Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2006                               Τεύχος 322

Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη : αποτελεί πλέον στρατηγικό στόχο των εταιριών


Οι επιχειρήσεις κατανοούν ολοένα και περισσότερο  τον ευαίσθητο ρόλο που καλούνται να παίξουν στο ευρύτερο περιβάλλον τους: στους εργαζόμενους, στους μετόχους, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό, στις τοπικές κοινωνίες...


Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι μόνο φιλανθρωπία: αποτελεί εδώ και λίγα χρόνια, στρατηγικό στόχο για έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό επιχειρηματικών Ομίλων. Όπως για παράδειγμα τίθενται στρατηγικοί στόχοι για την παραγωγή, τη γεωγραφική παρουσία, τον περιορισμό του κόστους και την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, στόχος είναι και η βελτιστοποίηση των επιδόσεων στο μέτωπο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα κεφάλαια που διατίθενται όχι μόνο θα πρέπει να είναι αρκετά, αλλά και να αποδίδουν όσο το δυνατόν περισσότερο.
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η μέριμνα για το προσωπικό (δίκαιο σύστημα αμοιβών, σωστό εργασιακό περιβάλλον, αξιοποίηση δεξιοτήτων και πρωτοβουλιών, σεβασμός και αλληλεγγύη, ασφάλεια στο χώρο εργασίας και τόσα άλλα).
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μετόχων, μέσα από μια υψηλή αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, μέσα από τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, μέσα από την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της εταιρίας και των προσώπων της.
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ο σεβασμός του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη του πολιτισμού, η βοήθεια αθλητών και σπουδαστών που διακρίνονται, η συνδρομή σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η στήριξη των τοπικών κοινωνιών μέσα από διάφορες δράσεις, αλλά και μέσα από την ανάπτυξη των εργασιών της ίδιας της Εταιρίας.
Κάθε εταιρία αντιλαμβάνεται με το δικό της τρόπο την έννοια της Εταιρικής Ευθύνης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού: άλλες στην παιδική ηλικία, άλλες στις τοπικές κοινωνίες, άλλες στο περιβάλλον, άλλες στα άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ πολλές εταιρίες ακολουθούν πολιτικές ενισχύσεων σε μια ευρεία σειρά τομέων.
Η θετική έκπληξη είναι ότι κατά τα τελευταία χρόνια, έχουν πολλαπλασιαστεί οι ελληνικοί Όμιλοι που κάνουν πολύ σημαντική δουλειά στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δίνοντας το παράδειγμα και στις υπόλοιπες. Ωστόσο, πολλές φορές, ιδιαίτερα σημαντικό έργο γίνεται και από μεσαίου μεγέθους εταιρίες, οι οποίες –κατά το μέτρο που τους αναλογεί- βοηθούν κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, χωρίς όμως να «απολαμβάνουν» την αίγλη των μεγάλων Ομίλων.
Το θετικό όλων των παραπάνω, είναι ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι ο ρόλος τους δεν είναι απλά και μόνο η βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά η δράση τους μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και τη στήριξη του κοινωνικού συνόλου, των μετόχων, των εργαζομένων και των συνεργατών τους.
Παρακάτω, παρουσιάζουμε ενδεικτικά κάποιο μέρος μόνο των δραστηριοτήτων ορισμένων Ομίλων στο μέτωπο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Δυστυχώς, λόγω ελλείψεως χώρου είμαστε αναγκασμένοι να μην συμπεριλάβουμε Ομίλους με σημαντικότατη προσφορά, ή ακόμη να παρουσιάσουμε μικρό μόνο μέρος των συνολικών τους δραστηριοτήτων. Τους ζητούμε ειλικρινά συγνώμη.


