Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2008                              

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ:
ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΜΑΚΡΟΗΜΕΡΕΥΣΗ


Η αυξανόμενη μακροζωία των πελατών τους είναι ένα διαρκές, και συνεχώς μεταβαλλόμενο, πρόβλημα των ασφαλιστικών εταιριών. Σε πρόσφατη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Euromoney, επτά ειδικοί αναλύουν τις τελευταίες εξελίξεις στις ασφάλειες ζωής, τα διαφαινόμενα προβλήματα και τις σχετικές προοπτικές.


Ο Richard Willets, ξεκινά με την διαπίστωση ότι έχει παρατηρηθεί μείωση των επεισοδίων ασθενειών όπως τα καρδιοαγγειακά νοσήματα, και τα οποία έχουν συνεισφέρει στην άνοδο της βιωσιμότητας σε ποσοστό γύρω στο 66%. Συνδυάζει την μείωση αυτή με την μείωση του ποσοστού των συστηματικών καπνιστών κατά πρώτο λόγο, αλλά την αποδίδει και σε άλλους παράγοντες: την μείωση των ορίων υπέρτασης και χοληστερόλης λόγω της βελτίωσης ορισμένων διατροφικών συνηθειών, αλλά και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καρδιοαγγειακών νοσημάτων (by-pass και αγγειοπλαστικές θεωρούνται πλέον σχεδόν επεμβάσεις ρουτίνας). Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί και μία σχετική μείωση στα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο, η οποία επίσης συνεισφέρει στην μείωση της θνησιμότητας. Επισημαίνει δε το πολύ υψηλότερο προσδοκώμενο όριο ζωής για τους γεννημένους μετά τον Β' Π. Π. σε σχέση με αυτό πελατών γεννημένων μεταξύ 1925 και 1945, και σαν σημαντικότερο λόγο θεωρεί το κάπνισμα. Εκτιμά δε, ότι δεδομένης της σημερινής τάσης να εγκαταλείπεται η συνήθεια του καπνίσματος σε ηλικίες πολύ μικρότερες από ότι στο παρελθόν, η ανοδική τάση του προσδοκώμενου ορίου ζωής θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
Ο Andrew Reid της Credit Suisse εκτιμά ότι ενώ η απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, που θα ισχύσει σε λίγο καιρό, είναι δυνητικός παράγοντας βελτίωσης του  προσδοκώμενου ορίου ζωής, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αποτιμηθεί σωστά το μέγεθος της μεταβολής.
Ο δε Joseph Lu της Legal & General εκτιμά ότι το κάπνισμα είναι απλά ένας από τους πολλούς λόγους της ανόδου, και αναφέρει ότι γύρω στο 1950 μόνο το 2% του βρετανικού πληθυσμού είχε κεντρική θέρμανση, ενώ σήμερα μόνο το 2% δεν έχει, κάτι που έχει βελτιώσει τα ποσοστά καρδιακών επεισοδίων, ενώ επιπλέον η εξάπλωση της χρήσης ψυγείων μείωσε την κατανάλωση αλατιού στην καθημερινή διατροφή, με τις ανάλογες επιπτώσεις στις αγγειακές νόσους. Ανέφερε δε το παράδειγμα της Ιαπωνίας, όπου το κάπνισμα δεν έχει μειωθεί καθόλου, αλλά εντούτοις το όριο ηλικίας έχει ανέβει πολύ, λόγω άλλων βελτιώσεων στην καθημερινή ζωή.
Ο Daniel Ryan της Watson Wyatt αναφέρει ότι σήμερα, η έμφαση είναι στην θεραπεία των καρκίνων και την αποτελεσματικότητα των νέων μεθόδων, ενώ η εκτίμηση των βελτιώσεων από τις εξελίξεις στις υπόλοιπους συνήθεις λόγους θνησιμότητας είναι ακόμη νωρίς για να αποτιμηθούν σωστά. O Andrew Reed επισημαίνει κάποιες σημαντικές αλλαγές που δείχνουν οι τελευταίες έρευνες, όπως π.χ. ότι η παχυσαρκία, βασικός παράγοντας θνησιμότητας, πλήττει τώρα πολύ περισσότερο τις χαμηλομεσαίες τάξεις από ότι τις υψηλές.


ΖΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
Ο Joseph Lu αναφέρει ότι σύμφωνα με  τις τελευταίες μελέτες, σε επτά χώρες (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Καναδά, Ιαπωνία, Γερμανία, Σουηδία) ενώ την τελευταία εικοσαετία το ποσοστό θνησιμότητας από κυκλοφορικές ασθένειες έχει μειωθεί σημαντικά, αυτό των καρκίνων δεν έχει σημειώσει σημαντική μεταβολή. Επισήμανε επίσης και τις ποιοτικές διαφορές από χώρα σε χώρα, αναφέροντας τον Καναδά, όπου η βελτίωση του προσδόκιμου λόγω κυκλοφοριακών νοσημάτων παρουσιάζεται στάσιμη, ενώ αντίθετα στην Ιαπωνία βελτιώνεται διαρκώς.
Η γενικότερη διαπίστωση είναι ότι τα όρια ανόδου της βιωσιμότητας είναι ανώτερα από τα προβλεπόμενα σήμερα, και παρόλο που υπάρχουν προφανώς απόλυτα όρια, δεν μπορεί να αποκλειστεί η μεγάλη άνοδος των σημερινών λόγω της δυνατότητας συστηματικής χρήσης κάποιων "μαγικών ελιξηρίων" όπως το reservatrol (σ.σ: ουσία που υπάρχει σε πολύ μικρές ποσότητες σε κόκκινα κρασιά, και η οποία διοχετευόμενη σε μεγάλες δόσεις σε πειραματόζωα αύξησε την βιωσιμότητά τους μέχρι και 50%).
Τα στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι από αυτούς οι οποίοι γεννήθηκαν το έτος 1908, μόνο το 0,5% ζουν μέχρι σήμερα, ενώ από τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2008, το 24% των αγοριών και το 30% των κοριτσιών είναι δυνητικοί αιωνόβιοι, όπως αναφέρει ο συντονιστής της συζήτησης Paul Kitson. Η αλλαγή αυτή είναι τόσο δραματική, που επιτάσσει την αλλαγή του σημερινού στάνταρντ της συστηματικής στατιστικής εκτίμησης του ασφαλιστικού ρίσκου λόγω θνησιμότητας ανά τριετία. Ήδη πολλές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρίες προσεγγίζουν το πρόβλημα από διαφορετική πλέον οπτική.


