Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2008                              

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ


Η τεχνολογία αποτελεί
«όπλο» σε περίοδο κρίσης


Ο κ. Μάκης Ιωάννου, Πρόεδρος του Ομίλου Εταιριών FINVENT, εξηγεί πώς ο Όμιλος έχει εγκαίρως λάβει τα μέτρα του - με σημαντική τεχνογνωσία και τις κατάλληλες, διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες - ώστε να μπορεί να παράσχει στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις, ιδιαίτερα ταιριαστές στην τρέχουσα, δύσκολη οικονομική συγκυρία.


Συνέντευξη στον
Ανδρέα Αναστασίου


ΧΡΗΜΑ: Πόσα χρόνια λειτουργεί η FINVENT και ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο δραστηριότητάς της;

Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ: Η  Finvent  ιδρύθηκε το 2001 και παρέχει αξιόπιστες, υψηλής ποιότητας λύσεις σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Το λογισμικό που προσφέρει η εταιρία περιλαμβάνει εξειδικευμένες λύσεις για διαχείριση επενδύσεων, καλύπτοντας ανάγκες όπως η διαχείριση κεφαλαίων, η δημιουργία αναφορών, η διαχείριση συναλλαγών, η διαχείριση κινδύνου, η παρακολούθηση της απόδοσης χαρτοφυλακίων κ.λπ.
Πρόκειται για λύσεις που βασίζονται στην τεχνογνωσία και εξειδίκευση διεθνών οίκων λογισμικού που είναι στρατηγικοί μας συνεργάτες και συνδυάζονται με την αξιοπιστία και την υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση που παρέχει η FINVENT σε τοπικό επίπεδο. Έτσι, στην πελατειακή βάση της FINVENT ανήκουν περισσότεροι από 60 εταιρικοί οργανισμοί σε 14 χώρες.
Για να γίνω πιο συγκεκριμένος η πλατφόρμα της Finvent (Finvent Investment Platform – FIP) παρέχει εργαλεία πληροφόρησης αγοράς, αυτόματης παροχής τιμών, χρηματοοικονομικά εργαλεία διαχείρισης χρημάτων, κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων, δημιουργίας μοντέλων και αυτόματης διασποράς θέσεων και διαχείρισης και αυτόματης εκτέλεσης εντολών.
Όσον αφορά στη διαχείριση κινδύνων, η FIP καλύπτει ανάγκες όπως παρακολούθηση ορίων και συμμόρφωση προς την επενδυτική πολιτική και τις νομισματικές και ρυθμιστικές αρχές, ανάλυση χαρτοφυλακίων με παραμέτρους κινδύνου και παρακολούθηση νομικών πελατειακών υποχρεώσεων.
Τέλος, στον τομέα υποστήριξης εργασιών, η πλατφόρμα παρέχει τα αναγκαία εργαλεία για το συμψηφισμό και την εκκαθάριση συναλλαγών, τη διαχείριση μεριδίων και συμμετοχών αμοιβαίων κεφαλαίων, την παραγωγή πελατειακών, διοικητικών και κανονιστικών εκθέσεων και την ιστορική αποτίμηση / ανάλυση των πελατειακών και ιδίων χαρτοφυλακίων.
Εν κατακλείδι, ο τελικός στόχος των λύσεων που προσφέρει η FINVENT είναι να εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη και διεθνώς πιστοποιημένη λειτουργικότητα στις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν ώστε να τις επιτρέπουν και να τις βοηθούν να εξυπηρετούν καλύτερα και αμεσότερα τους δικούς τους πελάτες.

Χ.: Πέραν του ρόλου του εκπροσώπου των λύσεων αυτών, τι άλλες υπηρεσίες προσφέρετε στους πελάτες σας εκτός της υποστήριξης;

Μ. Ι.:
Θα έλεγα ότι διαθέτουμε την πλήρη γκάμα των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των πελατών μας.
Οι σύμβουλοί μας διαθέτουν ένα άριστο χρηματοοικονομικό υπόβαθρο, ενώ κατέχουν πιστοποίηση που αφορά στις λύσεις που εκπροσωπούμε. Πέραν της τοπικής υποστήριξης από τους πιστοποιημένους συμβούλους, προσφέρουμε επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκπαίδευσης, τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και διασύνδεσης συστημάτων. Και φυσικά ότι επιπλέον χρειαστούν οι πελάτες μας για την πλήρη λειτουργία και κατανόηση της επιλογής τους.

