Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2008                              

Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους


Κορρές Φυσικά Προϊόντα: 
Εξαγορά εταιρίας
Η εταιρία Κορρές ΑΕ Φυσικά Προϊόντα ολοκλήρωσε την εξαγορά του 70% της Pharmacon Βορείου Ελλάδος ΑΕΒΕ, αποκλειστικού αντιπρόσωπου και  διανομέα των προϊόντων της Εταιρίας στην αγορά της Βορείου Ελλάδος, έναντι τιμήματος 3,65 εκατ. ευρώ.
Η Pharmacon Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε το 1999 με έδρα την Θεσσαλονίκη, και με κύριο αντικείμενο την διανομή καλλυντικών προϊόντων ενώ μέχρι πριν την εξαγορά ήταν μέλος του Ομίλου Εταιρειών Pharmacon Δ. Πολίτης ΑΦΕ. Η συνεργασία της με την Εταιρία είναι πολυετής και σήμερα περισσότερο από το 95% των πωλήσεων της πραγματοποιείται από τα προϊόντα Κορρές.
Η Εταιρία, εξαγοράζοντας το 70% του ήδη εδραιωμένου διανομέα της, αποκτά άμεση πρόσβαση σε ένα σημαντικό πελατολόγιο άνω των 1.700 φαρμακείων στις περιοχές της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, της Ηπείρου και Θράκης, καθώς και ευκαιρίες περαιτέρω ενδυνάμωσης της παρουσίας της μάρκας Κορρές Φυσικά Προϊόντα στις συγκεκριμένες περιοχές. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης της κερδοφορίας της Εταιρίας, μέσα από τις οικονομίες κλίμακας που θα δημιουργηθούν και τις ενέργειες προώθησης που σχεδιάζει η Εταιρεία να υλοποιήσει στο μέλλον.ΥΧΥΧΥEntersoft:
Συνεργασία με Χαΐτογλου

Την παραγωγή του Μακεδονικού Χαλβά, ενός από τα πιο γνωστά προϊόντα της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, καθώς και του συνόλου της παραγωγής τροφίμων του ομίλου Χαΐτογλου, υποστηρίζει η Entersoft. Ο όμιλος Χαΐτογλου επέλεξε να αναβαθμίσει το πληροφοριακό του περιβάλλον με το Entersoft Business Suite, προκειμένου να καλύψει στο σύνολό τους τις ιδιαίτερα ευαίσθητες διαδικασίες που επιβάλει η παραγωγή τροφίμων. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση συστήματος 70 χρηστών σε πρώτο στάδιο και πρόκειται να τεθεί σύντομα σε παραγωγική λειτουργία.ΥΧΥΧΥΕυρωσύμβουλοι:
Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης

Πραγματοποιήθηκε στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών η παρουσίαση της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι ΑΕ από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο Δρ. Πάρι Κοκορότσικο, τον Αντιπρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κο Στάθη Ταυρίδη και τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Γιώργο Τσιώτρα.
Ο κ. Πάρις Κοκορότσικος, αναφέρθηκε στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του επενδυτικού πλάνου (2001 – 2006) της εταιρίας, που είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού Δικτύου θυγατρικών εταιριών στο εξωτερικό. Το Δίκτυο της Euroconsultants International, αποτελείται σήμερα από 11 εταιρίες στο Λουξεμβούργο, Κύπρο, Μπαχρέϊν, Σερβία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κροατία, Τουρκία, Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουμανία και ΠΓΔΜ. Το 45% του κύκλου εργασιών της Ευρωσύμβουλοι ΑΕ, προέρχεται από έργα που υλοποιεί σε περισσότερες από 25 χώρες του εξωτερικού.
Το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρίας για την τριετία 2008 – 2010, επικεντρώνεται στην ισχυροποίηση του Δικτύου της μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας (ανάπτυξη δικτύου θερμοκοιτίδων, υποστήριξη επενδυτικών προγραμμάτων μέσω τραπεζών), την αξιοποίηση υπεραξιών από τις συμμετοχές της θερμοκοιτίδας i4G και την ενίσχυση των υπό διαχείριση Επιχειρηματικών Κεφαλαίων καθώς και τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού PPP Fund για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Σε ότι αφορά την αγορά του εσωτερικού, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον Ιδιωτικό Τομέα και στη διεύρυνση των εργασιών στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα μέσω της ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ (Δ' ΚΠΣ).
Επιπλέον, η εταιρία αναφέρθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2008, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι τα κέρδη μετά φόρων της συγκεκριμένης περιόδου, υπερέβησαν τα αντίστοιχα ολόκληρου του 2007. Η εκτίμηση για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης, είναι πως τα αποτελέσματα θα κινηθούν σε αντίστοιχους ψηλούς ρυθμούς, με στόχο για την επόμενη τριετία ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης 15%-20%.
Αναφορικά δε με τη θυγατρική εταιρία ICTV Hellaς Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών ψυχαγωγίας και πληροφόρησης με τη χρήση ευρυζωνικών δικτύων, σημειώθηκε ότι προχωράει με γρήγορους ρυθμούς η εισαγωγή της στην αγορά PLUS του Λονδίνου. Τέλος, σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις σημειώνονται και στη Stem Health ΑΕ, θυγατρική του Ομίλου Υγεία, στην οποία η Ευρωσύμβουλοι ΑΕ κατέχει το 25%, με τη  δημιουργία τράπεζας βλαστοκυττάρων στη Ρουμανία και στο Αμπού Ντάμπι.ΥΧΥΧΥMIG - MPB - Wind:
Στρατηγική συνεργασία

