Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2008                              

ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Πλαίσιο Computers
Διατηρεί την ηγετική θέση
Ο Πρόεδρος της Πλαίσιο Computers, κύριος Γιώργος Γεράρδος παρουσίασε την ανάπτυξη που σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά τη διάρκεια του πρώτου εννιαμήνου του 2008, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Παραμένοντας ηγέτης στην αγορά, η Πλαίσιο Computers κατόρθωσε να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς της, πετυχαίνοντας πωλήσεις 296 εκατ. ευρώ, ποσό που μεταφράζεται σε 12,1% ανάπτυξη σε σχέση με το εννεάμηνο του 2007, ενώ ταυτόχρονα τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 28,7%.
Επιχειρώντας έναν απολογισμό των λόγων που οδήγησαν στη μειωμένη κερδοφορία, ο κύριος Γιώργος Γεράρδος αναφέρθηκε στις αυξημένες δαπάνες της Πλαίσιο τόσο για την κατασκευή του νέου κέντρου διανομής στη Μαγούλα, όσο και στην ανάγκη για διατήρηση δυο παράλληλων δομών παραγωγής (αυτοματοποιημένη και χειροκίνητη). Ταυτόχρονα, ο κύριος Γιώργος Γεράρδος επεσήμανε τη σημαντική προσπάθεια που έχει γίνει για την ανάπτυξη των άμεσων πωλήσεων με τη δημιουργία ενός Β2Β site και την ανάπτυξη των μηχανογραφικών υποδομών που υποστηρίζουν τις άμεσες πωλήσεις. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση που εξασφαλίζει η Πλαίσιο για τους ανθρώπους της τόσο στα καταστήματα και τις άμεσες πωλήσεις, όσο και στα state-of-the-art συστήματα του νέου κέντρου διανομής.
Σχετικά με την μελλοντική πορεία του Ομίλου, ο κος Κώστας Γεράρδος αναφέρθηκε στα δυο νέα superstore του Πλαισίου που θα λειτουργήσουν, μέχρι το τέλος του έτους, στο εμπορικό κέντρο Athens Heart και στη Μαγούλα, καθώς και στην ανακαίνιση του καταστήματος της Καλαμαριάς. Ταυτόχρονα, έγινε αναφορά στην επέκταση δυο υπαρχόντων καταστημάτων στην Αργυρούπολη και το Σύνταγμα, την ανακαίνιση του καταστήματος του Κέντρου της Θεσσαλονίκης, καθώς και στο νέο κατάστημα του Πλαισίου που λειτούργησε στην Πολυτεχνειούπολη. Σημαντική αναφορά έγινε στο νέο κέντρο διανομής που θα δώσει νέα ώθηση στις άμεσες πωλήσεις και τις πωλήσεις μέσω Internet, καθώς και στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται στο σύγχρονο καταναλωτή λόγω της σύγκλισης των τεχνολογιών και των εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας στο σπίτι (smart home). Τέλος, έγινε αναφορά στην εξέλιξη της Πλαίσιο Βουλγαρίας.


Εμπορική Τράπεζα
Προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η συνοπτική εικόνα των αποτελεσμάτων εννεαμήνου και προσφάτων εξελίξεων και αποφάσεων της Εμπορικής Τράπεζας έχει ως εξής:
· Επιδείνωση αποτελεσμάτων στο τρίτο τρίμηνο του 2008, λόγω της εντεινόμενης διεθνούς οικονομικής κρίσης και μιας σημαντικής εφάπαξ πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης 55 εκατ. ευρώ. Αρνητικό αποτέλεσμα Ομίλου εννεαμήνου ύψους 121,3 εκατ. ευρώ (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας).
· Ολοκλήρωση της επανάκαμψης της Εμπορικής Τράπεζας στην αγορά με το πρόγραμμα Μετασχηματισμού να εξελίσσεται επιτυχώς, συνεισφέροντας στην αύξηση κατά 40 μονάδες βάσης (+40 μ.β.) του συνολικού μεριδίου αγοράς της Τράπεζας στο εννεάμηνο.
· Προσαρμογή του Επιχειρηματικού Σχεδίου στις συνθήκες της παρούσας οικονομικής συγκυρίας και της αβεβαιότητας των επόμενων περιόδων.  Διατήρηση των κύριων στρατηγικών κατευθύνσεων με έμφαση στην ανάκτηση της κερδοφορίας της Τράπεζας, την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, την αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων και την ισχυροποίηση της κεφαλαιακής επάρκειας.
Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 13 Φεβρουαρίου 2009 για την έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.  Στόχοι της αύξησης η περαιτέρω ενδυνάμωση της φερεγγυότητάς της Τράπεζας, η ενίσχυση της αναπτυξιακής της πορείας και η συνέχιση του ρόλου της στην χρηματοδότηση της Ελληνικής Οικονομίας και η διασφάλιση της δυνατότητάς της να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες στην εποχή που θα ακολουθήσει την κρίση.


