Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2008                              

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


KPMG
Ο VIJAY GOVINDARAJAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα "Vijay Govindarajan on Innovation" που διοργάνωσε η KPMG.
O "γιατρός της καινοτομίας", όπως έχει χαρακτηριστεί διεθνώς ο καθηγητής του Tuck Business School, Vijay Govindarajan βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζοντας το πρωτοποριακό μοντέλο του για την ανάπτυξη της καινοτομίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα διαδραστικής εκδήλωσης, ο καθηγητής Govindarajan επέμεινε στο ότι οι εταιρείες που θέλουν να είναι επιτυχημένες πρέπει να πάψουν να επενδύουν το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας τους στο να παρακολουθούν και να ενισχύουν αυτό που κάνουν καλά σήμερα. Για τον καθηγητή η στρατηγική για ανάπτυξη στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:
- στην ικανότητα να διαχειρίζεται η επιχείρηση το παρόν με βάση τα όσα ήδη γνωρίζει γι' αυτό,
- στην ικανότητα να ξεχνάει επιλεκτικά το παρελθόν και να μπορεί να προχωράει σε σημαντικές αλλαγές και να υιοθετεί μη συμβατικές μεθόδους και πρακτικές,
- και στην ικανότητα να δημιουργεί το μέλλον έχοντας τη διάθεση να αναλάβει το ρίσκο για ριζική μεταμόρφωση των δομών και του προσανατολισμού της.
Ο καθηγητής Govindarajan, o οποίος άφησε τα ακαδημαϊκά του καθήκοντα για αυτό το έτος, καθώς τον επέλεξε η General Electric ως σύμβουλο και εσωτερικό καθηγητή σε θέματα καινοτομίας, επέμεινε ιδιαίτερα και στο "στρατηγικό σκοπό" κάθε επιχείρησης. Όπως εξήγησε στο κοινό, οι γενικοί εταιρικοί στόχοι του τύπου "Ο στόχος μας είναι να είμαστε πρώτοι" δεν μπορούν να έχουν πια θέση στις σύγχρονες επιχειρήσεις,. Για να επιτύχουν οι διοικήσεις να εμπνεύσουν τις ομάδες τους χρειάζεται να θέτουν απτούς στόχους, οι οποίοι θα μεταφέρουν συγκεκριμένο μήνυμα και θα ενέχουν μια νέα πρόκληση.
To ΧΡΗΜΑ υποστήριξε την εκδήλωση ως χορηγός επικοινωνίας.


MIG - MPB - WIND ΕΛΛΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τις κοινές εμπορικές δραστηριότητες τους παρουσίασαν οι όμιλοι Marfin Investment Group, Marfin Popular Bank και WIND Ελλάς, στο πλαίσιο συμφωνίας τους για στρατηγική συνεργασία.
O κ. Γιάννης Καρακαδάς, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της MIG, αναφέρθηκε στη δημιουργία της νέας επώνυμης πρωτοποριακής επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας MIG - MPB - WIND Ελλάς με την ονομασία MIGnet:
«Σε πρώτη φάση  και ως τις αρχές της επόμενης χρονιάς, θα αναδείξουμε τις μεγάλες συνέργιες που υπάρχουν για τους τρεις ομίλους στα πεδία της τραπεζικής, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Επίσης θα υλοποιήσουμε νέα προϊόντα τόσο για τις μικρομεσαίες όσο και για τις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Σε δεύτερη φάση η συνεργασία θα προχωρήσει με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σύγκλισης όπως mobile εφαρμογές, hosted services, marketing services, υπηρεσίες σχεδιασμού λύσεων, outsourcing υπηρεσίες, κ.λπ.».
Σύμφωνα με τον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Marfin Popular Bank: «η συνεργασία των δύο ομίλων όσον αφορά την Τράπεζα κινείται σε τρεις σημαντικούς άξονες: Την αναβάθμιση της υποδομής στις τηλεπικοινωνίες, επέκταση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης συνεργατών της WIND (franchisees) καθώς και την εξυπηρέτηση πελατείας της Τράπεζας με νέες υπηρεσίες».
Τη σημασία της συνεργασίας αυτής για τον όμιλο της WIND Ελλάς αλλά και για τον κλάδο των επικοινωνιών και της πληροφορικής επεσήμανε στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς κ. Σωκράτης Κομινάκης:
«Τα χαρακτηριστικά των τριών ομίλων είναι τέτοια που μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε υπηρεσίες που δεν υπάρχουν σήμερα στην ελληνική αγορά και που κανείς άλλος δε μπορεί να προσφέρει. Προσφέρουμε στις επιχειρήσεις για πρώτη φορά το ICT - play. Ένα πακέτο υπηρεσιών σύγκλισης πληροφορικής και επικοινωνιών που υλοποιείται χάρη στην τεχνογνωσία, τις υποδομές και τις επενδύσεις που οι τρεις όμιλοι ξεχωριστά διαθέτουν και πλέον συνενώνουν προς όφελος των πελατών τους».


ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΟΕΛ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

Την ιδιαίτερη προσοχή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, κατά τον έλεγχο εισηγμένων εταιριών, επέστησε ο α΄ αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Γιάγκος Χαραλάμπους μιλώντας στο Συνέδριο του ΣΟΕΛ. Ο κ. Χαραλάμπους, αφού τόνισε τη σημασία της έκθεσης ελέγχου ως βασικού στοιχείου πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, αναφέρθηκε ενδεικτικά σε λάθη ή ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί από την ΕΚ:
- Λάθη ή παραλείψεις στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών δεν επισημαίνονται από τους ελεγκτές.
- Θέματα εξαιρέσεων παρουσιάζονται ως θέματα έμφασης.
- Υπάρχουν ενδείξεις ότι ελεγκτές συναινούν με την άποψη των διοικήσεων των εταιριών αναφορικά με τη διατύπωση της γνώμης τους, χωρίς να μελετούν εις βάθος τις επιπτώσεις για την πληροφόρηση από την αποδοχή αυτών των απόψεων.
- Υπάρχουν ενδείξεις αναποτελεσματικής αξιολόγησης από τους ελεγκτές των εκθέσεων εκτίμησης ακίνητης περιουσίας και αποτίμησης μη εισηγμένων εταιριών από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά τα αποτελέσματα, την καθαρή θέση και την κεφαλαιακή επάρκεια των εισηγμένων.
- Υπάρχουν ενδείξεις αναποτελεσματικής αξιολόγησης από τους ελεγκτές των ενδεχόμενων υποχρεώσεων από δικαστικές διενέξεις των επιχειρήσεων πελατών τους.
Ο αντιπρόεδρος της ΕΚ προχώρησε και σε σειρά επισημάνσεων για θέματα ειδικότερης προσοχής που αφορούν στις οικονομικές καταστάσεις που θα καταρτισθούν στο μέλλον:
- Είναι κρίσιμο για τους ελεγκτές να επαναξιολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών τους, ιδιαίτερα εκείνων με σημαντικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, επειδή στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, όπου οι χρηματοπιστωτικές αγορές δεν λειτουργούν ομαλά, η προσφορά χρήματος έχει μειωθεί και τα επιτόκια μεταβάλλονται.
Ως γνωστόν, οι επιχειρήσεις δεν πτωχεύουν τόσο επειδή δεν έχουν κέρδη, αλλά κυρίως διότι δεν έχουν ρευστότητα. Ο ισχυρισμός της διοίκησης περί συνέχισης της δραστηριότητας αποτελεί ίσως το σημαντικότερο στοιχείο που θα πρέπει να αξιολογηθεί από τους ελεγκτές στα επόμενα τρίμηνα και μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας των αγορών χρήματος. Στο πλαίσιο αυτό οι ελεγκτές θα πρέπει να προσέξουν την κατανομή και παρουσίαση των υποχρεώσεων των ελεγχόμενων εταιριών, μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων, ενώ η επιβεβαίωση των υπολοίπων τους μέσω τρίτων καθίσταται επιβεβλημένη.
- Συνιστάται να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα από τους ελεγκτές στον έλεγχο της εισπραξιμότητας και της αποτίμησης των απαιτήσεων και των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων των εταιριών. Ο περιορισμός της ρευστότητας και της ζήτησης, που ανέκυψε από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς και η κατάρρευση των αποτιμήσεων των διαπραγματευόμενων χρηματοοικονομικών εργαλείων διεθνώς αυξάνουν τον ελεγκτικό κίνδυνο για τα συγκεκριμένα κονδύλια του ισολογισμού.