Χ.: Πρόσφατα ανακοινώσατε μία σημαντική συνεργασία με τη SunGard Transaction Network. Σε τι ακριβώς αφορά;

Μ. Ι.: H SunGard αποτελεί ηγέτιδα εταιρία διεθνώς στην παροχή υπηρεσιών software και διαχείρισης συναλλαγών για χρηματοοικονομικούς ομίλους.  Ειδικότερα η λύση SunGard Transaction Network (STN) είναι μία αυτοματοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης εντολών, συμμόρφωσης και διασύνδεσης, η οποία επιτρέπει την επικοινωνία χρηματοοικονομικών οργανισμών (χρηματιστηριακές εταιρείες, ΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, κ.ά.) σε παγκόσμια βάση και διευκολύνει την αυτόματη αγοραπωλησία πολλαπλών χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως μετοχές, προϊόντα σταθερού εισοδήματος, αμοιβαία κεφάλαια, χρηματικά διαθέσιμα, κ.λπ.
Στο πλαίσιο της αποκλειστικής αυτής συνεργασίας μας, η STN έχει ήδη διασυνδεθεί με τις λύσεις της Advent Software μέσω της Επενδυτικής Πλατφόρμας της Finvent (Finvent Investment Platform - FIP) και οι πελάτες μας αποκτούν μια σειρά πλεονεκτημάτων. Μια αξιόπιστη και αυτοματοποιημένη διασύνδεση και ροή εργασιών που ικανοποιεί την απαίτηση της «βέλτιστης εκτέλεσης», μείωση του λειτουργικού κινδύνου, καλύτερη διαχείριση του τελικού πελάτη, ενώ έχουν πλέον και τεχνολογικά πρωτοπόρο διασύνδεση με τις αγορές όλου του κόσμου. 
Η συμφωνία αυτή προσφέρει πολλά οφέλη και στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς στο σύνολό της αποκτά άμεση πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και τα ξένα χρηματιστήρια ανά τον κόσμο, όπως επίσης και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαχείρισης εντολών, όπως τις Chi-X και Turquoise.

Χ.: Η αγορά διανύει μια πολύ σοβαρή κρίση. Πώς μπορεί τελικά η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στις συνθήκες αυτές;

Μ. Ι.: Σύμφωνα με εσωτερικές μελέτες χρηματοπιστωτικών οργανισμών τα πλεονεκτήματα για έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό που επιλέγει μια πιστοποιημένη και διεθνή λύση λογισμικού για την αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών είναι σημαντικά και αποτυπώνονται σε εντυπωσιακούς αριθμούς. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, μπορεί να επιτευχθεί, έως και 75% αύξηση εργασιών και 75%-80% μείωση της πιθανότητας για ανθρώπινο λάθος με τα αντίστοιχα οφέλη για την αποφυγή «ακριβών» νομικών ολισθημάτων.
Αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά στη διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου, όπως της παρούσας, η αύξηση της παραγωγικότητας και ο περιορισμός των λαθών είναι μείζονος σημασίας. Στην πράξη, για παράδειγμα η παραγωγή, η διαχείριση του ρίσκου και τελικά η εφαρμογή και εκτέλεση μιας εντολής (π.χ. για την αναδιάρθρωση ενός χαρτοφυλακίου) είναι μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες.
Φανταστείτε λοιπόν πόσο αυξάνει η ταχύτητα απόκρισης ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού σε μια έκτακτη συνθήκη της αγοράς, αν οι διαχειριστές των χαρτοφυλακίων έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν όλες αυτές τις ενέργειες αυτόματα, μέσω μίας ενιαίας πλατφόρμας.
Αξίζει να σας αναφέρω εδώ ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, της 17.10.2008, που έχουμε από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (
www.agii.gr) οι πελάτες μας που χρησιμοποιούν λύσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου και υποστήριξης εργασιών Advent Office, από την έναρξη του τρέχοντος οικονομικού έτους έχουν αυξήσει σωρευτικά το μερίδιο αγοράς τους κατά 2,5% σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης.

