Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2008                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΑΓΟΡΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΚΑΙ Η ΤΥΧΗ... ΑΤΥΧΕΙ ΛΟΓΩ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ


Συγκρατημένοι εμφανίζονται οι παίκτες τυχερών παιχνιδιών στις ΗΠΑ, συμπεριφορά που αποδίδεται στην εύλογη ανησυχία των Αμερικανών για την πορεία της οικονομίας της χώρας. Από τις 27 πολιτειακές λοταρίες που ερωτήθηκαν σε σχετική έρευνα, οι 13 ανέφεραν ότι οι πωλήσεις τους διατηρούνται αμετάβλητες ή σημειώνουν ελαφρά αύξηση, ενώ 14 διαπιστώνουν κάμψη.

του Ανδρέα Αναστασίου


Στην εικόνα που διαμορφώνεται στη συγκεκριμένη αγορά των ΗΠΑ αναφέρθηκε πρόσφατα και κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot. «Πιστεύουμε πως βραχυπρόθεσμα οι αναπτυγμένες αγορές τυχερών παιχνιδιών θα ζήσουν μία περίοδο στασιμότητας ή ύφεσης, ενώ οι αναπτυσσόμενες αγορές θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται», ανέφερε η εταιρεία, ανακοινώνοντας αύξηση κατά 41,5% του κύκλου εργασιών της στο εννεάμηνο, στα 804,5 εκατ. ευρώ. «Κάποιες αναπτυγμένες αγορές έχουν ξεκινήσει να δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης, κάτι που δεν ισχύει για τις αναπτυσσόμενες αγορές» ανέφερε η σχετική δηλωση.
Επίσης, από πλευράς ΟΠΑΠ, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εννεάμηνου 2008 (32,1% αύξηση κερδών), ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Χρήστος Χατζηεμμανουήλ σημείωσε τα εξής: «Παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, ο ΟΠΑΠ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πολύ θετικά τριμηνιαία αποτελέσματα με σημαντική άνοδο στα μεγέθη του. Είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι με τη σημαντική βελτίωση στα περιθώρια κέρδους, που αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες εξορθολογισμού των δαπανών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των παιχνιδιών μας. Η ισχυρή ρευστότητα που διαθέτουμε, μας παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία να εξετάσουμε πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες, πέρα από τις υπάρχουσες δραστηριότητές μας στην Ελλάδα».


ΟΠΑΠ

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ
Η ΟΠΑΠ ΑΕ, μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοίνωσε τα ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης, για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008.
Προκειμένου να καταστούν τα μεγέθη των δύο αντίστοιχων περιόδων συγκρίσιμα, δεν έχει ληφθεί υπόψη στο 2007 ποσό 25 εκατ. ευρώ που αφορά στη πρώτη από τις δύο ισόποσες δόσεις οικονομικής ενίσχυσης των πυρόπληκτων περιοχών. Στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη γ’ τριμήνου 2007 έχει αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί στο ποσό των 25 εκατ. ευρώ.
Οι πωλήσεις στο εννεάμηνο 2008 ανήλθαν σε 3.977,2 εκατ. ευρώ, από 3.543,9 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2007, αυξημένες κατά 12,2%, κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσεων του ΚΙΝΟ σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο, αλλά και των πρόσθετων εσόδων που απέφερε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου τον Ιούνιο 2008 στο «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ». Κατά τη διάρκεια του γ' τριμήνου 2008 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,2% στα 1.217,0 εκατ. ευρώ, από 1.168,6 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2007.
Τα λειτουργικά κέρδη πρό φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο εννεάμηνο του 2008 αυξήθηκαν κατά 41,3%, στα 796,8 εκατ. ευρώ, από 564,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2007, ενώ σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρούμενου ποσού 25 εκατ. ευρώ που αφορά στην οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών, η αύξηση ανέρχεται σε 35,3%. Στο εννεάμηνο 2008 το περιθώριο κερδών EBITDA αυξήθηκε στο 20,0%, από 16,6% την ίδια περίοδο του 2007. Κατά τη διάρκεια του γ' τριμήνου 2008 τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν, σε συγκρίσιμη βάση, κατά 25,2% στα 240,7 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση των κερδών EBITDA και του αντίστοιχου περιθωρίου, αντανακλά κυρίως μειωμένες λειτουργικές δαπάνες για το παιχνίδι «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» από την αποτελεσματικότερη διαχείριση του παιχνιδιού, αλλά και μείωση ορισμένων άλλων λειτουργικών δαπανών και κυρίως αυτών που αφορούν στην διαφημιστική υποστήριξη των παιχνιδιών.
Τα καθαρά κέρδη του εννεάμηνου 2008, σε συγκρίσιμη βάση, αυξήθηκαν κατά 32,1% στα 549,6 εκατ. ευρώ, από 416,2 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2007. Στο γ' τρίμηνο του 2008 η αύξηση των καθαρών κερδών, σε συγκρίσιμη βάση, ανήλθε σε 25,2%, στα 163,8 εκατ. ευρώ, από 130,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2007.


