Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΚΑΛΛΙΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ...


Από τη στιγμή που οι τράπεζες χρειάζονται ρευστό και οι επενδυτές χρειάζονται ασφαλές καταφύγιο εν αναμονή πιο πρόσφορων συνθηκών, τα συμφέροντα των δύο πλευρών συναντώνται.


από τον Παναγιώτη Φρεντζά


Ξαφνικά το ενδιαφέρον για τα καταθετικά προϊόντα των τραπεζών τονώθηκε σημαντικά και μάλιστα, με μικρή διαφορά φάσης, αυτό αφορούσε και στις δύο πλευρές του «γκισέ». Οι μεν τράπεζες ένιωσαν το βρόχο της έλλειψης ρευστότητας να τους απειλεί, οπότε συμπάθησαν πολύ τους καταθέτες πάσης φύσεως, μεγάλους και μικρότερους. Οι δε αποταμιευτές - επενδυτές έκριναν ότι το... ασφαλές και χάριν έχει, προκειμένου να έχουν κάποια μικρή απόδοση περιμένοντας τις καλύτερες εποχές, όταν η συγκυρία διαμορφώσει όρους ευνοϊκότερους για ανάληψη κινδύνων και για προσδοκίες μεγαλύτερων αποδόσεων.
Το «ταπεινό», υπό διαφορετικές χρηματιστηριακές συνθήκες, επιτόκιο των τραπεζών φαντάζει αρκετά ελκυστικό σήμερα, ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις, που σε άλλες εποχές θα αποφεύγονταν, επειδή μας στερούν την ευελιξία, τώρα δείχνουν να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αναλόγως, και οι τράπεζες μετέβαλαν τη νοοτροπία τους. Ενώ, λοιπόν, μέχρι πριν από λίγο καιρό ο μικροκαταθέτης περισσότερο «ενόχληση» εθεωρείτο παρά πελάτης, τώρα γίνεται ο καλύτερος «φίλος» και πολύτιμος τροφοδότης των ταμείων των πιστωτικών ιδρυμάτων που «διψούν» για ρευστό.
Από τη φάση, λοιπόν, που οι τράπεζες μοίραζαν πιστωτικές κάρτες εν είδει φέιγ βολάν ή παρακαλούσαν το κοινό να δεχθεί τα δανεικά χρήματά τους, αίφνης έγιναν ιδιαίτερα αυστηρές στις χορηγήσεις, ενώ εμπλούτισαν τη γκάμα των καταθετικών προϊόντων τους, τα οποία μάλιστα προβάλλουν με έντονη διαφήμιση και άλλες επικοινωνιακές και προωθητικές ενέργειες.


ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
Από τη στιγμή, λοιπόν, που οι τράπεζες χρειάζονται ρευστό και οι επενδυτές χρειάζονται ασφαλές καταφύγιο εν αναμονή πιο πρόσφορων συνθηκών, τα συμφέροντα των δύο πλευρών συναντώνται. Τη συνάντηση αυτήν ακριβώς αναδεικνύει το θέμα αυτών των σελίδων, παρουσιάζοντας ενδεικτικές περιπτώσεις καταθετικών προϊόντων, που το κοινό έχει σήμερα στη διάθεσή του.
Τα επιτόκια, βεβαίως, μετά τη θεαματική εκτίναξή τους, στο πρώτο μεγάλο ξέσπασμα της κρίσης, αμέσως μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, και την παραμονή τους στα ψηλά για ένα διάστημα, ήδη έχουν μειωθεί και πάλι σημαντικά, αφού οι κυβερνητικές «ενέσεις» ρευστότητας ανακούφισαν κάπως το πιστωτικό σύστημα, ενώ και οι μειώσεις - σε επίπεδα ρεκόρ - των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες συνέβαλαν επίσης στη διαμόρφωση τάσης προς μερική εξισορρόπηση της αγοράς. Καθώς, όμως, οι επενδυτικοί οιωνοί για ολόκληρο το 2009 είναι μάλλον αρνητικοί, τα καταθετικά προϊόντα θα συνεχίσουν να είναι, για πολλούς, η προτιμητέα επιλογή, για μέρος τουλάχιστον των διαθεσίμων τους.
Οι τράπεζες παρέχουν διάφορες παραλλαγές λογαριασμών, ελεύθερης πρόσβασης, ορισμένης διάρκειας και μικτούς. Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα οι καταθέσεις να γίνονται σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα, το επιτόκιο να είναι σταθερό, συναρτώμενο με το Euribor ή κλιμακωτά διαμορφούμενο, αναλόγως του ύψους της κατάθεσης. Σημαντικό ρόλο, επίσης, στη διαμόρφωση του ύψους του επιτοκίου, έχει η διάρκεια παραμονής των χρημάτων χωρίς (ή με ελάχιστες) χρεωστικές κινήσεις.


ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν καταθετική πελατεία, οι τράπεζες παρέχουν διάφορα κίνητρα για να προτιμηθούν. Άλλες πριμοδοτούν την κατάθεση, δίνοντας ικανοποιητικό επιτόκιο από το πρώτο ευρώ, ενώ άλλες προτιμούν οι παροχές τους να είναι έμμεσες, εν είδει διευκολύνσεων, όπως η ανέξοδη κάρτα αναλήψεων, διάφορες τραπεζικές συναλλαγές δωρεάν, εκπτώσεις σε ασφαλιστικά προγράμματα συνεργαζομένων εταιριών, αλλά και ιατρικές υπηρεσίες (από εταιρίες του ιδίου με την τράπεζα ομίλου) έναντι πολύ μικρής συνδρομής.
Αρκετές εξυπηρετήσεις - κίνητρα αφορούν ιδιαίτερα στους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα, καθώς αναφέρονται σε πολύγλωσσο προσωπικό, εμβάσματα στο εξωτερικό κ.λπ. Υπάρχουν, ακόμη, και μικτά καταθετικά - επενδυτικά προϊόντα, που συνδυάζουν λογαριασμό ταμιευτηρίου ή προθεσμίας με αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων ή και μετοχικά. Τα τελευταία, πάντως, δεν προβάλλονται πολύ, αφού δεν αναμένεται να θεωρηθούν ιδιαίτερα ελκυστικά.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΤIΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


ALPHA BANK
ALPHA ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ
Προσφέρει επιτόκιο κλιμακούμενο ανάλογα με το ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού (το αντίστοιχο επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το υπόλοιπο).
Από ευρώ 1 έως ευρώ 1.000 0,65%
Από ευρώ 1.000,01 έως ευρώ 3.000 0,80%
Από ευρώ 3.000,01 έως ευρώ 15.000 0,90%
Από ευρώ 15.000,01 έως ευρώ 30.000 1,65%
Από ευρώ 30.000,01 έως ευρώ 60.000 1,70%
Από ευρώ 60.000,01 έως ευρώ 100.000 1,80%
Από ευρώ 100.000,01 έως ευρώ 150.000 2,40%
Από ευρώ 150.000,01 έως ευρώ 200.000 2,70%
Άνω των ευρώ 200.000,01 3,50%
Παρέχει επίσης: Alpha Bank Enter Visa χωρίς συνδρομή για αναλήψεις μετρητών και αγορές σε όλο τον κόσμο με άμεση χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού. Δυνατότητα εκδόσεως καρνέ επιταγών και υπερανάληψης μέχρι 6.000 ευρώ. Έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα προγραμμάτων ασφάλισης κατοικίας της ΑΧΑ. Ελάχιστο ποσό για άνοιγμα λογαριασμού: 300 ευρώ.


ASPIS BANK
ASPIS ADVANTAGE

Τρίμηνη και εξάμηνη προθεσμιακή κατάθεση που αποδίδει τους τόκους προκαταβολικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα είτε να επωφεληθεί άμεσα από τη  απόδοση της  κατάθεσης, είτε να επανεπενδύσει τους τόκους της  προθεσμιακής κατάθεσης. Τρέχουσες Προσφορές: 3μηνη κατάθεση με επιτόκιο 5,50% και 6μηνη κατάθεση με επιτόκιο 5%. Οι προσφορές αφορούν νέες καταθέσεις.


