Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2008                              

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ


Ανδρέας Ταπραντζής:
Να μετατρέψουμε
τις «αναταράξεις»
σε ευκαιρίες


Η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν μπορούσε παρά να επιβάλει αναπροσαρμογές στο στρατηγικό σχεδιασμό και των ΕΛΤΑ, ενός από τα τελευταία κρατικά μονοπώλια, που προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της πλήρως απελευθερωμένης αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών. Παρά την κρίση, όμως, το 2008 ολοκληρώνεται το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων στην ιστορία της επιχείρησης. Η βελτίωση της υποδομής του, ο εκσυγχρονισμός και τα αναπτυξιακά βήματα συνεχίζονται, ενώ η σύμπραξη με στρατηγικό επενδυτή και η πορεία προς το Χρηματιστήριο παραπέμπονται σε μια πιο πρόσφορη συγκυρία. Ο Ανδρέας Ταπραντζής, διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού - και προσφάτως εκλεγείς στην προεδρία του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης - "ξεδιπλώνει" τα πλάνα των ΕΛΤΑ, τοποθετώντας τα στο πλαίσιο των γενικότερων οικονομικών εξελίξεων.


Συνέντευξη στον
Ανδρέα Αναστασίου


ΧΡΗΜΑ: Οι εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον προκαλούν ανησυχία στους πάντες, ωθώντας τους να αναθεωρήσουν τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς τους. Ισχύει αυτό και για τα ΕΛΤΑ;

Α. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ισχύει και για τα ΕΛΤΑ, δεδομένου ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή, σε εύρος και βάθος, κρίση που οδηγεί τις Εθνικές Οικονομίες σε ύφεση ή στην καλύτερη περίπτωση σε πολύ μικρότερη ανάπτυξη. Με δεδομένο ότι το 80% των εσόδων των ΕΛΤΑ προέρχεται από ταχυδρομικές υπηρεσίες, δηλαδή από υπηρεσίες βασικής υποδομής ο ρυθμός ανάπτυξης των οποίων σχετίζεται σχεδόν ευθέως με την ανάπτυξη του ΑΕΠ, αναμένουμε μια σημαντική πίεση στα έσοδα. Σημειώνω, ότι αυτή η τάση είναι διεθνής και είναι σαφές ότι η οικονομική κρίση θα επηρεάσει αρνητικά το σύνολο του ταχυδρομικού κλάδου. Ταυτόχρονα, η κρίση αυτή συμπίπτει με τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται, όπως η πλήρης απελευθέρωση των ταχυδρομικών αγορών στην Ευρώπη και η συνεχής πίεση της παραδοσιακής αλληλογραφίας από τις νέες τεχνολογίες, και οι οποίες πρόκειται να μεταβάλουν ριζικά τον παγκόσμιο ταχυδρομικό χάρτη, τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, τα ΕΛΤΑ καλούνται να δώσουν βιώσιμες λύσεις για τη διασφάλιση της καθολικότητας των υπηρεσιών τους, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και την ανάπτυξη νέων σύγχρονων υπηρεσιών. Το γεγονός ότι το 2008 ολοκληρώνουμε το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων στην ιστορία της επιχείρησης για τον ριζικό εκσυγχρονισμό των υποδομών μας, μας βρίσκει κατάλληλα προετοιμασμένους για να επιταχύνουμε το πρόγραμμα της λειτουργικής μας αναδιοργάνωσης, να ελέγξουμε το κόστος λειτουργίας μας και να βελτιώσουμε δραστικά την παραγωγικότητά μας. Στον τομέα της ανάπτυξης, στοχεύουμε στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας και στη διαφοροποίηση των πηγών των εσόδων μας, κυρίως μέσω της παροχής τραπεζικών υπηρεσιών και ασφαλιστικών προϊόντων. Άλλωστε, πρόκειται για σταθερές στρατηγικές επιλογές μας.

