Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2008                              

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΗΣΕΑΣ»


Υπουργείο Εσωτερικών - Πρόγραμμα «Θησέας»
Χρηματοδοτική «ανάσα»
για έργα σε όλη τη χώρα


Στη «μουδιασμένη» από την κρίση οικονομία της χώρας, το Υπουργείο Εσωτερικών, με το Πρόγραμμα «Θησέας», προσφέρει χρηματοδοτική ανάσα, αφού – πέρα από τα 30.000 έργα που ήδη ολοκληρώθηκαν, βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματισθεί – υπάρχουν ακόμη σημαντικά κονδύλια που αναμένουν να απορροφηθούν από τις τοπικές αρχές όλων των περιφερειών της Ελλάδας στο διάστημα του 2009, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη δύο έτη. Κονδύλια με πολλαπλασιαστική δυναμική, αν αναλογισθεί κανείς ότι μπορούν να «παντρευτούν» με πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις από νέα προγράμματα του Δ΄ ΚΠΣ της ΕΕ, στα οποία ο «Θησέας» θα αποτελεί την «ίδια συμμετοχή» των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Της Γαλάτειας Μπασέα


Αθόρυβα αλλά ουσιαστικά, «τρέχει» ήδη, εδώ και τέσσερα χρόνια, αλλά διαθέτει δυνάμεις για αρκετό «δρόμο» ακόμη. Μεγάλος αριθμός Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης το έχουν αξιοποιήσει, δίνοντας ώθηση στη βελτίωση της υποδομής, στην απασχόληση και στην ανάπτυξη του τόπου τους. Παράλληλα, όμως, παραδόξως θα έλεγε κανείς, τα σημαντικά διαθέσιμα κονδύλια του δεν καθίσταται δυνατό να απορροφηθούν και να «πιάσουν τόπο», σε πολλούς τόπους ολόκληρης της Ελλάδας.
Ο λόγος για το Πρόγραμμα «Θησέας», ένα αναπτυξιακό πολυ-πρόγραμμα ύψους 3,5 δισ. ευρώ, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο μεριμνά για την κατανομή εθνικών πόρων, που προέρχονται από διάφορα Υπουργεία και προορίζονται για την τόνωση της ισόρροπης ανάπτυξης της υποδομής και βελτίωσης των τοπικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. ο σχετικός νόμος (3274, ΦΕΚ 195Α'/19.10.2004) ψηφίσθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2004. Ο νόμος εξειδικεύεται σε πέντε κεφάλαια εκ των οποίων το δεύτερο θεσμοθετεί το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας».
Με βάση την κατανομή του προγράμματος, από την έναρξη ισχύος του μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους είχαν διατεθεί 2.462.704.518 ευρώ για 15.563 έργα στο σύνολο της χώρας, ως εξής:
> 24.059.061 ευρώ για 305 έργα που αφορούν στην οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών των δήμων.
> 1.992.004.322 ευρώ για 12.677 έργα που αφορούν στην τοπική ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία.
> 446.641.135 ευρώ για 2.581 έργα που αφορούν σε κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες.
Κάπου «εκεί έξω», λοιπόν, υπάρχουν εκατοντάδες εκατ. ευρώ για τους Δήμους και για τους δημότες. Τα οποία είναι δυνατό να πολλαπλασιασθούν, καθώς μπορούν να αποτελέσουν την «ίδια συμμετοχή» των Δήμων σε πολύ μεγάλα έργα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Και είναι, σε μεγάλο βαθμό, στο χέρι των τοπικών αρχόντων να συμβάλουν στην τόνωση των τοπικών οικονομιών, προσφέροντας σε αυτές τις «ενέσεις» ρευστότητας που – ειδικά τώρα – υπάρχει διάχυτη ανησυχία ότι μπορεί να λείψει από όλους μας.
Από έργα στον τομέα διαχείρισης απορριμάτων μέχρι την κατασκευή αθλητικών χώρων, βελτίωση της υποδομής ύδρευσης και αποχέτευσης, αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, συντηρήσεις πολιτιστικών μνημείων και κατασκευές νέων χώρων καλλιτεχνικής δημιουργίας και αναψυχής, απαλλοτριώσεις χώρων, προμήθειες λεωφορείων και άλλων οχημάτων, αλλά και πλήθος άλλων περιπτώσεων (πρακτικώς οτιδήποτε δηλαδή) μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον «Θησέα», με διαδικασίες ασυνήθιστα μη γραφειοκρατικές για τα ελληνικά δεδομένα, με προκαθορισμένα ορθολογικά, αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια.
Αφού τα πράγματα είναι τόσο εύκολα, λοιπόν, γιατί – κατά τόπους, όχι παντού - παρατηρείται δυσπραγία στην απορρόφηση των κονδυλίων; Μια πιθανή απάντηση, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου, κ. Δημήτρη Πανοζάχο, είναι ότι παρουσιάζεται αδυναμία των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, να εκπονήσουν ολοκληρωμένες μελέτες, ίσως επειδή έχουν φθάσει στο ζενίθ των δυνατοτήτων τους λόγω της πλειάδας έργων που ήδη εκτελούνται. Άλλοι τοπικοί παράγοντες, πάντως, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αναφέρονται και στην αδυναμία των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων να προωθήσουν και να καταθέσουν συγκροτημένες προτάσεις, καθώς η λογική του «Θησέα» είναι να ενθαρρύνει τον προγραμματισμό έργων υπερτοπικής – διαδημοτικής σημασίας.

