Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2008                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ LEASING


ΑΓΟΡΑ LEASING
ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΩ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ


Μετά από μια έντονα ανοδική πορεία για 10 συναπτά έτη, με τους δείκτες νέων συμβάσεων να ξεπερνούν το 30% με 35% ανά έτος, στη χώρα μας η αγορά leasing φαίνεται ότι θα παρουσιάσει μια μείωση της τάξης του 10% και θα κλείσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών με επισφαλέστερο το κλάδο επαγγελματικών οχημάτων και των κατασκευών. Απαισιόδοξα είναι τα μηνύματα και για το 2009 καθώς η κάμψη αυτή σύμφωνα με προβλέψεις ειδικών θα συνεχιστεί και μέσα στο 2009 λόγω της διεθνούς οικονομικής ύφεσης.

από τη Γαλάτεια Μπασέα


Αν και κατά παράδοση το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους αποτελεί την περίοδο αιχμής για τον κλάδο του leasing, φέτος αυτό αποτελεί την πιο αδύναμη περίοδο της χρονιάς. Την ίδια στιγμή, οι μειώσεις των νέων χορηγήσεων είναι μεγάλες και οι προβλέψεις ότι εφέτος η αγορά θα κλείσει κατά 10% χαμηλότερα, γίνονται όλο και περισσότερες. Η κρίση στο πιστωτικό σύστημα οδήγησε τις εταιρείες leasing να υιοθετήσουν πολιτική αύξησης των spreads (που ξεκινούν πλέον από το 2% ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φθάνουν ακόμη και το 4%), επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουν ή ακόμη και να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Παλαιότερα, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών αλλά και έναντι των ομολογιακών δανείων, κάποια εταιρεία leasing προκειμένου να κερδίσει τον πελάτη μπορούσε να προσφέρει spread από 0,90% έως 1,5%.
Ολες οι εταιρείες leasing στρέφονται πλέον στη διασφάλιση και αύξηση της κερδοφορίας τους και όχι των όγκων όπως μέχρι πέρυσι, κάνοντας ταυτόχρονα περιστολή των δαπανών τους. Οι σκληροί όροι είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τις εγκρίσεις και εντέλει νέα συμβόλαια υπογράφονται μόνο με πελάτες που θεωρούνται απολύτως φερέγγυοι. Πολιτική από την οποία δεν εξαιρείται καμία εταιρεία leasing.
Αυτό αναπόφευκτα θα επιφέρει μείωση των ρυθμών ανάπτυξης του κλάδου της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο οποίος τα τελευταία 10 χρόνια εκινείτο έντονα ανοδικά, επιτυγχάνοντας ετήσια αύξηση των νέων συμβάσεων κατά 30%-35%. Φέτος, αναμένεται η εικόνα να αντιστραφεί και το μέγεθος της εγχώριας αγοράς leasing προβλέπεται ότι θα κλείσει χαμηλότερα κατά 10% περίπου. Μάλιστα, η πορεία αυτή προϊωνίζεται ότι θα συνεχιστεί και το 2009. Ως επισφαλέστεροι κλάδοι αυτήν την περίοδο αναδεικνύονται εκείνοι του επαγγελματικού οχήματος, αλλά και των κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνδεόμενων με την κατασκευή τομέων, όπως ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα φορτηγά και βεβαίως τα ακίνητα.