Η συμβολH τηΣ COSMOTE
Με απώτερο στόχο να κάνει πράξη το όνειρο όλων μας για έναν καλύτερο κόσμο, η COSMOTE υλοποιεί προγράμματα για την ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως το παιδί και οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών, που χρειάζονται την αρωγή μας. Η δράση της εταιρίας αποδεικνύει ότι πέρα από την τεχνολογική της διάσταση διαθέτει και κοινωνική ευαισθησία.
Η COSMOTE, με στόχο την προαγωγή του πολιτισμού, υποστηρίζει σημαντικές ενέργειες που ενδυναμώνουν τις πολιτιστικές αξίες των λαών αλλά και προβάλλουν την τέχνη ως μέσο επικοινωνίας. Οι πολύπλευρες δραστηριότητες που αναλαμβάνει η εταιρία αφορούν σημαντικά πολιτιστικά δρώμενα με σκοπό την αναβάθμιση της πολιτιστικής κουλτούρας όλων των Ελλήνων.
Με ορόσημο και διαχρονικό σημείο αναφοράς την πολύπλευρη προσφορά της μέσα από τη χορηγία των Παραολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, η COSMOTE συνεχίζει να εκφράζει το έμπρακτο ενδιαφέρον της για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ειδικότερα τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), εκπονώντας συγκεκριμένα προγράμματα με στόχο να διευκολύνει την καθημερινότητά τους και να διασφαλίσει την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία.
Με το όραμα «Κινητή τηλεφωνία προσιτή σε όλους τους Έλληνες», η COSMOTE επικεντρώθηκε στην Περιφέρεια με κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών. Η εταιρία εκπονεί το κοινωνικό της έργο στην Περιφέρεια διακριτικά και αθόρυβα, όπως άλλωστε προστάζει η ιδεολογία της, υλοποιώντας εκτενή προγράμματα στον τομέα της παιδείας, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.


Tim Hellas: ΑξιOλογη δραστηριOτητα
Η ΤΙΜ Ελλάς, αναγνωρίζοντας ότι με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και την ευρύτερη λειτουργία της επηρεάζει τους ανθρώπους και την κοινωνία σε πολλά επίπεδα, οικονομικά, εργασιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και χορηγικά, έχει «ενσωματώσει» στην καθημερινή της δραστηριότητα ένα πολύπλευρο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης τόσο ως προς τα εξωτερικά κοινά και τις τοπικές κοινωνίες όσο και απέναντι στους εργαζόμενους της.
Στα 12 χρόνια λειτουργίας της η TΙΜ έχει αναδειχθεί σε υπεύθυνο πολίτη της ελληνικής κοινωνίας, στηρίζοντας σημαντικές πρωτοβουλίες στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, της κοινωνικής μέριμνας, της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος.
ΓερμανOΣ:
ΠΩΣ αντιμετωπIζει την ΚοινωνικH ΕυθYνη
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμπλευση με τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί δυναμική διαδικασία, ετέθησαν  ως στόχοι για το 2006: 
 Η βελτιστοποίηση των πρακτικών στην εταιρική διακυβέρνηση, σταθερά επικεντρωμένων στην επίτευξη ιδανικού μοντέλου διαχείρισης.
 Ο εκσυγχρονισμός της στρατηγικής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη.
 Η επαγρύπνησή σε θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης των ανθρώπων του Ομίλου.
 Η ενίσχυση των αντανακλαστικών στον τομέα της αποτίμησης ρίσκου καθώς και
 Η συνεπής στάση απέναντι στις δεσμεύσεις προς τους μετόχους.
Η συμπεριφορά των ανθρώπων του Ομίλου ως κοινωνικά ευαίσθητοι πολίτες τους απασχολεί και με σειρά δράσεων που δεν βρίσκονται σε άμεσο συσχετισμό με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Η συνέπεια και η διαχρονικότητα σε πράξεις τους που έχουν ποικίλους αποδέκτες αποτελεί σταθερή επιδίωξη.
Ο χώρος της παιδείας με την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής σε σχολεία και πανεπιστήμια και τις χορηγίες ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, καθιστούν σαφή τον προσανατολισμό προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των νέων. Ζητήματα πολιτισμού επίσης κερδίζουν την προσοχή του Ομίλου. Η υποστήριξη τέλος του έργου μη κυβερνητικών οργανώσεων αποτελεί έναν ακόμη σταθερό άξονα ενδιαφέροντος.


Με ευαισθησία για την παιδεία
 Χορηγία "1ου Φοιτητικού Συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 Ίδρυση Πανεπιστημιακής Έδρας στη Βρετανία.
 Δωρεά υλικοτεχνικής υποδομής σε σχολεία και πανεπιστήμια.


Με ευαισθησία για τον πολιτισμό
 Χορηγία της συναυλίας του Διονύση Σαββόπουλου.
 Υποστήριξη Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης.