Στόχοι, πόροι, διοίκηση του «Θησέα»


Πόροι του Προγράμματος
Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που προέκυψαν κατά την εφαρμογή προηγούμενων προγραμμάτων για την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΤΑ όπως:
> Η αδυναμία του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) να λειτουργήσει ως πραγματικό Πρόγραμμα στήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε εφαρμογή των διατάξεων που το θεσμοθέτησαν.
> Η ανυπαρξία συστήματος ορθολογικής και δίκαιης κατανομής των θεσμοθετημένων πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης,
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης διαμόρφωσε μια νέα πρόταση, μέσω του προγράμματος «Θησέας», η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και προσδοκίες της σύγχρονης πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός διαφανούς, ευέλικτου και αποδοτικού συστήματος κατανομής των πόρων.
Συγκεκριμένα, οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από:
> Το 10% από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό (άρθρο 25 Ν. 1828/1989)
> Το 25% από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Τ.Α.) (άρθρο 25 Ν. 1828/1989)
> Το 80% του φόρου των τόκων καταθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων (άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 2503/1997)
> Ποσό ίσο με το 35% των ανωτέρω πόρων, που προέρχεται από τους εθνικούς πόρους του Π.Δ.Ε. Υπουργείων και Περιφερειών.
> Οι τόκοι των χρηματικών υπολοίπων των Ο.Τ.Α. που κατατίθενται στο Τ.Π.Δ. στο τέλος κάθε έτους, με διαχειριστή το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.


Σύστημα διοίκησης
Κύριο χαρακτηριστικό του επιτελικού κράτους αποτελεί η αρμοδιότητα των κεντρικών υπηρεσιών σε ό,τι αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη στήριξη του νομοθετικού έργου.
Στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα διοίκησης του προγράμματος «Θησέας» διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα όπου λειτουργούν τα αντίστοιχα όργανα αποφασιστικής αρμοδιότητας:
> Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος
> Οι Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος.
> Τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια.
Το Πρόγραμμα «Θησέας» χρηματοδοτεί έργα, μελέτες και ενέργειες που υποβάλλονται από τους δήμους και τις κοινότητες με φορείς υλοποίησης:
> Τους δήμους και τις κοινότητες.
> Τα νομικά πρόσωπα των δήμων και κοινοτήτων.
> Τους συνδέσμους και τις συμπολιτείες των δήμων και των κοινοτήτων.
> Τις διάφορες διαδημοτικές συμπράξεις και συνεργασίες αναπτυξιακού χαρακτήρα.


Κριτήρια ένταξης
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ένταξη στο Πρόγραμμα είναι:
> Η συμβολή στη λειτουργική ολοκλήρωση έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ.
> Η συμβολή στην εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των ΟΤΑ.
> Η εξασφάλιση των αναγκαίων κοινωνικών και τεχνικών υποδομών.
> Η δυνατότητα ωρίμανσης των έργων.
> Η προώθηση διαδημοτικών συμπράξεων και συνεργασιών.
> Η προώθηση της απασχόλησης και η καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού.
> Η εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσω συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα.