Η Marfin Investment Group (MIG), η Marfin Popular Bank (MPB) και ο όμιλος Wind Ελλάς ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους για ευρεία στρατηγική συνεργασία προκειμένου να εκμεταλλευτούν από κοινού τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
Με τη συνεργασία των ομίλων σε εμπορικό επίπεδο καθώς και στους τομείς μάρκετινγκ και τεχνολογίας, η συμφωνία επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών (σταθερή & κινητή τηλεφωνία, μετάδοση δεδομένων) αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της SingularLogic, θυγατρικής εταιρίας της MIG στην αγορά της πληροφορικής καθώς και τη δυναμική παρουσία των τριών ομίλων στη ΝΑ Ευρώπη.
Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα επιδιώξουν από κοινού η Wind Ελλάς, η MIG και η MPB, στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας τους, αφορούν στους εξής, κατ’ αρχάς, τομείς:


1. Δημιουργία κοινής προσφοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και πληροφορικής για την αγορά των επαγγελματιών, καθώς και των μικρομεσαίων αλλά και μεγαλύτερων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ομίλου MIG και της MPB.


2. Δημιουργία εμπορικών προσφορών που θα αξιοποιούν επιμέρους brand εταιριών του ομίλου MIG.


3. Συνέργιες σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, μέσω των εκτεταμένων σημείων παρουσίας της MIG και της MPB.


4. Συνέργιες στη λιανική αγορά, μέσω δημιουργίας shop-in-shop και kiosk-in-shops, καθώς επίσης και διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών των τριών ομίλων μέσω των δικτύων διανομής που διαθέτει κάθε όμιλος.


