Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2006                               Τεύχος 322

Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου  με καταβολή μετρητών


Οι εισηγμένες εταιρίες αντλούν κεφάλαια από τους επενδυτές  με αντάλλαγμα επενδυτικές ευκαιρίες


Oι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών παρέμειναν για πολλά χρόνια, μετά από το έτος 2000, στη σκιά των χρηματιστηριακών δρώμενων της Σοφοκλέους. Η αρνητική χρηματιστηριακή συγκυρία που αποτέλεσε για πολλά έτη το κυρίαρχο στοιχείο της αγοράς, αποθάρρυνε τις εισηγμένες επιχειρήσεις να αντλήσουν κεφάλαια μέσω της έκδοσης νέων μετοχών, καθώς δεν διαφαινόταν ότι οι θεσμικοί αλλά και οι ιδιώτες επενδυτές θα εκτιμούσαν ιδιαίτερα τις προοπτικές πολλών εταιριών ώστε να συμμετάσχουν σε μία ενδεχόμενη αύξηση του κεφαλαίου τους.
Καθώς εδώ και 3 περίπου χρόνια, το γενικότερο χρηματιστηριακό κλίμα φαίνεται να διαφοροποιείται προς μία θετικότερη τροχιά, οι εισηγμένες εταιρίες δείχνουν να εξετάζουν με μεγαλύτερη προθυμία το ενδεχόμενο αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου. Από την άλλη πλευρά, οι επενδυτές, έχοντας λάβει μία πρώτη «καλή γεύση» από τη συνολική άνοδο των τιμών των μετοχών κατά τους τελευταίους αρκετούς μήνες, δείχνουν λιγότερο επιφυλακτικοί στην τοποθέτηση των κεφαλαίων τους σε εταιρίες που προχωρούν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου και παράλληλα επιδεικνύουν δυνατότητες συνέχισης μιας θετικής πορείας σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών στο μέλλον.
Τελικά όμως, οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών αποτελούν ή όχι επενδυτική ευκαιρία; Υπό ποιες προϋποθέσεις προσελκύουν τα επενδυτικά κεφάλαια και για ποιο λόγο προκαλούν επιφυλακτικότητα στη χρηματιστηριακή αγορά οι παλαιότερες εμπειρίες; Μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα θα πρέπει συνεπώς να συζητηθούν και να αιτιολογηθούν.