Με κοινωνική ευαισθησία
 Υποστήριξη του Ιδρύματος "Κοινωνική Στήριξη".
 Ενίσχυση έργου του ΚΕΘΕΑ.
 Ενίσχυση έργου του "Συλλόγου Ελπίδα".
 Χορηγία της "2ης Συνδιάσκεψης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Βόρειας Αττικής" με θέμα την Αειφόρο Ανάπτυξη.


Υποστήριξη στο έργο μη κυβερνητικών οργανώσεων
 Γιατροί Χωρίς Σύνορα
 Το Χαμόγελο του Παιδιού
 Αρκτούρος
 WWF
 Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία
 Ερυθρός Σταυρός
Με ευθύνη απέναντι στο Περιβάλλον
Η διαφύλαξη του περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καλής και κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς μιας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ ακολουθεί μια υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά στην καθημερινή λειτουργία του, εφαρμόζοντας ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές και στηρίζοντας τις προσπάθειες οργανισμών προστασίας του περιβάλλοντος.


Ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ:
 Μεριμνά για τη μικρότερη δυνατή επίπτωση των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον.
 Χρησιμοποιεί τα πλέον εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
 Παράγει συστήματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 Δημιουργεί τον πρώτο φορέα ανακύκλωσης καταναλωτικών μπαταριών στην Ελλάδα.


ΤρAπεζα ΠειραιΩΣ: ΔουλειA σε βAθοΣ
Μια από τις βασικές πεποιθήσεις της Τράπεζας Πειραιώς είναι ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της θα έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα όταν συντελείται σε ένα εύρωστο κοινωνικά περιβάλλον. Έχοντας ως στόχο λοιπόν την λειτουργία της σε αρμονία με την κοινωνία, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility), που περιλαμβάνουν την Εταιρική Διακυβέρνηση, το Κοινωνικό έργο, τις Πολιτιστικές παρεμβάσεις και τα Περιβαλλοντικά θέματα.
Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα και πάνω από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους (εργαζόμενοι, μέτοχοι, συνεργάτες, προμηθευτές, επενδυτές, καταναλωτές, κοινότητες μέσα στις οποίες είναι δραστηριοποιημένες).


Κοινωνία:  Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της προσφοράς της στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων έχει αναπτύξει μία σταθερή πολιτική προγραμμάτων αλλά και ενίσχυσης φορέων που προσπαθούν στο σύγχρονο ελληνικό γίγνεσθαι να αντιμετωπίσουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.
Η κοινωνική πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς βασίζεται στο τρίπτυχο Παιδί, Οικογένεια και Υγεία και εκφράζεται με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, όπως:
 Σταθερή επιδότηση, μέσω της Εκκλησίας της Ελλάδος, οικογενειών της Θράκης για το τρίτο τους παιδί, ένα πρόγραμμα που ενισχύει τις οικογένειες εκείνες που αν και οι συνθήκες στην περιοχή τους παραμένουν δύσκολες, διατηρούν με προσήλωση τις διαχρονικές αξίες της πολυμελούς οικογένειας.
 Υλική και ηθική συμπαράσταση, μέσω επιχορηγήσεων αλλά και εκδηλώσεων, άρρωστων παιδιών κυρίως με ανίατες ασθένειες, μέσω φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.
 Οικονομική και ηθική συμπαράσταση Κέντρων Απεξάρτησης νέων από ουσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην επανένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής αποκατάστασης απεξαρτημένων ατόμων λειτουργεί στην Τράπεζα, έχοντας βοηθήσει μέχρι σήμερα αρκετούς νέους.


Περιβάλλον: Η συνειδητή πεποίθηση ότι το περιβάλλον υποβαθμίζεται συνεχώς αλλά και ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει διακριτό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος, οδήγησε την Τράπεζα Πειραιώς ήδη από το 2004, στην σύνταξη και  θέσπιση της Περιβαλλοντικής της Πολιτικής, μεριμνώντας με αυτό τον τρόπο αφενός για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της και αφετέρου για την ανάπτυξη μιας σωστής εταιρικής συμπεριφοράς ως προς τα γενικότερα περιβαλλοντικά θέματα.
Η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, ενέργειας, νερού αλλά και η εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών σε όλη τη λειτουργία της εκφράζονται μέσα από τις δράσεις της εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς, δηλαδή το σύστημα εσωτερικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τις ενέργειες διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας.


