Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2008                              

Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους


Marfin Investment Group: 
Αύξηση κεφαλαίου 5 δισ. ευρώ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Marfin Investment Group ("MIG") αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που θα διεξαχθεί στις 27 Οκτωβρίου 2008 με βασικό θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
Στη Γενική Συνέλευση που θα λάβει τις τελικές αποφάσεις πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 5.004.000.000 ευρώ με την έκδοση 834.000.000 νέων μετοχών με τιμή διάθεσης 6 ευρώ ανά μετοχή.
Εφόσον η Γενική Συνέλευση των μετόχων δώσει τις απαραίτητες εγκρίσεις οι νέες μετοχές θα διατεθούν με την διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) σε στρατηγικούς ή/και θεσμικούς επενδυτές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η MIG πραγματοποίησε αύξηση κεφαλαίου κατά 5,2 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2007. Κάνοντας έγκαιρη διάγνωση των δυσμενών διεθνών οικονομικών εξελίξεων άλλαξε την επενδυτική της πολιτική από τον Οκτώβριο του 2007 και πέτυχε να διατηρήσει τα κεφάλαια των μετόχων της (preserved shareholders equity) ενώ σήμερα βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση αφού περάν από επενδύσεις σε εταιρίες ηγέτιδες που δραστηριοποιούνται σε «αμυντικούς» τομείς (όπως Τρόφιμα, Υγεία κ.λπ.) έχει σχεδόν μηδενικό δανεισμό και ρευστότητα της τάξεως του 1 δισ. ευρώ ενώ και οι εταιρίες του Ομίλου της διαθέτουν πλεονάζουσα ρευστότητα της τάξεως των 350 εκατ. ευρώ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG θεωρεί ότι η περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρίας θα της επιτρέψει να εκμεταλλευτεί πλήρως τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με προτεραιότητα τον Τραπεζικό τομέα και τις συγκεντρώσεις  (consolidation) που θα επακολουθήσουν.


ΥΧΥΧΥ


Intracom Telecom:
Έργο στην Ινδία σε χρόνο ρεκόρ
H Intracom Telecom, μέλος του επιχειρησιακού τομέα τηλεπικοινωνιακών λύσεων της Sitronics, ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου που αφορούσε στην εγκατάσταση συστημάτων ραδιοζεύξεων (Intralink) στην Shyam Telelink Limited.
Στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης ύψους 5,7 εκατ. δολαρίων, η Intracom Telecom προμήθευσε, εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία συστήματα ραδιοζεύξεων (radio-relay links), επεκτείνοντας έτσι το δίκτυο της Shyam Telelink στην περιοχή του Rajasthan. Η εκτέλεση των εργασιών ολοκληρώθηκε σε μόλις 3 μήνες.