Coca-Cola Τρία Έψιλον
Αύξηση εσόδων, μείωση κερδών

Τα κυριότερα στοιχεία από την ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεαμήνου της Coca Cola 3Ε είναι:
- Όγκος πωλήσεων 1,623 εκατ. κιβώτια, αύξηση 4% έναντι του 2007. Τα καθαρά έσοδα  από πωλήσεις ανήλθαν σε  5,389 εκατ. ευρώ, αύξηση 8% έναντι του 2007.
- Λειτουργικά κέρδη (EBIT) 600 εκατ. ευρώ, μείωση 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
- Καθαρά κέρδη 422 εκατ. ευρώ, μείωση 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και κέρδη ανά μετοχή (EPS) 1,16 ευρώ,  μείωση 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Κυριότερα στοιχεία Γ' τριμήνου:
- Όγκος πωλήσεων 610 εκατ. κιβώτια, αύξηση 4% έναντι του 2007. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε  2,075 εκατ. ευρώ, αύξηση 9% έναντι του 2007.
- Λειτουργικά κέρδη (EBIT) 286 εκατ. ευρώ, αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
- Καθαρά κέρδη 213 εκατ. ευρώ, αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και κέρδη ανά μετοχή 0,58 ευρώ, μείωση 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.


Dionic
Συνεργασία με Logitech
Ο όμιλος Dionic, με προσήλωση στη στρατηγική ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του και συγκεκριμένα στον τομέα της εμπορίας και διανομής, μέσω της υλοποίησης συνεργασιών με αξιόπιστες εταιρείες των οποίων τα προϊόντα κατέχουν ηγετική θέση στην κατηγορία τους, προχώρησε στη σύναψη εμπορικής συμφωνίας με την κορυφαία εταιρεία στον κόσμο στην παραγωγή και εξέλιξη των περιφερειακών gaming, Logitech.
Η εταιρεία Logitech είναι σήμερα η κορυφαία εταιρία στο κόσμο σε προσωπικά περιφερειακά, καθώς οδηγεί τις εξελίξεις με τις συνεχείς καινοτομίες της σε συσκευές πλοήγησης για PC, διαδικτυακές τηλεπικοινωνίες, ψηφιακή μουσική, συσκευές ελέγχου συστημάτων οικιακής διασκέδασης, ασύρματες συσκευές και συσκευές για gaming. Η Logitech International ιδρύθηκε το 1981 και είναι ελβετική εταιρία. Μέσω της συνεργασίας αυτής η Dionic θα διαθέτει την ευρεία γκάμα των επωνύμων περιφερειακών προϊόντων της Logitech στο εκτεταμένο δίκτυό της, τα οποία αναμένεται να εμπλουτιστούν και με νέα καινοτομικά προϊόντα στο 2009.
Η Dionic επεκτείνεται, αναβαθμίζοντας συνεχώς τους άξονες δραστηριότητάς του που περιλαμβάνουν την εμπορία και διανομή, συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογισμικό, ανάπτυξη ακινήτων και ενέργεια. Οι συμφωνίες αυτές εντάσσονται στο στρατηγικό σχέδιο της Dionic για αύξηση της κερδοφορίας, καθώς και τη διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει.


SingularLogic
Silver Channel Partner της SAP
Η SingularLogic, ο ισχυρότερος όμιλος Λογισμικού και Ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής στην Ελλάδα, αναδείχθηκε σε Silver Channel Partner από την SAP AG στο πλαίσιο της διεθνούς πολιτικής της για πιστοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι SAP  Partners.
Η στρατηγική συνεργασία της SingularLogic με την SAP αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στο συγκεκριμένο χώρο στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η εταιρεία έχει υλοποιήσει πλήθος μεγάλων έργων πληροφορικής με λύσεις και εφαρμογές της διεθνούς πλατφόρμας SAP. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την αξιοποίηση από την SingularLogic των νέων διεθνών τεχνολογιών, την κατάρτιση και εξειδίκευση των στελεχών της στην υλοποίηση σύνθετων και μεγάλων έργων καθώς και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.
Το τελευταίο διάστημα η SingularLogic ανέλαβε με επιτυχία μεγάλο αριθμό νέων έργων SAP. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα σημαντικότερα έργα που υλοποιήθηκαν την προηγούμενη περίοδο ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σε εταιρείες όπως: Marfin Investment Group (MIG), Όμιλος Νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ (Ελλάδα - Κύπρο), όμιλος Vivartia (Chipita Bulgaria, Chipita Romania, Eurofeed), Coca Cola, Contitech A.G. (Continental Group), Westnet Distributions, Τειρεσίας ΑΕ, Αττικό Μετρό, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.