ΕθνικH ΤρAπεζα: ΚοινωνικH προσφορA
Η Εθνική Τράπεζα, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και ιδιαίτερα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συνέδραμε και κατά το 2005 στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, στήριξε ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, μερίμνησε για την κάλυψη έκτακτων αναγκών από φυσικές καταστροφές και υποστήριξε το έργο αναγνωρισμένων κοινωνικών φορέων και οργανώσεων.
Η Τράπεζα, η οποία επί σειρά ετών έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στη διατήρηση της ελληνικής παράδοσης και παράλληλα στην καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης, απέδειξε και κατά το έτος 2005 έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τα πολιτιστικά δρώμενα. Με την ίδια αφοσίωση στάθηκε αρωγός σε πλήθος θεατρικών παραστάσεων, μουσικών εκδηλώσεων, εικαστικών εκθέσεων. Στήριξε, μέσω χορηγιών, μορφωτικές και εκδοτικές πρωτοβουλίες, καθώς και δράσεις για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου. Υποστήριξε, ηθικά και υλικά, συλλογικές και ατομικές προσπάθειες ομάδων και μεμονωμένων αθλητών, καθώς και τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών συναντήσεων.
Σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος η Τράπεζα συνέδραμε το έργο φορέων, που μεριμνούν για το περιβάλλον και εφάρμοσε, σε πληθώρα δραστηριοτήτων της, πολιτική αποτροπής περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.
Η Εθνική Τράπεζα, στη διάρκεια του 2005, έτυχε δύο πολύ σημαντικών διακρίσεων. Στο Συνέδριο του Economist, το Φεβρουάριο, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την οποία η Τράπεζα κατατάσσεται στις «Χρυσές Εταιρίες» που οι Έλληνες έχουν ξεχωρίσει για τη δράση τους στον τομέα της κοινωνικής υπευθυνότητας. Το Νοέμβριο, εξάλλου, της απονεμήθηκε από το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος έπαινος «Εξαιρετικής Προσφοράς» για τη μακρόχρονη συμβολή της σε θέματα κοινωνικής ευαισθησίας.
Κατά το 2005, οι Xορηγίες-Δωρεές της Τράπεζας ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 4,2 εκατ. ευρώ περίπου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ενώ για παρεμφερείς σκοπούς άλλες εταιρίες του Ομίλου συνεισέφεραν το ποσό των 780.662 ευρώ.


ΣυλλογEΣ απO την Alpha Bank
Αρχαία νομίσματα: Η Τράπεζα διαθέτει μία αξιόλογη συλλογή πλέον των δέκα χιλιάδων αρχαίων νομισμάτων, η οποία διαρκώς εμπλουτίζεται. Τα νομίσματα προέρχονται από όλον τον αρχαίο ελληνικό κόσμο.
Έργα τέχνης: Η συλλογή της Τράπεζας αποτελείται από πίνακες, χαρακτικά και γλυπτά γνωστών καλλιτεχνών και εμπλουτίζεται συνεχώς με σημαντικά έργα.
Συλλογή Χαρακτικής και Γραφικών Τεχνών: Αποτελείται κυρίως από χαρακτικά Ελλήνων καλλιτεχνών, φιλοτεχνημένα σε χαρτί.
Μουσείο Χαρτονομισμάτων: Στην Τράπεζα ανήκει το μοναδικό στην Ελλάδα Μουσείο Χαρτονομισμάτων, ένα από τα πληρέστερα μουσεία του είδους, που ευρίσκεται στην Κέρκυρα.
Η συλλογή, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται, περιλαμβάνει τα πρώτα ελληνικά χαρτονομίσματα, δείγματα από την ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος από τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα, δοκίμια και μήτρες εκτυπώσεως. Επίσης, περιλαμβάνει χαρτονομίσματα ξένων χωρών και ολοκληρωμένες σειρές των τελευταίων εκδόσεων χαρτονομισμάτων των δώδεκα κρατών μελών της Ευρωζώνης.