Καινοτομίες
Οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα μέσω του Προγράμματος «Θησέας» να υποβάλλουν προτάσεις που αφορούν σε μελέτες. Προτεραιότητα δίνεται σε μελέτες σχετικές με την ωρίμανση των έργων που έχουν προταθεί ή θα προταθούν για ένταξη στο Γ΄ ή στο Δ΄ ΚΠΣ, καθώς και σε έργα που ολοκληρώνουν λειτουργικά τις υποδομές που χρηματοδοτήθηκαν από το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται όχι μόνον η επιτάχυνση της υλοποίησης έργων που ήδη έχουν προγραμματιστεί από τους δήμους, αλλά και η ολοκλήρωση ημιτελών επενδύσεων, προκειμένου να αποδοθούν άρτιες στην τοπική κοινωνία.


Στήριξη συμπράξεων Δήμων
και ιδιωτικού τομέα
Η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου στις υπηρεσίες, αλλά και σε όλες τις δραστηριότητες των δήμων, σε συνδυασμό με την ορθολογική αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεών τους, αποτελεί βασική παράμετρο του προγράμματος «Θησέας». Στο πλαίσιο αυτό, η ενθάρρυνση διαδημοτικών συνεργασιών και συμπράξεων θα μετεξελίσσει την «ατομική» προσπάθεια του εκάστοτε δήμου σε «συλλογική», ενώ παράλληλα εγγυάται τη συλλογική ευθύνη και επιτυχία.
Η δυνατότητα των δήμων να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος «Θησέας» για μια σειρά ενεργειών, όπως προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας χρήσης της μεθόδου, έξοδα διαγωνιστικής διαδικασίας, επιλογής και κατάρτισης συμβάσεων με τους ιδιώτες επενδυτές, καθώς και την πιθανή ιδία συμμετοχή του δήμου στη σύμπραξη:
> Δημιουργεί μια νέα κουλτούρα στη διαχείριση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των δήμων.
> Θέτει τις βάσεις για ένα σωστό προγραμματισμό στη διαχείριση των πόρων, διασφαλίζοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για τους ΟΤΑ και την τοπική κοινωνία, όσο και για το Πρόγραμμα.


Ενδιαφέρον για ιδιωτικές επιχειρήσεις
Το Πρόγραμμα «Θησέας» στηρίζει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω:
> Της χρηματοδότησης μελετών, έργων και ενεργειών σε όλο το φάσμα της δράσης της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης με θεσμοθετημένες διαφανείς διαδικασίες. Πρόκειται ουσιαστικά για την υλοποίηση χιλιάδων δράσεων στις οποίες θα συμμετάσχουν μελετητικές εταιρίες, τεχνικές εταιρίες, εταιρείες συμβούλων, προμηθευτές, κ.λπ.
> Της χρηματοδότησης της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων των ΟΤΑ με τον ιδιωτικό τομέα, ήτοι των προκαταρκτικών μελετών της σκοπιμότητας χρήσης της συγκεκριμένης μεθόδου κατασκευής έργων ή παροχής υπηρεσιών, των εξόδων της διαγωνιστικής διαδικασίας, των διαδικασιών επιλογής ιδιωτών-επενδυτών και των διαδικασιών κατάρτισης συμβάσεων.
Επίπλέον, εφόσον απαιτείται από τη φύση της σύμπραξης, είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από τις πιστώσεις του προγράμματος και η καταβολή ιδίας συμμετοχής από τον ΟΤΑ. Η συμμετοχή του προγράμματος στη διαδικασία προώθησης των συμπράξεων μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτικού τομέα έχει ως συνέπεια τόσο τη διεύρυνση του εύρους της επιχειρηματικότητας του ιδιωτικού τομέα, όσο και την απελευθέρωση δημόσιων πόρων για περαιτέρω επενδύσεις.
> Της θέσπισης ορίου πληρωμών ανά έτος και ανά Περιφέρεια, προκειμένου να ελέγχονται οι ετήσιες δαπάνες του προγράμματος σε σχέση με τις αντίστοιχες εισροές. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ταχεία απόδοση των πιστώσεων στους δικαιούχους και αποφεύγονται φαινόμενα προσωρινής διακοπής πληρωμών που παρατηρήθηκαν κατά το παρελθόν στο ΕΠΤΑ.


