Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2008                              

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗBRAM BOON
Διευθύνων Σύμβουλος ING Ελλάδος
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ


Συνέντευξη στον Ανδρέα Αναστασίου


Μόλις δύο μήνες βρίσκεται στην Ελλάδα, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της θυγατρικής της ING στη χώρα μας, αλλά με διεθνή εμπειρία τέτοια που τον βοηθά στον γρήγορο εγκλιματισμό του. Ανταποκρίθηκε πρόθυμα στην πρόσκλησή μας για μία συνέντευξη, σε αντίθεση με συναδέλφους του, στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, που - εν μέσω της κρίσης - δεν θεωρούν ότι θα τους βοηθούσε η έκθεσή τους στον Τύπο. Με την παρατήρηση αυτή ξεκινά η συζήτησή μας.


ΧΡΗΜΑ: Μετά την επέκταση της πιστωτικής κρίσης, οι περισσότεροι επί κεφαλής χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων αποφεύγουν τη δημοσιότητα. Εσείς είστε πιο γενναίος ή μήπως η ING είναι τόσο άθικτη από το πρόβλημα που ολόκληρο το σύστημα αντιμετωπίζει;
BRAM BOON:
Η ανταπόκρισή μου στην πρόσκλησή σας γι' αυτή τη συζήτηση δεν δείχνει γενναιότητα. Θα έλεγα ότι δείχνει:
- αφ' ενός αυτοπεποίθηση, επειδή η επενδυτική δραστηριότητα και η όλη διαχείριση της ING γίνεται πάντα με τρόπο εξαιρετικά συνετό και οπωσδήποτε κατά συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις,
- αφ' ετέρου το "πιστεύω" μας, που ορίζει ότι, ειδικά σε δύσκολους καιρούς, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να επικοινωνούν ειλικρινά με το κοινό. Το κοινό δικαιούται να έχει έγκυρη ενημέρωση. Αν εμείς αποφεύγαμε να απαντήσουμε στις ανησυχίες του, η στάση μας δεν θα ήταν υπεύθυνη.


Χ: Η ING έχει σημαντική έκθεση στην αγορά των ΗΠΑ, ενώ επίσης εμπλέκεται σε επενδύσεις αλλά και στη χονδρική τραπεζική σε παγκόσμια κλίμακα. Ποια ήταν, ως εκ τούτου, η επίδραση που η κρίση είχε στον Όμιλο και πώς αυτός αντιμετωπίζει την κατάσταση;
Β.Β.:
Το πρόβλημα, όπως είπατε κι εσείς προηγουμένως, αγγίζει ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, άρα και την ING και αυτό δεν το κρύβουμε. Βέβαια, εμάς μας αγγίζει εμμέσως, υπό την έννοια του γνωστού ζητήματος που έχει προκύψει και επηρεάζει τη ρευστότητα των πάντων, άλλου λιγότερο άλλου περισσότερο. Ευτυχώς, η ING είναι από αυτούς που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, καθώς δεν είχε έκθεση στα λεγόμενα τοξικά προϊόντα και άλλους τίτλους πολύ υψηλού κινδύνου. Φυσικά, η αξία του ενεργητικού μας έχει μειωθεί αισθητά, κάτι όμως που ισχύει και για όλους τους άλλους.
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, θα κάνουμε χρήση - όπως είναι γνωστό - σχετικού προγράμματος της ολλανδικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με αυτό, θα λάβουμε χρηματοδοτική ενίσχυση 10 δισ. ευρώ, η οποία είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου.


Χ: Αναφερθήκατε σε κανονιστικές διατάξεις. Θα ήθελα ένα σχόλιό σας περί του Solvency II, κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για τις ασφαλιστικές εταιρίες. Το θεωρείτε αυστηρό, κατάλληλο, ανεπαρκές...
Β.Β.: Το θεωρώ απολύτως κατάλληλο. Η καθιέρωση πανευρωπαϊκών κανόνων ήταν απαραίτητη, ώστε οι ασφαλιστές να "μιλούν τη ίδια γλώσσα" σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Το θεωρώ, επίσης, χρησιμότατο, υπό την έννοια ότι δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στο κοινό, επενδυτικό ή πελατειακό, που σχετίζεται με τις ασφαλιστικές εταιρίες, και τελικά διαμορφώνει σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των πλευρών.