ΑΤΕ BANK
ΟΛΥΜΠΟΣ ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Φέρει επιτόκιο 3%, εφ' όσον το υπόλοιπο του λογαριασμού είναι 5.000 ευρώ και άνω και δεν πραγματοποιηθούν περισσότερες της μιας χρεωστικής κίνησης το μήνα. Στο λογαριασμό μπορεί να κατατίθεται οποιοδήποτε ποσό οποτεδήποτε επιθυμεί ο καταθέτης. Δυνατότητα πρόσβασης στην κατάθεση από τα καταστήματα της ΑΤΕ οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα.


ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
GENIKI ΥΠΕΡ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Νέες προθεσμιακές καταθέσεις με διάρκεια που ταιριάζει σε κάθε επενδυτικό ορίζοντα, που προσφέρουν υψηλές & διασφαλισμένες αποδόσεις. Αποταμιευτική λύση ακόμη και για καταθέτες με πολύ μικρό αρχικό κεφάλαιο, αφού προσφέρουν ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις για ποσά από 1.000 ευρώ.


CITIBANK
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Τοποθέτηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της επιλογής του καταθέτη (από 1 εβδομάδα έως 5 χρόνια). To κεφάλαιο είναι εγγυημένο και έχει απόδοση μεγαλύτερη από αυτήν που προσφέρει ένας απλός καταθετικός λογαριασμός. Δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης της κατάθεσης με επανεπένδυση του τόκου.


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
Η νέα, ετήσια προθεσμιακή κατάθεση «Μηνιαίο» παρέχει συμπλήρωμα εισοδήματος  κάθε μήνα, με την καταβολή σταθερού ποσού τόκων και σταθερό ανταγωνιστικό επιτόκιο. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει η δυνατότητα για ασφαλή οικονομικό προγραμματισμό, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται το κεφάλαιο στο ακέραιο. Ελάχιστο ποσό κατάθεσης 20.000 ευρώ. Μέγιστο απεριόριστο.


EFG EUROBANK ERGASIAS
ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Το Μεγάλο Ταμιευτήριο προσφέρει: 3% επιτόκιο από το πρώτο ευρώ, τα χρήματα διαθέσιμα όποια στιγμή χρειασθούν, κάρτα μετρητών, κίνητρο για συνεχή αποταμίευση: το επιτόκιο του λογαριασμού διατηρείται στο 3% εφ' όσον πραγματοποιηθούν έως και τρεις αναλήψεις το μήνα. Εάν κάποιο μήνα πραγματοποιηθούν πάνω από τρεις αναλήψεις, το επιτόκιο ακολουθεί το ισχύον επιτόκιο του απλού ταμιευτηρίου της Τράπεζας μόνο για τον επόμενο μήνα της ανάληψης και επανέρχεται στο 3%.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Το ποσό της κατάθεσης δεσμεύεται για το χρονικό διάστημα που προσυμφωνήθηκε. Η κατάθεση ανανεώνεται αυτόματα στην εκάστοτε λήξη, εκτός αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες τουλάχιστον δύο εργάσιμες μέρες πριν από τη λήξη. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες ιδιώτες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες. Χρονικό διάστημα κατάθεσης: κατ' επιλογήν του καταθέτη (μέρες/εβδομάδες/μήνες). Νόμισμα κατάθεσης: ευρώ και διάφορα ξένα νομίσματα (USD, GBP, ΥΕΝ κ.λπ.). Ελάχιστο ποσό κατάθεσης: 14.674 ευρώ ή το αντίστοιχο. Υπολογισμός τόκου: το επιτόκιο συμφωνείται εκ των προτέρων εντός της ίδιας ημέρας. Το ύψος του επιτοκίου διαφοροποιείται ανάλογα με το ποσό, το χρονικό διάστημα της κατάθεσης και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά για το συγκεκριμένο νόμισμα. Αναπροσαρμόζεται αυτόματα για τη νέα περίοδο. Οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται στη λήξη ή μεταφέρονται σε λογαριασμό που ο πελάτης έχει ορίσει.