ΚΟΥΡΟΣ 2008
ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελετή της απονομής των Βραβείων «Κούρος 2008», που διοργάνωσε, για δέκατη τέταρτη  συνεχή χρονιά,  η Λέσχη Επιχειρηματικότητας.
Η επίσημη τελετή έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, με την παρουσία περίπου 500 προσκεκλημένων, κορυφαίων εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και του επιχειρηματικού κόσμου και με την ευγενική χορηγία της OTEplus, Eurobank EFG, της Diageo της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ.
Ο Πρόεδρος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας  κ. Αριστείδης Μπελλές, στην  ομιλία του και αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους,  είπε, μεταξύ άλλων, ότι  «Σήμερα επιβάλλεται όσο ποτέ ο κάθε ηγέτης, είτε αυτός ηγείται μιας κοινωνικής ομάδας, είτε μια οικονομικής μονάδας, είτε μιας χώρας ολόκληρης, να αναλάβει τα καθήκοντα που ο ηγετικός του ρόλος του επιτάσσει. Να χαράξει σωστές κατευθύνσεις και μακροπρόθεσμη στρατηγική  έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις ενός μέλλοντος με υγιή ανάπτυξη, απαλλαγμένου από τα νοσηρά φαινόμενα της κερδοσκοπίας και της καταστροφικής απληστίας».
Tο Βραβείο Ανάπτυξης & Καινοτομίας απονεμήθηκε στην εταιρεία e-shop.gr AE.
Το Βραβείο Επίδοσης στο Διεθνή Οικονομικό Στίβο κέρδισε η Upstream A.
Το Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς δόθηκε στον Όμιλο Εταιριών Τσάκος.
Το Βραβείο Green Dreams - Πράσινη Επιχειρηματικότητα απονεμήθηκε στους νικητές του σχετικού διαγωνισμού: Δημήτρη Πλατή, Νικόλαο Λάμπρου, Εμμανουήλ Φλεμετάκη, Χρυσάνθη Καλλονιάτη.
Το Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου κέρδισε η εταιρεία Simply Burgers.


ING GROEP
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ F1
Τον οδηγό αγώνων αυτοκινήτου Νέλσον Πικέ Τζούνιορ, της ομάδας Formula 1  της Renault, χορηγός της οποίας είναι η ING, φιλοξένησε η τελευταία στην Ελλάδα. Κατά την επίσκεψη του, ο Βραζιλιάνος πιλότος παραβρέθηκε σε μια σειρά από εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν προς τιμήν του. Η πρώτη εκδήλωση υλοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της ING Ελλάδος με τη συμμετοχή του διοικητικού προσωπικού της εταιρείας, ενώ στη συνέχεια δόθηκε συνέντευξη Τύπου σε πολυτελές ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας παρουσία δημοσιογράφων από έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα του αθλητικού, lifestyle, και ασφαλιστικού ρεπορτάζ.
Ακολούθησε γεύμα με συνεργάτες της εταιρείας και η επίσκεψη του Νelson Piquet Jr. στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε με την παρουσία του στο πολυκατάστημα Public στην πλατεία Συντάγματος, όπου φωτογραφήθηκε με το μονοθέσιο της ING Renault F1 και υπέγραψε αυτόγραφα.
O Όμιλος ING oλοκληρώνει φέτος το δεύτερο χρόνο της τριετής χορηγίας του στην Ομάδα της Renault F1. Η χορηγία στη Formula1 συντέλεσε στην αύξηση της αναγνωρισιμότητάς του ως παγκόσμιος παροχέας ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς και στην ανάπτυξη των εργασιών του. Επιπλέον, η ING κατέκτησε την πρώτη θέση ως επίσημος χορηγός αγώνων σε θέματα προβολής και αναγνωρισιμότητας.