Χ.: Κατά πόσο η γενικότερη αρνητική κατάσταση στην αγορά μπορεί να επιδράσει στη ζήτηση για βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες, διεθνώς αλλά και στα έσοδα των ΕΛΤΑ;

Α. Τ.: Σύμφωνα με τα ιστορικά στατιστικά στοιχεία, η μεταβολή των ταχυδρομικών όγκων σχετίζεται με την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας και επηρεάζεται σχεδόν ευθέως ανάλογα από τη μεταβολή του ΑΕΠ και ιδιαίτερα από τη μεταβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης. Αν και η τάση αυτή είναι παγκόσμια, τα τελευταία χρόνια, στις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες, οι όγκοι του ταχυδρομείου παρουσίαζαν στασιμότητα ή οριακή πτώση κάθε χρόνο, λόγω της ηλεκτρονικής υποκατάστασης. Στην Ελλάδα, λόγω της μικρότερης ωριμότητας της ταχυδρομικής αγοράς, αλλά και των σημαντικών προσπαθειών που έχουν κάνει τα ΕΛΤΑ για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ανάπτυξη του διαφημιστικού ταχυδρομείου και την εισαγωγή νέων υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών, παρουσιάζεται κάθε χρόνο μια σημαντική, τηρουμένων των αναλογιών, αύξηση του όγκου των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων. Στην αύξηση αυτή συμβάλλουν, ουσιαστικά, οι μεγάλοι πελάτες των ΕΛΤΑ από τον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο, τις τηλεπικοινωνίες, το Δημόσιο, τις εκδόσεις και τον εμπορικό κλάδο.
Στο βαθμό, λοιπόν, που η γενικότερη οικονομική συγκυρία θα επηρεάσει αρνητικά τους πελάτες μας, είναι αναπόφευκτο ότι θα επηρεάσει και τη ζήτηση των βασικών ταχυδρομικών υπηρεσιών των ΕΛΤΑ.

Χ.: Ειδικά στις ταχυμεταφορές, ως πιο εξειδικευμένων και ακριβότερων υπηρεσιών, μήπως η συνολική αρνητική συγκυρία μπορεί να έχει ισχυρότερη επίδραση;

Α. Τ.: Η επιβράδυνση της ανάπτυξης του ΑΕΠ είναι βέβαιο ότι θα επιδράσει αρνητικά στο σύνολο της ταχυδρομικής αγοράς, άρα και στον κλάδο των ταχυμεταφορών, που αποτελεί σημαντικό τμήμα της. Κάθε περίοδος κρίσης οδηγεί τις επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια περιστολής και εξορθολογισμού των δαπανών τους. Είναι η «φυσική» άμυνά τους. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμώ ότι υπάρχει και μια σημαντική ευκαιρία για τα ΕΛΤΑ, δεδομένου ότι πολλές μικρές και μεσαίες, κυρίως, επιχειρήσεις διακινούν μεγάλο μέρος της αλληλογραφίας τους με τις πολύ πιο «ακριβές» υπηρεσίες ταχυμεταφορών, χωρίς ωστόσο να απαιτείται ειδική διαχείρισή της ή επιβεβαίωση της παράδοσης, όπως για παράδειγμα προσκλήσεις, τιμολόγια προμηθευτών, απλά έγγραφα ή statements. Αυτό συμβαίνει, γιατί δεν είναι ακόμη ευρέως γνωστό ότι τα ΕΛΤΑ παρέχουν σήμερα γρήγορες και αξιόπιστες ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν την «πολυτέλεια» να χάσουν χρόνο για να καταθέσουν την αλληλογραφία τους στο ταχυδρομικό κατάστημα της περιοχής τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν ότι σήμερα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται prepaid προϊόντα, έτοιμα για αποστολή από οποιοδήποτε γραμματοκιβώτιο. Συχνά, οι δαπάνες αυτές, επειδή είναι μικρές σε ημερήσια βάση, ξεφεύγουν από την προσοχή των αρμόδιων στελεχών κάθε επιχείρησης, δημιουργώντας όμως ένα σημαντικό κόστος σε ετήσια βάση, το οποίο μέσω των ΕΛΤΑ θα μπορούσε να μειωθεί δραστικά. Είναι ενδεικτικό ότι παρά την κρίση, οι prepaid ταχυδρομικοί φάκελοι, οι οποίοι μάλιστα μπορούν να έχουν και το λογότυπο κάθε επιχείρησης, και ιδιαίτερα η υπηρεσία μας «business express post», που δίνει εγγυημένη επίδοση την επόμενη ημέρα, «τρέχουν» με ρυθμό ανάπτυξης 50%.
Πιστεύω, όμως, ότι η κρίση μπορεί να δημιουργήσει και ευκαιρίες για τον ταχυδρομικό κλάδο, ευρύτερα. Εκτιμώ ότι οι καταναλωτές θα στραφούν περισσότερο στο διαδίκτυο για τις αγορές πολλών αγαθών, προσπαθώντας να βρουν χαμηλότερες τιμές. Κατά συνέπεια, θα προκύψει η ανάγκη για τη φυσική διακίνηση αυτών των αγαθών και άρα, μεγαλύτεροι όγκοι δεμάτων μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών.