Χ.: Ποιο είναι το επίπεδο αποδοχής των λύσεων που προσφέρετε; Τελικά γιατί θα πρέπει μία εταιρία να επιλέξει να συνεργαστεί με τη FINVENT;

Μ. Ι.: Ενδεικτικά μπορώ να αναφερθώ στην Advent Software Inc. που αποτελεί έναν από τους αποκλειστικούς και στρατηγικούς συνεργάτες μας. Η Advent, από το 1981, είναι κυρίαρχος παίκτης στην αγορά λογισμικού υποστήριξης της ροής εργασιών εταιριών asset management και private banking. Περισσότερες από 5.500 εταιρίες έχουν επιλέξει τη λύση αυτή σε 70 χώρες του κόσμου ενώ το σύνολο των χρηστών ανέρχεται περίπου στις 87.000. Και αυτοί οι χρήστες μέχρι πρόσφατα, δηλαδή πριν από την κρίση, διαχειρίζονταν περί τα 18 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι αριθμοί αυτοί πιστεύω πως καταδεικνύουν ένα εντυπωσιακό επίπεδο αποδοχής.
Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από όλους αυτούς τους πελάτες μας επιτρέπει να εξασφαλίζουμε σημαντική τεχνογνωσία, την οποία μεταφέρουμε στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, η πρωτοπορία και η έγκαιρη ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων που προωθούμε είναι ένας ακόμη βασικός παράγοντας για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας.
Σκεφτείτε ότι η Advent επενδύει περισσότερα από 40 εκατομμύρια δολάρια ετησίως στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, παράγοντας καινοτομία καθημερινά. Σε αυτή την καινοτομία έχει πρόσβαση η Finvent και αυτό ακριβώς το πλεονέκτημα εξασφαλίζει για τους πελάτες της τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις υπόλοιπες χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Χ.: Ποια είναι τα σχέδιά σας για το επόμενο διάστημα;

Μ. Ι.:  Το 2009 προμηνύεται δύσκολο έτος και για το λόγο αυτό έχουμε λάβει τις απαραίτητες θέσεις για την διερεύνηση και ομαλή επίλυση των αναγκών των πελατών μας και γενικότερα του χώρου μας σε περιφερειακό επίπεδο.
Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου λύσεων που διαθέτει η εταιρεία μας, για την εξυπηρέτηση των πελατών της, έχουμε ήδη δρομολογήσει νέες συνεργασίες με ξένους καταξιωμένους οίκους παροχής λογισμικών λύσεων που καλύπτουν κενά λειτουργιών, αλλά και νέες ροές που προβλέπουμε ότι θα εφαρμοσθούν λόγω νομοθετικών αλλαγών ή ευρωπαϊκών οδηγιών.
Στην Ισπανία και την Πορτογαλία σκοπεύουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την τοπική μας παρουσία και τα αναπτυξιακά μας σχέδια δεδομένης της επιτυχίας που ήδη σημειώνουμε στην Ιβηρική χερσόνησο.
Τέλος, συζητάμε με τους πελάτες μας και την πιθανότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων μας σε γεωγραφικές περιοχές που έχουν οι ίδιοι παρουσία, όπως είναι η Νότιος Αφρική και η Λατινική Αμερική.


 

  Περιεχόμενα
Editorial
Επικαιρότητα
Επενδύσεις Προτάσεις Αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ
Αφιέρωμα: Σταθερή & κινητή τηλεφωνία
Αφιέρωμα: Αγορά Αυτοκινήτου
Αφιέρωμα: Λιανικό εμπόριο
Συνέντευξη - Ανδρέας Ταπραντζής: Να μετατρέψουμε τις "αναταράξεις" σε ευκαιρίες
Συνέντευξη - Μάκης Ιωάννου: Η τεχνολογία αποτελεί «όπλο» σε περίοδο κρίσης
Θέμα: Πρόγραμμα «Θησέας»
Αποκλειστικότητα Euromoney - Με αξιολόγηση ΑΑ+ και υγιή ρευστότητα:Ποιες ευρωπαϊκές τράπεζες ωφελούνται από την κρίση
Αποκλειστικότητα Euromoney : Μια νέου τύπου «καθίζηση» της παγκόσμιας αγοράς τιτλοποιήσεων
Ανάλυση - Πιάνουν "πάτο" οι αποτιμήσεις:Μεγάλο μέρος του κινδύνου έχει ήδη προεξοφληθεί
Ανάλυση - Παγκόσμια Πιστωτική Κρίση:Προσδοκάται ανάκαμψη στα μέσα του 2009
Έρευνα - Αξιολόγηση από την Hellastat:Μειώνεται η φερεγγυότητα των ελληνικών επιχειρήσεων
Φάκελοι - Πλαίσιο: «Δρόμος αντοχής και όχι sprint»
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Παρουσιάσεις
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site