ΜΟΡΦΕΣ LEASING
Η διαμόρφωση των τύπων της χρηματοδοτικής μίσθωσης και του περιεχομένου αυτών γίνεται με βάση της αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων του αστικού κώδικα, άρθρο 261 και των περισσοτέρων διατάξεων του ενοχικού δικαίου. Κάποιες ωστόσο οριστικοποιημένες μορφές leasing που χρησιμοποιούνται για την χρηματοδοτική μίσθωση κινητού εξοπλισμού και ακινήτων μπορεί να είναι:
Το Direct Leasing. Είναι μια σχέση διμερής όπου τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η τυποποίηση μισθώματος παγίου στοιχείου, η σύντομη συνήθως διάρκεια, η δυνατότητα ανανέωσης ή ακύρωσης του μισθίου από τον μισθωτή, κατόπιν ανάληψης κινδύνου οικονομικής απαξίωσης από τον εκμισθωτή. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο εκμισθωτής αγοράζει τον εξοπλισμό ή το ακίνητο και το παραχωρεί στο πελάτη.
Η Πώληση και η Επαναμίσθωση (Sale and Lease Back): η μορφή αυτή μίσθωσης αποτελεί μια συμφωνία πώλησης και μίσθωσης καθώς η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα "Α" περιουσιακό στοιχείο αποφασίζει να το πουλήσει στην εταιρεία leasing, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται μια συμφωνία μίσθωσης του εν λόγω στοιχείου στον πωλητή για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και υπό ειδικούς όρους. Τέλος, η μορφή αυτή μίσθωσης αποτελεί σημαντική ενέργεια βελτίωσης της ρευστότητας εκείνων των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπερπαγιοποίησης όπου ένα μέρος των παγίων στοιχείων τους έχουν χρηματοδοτηθεί με βραχυπρόθεσμα κεφάλαια.
Χρηματοδοτική Μίσθωση του Πωλητή (Vendor Leasing): αυτό το είδος χρηματοδότησης προϋποθέτει μια μορφή συνεργασίας μεταξύ μιας εταιρείας leasing και ενός προμηθευτού. Ο προμηθευτής πληρώνεται τοις μετρητοίς από την εταιρεία, ενώ μπαίνει τριτεγγυητής των συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και του μισθωτή. Η μορφή αυτή leasing απευθύνεται σε πελάτες που διαθέτουν υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.


'Αλλες μορφές leasing είναι:
- Η Διασυνοριακή Χρηματοδοτική Μίσθωση (Cross Border Leasing)
- Η Συμμετοχική Χρηματοδότηση ( Leveraged Leasing)
- Η Μικτή Χρηματοδοτική Μίσθωση (Operating Leasing)


ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Σε μοχλό ανάπτυξης της αγοράς των επαγγελματικών ακινήτων εξελίσσεται ο θεσμός του leasing (μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου η οποία συνήθως οδηγεί στην απόκτησή του από τον μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης), καθώς ενισχύει τις δυνατότητες της αγοράς και πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες επιλογών τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή. H ζήτηση για υπηρεσίες leasing ακινήτων προέρχεται είτε απευθείας από τους ενδιαφερόμενους μισθωτές (αγοραστές) είτε από τους ιδιοκτήτες (κατασκευαστές) ή μεσίτες για λογαριασμό των πελατών τους (αγοραστών / μισθωτών).
Ο ενδιαφερόμενος μισθωτής εξετάζει το leasing μεταξύ άλλων πιθανών επιλογών που συνήθως είναι είτε η ενοικίαση είτε η απόκτηση μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης. H εξ ιδίων διαθεσίμων απόκτηση ακινήτου είναι εξαιρετικά σπάνια αφού συνεπάγεται τη δέσμευση ζωντανού χρήματος σε περιουσιακό στοιχείο ιδιαίτερα μακροπρόθεσμης απόδοσης και χαμηλής σχετικά ρευστότητας.
Στα πλεονεκτήματα του leasing ακινήτων περιλαμβάνονται τα εξής:
* H δυνατότητα εκμετάλλευσης ευκαιριών στην αγορά ακινήτου λόγω της ταχύτητας που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο τύπο συναλλαγής.
* H ευνοϊκή, λόγω του αναπτυξιακού χαρακτήρα και των ωφελειών που προσφέρει στον οικονομικό κύκλο, φορολογική του αντιμετώπιση.
* H απελευθέρωση χρηματοδοτικών πόρων στην περίπτωση του leaseback ακινήτων.


ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσιάζει η ελληνική αγορά λήζινγκ στον κλάδο του αυτοκινήτου, διαθέτοντας ταυτόχρονα πολύ καλές προοπτικές. Το μέγεθος της αγοράς εκτιμάται ότι είναι περί τα 30.000 αυτοκίνητα χρονομίσθωσης ετησίως.
Μέχρι σήμερα το leasing έχει διεισδύσει αποτελεσματικά στην αγορά των επαγγελματικών αυτοκινήτων βαρέος τύπου σε ποσοστά που πλησιάζουν ακόμα και το 80% της συνολικής αγοράς. Στην κατηγορία των επιβατικών εταιρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με την Εμπορική Leasing, αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο χρηματοδότησης των εταιριών χρονομισθώσεων, οι οποίες λόγω συγκεκριμένων φορολογικών πλεονεκτημάτων που διαθέτουν έναντι των εταιριών Leasing, εξυπηρετούν λιανικώς την αγορά αυτή, ενώ οι εταιρίες Leasing λειτουγούν ως χονδρέμποροι χρηματοδοτώντας τις εταιρίες αυτές. Η εν λόγω αγορά, συμφωνα με την Εμπορική Leasing, αναπτύσσεται με ρυθμούς πάνω απο 14%.
Υστέρηση ωστόσο παρατηρείται στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών αυτοκινήτων και στην αγορά των ιδιωτών. Τα αυτοκίνητα που χρονομισθώνονται, είναι κάθε τύπου και κατηγορίας. Οι μισθωτές είναι ιδιώτες που επιλέγουν συνήθως αυτοκίνητα αξίας μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ ή εταιρείες που επιλέγουν συνήθως αυτοκίνητα από 8.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ καλύπτοντας ανάγκες πωλητών, στελεχών και διευθυντών.
Οσον αφορά τις προοπτικές του leasing στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι αυτές είναι ευοίωνες, καθώς η ελληνική αγορά απέχει αρκετά από την φάση ωρίμανσης, ενώ ο εκσυγχρονισμός του χώρου του αυτοκινήτου (φορολογική και θεσμική εναρμόνιση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, χαμηλά επιτόκια, αυτοκινητιστική κουλτούρα) σαφώς δρα υποστηρικτικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς. Με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα το αυτοκίνητο αποτελεί βασική δραστηριότητα του Leasing.
Στην χώρα μας υπάρχουν ακόμα τεράστια περιθώρια ανάπτυξης εξ αιτίας και του νομοθετικού πλαισίου αλλά και της διάθεσης των εταιριών Leasing να αναλάβουν μεγαλύτερο ρίσκο υπό μορφή υπολειμματικής αξίας του μισθωμένου εξολπλισμού. Στη χώρα μας, μόνο το 4,5% των αυτοκινήτων είναι μισθωμένα εταιρικά αυτοκίνητα, όταν στην Ευρώπη το αντίστοιχο μέγεθος είναι 15%.
Οι εταιρείες leasing αυτοκινήτων διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: στις μεγάλες ανεξάρτητες διεθνείς εταιρίες (Hertz, Avis, Master Lease, Leaseplan κ.λπ.), στις θυγατρικές τραπεζικών ομίλων (Πειραιώς Best Leasing, Emporiki Rent, Autorental κ.λπ.) και στις πολλές μικρές εταιρίες, είτε ανεξάρτητες είτε συνδεδεμένες με εμπόρους αυτοκινήτων.


ΕΤΑΙΡΙΕΣ LEASING - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ


ASPIS LEASING
H ASPIS Leasing A.E. δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των χρηματοδοτικών. Αρχικά λειτούργησε ως ABN Leasing A.E., θυγατρική της ABN NV, κατόπιν ως ABN AMRO Leasing Hellas A.E. και από το 2002 λειτουργεί ως ASPIS Leasing A.E. Η εταιρεία Leasing συστήθηκε το 1992 και το 2002 εξαγοράστηκε από την ASPIS BANK, συνεχίζοντας σήμερα τη δραστηριότητά της με την επωνυμία ASPIS Leasing A.E.
 
ALPHA LEASING
Εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank η Alpha Leasing προσφέρει υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης σε όλη την Ελλάδα μέσω των Υποκαταστημάτων της στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο, του Γραφείου της στη Λάρισα και του δικτύου των Καταστημάτων της Alpha Bank. Τα 370 καταστήματα της Alpha Bank με το εξειδικευμένο προσωπικό τους αποτελούν τα σημεία πώλησης των προϊόντων της Alpha Leasing, όπως είναι μια απλή Χρηματοδοτική Μίσθωση (Direct Leasing), η Πώληση και Επαναμίσθωση Πάγιων Στοιχείων (Sale & Leaseback) και η συνεργασία της Εταιρείας Leasing με τον Προμηθευτή και Μισθωτή (Vendor Leasing).
 
