Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2008                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ


MEDISYSTEM
ΑΠΟ ΤΗΝ INTERAMERICAN:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΙΤΟ ΚΟΣΤΟΣ


Η Interamerican, έχοντας ορίσει το 2008 ως Έτος της Υγείας, παρουσίασε πρόσφατα τη σειρά των νέων, καινοτόμων προγραμμάτων του Συστήματος Υγείας Medisystem, με τα οποία ενισχύεται η νέα πολιτική της εταιρίας στον ασφαλιστικό τομέα της υγείας.


Σύμφωνα με την πολιτική αυτή, στόχος είναι η μεγαλύτερη διείσδυση των υπηρεσιών και προϊόντων υγείας της Interamerican στην κοινωνία με ταυτόχρονο εξορθολογισμό της διαχείρισης και των διαδικασιών, που θα επιτρέψει στην εταιρεία περαιτέρω ανάπτυξη στον κλάδο. Στρατηγική της Interamerican είναι να καλύψει τα κενά της αγοράς στην ασφάλιση υγείας, όπου κατέχει ηγετική θέση, με τα νέα, καινοτόμα προϊόντα της τα οποία βασίζονται στην πλατφόρμα του Medisystem, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις που είναι η έμφαση στην πρόληψη και πρωτοβάθμια περίθαλψη και οι συνεργασίες με τον δημόσιο τομέα.


ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το Σύστημα Υγείας Medisystem της Interamerican εμπλουτίζεται με νέες προτάσεις, που μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε έναν ευρύτερο πληθυσμό. Πρόκειται για τα προγράμματα Medisystem Fit, Active, Dynamic και το μοναδικό, ετησίως ανανεούμενο Smart & Active, που χαρακτηρίζονται από:
· 20% μέχρι 40% φθηνότερο ασφάλιστρο, σε σχέση με τα έως τώρα προγράμματα του Medisystem
· περισσότερες επισκέψεις σε ιατρούς
· απαλλασσόμενες δαπάνες και συμμετοχές που λειτουργούν υπέρ των ασφαλιζομένων
· κλιμακούμενη κάλυψη μητρότητας
· ανώτατα όρια κάλυψης που φθάνουν το 1 εκατ. ευρώ
· μεγάλη αύξηση στα επιδόματα για νοσηλεία σε κρατικό νοσοκομείο
· κίνητρα για χρήση άλλων φορέων ασφάλισης, συμπληρωματικά
· λιγότερες εξαιρέσεις στα συμβόλαια


ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
Σε μια εποχή που η ιδιωτική αγορά υγείας θεωρείται ακριβή και απευθύνεται στα ανώτερα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας, με ταυτόχρονη τη δοκιμασία των ασφαλιστικών εταιρειών που γράφουν ζημίες στον κλάδο Υγείας και όχι μόνο, η Interamerican αλλάζει τη λογική από τις καλύψεις μέχρι το κόστος ασφάλισης και τη διαχείριση. Η εταιρεία προτείνει ένα σύστημα ολοκληρωμένης κάλυψης της υγείας και όχι ένα προϊόν, που βασίζεται σε νέα οργανωτική δομή με:
· ανάδειξη του τομέα της Υγείας σε αυτόνομο κλάδο, διαχωρισμένο από τον κλάδο Ζωής, με νέα ομάδα διοίκησης,
· αναβάθμιση της μηχανογραφικής υποστήριξης του κλάδου,
· επέκταση και βελτίωση του Medisystem πανελλαδικά.


ΠΡΟΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η Interamerican με τα προσιτά και ευέλικτα προγράμματά της επιχειρεί μια αποφασιστική τομή στην αγορά της υγείας, καθώς η ιδιωτική υγεία στη χώρα μας κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο δαπανών (53%, έναντι 47% της δημόσιας υγείας) και τα πρωτεία στην Ευρώπη (είναι δεύτερη μετά το Λουξεμβούργο), ενώ ταυτόχρονα οι έρευνες δηλώνουν πως 7 στους 10 Έλληνες θα ήθελαν να έχουν ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας, αλλά δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά και γι’ αυτό ιδιωτική ασφάλιση υγείας έχει μόνον ένας στους 10. "Θέλουμε να προσφέρουμε σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να φροντίσει και να ασφαλίσει ολοκληρωμένα την υγεία του σε ιδιαίτερα προσιτό κόστος, με διαφάνεια, ποικιλία επιλογών, μεγάλο εύρος καλύψεων και εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών" υπογράμμισε ο κ. Γιώργος Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, επισημαίνοντας ότι η Interamerican τολμά την αλλαγή με μια ανατρεπτική προσέγγιση στην ασφάλιση υγείας, σε μια αγορά η οποία χαρακτηρίζεται σήμερα από σοβαρές στρεβλώσεις.
Τα νέα προγράμματα κατευθύνουν το πρωτοποριακό και μοναδικό στην αγορά ασφαλιστικό Σύστημα Υγείας Medisystem, που η Interamerican ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια, στις κοινωνικές ανάγκες του σήμερα και του αύριο και στη λογική της συνεργασίας και συμπληρωματικότητας με το δημόσιο σύστημα υγείας και τα Ταμεία, αλλά και σε μια διαφορετική διαχείριση των περιστατικών που θα περιορίσει την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων.


 


ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Η παγκόσμια οικονομία δέχεται κλυδωνισμούς με αποτέλεσμα οι θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις να είναι πιο έντονες από ποτέ. Η εν εξελίξει πιστωτική κρίση που οδηγεί σε παγκόσμια οικονομική ύφεση, δημιουργεί αμφιβολίες για τη δυνατότητα της ελεύθερης αγοράς να αυτορυθμίζεται.


Του Γιώργου Κούμπα*


Η ανάγκη κρατικής παρέμβασης διεθνώς, θα επηρεάσει τους όρους χρηματοδότησης της μελλοντικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων και θα αυξήσει τον έλεγχο της λειτουργίας των χρηματαγορών. Οι εξελίξεις αυτές θα ευνοήσουν ως κριτήριο επιχειρηματικής επιτυχίας, τα ετήσια λειτουργικά κέρδη των επιχειρήσεων και οι υπεραξίες θα συνδέονται πιο άμεσα με αυτά στο μέλλον.
Στην ασφαλιστική βιομηχανία οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, οι ανισορροπίες ανάμεσα σε επενδυτικές δραστηριότητες και κερδοφορία, η αυξανόμενη ποικιλία και πολυπλοκότητα των ασφαλιστικών προιόντων, το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι κρατικές παρεμβάσεις, εξακολουθούν να δημιουργούν απειλές αλλά και ευκαιρίες. Η πρόκληση στις σημερινές οικονομικές συνθήκες, για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, είναι να προσφέρουν ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους και να διατηρήσουν την οικονομική ευρωστία και τη σταθερότητα για τους ασφαλισμένους.
Κρίσιμα βήματα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι:
- η εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας και της οικονομικής ευρωστίας
- η αύξηση των εσόδων από ορθολογιστική τιμολόγηση (underwriting for profit)
- η προσεκτικότερη ανάληψη κινδύνων
Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω, θα είναι η συρρίκνωση των δυνατοτήτων ανάληψης κινδύνων, η αυστηρότερη επιλογή των και αντίστοιχα η αύξηση του κόστους ασφαλίστρων για τους ασφαλιζόμενους, ειδικότερα για τις επιχειρήσεις. Με την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών η στρατηγική  διαχείρισης κινδύνων θα είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 2009 και μετά. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους επιχειρησιακούς κινδύνους, να αξιολογήσουν τις δυνητικές επιπτώσεις τους και να θέσουν  σε εφαρμογή επιχειρηματικά σχέδια έκτακτης ανάγκης.
Η Standard & Poors έχει πρόσφατα δηλώσει ότι θα αρχίσει να ενσωματώνει στους ελέγχους της, τη δυνατότητα μεθοδολογίας πρακτικών αξιολόγησης κινδύνων των επιχειρήσεων, ως συστατικό αξιολόγησης της πιστοληπτικής τους ικανότητας.
Γενικότερα οι προτεραιότητες για τη διαχείριση των νέων συνθηκών θα είναι:
1. Ρεαλιστική αντίληψη των νέων δεδομένων και ευκαιριών
2. Αναγνώριση των νέων συντελεστών κερδοφορίας και των αναλαμβανομένων κινδύνων και αποφασιστικές επανατοποθετήσεις
3. Αυστηρή διαχείριση διαθεσίμων
4. Απλοποίηση διαδικασιών με κριτήριο την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη νέων στόχων και τη μείωση του κόστους
5. Καλύτερη επιλογή και διαχείριση της πληροφορίας
6. Ευελιξία προσαρμογής με δυνατότητα χρήσης διαθεσίμων εναλλακτικών σεναρίων
7. Εντοπισμός και προώθηση των ανθρωπίνων πόρων που αναλαμβάνουν υπηρεσίες και προσανατολισμός στα νέα δεδομένα.


Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Στη σημερινή μεταβαλλόμενη αγορά, η προστασία των ασφαλισμένων είναι άμεσα συνυφασμένη με την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους, από επαγγελματίες του χώρου, και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους διαμεσολαβούντες στην ιδιωτική ασφάλιση και εδικότερα οι Μεσίτες Ασφαλίσεων, οι οποίοι διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους επαγγελματίες, γιατί δρούν για λογαριασμό του πελάτη, ως αντικειμενικοί σύμβουλοί του και με στόχο τη προστασία των συμφερόντων του. Ειδικότερα, είναι οι καταλληλότεροι για να αναλύουν τις ανάγκες των πελατών, να συνθέτουν τα κατάλληλα προιόντα, να τα διαπραγματεύονται με τις ασφαλιστικές αγορές και να συνδράμουν στον διακανονισμό των τυχόν ζημιών των.
Οι Ανεξάρτητοι σύμβουλοι ασφαλίσεων - Μεσίτες, φιλοδοξούν να είναι σύμμαχοι με τον πελάτη, συνεπείς με την αποστολή τους στις σημερινές συνθήκες, αναγνωρίζοντας και ικανοποιώντας τις ανάγκες του, όπως διαμορφώνονται σήμερα και στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, ο Μεσίτης Ασφαλίσεων δεν αρκεί πλέον να είναι αυτός, ο οποίος συνεργαζόμενος με πολλές ασφαλιστικές εταιρείες θα εξασφαλίζει την φθηνότερη προσφορά ή αυτός που θα προσφέρει τις "δωρεάν" συμβουλές ή ο "επικοινωνιακά" αποδεκτός, ο "συμπαθής" μεσολαβητής ή και όλα αυτά μαζί...
Σήμερα, οι προτάσεις - συμβουλές προς τον πελάτη θα πρέπει να εξασφαλίζουν διαρκώς:
1. Γνώση των νέων προτεραιοτήτων δράσης και αντιστοίχων κινδύνων του πελάτη του στη διεθνή οικονομική κρίση
2. Γνώση των προϊόντων αλλά και της φερεγγυότητας των ασφαλιστών
3. Γνώση των δυνατοτήτων ανάληψης του κόστους ασφάλισης από τον πελάτη και αντίστοιχη διαχείριση των προτεραιοτήτων στις καλύψεις των κινδύνων.
Η μεγάλη πρόκληση για την επιτυχή ανταπόκριση σε όλα τα προηγούμενα, είναι πως θα αξιοποιήσει ο Μεσίτης Ασφαλίσεων τα απαιτούμενα μέσα (κεφάλαια-ανθρωπίνους πόρους - τεχνολογία) για την ολοκλήρωση της αποστολής του στο μέλλον. Η τάση για μείωση των ασφαλιστικών δαπανών ως κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, η αμφισβήτηση της αναγκαιότητας των διαμεσολαβητών και η κατάργηση των συμβούλων θέτει τον Μεσίτη  ασφαλίσεων εκτός αγοράς; ΄Η αντίθετα η δυσκολία ανεύρεσης ανταγωνιστικών όρων ασφάλισης διεθνώς, η ευθύνη επιλογής και παρακολούθησης φερέγγυων ασφαλιστικών οργανισμών, η αντιμετώπιση της αυξημένης δυσκολίας στην είσπραξη αποζημιώσεων, λόγω περιορισμένης ρευστότητας, μήπως τον καθιστούν αναγκαίο από ποτέ!
Η απαιτούμενη  νέα επένδυση του ανεξάρτητου συμβούλου - Μεσίτη Ασφαλίσεων για να λειτουργήσει, παρέχοντας τα απαιτούμενα υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, καλύπτεται από την ανάπτυξη της αγοράς από τον ίδιο τον Πελάτη του. Ο πελάτης θα ωφεληθεί από την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, με τις οποίες θα αξιοποιήσει ανταγωνιστικά τις δυνατότητες των ασφαλιστικών αγορών.