Εξωστρέφεια, διαφάνεια
Το Πρόγραμμα «Θησέας», καλύπτοντας την ιδία συμμετοχή των δήμων σε κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, προσφέρει τη δυνατότητα στους δήμους να στραφούν σε επιπρόσθετες πηγές χρηματοδότησης, με σημαντικότερο όφελος την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας με δήμους άλλων μελών της ΕΕ, προκειμένου να αναπτύξουν από κοινού σύγχρονες μεθόδους βελτίωσης του επιπέδου των υπηρεσιών τους.
Με την τήρηση ενιαίας βάσης δεδομένων για την καταγραφή ανά ΟΤΑ, όχι μόνον των πόρων του προγράμματος «Θησέας», αλλά και των λοιπών εθνικών πόρων της κεντρικής διοίκησης, που αφορούν σε έργα και δράσεις της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης που παραμένουν στη διαχείριση των Υπουργείων, εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η ισότιμη μεταχείριση των ΟΤΑ όλης της χώρας.
Έτσι, αφενός μεν θα αποφεύγονται οι παρατηρηθείσες κατά το παρελθόν διενέξεις και αφετέρου, θα είναι δυνατή η εφαρμογή πολιτικών για την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης, η οποία αποτελεί πρώτη προτεραιότητά μας.


Οφέλη του Προγράμματος «Θησέας»


Για την Περιφέρεια
> Μειώνονται οι περιφερειακές ανισότητες και ενισχύονται οι θεσμοί αποκέντρωσης.
> Προγραμματίζονται αναπτυξιακές υποδομές για όλη την Περιφέρεια μέσα από τον κατάλληλο συντονισμό έργων και δράσεων εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.
> Εδραιώνεται μια νέα, σύγχρονη αντίληψη για ανταγωνιστική και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.

Για τους Πολίτες
> Αναβαθμίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
> Eξασφαλίζονται τα συ_φέροντα των πολιτών, μέσω της ορθής και αποδοτικής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος
> Ενισχύονται οι κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, με στόχο τη διατήρηση της ιδιαιτερότητας και του πλούτου κάθε τοπικής κοινωνίας.

Για τη χώρα
Προτάσσονται:
> Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας
> Η ετοιμότητα της χώρας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
> Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής
> Η πρόληψη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
> Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στην ευρωπαϊκή οικονομία


Περιβαλλοντική διάσταση
Η επίτευξη της ισόρροπης ανάπτυξης με παρεμβάσεις στο τοπικό επίπεδο προϋποθέτει το σεβασμό στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και παράλληλα τη συμβολή στην αναβάθμισή του. Στην κατεύθυνση αυτή, το Πρόγραμμα «Θησέας» επεμβαίνει ουσιαστικά στην οργάνωση και ανάπτυξη των δημοτικών υπηρεσιών με την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών και τεχνικών μέσων για την υλοποίηση έργων και δράσεων περιβαλλοντικής αναβάθμισης, προκειμένου:
> Να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών για υποδομές τοπικών μεταφορών, ολοκλήρωσης αποχετευτικών δικτύων, κ.ά.
> Να προστατεύεται η ισορροπία και η αρμονία της φύσης από την ανεξέλεγκτη ανθρώπινη παρέμβαση.
> Να βελτιωθεί το αστικό περιβάλλον.


Κοινωνική διάσταση
Η αποτελεσματικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης συναρτάται άμεσα με τη βελτίωση του κοινωνικού περιβάλλοντος. Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών, καθώς και η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στη διατήρηση της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας και κληρονομιάς κάθε τοπικής κοινωνίας, αποτελούν βασικά στοιχεία της κοινωνικής δράσης των ΟΤΑ.
Στόχος της κυβερνητικής προσπάθειας είναι, μέσω του προγράμματος «Θησέας», να ενισχύσει τον κοινωνικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέψουν τη σταθερή βελτίωση της ποιότητας των δημοτικών υπηρεσιών και την αποτελεσματική συμβολή τους στην τοπική πολιτιστική και κοινωνική ζωή.
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον «Θησέα»


Πώς μπορούμε να υποβάλουμε πρόταση στο Πρόγραμμα "Θησέας" για την υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων μεταξύ Ο.Τ.Α. και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.);

Από την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί και εκτελεσθεί χιλιάδες έργα, ενώ συνεχίζεται η παραλαβή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος. Προκειμένου να αξιολογηθούν οι προτάσεις των Ο.Τ.Α., το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. διαθέτει ειδικό ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση. Εάν κάποιος Ο.Τ.Α. δεν έχει εκδηλώσει ήδη το ενδιαφέρον του, μπορεί να συμπληρώσει το ειδικό ερωτηματολόγιο και να το αποστείλει στη Γραμματεία της Ο.Δ.Ε. του Προγράμματος "Θησέας" στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α..

