Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009                              

EUROMONEY


ΠΩΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ
ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΚΡΙΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ


Η πρόσβαση σε κεφάλαια για εταιρική χρηματοδότηση δείχνει να «στεγνώνει» και αυτό είναι κάτι που συνειδητοποιούν ολοένα και εντονότερα οι οικονομικοί διευθυντές των εταιριών. Ιδιαίτερα οι εταιρίες που χρειάζονται επαναχρηματοδότηση σε αυτήν τη συγκυρία, είναι πιθανό να βρεθούν εν μέσω αρνητικών εκπλήξεων.«... Προσφάτως, ήρθαμε αντιμέτωποι με μια υπερατλαντική εξαγορά, την οποία ήθελε να πραγματοποιήσει ένας πελάτης μας. Παρά το γεγονός ότι η εξαγορά δεν ήταν μεγάλη σε μέγεθος, τελικά αποδείχθηκε αδύνατο να συντονίσουμε τη χρηματοδότηση του εγχειρήματος μέσω των τεσσάρων τραπεζών που εμπλέκονταν σε αυτό. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο θα πρέπει να αλλάζουν σιγά σιγά οι στρατηγικές αναπτυξιακές κινήσεις των εταιριών στη διεθνή αγορά...»
Τα παραπάνω αποτελούν διαπίστωση στελέχους επενδυτικής τράπεζας, η οποία ασχολείται με χρηματοδοτήσεις εταιριών. Είναι τόσο στεγνή η αγορά σήμερα που σύμφωνα με έναν άλλο τραπεζίτη «... μια εταιρία η οποία αιτήθηκε δάνειο για να χρηματοδοτήσει επαναγορά ιδίων μετοχών, έλαβε στο τέλος αρνητική απάντηση από την τράπεζά μας, διότι δεν θεωρήσαμε ότι ήταν τόσο σημαντική στρατηγική προτεραιότητα ...»
Βέβαια δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση νέων αναπτυξιακών κινήσεων ή επαναγορών μετοχών που έρχεται αντιμέτωπη με τη στενότητα κεφαλαίων, αλλά ακόμη η επαναχρηματοδότηση δανείων που υπάρχουν ήδη στους ισολογισμούς των εταιριών και χρησιμοποιούνται ως κεφάλαια κίνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον περασμένο Οκτώβριο, η αγορά investment grade corporate bonds υποχώρησε κατά 71% σε ετήσια βάση, στα 83,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έκτοτε, η αγορά έχει ελαφρώς βελτιωθεί, με αποτέλεσμα να ενθαρρύνει τις ελπίδες αρκετών επιχειρήσεων να επαναχρηματοδοτήσουν τα κεφάλαιά τους. Όμως, από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται να υπάρξουν περιπτώσεις εταιριών οι οποίες, ενώ έχουν αναξιοποίητα όρια δανεισμού από τις τράπεζές τους, οι τελευταίες να επικαλεσθούν διάφορους πιθανούς ή και απίθανους λόγους, για να μην ανοίξουν τελικά την «πόρτα» του δανεισμού προς τις εταιρίες αυτές.
Ο Spencer Lake, επικεφαλής της Διεύθυνσης Δανείων των Αγορών Κεφαλαίων της HSBC αναφέρει χαρακτηριστικά: « ... όσο θα αυξάνονται οι ομολογιακές εκδόσεις των κυβερνήσεων μέσα στο 2009, οι επιχειρήσεις θα δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου μέσω δημόσιων εγγραφών. Μάλιστα η πλειονότητα των εταιρικών δανείων, περίπου το 60%-70% αυτών, προέρχεται από τραπεζικά ιδρύματα που δεν φαίνονται ιδιαίτερα πρόθυμα να ανανεώσουν τα εν λόγω δάνεια. Αν αυτό αληθεύει, τότε οι επιχειρήσεις θα αναγκασθούν να απευθυνθούν στη διεθνή αγορά για αναζήτηση κεφαλαίων. Αν σε αυτήν την κατάσταση προστεθούν οι ανανεώσεις των υπαρχόντων ομολογιακών δανείων προς επιχειρήσεις, τότε η διεθνής αγορά θα κληθεί να διοχετεύσει κεφάλαια που ίσως να μην υπάρχουν σε αυτήν τη φάση...» Για τη δυναμικότητα της διεθνούς αγοράς να τροφοδοτήσει με επαρκή κεφάλαια τις επιχειρήσεις που αξιολογούνται με την κλίμακα Β ή με χαμηλότερη κλίμακα, εκφράζουν πλέον ανησυχίες και στελέχη των διεθνών οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όπως της Moody’s.
Αρκετό καιρό, αφού ξέσπασε η πιστωτική κρίση στην παγκόσμια αγορά με τις γνωστές επιπτώσεις στον τραπεζικό κλάδο, τα εταιρικά ομόλογα αποτελούσαν ένα είδος καταφυγίου χωρίς να επηρεάζονται από τις αρνητικές εξελίξεις της αγοράς. Οπότε δεν υπήρχε και πιστωτικός κίνδυνος, υπό την έννοια ότι οι επιχειρήσεις δεν φαινόταν να έχουν πρόβλημα να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Τώρα όμως που οι επιπτώσεις της κρίσης περνούν σταδιακά στην πραγματική οικονομία, αρχίζει να δημιουργείται αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις που έχει η υποχώρηση της ζήτησης στα έσοδα των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια στην ικανότητά τους να αποπληρώνουν τα δάνειά τους. Η υποχώρηση των πωλήσεων, λόγω της μειούμενης αύξησης του ΑΕΠ στην οικονομία, είναι πολύ πιθανό να επιβραδύνει τη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών στις εν λόγω επιχειρήσεις.


ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ας μην ξεχνάμε ότι το ξέσπασμα της κρίσης έχει δημιουργήσει μια σειρά από επιπτώσεις σε διάφορους τομείς: τιτλοποιήσεις, ομόλογα με εγγύηση τιτλοποιήσεις, διατραπεζική αγορά, αγορά ανταλλαγών τίτλων (swaps) και αρκετούς άλλους επενδυτικούς τομείς. Συνεπώς δεν αποκλείεται το επόμενο πεδίο «επενδυτικού πανικού» να είναι τα εταιρικά ομόλογα. Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν την ωρίμανση των ομολογιακών τους υποχρεώσεων στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, θα πρέπει να εξετάζουν πλέον και τον κίνδυνο επαναχρηματοδότησης (refinancing risk). Με άλλα λόγια, όταν θα έρθει σύντομα η ώρα να επαναχρηματοδοτήσουν τα δάνειά τους, θα κινδυνεύσουν με το ενδεχόμενο να συνάψουν συμφωνίες δανεισμού - ομολογιακές εκδόσεις ή τραπεζικά δάνεια - με σημαντικά υψηλότερο επιτόκιο από εκείνο που πλήρωναν μέχρι σήμερα.
Κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις προσπαθούν να αντλήσουν κρατικές ενισχύσεις που επιφέρουν χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού και να μειώσουν τις ανάγκες τους σε κεφάλαια που θα πρέπει να προέλθουν από τις πιο «ακριβές» διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Μια μεγάλη επιχείρηση που προσπαθεί να διαχειρισθεί αποτελεσματικότερα το χαρτοφυλάκιο δανείων της φαίνεται να είναι η General Electric Credit Corporation (GECC), η οποία προγραμματίζει να μειώσει τα βραχυπρόθεσμα δάνεια (commercial paper) από 100 δισ. δολάρια στις αρχές του έτους σε 80 δισ. δολάρια προς τα τέλη του τρέχοντος έτους. Σήμερα, η επιχείρηση έχει υποχρεώσεις της τάξεως των 88 δισ. δολαρίων. Επίσης η GECC έχει μακροπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια ύψους 120 δισ. δολαρίων τα οποία λήγουν στα επόμενα δύο χρόνια και τα οποία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να «ρολάρουν», δηλαδή να ανανεωθούν. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο «χάσμα» δανεισμού, ίσως το μεγαλύτερο παγκοσμίως. Όλα αυτά αποτελούν πολύ μεγάλη πρόκληση για την GECC και επίσης όλα δείχνουν ότι δεν θα μπορέσει να επαναχρηματοδοτηθεί πλήρως, χωρίς κρατική παρέμβαση.
Η δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η GECC φάνηκε άλλωστε και από ένα άλλο γεγονός. Τον περασμένο Νοέμβριο προκλήθηκε πανικός στους επενδυτές όταν τριετείς τίτλοι σε ευρώ και στερλίνα της εταιρίας άλλαξαν χέρια στην απίστευτη τιμή των 75 σεντ έναντι ονομαστικής αξίας 100 σεντ. Η τιμή αυτή ισοδυναμούσε με μια απόδοση στη λήξη (yield to maturity) της τάξεως του 17%! Αμέσως μετά από εκείνη τη χρονική στιγμή, η GECC αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τον κρατικό μηχανισμό ενίσχυσης ρευστότητας της Federal Deposit Insurance Corporation, μέχρι το εντυπωσιακό όριο των 139 δισ. δολαρίων.
Ασφαλώς ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεων δεν υφίσταται μόνο για τη GECC, αλλά και για πολλές άλλες διεθνούς μεγέθους επιχειρήσεις που καλούνται μέσα στους επόμενους μήνες να αντιμετωπίσουν λήξεις των ομολόγων τους και αντικατάστασή τους με νέα κεφάλαια δανεισμού. Πρόκειται για τις εταιρίες:
Ford (35 δισ. δολ.),
Toyota (32,8 δισ. δολ.),
Daimler (22,6 δισ. δολ.),
Volkswagen (19,6 δισ. δολ.),
Honda (16,9 δισ. δολ.),
AT&T (13,5 δισ. δολ.),
Nissan (12,8 δισ. δολ.),
Hyundai (12,5 δισ. δολ.),
Vodafone (10,9 δισ. δολ.),
Deutsche Telekom (10,4 δισ. δολ.),
BP (9,6 δισ. δολ.),
BMW (9,5 δισ. δολ.),
Pemex (9,5 δισ. δολ.) και
Fiat (9,2 δισ. δολ.).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, από τις ανωτέρω επιχειρήσεις μόνο η Ford εκτιμάται ότι θα έχει σοβαρό πρόβλημα εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών της στο βραχυπρόθεσμο διάστημα.


ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΑΙ «ΦΡΟΝΙΜΕΣ» ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Αν και για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο δύσκολο να φθάσουν στα όρια των αντοχών τους και να χρεοκοπήσουν, τι γίνεται όμως με τις πιο μικρές και περισσότερες σε αριθμό επιχειρήσεις της διεθνούς αγοράς; Οι τραπεζίτες διαχωρίζουν το μέλλον των εταιριών αυτών σε καλό και κακό. Έχει μεγάλη σημασία γι’ αυτές τις επιχειρήσεις να έχουν κάνει τα ορθά βήματα εγκαίρως, ασφαλώς πριν από την τωρινή κατάσταση που δεν είναι ευνοϊκή για αναζήτηση δανειακών κεφαλαίων.
Υπήρχαν όμως και τραπεζίτες που έκαναν τα σωστά βήματα πριν από αρκετό καιρό. Πριν από τρία χρόνια, για παράδειγμα, πολλές τράπεζες έβλεπαν ότι η αγορά δανείων βρισκόταν σε μια τεταμένη κατάσταση - όποιος ήθελε δανειζόταν όσα χρήματα ήθελε για όσο κόστος και καιρό επιθυμούσε - με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να «έσκαγε» αυτή η φούσκα. Αυτό ακριβώς έγινε σήμερα και όσες τράπεζες φρόντισαν να επεκτείνουν τη διάρκεια των δανείων που χορήγησαν, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν περισσότερο χρόνο στο μέλλον για να τα αποπληρώσουν, είναι και εκείνες που θα διακινδυνεύσουν λιγότερα κεφάλαια στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία.
Επιχειρήσεις οι οποίες σήμερα έχουν μόνο λίγα δάνεια για ανανέωση είναι οι καλύτεροι πελάτες για τις επενδυτικές τράπεζες. Για παράδειγμα, η Veolia (περιβαλλοντική εταιρία με εξειδίκευση στους τομείς του νερού και της ενέργειας) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να έχει μόλις 100 εκατ. ευρώ δανειακές υποχρεώσεις προς ανανέωση αυτήν την περίοδο. Είναι όμως αλήθεια ότι πολύ λίγες επιχειρήσεις προνόησαν από τα προηγούμενα χρόνια και εκμεταλλεύθηκαν τη σχεδόν επίπεδη καμπύλη επιτοκίων (που επικρατούσε στα μέσα του 2007) για να δανεισθούν για μακροπρόθεσμες περιόδους με πολύ καλά επιτόκια. Αντίθετα, όσες επιχειρήσεις δανείσθηκαν για βραχυπρόθεσμες περιόδους με ελαφρώς χαμηλότερα επιτόκια, μόνο και μόνο για να γλιτώσουν λίγες μονάδες βάσης στο επιτόκιο, σήμερα μετανιώνουν οικτρά για εκείνη την απόφασή τους.
Για το έτος 2009 θα υπάρξει βέβαια και το φαινόμενο, επιχειρήσεις αξιόπιστες μέχρι σήμερα στις δανειακές τους υποχρεώσεις να φθάνουν στο στάδιο της χρεοκοπίας, απλώς και μόνο λόγω της αδυναμίας πρόσβασής τους σε αγορές κεφαλαίων. Σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές, οι συνθήκες της αγοράς δεν θα είναι εύκολο να βελτιωθούν για αρκετό καιρό στο μέλλον, αλλά για τις επιχειρήσεις το κύριο μέλημα πρέπει να είναι η πρόσβασή τους σε αγορές κεφαλαίων, ενώ το κόστος δανεισμού πρέπει να αποτελεί δεύτερη προτεραιότητα. Σύμφωνα με την εταιρία ερευνών Dealogic, οι ανά τον κόσμο εταιρίες θα χρειασθούν σύντομα να επαναχρηματοδοτήσουν ένα απίστευτο ύψος κεφαλαίων, της τάξεως του 1 τρισ. δολαρίων για την περίοδο έως τα τέλη του 2010. Από αυτό το ποσό, περίπου 462 δισ. δολάρια θα ωριμάσουν συνολικά μέσα στο 2009 και περίπου 445 δισ. δολάρια θα ωριμάσουν μέσα στο 2010. Υπό άλλες συνθήκες και άλλες εποχές αυτό θα ήταν μια απλή διοχέτευση κεφαλαίων από τις αγορές προς τις ανά τον κόσμο επιχειρήσεις, αλλά σήμερα τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Αυτό άλλωστε δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία: Η έκδοση εταιρικών ομολόγων διαμορφώθηκε σε 343,9 δισ. δολάρια μέσα στο 2008, υποχωρώντας κατά 58% σε ετήσια βάση. Το τρίτο τρίμηνο του 2008 ήταν πολύ αρνητικό όσον αφορά στις ομολογιακές εκδόσεις, παρουσιάζοντας κατακόρυφη πτώση. Οι συναλλαγές τέτοιων ομολόγων υποχώρησαν στα 3,6 τρισ. δολάρια στο εννεάμηνο του 2008 έναντι 5,04 τρισ. δολαρίων στο εννεάμηνο του 2007.