Χ.: Η πολιτική ηγεσία έχει καταστήσει σαφή την πρόθεσή της για ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, ενώ και η διοίκηση του οργανισμού έχει ταχθεί υπέρ της εισαγωγής του στο Χρηματιστήριο. Η τρέχουσα αρνητική επενδυτική συγκυρία μήπως επιβάλλει αναβολή εφαρμογής του εν λόγω σχεδιασμού;

Α. Τ.: Καταρχήν, το θέμα αυτό είναι πάντα απόφαση του μετόχου και δε νοείται διαφοροποίηση μεταξύ μετόχου και διοίκησης. Αν και δεν έχει ληφθεί κάποια συγκεκριμένη απόφαση για την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, είναι βέβαιο ότι η τρέχουσα αρνητική συγκυρία δεν δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις. Είναι προφανές ότι βασικός στόχος μιας τέτοιας διαδικασίας θα ήταν η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας, ενόψει της πλήρους απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς και η δημιουργία σημαντικής αξίας για το Δημόσιο. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετοχικές αξίες έχουν διεθνώς υποτιμηθεί με συντριπτικά ποσοστά, είναι εύλογο ότι κάθε σχεδιασμός για να είναι επιτυχής απαιτεί καλύτερο timing. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι δεν επιταχύνουμε την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ, που αποτελούν, άλλωστε, και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την επιτυχή πορεία της επιχείρησης σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Χ.: Εντός του Κοινοβουλίου, ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ έχει αποκληθεί "μείζον πολιτικό και οικονομικό έγκλημα σε βάρος της χώρας και του καταναλωτικού κοινού και πρώτα απ’ όλα της περιφέρειας" καθώς και "ξεπούλημα δημόσιου πλούτου". Κάποιο σχόλιο επ' αυτής της άποψης;

Α. Τ.:
Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να σχολιάσω πολιτικές απόψεις. Με δεδομένο, όμως, ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχω την άποψη ότι πρέπει να αξιολογούμε και τις εμπειρίες των άλλων χωρών - μελών της. Για παράδειγμα, τα Γερμανικά Ταχυδρομεία, που είναι σήμερα η μεγαλύτερη ταχυδρομική επιχείρηση στον πλανήτη και μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. Μάλιστα, η γιγάντωσή της άρχισε μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο. Στην Ολλανδία, ισχύει το ίδιο. Η ΤΝΤ, τα Ολλανδικά Ταχυδρομεία, είναι επίσης εισηγμένη στο χρηματιστήριο και μια από τις μεγαλύτερες ταχυδρομικές επιχειρήσεις του κόσμου. Όμως, δεν είναι μόνο οι μεγάλες ταχυδρομικές επιχειρήσεις που επιλέγουν την εισαγωγή στο χρηματιστήριο ή την ιδιωτικοποίησή τους. Τα Ταχυδρομεία της Αυστρίας έχουν, επίσης, εισαχθεί στο χρηματιστήριο, ενώ τα Βελγικά Ταχυδρομεία έχουν ιδιωτικοποιηθεί, επιλέγοντας ως στρατηγικό τους επενδυτή τα Ταχυδρομεία της Δανίας. Τα οποία Ταχυδρομεία της Δανίας έχουν ήδη αποφασίσει και υλοποιούν την ιδιωτικοποίησή τους μέσω συγχώνευσης με τα γειτονικά Ταχυδρομεία της Σουηδίας, στο πλαίσιο μια διακρατικής συμφωνίας των δύο χωρών. Ακόμη, τα Ταχυδρομεία της Γαλλίας και της Ιταλίας ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν την ιδιωτικοποίησή τους εντός της επόμενης τριετίας.
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι ο ταχυδρομικός χάρτης αλλάζει ριζικά, ειδικά στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλύτης των εξελίξεων, είναι η οριστική απόφαση για την πλήρη απελευθέρωση των ταχυδρομικών αγορών το 2011, που για την χώρα μας έχει παραταθεί για το 2013. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ραγδαίων αλλαγών, οφείλουμε με νηφαλιότητα να αξιολογήσουμε τα δεδομένα και να προχωρήσουμε σε εκείνες τις αποφάσεις, που θα διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον της επιχείρησης.