ΥΧΥΧΥ


Sciens Διεθνής Συμμετοχών:
Αύξηση ιδίων κεφαλαίων
Η Sciens Διεθνής Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των επενδύσεων και συμμετοχών, με εξειδίκευση στην επένδυση και διαχείριση εναλλακτικών επενδύσεων (Alternative Asset Management), έχοντας ως στόχο την επίτευξη μέσων ετήσιων αποδόσεων της τάξεως 10%-15% επί των επενδύσεών της. Για την επίτευξη του στόχου της η Sciens Διεθνής Συμμετοχών Α.Ε. επιδιώκει να επενδύει κυρίως  σε εταιρίες στις οποίες μπορεί να συμμετέχει ή να ελέγχει τη διοίκηση, τη λειτουργία και τις ταμειακές τους ροές.
Οι τομείς των εναλλακτικών επενδύσεων του Ομίλου της Sciens Διεθνής Συμμετοχών Α.Ε καθώς και οι βασικές επενδύσεις ανά τομέα που παρουσιάσθηκαν είναι ως ακολούθως:
A. Ιδιωτικές συμμετοχές και χρηματοδοτήσεις (private equity & private debt) που περιλαμβάνουν:
i) άμεσες συμμετοχές, με κυριότερες τις επενδύσεις στις Club Hotel Casino Loutraki (7%) και Oceanus Reinsurance (100%),
ii) έμμεσες συμμετοχές μέσω του επενδυτικού κεφαλαίου Sciens Special Situation Master Fund, το οποίο κατείχε 23 επενδυτικές θέσεις στις 30.06.08. Το Sciens Special Situation Master Fund πρόσφατα απέκτησε επιπλέον 9,4% της Club Hotel Casino Loutraki και το 17% της εταιρίας παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ Next Solar.
B. Επενδυτικά κεφάλαια (Funds of hedge funds) με κύριες επενδύσεις το
i) Sciens CFO I (79%) και
ii) Sciens International Fund of Funds (12%)
C. Εταιρίες διαχείρισης επενδύσεων με κύριες επενδύσεις σε:
i) Apollo Aviation (50%)
ii) Diolkos Real Estate Management (48%)
iii) SREO Management (50%)
Κατά την διάρκεια της παρουσίασης αναλύθηκαν τα αποτελέσματα και η οικονομική κατάσταση του Ομίλου με βάση κυρίως τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία του Α’ εξαμήνου του 2008. Επίσης παρουσιάσθηκαν οι κυριότερες εξελίξεις σε κάθε τομέα δραστηριοποίησης.
Συνοπτικά και σε επίπεδο ομίλου τα μεγέθη του Α’ εξαμήνου 2008 διαμορφώθηκαν:
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου και της Εταιρίας κατά τη τελευταία τριετία, τα οποία στις 30.06.08 ανήλθαν σε 221.330 χιλ. ευρώ για τoν Όμιλο και 233.802 χιλ. ευρώ για την Εταιρία, καθώς κατέγραψαν τετραπλασιασμό σε σχέση με τα επίπεδα του 2005. Η σημαντική ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας προέρχεται κυρίως από την απορρόφηση της Δίολκος ΑΕΕΧ μέσα στο 2006 αλλά και από τη πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 128,1 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2007.
Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2008 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 64,8 εκατ. ευρώ οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από τα αντληθέντα κεφάλαια της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.


ΥΧΥΧΥ


Κορρές Φυσικά Προϊόντα :
Ανάπτυξη σε νέες αγορές
Η εταιρία Κορρές Φυσικά Προϊόντα, παρουσίασε στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, την πορεία των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και των οικονομικών της μεγεθών, καθώς και την στρατηγική ανάπτυξής της  στο μέλλον.
Παρουσιάσθηκε το επιχειρηματικό πλάνο ανάπτυξης της εταιρίας τονίζοντας τους βασικούς παράγοντες που συντέλεσαν στην μέχρι σήμερα πορεία της, όπως είναι η εμπειρία της στην αξιοποίηση των βοτάνων και φυσικών συστατικών, η μεγάλη έμφαση που δίνει στην έρευνα και ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων προϊόντων, η αυξημένη ικανότητά της να ενισχύει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας καθώς και οι πολύ σημαντικές συνεργασίες που διατηρεί με τοπικούς συνεταιρισμούς και οργανισμούς.
Στο πλαίσιο της διαρκούς έρευνάς της για νέες καινοτόμες παραγωγικές μεθόδους, η εταιρία αναφέρθηκε στη νέα παραγωγική μονάδα εκχυλίσεων, που θα λειτουργήσει εντός του 2009, με στόχο την αξιοποίηση των ιδιοτήτων των ενδημικών βοτάνων της ελληνικής χλωρίδας. Η συγκεκριμένη επένδυση θα αποτελέσει μια σημαντική πηγή δημιουργίας νέων προϊόντων.
Επιπλέον η εταιρία παρουσίασε την πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2008: 
- Αύξηση κατά 49,4% των  ενοποιημένων πωλήσεων σε 25,6 εκατ. ευρώ από  17,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο 2007
- Αύξηση κατά 48,3% των μικτών κερδών σε 16,4 εκατ. ευρώ από 11,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο 2007
- Αύξηση κατά 29,8% του ενοποιημένου EBITDA σε 5,1 εκατ. ευρώ από 4,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2007
- Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) αυξήθηκαν κατά 25,7% σε 2,6 εκατ. ευρώ από 2,1 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2007
Η Διοίκηση αναφέρθηκε στη δυναμική ανάπτυξη της Κορρές στο εξωτερικό (28,8% των συνολικών πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2008 από 13,8% την αντίστοιχη περσινή περίοδο) και στην ενίσχυση της παρουσίας της μέσω του δικτύου των καταστημάτων Κορρές και των shop in shop σημείων.
Τέλος ο Πρόεδρος της εταιρίας, κ. Γιώργος Κορρές, παρουσίασε την στρατηγική ανάπτυξης της εταιρίας για τα επόμενα χρόνια η οποία θα κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες α) Εστίαση σε συγκεκριμένες αναπτυγμένες αγορές του εξωτερικού όπως Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Αμερική και Ιαπωνία με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της, β) ανάπτυξη μέσω δημιουργίας νέων προϊόντων και γ)  επέκταση σε νέες προϊοντικές κατηγορίες.
Σήμερα, η Κορρές Φυσικά Προϊόντα  διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο 500 καινοτόμων προϊόντων, με σημαντική θέση τόσο στην Ελληνική αγορά, σε περίπου 5.600 φαρμακεία, όσο και στο εξωτερικό σε 30 χώρες με παρουσία σε επώνυμα πολυκαταστήματα και μέσω του δικτύου stand alone stores & shop in shop που σήμερα λειτουργούν διεθνώς.