5. Συνεργασία της Wind με τη MIG σε έργα Πληροφορικής της πρώτης


6. Παράλληλα, θα συνεργαστούν για τη δημιουργία υπηρεσιών mobile banking


ΥΧΥΧΥ


Πετζετάκις:
Επέκταση συμφωνίας με Bauhaus
Η Α.Γ. Πετζετάκις ΑΕ, Βιομηχανία Πλαστικών και Ελαστικού, ανακοινώνει την επέκταση συμφωνίας προμήθειας συστημάτων σωλήνων της θυγατρικής της εταιρίας στη Γερμανία Petzetakis Deutschland GmbH με τον Γερμανικό Όμιλο Bauhaus.
Η εν λόγω συμφωνία είναι τριετούς διάρκειας και προβλέπει την προμήθεια συστημάτων σωλήνων στο δίκτυο του Ομίλου Bauhaus, πανευρωπαϊκό ηγέτη στη λιανική αγορά ειδών κατοικίας, δόμησης και κήπου, με 195 καταστήματα λιανικής σε όλη την Ευρώπη. Ο Όμιλος Bauhaus διαθέτει εκτενές δίκτυο καταστημάτων σε δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Αυστρία, η Δανία, η Ισπανία, η Τσεχία, η Σλοβενία, η Κροατία και η Τουρκία.
Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί για την Α.Γ. Πετζετάκις Α.Ε. την ισχυροποίηση της θέσης της στον τομέα DIY (Do - It - Yourself - καταστήματα λιανικής πώλησης δομικών υλικών) εκτός Ελλάδος.ΥΧΥΧΥEpsilon Net:
Αύξηση πωλήσεων
Συνέχεια στην σταθερή  τάση ανόδου στις πωλήσεις της παρουσίασε η εισηγμένη εταιρία πληροφορικής Epsilon Net A.E. και για το 9μηνο του 2008.
Ο κύκλος εργασιών συνέχισε την ανοδική πορεία του  με αύξηση κατά 22,31% ήτοι 5,82 εκατ. ευρώ έναντι 4,76 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού 9μήνου. Η συνεχιζόμενη άνοδος οφείλεται στην σημαντική αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων πληροφορικής της εταιρίας.
Κανονικά εξελίσσεται και το πρόγραμμα επενδύσεων της εταιρίας, σύμφωνα με το οποίο έχουν δαπανηθεί μέχρι 30 Ιουνίου, από το 1,68 εκατ. ευρώ των αντληθέντων κεφαλαίων, 663 χιλ ευρώ. Στην τρέχουσα περίοδο, η εταιρία παρουσίασε επίσης μια συνολική λύση για την ολοκληρωμένη κάλυψη του θέματος της περαίωσης προηγούμενων φορολογικών χρήσεων σύμφωνα με τον νέο νόμο Ν3697/2008 και την ΠΟΛ 1130.
Με στόχο την συνεχή υποστήριξη των πελατών της στο ίδιο θέμα παρουσίασε επίσης το εξειδικευμένο site
www.peraiosi.gr το οποίο εκτός από τη σχετική νομοθεσία και τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνει απαντημένες ερωτήσεις, πρακτικά ερωτήματα και βήμα διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων.


Ίδρυση εταιρίας στο εξωτερικό
Τέλος, η διοίκηση της εταιρίας, σε συνέχεια και των θετικών αποτελεσμάτων του 9μηνου,  επιβεβαιώνει τις αρχικές προβλέψεις της για σταθερά ανοδική πορεία για το σύνολο του τρέχοντος έτους και προτίθεται να προβεί άμεσα στην ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στο εξωτερικό με αντικείμενο τον συντονισμό των επενδυτικών κινήσεων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με πρώτο στόχο την αναπτυσσόμενη αγορά της Ρουμανίας.ΥΧΥΧΥLavisoft:
Νέα συνεργασία
Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ με την εταιρία Διοίκησης και Διαχείρισης του Λιμένα Αστακού Akaport SA,  για την εγκατάσταση των συστημάτων Personnel Master, Payroll Master κα Time Master που ανήκουν στην οικογένεια εφαρμογών HR Master.ΥΧΥΧΥSciens Διεθνής Συμμετοχών:
Ποσοστό στην Sciens
Fund of Funds
Η Sciens Διεθνής Συμμετοχών ΑΕ ανακοινώνει ότι μέσω της κατά 100% θυγατρικής της, Sciens International Holdings 2 Ltd, συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων Sciens Fund of Funds Management Holdings Ltd, αποκτώντας το 19,9% του μετοχικού της κεφαλαίου, αντί τιμήματος 8,4 εκατ. ευρώ. (12 εκατ. δολ.).
Η Sciens Fund of Funds Management Holdings Ltd, η οποία προήλθε από τη συγχώνευση των εταιριών Sciens Hedge Fund Management LLC (με έδρα τη Νέα Υόρκη) και Atlas Fund of Funds Management Company (με έδρα το Λονδίνο), παρουσιάζει σήμερα υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους περίπου 3 δισ. δολ.
Η συγκεκριμένη επένδυση, πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιo στρατηγικής ανάπτυξης του Τομέα Εταιριών Διαχείρισης Επενδύσεων (Management Companies) μέσω συμμετοχών σε εταιρίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες αναμένεται να προσφέρουν στη Sciens Διεθνής Συμμετοχών Α.Ε. σημαντικά και επαναλαμβανόμενα έσοδα. Το σύνολο του τιμήματος της παραπάνω συμμετοχής χρηματοδοτήθηκε από τα ίδια κεφάλαια της Sciens Διεθνής Συμμετοχών ΑΕ.ΥΧΥΧΥSprider Stores:
Ανάπτυξη παρά την κρίση
Η διοίκηση του Ομίλου Sprider Stores γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι συμμετείχε με επιτυχία στο 3ο Ετήσιο Ελληνικό Roadshow, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο και διοργανώθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με το Bloomberg.
Αναφορικά με την πορεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου για την χρήση 2009, τονίστηκε ότι παρά την δυσμενέστατη οικονομική συγκυρία η Διοίκηση εκτιμά ότι και το 2009 πρόκειται να είναι ένα ακόμη έτος σημαντικής ανάπτυξης τόσο των οικονομικών μεγεθών όσο και του δικτύου πωλήσεων. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αναμένεται να ανέλθει στο επίπεδο των 195 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Sprider Stores προτίθεται εντός του 2009 να δημιουργήσει 20 νέα καταστήματα.
Τα μικτά κέρδη του Ομίλου προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ύψος των 120 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο κέρδους να ανέρχεται σε 61,5%. Παράλληλα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και  αποσβέσεων (EBITDA) αναμένεται να ανέλθουν σε 43,2 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 30 εκατ. ευρώ, ενώ τέλος τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 22,5 εκατ. ευρώ.


