Γ. Πολίτη και το οποίο αφορά στη μονάδα στο Βραχάτι Κορινθίας. Μετά την υλοποίηση επενδύσεων 9 εκατ. ευρώ, η διοίκηση της επιχείρησης ξεκίνησε νέο επενδυτικό σχέδιο  17,2 εκατ. ευρώ. Αυτό αφορά στη δημιουργία 26 νέων σουιτών, spa, συνεδριακού κέντρου, πισίνες, εστιατορίου, κ.λπ.


> Σημαντικές προσδοκίες για την περαιτέρω ανάπτυξης της Κρήτης αλλά και ολόκληρου του ελληνικού τουρισμού  δημιουργούνται από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της βρετανικής Minoan στο Κάβο Σίδερο στο Λασίθι. Η επένδυση αυτή είναι συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ.


> Στον όρμο Φανερωμένης στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης η εταιρία Ικτίνος προωθεί σύνθετη τουριστική επένδυση, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος, συνεδριακού κέντρου και Spa. Στην ίδια περιοχή η J&P Development υλοποιεί ως σύμβουλος ανάπτυξης της Εταιρίας Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης  έργα σε έκταση 4 χιλ. στρεμμάτων.

  Περιεχόμενα
Editorial
Επενδύσεις Προτάσεις Αγοράς
Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ - South-East Europe Investment Conference 2008
Αφιέρωμα: Asset Managemnet
Αφιέρωμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αφιέρωμα: Αμυντική Βιομηχανία
Αφιέρωμα: Αγορά Διαδικτύου
Επικαιρότητα
Φάκελοι
¶ρθρο: Προβλέπονται συγχωνεύσεις ευρωπαϊκών τραπεζών
Αποκλειστικότητα Euromoney - Πώς τα κατάφερε η Goldman Sachs:Στη διαχείριση κινδύνου "παίζει μπάλα" μόνη της
Αποκλειστικότητα Euromoney: Η κρίση των ακινήτων, γόνιμο έδαφος για τα Κρατικά Επενδυτικά Κεφάλαια
¶ρθρο: Η μετάβαση στα ΔΠΧΠ και η επίδρασή της στις εταιρίες του κλάδου τεχνολογίας του ΧΑ
Έρευνα της Stat Bank: ¶νω των 11 δισ. ευρώ ο τζίρος της αγοράς αυτοκινήτου
Έρευνα: Βιομηχανία "δύο ταχυτήτων" η ελληνική τουριστική αγορά
Επενδυτικά Θέματα
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της Αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site