Χ: Θα αποτρέψει, όμως, το Solvency II κάθε πιθανότητα επανάληψης του φαινομένου των καταρρεύσεων (ή παρ' ολίγον καταρρεύσεων) κολοσσιαίων εταιρικών οντοτήτων, που ζήσαμε προσφάτως;
Β.Β.:
Δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε σύνολο κανόνων, υποχρεωτικών ή μη, μπορεί να προστατεύσει μία εταιρία κατά 100% απ' όλους τους πιθανούς κινδύνους. Η μεγαλύτερη προστασία μπορεί να προέρχεται από την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της ίδιας της εταιρίας.


Χ: Συμφωνείτε, λοιπόν, με την άποψη ότι δεν είναι τόσο η κεφαλαιακή επάρκεια καθ' αυτή που διασφαλίζει από τους κινδύνους όσο η διοικητική επάρκεια των ιθυνόντων της εταιρίας;
Β.Β.:
Θα ήθελα να το επεκτείνω αυτό που είπατε. Απαιτείται, πράγματι, σοβαρή και μελετημένη προετοιμασία για την αντιμετώπιση των κινδύνων, που δεν μπορεί παρά να ξεκινά από τη διοίκηση. Αυτό, όμως, δεν αρκεί. Χρειάζεται οι γραμμές άμυνας να είναι περισσότερες από μία. Στην ING έχουμε τρεις τέτοιες γραμμές: σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης, σε επίπεδο ανώτερων στελεχών, αλλά και σε επίπεδο μεσαίων και χαμηλότερων. Η αντίληψη και η νοοτροπία εκτίμησης του κινδύνου οφείλει να διαπνέει ολόκληρη την εταιρία και τη δομή της. Στην περίπτωση της Lehman Brothers, ας πούμε, προφανώς αυτό δεν τηρήθηκε. Πιστεύω ότι, μέσα στη Lehman, πολλά στελέχη έβλεπαν τον κίνδυνο και μπορούσαν να δουν προς τα πού πήγαινε το πράγμα. Η δομή, όμως, της εταιρίας δεν βοηθούσε ώστε οι ανησυχίες αυτές να προσεγγίσουν, εγκαίρως και με πειστικό τρόπο, αυτούς που είχαν την ευθύνη των τελικών αποφάσεων.
Από τη στιγμή, λοιπόν, που τα τοξικά προϊόντα έγιναν κατ' αρχήν δεκτά, μετά λειτούργησαν σαν ιός, ο οποίος - αφού αρχίσει να μεταδίδεται ραγδαία - δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά.


Χ: Ενώ όλα αυτά συνέβαιναν, όμως, οι οργανισμοί που κατόπιν κατέρρευσαν ετύγχαναν πιστοληπτικής αξιολόγησης του υψηλότερου βαθμού: ΑΑΑ. Τώρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι η ING προβάλλει τις δικές της υψηλές βαθμολογίες, που λαμβάνει από τους ίδιους οίκους αξιολόγησης. Ισχυρίζεσθε ότι το ΑΑ ή το Α+ τα λέει όλα;
Β.Β.:
Πολλοί είναι αυτοί που ψέγουν τους οίκους αξιολόγησης για την κρίση. Δεν λέω ότι όλα λειτούργησαν άψογα, αλλά - σε κάθε περίπτωση - δεν ήταν η δική τους δουλειά που έφερε ή που δεν απέτρεψε την κρίση. Τώρα, πάντως, και οι οίκοι αυτοί διδάχθηκαν πολλά, και είναι πλέον πολύ πιο αξιόπιστοι. Αυτό που είναι σημαντικό, όμως, παράλληλα με οποιονδήποτε εξωτερικό έλεγχο, είναι - όπως είπα και πριν - να λειτουργεί εσωτερικό, καλά οργανωμένο σύστημα εκτίμησης και αντιμετώπισης των κινδύνων.
Αναφορικά με τις βαθμολογίες, λοιπόν, όχι δεν θα έλεγα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να βασίζεται τυφλά επάνω τους. Αυτό που θα παρείχε περισσότερη σιγουριά θα ήταν η πληροφόρηση ότι το σύνολο του προσωπικού μιας εταιρίας διαθέτει ενημέρωση και την απαραίτητη κατάρτιση, αναλόγως θέσεως, για τη διαχείριση των όποιων κινδύνων.