Wind Ελλάς
Μικρή αύξηση κερδών
Για τον Όμιλο Wind Ελλάς (περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα της Tellas): 
- Τα συνολικά έσοδα για το εννεάμηνο του 2008 (1/1/2008 - 30/9/2008) ανήλθαν σε 959 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 8%. Τα συνολικά έσοδα του Γ' Τρ.2008 ανήλθαν σε 340 εκατ. ευρώ.
- Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2008 (1/1/2008 - 30/9/2008)  ανήλθαν σε 321 εκατ. ευρώ για την περίοδο αυξημένα κατά 0,5%. Αντίστοιχα για το τρίμηνο, ανήλθαν σε 130 εκατ. ευρώ.
- Το περιθώριο κέρδους (EBITDA margin) επί των συνολικών εσόδων για το εννεάμηνο του 2008 (1/1/2008 - 30/9/2008) διαμορφώθηκε στο 33,4% σε σύγκριση με 35,9% το 2007
Για τη Wind Ελλάς (αφορά μόνο στην κινητή τηλεφωνία): 
- Η πελατειακή βάση της εταιρείας σημείωσε ετήσια αύξηση της τάξης του 14% και διαμορφώθηκε στα 5.048 εκατ. πελάτες. Στη διάρκεια του Γ' Τρ2008 απέκτησε 212.722 νέους πελάτες.
- Η συνολική εξερχόμενη κίνηση σημείωσε περαιτέρω αύξηση κατά 9,7% για τους πρώτους εννέα μήνες του 2008 ξεπερνώντας τα 3.55 δισ. λεπτά χρήσης 
- Τα έσοδα από υπηρεσίες data και μηνύματα αυξήθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τα 65 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2008.
Για την Tellas: 
- Ο ρυθμός απόκτησης νέων πελατών Double Play είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικός καθώς στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008 η εταιρεία είχε 142.258 LLU πελάτες σε σύγκριση με 48.912 LLU πελάτες  στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007.
Τα συνολικά έσοδα εννεάμηνου 2008 (1/1/2008 - 30/9/2008) αυξήθηκαν κατά 5,3% φτάνοντας τα 94,4 εκατ. ευρώ.


Τεχνική Ολυμπιακή
Υποκατάστημα στην Ρωσία

Στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων του Ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής σε χώρες εκτός Ελλάδος και για την ενίσχυση της παρουσίας του σε αναπτυγμένες αγορές η εταιρεία ανακοινώνει ότι μετά και την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών ξεκίνησε η λειτουργία υποκαταστήματος-αντιπροσωπείας στη Ρωσία.
Συγκεκριμένα ελήφθησαν όλες οι απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά από τις Ρωσικές αρχές για το άνοιγμα της αντιπροσωπείας στην Μόσχα. Μέσω του υποκαταστήματος ο Όμιλος θα προωθήσει τα συμφέροντα του στην αγορά της Ρωσίας όπου διαβλέπονται ιδιαίτερα σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές σε αρχική φάση στον τομέα του τουρισμού ενώ θα εξετάσει στην συνέχεια και την επέκταση των δραστηριοτήτων του και σε άλλους τομείς δραστηριότητας όπως στον κατασκευαστικό τομέα.