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Στις 24 Νοεμβρίου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ ΑΕ, στα πλαίσια της ακολουθούμενης τα τελευταία χρόνια μερισματικής πολιτικής, αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση του 2008, ύψους 0,80 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου, έναντι 0,60 ευρώ ανά μετοχή στο προηγούμενο έτος (συνολικό ποσό προμερίσματος 255.200.000 ευρώ, έναντι 191.400.000 ευρώ το 2007). Το εν λόγω ποσό ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 3697/2008. Η αποκοπή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008, γεγονός που δίνει το δικαίωμα στη λήψη του προμερίσματος στους κατόχους μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Δευτέρας 15.12.2008. Η πληρωμή του προμερίσματος θα γίνει την Τετάρτη 24.12.2008.


ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»
Από τον Σεπτέμβριο του 2008 δεν υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή ελληνικών ομάδων στο «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ». Επίσης από τις αρχές Νοεμβρίου 2008, επετράπη, για πρώτη φορά, η συμμετοχή στο «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» του Ολυμπιακού.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ MILLI PIYANGO
Η ΟΠΑΠ συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικό σχήμα με τρείς τοπικούς εταίρους, έχει παραλάβει από την Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων της Τουρκίας το τεύχος του διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2009, ενώ οι τελικές προτάσεις θα υποβληθούν μέχρι την 27η Φεβρουαρίου 2009. Η περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό του κοινοπρακτικού σχήματος θα αποφασιστεί μετά τη μελέτη των όρων του διαγωνισμού.INTRALOT


ΕΞΩ ΠΗΓΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Στα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2008, το οποίο έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 και σύμφωνα με  τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Intralot διαμορφώθηκε στα 804,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση 41,5% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2007.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν 161,8 εκατ. ευρώ έναντι 179,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2007, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 144,9 εκατ. ευρώ (152,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο). Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 77,1 εκατ. ευρώ (85,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2007).
Στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 136,8 εκατ. ευρώ, στα ίδια περίπου επίπεδα με το εννεάμηνο του 2007. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα 25,2 εκατ. ευρώ (55,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2007). Τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα ευρώ 45,9 εκατ. ευρώ, έναντι 96,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2007.
Τέλος, όσον αφορά στα κέρδη μετά φόρων, αυτά διαμορφώθηκαν στα 37,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008 (82,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2007). Τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας ήταν χαμηλότερα το εννεάμηνο του 2008 εξ αιτίας της μείωσης των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά, αλλά αντισταθμίσθηκαν από τη σημαντική διεθνή επέκταση του Ομίλου, όπως φαίνεται και από τα ενοποιημένα αποτελέσματα.


ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
Ιδιαίτερα προσεκτική θα είναι στο εξής η Intralot στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, καθώς η κρίση έχει επηρεάσει την αγορά τυχερών παιχνιδιών περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, όπως επιβεβαιώνουν και χθεσινά δημοσιεύματα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας περιγράφοντας κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνομιλίας του με τους αναλυτές την κατάσταση στη διεθνή αγορά, υπογράμμισε ότι βραχυπρόθεσμα οι αναπτυγμένες αγορές τυχερών παιχνιδιών θα ζήσουν μία περίοδο στασιμότητας ή ύφεσης, ενώ οι αναπτυσσόμενες αγορές θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται, επηρεαζόμενες όμως από την αβεβαιότητα που δημιουργεί το θέμα των νομισματικών ισοτιμιών.
Σε ό,τι αφορά την Intralot, σύμφωνα με τον κ. Αντωνόπουλο οι νέες δραστηριότητες στη Ρωσία τα έχουν πάει καλύτερα από «οποιονδήποτε σε αυτή τη χώρα», ενώ εκτιμά πως η ρωσική λοταρία θα δείξει καλά μεγέθη. Επίσης, ανέφερε πως ολοένα και καλύτερα τα πάνε οι δραστηριότητες στην Αυστραλία. Πρόσθεσε μάλιστα πως αναζητά καλύτερες ευκαιρίες τόσο στη Βικτώρια, όσο και στη Νότια Νέα Ουαλία. Μάλιστα, εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις ιταλικές δραστηριότητας της εταιρείας.
Για τη Βουλγαρία, επεσήμανε πως «εξακολουθούμε να αναπτυσσόμαστε θετικά, είμαι απόλυτα ικανοποιημένοι με αυτές τις δραστηριότητες», ενώ υπογράμμισε πως δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα σχέδια για την Τουρκία.
Επεσήμανε πως στην Τουρκία η εταιρεία υλοποιεί την πρώτη φάση του σχεδιασμού της. Εξήγησε πως η εν λόγω χώρα «δεν είναι ώριμη αγορά» στον αθλητικό στοιχηματισμό. Αναφορικά με την Milli Piyango, ανέφερε πως επειδή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, δεν θα προβεί σε κανένα σχόλιο.


ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
Δυναμική παρουσία είχε η Intralot στο Συνέδριο και την Εμπορική Έκθεση της Παγκόσμιας Ένωσης Λοταριών (WLA) 2008, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου, στη Ρόδο και διοργανώθηκε από την ΟΠΑΠ ΑΕ. Η Intralot εντυπωσίασε τους συμμετέχοντες της Έκθεσης με τη νέας γενιάς τεχνολογία της και την πρωτοποριακή προσέγγιση των παιχνιδιών, όπως παρουσιάστηκαν στο περίπτερό της.
Το φετινό Συνέδριο της WLA είχε ως κεντρικό θέμα "Sharing the values of fortune" και για ακόμα μία φορά αποτέλεσε σημείο συνάντησης των σημαντικότερων προσωπικοτήτων του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών απ' όλο τον κόσμο. Αποτέλεσε μία μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες, αποκαλύπτοντάς τους την τεχνολογία του μέλλοντος. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ειδικοί από όλο τον κόσμο απάντησαν σε ερωτήματα που απασχολούν τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και να μοιραστούν καλές πρακτικές.
Η Intralot συμμετείχε στην Έκθεση με ένα εντυπωσιακό περίπτερο, το οποίο προσέλκυσε πληθώρα επισκεπτών. Οι τελευταίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα πρωτοποριακά προϊόντα και τη νέα τεχνολογία της εταιρίας "Icon Digital Imaging Technology", στην οποία βασίστηκαν τα νέα της τερματικά Photon και Iris. Το Photon είναι ένα καινοτόμο, επαναστατικό τερματικό, το οποίο συνδυάζει μοναδική πρωτοποριακή τεχνολογία έχοντας παράλληλα έναν εργονομικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό. Το Photon διαβάζει έγγραφα διαφόρων ειδών (δελτία, στιγμιαία λαχεία, αποδείξεις) με μεγάλη ταχύτητα, απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλεια. Στην Έκθεση παρουσιάστηκε από την Intralot άλλη μία τεχνολογική λύση, το Winstation, το οποίο αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο τερματικό αυτοεξυπηρέτησης, συνδυάζοντας την παροχή on-line παιχνιδιών και στιγμιαίων λαχείων σε ένα τερματικό.
Επί πλέον, με την ευκαιρία την Έκθεσης, η Intralot παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο, καινοτόμο προϊόν της, Stylot, με το οποίο οδηγεί τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών στο μέλλον. Το Stylot είναι μία πρωτοποριακή συσκευή, η οποία δημιουργεί ένα νέο τρόπο παιχνιδιού. Βασισμένο σε μια δοκιμασμένη και εγγυημένη τεχνολογία, το Stylot παρέχει μία εναλλακτική στον παραδοσιακό τρόπο παιχνιδιού, όπως αυτός πραγματοποιείται στα σημεία πώλησης. Με το Stylot, οι παίκτες μπορούν να  γράψουν τις προτιμήσεις τους και να αισθανθούν τον ενθουσιασμό μιας τεχνολογίας με ανθρώπινο πρόσωπο, καθώς οι επιλογές τους καταγράφονται αυτόματα στο τερματικό. Οι παίκτες μπορούν ακόμα να γράψουν με το δικό τους γραφικό χαρακτήρα τις επιλογές τους, αντί να τις σημειώσουν σε ένα τυποποιημένο δελτίο, όπως έκαναν μέχρι σήμερα.
Η θυγατρική της Intralot, Εταιρεία Στοιχημάτων, η οποία σημειώνει τις υψηλότερες πωλήσεις αθλητικού στοιχήματος παγκοσμίως, παρουσίασε στην Έκθεση την ευρεία γκάμα υπηρεσιών, προϊόντων και υποδομών της, που είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη λειτουργία και διαχείριση του αθλητικού στοιχήματος, ενός ιδιαίτερα απαιτητικού τύπου παιχνιδιού.
Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot, o οποίος συμμετείχε στο πάνελ των Platinum Χορηγών της WLA με θέμα "Αριστεία και Καινοτομία" υπογράμμισε: "Η καινοτομία είναι ο κινητήριος μοχλός της συνεχούς ανάπτυξης της Intralot. Η παρουσίαση μίας συσκευής στο μέγεθος ενός στυλό, η οποία εγκαινιάζει σήμερα ένα νέο τρόπο παιχνιδιού είναι μόνο ένα μικρό δείγμα της τεχνολογικής επανάστασης που φέρνουμε στον κλάδο μας". Προσέθεσε επίσης: "Σήμερα, η πραγματική διαφοροποίηση δεν έγκειται μεταξύ των ιδιωτικών και των κρατικών λοταριών, αλλά μεταξύ του θεσμοθετημένου και μη θεσμοθετημένου περιβάλλοντος στον κόσμο των τυχερών παιχνιδιών. Η Intralot σίγουρα βρίσκεται από την πλευρά του θεσμοθετημένου και ρυθμισμένου κόσμου και έχει δεσμευθεί να συνεχίσει να προσθέτει αξία στους πελάτες της, τις κυβερνήσεις και τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται". 