Χ.: Για ποιο λόγο η διαδικασία εύρεσης διεθνούς στρατηγικού επενδυτή για την Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ δεν κατέληξε εντός του χρονικού περιθωρίου που είχε αρχικά εκτιμηθεί;

Α. Τ.: Νομίζω ότι το συζητήσαμε και νωρίτερα. Η τρέχουσα οικονομική και κυρίως, χρηματιστηριακή συγκυρία, που κινείται στα όρια του παρατεταμένου πανικού, δυσχεραίνει κάθε προσπάθεια στρατηγικής μετοχικής συνεργασίας. Όταν τέθηκε το σχετικό χρονοδιάγραμμα κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τις δραματικές εξελίξεις, που όλοι βιώνουμε σήμερα.

Χ.: Μπορεί η θέση της στο πεδίο του ανταγωνισμού να βελτιωθεί πριν από την εύρεση του στρατηγικού εταίρου και την εισροή επενδύσεων, τεχνογνωσίας και συνεργιών;

Α. Τ.: Η προσπάθεια εύρεσης στρατηγικού εταίρου γίνεται, ακριβώς, για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της εταιρίας και να επιτευχθούν οι επιθυμητές συνέργιες. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος της εταιρίας είναι να αποκτήσει πολύ σύντομα κρίσιμο μέγεθος στην αγορά, να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών της και να ενισχύσει την κερδοφορία της.

Χ.: Στο στρατηγικό σχεδιασμό της Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ προβλεπόταν η λειτουργία νέων καταστημάτων και επέκταση δραστηριοτήτων στις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου. Μπορούν αυτά να προχωρήσουν άμεσα;

Α. Τ.: Ο σχεδιασμός για τη λειτουργία νέων καταστημάτων υλοποιείται κανονικά.  Για την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας στα Βαλκάνια και την Κύπρο, με δεδομένη την παγκόσμια οικονομική κρίση, απαιτείται πλέον μια πιο προσεκτική προσέγγιση.

Χ.: Ποια τα αποτελέσματα της πιλοτικής λειτουργίας shop in shop του ΤΤ μέσα στα καταστήματα των ΕΛΤΑ, καθώς και της διάθεσης προϊόντων λιανικής τραπεζικής από τα ταχυδρομικά καταστήματα;

Α. Τ.: Λειτουργούν ήδη δέκα πιλοτικά καταστήματα του ΤΤ μέσα στα καταστήματα των ΕΛΤΑ με θετικά αποτελέσματα και ικανοποιητική αποδοχή από τους πελάτες μας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εσωτερικής έρευνας που έχουμε κάνει. Αν και η τρέχουσα συγκυρία, του δραστικού περιορισμού των τραπεζικών πιστώσεων, δεν είναι και η καλύτερη για να εξάγει κανείς ασφαλή συμπεράσματα, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα βελτιωθούν σημαντικά στο άμεσο μέλλον. Απαιτείται όλο το εγχείρημα να αποκτήσει την απαραίτητη ωριμότητα και οι άνθρωποι των ΕΛΤΑ να εξοικειωθούν περισσότερο με τη διάθεση προϊόντων λιανικής τραπεζικής.