Εμπίπτει η επιλογή συμβούλου προσυμβατικής διαδικασίας έργων Σ.Δ.Ι.Τ. στις διατάξεις του Ν. 3316/2005;

Τα συγκεκριμένα "έργα" επιλογής συμβούλου προσυμβατικής διαδικασίας έργων Σ.Δ.Ι.Τ. των Ο.Τ.Α. προκηρύσσονται στο πλαίσιο του ΠΔ 346/98 και CPC 865,866 υπηρεσίες παροχής συμβούλων επιχειρήσεων και συναφείς υπηρεσίες και δεν αφορούν σε έργα και μελέτες και σε συναφείς με αυτά υπηρεσίες.

Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο διενέργειας του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Συμβούλου Προσυμβατικής Διαδικασίας έργων Σ.Δ.Ι.Τ.;

Για "έργα" επιλογής Συμβούλου Προσυμβατικής Διαδικασίας έργων Σ.Δ.Ι.Τ. με προϋπολογισμό άνω των 211.000 χωρίς Φ.Π.Α. (όπως ορίστηκαν με τον κανονισμό 2083/2005), ακολουθείται η Κοινοτική Οδηγία 18/2004.
Για έργα επιλογής Συμβούλου Προσυμβατικής Διαδικασίας έργων Σ.Δ.Ι.Τ. με προϋπολογισμό κάτω των 211.000 χωρίς Φ.Π.Α., ακολουθούνται:
1. Το ΠΔ 410/95 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
2. Ο Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), κατ' αναλογική εφαρμογή, για τις διαδικασίες.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 37 του Π.Δ. 346/1998 (προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ).

Ποια είναι η σχέση της  προκήρυξης με το ν.3389/2005;

Στόχος των έργων προσυμβατικής διαδικασίας που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" είναι να προετοιμαστούν οι ΔΗΜΟΙ, αλλά και να ενεργοποιηθούν και οι τοπικές κοινωνίες στην κατεύθυνση των έργων ΣΔΙΤ. Στην κατεύθυνση αυτή και στο βαθμό που η αξιολόγηση της Α' Φάσης καταδείξει στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ότι η αγορά ανταποκρίνεται στο αντικείμενο της Σ.Δ.Ι.Τ. και υπάρχουν τα εχέγγυα βιωσιμότητας, τότε μπορεί να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία του ν.3389/2005 για την υπαγωγή και χρηματοδότηση της προσυμβατικής διαδικασίας.

Ποια είναι τα χρηματικά όρια διενέργειας των διαγωνισμών και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο;

Τα χρηματικά όρια για την επιλογή της διαδικασίας διενέργειας των διαγωνισμών αναφέρονται:
Στον Κανονισμό 2083/2005
στο Ν. 2362/95, για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών το ύψος των οποίων, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερο των ορίων που ορίζει το Π.Δ. 346/1998
Σημειώνεται ότι απαιτείται συχνή ενημέρωση επί των σχετικών νομοθετημάτων και εγκυκλίων λόγω πιθανών τροποποιήσεων.

Σε ποια κατηγορία υπηρεσιών, κατά CPC, υπάγεται η προσυμβατική διαδικασία έργων Σ.Δ.Ι.Τ.;

Τα έργα επιλογής συμβούλου προσυμβατικής διαδικασίας έργων Σ.Δ.Ι.Τ. των Ο.Τ.Α. κατηγοριοποιήθηκαν  στο πλαίσιο του ΠΔ 346/98 και CPC 865,866 υπηρεσίες παροχής συμβούλων επιχειρήσεων και συναφείς υπηρεσίες.

