Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2008                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕς ΚΑΡΤΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΚΑΙ ΟΜΩΣ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ "ΦΘΗΝΕΣ"


Μετά τον θόρυβο και την αναταραχή που προκλήθηκαν εξ αιτίας πρόσφατων κινήσεων ελληνικών τραπεζών, οι οποίες αύξησαν τα επιτόκια και μετέβαλαν τους όρους χορήγησης και χρήσης των πιστωτικών καρτών τους, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών έσπευσε να ενημερώσει το κοινό, ότι τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών που εκδίδονται στην χώρα μας δεν είναι τα υψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ και η αύξηση που σημείωσαν στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, λόγω των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, υπολείπεται σημαντικά αντιστοίχων αυξήσεων σε άλλες χώρες της ΕΕ.


από τον Παναγιώτη Φρεντζά


Είναι χαρακτηριστικό, αναφέρουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία επεξεργάσθηκε η ΕΕΤ, ότι στην Μεγάλη Βρετανία το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) για αγορές με πιστωτικές κάρτες το Νοέμβριο του 2008 φθάνει και το 27,9% και μάλιστα από τράπεζα-κολοσσό με πολύ ισχυρή πελατειακή βάση. Επίσης, στην Πορτογαλία το ΣΕΠΠΕ πιστωτικών καρτών φθάνει και το 24,4% (από τράπεζα με μεγάλο μερίδιο αγοράς) ενώ και στο Βέλγιο προσεγγίζει το 20%. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα το ΣΕΠΠΕ κυμαίνεται μεταξύ 16% και 21,8% με το ΣΕΠΠΕ για αγορές με πιστωτικές κάρτες πολλών μεγάλων τράπεζων με ηγετικά μερίδια αγοράς να κυμαίνεται από 16,60% μέχρι 17%.
Οι αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στο ΣΕΠΠΕ μεταξύ Ιουνίου 2008 και Νοεμβρίου 2008 στην Βρετανία φτάνουν και το 6%, στην Ιρλανδία το 4,5%, στην Πορτογαλία το 6,6%, στην Γερμανία το 3,3% και στο βέλγιο το 2,85% . Στην Ελλάδα οι αυξήσεις έφτασαν το 1,25%,
Με βάση στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προκύπτουν τα ακόλουθα:
- Ποιο είναι το ποσοστό δανεισμού των ελληνικών νοικοκυριών με πιστωτικές κάρτες έναντι του ΑΕΠ;
Μόλις 3,7%, το πρώτο εννεάμηνο του 2008. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, στο τέλος του 2007, το ΑΕΠ της χώρας μας ανήλθε στα 222,5 δισ. ευρώ. Στο τέλος Αυγούστου 2008, τα υπόλοιπα δανείων μέσω πιστωτικών καρτών ανέρχονταν σε 8,2 δις. ευρώ έναντι 7,9 δισ.ευρώ στις 31/ 8/ 2007.
- Αληθεύει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά χρησιμοποιούν περισσότερο τις πιστωτικές τους κάρτες και ξοδεύουν περισσότερα σε αυτή τη μορφή δανεισμού σε σχέση με τα νοικοκυριά άλλων κρατών μελών της Ευρωζώνης;
Όχι, δεν αληθεύει. Τα ελληνικά νοικοκυριά χρησιμοποιούν τις πιστωτικές τους κάρτες σε μικρότερο βαθμό από τα νοικοκυριά των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωζώνης (10 συναλλαγές ετησίως έναντι 13 αντίστοιχα), με ελαφρώς υψηλότερη αξία αγοράς ανά συναλλαγή (105 ευρώ, έναντι 83,3 ευρώ αντιστοίχως).
Συνεπώς, η ετήσια δαπάνη, και κατά μέσο όρο για το 2005, ήταν 1.050 ευρώ για τα ελληνικά νοικοκυριά (10Χ105 ευρώ = 1.050 ευρώ) και 1.083 ευρώ για τα νοικοκυριά των κρατών μελών της ευρωζώνης (13 Χ 83,3 ευρώ = 1.083 ευρώ).
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο τέλος του 2005, κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα 6.045.472 πιστωτικές κάρτες, πραγματοποιήθηκαν 60.730.000 συναλλαγές (ή 10 συναλλαγές ανά πιστωτική κάρτα), συνολικής αξίας 6,39 δισ. ευρώ (ή 105 ευρώ ανά συναλλαγή).
Την ίδια χρονική περίοδο τα αντίστοιχα νούμερα και κατά μέσο όρο για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης ήταν τα ακόλουθα: Κάρτες σε κυκλοφορία: 74.697.000. Πραγματοποιηθείσες συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες: 965.030.000 (ή 13 συναλλαγές ανά πιστωτική κάρτα), συνολικής αξίας: 80,4 δισ. ευρώ (ή 83,3 ευρώ ανά συναλλαγή).