2ο ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ FORUM
ΠΡΟΩΘΗΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 2ου Αραβο-Ελληνικού Οικονομικού Forum, το οποίο οργανώθηκε στην Αθήνα από το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Αναπτύξεως, υπό την αιγίδα των Ελληνικών Υπ. Εξωτερικών και Ανάπτυξης και της Γενικής Ένωσης των Εμπορικών, Βιομηχανικών & Γεωργικών Επιμελητηρίων των Αραβικών Χωρών.
Γενικό θέμα του 2ου Αραβο-Ελληνικού Οικονομικού Forum ήταν: «Εταιρικές σχέσεις & επενδυτικές ευκαιρίες για ένα υποσχόμενο μέλλον».
Προσεγγίστηκαν τα εξής επί μέρους θέματα: Η σημερινή πραγματικότητα και οι προοπτικές των Αραβο-Ελληνικών Σχέσεων, το επενδυτικό κλίμα και οι επενδυτικές εμπορικές ευκαιρίες στα Αραβικά κράτη: τα κίνητρα, οι διευκολύνσεις, οι δυσκολίες, η συνεργασία και οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, της μεταφοράς ενέργειας και των εναλλακτικών πηγών, οι επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισμό και στα ακίνητα στην Ελλάδα, ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συγκεκριμένα των Ισλαμικών τραπεζών στην δραστηριοποίηση, των οικονομικών συναλλαγών και των μικτών επενδύσεων μεταξύ Ελλάδας και Αραβικών Χωρών μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, ενώ οι εργασίες έκλεισαν με ένα πρωτότυπο θέμα που αφορούσε νέες προτάσεις για ένα υποσχόμενο μέλλον όπως η αξιοποίηση του πολιτισμού και των νέων τεχνολογιών προς όφελος των τοπικών οικονομιών.
Στο πλαίσιο του 2ου Αραβο-Ελληνικού Οικονομικού Forum υπογράφηκαν δύο Πρωτόκολλα Συνεργασίας: Το πρώτο μεταξύ του Προέδρου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Κων/τίνου Μίχαλου και του Αντιπροέδρου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Jeddah/ Σαουδική Αραβία κ. Mazen Batterji, και το δεύτερο μεταξύ του Προέδρου του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου & Αναπτύξεως κου Γιώργου Καραμπάτου και του Προέδρου της Ένωσης των Αραβικών Τραπεζών κου. Adnan Ahmad Yousif .
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν αρκετές διμερείς συναντήσεις μεταξύ Ελλήνων και Αράβων επιχειρηματιών, καθώς και επιχειρηματική έκθεση.


 


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Εν αρχή...
Επικαιρότητα - 2009: Ένα έτος...έτοιμο για όλα!
Προτάσεις Αγοράς - Σοφοκλέους: Οι παράμετροι του νέου «στοιχήματος»
Στιγμιότυπα από τη Σοφοκλέους
Συνέντευξη: Bram Boon - Διευθύνων Σύμβουλος ING Ελλάδος
Θέμα: Τράπεζες - Από τη ραγδαία επέκταση στη βαλκανική...υποχώρηση
Θέμα: Εμπορικά κέντρα - Τα malls πληθαίνουν παρά την κρίση
Επενδύσεις: Χρυσός - Τα γιατί και τα πως της επένδυσης στο «Βασιλιά των μετάλλων»
Αφιέρωμα: South-East Europe Investment Conference 2008
Αφιέρωμα: Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ - Γεώργιος Ουζούνης
Αφιέρωμα: Ασφαλιστική αγορά - Αντίσταση στην κρίση με όπλο τον κλάδο υγείας
Αφιέρωμα: Ασφαλιστική αγορά - β' μέρος
Αφιέρωμα: Αγορά τυχερών παιχνιδιών - Και η τύχη...ατυχεί λόγω συγκυρίας
Αφιέρωμα: Αγορά Leasing - Φρένο στην ανάπτυξη λόγω παγκόσμιας κρίσης
Αφιέρωμα: Πιστωτικές κάρτες - Και όμως,στην Ελλάδα είναι "φθηνές"
Αφιέρωμα: Αγορά πετρελαιοειδών - Η κρίση δεν κάμπτει τις εισηγμένες
Φάκελοι: Ελλάκτωρ - "Επίθεση" με αιχμή τον κλάδο παραχωρήσεων
Διεθνείς Αγορές
Αποκλειστικότητα Euromoney: Λεπτές ισορροπίες στις βαλκανικές τράπεζες
Αποκλειστικότητα Euromoney: Ασφαλιστικές εταιρίες - Πρόβλημα η μακροημέρευση
Άρθρο: Ραγδαία αναπτυσσόμενη η αγορά συμβολαίων επί της διαφοράς
Άρθρο: Πώς επιδρά η κρίση στις πολυπληθέστερες χώρες του πλανήτη
Ανάλυση: Πληθωρισμός - Κερδήθηκε μια μάχη, όχι ακόμη ο πόλεμος
Στα ενδότερα του χρηματιστηρίου Αθηνών
Επενδύσεις: Forthnet - Πρώτη στην ευρυζωνικότητα και στις επενδύσεις
Παρουσιάσεις
Τα νέα της αγοράς
Δια ταύτα

 Όροι και προϋποθέσεις του site