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Σήμερα, τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι - Μεσίτες Ασφαλίσεων διεθνώς, είναι:
α) η εξεύρεση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού
β) οι κανονιστικές ρυθμίσεις, αλλά κυρίως,
γ) η απαιτούμενη επένδυση για τη δημιουργία του κρίσιμου μεγέθους της επιχείρησης των, ώστε να είναι βιώσιμη.
Ποιες είναι, όμως, οι στρατηγικές προκλήσεις για τους Μεσίτες Ασφαλίσεων στις μέρες μας;
1. Δεδομένου ότι η έκταση της ύφεσης είναι άγνωστη, οι Μεσίτες Ασφαλίσεων θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο πτώσης της ζήτησης από πελάτες που αναζητούν τρόπους μείωσης του κόστους ασφαλίστρων. Στο πλαίσιο αυτό εναλλακτικά σενάρια στρατηγικού σχεδιασμού για απόδοση της επένδυσης πρέπει να ληφθούν υπόψη, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν και ευκαιρίες αντιμετώπισης μέσω :
α) παροχής  "έξυπνων συμβουλών" σχετικά με τις επιλογές και την κάλυψη των κινδύνων ασφαλιστικής κάλυψης, που μπορούν να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση χρημάτων π.χ. των επιχειρήσεων- πελατών τους.
β) σύνδεσης με διεθνή δίκτυα, με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση των εξελίξεων των αγορών και την αντιμετώπιση των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών τους.
2. Απαιτείται συνεχής έλεγχος, ώστε η διαδικασία ανάληψης κινδύνων να ολοκληρώνεται σε επιχειρήσεις υψηλής φερεγγυότητας (rating, συμπεριφορά ζημιών κ.λπ.)
3. Απαιτείται βαθιά τεχνική γνώση σε πολλές πτυχές της δράσης των Μεσιτών Ασφαλίσεων ως Συμβούλων του Πελάτη.
4. Απαιτείται ριζική βελτίωση της επιχειρηματικής τους διαδικασίας με τη χρήση των τεχνολογιών.
Η καλύτερη διαδικασία μπορεί να παράγει καλύτερες αποφάσεις,
- αποφάσεις σχετικά με τη τοποθέτηση του κινδύνου στην ασφαλιστική αγορά,
- αποφάσεις για τη διάθεση κεφαλαίων,
- αποφάσεις για τη διαχείριση κάθε συναλλαγής.
Η καλύτερη διαδικασία επιτρέπει μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές. Αυτό δίνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους πελάτες στη διοίκηση, στα στελέχη, στους μετόχους. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής διαδικασίας του Μεσίτη Ασφαλίσεων, είναι σημαντική, η διαδικασία γνωστοποίησης των προμηθειών του, προς τους πελάτες. Τούτο, έχει θετική επίδραση στην εμπιστοσύνη των πελατών του και εξασφαλίζεται έτσι, η αναγκαία, επένδυση των πελατών στις παρεχόμενες υπηρεσίες του.
Βάσει ερευνών, οι προτεραιότητες εξέλιξης των ανεξάρτητων συμβούλων - Μεσιτών Ασφαλίσεων για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν είναι:
- Η διατήρηση των πελατών
- H προσέλκυση νέων πελατών
- Η προσαρμογή στις ευρωπαϊκές οδηγίες
- Η ανάπτυξη νέων προϊόντων
- Η μείωση του κόστους λειτουργίας
- Η ανάπτυξη δικτύων διάθεσης
- Η ανάπτυξη μηχανογραφικών συστημάτων
- Η διατήρηση υψηλών standards ποιότητας
Για να επιτευχθούν αποτελεσματικά τα ανωτέρω, οι Ελληνες Μεσίτες Ασφαλίσεων χρειάζεται να συσπειρωθούν σε μεγαλύτερες μονάδες, πιο οργανωμένες, όχι μόνο για να εξασφαλίσουν καλύτερη επιχειρησιακή λειτουργία αλλά και την υπεραξία των επενδύσεων τους στο επάγγελμά τους, η οποία είναι αρκετά ευάλωτη σε μικρές - προσωπικές επιχειρήσεις.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Με στόχο να καλυφθούν τα απαιτούμενα από τους πελάτες, ποιοτικά κριτήρια, απαραίτητη προυπόθεση είναι, οι Έλληνες Μεσίτες Ασφαλίσεων, να έχουν μια ελάχιστη οργάνωση.
Αυτή εκτιμάται σε αριθμό στελεχών άνω των δέκα, εκ των οποίων τα πέντε θα πρέπει να είναι υψηλής τεχνικής κατάρτισης, για να υποστηρίζουν αφ' ενός την πολυπλοκότητα του αντικειμένου των και αφ' ετέρου τις υψηλές προδιαγραφές που τίθενται, για την εξυπηρέτηση των πελατών των, καθώς και ένα ετήσιο μικτό έσοδο της τάξεως του ενός εκατ. ευρώ.
Σήμερα από τα εξήντα μέλη του ΣΕΜΑ καλύπτουν τις ανωτέρω προδιαγραφές άνω των τριάντα εταιρειών - μελών του. Η συσπείρωση δε των υπολοίπων, ώστε να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους, στο μέλλον, αποτελεί ίσως και την αναγκαία εξέλιξη.


* Αντιπροέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της "Κούμπας ΑΕ Συμμετοχών",
 Προέδρου της "Εurobrokers Mεσίτες Ασφαλίσεων"


 


ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:
ΤΟ WebCRM ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ


Πολύ θετικά αποτιμά τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του WebCRM στο ασφαλιστικό του γραφείο ο κ. Μαρίνος Αγγελόπουλος της εταιρίας Broker One.  Ο κος Αγγελόπουλος δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τις δυνατότητες του WebCRM στην καθημερινότητα του γραφείου.


ΧΡΗΜΑ: Κύριε Αγγελόπουλε, τι σας οδήγησε στην εφαρμογή του WebCRM;
MAΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:
Στο γραφείο μας έχουμε πολλές ανησυχίες για τον τρόπο της δουλειάς μας και πιο ειδικά για την εξυπηρέτηση του πελάτη μας. Με αφορμή αυτό, αναζητήσαμε στην αγορά κάποιο σύστημα που θα μπορούσαμε καταρχάς να διαχειριζόμαστε γρήγορα και εύκολα όλες τις πληροφορίες που αφορούν την καθημερινότητά μας σε σχέση με τον πελάτη. Μην ξεχνάμε πως η δουλειά του ασφαλιστή είνα ικυρίως εκτός γραφείου, γι' αυτό κα ιψάχναμε κάτι ευέλικτο και γρήγορο στην υλοποίησή του. Όταν είδαμε το ασφαλιστικό WebCRM μας άρεσε η εφαρμογή του πάνω από το Internet, αφού με αυτό τον τρόπο γλιτώνουμε σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό. Μπορούσαμε να καλύπτουμε όλες τις βασικές μας ανάγκες για ηλεκτρονικό ημερολόγιο, επικοινωνίες με e-mail και αρχειοθέτηση των σημαντικών εγγράφων των πελατών.