Χ: Παρατηρείται, ιδιαίτερα μάλιστα στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, τάση διαχωρισμού των τραπεζικών από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες μεγάλων χρηματοοικονομικών ομίλων. Η ING, αντιθέτως, διατηρεί και τις δύο αυτές δραστηριότητες, παράλληλα μάλιστα με τις επενδυτικές και τις μεσιτικές. Υπάρχει κάποια δεύτερη σκέψη περί αυτού, υπό την επιρροή ίσως μιας γενικότερης τάσης;
Β.Β.:
Όχι. Θεωρούμε το μοντέλο ανάπτυξης του Ομίλου ισορροπημένο, καθώς - ειδικά σε περιστάσεις κρίσεων - ο κίνδυνος διασπείρεται αποτελεσματικότερα. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτόν επενδύουμε τα χρήματα των πελατών μας με καταληλότερο τρόπο. Και η ζωή δεν μας έχει διαψεύσει. Θεωρούμε ότι ο τομέας του bancassurance είναι και θα συνεχίσει να είναι αποδοτικός.


Χ: Έχετε θητεύσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ολλανδία, στην Ινδονησία, στη Ρουμανία και, τώρα, στην Ελλάδα: χώρες με διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης, αλλά και επιχειρηματικής κουλτούρας. Περισσότερες διαφορές ή περισσότερες ομοιότητες διακρίνετε στους τρόπους επιχειρείν στις αγορές αυτές;
Β.Β.:
Φυσικά και υπάρχουν αρκετές και σημαντικές διαφορές. Στην Ινδονησία, ας πούμε, όπου η τεράστια πλειονότητα του κόσμου είναι Μουσουλμάνοι, βαθιά θρησκευόμενοι, και θεωρούν - λίγο πολύ - πως όλα τα καλά και τα κακά που τους συμβαίνουν είναι θεόσταλτα, το να μιλά κανείς για ασφάλειες κατά διαφόρων κινδύνων δεν προκαλεί την ίδια εντύπωση που προκαλεί στη Δυτική Ευρώπη. Όλα, όμως, είναι ζητήματα χειρισμού. Όλος ο κόσμος, σε οποιαδήποτε χώρα θέλει γενικά να προστατεύσει την υγεία, τον κόπο ή την περιουσία του. Σε τελική ανάλυση, λοιπόν, οι τάσεις μάλλον προσεγγίζουν παρά αποκλίνουν.
Θα ήθελα να αναφερθώ στην εμπειρία μου από τη Ρουμανία. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, υπό την προηγούμενη πολιτική κατάσταση, η κοινωνία έδειχνε πολύ διαφορετική από τις δυτικές. Με την πολιτική μεταβολή, όμως, απελευθερώθηκε μία τεράστια ποσότητα κοινωνικής ενέργειας, ειδικά από τη νέα γενιά, η οποία καθιστά τη ρουμανική κοινωνία εξαιρετικά δυναμική.


Χ: Μιλώντας για τη Ρουμανία... Εργασθήκατε και προωθήσατε αποτελεσματικά την επιτυχή είσοδο της ING στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, αυτού των επαγγελματικών ταμείων. Η συγκεκριμένη αυτή εμπειρία σας νομίζετε ότι θα αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη και για τον σχεδιασμό της εταιρίας στην Ελλάδα;
Β.Β.:
Η Ρουμανία είχε μεγαλύτερη και πιο επείγουσα ανάγκη του εν λόγω πυλώνα, αν σκεφθεί κανείς ότι υπάρχουν συνταξιούχοι που καλούνται να επιβιώσουν με 30 ευρώ μηνιαίως. Στην Ελλάδα η κατάσταση δεν είναι τέτοια. Είναι φανερό, όμως, ότι το σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων - όπως και σε πολλές άλλες χώρες - αντιμετωπίζει πρόβλημα και κάποτε δεν θα μπορεί, πλέον, να ανταποκριθεί στις "κεκτημένες" προσδοκίες. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε χρόνο, περιμένοντας τις συνθήκες να επιδεινωθούν δραστικά. Οι ενδιαφερόμενοι καλό θα ήταν να λάβουν τα μέτρα τους από τώρα.