S&B ΒιομηχανικA ΟρυκτA:
ΠολYπλευρη προσφορA
Η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον κοινωνικό της ρόλο και, γενικά, συμπεριφέρεται ως ένας "καλός πολίτης". Συμβάλλει στην πολιτιστική, εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή των γεωγραφικών περιοχών της δραστηριότητάς της, έρχεται αρωγός ασθενών κοινωνικών ομάδων και πληγέντων σε περιπτώσεις θεομηνιών, ενισχύει κοινωφελή εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και μη κυβερνητικούς οργανισμούς με κοινωφελείς σκοπούς.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τοπικών πρωτοβουλιών περιλαμβάνουν:
 Το Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας (το οποίο εγκαινιάστηκε το 1989) για τη διεξαγωγή πολιτιστικών και πνευματικών εκδηλώσεων στην περιοχή.
 Το Πολιτιστικό Κέντρο της Κοινότητας Πολλωνίων της Μήλου (το οποίο εγκαινιάστηκε το 1994) με σκοπό να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού.
 Το Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου (το οποίο εγκαινιάστηκε το 1998) με στόχο την προώθηση της πλούσιας μεταλλευτικής ιστορίας και τη διεξαγωγή σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και ομιλιών.
 Την καθιέρωση και χορηγία του "Φεστιβάλ Μήλου" από το 1993.
 Την ίδρυση του Μεταλλευτικού Πάρκου Φωκίδας- Vagonetto, που κατασκευάστηκε από την S&B, ως αφιέρωμα στην ιστορία αξιοποίησης του ελληνικού βωξίτη. Το Vagonetto, πέρα από τους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς του στόχους, επιδιώκει να καταστεί πόλος έλξης τουριστών στην περιοχή.


Σε ευρύτερη κλίμακα, η εταιρική κοινωνική προσφορά της S&B περιλαμβάνει:
 Χορηγίες στους τομείς των τεχνών, της παιδείας, της αρχαιολογίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται:
      Α. Η δημοσίευση λευκώματος αφιερωμένου στο ζωγράφο Αντώνιο Βασιλάκη από τη Μήλο.
      Β. Η πρώτη παρουσίαση της όπερας του Μανώλη Καλομοίρη "Πρωτομάστορας" σε δίσκους, κασέτες και CD.
      Γ. Η συντήρηση δύο μοναδικών Βυζαντινών εικόνων της Συλλογής Βελιμέζη του Μουσείου Μπενάκη.
 Παροχή βοήθειας σε μη-κυβερνητικές, μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως το WWF, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.
 Ειδικά φιλανθρωπικά προγράμματα σε περιπτώσεις θεομηνιών, όπως η δωρεά ενός νέου Παιδικού Σταθμού στην περιοχή Αχαρνών Αττικής (Μενίδι) στη θέση του παλαιού, που καταστράφηκε ολοσχερώς από το σεισμό του Σεπτεμβρίου 1999 στην Αθήνα.


Σε αναγνώριση της προσφοράς της S&B στην πολιτιστική ζωή της Ελλάδας, ο Όμιλος Ενίσχυσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων ΟΜΕΠΟ, της απένειμε το Βραβείο Χορηγίας το 1990, το 1994 και το 1998. Επίσης, το 1996 ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, τίμησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, με το Βραβείο "Κούρος" για την κοινωνική προσφορά της S&B στη χώρα και για τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειές της, με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της πολιτιστικής ζωής σε περιοχές όπου λειτουργεί η Εταιρία.
Η S&B είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) στην Ελλάδα.


Coca-Cola 3E:
Eμφαση στην κοινωνικH ανAπτυξη
Οι επιχειρήσεις αποτελούν θεμελιώδη και ουσιαστικό παράγοντα της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ενεργός συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα προσφέρει σημαντικά στην κοινωνική ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του κοινού, οι επιχειρήσεις πρέπει να «επενδύσουν» σε μια σχέση εμπιστοσύνης με όλους τους εταιρικούς μετόχους, επενδυτές, εργαζομένους, καταναλωτές και μέλη των τοπικών κοινοτήτων
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον δεν περιορίζει τις δραστηριότητές της αποκλειστικά στην παραγωγή προϊόντων. Ως διεθνής εταιρία που λειτουργεί σε 26 χώρες, η Coca-Cola Τρία Έψιλον συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, σε τοπικές επενδύσεις και στην ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων που προμηθεύουν τις παραγωγικές της δραστηριότητες.
Οι πιο ανεπτυγμένες τοπικές κοινωνίες είναι εκείνες που ενώνουν τα μέλη τους σε κοινούς σκοπούς. Σε συνεργασία με τους εργαζόμενους της, τις τοπικές κοινωνίες και αρχές, η Coca-Cola Τρία Έψιλον στηρίζει ευγενείς σκοπούς σε όλες τις 26 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.