Χ.: Συνεχίζεται η προώθηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού επέκτασης δραστηριοτήτων των ΕΛΤΑ;

Α. Τ.: Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την επιλογή μας και σύμφωνα με το σχεδιασμό, που έχουμε κάνει από κοινού με το ΤΤ, μέχρι το τέλος του 2008 θα λειτουργούν 70 shop-in-shop, ενώ εντός του 2009 θα προσεγγίσουμε τα 200. Παράλληλα, έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε και στη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων, μέσω κοινής εταιρίας που θα ιδρύσουμε με το ΤΤ, εντός των επόμενων τριών μηνών.

Χ.: Σχεδιάζεται η τοποθέτηση νέων ταχυδρομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά, όπως, π.χ. συγκεκριμένες εφαρμογές mail marketing;

Α. Τ.: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δημιουργία και προώθηση νέων υπηρεσιών, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας, αποτελεί υψηλή προτεραιότητά μας. Αναφέρθηκα πριν στη δημιουργία εύκολων, γρήγορων και αξιόπιστων λύσεων για τις βασικές ταχυδρομικές ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. Με την γκάμα των προϊόντων προπληρωμένου τέλους (prepaid envelopes & parcels), τα ΕΛΤΑ παρέχουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξοικονομούν χρόνο και σημαντικά κόστη, με ποιότητα και αξιοπιστία. Για παράδειγμα, διαθέτουμε, σήμερα, προϊόν, το Business Express Post, το οποίο εγγυάται επίδοση την επόμενη ημέρα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Αν δεν τηρήσουμε την υπόσχεσή μας, κάνουμε δώρο το προϊόν στον πελάτη!
Φυσικά, η ανάπτυξη του διαφημιστικού ταχυδρομείου είναι βασικός στρατηγικός στόχος των ΕΛΤΑ, τον οποίο υλοποιούμε με σταθερά και μεθοδικά βήματα σε πολλά επίπεδα. Ένα παράδειγμα, είναι η προσπάθειά μας να αναπτύξουμε υπηρεσίες μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου (
www.marketing.gr), η οποία μάλιστα βραβεύτηκε χθες στο πλαίσιο των Ermis Awards. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε το διαφημιστικό ταχυδρομείο, ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην υπηρεσία των επιχειρήσεων.
Ταυτόχρονα, έχουμε λανσάρει με εξαιρετική επιτυχία και μια ακόμη καινοτόμο υπηρεσία μας, το  υβριδικό ταχυδρομείο, το οποίο συνδυάζει την ηλεκτρονική με την παραδοσιακή αλληλογραφία, εκμηδενίζοντας τους χρόνους προετοιμασίας και αποστολής της και προσφέρει σημαντικές συνέργιες κόστους και καταπληκτικές δυνατότητες για τη δημιουργία διαφημιστικών ή και άλλων εφαρμογών.

Χ.: Τι θα αλλάξει από το 2013, οπότε απελευθερώνεται η ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά;

Α. Τ.: Νομίζω ότι σας ανέφερα ήδη ότι ο ευρωπαϊκός ταχυδρομικός χάρτης θα είναι ριζικά διαφορετικός. Με δεδομένο ότι η κερδοφορία μιας ταχυδρομικής επιχείρησης απαιτεί μεγάλο μέγεθος, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει ισχυρή συγκέντρωση στον ταχυδρομικό κλάδο, διότι παράλληλα με την απελευθέρωση θα ενισχύεται η ψηφιακή υποκατάσταση, που θα συμπιέζει συνεχώς τους όγκους της αλληλογραφίας. Ενδεχομένως, οι εξελίξεις στην ελληνική αγορά να καθυστερήσουν λίγο περισσότερο, κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας και του μικρού μεγέθους της ταχυδρομικής αγοράς, αλλά θα είναι αναπόφευκτες.

Χ.: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ΕΛΤΑ;

