Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2009                              

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ERNST & YOUNG

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ


Κάποιες από τις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης δείχνουν ότι μπορούν να υποστηρίξουν δυναμικά την ανάπτυξή τους και να κάνουν την παρουσία τους αισθητή στην παγκόσμια αγορά.

ΣΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣΈρευνα, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κρίση επηρεάζει τους στρατηγικούς στόχους και τις βασικές λειτουργίες πολύ μεγάλων εταιριών, διεξήγαγε τον Ιανουάριο του 2009 η μονάδα Economist Intelligence για λογαριασμό της Ernst & Young. Στην έρευνα συμμετείχαν 337 μέλη διοικητικών συμβουλίων διεθνών επιχειρήσεων, οι μισές εκ των οποίων είχαν κύκλο εργασιών πάνω από 10 δισ. δολάρια.
Τα αποτελέσματα της έρευνας, με τίτλο «Ευκαιρίες σε αντίξοους καιρούς», αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο 337 από τις σημαντικότερες παγκόσμιες επιχειρήσεις προσαρμόζουν τις επιχειρησιακές τους στρατηγικές λόγω της έντονης διεθνούς ύφεσης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι βασικές τους προτεραιότητες για τους επόμενους 12 μήνες.


ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Το σημείο εκκίνησης για κάθε επιχείρηση είναι τα μετρητά και πολλές εταιρίες έχουν ήδη σφίξει πολύ το ζωνάρι. Σχεδόν το 40% των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα, παρατηρούν σημαντική επιδείνωση στο επιχειρησιακό περιβάλλον του εκάστοτε κλάδου, ενώ περισσότερες από το ένα τρίτο αναφέρουν απόσυρση των ανταγωνιστών και αύξηση των χρεοκοπιών. Περισσότερο από τα δύο τρίτα έχουν ήδη αυξήσει τη συχνότητα αναφοράς των κινδύνων στα διοικητικά τους συμβούλια.
Η τάση μείωσης των δαπανών έχει ήδη επηρεάσει την εσωτερική επιχειρησιακή στρατηγική. Περισσότεροι από το 80% των ερωτηθέντων έχουν ήδη προβεί σε ανάλυση εξοικονόμησης των κυριότερων δαπανών, περί τα δύο τρίτα έχουν ξεκινήσει πρόγραμμα μείωσης προσωπικού και περισσότεροι από τους μισούς έχουν προχωρήσει σε εξορθολογισμό των εξόδων που αφορούν το τμήμα ΙΤ (τεχνολογία πληροφορικής). Οι ευρωπαϊκές εταιρίες εξετάζουν περισσότερο το ενδεχόμενο περικοπής των δαπανών αναφορικά με τα ακίνητα και την τεχνολογία υπολογιστών παρά την περικοπή των άμεσων ή έμμεσων δαπανών που αφορούν τους εργαζόμενους, σε σύγκριση με τις ομόλογές τους εταιρίες στις ΗΠΑ.
Η πιστωτική κρίση υποχρέωσε τις εταιρίες να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους βελτίωσης της ρευστότητάς τους.  Σχεδόν οι μισές εταιρίες έχουν πουλήσει ή κλείσει τμήματα των επιχειρήσεών τους, 43% των εταιριών αναζητούν εναλλακτικές βραχυπρόθεσμες διευκολύνσεις χρηματοδότησης, ενώ 23% των εταιριών μελετούν επιλογές για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων των χρεωστικών συμβάσεων (debt covenants) που έχουν συνάψει.
Παράλληλα, επικοινωνούν εκ των προτέρων με δανειστές, αναλυτές και φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και εξετάζουν την επαναδιαπραγμάτευση των εν λόγω όρων.  Λιγότεροι από 25% δήλωσαν ότι η διαθεσιμότητα μετρητών δεν αποτελούσε πρόβλημα.
Ο Mark Otty, Area Managing Partner της Ernst & Young για την περιοχή EMEIA, δήλωσε: «Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι παγκόσμιες επιχειρήσεις που βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με την πιστωτική κρίση και εξετάζουν τρόπους προκειμένου να προετοιμαστούν για την ύφεση. Ωστόσο, ο επιχειρηματικός κόσμος έχει βιώσει σημαντικές περιόδους ύφεσης και στο παρελθόν, συνεπώς έχουμε τη δυνατότητα να διδαχθούμε από τις προηγούμενες κρίσεις. Αναπόφευκτα, θα υπάρξουν εταιρίες που θα βγουν χαμένες τους επόμενους 12 μήνες, αλλά αναμφισβήτητα θα υπάρξει και μια σημαντική μειονότητα εταιριών που θα βγουν κερδισμένες».


ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Οι εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν ήδη θέσει υπό στενή επιτήρηση τόσο τους πελάτες όσο και την εφοδιαστική τους αλυσίδα. Και δικαίως, αφού περισσότερες από τις μισές εταιρίες παρατήρησαν επιδείνωση στην πιστοληπτική φερεγγυότητα των πελατών (σχεδόν 60% στην Ευρώπη), ενώ περισσότερες από τις μισές δήλωσαν ότι ορισμένοι βασικοί πελάτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς και ότι παρατηρήθηκε αύξηση των χρονικών καθυστερήσεων μεταξύ των παραγγελιών και την είσπραξη των μετρητών από τους πελάτες.
Οι εταιρίες έχουν προσαρμόσει τις στρατηγικές τους στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, καθώς περίπου το 75% παρουσιάζει αυξημένη εστίαση στους βασικούς λογαριασμούς και περισσότερο από 40% στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.  Το ένα τρίτο των εταιριών δήλωσαν ότι οι φόβοι για τους υφιστάμενους πελάτες οδήγησαν σε διεύρυνση της πελατειακής τους βάσης και το ένα τρίτο δήλωσαν ότι τερμάτισαν τις συμβάσεις με τους πελάτες που θεωρούνταν «υψηλού κινδύνου».
Σε ό,τι αφορά τους προμηθευτές οι ερωτηθέντες, ήταν μοιρασμένοι στα δύο, ακολουθώντας δύο εντελώς διαφορετικές στρατηγικές.  Οι μισές εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα συρρίκνωσαν τη βάση των προμηθευτών τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερες τιμές ή όρους, ενώ οι άλλες μισές διεύρυναν τη βάση προμηθευτών τους προκειμένου να μειώσουν τις επιπτώσεις σε περίπτωση απώλειας ενός βασικού προμηθευτή.  Οι περισσότερες εταιρίες επικοινωνούν ήδη εκ των προτέρων με τους προμηθευτές, οι μισές διαπραγματεύονται συχνότερα τους όρους πληρωμής με τους προμηθευτές και περισσότερες από 25% δήλωσαν ότι οι βασικοί προμηθευτές παρουσιάζουν οικονομικές δυσκολίες.
Ο Christian Mouillon, Markets leader της Ernst & Young για την περιοχή EMEIA δήλωσε: «Δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για τις εταιρίες να τηρήσουν συντηρητική στάση ή να μείνουν αδρανείς.  Οι έρευνες κατά τη διάρκεια περιόδων ύφεσης στο παρελθόν, έδειξαν ότι οι εταιρίες οι οποίες θα βγουν σχεδόν αλώβητες από την κρίση είναι εκείνες που θα εντοπίσουν ξεκάθαρα τις ευκαιρίες διατήρησης της ανάπτυξής τους κατά τη διάρκεια της ύφεσης και θα λάβουν στρατηγικές αποφάσεις που θα τις κάνουν να ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές τους.  Μια περίοδος κρίσης μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των αλλαγών σε σχέση με μια περίοδο ευημερίας».


ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ, ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε στις εταιρίες αφορούσε τις κύριες στρατηγικές τους προτεραιότητες για τους ερχόμενους 12 μήνες. Η συντριπτική πλειονότητα τόνισε την προστασία των στοιχείων ενεργητικού, τη βελτίωση της απόδοσης και την αναδιάρθρωση της επιχείρησης. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση μετρητών, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων εξετάζουν την πιθανότητα αναθεώρησης της διαχείρισης των υφιστάμενων μετρητών και ταμειακών ροών εκ των άνω, οι μισοί την ενσωμάτωση μέτρων για τα κεφάλαια κίνησης στους στόχους απόδοσης της διαχείρισης και το 36% εξετάζουν τα πιθανά περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε μετρητά.
Υπήρξε σχετική σύμπνοια απόψεων σχετικά με το πού θα συνεχίσουν να στρέφονται οι εταιρίες για την εξοικονόμηση χρημάτων.  Οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι αναμένουν σημαντική ή εύλογη εξοικονόμηση χρημάτων από τις λειτουργίες της αλυσίδας εφοδιασμού τους (58%), τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ (42%), τις Εργασίες (56%) και το τμήμα ΙΤ (43%).
Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική, 40% των παγκόσμιων και 53% των ευρωπαϊκών εταιριών δήλωσαν ότι εξέταζαν σοβαρά τα ενδεχόμενα πώλησης μη βασικών ή μη αποδοτικών επιχειρήσεων, αύξησης της χρήσης του κέντρου κοινών υπηρεσιών (27%), αύξησης της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών (31%), δημιουργίας στρατηγικών συμμαχιών (30%) και μετακίνησης της επιχείρησης σε τοποθεσίες με χαμηλότερο κόστος (31%).  Οι εταιρίες προβλέπουν ειδικότερα, αύξηση της εξωτερικής ανάθεσης για τα τμήματα ΙΤ, Διοικητικής μέριμνας και Ανθρώπινου Δυναμικού.
Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων θεωρεί την ύφεση ως ευκαιρία για επέκταση, με το 34% των παγκόσμιων και το 38% των ευρωπαϊκών εταιριών να εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατηγικών εξαγορών. 
Ο Dave Read, EMEIA Transaction Advisory Services Leader, δήλωσε: «Είτε οι εταιρίες επιδιώκουν την πώληση τμημάτων των επιχειρήσεών τους προκειμένου να συγκεντρώσουν μετρητά για να ξεπεράσουν μια δύσκολη περίοδο είτε θέλουν να αγοράσουν προβληματικά στοιχεία ενεργητικού από τους ανταγωνιστές τους, ισχύουν οι ίδιοι βασικοί κανόνες:  ετοιμότητα, ευελιξία, εξέταση όλων των ενδεχομένων και αποφασιστική δράση».


ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Μολονότι οι πιο ανεπτυγμένες αγορές θεωρούνται είτε στάσιμες είτε σε πτωτική πορεία, οι εταιρίες εξακολουθούν να ανακαλύπτουν σημαντικές ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές.  Η Κίνα (59%), η Ινδία (45%), η Νοτιοανατολική Ασία (26%) και η Ανατολική Ευρώπη (31%) ήταν οι περιοχές στις οποίες οι περισσότερες παγκόσμιες εταιρίες θεωρούν ότι θα έχουν τις βέλτιστες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι εταιρίες των ΗΠΑ τείνουν να ευνοούν την Νοτιοανατολική Ασία περισσότερο από την Ινδία, ενώ για τις ευρωπαϊκές εταιρίες ισχύει το αντίστροφο. Περίπου το 18% των εταιριών εξακολουθούν να αναμένουν σημαντική ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές στο εγγύς μέλλον. Η πλειονότητα των εταιριών (57%) αναμένει τη συνέχιση της ανάπτυξης με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, ενώ το 25% αναμένει σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης.
Ο Χρήστος Γκλαβάνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ernst & Young Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης είπε: «Έχοντας παρατηρήσει ότι η οικονομική δύναμη μετακυλύεται  από τις ανεπτυγμένες στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, από τη Δύση στην Ανατολή, και από το Βορά στο Νότο, κάποιες από τις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης δείχνουν ότι μπορούν να υποστηρίξουν δυναμικά την ανάπτυξή τους και να κάνουν την παρουσία τους αισθητή στην παγκόσμια αγορά. Ανεξάρτητα από το εύρος της κρίσης, οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να αναζητούν ευκαιρίες που θα τους προσφέρουν μεγαλύτερη έκθεση σε αυτές τις αγορές, καθώς οι αποτιμήσεις είναι πιθανόν να διαμορφώνονται σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από τα σημερινά».

  Περιεχόμενα
Editorial: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ... ΦΡΑΓΚΟΥΣ
Επικαιρότητα: ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ...ΜΕΤ’ ΕΠΑΙΝΩΝ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
περιεχόμενα τ. 350/03.2009
Προτάσεις Αγοράς: Η ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ... ΘΗΡΙΟ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Συνέντευξη: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΡΔΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ»
ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ: EUROBANK PROPERTIES
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: LOGISTICS & ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
Αρθρο: Το «ΝΤΟΜΙΝΟ» ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΕΡΕΥΝΑ: STAT BANK
ΕΡΕΥΝΑ: ERNST & YOUNG
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site