Χ: Είπατε αρχειοθέτηση;  Τι ακριβώς εννοείτε;
Μ.Α.:
Μέχρι να βάλουμε σε εφαρμογή το ασφαλιστικό WebCRM, αρχειοθετούσαμε τα σημαντικά έγγραφα σε φακέλους, όπως οι περισσότεροι άλλωστε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε άμεση πρόσβαση σε πλρηοφορίες τη στιγμή που θέλαμε, αλλά και να επιβαρύνουμε τη γραμαμτειακή υπσοτήριξη σε μεγάλο βαθμό. Τώρα πλέον όλα τα έγγραφα που αφορούν αιτήσεις, αποζημιώσεις αλλά και καθετί που κρίνουμε απαραίτητο, το αρχειοθετούμε ηλεκτρονικά έτσι ώστε ο συνεργάτης να μπορεί να έχει πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο στις πληροφορίες των πελατών του.


Χ:Οι συνεργάτες σας πώς αξιοποιούν το σύστημα;
Μ.Α.:
Κατ' αρχάς οι συνεργάτες μου πλέον γνωρίζουν το πελατολόγιό τους με μεγάλη ακρίβεια. Κυρίως όμως γνωρίζουν το υποψήφιο πελατολόγιό τους, κάτι που πριν δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε, αφού όλα ήταν σε εκατοντάδες χαρτάκια. Έτσι μπορούν να προγραμματίζουν τις επόμενες ημέρες τους με μεγαλύτερη ευκολία και συνέπεια. Καταχωρούν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού και καθήκοντα, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα του διαθέσιμου χρόνου τους. Ταυτόχρονα και οι ίδιοι μπορούν να αξιολογούν τη δραστηριότητά τους ανά μήνα, σε σχέση με τα αποτελέσματά τους και μαζί να σχεδιάζουμε τις μελλοντικές μας ενέργειες. Σημαντικό όμως είναι ότι πλέον γνωρίζουμε και τις υποψήφιες δουλειές, δε μας ξεφεύγουν οι ημερομηνίες, αφού το WebCRM έχει ένα πολύ δυνατό σύστημα υπενθυμίσεων, με αποτέλεσμα καθημερινά να έχουμε μπροστά μας όλα τα σημαντικά θέματα των επόμενων ημερών. Ιδιαίτερη όμως βαρύτητα έχουμε δώσει στο σύστημα υποστήριξης, που ενημερώνεται σε συνεργασία με τη γραμματεία του γραφείου.


Χ:Τι εννοείτε σύστημα υποστήριξης;
Μ.Α.:
Καθημερινά στο γραφείο μας δεχόμστε αιτήματα πελατών που πρέπει να τα διευθετήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Πολλά από αυτά απαιτούν και τη συνεισφορά της εταιρίας, πράγμα που κάνει τη διαδικασία ακόμα πιο περίπλοκη. Με το σύστημα υποστήριξης του WebCRM, κάθε αίτημα καταχωρείται στο σύστημα και προωθείται αυτόματα προς επίλυση στον εκάστοτε υπεύθυνο, ο οποίος και ενημερώνεται άμεσα ηλεκτρονικά. Έτσι γλιτώνουμε πολύ χρόνο, ενώ ανά πάσα στιγμή γνωρίζουμε την κατάσταση του κάθε ζητήματος, ώστε να μιλήσουμε στον πελάτη. Μετά την επίλυση υπάρχει αυτόματη αρχειοθέτηση στην καρτέλα του πελάτη, έτσι ώστε να έχουμε πλέον ένα τεράστιο πλρηοφοριακό υλικό για κάθε θέμα που έχει προκύψει με κάθε πελάτη μας. Έτσι οι συνεργάτες δεν απασχολούν καθόλου τη γραμματεία, αφού έχουν άμεση ενημέρωση για οποιαδήποτε εκρεμμότητα σε πραγματικό χρόνο και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.