Ειδικότερα:
>1. Η συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ισοδυναμεί με ανανέωση της εμπιστοσύνης ενός επενδυτή που κατέχει ήδη μετοχές στην εισηγμένη εταιρία. Για παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής είναι κάτοχος μιας μετοχής, η οποία κατά τα τελευταία 3 χρόνια έχει επιτύχει μέση ετήσια απόδοση της τάξεως του 20%-30%, λόγω σημαντικής αύξησης της κερδοφορίας της εισηγμένης εταιρίας, τότε είναι πιθανό εάν η εισηγμένη επιχείρηση προσφέρει στον εν λόγω επενδυτή περισσότερες μετοχές για να αγοράσει, ο ίδιος να δυσκολευθεί να αρνηθεί ενόψει αυτής της ιδιαίτερα θετικής προϊστορίας.
>2. Η εισηγμένη επιχείρηση πετυχαίνει σημαντικές οικονομικές επιδόσεις για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αγορά να μπορεί να πεισθεί ότι μία τέτοια πορεία είναι δυνατό να συνεχισθεί με επιτυχία. Όπως είναι φυσικό, πολύ σπάνια μία εισηγμένη εταιρία θα ζητήσει κεφάλαια από την αγορά, εάν τα προηγούμενα χρόνια «δημιουργούσε» συνεχώς ζημίες στα αποτελέσματά της ή η κερδοφορία της έβαινε διαρκώς μειούμενη. Εάν μία τέτοια εταιρία «βγει στην αγορά» και ζητήσει κεφάλαια, τότε οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αγορά νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η ιστορία πάντως έχει αποδείξει ότι τέτοιου είδους εγχειρήματα δεν στέφονται από ιδιαίτερη επιτυχία.
>3. Η επιλογή του χρόνου της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ενδέχεται να σηματοδοτεί ότι η Διοίκηση της εισηγμένης εταιρίας θεωρεί την τρέχουσα τιμή της μετοχής της, ως την υψηλότερη δυνατή για να αντλήσει τα υψηλότερα δυνατά κεφάλαια από την αγορά. Αυτή είναι μία σχετικά γνωστή ερμηνεία που δίνεται σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που δεν φέρνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην τιμή της μετοχής μετά από την αύξηση κεφαλαίου, είτε διότι η εισηγμένη εταιρία έχει ήδη φθάσει σε υψηλό σημείο οικονομικών επιδόσεων και δεν μπορεί να «πάει» υψηλότερα, είτε διότι η τιμή διάθεσης της μετοχής ήταν ιδιαίτερα υψηλή κατά την αύξηση κεφαλαίου (δηλαδή η τιμή ήταν ακριβή, με υψηλούς πολλαπλασιαστές κερδών και λογιστικής αξίας).
>4. Η χρήση των νέων κεφαλαίων αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο στη διαμόρφωση των μελλοντικών προοπτικών, τις οποίες η εισηγμένη εταιρία «υπόσχεται» ότι θα παρουσιάσει όταν ζητά κεφάλαια από τους επενδυτές. Στην πράξη μάλιστα, ο τρόπος επένδυσης των κεφαλαίων είναι η αφετηρία μιας αποτελεσματικής ανάπτυξης μεγεθών για την εκάστοτε εισηγμένη επιχείρηση. Συνεπώς, ο επενδυτής πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός όταν τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται κυρίως για εξαγορές, και όχι για επενδύσεις οι οποίες έχουν ως στόχο την οργανική ανάπτυξη.
>5. Σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, αποδεικνύεται ότι η απόκτηση μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν οδηγεί σε ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Η εισηγμένη εταιρία, όπως προαναφέρθηκε, έχει φθάσει σε μία μέγιστη επίδοση οικονομικών μεγεθών, και για να συνεχίσει αυτήν την πορεία θα χρειασθεί αρκετός χρόνος προκειμένου να επενδυθούν τα αντληθέντα κεφάλαια με αποδοτικό τρόπο. Επίσης, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή της τιμής της μετοχής σε χαμηλότερα επίπεδα. Όσο πιο μεγάλη είναι η αύξηση κεφαλαίου τόσο σημαντικότερη είναι η προσαρμογή της τιμής της μετοχής. Το χρονοδιάγραμμα επίσης δύναται να είναι αρκετές φορές μεγάλο σε διάρκεια, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί μία νευρικότητα στην αγορά μέχρι την οριστικοποίηση και υλοποίηση της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
>6. Η εισηγμένη εταιρία παρουσιάζει οικονομικές προβλέψεις στις οποίες πρέπει να βασισθεί ο επενδυτής και να αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει ή όχι στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ποια σενάρια όμως παρουσιάζονται αμέσως μετά; Συνήθως, οι προβλέψεις αυτές εκπονούνται μέσα σε ένα κλίμα ευφορίας ή σε αρκετές περιπτώσεις εμπεριέχουν ένα έντονο στοιχείο μεροληψίας, καθώς όσο ωραιότερη μελλοντική εικόνα παρουσιάζεται, τόσο υψηλότερα κεφάλαια δύνανται να αντληθούν από τη χρηματιστηριακή αγορά. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι προβλέψεις αυτές δεν επαληθεύονται εύκολα ή και καθόλου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εισηγμένη εταιρία έχει ήδη διανύσει μία έντονη ανοδική πορεία οικονομικών μεγεθών, πριν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Σύμφωνα με μελέτες η πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα είναι περισσότερο εφικτή, ενώ σε μακροπρόθεσμο είναι σχεδόν αδύνατο να επαληθευτεί. Παρά το γεγονός αυτό όμως, είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές εισηγμένες εταιρίες έχουν «πέσει έξω» ακόμη και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα όσον αφορά τις οικονομικές τους προβλέψεις, όπως για παράδειγμα στους κλάδους των μετάλλων, του πετρελαίου κ.λ.π.
>7. Σε περιπτώσεις που υπάρχει κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, μειώνεται η συμμετοχή του «παλαιού» επενδυτή στην εισηγμένη εταιρία. Το γεγονός αυτό αποτελεί πηγή προβληματισμού περισσότερο για τους βασικούς μετόχους μιας εισηγμένης εταιρίας και λιγότερο για τους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Η κατάργηση αυτή μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις εισόδου στρατηγικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εισηγμένης εταιρίας, των οποίων η παρουσία κρίνεται απαραίτητη για την οικονομική της ανάπτυξη στο μέλλον.
>8. Μία σημαντική προϋπόθεση για να επιτύχουν οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου είναι η ύπαρξη θετικής συμπεριφοράς της μετοχής της εκάστοτε εισηγμένης εταιρίας στο χρονικό διάστημα που προηγείται της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
>9. Η εισαγωγή των νέων μετοχών που προέρχονται από την εκάστοτε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενισχύει την προσφορά μετοχών στο σύστημα και ενδέχεται, εάν η βραχυχρόνια χρηματιστηριακή συγκυρία είναι αρνητική, να προκαλέσει σημαντική φθορά στην τιμή της μετοχής.
Συμπερασματικά, οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν επενδυτικές ευκαιρίες υπό προϋποθέσεις, και η ελκυστικότητά τους συρρικνώνεται σημαντικά όταν πραγματοποιούνται σε μη ευνοϊκές χρηματιστηριακές συγκυρίες. Ο χρονισμός (timing) της υλοποίησης μιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα παράγοντα επιτυχούς έκβασης του εγχειρήματος και μεγιστοποιεί την πιθανότητα επίτευξης θετικών αποδόσεων για τα κεφάλαια των επενδυτών που συμμετέχουν στην εν λόγω αύξηση κεφαλαίου.


Ανάλυση: Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης

  Περιεχόμενα
EDITORIAL: Η κατάσταση μετά την «αύξηση του αιώνα»!
Επενδύσεις: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΤΟ «ΣΤΟΧΗΜΑ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ
Άρθρο: Σοφοκλέους: Στον αστερισμό των σεναρίων
Αφιέρωμα: Τράπεζες το μεγάλο στοίχημα της Σοφοκλέους
Άρθρο: Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη : αποτελεί πλέον στρατηγικό στόχο των εταιριών
Αφιέρωμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΟΙ «ΜΕΓΑΛΟΙ» ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ!
Επενδύσεις: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ανασκόπηση για το Μάιο του 2006
Άρθρο: Ποιές αλλαγές φέρνουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
Άρθρο: Mια σύγχρονη προσέγγιση των διεθνών αγορών
Άρθρο: Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
Άρθρο: H αγορά του ψευδάργυρου

 Όροι και προϋποθέσεις του site