OμιλοΣ ΤιτAν:
Η προσφορA τηΣ ΦΑΟΣ
Η ΦΑΟΣ είναι Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει ως στόχο την προώθηση της πρόληψης των ατυχημάτων αλλά και την ανάπτυξη νοοτροπίας πρόληψης στα Γυμνάσια του Νομού Αχαΐας. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ομίλου Τιτάν. Συμμετέχουν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας με τα τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος και το Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Δυτικής Ελλάδος. Το πρόγραμμα βασίστηκε στην ιδέα της εθελοντικής συμμετοχής, της ευαισθητοποίησης και της συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικών φορέων. Σε πρώτη φάση διοργανώθηκαν ημερίδες για την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αχαΐας και εκδόθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια για παιδιά και δασκάλους. Διεξήχθη από ομάδα ειδικών έρευνα σε δέκα σχολικά συγκροτήματα για την επισήμανση και επιδιόρθωση τυχόν επικίνδυνων σημείων. Σε δεύτερη φάση η ΦΑΟΣ απευθύνθηκε σε βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για την οικονομική ενίσχυσή της. Με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν αποκαταστάθηκαν τα επικίνδυνα σημεία που είχαν εντοπιστεί. Επόμενα βήματα θα είναι η εφαρμογή του προγράμματος και σε άλλα σχολεία του νομού Αχαΐας και άλλων νομών.
Διεθνής διάκρση: Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ η διάκριση της ΦΑΟΣ από το Global Compact, ως μία από τις 15 καλύτερες πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ανάμεσα από άλλα προγράμματα 1.200 εταιριών. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η ΦΑΟΣ προσκλήθηκε στο 3ο International Learning Forum στη Βραζιλία, να παρουσιάσει στα μέλη του Global Compact τη συμμετοχική δράση της. Όλες οι εταιρίες που συμμετέχουν στο Σύμφωνο, υποχρεούνται κάθε χρόνο να στέλνουν στο αρμόδιο γραφείο των Η.Ε., αναφορά με ένα τουλάχιστον παράδειγμα καλής πρακτικής. Ο Τιτάν, για το 2003 επέλεξε να προβάλει τη ΦΑΟΣ και την Πρόληψη Ατυχημάτων στο εργοστάσιο του Roanoke στη Virginia, Η.Π.Α.


ΟγκολογικO κEντρο απO την ΤρAπεζα ΚYπρου
 Είναι νοσοκομείο εξειδικευμένο στην θεραπεία του καρκίνου.
 Συνεργάζεται με τα Κρατικά Νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και ιατρούς, καθώς και με τους συνδέσμους που στηρίζουν τους ασθενείς.
 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συμμετέχει σε προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου.
 Λαμβάνει μέρος σε έρευνες που αφορούν την ασθένεια.
 Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις και συνέδρια για όλους όσοι προσφέρουν υπηρεσίες στους καρκινοπαθείς.
 Επιδιώκει να εξελιχθεί σε κέντρο παραπομπής της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.


ΡαδιομαραθΩνιοΣ απO τη ΛαϊκH ΤρAπεζα
Πέραν της κυρίαρχης παρουσίας του Ομίλου Λαϊκής στην οικονομική ζωή των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, ο Όμιλος διαθέτει ταυτόχρονα και αξιοσημείωτη κοινωνική προσφορά στο πλαίσιο της υπευθυνότητας που τον διακρίνει συνολικά.
Εδώ και αρκετά χρόνια, το κοινωνικό του πρόσωπο έχει αναδειχθεί από τη διοργάνωση και συμμετοχή σε ένα πλήθος προγραμμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, φιλανθρωπικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
Κορυφαία εξάλλου έκφραση της κοινωνικής συνείδησης του Ομίλου Λαϊκής, αποτελεί η διοργάνωση του Ραδιομαραθωνίου για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες, η φιλανθρωπική δραστηριότητα του οποίου έχει γίνει αποδεκτή με ενθουσιασμό από τους κοινωνικούς φορείς αλλά και τους απλούς ευαισθητοποιημένους πολίτες.
Το κοινωνικό έργο του Ομίλου Λαϊκής καταξιώνεται και από πολλές άλλες εκδηλώσεις στις οποίες προσφέρει την αμέριστη συμπαράσταση και ενίσχυσή του, εντάσσοντας ενεργά τον Όμιλο στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιείται.