Χ:Τι θεωρείτε πιο σημαντικό μέχρι τώρα στο WebCRM;
Μ.Α.:
Παρ' όλο που είναι μια εφαρμογή που λειτουργεί πάνω στο Internet, έχει πολλές δυνατότητες εξέλιξης και παραμετροποίησης, είναι εύκολο στη χρήση και μας δίνει τη δυνατότητα να αντλούμε πλέον πολλές πληροφορίες που μέχρι τώρα ήταν αδύνατο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δικές μας αναφορές με όποια κριτήρια θέλουμε, να τις μοιραζόμαστε μεταξύ μας και να εκτυπώνουμε ότι επιθυμούμε. Νομίζω πως έχουμε αρχίσει να μαθαίνουμε καλύτερα τους πελάτες μας και αυτό θα μας βοηθήσει να βελτιώνουμε διαρκώς το επίπεδο της εξυπηρέτησής μας.
Θα πρέπει επίσης να τονίσω το θέμα της απομακρυσμένης πρόσβασης, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, αφού έχουμε συνεργάτες τόσο στη Λευκάδα όσο και στην Πάτρα, οι οποίοι λειτουργούν πάνω στο σύστημα σαν να ήταν εδώ. Είμαστε διαρκώς online και μπορούμε να τους υποστηρίζουμε σε οποιοδήποτε θέμα χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.


Χ:Δεν σας δημιουργεί πρόβλημα η χρήση του Internet;
Μ.Α.:
Το Internet είναι μια τεχνολογία που είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Αν το εκμεταλλευτείς σωστά, σου δίνει απεριόριστες δυνατότητες, αφού μπορείς να διαχειρίζεσαι τα δεδομένα σου όπου κι αν βρίσκεσαι 24 ώρες την ημέρα. Αλλά μην ξεχνάτε πως η δουλειά μας είναι να είμαστε επαγγελματίες ασφαλιστές και όχι μηχανογράφοι.  Το WebCRM απλά το δουλεύεις.  Δε χρειάζεται να σε απασχολεί τίποτε άλλο.  Είναι βέβαια και θέμα κόστους.  Με μια απλή γραμμή ADSL δουλεύουν όλοι οι συνεργάτες χωρίς κανένα πρόβλημα.


Χ:Πόσο διάστημα κράτησε η υλοποίηση;
Μ.Α.:
Η υλοποίηση σε τέτοια συστήματα δε σταματάει ποτέ. Συνεχώς ανακαλύπτουμε νέες δυνατότητες διαχείρισης των στοιχείων των πελατών μας, που ούτε μπορούσαμε να το φανταστούμε στην αρχή. Τώρα για παράδειγμα έχουμε ξεκινήσει τη διενέργεια εκστρατειών προώθησης προϊόντων μέσα από το σύστημα του Marketing. Είναι σημαντικό πως το σύστημα έχει δυνατότητες εξέλιξης ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις μας. 'Αλλο ένα σημαντικό στοιχείο της υλοποίησης είναι ότι μπορούμε να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε πεδία στο σύστημα, χωρίς την παρέμβαση του κατασκευαστή.  Έτσι δημιουργούμε τις καρτέλες των πελατών, όπως εμείς θέλουμε τη στιγμή που θέλουμε.