ΥΧΥΧΥ


Jumbo: 
Αύξηση κερδοφορίας
Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 403,95 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 17,88% σε σχέση με 342,68 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος κατάφερε να πετύχει αυτή την εξαιρετική επίδοση κυρίως με την συμβολή των καταστημάτων της Ελλάδας και του υπερ-καταστήματος της Βουλγαρίας καθώς η συνεχιζόμενη αρρυθμία στα λιμάνια δυσκόλεψε την επίτευξη ανάλογων εξαιρετικών επιδόσεων και στην Κύπρο.
Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 54,44% έναντι 53,24% της προηγούμενης χρήσης ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 125,62 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 19,01% σε σχέση με 105,55 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρήση. Η βελτίωση αυτή επιτεύχθηκε παρά την αύξηση των εξόδων λόγω της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του ομίλου με την εισαγωγή νέων υπερκαταστημάτων αλλά και της κατάστασης που επικράτησε στα λιμάνια της χώρας κατά τη διάρκεια της χρήσης καθώς και στις οδικές μεταφορές. Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 110,73 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 20,61% ενώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 82,51 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 21,50% έναντι αύξησης 21,42% που ήταν η τελευταία εκτίμηση της διοίκησης. Υπενθυμίζεται ότι τα καθαρά κέρδη του ομίλου επιβαρύνθηκαν με επιπλέον φορολογία ύψους 1,4 εκατ. ευρώ που υποχρεώθηκε να καταβάλει για το αποθεματικό που είχε σχηματίσει βάσει του Ν.3220/2004.
Η διοίκηση της εταιρίας θα προτείνει φέτος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2008, μέρισμα 40 λεπτών ανά μετοχή, αυξημένο κατά 25% σε σχέση με πέρσι. Επίσης, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει αποφασίσει να προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, τη λήψη απόφασης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 84.864.301,20 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση όλων των έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων ποσού 54.555.622,20 ευρώ και μέρους του εκτάκτου αποθεματικού της χρήσης 2007/2008 από κέρδη εις νέον, ποσού 30.308.679 ευρώ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 60.617.358 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,40 ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρίας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) υφιστάμενη.