Ποιος είναι ο ρόλος του γραφείου στήριξης των Σ.Δ.Ι.Τ. στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Το Γραφείο στήριξης των Σ.Δ.Ι.Τ. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. έχει ρόλο αποκλειστικά συμβουλευτικό προς τους Ο.Τ.Α.
Το Υπουργείο δεν ασκεί έλεγχο ούτε εγκρίνει τα τεύχη προκήρυξης των διαγωνισμών, διαδικασία που γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Οι Ο.Τ.Α. έχουν την αποκλειστική ευθύνη διεξαγωγής των διαγωνισμού σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο επιλέγουν

Σε πόσες εφημερίδες δημοσιεύεται η προκήρυξη;

Κατ' αναλογική εφαρμογή του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και των μετέπειτα διατάξεων του N.2286/95 και Π.Δ. 394/96, η δημοσίευση γίνεται σε: δυο τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και σε μία τοπική, ημερήσια ή εβδομαδιαία, αν υπάρχει, της έδρας του νομού.
Η προκήρυξη θα πρέπει να δημοσιευτεί και στο ΦΕΚ.

Ποιος ο χρόνος από την ημερομηνία της προκήρυξης μέχρι τη διενέργεια του διαγωνισμού;

Εφόσον ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις της οδηγίας 18/2004:
Για ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς απαιτούνται κατ'ελάχιστον 52 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης  στην επίσημη εφημερία των ευρωπαϊκών κοινοτήτων (Κοιν. Οδηγία 18/2004). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προβλεφθεί η συνεργασία με την  ΜΟ.ΠΑ.ΔΙ.Σ. από την αρχή της διαδικασίας προκήρυξης.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις:
Για ανοιχτούς διαγωνισμούς, σύμφωνα με την από 4/4/2006 εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. (Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών), απαιτείται ελάχιστο διάστημα 30 ημερών από τη δημοσίευση για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα πρέπει να είναι επαρκές ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η ποιότητα των κατατιθέμενων προσφορών και η δυνατότητα των διαγωνιζομένων για τη σωστή προετοιμασία τους.

Πότε εφαρμόζονται οι διαδικασίες Διεθνών Διαγωνισμών;

Οι διαδικασίες διεθνών διαγωνισμών (Κοιν. Οδηγία 18/2004, Κανονισμός 2083/2005 και μετέπειτα τροποποιήσεις τους) εφαρμόζονται όταν ο προϋπολογισμός του έργου, χωρίς ΦΠΑ, υπερβαίνει τις 211.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι απαιτείται συχνή ενημέρωση για πιθανές  τροποποιήσεις του ορίου αυτού.

Από ποιες πηγές μπορούν να αντληθούν σχετικές ενημερώσεις επί του θεσμικού πλαισίου;

Πέραν της ιστοσελίδας του προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ", πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ΜΟ.ΠΑ.ΔΙ.Σ.  για διεθνείς διαγωνισμούς από την ομάδα Σ.Δ.Ι.Τ του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Η γενική εμπειρία του διαγωνιζομένου δύναται να αποτελεί δικαιολογητικό ή κριτήριο αξιολόγησης;

Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των ορίων διεθνούς διαγωνισμού (σήμερα 211.000 ευρώ), η οδηγία 18/2004 προβλέπει πως η γενική εμπειρία και τα σχετικά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών.
Στις άλλες περιπτώσεις αποτελεί, λόγω εφαρμογής του σχετικού θεσμικού πλαισίου που έχει αναφερθεί σε άλλη ερώτηση, επιλογή της  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.

Πώς μπορούμε να προμηθευτούμε τα Τεχνικά Δελτία του Προγράμματος σε ηλεκτρονική μορφή;

Όλα τα Τεχνικά Δελτία περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος "Θησέας" (www.ypes.gr), στη σχετική θέση.

Πώς μπορώ να γνωρίζω τι είδους έργα/μελέτες/ενέργειες χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα "Θησέας";

Κάθε έργο/μελέτη/ενέργεια που εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. και αποτελεί μέρος της επενδυτικής τους δραστηριότητας, μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα "Θησέας", εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ένταξης που προβλέπονται στο Ν. 3274/2004, καθώς και οι ειδικότερες κατευθύνσεις που αναφέρονται στις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Για περισσότερες λεπτομέρειες και ενδεικτική καταγραφή των επιλέξιμων δράσεων, μπορείτε να συμβουλευτείτε τα αναλυτικά Τεχνικά Δελτία Υποπρογραμμάτων και Μέτρων.