ΑΤΕ LEASING
Θυγατρική εταιρεία της ATEBank, η ΑΤΕ Leasing, απευθύνεται σε κάθε νομικής μορφής Επιχείρηση και Ελεύθερο Επαγγελματία που θέλουν να εκσυγχρονίσουν ή να αναπτύξουν το παραγωγικό τους δυναμικό χωρίς να δεσμεύουν τα δικά τους κεφάλαια. Η ATE Leasing παρέχει τις κάτωθι μορφές Leasing: Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Financial Leasing), Πώλησης και Επαναμίσθωσης (Sale & Leaseback), Χρηματοδοτικής Μίσθωσης με Συνεργασία Προμηθευτών (Vendor Leasing), Διασυνοριακής Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Crossborder Leasing), Κοινοπρακτικής Μίσθωσης (Syndicated Leasing), Leasing Ακινήτων, Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.
 
GENIKI LEASING
Θυγατρική της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε., ιδρύθηκε το 1987 από τη Citibank N.A. με την επωνυμία CITILEASING και αποκλειστικό σκοπό τη Χρηματοδοτική Μίσθωση Κινητών Πραγμάτων. Εξαγοράστηκε από τη Γενική Τράπεζα τον Αύγουστο του 2001 με σκοπό την επέκταση των εργασιών του Ομίλου της Γενικής Τράπεζας και στις Χρηματοδοτικές Μισθώσεις. Η εταιρεία σήμερα δραστηριοποιείται στη Χρηματοδοτική Μίσθωση Κινητών καθώς και ακινήτων, κλάδος στον οποίο έχει εισέλθει με δυναμικά. Σημεία εξυπηρέτησης των πελατών είναι όλα τα Υποκαταστήματα της Γενικής Τράπεζας καθώς και τα Γραφεία της Εταιρείας.

ΕΘΝΙΚΗ LEASING
Η Εθνική Leasing είναι η εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας με πολυετή δραστηριότητα και δυναμική παρουσία στο γοργά αναπτυσσόμενο χώρο της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης. Ως θυγατρική του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας αντλεί από αυτόν όλα τα πλεονεκτήματα της πρώτης δύναμης στην Τραπεζική Αγορά, εξασφαλίζοντας παράλληλα μεγάλη ευελιξία στην εξυπηρέτηση των πελατών της. Η Εθνική Leasing απευθύνεται σε πελάτες ενεργούς σε κάθε τομέα της οικονομικής δραστηριότητας, με έμφαση στις υπηρεσίες, στη βιομηχανία, στη βιοτεχνία, στο εμπόριο, στις κατασκευές και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Στις δυνατότητες της Εθνικής Leasing περιλαμβάνεται κάθε είδους σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) σε ακίνητα και κινητά, καθώς και συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για εξοπλισμό επενδύσεων που εντάσσονται στους Αναπτυξιακούς Νόμους.
 
EFG EUROBANK ERGASIAS LEASING
Δύο εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης διαθέτει ο Όμιλος EFG Eurobank. Η EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. (Leasing) είναι 100% θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Δραστηριοποιείται στις Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (Leasing) παντός είδους κινητού εξοπλισμού και ακινήτων για επαγγελματική χρήση, με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά του Leasing. H ΕFG Eurobank Fin & Rent ΑΕΤΕ, εταιρεία του ομίλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, έχει δεσπόζουσα θέση στον τομέα Λειτουργικών Μισθώσεων Αυτοκινήτων.
 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING
Τα προϊόντα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης της Εμπορικής Leasing είναι σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ελεύθερου Επαγγελματία και της Επιχείρησης για την απόκτηση κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού. Στην Εμπορική Leasing μπορεί κανείς να χρηματοδοτήσει έως και το 100% της αξίας της επένδυσής του, χωρίς να απαιτείται κατά κανόνα ίδια συμμετοχή ή περαιτέρω εξασφάλιση. Σημεία εξυπηρέτησης των πελατών είναι ένα από τα 371 καταστήματά της.
 
MARFIN LEASING
Η εταιρεία Marfin Leasing είναι θυγατρική εταιρεία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων (Leasing) της MARFIN EGNATIA BANK, η οποία προσφέρει στην επιχείρησή σας τα εξής προϊόντα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: Κάθε είδους εξοπλισμό, μηχανήματα ή ακίνητα που χρησιμοποιούνται για βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή επαγγελματικό σκοπό, όπως διάφορος μηχανολογικός εξοπλισμός, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός γραφείων και καταστημάτων, έπιπλα κ.λπ., μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, φορτηγά, θάλαμοι, βυτία, επιβατηγά αυτοκίνητα κ.λπ.), που χρησιμοποιούνται από Εταιρείες ή Επαγγελματίες, μηχανήματα τεχνικών έργων (εκσκαφείς, γερανοί, φορτωτές, χωματουργικά κ.λπ.) και ιατρικά μηχανήματα και τεχνολογικός εξοπλισμός.
 