S&B Βιομηχανικά Ορυκτά
Αύξηση πωλήσεων στο εννεάμηνο
Ό Όμιλος εταιριών της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ανακοίνωσε, για τις Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες του εννεαμήνου 2008, αύξηση πωλήσεων κατά 13,8%, στα 355,8 εκατ. ευρώ, η οποία έρχεται να προστεθεί στην κατά 17.8%  αύξηση του εννεαμήνου 2007. Η πορεία του Γ΄ τριμήνου, με αναμενόμενες βελτιώσεις στην κερδοφορία, οδήγησε τα κέρδη σε επίπεδο EBITDA (κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) στο να ξεπεράσουν για πρώτη φορά φέτος την αντίστοιχη περσινή επίδοση και να αυξηθούν κατά 2,1%, στα 54,7 εκατ. ευρώ.  Τα λειτουργικά κέρδη ήταν αυξημένα κατά 2,8%, στα  34,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη (μετά τους προβλεπόμενους φόρους) διαμορφώθηκαν σε 16 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 17,5%, αλλά σημαντικά βελτιωμένα  σε σύγκριση με το  Α΄ εξάμηνο.
Συμπεριλαμβανομένων των Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων, ήτοι της Μοτοδυναμική ΑΕΕ και της Ergotrak, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου για τους εννέα μήνες του 2008 παρουσίασε μείωση 8,6% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2007, διαμορφούμενος στα 367,8 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 34,9 εκατ. ευρώ έναντι 39,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος (-12,2%), και τα καθαρά κέρδη (μετά τους προβλεπόμενους φόρους) σε 17,4 εκατ. ευρώ από 23,7 εκατ. ευρώ (-26,8%). Σημειώνεται ότι, στις Διακοπτόμενες Δραστηριότητες των εννέα μηνών του 2007 περιλαμβάνονται τόσο τα μεγέθη της εκχωρηθείσας (carved-out), με ισχύ από 31/12/2007, θυγατρικής Μοτοδυναμική ΑΕΕ, όσο και της άλλης εμπορικής θυγατρικής Ergotrak, ενώ στο εννεάμηνο του 2008 περιλαμβάνονται τα μεγέθη μόνο της τελευταίας για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου.
Το Γ΄ τρίμηνο της φετινής χρονιάς είναι η  πρώτη περίοδος, κατά την οποία τα αποτελέσματα του Ομίλου προέρχονται αποκλειστικά από τις δραστηριότητες βιομηχανικών ορυκτών, σύμφωνα με την εξαγγελθείσα στρατηγική του.  Ό όμιλος  S&B, εκμεταλλευόμενος αποδοτικά τόσο τις οργανικές όσο  και τις εξαγορασθείσες δραστηριότητές του, συνέχισε τη δυναμική του πορεία, παρ’ όλες τις  αρνητικές οικονομικές εξελίξεις που πλήττουν τη διεθνή οικονομία και που οξύνθηκαν ιδιαιτέρως στο τέλος του τρίτου τριμήνου του έτους.


Fashion Box
Ενίσχυση κύκλου εργασιών
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Fashion Box ενισχύθηκε κατά 14,4% και ανήλθε σε 25,5 εκατ. ευρώ έναντι 22,2 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2007, ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερα σημαντικής αύξησης των πωλήσεων χονδρικής και της διεύρυνσης των πωλήσεων του Ομίλου στις εκτός Ελλάδος αγορές.
Πιο συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις χονδρικής ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2008 σε 19,2 εκατ. ευρώ έναντι 16 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αυξημένες κατά 20,1, ενώ οι πωλήσεις λιανικής παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το εννεάμηνο του 2007. Επιπρόσθετα, κύκλος εργασιών του Ομίλου στο εξωτερικό διαμορφώθηκε σε 3,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 34,6%, ενώ σε ότι αφορά τις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, υπήρξε ισομερής αύξηση των πωλήσεων, με μοναδική εξαίρεση τα προϊόντα Replay footwear, τα οποία ξεχώρισαν, σημειώνοντας για ένα ακόμη τρίμηνο εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Τα μικτά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν στο εννεάμηνο του 2008 κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν σε 9,8 εκατ. ευρώ έναντι 8,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το μικτό περιθώριο κέρδους σημείωσε οριακή πτώση και διαμορφώθηκε σε 38,5% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 38,8% στο εννεάμηνο του 2007 λόγω της αύξησης των πωλήσεων προϊόντων που χαρακτηρίζονται από μικρότερα περιθώρια κέρδους.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 3 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2007, αυξημένα κατά 21,3%. Ταυτόχρονα, το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 11,9% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ως αποτέλεσμα της συγκράτησης του ρυθμού αύξησης των Εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης.
Τα κέρδη του Ομίλου προ φόρων και τόκων αυξήθηκαν στο εννεάμηνο του 2008 κατά 30,9% και ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 31,9%. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29,4%. Σημειώνεται, ότι τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2008 περιλαμβάνουν και έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο κέρδος ύψους 130 χιλ. ευρώ από πώληση ακινήτου. Χωρίς το έκτακτο αυτό αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε 1,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2007.