Πόσο χρονικό διάστημα μεσολαβεί από την προένταξη έργου/μελέτης/ενέργειας στο Πρόγραμμα "Θησέας" έως την οριστική του ένταξη;

Εφόσον έργο/μελέτη/ενέργεια είναι ώριμο για δημοπράτηση, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η διαδικασία ολοκληρώνεται το πολύ εντός ενός μηνός.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, εξαρτάται από το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων ωρίμανσης.
Για την οριστική ένταξη απαιτείται μόνο απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης. Σημειώνεται, ότι οι περισσότερες Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης έχουν εξουσιοδοτήσει για την ενέργεια αυτή το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.

Με ποια διαδικασία εντάσσεται ένα έργο στο Πρόγραμμα "Θησέας";

Η διαδικασία ένταξης μελέτης/έργου/ενέργειας στο Πρόγραμμα "Θησέας" περιγράφεται αναλυτικά τόσο στο άρθρο 10 του Ν. 3274/2004, όσο και στις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α..
Συνοπτικά, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται σε δυο φάσεις:


Α. Τη φάση της προένταξης, όπου η πρόταση του Ο.Τ.Α., μετά τη συμπλήρωση του σχετικού Τεχνικού Δελτίου Προένταξης, με τη βοήθεια της Τεχνικής Επιτροπής Νομού, και την υποβολή του στην Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης, αξιολογείται και, εφόσον η αξιολόγηση είναι θετική, αποστέλλεται στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης για έγκριση.


Β. Τη φάση της οριστικής ένταξης, η οποία ολοκληρώνεται με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης, εφόσον πληρούνται κατά περίπτωση όλες οι προϋποθέσεις για χαρακτηρισμό έργου/μελέτης/ενέργειας ως ωρίμου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Για την έκδοση της απόφασης οριστικής ένταξης είναι απαραίτητη η υποβολή πλήρους φακέλου και η συμπλήρωση του αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου Οριστικής Ένταξης.


 


Προκόπης Παυλόπουλος
Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης


Εργαλείο περιφερειακής
ανάπτυξης ο «Θησέας»