ΚΥΠΡΟΥ LEASING
Έχοντας ιδρυθεί το 1997, η Κύπρου Leasing, μέλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, αποτελεί ηγετική μορφή στην αγορά του Leasing. Στηριζόμενη στην εξειδίκευση των στελεχών της και επενδύοντας στη συνεχή βελτίωσή τους, η Κύπρου Leasing συνεργάζεται ευρέως με οίκους προμηθευτών (Vendor Leasing) και προχωράει δυναμικά στη μίσθωση πάγιου εξοπλισμού και ακινήτων. Η Εταιρία έχει πετύχει σταθερή παρουσία σε ηγετική θέση της αγοράς.

PROTON BANK LEASING
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η ProtonBank εξελίχθηκε σε έναν ολοκληρωμένο Χρηματοπιστωτικό Όμιλο, που, εκτός από επενδυτικές υπηρεσίες, προσφέρει τραπεζικές εργασίες, χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες Leasing. Η ProtonBank απευθύνεται σε ιδιώτες πελάτες, εταιρείες, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές που έχουν την ανάγκη εξειδικευμένων επενδυτικών υπηρεσιών, σύγχρονων επενδυτικών εργαλείων και πρακτικών. Συγκεκριμένα, παρέχει προϊόντα Leasing: Leasing Οχημάτων & Εξοπλισμού, Direct Leasing Ακινήτων και Leaseback Ακινήτων


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Εν αρχή...
Επικαιρότητα - 2009: Ένα έτος...έτοιμο για όλα!
Προτάσεις Αγοράς - Σοφοκλέους: Οι παράμετροι του νέου «στοιχήματος»
Στιγμιότυπα από τη Σοφοκλέους
Συνέντευξη: Bram Boon - Διευθύνων Σύμβουλος ING Ελλάδος
Θέμα: Τράπεζες - Από τη ραγδαία επέκταση στη βαλκανική...υποχώρηση
Θέμα: Εμπορικά κέντρα - Τα malls πληθαίνουν παρά την κρίση
Επενδύσεις: Χρυσός - Τα γιατί και τα πως της επένδυσης στο «Βασιλιά των μετάλλων»
Αφιέρωμα: South-East Europe Investment Conference 2008
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ - Γεώργιος Ουζούνης
Αφιέρωμα: Ασφαλιστική αγορά - Αντίσταση στην κρίση με όπλο τον κλάδο υγείας
Αφιέρωμα: Ασφαλιστική αγορά - β' μέρος
Αφιέρωμα: Αγορά τυχερών παιχνιδιών - Και η τύχη...ατυχεί λόγω συγκυρίας
Αφιέρωμα: Αγορά Leasing - Φρένο στην ανάπτυξη λόγω παγκόσμιας κρίσης
Αφιέρωμα: Πιστωτικές κάρτες - Και όμως,στην Ελλάδα είναι "φθηνές"
Αφιέρωμα: Αγορά πετρελαιοειδών - Η κρίση δεν κάμπτει τις εισηγμένες
Φάκελοι: Ελλάκτωρ - "Επίθεση" με αιχμή τον κλάδο παραχωρήσεων
Διεθνείς Αγορές
Αποκλειστικότητα Euromoney: Λεπτές ισορροπίες στις βαλκανικές τράπεζες
Αποκλειστικότητα Euromoney: Ασφαλιστικές εταιρίες - Πρόβλημα η μακροημέρευση
Άρθρο: Ραγδαία αναπτυσσόμενη η αγορά συμβολαίων επί της διαφοράς
Άρθρο: Πώς επιδρά η κρίση στις πολυπληθέστερες χώρες του πλανήτη
Ανάλυση: Πληθωρισμός - Κερδήθηκε μια μάχη, όχι ακόμη ο πόλεμος
Στα ενδότερα του χρηματιστηρίου Αθηνών
Επενδύσεις: Forthnet - Πρώτη στην ευρυζωνικότητα και στις επενδύσεις
Παρουσιάσεις
Τα νέα της αγοράς
Δια ταύτα

 Όροι και προϋποθέσεις του site