ΕΛΒΑΛ
Συνεργασία με Furukawa – Sky Aluminum Corporation
Η ΕΛΒΑΛ ΑΕ, η Furukawa-Sky Aluminum Corp. και η κατά 100% θυγατρική της ΕΛΒΑΛ στην Αγγλία Bridgnorth Aluminium Ltd υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας βάσει του οποίου η Furukawa-Sky Aluminum Corp. θα αποκτήσει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Bridgnorth Aluminium Ltd μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας. Η αύξηση του κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρίας.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει και την υπογραφή συμφωνίας μεταφοράς τεχνολογίας από την Furukawa-Sky Aluminum Corp. για την συνεχή εξέλιξη και εξασφάλιση ποιοτικής υπεροχής των προϊόντων όπως και την αποδοτικότητα της παραγωγικής διαδικασίας της Bridgnorth Aluminium Ltd.
Η Bridgnorth Aluminium Ltd εστιάζεται στην παραγωγή λιθογραφικών φύλλων και κατέχει την 3η θέση παγκοσμίως όσον αφορά μερίδιο αγοράς σε όγκο.
Η Furukawa-Sky Aluminum Corp. είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία έλασης αλουμινίου στην Ιαπωνία με την οποία η ΕΛΒΑΛ έχει ήδη μακροχρόνια συμφωνία τεχνικής υποστήριξης και έχει ιδρύσει μαζί της στην Ελλάδα την AFSEL, εταιρία προώθησης προϊόντων αλουμινίου για την κατασκευή εναλλακτών θερμότητας αυτοκινητoβιομηχανίας.


Νηρεύς
Μεταβολές λόγω συγχώνευσης
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν 3556/2007 και μετά από γνωστοποιήσεις που έλαβε από τους μετόχους της λόγω της συγχώνευσης με την KEGO AE, η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 10ην Νοεμβρίου 2008:
Ο κ. Αριστείδης Μπελλές κατείχε συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 21,16% από 17,323% προηγουμένως (άμεσα 17,293% 6.993.001 μετοχές και έμμεσα 0,03% 12.400 μετοχές μέσω της Euromare AE). Το νέο ποσοστό αναλύεται ως εξής: 15,94% των δικαιωμάτων ψήφου άμεσα (10.100.001 μετοχές) και 5,22% έμμεσα μέσω των εταιρειών Temble Trading LTD 5,20% (3.294.600 μετοχές) και Euromare A.E 0,02% (15.500 μετοχές).
Ο κ. Νικόλαος Χαβιάρας κατείχε συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 5,38% από 7,499% προηγουμένως (3.027.211 μετοχές). Το νέο ποσοστό αναλύεται ως εξής: 4,84% των δικαιωμάτων ψήφου άμεσα (3.064.643 μετοχές) και 0,55% έμμεσα (346.750 μετοχές) μέσω της εταιρείας Whiteflex Limited.
H Temble Trading LTD κατείχε συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 5,20% (3.294.600 μετοχές) στην ΝΗΡΕΥΣ από 20% των δικαιωμάτων ψήφου (3.468.000 μετοχές) στην KEGO. Το παραπάνω ποσοστό προσαυξάνει έμμεσα το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Μπελλέ Αριστείδη που κατέχει στην ΝΗΡΕΥΣ επειδή η Temble Trading LTD είναι εταιρεία συμφερόντων του.
Η ING Bank NV - Equity Finance ως θεματοφύλακας έχει κατέλθει του ορίου του 5% των δικαιωμάτων ψήφου στην ΝΗΡΕΥΣ από το 11% των δικαιωμάτων ψήφου (1.907.400 μετοχές) στην KEGO AE.
Ο κ. Ροδόλφος Γκογκορώσης έχει κατέλθει του ορίου του 5% των δικαιωμάτων ψήφου στην ΝΗΡΕΥΣ από το 5,77% των δικαιωμάτων ψήφου (1.000.000 μετοχές) στην KEGO AE.