Νέο κατάστημα στη Ρουμανία
Άνοιξε τις πόρτες του στο καταναλωτικό κοινό ένα νέο Sprider Stores στο Ιάσιο της Ρουμανίας, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου στην γειτονική χώρα, όπου πλέον λειτουργούν δέκα (10) καταστήματα σε εννέα (9) διαφορετικές πόλεις. Το νέο σημείο πώλησης, αποτελεί το εικοστό πέμπτο (25ο) που εγκαινιάζεται εντός του 2008, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σημείων πώλησης σε ενενήντα ένα (91) σε Ελλάδα και εξωτερικό και επιβεβαιώνοντας την στρατηγική επιλογή του Ομίλου για ισχυρή και συνεχή ανάπτυξη παρά την δυσμενέστατη οικονομική συγκυρία που επικρατεί το παρόν χρονικό διάστημα.ΥΧΥΧΥΚατσέλης - Αλλατίνη - Ελβιπέτ:
Πρώτο βήμα για τη συγχώνευση

Κατατέθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης το Πρακτικό του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με όραμα τη δημιουργία ενός μεγάλου επιχειρηματικού οργανισμού με τζίρο τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ και 5 εργοστασιακές μονάδες στην Ελλάδα.
Σημαντικό βήμα στη διαδικασία συγχώνευσης των εταιριών Κατσέλη - Αλλατίνη - Ελβιπέτ αποτελεί η καταχώριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών. Η διαδικασία συγχώνευσης εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2008.
Υπενθυμίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Υιοί Χ. Κατσέλη ΑΒΕΕ στις 10 Ιουλίου 2008 είχε αποφασίσει ομόφωνα να εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση της εταιρίας τη λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση κεφαλαίων ύψους 35 εκατ. ευρώ. Η προταθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καλύψει τα επενδυτικά σχέδια του νέου οργανισμού στην Ελλάδα και την επέκτασή του σε νέες αγορές στο εξωτερικό και θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης.ΥΧΥΧΥJumbo:
Νέα υπερκαταστήματα
σε Ελλάδα και Βουλγαρία

Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών της εταιρίας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν σήμερα οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας όπως επίσης οι στόχοι και οι προοπτικές της.
Στις 30 Ιουνίου 2007 λειτουργούσαν 41 καταστήματα Jumbo από τα οποία τα 17 βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής, τα 21 στην Ελληνική περιφέρεια, τα 2 στην Κύπρο και 1 στη Βουλγαρία. Η Jumbo τη χρονιά που πέρασε, αύξησε τον αριθμό των καταστημάτων με το άνοιγμα δύο υπερκαταστημάτων το ένα στον κόμβο Βαρυμπόμπης και το άλλο στη Σόφια της Βουλγαρίας που αποτελεί και το πρώτο κατάστημα της εταιρίας στη γειτονική χώρα.
Κατά το πρώτο δίμηνο της τρέχουσας χρήσης, η εταιρία προχώρησε στο άνοιγμα τριών νέων υπερκαταστημάτων. Το ένα στο Ρέντη που αποτελεί και το μεγαλύτερο κατάστημα της εταιρείας, ένα στο Μαρούσι και ένα στον Προμαχώνα Σερρών δίπλα στα σύνορα με τη γειτονική Βουλγαρία. Κατά συνέπεια σήμερα το δίκτυο του Ομίλου ανέρχεται σε 44 καταστήματα.
Κατά τη χρήση 2007/2008 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 17,88% στα 403,95 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του δικτύου καταστημάτων Jumbo.
Παρά τις απεργιακές κινητοποιήσεις σε λιμάνια και στις οδικές μεταφορές κατά τη διάρκεια της χρήσης, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε, για μια ακόμα χρονιά, κατά 120 μονάδες βάσης στο 54,4%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 19% στα 125,6 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 21,50% στα 82,5 εκατ. ευρώ. Κατά το 2008 ο Όμιλος υποβλήθηκε σε αναδρομική φορολόγηση ύψους 1,4 εκατ. ευρώ για το αποθεματικό που είχε σχηματίσει βάσει του Ν. 3220/2004.
Η διοίκηση της Jumbo θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 40 ευρωλεπτών ανά μετοχή, αυξημένο κατά 25% σε σχέση με πέρσι καθώς και τη διανομή δωρεάν μετοχών (1 νέα για κάθε 1 παλιά).
Επίσης η διοίκηση της εταιρίας ανέφερε ότι παρά τις συνθήκες που επικρατούν σε μακροοικονομικό επίπεδο ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης Ιούλιος 2008- Ιούνιος 2009 θα ανέλθει σε τουλάχιστον στο 19%-20%.ΥΧΥΧΥΆλφα Γκρίσιν Infotech:
Εξαγορά ακινήτου στην Πολωνία

Η Άλφα Γκρίσιν Infotech ολοκλήρωσε την αγορά έκτασης 298.688 τ.μ. στην περιοχή Mogilany, νότια της Κρακοβίας, Πολωνίας. Το συνολικό τίμημα της αγοράς του οικοπέδου, ανέρχεται σε 21.900.000 ζλότυ (PLN) (6.522.000 ευρώ περίπου) και καλύφθηκε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Mogilany Development Spzoo κατά 12.000.000 ζλότυ (PLN), καθώς και μέσω σύναψης δανείου με την τράπεζα Polbank EFG.


Συνεργασία με Eurobank Ρουμανίας
Η Άλφα Γκρίσιν Infotech, επίσης, ανέλαβε την προμήθεια του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας συστήματος ελέγχου περιβάλλοντος και ψύξης χώρων Η/Υ για την υποστήριξη λειτουργίας του νέου μηχανογραφικού κέντρου της θυγατρικής Τράπεζας της EFG Eurobank Ergasias SA, Bank Post SA στο Βουκουρέστι στην Ρουμανία. Το συνολικό ύψος του ανωτέρω έργου ανέρχεται σε 350 χιλ. ευρώ.ΥΧΥΧΥΗλεκτρονική:
Επέκταση στα Βαλκάνια
Παρουσίαση του Ομίλου Ηλεκτρονικής Αθηνών σε ξένα funds πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του "3nd Annual Greek Roadshow" που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών στο Λονδίνο. Η εταιρία εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ιωάννη Στρούτση, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Ηλεκτρονικής Αθηνών.
Στην παρουσίαση της Ηλεκτρονικής γνωστοποιήθηκαν τα σχέδια επέκτασης της εταιρίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2008 η εταιρία σχεδιάζει το άνοιγμα ενός νέου καταστήματος στη Σερβία ενώ για το 2009 το δίκτυό της θα επεκταθεί με ένα ακόμη κατάστημα στη Σερβία, στην Αλβανία, στην πΓΔΜακεδονίας καθώς και δύο στη Βουλγαρία και στη Κύπρο. Στην Ελλάδα, η εταιρία σχεδιάζει την έναρξη λειτουργίας τεσσάρων νέων καταστημάτων με την επωνυμία ‘Ηλεκτρονική’ καθώς και δύο ακόμη με την επωνυμία ‘Σαραφίδης.’ Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των νέων καταστημάτων στηρίζεται αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια της εταιρίας.
Αναφορά έγινε και στα αποτελέσματα χρήσης 2007-2008 της εταιρίας. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της Ηλεκτρονικής αυξήθηκαν κατά 31,5% και τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤΑ) κατά 10%. Η Ηλεκτρονική σήμερα κατέχει το 15% της ελληνικής, το 6% της κυπριακής και το 3% της σερβικής αγοράς.