ΥΧΥΧΥ


F.G. Europe:
Καλό μέρισμα και φέτος
Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων που διοργανώνει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών πραγματοποιήθηκε στις, 17 Σεπτεμβρίου 2008, παρουσίαση του Ομίλου της F.G. EUROPE AE.
Η παρουσίαση έγινε από τον Πρόεδρο του Ομίλου, κ. Γεώργιο Φειδάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Παντούση και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και Υπεύθυνο Επενδυτικών Σχέσεων και Σχέσεων Μετόχων, κ. Ευάγγελο Λιανόπουλο.
Οι εκπρόσωποι της εταιρίας παρουσίασαν τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου του 2008, αναφέρθηκαν εκτενώς στην ιδιαίτερα θετική μέχρι σήμερα πορεία του Ομίλου, στην υψηλή κερδοφορία που οδήγησε στη διανομή προμερίσματος ποσού 0,12 ευρώ ανά μετοχή, έναντι των κερδών χρήσεως 2008, καθώς και στις εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων του Ομίλου, για το σύνολο του 2008.
Συμπερασματικά το Α΄ εξάμηνο:
- Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής, ανήλθαν σε 87,87 εκατ. ευρώ έναντι 84,00 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 4,61%.
- Οι πωλήσεις κλιματιστικών αυξήθηκαν κατά 34% ανερχόμενες σε 69,31 εκατ. ευρώ έναντι 51,77 εκατ. ευρώ αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007.
- Οι πωλήσεις κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 51%, ανερχόμενες σε 47,40 εκατ. ευρώ έναντι 31,55 εκατ. ευρώ του Α΄ εξαμήνου του 2007.
- Οι εξαγωγές κλιματιστικών του ανήλθαν σε 21,91 εκατ. ευρώ έναντι 20,42 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2007, σημειώνοντας αύξηση 7%.
- Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών Eskimo και Sharp ανήλθαν σε 4,29 εκατ. ευρώ  έναντι 5,46 εκατ. ευρώ αυτών του εξαμήνου του 2007 μειωμένες κατά 21%.
- Οι πωλήσεις των Consumer Electronics της Sharp μειωμένες κατά 21%, ανήλθαν σε 3,42 εκατ. ευρώ έναντι 4,35 εκατ. ευρώ αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007.
- Μείωση κατά 52% ( στα 10,85 εκατ. ευρώ έναντι 22,42 εκατ. ευρώ), σημείωσαν οι πωλήσεις της κινητής τηλεφωνίας, στο πλαίσιο της ακολουθούμενης από την εταιρία πολιτικής συρρίκνωσης της καρτοκινητής.
Η σημαντική κατά 25% αύξηση των πωλήσεων των Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών από τη μητρική εταιρία, τα μεγέθη της οποίας διαμορφώνουν κατά κύριο λόγο τα μεγέθη και την κερδοφορία του Ομίλου, είχε ως αποτέλεσμα:
- Την αύξηση κατά 66,24% στα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA) του Ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 19,04 εκατ. ευρώ έναντι 11,13 εκατ. ευρώ του Α΄ εξαμήνου του 2007, διαμορφούμενα ως ποσοστό επί των πωλήσεων σε 21,50% έναντι 13,58% των αντίστοιχων του Α΄ εξαμήνου του 2007.
- Την αύξηση κατά 63,41%, των καθαρών προ φόρων κερδών σε 16,68 εκατ. ευρώ έναντι 10,21 εκατ. ευρώ των αντίστοιχων κερδών του Α΄ εξαμήνου του 2007, διαμορφώνοντας το  δείκτη Κέρδη προ Φόρων / Πωλήσεις σε 18,84% έναντι 12,10%, αυτού του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007.
- Την αύξηση κατά 74,43%, των καθαρών μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Κερδών του Ομίλου, τα οποία ανήλθαν το εξάμηνο του 2008 σε 12,33 εκατ. ευρώ έναντι 7,07 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007.
Για το σύνολο του 2008 η Διοίκηση του Ομίλου αναθεώρησε τις αρχικές της προβλέψεις, εκτιμώντας ότι :
- Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου, ελαφρώς μειωμένα έναντι του 2007 (κατά 3,35%), θα ανέλθουν σε 149,30 εκατ. ευρώ.
- Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA), θα αυξηθούν κατά 23,65% και θα ανέλθουν σε 27,50 εκατ. ευρώ έναντι 22,24 εκατ. ευρώ (των αναμορφωμένων βάσει της υπ΄αριθμόν 34 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ) του 2007,  διαμορφούμενα ως ποσοστό επί των πωλήσεων σε 18,42% έναντι 14,40% αυτών του 2007.
- Τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να ανέλθουν σε 21,60 εκατ. ευρώ έναντι 18,57 εκατ. ευρώ του 2007, αυξημένα κατά 16,32%.
- Τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου, αναμένεται να ανέλθουν σε 16,20 εκατ. ευρώ έναντι 13,23 εκατ. ευρώ του 2007 σημειώνοντας αύξηση κατά 22,45%.
Τέλος, αναφέρθηκε ότι η Διοίκηση εξετάζει τρόπους αξιοποίησης στοιχείων του Ενεργητικού για τη μείωση του Τραπεζικού δανεισμού. Η καλή πορεία και η υψηλή κερδοφορία του Ομίλου, δημιουργούν τις προϋποθέσεις, εν μέσω αρνητικής διεθνούς συγκυρίας, για καταβολή ικανοποιητικού μερίσματος για το 2008 στους μετόχους της εταιρίας, σε συνέχεια της καταβολής το μήνα Αύγουστο, προμερίσματος ποσού 0,12 ευρώ  ανά μετοχή.