  Περιεχόμενα
Editorial: Εν αρχή...
Επικαιρότητα - 2009: Ένα έτος...έτοιμο για όλα!
Προτάσεις Αγοράς - Σοφοκλέους: Οι παράμετροι του νέου «στοιχήματος»
Στιγμιότυπα από τη Σοφοκλέους
Συνέντευξη: Bram Boon - Διευθύνων Σύμβουλος ING Ελλάδος
Θέμα: Τράπεζες - Από τη ραγδαία επέκταση στη βαλκανική...υποχώρηση
Θέμα: Εμπορικά κέντρα - Τα malls πληθαίνουν παρά την κρίση
Επενδύσεις: Χρυσός - Τα γιατί και τα πως της επένδυσης στο «Βασιλιά των μετάλλων»
Αφιέρωμα: South-East Europe Investment Conference 2008
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ - Γεώργιος Ουζούνης
Αφιέρωμα: Ασφαλιστική αγορά - Αντίσταση στην κρίση με όπλο τον κλάδο υγείας
Αφιέρωμα: Ασφαλιστική αγορά - β' μέρος
Αφιέρωμα: Αγορά τυχερών παιχνιδιών - Και η τύχη...ατυχεί λόγω συγκυρίας
Αφιέρωμα: Αγορά Leasing - Φρένο στην ανάπτυξη λόγω παγκόσμιας κρίσης
Αφιέρωμα: Πιστωτικές κάρτες - Και όμως,στην Ελλάδα είναι "φθηνές"
Αφιέρωμα: Αγορά πετρελαιοειδών - Η κρίση δεν κάμπτει τις εισηγμένες
Φάκελοι: Ελλάκτωρ - "Επίθεση" με αιχμή τον κλάδο παραχωρήσεων
Διεθνείς Αγορές
Αποκλειστικότητα Euromoney: Λεπτές ισορροπίες στις βαλκανικές τράπεζες
Αποκλειστικότητα Euromoney: Ασφαλιστικές εταιρίες - Πρόβλημα η μακροημέρευση
¶ρθρο: Ραγδαία αναπτυσσόμενη η αγορά συμβολαίων επί της διαφοράς
¶ρθρο: Πώς επιδρά η κρίση στις πολυπληθέστερες χώρες του πλανήτη
Ανάλυση: Πληθωρισμός - Κερδήθηκε μια μάχη, όχι ακόμη ο πόλεμος
Στα ενδότερα του χρηματιστηρίου Αθηνών
Επενδύσεις: Forthnet - Πρώτη στην ευρυζωνικότητα και στις επενδύσεις
Παρουσιάσεις
Τα νέα της αγοράς
Δια ταύτα

 Όροι και προϋποθέσεις του site