Χ:Θα μας πείτε κε Αγγελόπουλε τι έχει αλλάξει στο γραφείο σας στα τρία χρόνια που χρησιμοποιείτε το σύστημα WebCRM;
Μ.Α.:
Κατ' αρχάς να σας πω ότι οι συνεργάτες μου μπαίνοντας στο γραφείο ανοίγουν τον υπολογιστή τους. Το WebCRM είναι πλέον ο συνεργάτης τους στη δύσκολη καθημερινότητά τους. Από εκεί θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις που σχετίζονται με τους πελάτες τους, για το πρόγραμμά τους, τα email τους και εκεί θα δουλέψουν για να προγραμματίσουν τις επόμενες ημέρες τους. Από την άλλη πλευρά η γραμματειακή υποστήριξη δεν αναλώνεται στην άσκοπη αναζήτηση πληροφοριών για τους συνεργάτες, αλλά στη δημιουργία πληροφοριών και δεδομένων που θα αξιοποιηθούν από τοςυ συνεργάτες. Ας πούμε απλά ότι ο καθένας έχει το ρόλο του στη δημιουργία και αναζήτηση δεδομένων.
Το σίγουρο έιναι ότι όλοι μαζί δουλεύουμε σε μια κοινή βάση δεδομένων, την οποία όλοι εμπλουτίζουμε καθημερινά και από την οποία όλοι αντλούμε δεδομένα καθημερινά. Οι νέοι συνεργάτες μας μπαίνουν κατ' ευθείαν πάνω σε αυτό το μηχανισμό, αφού πρέπει σαν γραφείο να έχουμε μια ομοιογένεια στη λειτουργία μας. Υπάρχει ενθουσιασμός, όχι γιατί είμαστε από τους πρώτους  που εφαρμόσαμε στην πράξη τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων, αλλά γιατί βλέπουμε στην πράξη τα αποτελέσματα, τόσο στην εξυπηρέτηση των πελατών μας όσο και στην αποδοτικότητα και παραγωγικότητά μας. Έννοιες όπως cross selling, marketing, customer care, είναι πλέον για εμάς εφικτοί στόχοι στο άμεσο μέλλον. 

  Περιεχόμενα
Editorial: Εν αρχή...
Επικαιρότητα - 2009: Ένα έτος...έτοιμο για όλα!
Προτάσεις Αγοράς - Σοφοκλέους: Οι παράμετροι του νέου «στοιχήματος»
Στιγμιότυπα από τη Σοφοκλέους
Συνέντευξη: Bram Boon - Διευθύνων Σύμβουλος ING Ελλάδος
Θέμα: Τράπεζες - Από τη ραγδαία επέκταση στη βαλκανική...υποχώρηση
Θέμα: Εμπορικά κέντρα - Τα malls πληθαίνουν παρά την κρίση
Επενδύσεις: Χρυσός - Τα γιατί και τα πως της επένδυσης στο «Βασιλιά των μετάλλων»
Αφιέρωμα: South-East Europe Investment Conference 2008
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ - Γεώργιος Ουζούνης
Αφιέρωμα: Ασφαλιστική αγορά - Αντίσταση στην κρίση με όπλο τον κλάδο υγείας
Αφιέρωμα: Ασφαλιστική αγορά - β' μέρος
Αφιέρωμα: Αγορά τυχερών παιχνιδιών - Και η τύχη...ατυχεί λόγω συγκυρίας
Αφιέρωμα: Αγορά Leasing - Φρένο στην ανάπτυξη λόγω παγκόσμιας κρίσης
Αφιέρωμα: Πιστωτικές κάρτες - Και όμως,στην Ελλάδα είναι "φθηνές"
Αφιέρωμα: Αγορά πετρελαιοειδών - Η κρίση δεν κάμπτει τις εισηγμένες
Φάκελοι: Ελλάκτωρ - "Επίθεση" με αιχμή τον κλάδο παραχωρήσεων
Διεθνείς Αγορές
Αποκλειστικότητα Euromoney: Λεπτές ισορροπίες στις βαλκανικές τράπεζες
Αποκλειστικότητα Euromoney: Ασφαλιστικές εταιρίες - Πρόβλημα η μακροημέρευση
¶ρθρο: Ραγδαία αναπτυσσόμενη η αγορά συμβολαίων επί της διαφοράς
¶ρθρο: Πώς επιδρά η κρίση στις πολυπληθέστερες χώρες του πλανήτη
Ανάλυση: Πληθωρισμός - Κερδήθηκε μια μάχη, όχι ακόμη ο πόλεμος
Στα ενδότερα του χρηματιστηρίου Αθηνών
Επενδύσεις: Forthnet - Πρώτη στην ευρυζωνικότητα και στις επενδύσεις
Παρουσιάσεις
Τα νέα της αγοράς
Δια ταύτα

 Όροι και προϋποθέσεις του site