Α. Τ.: Το γεγονός ότι έχουμε μπροστά μας μια δύσκολή μεταβατική περίοδο, για να προσαρμοστούμε απολύτως στα νέα δεδομένα της αγοράς. Κάθε μετάβαση από μια πρώην μονοπωλιακή κατάσταση σε μια πλήρως απελευθερωμένη αγορά, είναι φυσικό να δημιουργεί ισχυρές «αναταράξεις». Η μεγάλη πρόκληση είναι να αξιοποιήσουμε αυτές τις αναταράξεις σε ευκαιρία ταχύτερης υλοποίησης του σχεδιασμού μας. Είναι εξαιρετικά θετικό για εμάς ότι έχουμε ήδη ολοκληρώσει ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υποδομών. Έχουμε, όμως, μπροστά μας μόνο τέσσερα χρόνια για να ολοκληρώσουμε τη ριζική λειτουργική αναδιοργάνωσή μας, την επέκτασή μας σε νέες δραστηριότητες, τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του προϊοντικού μας χαρτοφυλακίου και φυσικά την πλήρη προσαρμογή της φιλοσοφίας και της δουλειάς μας στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας. Για μιας τέτοιας διάστασης εγχείρημα ο χρόνος είναι εξαιρετικά περιορισμένος...

Χ.: Πώς τα ΕΛΤΑ μπορούν να "εξαργυρώσουν" την πρόσφατη εκλογή σας στην προεδρία του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης;

Α. Τ.: Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης (Postal Operations Council) σημαίνει άμεση αναβάθμιση της συμμετοχής και του ρόλου μας στους διεθνείς οργανισμούς, προσδίδοντας πρωταγωνιστικό ρόλο και νέα δυναμική στα ΕΛΤΑ, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία του διεθνούς ταχυδρομείου για τα ΕΛΤΑ, δεδομένου ότι αποτελεί το 20% των εσόδων μας, η μεταφορά τεχνογνωσίας, η ενίσχυση της συνεργασίας σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, η συμμετοχή μας σε πολυμερείς συμφωνίες και ο αναβαθμισμένος ρόλος μας στο διεθνές ταχυδρομικό σύστημα αποτελούν άμεσα και πρακτικά οφέλη για τα ΕΛΤΑ.
Παράλληλα, όπως ήδη ανέφερα, την περίοδο αυτή εξελίσσονται σημαντικές διεργασίες για το μέλλον της ταχυδρομικής αγοράς, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον τεχνολογικό τομέα. Η ανάληψη της Προεδρίας του POC θα μας επιτρέψει να επηρεάσουμε θετικά τις εξελίξεις και να εκμεταλλευτούμε τη διεθνή εμπειρία και τις «βέλτιστες πρακτικές», για να αναβαθμίσουμε τις συνθήκες λειτουργίας και στην ταχυδρομική αγορά της χώρας μας.
Φυσικά, είναι νομίζω αυτονόητο ότι η ηγετική μας θέση σε ένα τόσο σημαντικό διεθνές όργανο λήψης αποφάσεων αποτελεί «πιεστική» πρόκληση για τη συνεχή μας βελτίωση και δέσμευση να είμαστε μεταξύ των πρωτοπόρων.


 

  Περιεχόμενα
Editorial
Επικαιρότητα
Επενδύσεις Προτάσεις Αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ
Αφιέρωμα: Σταθερή & κινητή τηλεφωνία
Αφιέρωμα: Αγορά Αυτοκινήτου
Αφιέρωμα: Λιανικό εμπόριο
Συνέντευξη - Ανδρέας Ταπραντζής: Να μετατρέψουμε τις "αναταράξεις" σε ευκαιρίες
Συνέντευξη - Μάκης Ιωάννου: Η τεχνολογία αποτελεί «όπλο» σε περίοδο κρίσης
Θέμα: Πρόγραμμα «Θησέας»
Αποκλειστικότητα Euromoney - Με αξιολόγηση ΑΑ+ και υγιή ρευστότητα:Ποιες ευρωπαϊκές τράπεζες ωφελούνται από την κρίση
Αποκλειστικότητα Euromoney : Μια νέου τύπου «καθίζηση» της παγκόσμιας αγοράς τιτλοποιήσεων
Ανάλυση - Πιάνουν "πάτο" οι αποτιμήσεις:Μεγάλο μέρος του κινδύνου έχει ήδη προεξοφληθεί
Ανάλυση - Παγκόσμια Πιστωτική Κρίση:Προσδοκάται ανάκαμψη στα μέσα του 2009
Έρευνα - Αξιολόγηση από την Hellastat:Μειώνεται η φερεγγυότητα των ελληνικών επιχειρήσεων
Φάκελοι - Πλαίσιο: «Δρόμος αντοχής και όχι sprint»
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Παρουσιάσεις
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site