ΥΧΥΧΥ


Μarfin Egnatia Bank:
Πρώτο ISO 9001:2000 σε τράπεζα
H Μarfin Egnatia Bank ανακοινώνει ότι είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα, που έλαβε πιστοποίηση διαδικασιών προμηθειών και αγορών κατά ISO (International Organization for Standardization) 9001:2000.
Η πιστοποίηση, η οποία έγινε βάσει διεθνών προτύπων και διαδικασιών, αποσκοπεί στη θέσπιση διάφανων διαδικασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή αξιολόγηση των προμηθευτών και των αγαθών που διαθέτουν. Το σύστημα προμηθειών της τράπεζας επιτρέπει την ισχυρή τεκμηρίωση των όποιων αποφάσεων, καθώς και την εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών υλοποίησης. Οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και η τακτική επαναξιολόγηση των προμηθευτών όσο και των αγαθών, εκτιμάται ότι θα ωθήσουν στη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Μarfin Egnatia Bank.


ΥΧΥΧΥ


Άλφα Γκρίσιν Infotech:
Στην αγορά της Ρουμανίας
Η Ανώνυμη Εταιρία Συστημάτων Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Αξιοποίησης Ακινήτων Άλφα Γκρίσιν Infotech ΑΕ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου για ενδυνάμωση της θέσης της στην περιοχή της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, σε τομείς με υψηλά περιθώρια κερδοφορίας, όπως αυτός του real estate, προχώρησε στην εξαγορά του 100% των μετοχών της ρουμάνικης εταιρίας ZH Real Estate Construction SRL με έδρα το Βουκουρέστι.
Η ZH Real Estate Construction SRL δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων (real estate) και στην ιδιοκτησία της ανήκει οικόπεδο 65.615 τ.μ. στην περιοχή Tunari του Βουκουρεστίου, η οποία θεωρείται μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στη ρουμανική πρωτεύουσα. Η Άλφα Γκρίσιν Infotech προτίθεται να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές για την λήψη άδειας κατασκευής οικιστικού συγκροτήματος αυτόνομων κατοικιών συνολικής επιφάνειας 65.000 τ.μ.
Η εξαγορά της ZH Real Estate Construction SRL πραγματοποιήθηκε μέσω της απευθείας απόκτησης του 50% των μετοχών της εταιρίας από την Άλφα Γκρίσιν Infotech ΑΕ και της παράλληλης απόκτησης κατά 100% της κυπριακής εταιρείας Ivanka Holdings Limited στην οποία ανήκει το υπόλοιπο 50%.
Το συνολικό κόστος της εξαγοράς ανέρχεται σε 1.427.500 ευρώ και καλύφθηκε από ίδια και δανειακά κεφάλαια της Άλφα Γκρίσιν Infotech ΑΕ.
Και στην Πολωνία
H Άλφα Γκρίσιν Infotech ΑΕ συνέστησε, από κοινού με την Intrakat και την Βάρδας ΑΕΒΕΕ, εταιρία με την επωνυμία Alpha Mogilany Development Spzoo και με έδρα την Κρακοβία στην Πολωνία. Tο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται σε 50.000 ζλότι (PLN) με τη συμμετοχή της Άλφα Γκρίσιν Infotech ΑΕ στο 25%, ήτοι 12.500 ζλότι (PLN).
Το συνολικό τίμημα της αγοράς οικοπέδου, έκτασης 300 στρεμμάτων στην περιοχή Mogilany, νότια της Κρακοβίας, θα ανακοινωθεί μετά το τέλος της ολοκλήρωσης της συμφωνίας και θα καλυφθεί με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Mogilany Development Spzoo.


ΥΧΥΧΥ


Frigoglass:
Κοινοπραξία στις Φιλιππίνες
Η εταιρία Frigoglass, κορυφαίος κατασκευαστής επαγγελματικών ψυγείων παγκοσμίως, με δραστηριότητες σε 18 χώρες σε τέσσερις ηπείρους, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει σήμερα τη δημιουργία κοινοπραξίας με την εταιρεία Unimagna Inc. στις Φιλιππίνες.
Η εταιρία Unimagna είναι κορυφαίος κατασκευαστής ψυγείων στις Φιλιππίνες, με σημαντική παρουσία στην τοπική αγορά από το 1988. Η εταιρία που θα προκύψει από την κοινοπραξία θα ελέγχεται κατά 51% από την Frigoglass και κατά 49% από την Unimagna, ενώ αναμένεται να συμβάλλει θετικά στα κέρδη της εταιρίας το 2010.
Η επιχειρηματική αυτή κίνηση βασίστηκε στη στρατηγική εξάπλωσης της γεωγραφικής μας παρουσίας σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης όπως οι Φιλιππίνες που ταυτόχρονα αντιπροσωπεύουν μια από τις πλέον σημαντικές αγορές σε επίπεδο όγκου πωλήσεων για την Coca-Cola. Επιπλέον, ενισχύει την ήδη υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ της Frigoglass και της Unimagna και αναμένεται να καλύψει τη ζήτηση της τοπικής αγοράς για σύγχρονες λύσεις επαγγελματικής ψύξης.


