Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2006                               Τεύχος 322

H αγορά του ψευδάργυρου


Στη διάρκεια του έτους 2003, η τιμή του μετάλλου κινήθηκε με έντονα κύματα, εν μέσω υψηλής μεταβλητότητας, διατηρώντας παρά ταύτα θετική πορεία, αν και σε μέσα επίπεδα διαπραγματεύτηκε κάτω από τα 1.000 δολάρια ανά τόνο. Στη διάρκεια του 2004, η τιμή συνέχισε να δημιουργεί έντονες συγκινήσεις στις αγορές των εμπορευμάτων με την ευμετάβλητη πορεία της. Την παρούσα χρονική στιγμή η τιμή του μετάλλου κινείται γύρω από τη διάσπαση του σημαντικού ψυχολογικού ορίου των 3.500 δολαρίων ανά μετρικό τόνο, έχοντας ήδη διασπάσει το επίπεδο των 3.200 δολαρίων ανά μετρικό τόνο. Αξίζει να τονιστεί ότι η αγορά του μετάλλου εξακολουθεί να κινείται με γνώμονα τις τεχνικές δυνάμεις, με τις θεμελιώδεις δυνάμεις να διαδραματίζουν ουσιαστικά δευτερεύοντα ρόλο. Το γεγονός ότι η αγορά του ψευδάργυρου θα παραμείνει ακόμα ένα έτος σε κατάσταση υπερβάλλουσας ζήτησης ευνοεί την κίνηση των τιμών. Η τεχνική εικόνα του μέταλλου επιβεβαιώνει ότι η διατήρηση σε μεσοπρόθεσμη βάση του κρίσιμου ψυχολογικού ορίου των 2.800 δολαρίων ανά μετρικό τόνο ενδέχεται να προκαλέσει νέες ανοδικές αντιδράσεις στην τιμή, ενώ η αντίσταση των τιμών θα πρέπει να αναζητηθεί στα επίπεδα των 3.600 – 3.800 δολαρίων.  Η τιμή του μετάλλου έχει κινηθεί με έντονες διακυμάνσεις στις πρώτες συνεδριάσεις του νέου έτους. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή στο 3μηνο προθεσμιακό συμβόλαιο στην αγορά του Λονδίνου (London Metal Exchange) την Τετάρτη 7 Ιουνίου του 2006, έπειτα από ήπιες διακυμάνσεις έκλεισε στα 3.460 δολάρια ανά μετρικό τόνο. Στη δε αγορά μετρητοίς του Λονδίνου, η τιμή του μετάλλου έκλεισε στα 3.555 δολάρια ανά μετρικό τόνο. Τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια λήξεως 15 και 27 μηνών η τιμή του εμπορεύματος έκλεισε στα 2.888 και 2.483 δολάρια ανά μετρικό τόνο αντίστοιχα. Η τιμή του ψευδάργυρου κινήθηκε έντονα ανοδικά στη διάρκεια της εν λόγω συνεδρίασης, καθώς η τιμή έχει εισέλθει σε ένα μεσοπρόθεσμο ανοδικό κανάλι, το οποίο έχει οδηγήσει και την τιμή του εμπορεύματος με σχετική ευκολία πάνω από τα επίπεδα των 3.400 δολαρίων ανά μετρικό τόνο. Σύμφωνα με τις πρόσφατες επίσημες ανακοινώσεις του Χρηματιστηρίου Μετάλλων Λονδίνου, τα αποθέματα του εμπορεύματος διαμορφώθηκαν σε 231.600 μετρικούς τόνους, μέγεθος το οποίο κινήθηκε πτωτικά κατά 11.384 μετρικούς τόνους σε σχέση με την ανακοίνωση της προηγούμενης εβδομάδας. Επίσης άξιο αναφοράς χρήζει το γεγονός ότι η μελλοντική τιμή του μετάλλου στο συμβόλαιο λήξεως 15 μηνών εμφανίζει σημαντικό premium από την αντίστοιχη τιμή του μελλοντικού προθεσμιακού συμβολαίου των 27 μηνών. Από την άλλη πλευρά, η τρέχουσα τιμή διαπραγματεύεται με χαμηλό premium έναντι του συμβολαίου λήξεως 3 μηνών και με premium σε σχέση με το πιο μακρινό συμβόλαιο λήξεως, γεγονός το οποίο δημιουργεί μια ανησυχία για την μετέπειτα πορεία του μετάλλου. Πιο συγκεκριμένα, η τρέχουσα τιμή του μετάλλου την παρούσα χρονική στιγμή διαπραγματεύεται με premium της τάξεως του 43% σε σχέση με το συμβόλαιο λήξεως 27 μηνών. Επιπροσθέτως, η εν λόγω κατάσταση αποτελεί και δείγμα της βιαιότητας της ανόδου. Την παρούσα χρονική στιγμή, στο 3μηνο προθεσμιακό συμβόλαιο, η τιμή του εμπορεύματος κινείται πάνω από το βραχυχρόνιο κινητό μέσο όρο των 20 και πάνω από τον αντίστοιχο μακροπρόθεσμο Κ.Μ.Ο. των 120 ημερών. Επιπροσθέτως, η τιμή του μετάλλου έχει κινηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι περισσότεροι τεχνικοί δείκτες να βρίσκονται σε υπεραγορασμένες ζώνες τιμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πιθανολογείται η διακοπή της τάσης στη διάρκεια των επόμενων συνεδριάσεων. Ο ταλαντωτής RSI 14 ημερών την παρούσα χρονική στιγμή βρίσκεται στα επίπεδα του 84,56.ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ


  Σύμφωνα με το International Lead and Zinc Study Group, η παγκόσμια κατανάλωση κατά το 2005, διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 10.644 μετρικών τόνων εμφανίζοντας οριακή μείωση κατά 0,11% σε σχέση με το 2004, όπου η ζήτηση είχε διαμορφωθεί σε 10.656.000 μετρικούς τόνους. Ειδικότερα, η αμερικανική  ζήτηση εμφάνισε μείωση κατά 221.000 τόνους και διαμορφώθηκε σε 1.902.000 μετρικούς τόνους, έναντι 2.123.000 μετρικών τόνων κατά το 2004. Η ευρωπαϊκή κατανάλωση ανήλθε σε 2.679.000 μετρικούς τόνους, επιδεικνύοντας μία μείωση της τάξεως του 5,33% σε σχέση με το 2004, όπου η συνολική κατανάλωση είχε διαμορφωθεί σε 2.830.000 μετρικούς τόνους.  Η συνολική παγκόσμια παραγωγή κατά το 2005, διαμορφώθηκε σε 10.267.000 μετρικούς τόνους, εμφανίζοντας πτώση κατά 0,872% σε σχέση με το 2004 όπου η παραγωγή είχε διαμορφωθεί σε 10.357.000 μετρικούς τόνους. Η αμερικανική παραγωγή εμφάνισε μείωση κατά 117.000 μετρικούς τόνους και διαμορφώθηκε σε 1.876.000 μετρικούς τόνους, έναντι 1.993.000 μετρικών τόνων το 2004. Χαμηλότερα κινήθηκε η αγορά της Ευρώπης, η οποία σημείωσε συνολικό επίπεδο της τάξεως των 2.592.000 μετρικών τόνων, χαμηλότερα σε σχέση με την περίοδο 2004. Σημαντική μείωση επέδειξε η περιοχή της Ωκεανίας, καθώς η συνολική παραγωγή για το 2005 διαμορφώθηκε σε 457.000 μετρικούς τόνους, έναντι 474.000 μετρικών τόνων για το 2004, ήτοι σημαντική μείωση της τάξεως του 3,60%. Τέλος, για το 2005, η περιοχή της Ασίας παρέμεινε παγκοσμίως ως ο μεγαλύτερος παραγωγός, με 5.075.000 μετρικούς τόνους, μέγεθος το οποίο αποτελεί μία σημαντική αύξηση της τάξεως του 3,31% σε σχέση με το 2004, όπου η παραγωγή είχε διαμορφωθεί σε 4.912.000 μετρικούς τόνους. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι για την περίοδο 2005, τα αποθέματα του εμπορεύματος κινήθηκαν πτωτικά.


Ανάλυση:
Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης,
Γεώργιος Α. Σαββάκης

  Περιεχόμενα
EDITORIAL: Η κατάσταση μετά την «αύξηση του αιώνα»!
Επενδύσεις: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΤΟ «ΣΤΟΧΗΜΑ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ
Άρθρο: Σοφοκλέους: Στον αστερισμό των σεναρίων
Αφιέρωμα: Τράπεζες το μεγάλο στοίχημα της Σοφοκλέους
Άρθρο: Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη : αποτελεί πλέον στρατηγικό στόχο των εταιριών
Αφιέρωμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΟΙ «ΜΕΓΑΛΟΙ» ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ!
Επενδύσεις: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ανασκόπηση για το Μάιο του 2006
Άρθρο: Ποιές αλλαγές φέρνουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
Άρθρο: Mια σύγχρονη προσέγγιση των διεθνών αγορών
Άρθρο: Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
Άρθρο: H αγορά του ψευδάργυρου

 Όροι και προϋποθέσεις του site