Η επίλυση, και μάλιστα σε σταθερή, μακροπρόθεσμη και αναπτυξιακή προοπτική, των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, των οικονομικών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, συνιστά τόσο πολιτική δέσμευση της Κυβέρνησης όσο και εκπλήρωση θεσμικού χρέους, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει μεταξύ άλλων και την οικονομική τους αυτοτέλεια. Η δέσμευση, αλλά και το χρέος αυτό αποκτούν σήμερα τόσο μεγαλύτερη σημασία όσο για πολλά χρόνια τώρα η αυτοτέλεια αυτή ουδέποτε διασφαλίσθηκε, με προφανείς αρνητικές συνέπειες για την πορεία των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και τη συνακόλουθη δυνατότητά τους να προσφέρουν αυτά που μπορούν στην κοινωνία γενικότερα.
Σ' αυτό ακριβώς το πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την υποστήριξη των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και ιδίως προκειμένου να γίνουν επενδύσεις τοπικής ανάπτυξης, βελτιώνοντας παράλληλα τις υφιστάμενες υποδομές τους, το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προχώρησε στην κατάρτιση του Προγράμματος «Θησέας».
Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα με κύριο χαρακτηριστικό τη χρηματοδότησή του, η οποία δεν εξασφαλίζεται μόνο από τους θεσμοθετημένους πόρους της Αυτοδιοίκησης, όπως συνέβη με το Πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. Η Κεντρική Διοίκηση συμμετέχει στο «Θησέα» σε ποσοστό 35% των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, λοιπόν, για την πενταετία 2005-2009, θα φτάσει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς σ' αυτά να υπολογίζεται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, η οποία θα το προσαυξήσει σε σημαντικό ποσοστό.
Σε ό,τι αφορά στις καινοτομίες του προγράμματος, θα μπορούσαν να αναφερθούν:
α) Η ωρίμανση των έργων, με τη χρηματοδότηση -σε πρώτη φάση- των μελετών που απαιτούνται για κάθε έργο.
β) Η Η έμπρακτη αναγνώριση του αναπτυξιακού ρόλου που μπορούν να φέρουν σε πέρας οι διαδημοτικές συνεργασίες. Αυτές ενθαρρύνονται πλέον και στηρίζονται από το νέο αναπτυξιακό σχεδιασμό.
γ) Η Η εισαγωγή νέας φιλοσοφίας και νέας μορφής συμπράξεων μεταξύ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου ν' αντιμετωπισθεί το θέμα της χρηματοδότησης των προσυμβατικών διαδικασιών που απαιτούνται. Αναλυτικότερα, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης:
> Για τις προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας σε κατασκευές που γίνονται από συμπράξεις Ο.Τ.Α. - ιδιωτών.
> Για αντιμετώπιση των εξόδων της διαγωνιστικής διαδικασίας.
> Για την επιλογή των ιδιωτών επενδυτών και την κατάρτιση των συμβάσεων.
Όλα αυτά έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα τόσο για τους Ο.Τ.Α. όσο και για το Πρόγραμμα «Θησέας».
Επίσης, το νέο αναπτυξιακό Πρόγραμμα απλοποιεί τη διαδικασία προένταξης και οριστικής ένταξης των έργων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την έγγραφη διαπίστωση τήρησης του ετήσιου ορίου εγκεκριμένων πιστώσεων ανά περιφέρεια και τον προσυπολογισμό στο Πρόγραμμα των πόρων της κεντρικής διοίκησης, που παραμένουν στη διαχείριση κάθε Υπουργείου.
Έτσι έχουμε διαφάνεια, καταγραφή σε ενιαία βάση δεδομένων και κυρίως, τερματισμό των αμφισβητήσεων, των διενέξεων και της καχυποψίας, που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
Ο «Θησέας» είναι το εργαλείο με το οποίο τονώνουμε την περιφερειακή ανάπτυξη, το εργαλείο με το οποίο αλλάζουμε το τοπίο στο χώρο των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού.
Πιστεύουμε ότι ο «Θησέας» οδηγεί τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού στο σημείο εκείνο που αρμόζει στη σημασία τους και τη βαρύτητα της αποστολής τους.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΗΣΕΑΣ» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ                      ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ            ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ        25310.81855
ΑΤΤΙΚΗ                                    ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΙΑΣΚΟΣ                210.6709681
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                          ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΑΝΙΟΣ                 22510.37901
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ                         ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 2610.435993
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ      24610.53246
ΗΠΕΙΡΟΣ                                   ΣΟΥΛΗ ΝΤΑΝΤΑΜΗ               26510.69939
ΘΕΣΣΑΛΙΑ                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΤΑΣΙΟΣ 2410.581313
ΙΟΝΙΑ                                       ΙΩΣΗΦ ΡΟΔΙΤΗΣ                  26610.86608
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                 ΒΙΛΛΥ ΤΟΤΣΙΚΑ                    2310.409130
ΚΡΗΤΗ                                      ΔΑΦΝΗ ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ              2810.278110
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                            ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ        22810.96206
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                         ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ        2710.233427
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΚΑΒΗΣ          22310.39041


 

  Περιεχόμενα
Editorial
Επικαιρότητα
Επενδύσεις Προτάσεις Αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ
Αφιέρωμα: Σταθερή & κινητή τηλεφωνία
Αφιέρωμα: Αγορά Αυτοκινήτου
Αφιέρωμα: Λιανικό εμπόριο
Συνέντευξη - Ανδρέας Ταπραντζής: Να μετατρέψουμε τις "αναταράξεις" σε ευκαιρίες
Συνέντευξη - Μάκης Ιωάννου: Η τεχνολογία αποτελεί «όπλο» σε περίοδο κρίσης
Θέμα: Πρόγραμμα «Θησέας»
Αποκλειστικότητα Euromoney - Με αξιολόγηση ΑΑ+ και υγιή ρευστότητα:Ποιες ευρωπαϊκές τράπεζες ωφελούνται από την κρίση
Αποκλειστικότητα Euromoney : Μια νέου τύπου «καθίζηση» της παγκόσμιας αγοράς τιτλοποιήσεων
Ανάλυση - Πιάνουν "πάτο" οι αποτιμήσεις:Μεγάλο μέρος του κινδύνου έχει ήδη προεξοφληθεί
Ανάλυση - Παγκόσμια Πιστωτική Κρίση:Προσδοκάται ανάκαμψη στα μέσα του 2009
Έρευνα - Αξιολόγηση από την Hellastat:Μειώνεται η φερεγγυότητα των ελληνικών επιχειρήσεων
Φάκελοι - Πλαίσιο: «Δρόμος αντοχής και όχι sprint»
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Παρουσιάσεις
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site