EMPORIKI BANK
ΝΕΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ
Η νέα ευέλικτη προθεσμιακή κατάθεση της Εμπορικής Τράπεζας επιτρέπει καταθέσεις και αναλήψεις σύμφωνα με τις ανάγκες του καταθέτη. Παρέχει διαρκή αναπροσαρμογή του επιτοκίου, επειδή είναι συνδεδεμένος με το euribor τριμήνου. Επιβραβεύει με προοδευτική αύξηση στο τελικό επιτόκιο όσο περισσότερο τα χρήματα μένουν στο λογαριασμό.
Χαρακτηριστικά: Εκτοκισμός κάθε τρίμηνο. Αυτόματη αναπροσαρμογή επιτοκίου με βάση το Euribor που ισχύει στην αρχή κάθε ημερολογιακού τριμήνου και επιπλέον επιβράβευση με προσυμφωνημένη προοδευτική αύξηση στο τελικό επιτόκιο. Αρχική επένδυση από 20.000 ευρώ. Μέγιστη διάρκεια 2 χρόνια. Απεριόριστες συμπληρωματικές καταθέσεις, που εκτοκίζονται με το τρέχον επιτόκιο της επένδυσης. Δυνατότητα ανάληψης, με ειδοποίηση, στη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, χωρίς ποινή.


HSBC
EURIBOR PLUS
Νέα κατάθεση εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη, πενταετούς διάρκειας, η οποία προσφέρει εγγυημένη μικτή απόδοση κάθε τρίμηνο και για όλη τη διάρκεια της κατάθεσης, συνδεδεμένη με το Euribor τριμήνου. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο προσφέρει εγγυημένη απόδοση ίση με Euribor 3μήνου + 2,50%, ενώ για τα επόμενα τρία τρίμηνα εγγυημένη απόδοση Euribor τριμήνου + 0,50%. Για την υπόλοιπη διάρκεια της κατάθεσης η ελάχιστη εγγυημένη απόδοση ισούται με το Euribor 3μήνου, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα για επιπλέον απόδοση συνδεδεμένη με τους τρεις ισχυρούς δείκτες παγκοσμίως, S&P 500, DJ Eurostoxx 50 και Nikkei 225. Η επιπλέον απόδοση, 0,50% ανά τρίμηνο, αποδίδεται στην περίπτωση όπου και οι τρεις δείκτες είναι θετικοί σε σχέση με την αρχική τους τιμή.


MARFIN EGNATIA BANK
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ + ΥΓΕΙΑ
Σε συνεργασία με τον Όμιλο Υγεία, η Marfin Egnatia Bank προσφέρει το μοναδικό λογαριασμό ταμιευτηρίου που παρέχει για ένα χρόνο στον καταθέτη και την οικογένειά του: δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ένα πλήθος επιλεγμένων ιατρικών ειδικοτήτων, δωρεάν προληπτικές εξετάσεις (έναντι συνδρομής: 60 ευρώ για κάθε ενήλικα και 40 ευρώ για κάθε παιδί 14 ετών και κάτω), εκπτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις, δωρεάν χρήση τηλεφωνικού κέντρου όλο το 24ωρο για ιατρικές συμβουλές στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου Υγεία(Υγεία, Μητέρα, Λητώ Lab). Χαρακτηριστικά: κλιμακωτό επιτόκιο 0,25% για τα πρώτα 1.000 ευρώ και 0,50% για το υπόλοιπο ποσό. Ελάχιστο ποσό κατάθεσης κατά το άνοιγμα λογαριασμού 100 ευρώ.


ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΝΕΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ «ΑΝΕΒΑΙΝΩ»
Με εξασφαλισμένο επιτόκιο που ξεκινά από 4,20% και αυξάνεται κατά 0,20% ανά μήνα, φθάνοντας το 7% σε χρονικό διάστημα 15 μηνών, η μηνιαία προθεσμιακή κατάθεση του TT Hellenic Postbank εγγυάται υψηλές αποδόσεις, ενώ παράλληλα επιτρέπει τη διακοπή του προγράμματος ανά πάσα στιγμή
 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ATTICA ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Με ένα από τα μεγαλύτερα επιτόκια ταμιευτηρίου της αγοράς  3,50%, από το πρώτο ευρώ. Τα χρήματα είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή, με μόνη προϋπόθεση ότι για πάνω από τρεις αναλήψεις το μήνα (δεν περιλαμβάνονται πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ με πάγιες εντολές), ο λογαριασμός εκτοκίζεται, για το μήνα αυτό, με το βασικό επιτόκιο ταμιευτηρίου της Τράπεζας, 1,50%. Eλάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης κατάθεσης 2.000 ευρώ. Ο καταθέτης μπορεί να έχει παράλληλα ένα λογαριασμό  κλασικού ταμιευτηρίου, με μικρό σχετικά υπόλοιπο, τον οποίο θα έχει συνδεδεμένο με δόσεις δανείων κ.ά., ώστε να μην πραγματοποιούνται πολλές κινήσεις και έτσι να απολαμβάνει το 3,50% στο Αttica Υπερταμιευτήριο κάθε μήνα.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3, 6, 12 & 24 ΜΗΝΩΝ
Οι λογαριασμοί Εισοδήματος 3, 6, 12 και 24 μηνών φέρνουν ιδιαίτερα προνομιακά επιτόκια (έως 4,60%) και με τις μηνιαίες καταβολές τόκων εξασφαλίζουν σταθερό εισόδημα. Εναλλακτικά, διατηρώντας τις μηνιαίες αυτές καταβολές τόκων σε άλλο καταθετικό λογαριασμό ο καταθέτης μπορεί να επωφεληθείται από επιπλέον αποδόσεις. Ελάχιστο ποσό κατάθεσης 7.500 ευρώ.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
CASH MANAGER
Ο καταθέτης δηλώνει το ποσό που χρειάζεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή του και εάν καταθέτει επί πλέον αυτού, τότε αυτό «κλείνεται» με υψηλότερο επιτόκιο κάθε εβδομάδα
Έτσι, παρέχεται: επιτόκιο 4,50% για τα χρήματα που γίνονται Προθεσμιακή Κατάθεση (με απόδοση τόκων κάθε εβδομάδα) και απεριόριστες συναλλαγές από τον υψηλότοκο Καταθετικό Λογαριασμό. Επίσης, δυνατότητα υπερανάληψης.


 

  Περιεχόμενα
Editorial: Αναζητώντας απαντήσεις που αξίζουν χρυσάφι
Επικαιρότητα
Προτάσεις Αγοράς: Χρηματοστήριο - το «παιχνίδι» πέρασε στους πολιτικούς!
Στιγμιότυπα από τη Σοφοκλέους
Συνέντευξη: Σπύρος Καπράλος - Πρόεδρος Χρηματιστηρίου Αθηνών
¶ρθρο: Η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι χρηματιστηριακές αγορές
Θέμα: Οι 4 εποχές του χρηματιστηρίου και τι «διδάσκουν» για τις επενδύσεις
Θέμα: Επενδύσεις σε ακίνητα - Αγοραστικές ευκαιρίες, ικανοποιητικές αποδόσεις
Θέμα: Προτείνεται ειδικό βαλκανικό πακέτο στήριξης
Ανάλυση Merrill Lynch: Πώς βλέπει το επενδυτικό 2009 ο Gary Dugan της Merrill Lynch
Αφιέρωμα: Εταιρίες Δημοσίου
Παρουσίαση: Ο νομπελίστας P.Krugman για την οικονομική κρίση
Αφιέρωμα: South-East Europe Insurance Conference 2008
Παρουσίαση: ΧΡΗΜΑ & INSURANCE WORLD - Νέες κσι ανανεωμένες εκδόσεις της Metaholding
Αφιέρωμα: Αγορά μαζικής εστίασης
Παρουσίαση: IDC Security Roadshow 2009
Αφιέρωμα: Καταθετικά προϊόντα τραπεζών
Αφιέρωμα: Αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων
Διεθνείς Αγορές: 2009, με βαρυχειμωνιά
Ανάλυση Schroders: Πως βγήκαν οι αγορές από τις προηγούμενες υφέσεις
Αποκλειστικότητα Euromoney: Πως οι εταιρείες θα επιβιώσουν όσο διαρκεί η κρίση ρευστότητας
Ανάλυση BlackRock: Οι προοπτικές του 2009
Στα ενδότερα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Τα νέα της αγοράς
Δια ταύτα...: Μάλλον, για χλωμό το βλέπουμε

 Όροι και προϋποθέσεις του site