ΜΟΝΟ 30% ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Mellon Technologies σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Lancaster, για τις συνήθειες και τις προθέσεις των καταναλωτών σχετικά με χρηματοπιστωτικά προϊόντα, το 60% δεν αισθάνεται άνετα να πάρει κάποιο δάνειο, το 70% δεν διαθέτει πιστωτική κάρτα, ενώ το 52% δεν διαθέτει κάποιο ασφαλιστικό προϊόν.  Σημαντικό κριτήριο φαίνεται να αποτελεί το ύψος των παρεχόμενων επιτοκίων, με την πλειονότητα των ερωτηθέντων να χρησιμοποιεί την κάρτα η οποία προσφέρει το χαμηλότερο επιτόκιο, και να επιλέγει την τράπεζα με το υψηλότερο επιτόκιο για τις καταθέσεις.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών αναλογικά με την ηλικία τους. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 35-44 έχει θετική στάση απέναντι στην απόκτηση πιστωτικής κάρτας και δανείου, εν αντιθέσει με τις μεγαλύτερες ηλικίες και συγκεκριμένα με άτομα άνω των 54 οι οποίοι είναι φειδωλοί ως προς την χρήση  χρηματοπιστωτικών προϊόντων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 45% των ερωτηθέντων ξοδεύουν μηνιαίως ολόκλήρο το ποσό των εσόδων τους, ενώ το 7% καταναλώνει ποσά που ξεπερνούν τα εισοδήματά τους. Υποστηρίζοντας το εύρημα αυτό, 64% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν προβαίνουν σε κάποια κατάθεση ή επένδυση των χρημάτων τους.
'Αλλο εύρημα είναι ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών προτιμούν τα ΜΜΕ ως την κύρια πηγή ενημέρωσής τους για οικονομικά προϊόντα. Όταν κλήθηκαν να υποδείξουν τα μέσα από τα οποία λαμβάνουν ενημέρωση, το 63% απάντησε θετικά στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο και το 40% τις εφημερίδες και τα περιοδικά. Ακολουθεί η ενημέρωση μέσω  internet με 23%, ενώ το τηλέφωνο, το ταχυδρομείο, το κατάστημα και οι συστάσεις επιλέγονται με χαμηλότερη ένταση το καθένα (κάτω του 10%). Όταν ερωτήθηκαν συγκεκριμένα εάν θα αγόραζαν χρηματοπιστωτικά προϊόντα μέσω internet ή τηλεφώνου η πλειοψηφία (77%) απάντησε αρνητικά.


 