Jumbo
Αύξηση πωλήσεων 20%
Οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo ανήλθαν σε 107,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με 89,4 εκατ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 20,28%. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 49,00% έναντι 48,25% της αντίστοιχης περσινής περιόδου ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 24,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με 21,2 εκατ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 16,49%.
Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά την αύξηση των εξόδων λόγω της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του ομίλου και της αυξημένης ανάγκης για διαφήμιση. Σημειώνεται ότι τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ήταν μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο καθώς κατά το πρώτο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης η εταιρεία είχε προβεί σε πώληση ακινήτου. Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 20,3 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 17,16% ενώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 15,6 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 18,11%.
Ο Όμιλος Jumbo εξακολουθεί να παραμένει έντονα κερδοφόρος παρά το ιδιαίτερα περίπλοκο και σύνθετο διεθνές οικονομικό περιβάλλον που περιλαμβάνει μείωση της ζήτησης, ανατίμηση του δολαρίου και την αύξηση του κόστους χρήματος.
Ο Όμιλος κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2008 - Ιούνιος 2009 προχώρησε στο άνοιγμα τριών νέων υπέρ-καταστημάτων. Τον Ιούλιο ξεκίνησε η λειτουργία του υπέρ-καταστήματος στον Προμαχώνα Σερρών κοντά στα σύνορα με την Βουλγαρία, ενώ τον Αύγουστο ξεκίνησε η λειτουργία του μεγαλύτερου καταστήματος Jumbo στην οδό Πειραιώς και το υπέρ-κατάστημα στο Μαρούσι στο σταθμό Νερατζιώτισσα. Επίσης, η θυγατρική εταιρεία στην Βουλγαρία προχώρησε στην αγορά δύο ακόμα οικοπέδων στις πόλεις Rousse και Plovdiv (Φιλιππούπολη) με σκοπό την μελλοντική ανέγερση νέων υπέρ-καταστημάτων.
Το δίκτυο του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 44 καταστήματα εκ των οποίων τα 41 είναι στην Ελλάδα, τα 2 στην Κύπρο και το 1 στη Βουλγαρία.
Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις 3/12/2008 προτείνεται διανομή μερίσματος 40 λεπτών ανά μετοχή καθώς και η διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία υφιστάμενη. 

  Περιεχόμενα
Editorial: Εν αρχή...
Επικαιρότητα - 2009: Ένα έτος...έτοιμο για όλα!
Προτάσεις Αγοράς - Σοφοκλέους: Οι παράμετροι του νέου «στοιχήματος»
Στιγμιότυπα από τη Σοφοκλέους
Συνέντευξη: Bram Boon - Διευθύνων Σύμβουλος ING Ελλάδος
Θέμα: Τράπεζες - Από τη ραγδαία επέκταση στη βαλκανική...υποχώρηση
Θέμα: Εμπορικά κέντρα - Τα malls πληθαίνουν παρά την κρίση
Επενδύσεις: Χρυσός - Τα γιατί και τα πως της επένδυσης στο «Βασιλιά των μετάλλων»
Αφιέρωμα: South-East Europe Investment Conference 2008
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ - Γεώργιος Ουζούνης
Αφιέρωμα: Ασφαλιστική αγορά - Αντίσταση στην κρίση με όπλο τον κλάδο υγείας
Αφιέρωμα: Ασφαλιστική αγορά - β' μέρος
Αφιέρωμα: Αγορά τυχερών παιχνιδιών - Και η τύχη...ατυχεί λόγω συγκυρίας
Αφιέρωμα: Αγορά Leasing - Φρένο στην ανάπτυξη λόγω παγκόσμιας κρίσης
Αφιέρωμα: Πιστωτικές κάρτες - Και όμως,στην Ελλάδα είναι "φθηνές"
Αφιέρωμα: Αγορά πετρελαιοειδών - Η κρίση δεν κάμπτει τις εισηγμένες
Φάκελοι: Ελλάκτωρ - "Επίθεση" με αιχμή τον κλάδο παραχωρήσεων
Διεθνείς Αγορές
Αποκλειστικότητα Euromoney: Λεπτές ισορροπίες στις βαλκανικές τράπεζες
Αποκλειστικότητα Euromoney: Ασφαλιστικές εταιρίες - Πρόβλημα η μακροημέρευση
¶ρθρο: Ραγδαία αναπτυσσόμενη η αγορά συμβολαίων επί της διαφοράς
¶ρθρο: Πώς επιδρά η κρίση στις πολυπληθέστερες χώρες του πλανήτη
Ανάλυση: Πληθωρισμός - Κερδήθηκε μια μάχη, όχι ακόμη ο πόλεμος
Στα ενδότερα του χρηματιστηρίου Αθηνών
Επενδύσεις: Forthnet - Πρώτη στην ευρυζωνικότητα και στις επενδύσεις
Παρουσιάσεις
Τα νέα της αγοράς
Δια ταύτα

 Όροι και προϋποθέσεις του site