------------------------------------------------------------------------------
Απόδοση στα ελληνικά: Valuation & Research Specialists (VRS - SFiT) 

  Περιεχόμενα
Editorial: Αναζητώντας απαντήσεις που αξίζουν χρυσάφι
Επικαιρότητα
Προτάσεις Αγοράς: Χρηματοστήριο - το «παιχνίδι» πέρασε στους πολιτικούς!
Στιγμιότυπα από τη Σοφοκλέους
Συνέντευξη: Σπύρος Καπράλος - Πρόεδρος Χρηματιστηρίου Αθηνών
¶ρθρο: Η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι χρηματιστηριακές αγορές
Θέμα: Οι 4 εποχές του χρηματιστηρίου και τι «διδάσκουν» για τις επενδύσεις
Θέμα: Επενδύσεις σε ακίνητα - Αγοραστικές ευκαιρίες, ικανοποιητικές αποδόσεις
Θέμα: Προτείνεται ειδικό βαλκανικό πακέτο στήριξης
Ανάλυση Merrill Lynch: Πώς βλέπει το επενδυτικό 2009 ο Gary Dugan της Merrill Lynch
Αφιέρωμα: Εταιρίες Δημοσίου
Παρουσίαση: Ο νομπελίστας P.Krugman για την οικονομική κρίση
Αφιέρωμα: South-East Europe Insurance Conference 2008
Παρουσίαση: ΧΡΗΜΑ & INSURANCE WORLD - Νέες κσι ανανεωμένες εκδόσεις της Metaholding
Αφιέρωμα: Αγορά μαζικής εστίασης
Παρουσίαση: IDC Security Roadshow 2009
Αφιέρωμα: Καταθετικά προϊόντα τραπεζών
Αφιέρωμα: Αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων
Διεθνείς Αγορές: 2009, με βαρυχειμωνιά
Ανάλυση Schroders: Πως βγήκαν οι αγορές από τις προηγούμενες υφέσεις
Αποκλειστικότητα Euromoney: Πως οι εταιρείες θα επιβιώσουν όσο διαρκεί η κρίση ρευστότητας
Ανάλυση BlackRock: Οι προοπτικές του 2009
Στα ενδότερα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Τα νέα της αγοράς
Δια ταύτα...: Μάλλον, για χλωμό το βλέπουμε

 Όροι και προϋποθέσεις του site