VISA
ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ... ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Η νέα υπηρεσία cash back της Visa είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά μέσω της συνεργασίας της Alpha Bank με τα εταιρικά καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για τον νέο τρόπο ανάληψης μετρητών από καταστήματα, ενώ ο καταναλωτής πληρώνει για τις αγορές του με κάρτα Visa. Η νέα υπηρεσία προσφέρεται εντελώς δωρεάν με τη χρήση των χρεωστικών καρτών Visa, ενώ όταν γίνεται χρήση της υπηρεσίας μέσω πιστωτικής κάρτας, ισχύει και η άτοκη περίοδος μέχρι και 40 ημέρες, σαν μία απλή αγορά με κάρτα.
Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη στους κατόχους καρτών Visa που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα από την Alpha Bank, την Τράπεζα Κύπρου και τη Millennium Bank, ενώ θα γίνονται αποδεκτές μέσω των τερματικών της Alpha Bank σε όλα τα εταιρικά καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος πανελλαδικά. Την επόμενη χρονιά αναμένεται η επέκταση της υπηρεσίας στην ελληνική αγορά με τη συμμετοχή και άλλων τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων και των 4,5 εκατ. χρεωστικών καρτών Visa.
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που εισάγουμε και στην ελληνική αγορά την πρωτοποριακή υπηρεσία Visa cash back, η οποία διατίθεται ήδη με μεγάλη επιτυχία σε πολλές αγορές της Ευρώπης. Η νέα υπηρεσία συνδυάζει την κύρια λειτουργία των καρτών - τις πληρωμές - με την ανάληψη μικρών ποσών μετρητών, εύκολα και με ασφάλεια στα σημεία πώλησης. Με αυτόν τον τρόπο, ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο της Visa Europe, τη σταδιακή αντικατάσταση των μετρητών με κάρτες πληρωμών», δήλωσε ο κ. Νίκος Καμπανόπουλος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Visa Europe, Ελλάδα.
H νέα υπηρεσία Visa cash back επιτρέπει στους κατόχους των παραπάνω καρτών Visa να κάνουν ανάληψη μικρού ποσού μετρητών, από 10 Ευρώ έως 50 Ευρώ , στο ταμείο του super market ΑΒ.
Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη: Ενώ ο καταναλωτής πληρώνει με κάρτα Visa για τις αγορές του, αρκεί μόνο να ενημερώσει την ταμία ότι θα ήθελε και μετρητά. Στη συνέχεια, η ταμίας προσθέτει το ποσό του cash back στο συνολικό ποσό των αγορών, και όπως σε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, ζητά από τον καταναλωτή να υπογράψει την απόδειξη (ή να πληκτρολογήσει το PIN).
Η ταμίας δίνει στον καταναλωτή τα μετρητά που ζήτησε, ενώ στην απόδειξη φαίνονται χωριστά το ποσό των αγορών, το ποσό cash back και το συνολικό ποσό χρέωσης.
Τα οφέλη για τους καταναλωτές είναι πολλά, καθώς μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να κάνουν ανάληψη μικρών ποσών μετρητών, ενώ κάνουν τα ψώνια τους, χωρίς να χρειάζεται να αναζητήσουν μηχάνημα ανάληψης μετρητών (ATM). Συνδυάζουν, έτσι, δύο συναλλαγές σε μία, κερδίζοντας χρόνο και αποκτώντας πρόσβαση σε μετρητά, σε περισσότερα σημεία.
Ο κ. Λεωνίδας Κασούμης, Πρόεδρος της Visa Hellas και Διευθυντής Διευθύνσεως Καρτών και Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως της Alpha Bank, δήλωσε: «Η Alpha Bank είναι η πρώτη τράπεζα που δίνει στους Έλληνες κατόχους καρτών Visa πρόσβαση σε μικρά ποσά μετρητών σε πολύ περισσότερα σημεία, μέσα από το δίκτυο των τερματικών της, με ασφάλεια και - πολύ σημαντικό - χωρίς καμία επιβάρυνση. Είμαστε βέβαιοι ότι οι Έλληνες καταναλωτές θα καλωσορίσουν τη νέα υπηρεσία και θα επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρει.»
Αλλά και οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν πολλά να κερδίσουν από την υπηρεσία cash back της Visa, καθώς η αυξημένη χρήση καρτών μειώνει το κόστος από τη χρήση των μετρητών και παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια.
Παράλληλα, η εμπειρία από τις ευρωπαϊκές αγορές έχει δείξει ότι οι έμποροι που διαθέτουν την υπηρεσία cash back της Visa έχουν διαπιστώσει αύξηση των πωλήσεων τους και μεγαλύτερη αφοσίωση των καταναλωτών που τους επιλέγουν.
Αναγνωρίζοντας τα οφέλη που προσφέρει η νέα υπηρεσία Visa cash back, τα εταιρικά καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι τα πρώτα που προσφέρουν τη νέα υπηρεσία πανελλαδικά.
Ο κ. Λεωνίδας Βρεττάκος, Εκτελεστικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Στρατηγικής και Marketing της ΑΒ Βασιλόπουλος δήλωσε: «Η νέα υπηρεσία cash back της Visa μας δίνει ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς πρώτοι εμείς στα ΑΒ προσφέρουμε στους πελάτες μας την πρωτοποριακή υπηρεσία της Visa σε συνδυασμό με τις αγορές τους, χωρίς καμία επιβάρυνση».
Η υπηρεσία cash back της Visa είναι εξαιρετικά δημοφιλής σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις σκανδιναβικές χώρες, όπου χρησιμοποιείται ευρέως εδώ και 15 χρόνια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι 1 στις 4 συναλλαγές σε super market και 1 στις 12 συναλλαγές με κάρτα Visa στην αγορά της Μ. Βρετανίας περιλαμβάνουν cash back. Παράλληλα, η υπηρεσία παρουσιάσθηκε πρόσφατα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Πολωνία, η Ιρλανδία, η Τσεχία και η Σλοβακία.
Η υπηρεσία cash back της Visa είναι διαδεδομένη και εκτός Ευρώπης εδώ και αρκετά χρόνια, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Σιγκαπούρη και η Νότιος Αφρική.
«Είμαστε βέβαιοι ότι τα οφέλη της νέας υπηρεσίας θα γίνουν σύντομα αντιληπτά τόσο από τους καταναλωτές, όσο και από τους εμπόρους, ενώ αναμένεται γρήγορη επέκταση της υπηρεσίας cash back της Visa στην ελληνική αγορά μέσα στο 2009», συμπλήρωσε ο κ. Νίκος Καμπανόπουλος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Visa Europe, Ελλάδα.