ΥΧΥΧΥ


Elmec Sport:
Θυγατρική στη Μολδαβία
H Elmec Romania SRL, θυγατρική της Elmec Sport ABETE κατά 100%, προχώρησε σε σύσταση θυγατρικής κατά 100% εταιρείας στην Μολδαβία. Η νεοσυσταθείσα εταιρεία φέρει την επωνυμία ICS Elmec Sport SRL και έχει έδρα στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας, Chissinau. Η δραστηριότητα της νεοσυσταθείσας εταιρείας θα είναι αρχικά η ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης. Πιο συγκεκριμένα, η νέα εταιρεία θα αναπτύξει αρχικώς τρία σημεία πώλησης συνολικού εμβαδού 500 τ.μ., με οίκους που περιλαμβάνονται ήδη στο χαρτοφυλάκιο λιανικής πώλησης της Elmec Romania SRL, όπως Calvin Klein, Miss Sixty, Energie, Killah, Pepe jeans London.
Η ανωτέρω ενέργεια ενισχύει την θέση του ομίλου της Elmec Sport στην Ν.Α. Ευρώπη, καιεντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του και σε άλλες χώρες.


ΥΧΥΧΥ


Ευρωπαϊκή Πίστη:
Εξαγορά χαρτοφυλακίου
Οι εταιρίες ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη & ΑΕΓΑ Ορίζων υπέγραψαν συμφωνία για την μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου όλων των κλάδων ασφαλίσεων πλην Γενικής Αστικής Ευθύνης και Αστικής Ευθύνης Σκαφών, από την δεύτερη στην πρώτη.
Σχετική αίτηση έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. Ανακοίνωση της εταιρίας ΑΕΓΑ Ορίζων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ & στον πολιτικό & οικονομικό τύπο σύμφωνα με τον Νόμο.
Με την συμφωνία αυτή η ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη αυξάνει τα έσοδά της κατά περίπου 12 εκατ. ευρώ και τα αποθέματά της κατά σχεδόν 15 εκατ. ευρώ, σε υγιείς κλάδους ασφαλίσεων.
Με την ενέργεια αυτή η ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη προσβλέπει σε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της. Παράλληλα αυξάνει τις δομές της με την προσχώρηση νέου έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως αποκτά πρόσθετη τεχνογνωσία στον τομέα του Bankassurance, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της συνεργασίας της με την Τράπεζα Πειραιώς και την ανάπτυξή της στην Ν.Α. Ευρώπη.


 

  Περιεχόμενα
Editorial
Επενδύσεις Προτάσεις Αγοράς
Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ - South-East Europe Investment Conference 2008
Αφιέρωμα: Asset Managemnet
Αφιέρωμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αφιέρωμα: Αμυντική Βιομηχανία
Αφιέρωμα: Αγορά Διαδικτύου
Επικαιρότητα
Φάκελοι
¶ρθρο: Προβλέπονται συγχωνεύσεις ευρωπαϊκών τραπεζών
Αποκλειστικότητα Euromoney - Πώς τα κατάφερε η Goldman Sachs:Στη διαχείριση κινδύνου "παίζει μπάλα" μόνη της
Αποκλειστικότητα Euromoney: Η κρίση των ακινήτων, γόνιμο έδαφος για τα Κρατικά Επενδυτικά Κεφάλαια
¶ρθρο: Η μετάβαση στα ΔΠΧΠ και η επίδρασή της στις εταιρίες του κλάδου τεχνολογίας του ΧΑ
Έρευνα της Stat Bank: ¶νω των 11 δισ. ευρώ ο τζίρος της αγοράς αυτοκινήτου
Έρευνα: Βιομηχανία "δύο ταχυτήτων" η ελληνική τουριστική αγορά
Επενδυτικά Θέματα
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Νέα της Αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site