Νέο κατάστημα στη Σερβία
Η Ηλεκτρονική, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα του κλάδου ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, εγκαινίασε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου το δεύτερό της κατάστημα στο Βελιγράδι. Το νέο κατάστημα φιλοξενείται σε ένα σύγχρονο χώρο 3200 τ.μ. και διαθέτει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, οικιακές συσκευές, όργανα γυμναστικής, gadgets καθώς και παιδική χαρά για τους μικρούς της φίλους. Η Ηλεκτρονική, στο καινούριο της κατάστημα λανσάρει για πρώτη φορά τους own label ηλεκτρονικούς υπολογιστές Mega PC τους οποίους κατασκευάζει και διαθέτει αποκλειστικά στη σέρβικη αγορά.ΥΧΥΧΥΕμπορική Τράπεζα:
Θα αξιοποιήσει τα μέτρα στήριξης
της γαλικής κυβέρνησης

Ως ιδιαίτερα θετικό, εκτιμά η διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας, το σχέδιο της κρατικής στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της χρηματοδότησης της οικονομίας που παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.
Με δεδομένα, όμως, ότι (α) η Εμπορική Τράπεζα απολαμβάνει ήδη και θα συνεχίσει να απολαμβάνει τη στήριξη της Credit Agricole και (β) ότι ο Όμιλος της Credit Agricole επέλεξε ήδη να κάνει μερική χρήση του σχεδίου της Γαλλικής Κυβέρνησης, το οποίο έχει διαμορφωθεί με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Εμπορική ανακοίνωσε ότι δεν θα χρειαστεί να κάνει χρήση των μέτρων της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Εξυπακούεται (αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση) ότι η Εμπορική Τράπεζα θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις Ελληνικές Αρχές και τις λοιπές Ελληνικές Τράπεζες στο πλαίσιο διασφάλισης της αποτελεσματικότητας των μέτρων που ανακοινώθηκαν και θα τεθούν σε εφαρμογή από την Ελληνική Κυβέρνηση.  Περιεχόμενα
Editorial
Επικαιρότητα
Επενδύσεις Προτάσεις Αγοράς
Στιγμές από τη Σοφοκλέους
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ
Αφιέρωμα: Σταθερή & κινητή τηλεφωνία
Αφιέρωμα: Αγορά Αυτοκινήτου
Αφιέρωμα: Λιανικό εμπόριο
Συνέντευξη - Ανδρέας Ταπραντζής: Να μετατρέψουμε τις "αναταράξεις" σε ευκαιρίες
Συνέντευξη - Μάκης Ιωάννου: Η τεχνολογία αποτελεί «όπλο» σε περίοδο κρίσης
Θέμα: Πρόγραμμα «Θησέας»
Αποκλειστικότητα Euromoney - Με αξιολόγηση ΑΑ+ και υγιή ρευστότητα:Ποιες ευρωπαϊκές τράπεζες ωφελούνται από την κρίση
Αποκλειστικότητα Euromoney : Μια νέου τύπου «καθίζηση» της παγκόσμιας αγοράς τιτλοποιήσεων
Ανάλυση - Πιάνουν "πάτο" οι αποτιμήσεις:Μεγάλο μέρος του κινδύνου έχει ήδη προεξοφληθεί
Ανάλυση - Παγκόσμια Πιστωτική Κρίση:Προσδοκάται ανάκαμψη στα μέσα του 2009
Έρευνα - Αξιολόγηση από την Hellastat:Μειώνεται η φερεγγυότητα των ελληνικών επιχειρήσεων
Φάκελοι - Πλαίσιο: «Δρόμος αντοχής και όχι sprint»
Στα ενδότερα της οδού Σοφοκλέους
Παρουσιάσεις
Νέα της αγοράς
Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...

 Όροι και προϋποθέσεις του site