Χ: Καθώς, λοιπόν, μιλάμε για τη Ελλάδα, πείτε μας ποιες από τις δραστηριότητες του ομίλου προωθείτε με μεγαλύτερη έμφαση στη χώρα μας.
Β.Β.:
Ενδιαφερόμαστε να αναπτύξουμε τις εργασίες μας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου και θεωρώ ότι οι κινήσεις μας είναι σωστές, ώστε οι κατάλληλες ομάδες του κοινού να έρθουν σε επαφή με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τις αφορούν.


Χ: Στο πλαίσιο αυτό, προφανώς, εντάσσεται και η συμφωνία δεκαετούς διάρκειας που έχετε συνάψει με την Τράπεζα Πειραιώς. Τι αποδίδει αυτή η συνεργασία και τι ακόμη προσδοκάτε από αυτήν;
Β.Β.:
Η συνεργασία μας αυτή είναι ήδη καρποφόρα, καθώς μας δίνει ένα βήμα προσέγγισης του κοινού μέσω εκατοντάδων σημείων ασε ολόκληρη τη χώρα. Αλλά είναι, επίσης, και πολύ υποσχόμενη, καθώς μας ενδιαφέρει η επέκτασή μας στους τομείς του bancassurance και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις μέχρι τώρα επιδόσεις, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη.

  Περιεχόμενα
Editorial: Εν αρχή...
Επικαιρότητα - 2009: Ένα έτος...έτοιμο για όλα!
Προτάσεις Αγοράς - Σοφοκλέους: Οι παράμετροι του νέου «στοιχήματος»
Στιγμιότυπα από τη Σοφοκλέους
Συνέντευξη: Bram Boon - Διευθύνων Σύμβουλος ING Ελλάδος
Θέμα: Τράπεζες - Από τη ραγδαία επέκταση στη βαλκανική...υποχώρηση
Θέμα: Εμπορικά κέντρα - Τα malls πληθαίνουν παρά την κρίση
Επενδύσεις: Χρυσός - Τα γιατί και τα πως της επένδυσης στο «Βασιλιά των μετάλλων»
Αφιέρωμα: South-East Europe Investment Conference 2008
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ - Γεώργιος Ουζούνης
Αφιέρωμα: Ασφαλιστική αγορά - Αντίσταση στην κρίση με όπλο τον κλάδο υγείας
Αφιέρωμα: Ασφαλιστική αγορά - β' μέρος
Αφιέρωμα: Αγορά τυχερών παιχνιδιών - Και η τύχη...ατυχεί λόγω συγκυρίας
Αφιέρωμα: Αγορά Leasing - Φρένο στην ανάπτυξη λόγω παγκόσμιας κρίσης
Αφιέρωμα: Πιστωτικές κάρτες - Και όμως,στην Ελλάδα είναι "φθηνές"
Αφιέρωμα: Αγορά πετρελαιοειδών - Η κρίση δεν κάμπτει τις εισηγμένες
Φάκελοι: Ελλάκτωρ - "Επίθεση" με αιχμή τον κλάδο παραχωρήσεων
Διεθνείς Αγορές
Αποκλειστικότητα Euromoney: Λεπτές ισορροπίες στις βαλκανικές τράπεζες
Αποκλειστικότητα Euromoney: Ασφαλιστικές εταιρίες - Πρόβλημα η μακροημέρευση
Άρθρο: Ραγδαία αναπτυσσόμενη η αγορά συμβολαίων επί της διαφοράς
Άρθρο: Πώς επιδρά η κρίση στις πολυπληθέστερες χώρες του πλανήτη
Ανάλυση: Πληθωρισμός - Κερδήθηκε μια μάχη, όχι ακόμη ο πόλεμος
Στα ενδότερα του χρηματιστηρίου Αθηνών
Επενδύσεις: Forthnet - Πρώτη στην ευρυζωνικότητα και στις επενδύσεις
Παρουσιάσεις
Τα νέα της αγοράς
Δια ταύτα

 Όροι και προϋποθέσεις του site