Το «ArGOODaki» τηΣ GOODY’S
Το «ArGOODaki» ξεκινώντας τον πέμπτο χρόνο του ως θεσμός κοινωνικής προσφοράς, υποστηρίζει τα παιδιά σε ανάγκη μέσα από μια νέα, μεγάλη εκστρατεία προσφοράς και αγάπης. Για πρώτη φορά το φετινό Πάσχα, το «ArGOODaki» γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά που ενώνει όλους τους Έλληνες σε μια κίνηση αγάπης: συγκεντρώνει τα δικά μας βιβλία και παιχνίδια και τα προσφέρει σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη.
Από 7 μέχρι 16 Απριλίου, κάθε εστιατόριο GOODY’S υποδέχτηκε βιβλία και παιχνίδια που κάθε ένας από εμάς έχει και θέλει να προσφέρει και τα μοιράζει τοπικά όπου υπάρχουν παιδιά που τα χρειάζονται σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας. Το φετινό Πάσχα, το «ArGOODaki» ενώνει τους Έλληνες σε μια κοινή δράση αγάπης που πραγματοποιείται με τη συμβολή του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Από το 2002 ως το 2005, το «ArGOODaki» της Goody’s έχει συγκεντρώσει το ποσό των 2.000.000 ευρώ και έχει αποτελέσει σύμβολο έμπρακτης υποστήριξης και αγάπης, θεμελιώνοντας 6 σημαντικά κοινωνικά έργα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα για τα παιδιά σε ανάγκη.Η θέση της Vodafone


Μια εταιρία σαν τη Vodafone οφείλει την ανάπτυξή της στην πελατοκεντρική της φιλοσοφία. Στο ίδιο πλαίσιο, δεν θα μπορούσε να μην ήταν το ίδιο προσηλωμένη  και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και υπευθυνότητα


Οι καταναλωτές όλο και περισσότερο αναγνωρίζουν τις εταιρίες που συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία που δραστηριοποιούνται.. Σε μια πραγματικότητα αγοράς που οι καταναλωτές επιλέγουν εταιρίες κυρίως, και όχι μόνο προϊόντα και υπηρεσίες, η Vodafone από την πρώτη μέρα λειτουργίας της έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα πολύ-επίπεδο πρόγραμμα Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης.
Το πολύ-επίπεδο πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης της Vodafone περιλαμβάνει συστηματικές ενέργειες με στόχο την επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων, κυρίως στους τομείς:
1) Περιβάλλον και Υγεία
2) Κοινωνία και Παιδί
3) Αγορά
4) Εργασιακός χώρος
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα προγράμματα:
 Υπηρεσία για άτομα με προβλήματα όρασης: Η συγκεκριμένη υπηρεσία εκφωνεί στο χρήστη τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου του, με τεχνολογία «Αληθινής Φωνής» (Real Speak), ενώ παρέχεται εντελώς δωρεάν σε άτομα με πιστοποιητικό αναπηρίας (τύφλωση), μαζί με ένα audio CD με οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας.
 Υπηρεσία για άτομα με προβλήματα ακοής: Άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής, αλαλίας ή κωφαλαλίας μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της Vodafone μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) για θέματα λογαριασμών και άλλων υπηρεσιών - (η απάντηση από το τμήμα δίνεται μέσω γραπτών μηνυμάτων).
 Γραμμές Κοινωνικής Υποστήριξης: Παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα κλήσης χωρίς χρέωση από το κινητό τους τηλέφωνο σε γραμμές που προσφέρουν ουσιαστική κοινωνική βοήθεια πχ. 1031 Τηλεφωνική Γραμμή SOS του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, 197 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας, 1147 Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, 1066 Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και 1056 Χαμόγελο του Παιδιού.
 Στήριξη Δράσεων
      Ακόμα, η Vodafone στηρίζει τις παρακάτω δράσεις:
      •  Δημιουργία σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου της κινητής παιδιατρικής μονάδας «ΛΗΤΩ», η οποία κατά το έτος 2005-2006 προσέφερε ιατροφαρμακευτική και οδοντιατρική περίθαλψη σε περισσότερα από 4.000 παιδιά απομονωμένων περιοχών της Ελλάδας.
      •  Πρόγραμμα τηλε-παρακολούθησης παιδιών με εγκεφαλική παράλυση σε συνεργασία με το Χατζηπατέρειο Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών.
      •  Δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας παιδιών με εγκεφαλική παράλυση στην Εταιρία Προστασίας Σπαστικών, ο οποίος κατά το έτος 2005-2006 παρείχε προσωρινή διαμονή σε περισσότερα από 200 παιδιά.
      •  Στήριξη για τρίτη συνεχή χρονιά των Special Olympics Hellas.
      •  Δημιουργία σε συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ ραδιοφωνικού σταθμού για παιδιά με αναπηρία.
      •  Δημιουργία στα Χωριά SOS στη Βάρη και στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης εργαστηρίων έκφρασης και δημιουργικής απασχόλησης (εργαστήρια εικαστικών, θεάτρου, μουσικής, νέων τεχνολογιών, λόγου και αγγλικών).
      •  Εφαρμογή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία.
Δεν είναι τυχαίο ότι πρώτη η Vodafone :
 Εφαρμόζει για 4η συνεχή χρονιά πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων, μπαταριών και αξεσουάρ στα κτίρια και στην αλυσίδα καταστημάτων της.
 Δημιούργησε πιλοτικά έναν «πράσινο» Σταθμό Βάσης που λειτουργεί αποκλειστικά με ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.
 Υλοποίησε πανελλαδικό πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών μπαταριών στα κτίρια και την αλυσίδα καταστημάτων της (περισσότερα από 350 σημεία).
Η Vodafone το 2003 σημείωσε μία διεθνή διάκριση και ελληνική πρωτιά, αποτελώντας την πρώτη εταιρία κινητής επικοινωνίας στην Ελλάδα και δεύτερη στην Ευρώπη που πιστοποιήθηκε κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EMAS. Τον Ιούνιο του 2006 με ομόφωνη απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής EMAS ανανεώθηκε η εγγραφή της Vodafone στο μητρώο του EMAS (Εco-Management and Audit Scheme) στην Ελλάδα.
Αλλά και στην Ανακύκλωση η Vodafone πρωτοπορεί. Μέχρι σήμερα έχουν προωθηθεί προς ανακύκλωση:
 5.334 κινητά και 19.349 μπαταρίες και αξεσουάρ.
 Περισσότερες από 8.800 οικιακές μπαταρίες (266 κιλά).
 123,4 τόνοι ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 21,2 τόνοι μπαταριών μολύβδου .
 Περισσότεροι από 75 τόνοι χαρτιού, διασώζοντας από κοπή πάνω από 970 δέντρα και 1.178 μελανωτές – toners.