LONGEVITY SWAPS
Η κυριότερη αλλαγή που σημαίνουν οι αλλαγές αυτές στην ασφαλιστική αγορά, αφορούν τα longevity swaps (λειτουργούν με την ίδια λογική που λειτουργούν και τα συνήθη swaps επιτοκίων, αλλά με την βασική διαφορά ότι τα πρώτα δεν έχουν συγκεκριμένη τιμή στην αγορά, όπως τα δεύτερα). Φανερά, αυτά αφορούν τα ασφαλιστικά συμβόλαια όπου η όλη σύνταξη δεν καταβάλλεται εφάπαξ. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με την αύξηση της βιωσιμότητας, μπορούν να αντιμετωπισθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος, είναι η μεταβίβαση ολόκληρου του συνταξιοδοτικού πακέτου σε μία ασφαλιστική. Υπάρχουν όμως αρκετές περιπτώσεις, όπου κρίνεται ως συμφέρον να κρατηθούν τα στοιχεία ενεργητικού του συμβολαίου, όπως και τα άλλα του ρίσκα, και να μεταβιβάσουν μόνο το ρίσκο που αφορά την βιωσιμότητα.
Η διάρκεια αυτών των swaps ποικίλλει ανάλογα με τον αντασφαλιστή, και μπορεί να διαρκεί από δέκα χρόνια έως και για απεριόριστο χρόνο. Εκτός από την διάρκεια, ποικίλλει σημαντικά και ο τρόπος που ο  αντασφαλιστής πληρώνει και πληρώνεται από τον ασφαλιστή- και μάλιστα με το δεδομένο ότι για τις πράξεις αντασφάλισης δεν υπάρχει αυτή την στιγμή, τουλάχιστον στην Ευρώπη, πλήρες ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες δεν υπάρχει απολύτως κανένα ρυθμιστικό πλαίσιο.
Έτσι, μπορούμε να δούμε σχήματα όπου το longevity swap διαρρυθμίζεται έτσι ώστε να υπάρχει, επί παραδείγματι, και εξασφάλιση έναντι του πληθωρισμού, η να μην υπάρχει καμία πληθωριστική εξασφάλιση, η τέλος η τελευταία να ρυθμίζεται με έναν τρόπο όχι άμεσα συνδεδεμένο με το swap.
Όπως επισημαίνει ο Andrew Reid, μία πιθανή εξέλιξη είναι η έκδοση LDI bonds όπου η longevity θα συμμετέχει ως στοιχείο δόμησης, αφού ήδη στην αγορά κυκλοφορούν αντασφαλιστικά συμβόλαια όπου προσφέρεται κάλυψη άναντι του πληθωρισμού και των επιτοκιακών μεταβολών. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, τότε υπάρχει και το ενδεχόμενο να μπουν στην αγορά και διαχειριστές άλλοι, πλην των συνήθων αντασφαλιστών. Επισημαίνει δε, ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η επιλογή του τρόπου που διαχειρίζονται τα assets των ασφαλιστικών εταιριών είναι κρίσιμη για τις εξελίξεις στον κλάδο. Με τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά, η διατήρηση των στοιχείων ενεργητικού εμπεριέχει περισσότερο ρίσκο από αυτό που εμπεριέχει η διατήρηση του συμβόλαιου αυτούσιου- και αυτό είναι κάτι που, λίγο έως πολύ, συμφωνούν όλοι οι ειδικοί της έρευνας. Όμως κανείς δεν μπορεί αυτή την στιγμή να προβλέψει εκ του ασφαλούς τι θα ισχύει μετά από λίγους μήνες.


ΑΓΟΡΑ... ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Πάντως ο Gordon Sharp επισημαίνει ότι οι περισσότερες εταιρίες που παρέχουν ασφάλιση δεν επιθυμούν να διαχειρίζονται στο χαρτοφυλάκιό τους κάτι τόσο αόριστο και απρόβλεπτο όπως το ρίσκο θνησιμότητας, και παρ' όλο που δεν παύουν να κατεργάζονται ιδέες για την ορθολογική διαχείρισή του, το ιδανικό για αυτές θα ήταν να απαλλαγούν από αυτή την έγνοια με ένα συστηματικό τρόπο- διαπίστωση με την οποία συμφωνεί και ο Neil Parfrey.
Και, κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν, είναι ότι η σωστή διαχείριση του mortality risk είναι δύσκολη υπόθεση για οποιονδήποτε, από την στιγμή που για αυτό δεν υπάρχει στην αγορά ούτε τιμή, ούτε καν και κάποιοι πρώϊμοι δείκτες. Και, ενώ όλοι, λίγο έως πολύ, θέλουν να ξεφορτωθούν αυτό το ρίσκο, εκτός από την τιμή, δεν γνωρίζουν ούτε καν το μέγεθος του προβλήματος, τόσο σε επίπεδο ζήτησης, όσο και προσφοράς.
Ο Andrew Reid αναφέρει ότι κατά τις δικές του εκτιμήσεις, το συνολικό ύψος για την Αγγλική ασφαλιστική αγορά που αφορά το συγκεκριμένο asset είναι γύρω στα 1 τρις στερλίνες, ενώ τα περιθώρια κάλυψης από αντασφαλιστές δεν ξεπερνούν τα 50 δις στερλίνες- οπότε και αν προσθέσουμε δυνητικό ενδιαφέρον από τράπεζες, η διαφορά είναι και πάλι πολύ μεγάλη- οπότε, η μόνη εφικτή λύση είναι κάποιες ασφαλιστικές να πάρουν long positions στο longevity risk. Επισήμαναν άλλωστε το γεγονός ότι μέχρι στιγμής όλες οι σημαντικές αγωραπωλησίες mortality swap είναι μεταξύ ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών, αφού επί του παρόντος είναι οι μόνοι παίκτες που έχουν πλήρη γνώση των οφελειών και κνδύνων των συγκεκριμένων οικονομικών συναλλαγών. Όμως, θεωρούν πιθανόν στο μέλλον να αναμιχθούν στην αγοραπωλησία του longevity risk και επενδυτικοί φορείς που στο παρελθόν είχαν λίγη, έως και καμία συμμετοχή.
Κάτι άλλο που επισημαίνουν επίσης οι περισσότεροι συνομιλητές, είναι ότι η ασφαλιστική αγορά είναι ένας κλάδος όπου η παραδοσιακή τοποθέτηση πάνω σε θέματα ριζικών αλλαγών, η επιθετικής διαχείρισης του ρίσκου ήταν από ανέκαθεν πράγματα από ασυνήθιστα έως και άγνωστα, και συνεπώς δεν είναι λογικό να περιμένει κανείς να επιδειχθεί όψιμη "γενναιότητα". Κάτι τέτοιο αναμφίβολα θα συμβεί κάποια στιγμή, αλλά αυτό δεν θα είναι πριν η αγορά mortality χαρτογραφηθεί επαρκώς, και (ίσως) δημιουργηθούν και οι αντίστοιχοι δείκτες αποτίμησης.


ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Ο Joseph Lu προβλέπει ότι μέσα στην ερχόμενη πενταετία θα χρησιμοποιείται, τουλάχιστον από τα μεγάλα ασφαλιστικά ιδρύματα, περισσότερο buy-in / buy-out, καθώς και την πιθανότητα χρήσης των mortality swaps σε αυτή την αγορά. Ο Neil Parfrey προέβλεψε ότι η χρήση των mortality swaps θα αποτελέσει στο μέλλον αντικείμενο πολλών συζητήσεων για την στρατηγική των ασφαλιστικών, καθώς επίσης και κάποια μεγάλη κίνηση στην αγορά από μία μεγάλη εταιρία του κλάδου, που θα ανατρέψει τα σημερινά δεδομένα. Ο Richard Willets βλέπει και αυτός την πρώτη αξιόλογη συναλλαγή με mortality swaps μεσα στο τρέχον δωδεκάμηνο, καθώς επίσης και το πρώτο buy-out στο οποίο θα συμμετέχουν παράλληλα πολλές ασφαλιστικές εταιρίες.
Ο Gordon Sharp βλέπει και αυτός, σε περίοδο πενταετίας, μεγάλη εξάπλωση στην αγορά των mortality swaps, καθώς και την δημιουργία δεικτών για αυτή την αγορά, όπως επίσης και την μείωση του αριθμού των αντασφαλιστών, και την επικέντρωση της προσοχής στην καλύτερη κάλυψης του βασικού ρίσκου.
Ο Daniel Ryan εκτιμά ότι οι πλέον πετυχημένοι αντασφαλιστές στην προσεχή πενταετία θα είναι όσοι θα επιτύχουν να επιδείξουν υψηλότερη διαφάνεια στις προβλέψεις τους, όπως και περισσότερο πολυδιάστατη επαγγελματική προσέγγιση στα προβλήματα, με περισσότερη έμφαση στα νέα δεδομένα και όχι στις μεθοδολογίες του παρελθόντος.
Τέλος, ο Andrew Reid προέβλεψε και αυτός σε επίπεδο πενταετίας μεγάλη αύξηση στα longevity swaps και τα buy-outs, και ίσως και κάποιυς νέους τύπους διαπραγμάτευσης του ρίσκου, όπως την έκδοση δομημένων χρεογράφων (liability-driven investing bonds) που θα περιλαμβάνουν και την θνησιμότητα. Τέλος, βλέπει ενδυνάμωση του ρόλου και της σημασίας των ασφαλιστικών συμβούλων, και την πιθανή ανέλιξή τους σε ρόλο αντασφαλιστή.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
- Η μέση μακροζωΐα παρουσιάζει ανοδικές τάσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για τις ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς αυτές πρέπει να καταλάβουν τις ειδικές επιμέρους παραμέτρους που διαχωρίζουν τον Α η Β πελάτη τους από τον μέσο όρο.
- Με δεδομένη την υπάρχουσα ιατρική τεχνολογία, το προσδοκώμενο όριο ζωής θα συνεχίσει να αυξάνεται για αρκετό καιρό ακόμη.
- Ο παραδοσιακός τρόπος εκτίμησης της θνησιμότητας με τριετείς έρευνες και εκτιμήσεις δεν φαίνεται να καλύπτει της σημερινές ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς
- Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το ρίσκο από την μακροζωΐα μπορεί να αντιμετωπισθεί είτε με πώληση αυτού και μόνου του ρίσκου, η με πώληση όλου του πακέτου στον αντασφαλιστή- και η η σημερινή τάση είναι η πώληση όλου του πακέτου, επειδή το ανωτέρο ρίσκο δεν μπορεί ακόμη να αποτιμηθεί σωστά

ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ:
- Paul Kitson, επικεφαλής ασφαλιστικός σύμβουλος της Watson Wyatt, και με τον ρόλο του συντονιστή της συζήτησης.
- Daniel Ryan, επίσης μείζων ασφαλιστικός σύμβουλος της ίδιας εταιρίας.
- Andrew Reid, διευθυντικό στέλεχος της Credit Suisse στην Βρετανία.
- Gordon Sharp, διευθυντής του τμήματος συντάξεων της KPMG.
- Neil Parfrey, διευθυντής του τμήματος συντάξεων επιχειρήσεων στην Alliance Boots.
- Joseph Lu, αναλυτής ρίσκου στην Legal & General
- Richard Willets, διευθυντής του τμήματος ερευνών μακροζωΐας στην Patermoster.Απόδοση στα ελληνικά: Παναγιώτης Φρεντζάς 


  Περιεχόμενα
Editorial: Εν αρχή...
Επικαιρότητα - 2009: Ένα έτος...έτοιμο για όλα!
Προτάσεις Αγοράς - Σοφοκλέους: Οι παράμετροι του νέου «στοιχήματος»
Στιγμιότυπα από τη Σοφοκλέους
Συνέντευξη: Bram Boon - Διευθύνων Σύμβουλος ING Ελλάδος
Θέμα: Τράπεζες - Από τη ραγδαία επέκταση στη βαλκανική...υποχώρηση
Θέμα: Εμπορικά κέντρα - Τα malls πληθαίνουν παρά την κρίση
Επενδύσεις: Χρυσός - Τα γιατί και τα πως της επένδυσης στο «Βασιλιά των μετάλλων»
Αφιέρωμα: South-East Europe Investment Conference 2008
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ - Γεώργιος Ουζούνης
Αφιέρωμα: Ασφαλιστική αγορά - Αντίσταση στην κρίση με όπλο τον κλάδο υγείας
Αφιέρωμα: Ασφαλιστική αγορά - β' μέρος
Αφιέρωμα: Αγορά τυχερών παιχνιδιών - Και η τύχη...ατυχεί λόγω συγκυρίας
Αφιέρωμα: Αγορά Leasing - Φρένο στην ανάπτυξη λόγω παγκόσμιας κρίσης
Αφιέρωμα: Πιστωτικές κάρτες - Και όμως,στην Ελλάδα είναι "φθηνές"
Αφιέρωμα: Αγορά πετρελαιοειδών - Η κρίση δεν κάμπτει τις εισηγμένες
Φάκελοι: Ελλάκτωρ - "Επίθεση" με αιχμή τον κλάδο παραχωρήσεων
Διεθνείς Αγορές
Αποκλειστικότητα Euromoney: Λεπτές ισορροπίες στις βαλκανικές τράπεζες
Αποκλειστικότητα Euromoney: Ασφαλιστικές εταιρίες - Πρόβλημα η μακροημέρευση
Άρθρο: Ραγδαία αναπτυσσόμενη η αγορά συμβολαίων επί της διαφοράς
Άρθρο: Πώς επιδρά η κρίση στις πολυπληθέστερες χώρες του πλανήτη
Ανάλυση: Πληθωρισμός - Κερδήθηκε μια μάχη, όχι ακόμη ο πόλεμος
Στα ενδότερα του χρηματιστηρίου Αθηνών
Επενδύσεις: Forthnet - Πρώτη στην ευρυζωνικότητα και στις επενδύσεις
Παρουσιάσεις
Τα νέα της αγοράς
Δια ταύτα

 Όροι και προϋποθέσεις του site