MASTERCARD
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν στο Public Συντάγματος και πήραν μέρος στην εκδήλωση που διοργάνωσε η MasterCard για να γιορτάσει τη συνεργασία της με τον φιλανθρωπικό οργανισμό Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή) Ελλάδος.
Η Σίσσυ Χρηστίδου ήταν η οικοδέσποινα της γιορτής, μιας γιορτής γεμάτη μουσική, χαμόγελα και πολλές εκπλήξεις. Στη γιορτή παρευρέθησαν πολλοί επώνυμοι δείχνοντας την έμπρακτη υποστήριξή τους και γνωρίζοντας από κοντά τους θαυμαστές τους, όπως o Θοδωρής Μαραντίνης από τους Onirama, η Τάμτα, ο Χρήστος Μενιδιάτης και ο Θάνος Τζάνης.
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν γνωστούς καλλιτέχνες και να συμμετέχουν σε διάφορα δρώμενα, ενώ η Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ραδιοφωνικό σταθμό Lampsi FM 92,3 έκανε ζωντανά την εκπομπή της μέσα από το Public.
Μια εικονική πιστωτική κάρτα, είχε στηθεί στην είσοδο του καταστήματος, στην οποία όλοι μπορούσαν να γράψουν τις ευχές τους για τα Χριστούγεννα και τη νέα χρονιά, μεταφέροντας ένα μήνυμα αγάπης και ελπίδας στα παιδιά του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Το πάρτι ολοκληρώθηκε με μια κλήρωση, που χάρισε σε τέσσερις τυχερούς επισκέπτες πλούσια δώρα.
Η MasterCard με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία στηρίζει έμπρακτα τον φιλανθρωπικό οργανισμό Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), πραγματοποιώντας ευχές σε παιδιά που τις αξίζουν και τις έχουν ανάγκη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της προωθητικής ενέργειας της MasterCard όπου από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008 όλοι οι κάτοχοι των πιστωτικών καρτών της MasterCard, Gold MasterCard και Platinum MasterCard μπορούν, απλά στέλνοντας ένα SMS στο 54340 έως και 2 ημέρες μετά την πραγματοποίηση κάποιας συναλλαγής με την πιστωτική τους κάρτα να υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη ενέργεια και να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό κερδίζοντας διάφορα δώρα.


ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τα ταξίδια όλο και περισσότερων ατόμων στο εξωτερικό, αλλά και η - αργά αλλά σταθερά - διευρυνόμενη χρήση του διαδικτύου ως χώρου διενέργειας οικονομικών συναλλαγών ωθούν σε νέες ιδέες αξιοποίησης των πιστωτικών καρτών ή σε αναθέρμανση ενδιαφέροντος για κάποιες παλαιότερες. Η ιδέα της ταξιδιωτικής επιταγής (travellers check), λοιπόν, εφαρμόζεται πλέον σε... πλαστική μορφή, με μεγαλύτερη ευελιξία και με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Ο λόγος για τις προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες περιορίζουν δραστικά τον κίνδυνο που κάποιος μπορεί να διατρέχει είτε από την απώλεια της κάρτας είτε από τη διαρροή των απόρρητων στοιχείων της σε κακόβουλα άτομα. Το χειρότερο ενδεχόμενο, σε μια τέτοια ατυχή περίσταση, είναι ο κάτοχος της κάρτας να υποστεί ζημία ίση με το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της αξίας της κάρτας, την οποία ο ίδιος έχει καθορίσει αναλόγως της χρήσης για την οποία την προορίζει.
Ο τρόπος αυτός πληρωμών καθιστά πολλά άτομα προθυμότερα να πραγματοποιήσουν πληρωμές μέσω ίντερνετ, κάτι που θα δίσταζαν να κάνουν με την κανονική πιστωτική κάρτα τους.


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Εν αρχή...
Επικαιρότητα - 2009: Ένα έτος...έτοιμο για όλα!
Προτάσεις Αγοράς - Σοφοκλέους: Οι παράμετροι του νέου «στοιχήματος»
Στιγμιότυπα από τη Σοφοκλέους
Συνέντευξη: Bram Boon - Διευθύνων Σύμβουλος ING Ελλάδος
Θέμα: Τράπεζες - Από τη ραγδαία επέκταση στη βαλκανική...υποχώρηση
Θέμα: Εμπορικά κέντρα - Τα malls πληθαίνουν παρά την κρίση
Επενδύσεις: Χρυσός - Τα γιατί και τα πως της επένδυσης στο «Βασιλιά των μετάλλων»
Αφιέρωμα: South-East Europe Investment Conference 2008
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ - Γεώργιος Ουζούνης
Αφιέρωμα: Ασφαλιστική αγορά - Αντίσταση στην κρίση με όπλο τον κλάδο υγείας
Αφιέρωμα: Ασφαλιστική αγορά - β' μέρος
Αφιέρωμα: Αγορά τυχερών παιχνιδιών - Και η τύχη...ατυχεί λόγω συγκυρίας
Αφιέρωμα: Αγορά Leasing - Φρένο στην ανάπτυξη λόγω παγκόσμιας κρίσης
Αφιέρωμα: Πιστωτικές κάρτες - Και όμως,στην Ελλάδα είναι "φθηνές"
Αφιέρωμα: Αγορά πετρελαιοειδών - Η κρίση δεν κάμπτει τις εισηγμένες
Φάκελοι: Ελλάκτωρ - "Επίθεση" με αιχμή τον κλάδο παραχωρήσεων
Διεθνείς Αγορές
Αποκλειστικότητα Euromoney: Λεπτές ισορροπίες στις βαλκανικές τράπεζες
Αποκλειστικότητα Euromoney: Ασφαλιστικές εταιρίες - Πρόβλημα η μακροημέρευση
Άρθρο: Ραγδαία αναπτυσσόμενη η αγορά συμβολαίων επί της διαφοράς
Άρθρο: Πώς επιδρά η κρίση στις πολυπληθέστερες χώρες του πλανήτη
Ανάλυση: Πληθωρισμός - Κερδήθηκε μια μάχη, όχι ακόμη ο πόλεμος
Στα ενδότερα του χρηματιστηρίου Αθηνών
Επενδύσεις: Forthnet - Πρώτη στην ευρυζωνικότητα και στις επενδύσεις
Παρουσιάσεις
Τα νέα της αγοράς
Δια ταύτα

 Όροι και προϋποθέσεις του site