Εταιρική Ευθύνη: Πράξη από εμάς τους ίδιους
Από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής προγραμμάτων Εταιρικής Ευθύνη, είναι η ενίσχυση της εσωτερικής κουλτούρας των εργαζομένων της Vodafone και γενικότερα η συνοχή της εταιρίας. Στην Vodafone αναγνωρίζουμε ότι εκτός των πελατών μας, όλα αυτά που επικαλούμαστε πρέπει πρώτιστα να γίνονται πράξη από εμάς τους ίδιους, του ανθρώπους της Vodafone. Η οικογένεια της Vodafone, που αριθμεί 2.700 εργαζόμενους, γνωρίζει, κατανοεί και κυρίως αποδεικνύει ότι όχι μόνο σχεδιάζει αλλά κυρίως εφαρμόζει στην καθημερινή της πρακτική αυτά που την καθιστούν ουσιαστικά κοινωνικά υπεύθυνη.

  Περιεχόμενα
EDITORIAL: Η κατάσταση μετά την «αύξηση του αιώνα»!
Επενδύσεις: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΤΟ «ΣΤΟΧΗΜΑ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ
¶ρθρο: Σοφοκλέους: Στον αστερισμό των σεναρίων
Αφιέρωμα: Τράπεζες το μεγάλο στοίχημα της Σοφοκλέους
¶ρθρο: Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη : αποτελεί πλέον στρατηγικό στόχο των εταιριών
Αφιέρωμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΟΙ «ΜΕΓΑΛΟΙ» ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ!
Επενδύσεις: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ανασκόπηση για το Μάιο του 2006
¶ρθρο: Ποιές αλλαγές φέρνουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
¶ρθρο: Mια σύγχρονη προσέγγιση των διεθνών αγορών
¶ρθρο: Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
¶ρθρο: H αγορά του ψευδάργυρου

 Όροι και προϋποθέσεις του site