Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2009                              


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ


Ο σχεδιασμός και η επιλογή των επενδυτικών προϊόντων έχει εξελιχθεί σημαντικά και είναι ένα από τα «κλειδιά» της επιτυχούς διαχείρισης κεφαλαίων.από τον Ανδρέα Αναστασίου


Η δεκαετία 1999-2009 σίγουρα κόστισε πολύ σε πολλούς επενδυτές, απέδωσε όμως ταυτόχρονα και πολλή, χρήσιμη εμπειρία σε ιδιώτες και επαγγελματίες εμπλεκομένους στον κύκλο των επενδύσεων. Ειδικά για τους Έλληνες επαγγελματίες διαχειριστές, οι οποίοι - λόγω των εξαιρετικών καταστάσεων του 1999 - είχαν πολλαπλασιασθεί «εν μια νυκτί», η δεκαετής αυτή εμπειρία σήμανε τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση.
Το 1999-2000 χιλιάδες ιδιώτες αποταμιευτές - επενδυτές είχαν παρασυρθεί από την ατμόσφαιρα της εποχής (αλλά και από στελέχη του τραπεζικού, ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού κλάδου, που τους συμβούλευσαν), έτσι ώστε υπήρξε τεράστια εισροή κεφαλαίων στα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία (τουλάχιστον οι επαγγελματίες των επενδύσεων) έπρεπε να φαντασθούν ότι οι τιμές των μετοχών δεν μπορούν εσαεί να ακολουθούν την ανιούσα, όταν μάλιστα η άνοδος αυτή ήταν εν πολλοίς αστήρικτη, ήτοι άσχετη με τα πραγματικά μεγέθη, δεδομένα και προοπτικές των εταιριών που αντιπροσώπευαν. Η αξία των αμοιβαίων κεφαλαίων, λοιπόν, καταβαραθρώθηκε τα επόμενα χρόνια και μέχρι το 2003, ενώ μαζί με αυτήν σημαντικό πλήγμα υπέστη η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού προς τους επαγγελματίες συμβούλους και διαχειριστές.
Η τελευταία δεκαετία, όμως, μας έκανε όλους (συμβούλους, διαχειριστές, Πολιτεία, εποπτικές αρχές και επενδυτές) σοφότερους, έστω και αν αυτή τη σοφία κάποιοι την πλήρωσαν ακριβά. Οι επενδυτές «εκπαιδεύτηκαν», πλέον, από την ίδια τη ζωή και την εμπειρία τους, και συνειδητοποίησαν πως ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Η Πολιτεία αντιλήφθηκε, έστω και κατόπιν εορτής, τις ευθύνες της αλλά και τους κινδύνους που η προηγούμενη κατάσταση συνεπαγόταν, ώστε προχώρησε σε αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των επενδύσεων και της διαχείρισης κεφαλαίων συγκεκριμενοποιώντας και επικαιροποιώντας πολλές κρίσιμες λεπτομέρειες.


ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Οι εταιρίες επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων αντιλήφθηκαν ότι το συμφέρον τους δεν βρίσκεται στους περαστικούς πελάτες, τους οποίους θα έπρεπε να εξασφαλίσουν (ή και να παρασύρουν) με κάθε τρόπο, αλλά στην οικοδόμηση σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης με την πελατεία τους. Κάτι που περνά μέσα από τη σοβαρή εκπαίδευση του προσωπικού τους, ώστε η συμβουλευτική προσέγγισή τους να σχετίζεται πράγματι με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις διαθέσεις του πελάτη. Κάτι που περνά, επίσης, μέσα από την εμπειρία των ανώτερων στελεχών τους, τα οποία έχουν την ευθύνη σχεδιασμού προϊόντων τέτοιων, που να ανταποκρίνονται σε πολλές και διαφορετικές καταστάσεις, που να παρέχουν μεγαλύτερο βαθμό προστασίας του κεφαλαίου ή αντιστάθμισης του (πάντα υφισταμένου) επενδυτικού κινδύνου.
Ο σχεδιασμός και η επιλογή των επενδυτικών προϊόντων, λοιπόν, που έχει εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, είναι ένα από τα «κλειδιά» της επιτυχούς διαχείρισης κεφαλαίων, είτε αυτή γίνεται από εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων, είτε από τμήματα private banking ή από εξειδικευμένους επενδυτικούς συμβούλους. Οι εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων καθιστούν σαφές ότι τα προϊόντα τους δεν είναι «μονοδιάστατα», αντιπροσωπεύοντας απλώς κάποιες ομάδες μετοχών ή συγκεκριμένους δείκτες. Μπορεί να περιλαμβάνουν μετοχικούς τίτλους, αλλά μπορεί και όχι, επιλέγοντας μάλιστα να δώσουν διαφορετικό βάρος σε διαφορετικές κατηγορίες αξιών, στις οποίες επενδύουν (μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα, παράγωγα κ.λπ.).


ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Κάτι ακόμη που οι σωστοί σύμβουλοι επενδύσεων και διαχειριστές κεφαλαίων καθιστούν σαφές στους πελάτες τους (και η αντίληψη αυτή καλό θα ήταν να περάσει σε όλη την αλυσίδα του δικτύου εξυπηρέτησης πελατών, μέχρι το τελευταίο τραπεζικό κατάστημα ή τον κάθε πωλητή ασφαλίσεων) είναι ότι αμοιβαία κεφάλαια ή άλλες μορφές επενδύσεων «παντός καιρού» απλώς δεν υπάρχουν. Οι επενδυτικές επιλογές (οφείλουν να) σχετίζονται πάντα με τον τόπο, τον χρόνο και τις όλες περιστάσεις κάτω από τις οποίες γίνονται. Άλλες επιλογές γίνονται σε περιόδους στις οποίες επικρατεί σαφής και ισχυρή ανοδική τάση στις αγορές και άλλες... σήμερα. Άλλες όταν ο επενδυτικός ορίζοντας είναι σχετικά βραχύς και άλλες όταν οι τοποθετήσεις είναι μακροπρόθεσμες.
Μακροπρόθεσμα, λοιπόν, η διαχείριση κεφαλαίων οφείλει να είναι ασφαλής και αποδοτική. Οφείλει να εξασφαλίζει προϋποθέσεις διασποράς, αλλά και αναδιάρθρωσης - επικαιροποίησης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, το οποίο με τη σειρά του οφείλει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και κατά καιρούς να μεταβάλλεται, λαμβάνοντας πότε πιο επιθετικό και πότε πιο αμυντικό χαρακτήρα.


ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ
Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Άρης Ξενόφος, αναφέρθηκε στη δύσκολη συγκυρία η οποία έπληξε την περσινή χρονιά και στη μοναδική σε ένταση και διάρκεια κρίση, τονίζοντας ότι νικητές αυτής της κρίσης αναδείχθηκαν τα Αμοιβαία Κεφάλαια και οι Εταιρείες Επενδύσεων, αφού ανταποκρίθηκαν πλήρως στα αιτήματα των πελατών για ρευστότητα με διαφάνεια και θεσμική ασφάλεια χωρίς να αναλάβουν περιττά ρίσκα μέσω της μόχλευσης του ενεργητικού τους. Στοιχεία που εναλλακτικά επενδυτικά σχήματα που κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά απέτυχαν να διασφαλίσουν.
Αναφέρθηκε, επίσης, σε στοιχεία της Ένωσης (31.12.2008), η οποία με 39 συνολικά μέλη και 12,4 δισ. ευρώ υπό διαχείριση κεφάλαια, αριθμεί 363 χαρτοφυλάκια και διαθέτει την εμπειρία να ανταποκριθεί επιτυχώς στις προκλήσεις του 2009, που θα είναι συνεχείς και πρωτόγνωρες. Η κρίση του 2008, όπως ανέφερε, «ανέδειξε ειδικά για την ελληνική αγορά το έλλειμμα πρωτοβουλίας και σε ένα βαθμό κανονιστικού πλαισίου, που θα επιβάλει αφ’ ενός την ανάθεση της διαχείρισης της περιουσίας των ασφαλιστικών φορέων προς τις ΑΕΔΑΚ και ΕΠΕΥ και αφ’ ετέρου θα επιτρέψει την δημιουργία ενός επιπρόσθετου πυλώνα ασφάλισης και κατ’ επέκταση την συγκέντρωση κεφαλαίων με μακροπρόθεσμη προοπτική. Κεφάλαια που δύνανται να στηρίξουν την Ελληνική κεφαλαιαγορά και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Και εδώ η υποχρέωση και η συμβολή της εκάστοτε Κυβέρνησης είναι καίρια και επιτακτική».
Στη συνέχεια προχώρησε σε εκτιμήσεις για το 2009, επισημαίνοντας ότι «θα είναι μια δύσκολη χρονιά όπου, ωστόσο, το πλεονέκτημα των θεσμικών σχημάτων διαχείρισης περιουσίας είναι  πλέον δεδομένο και αποδεκτό» και πρόσθεσε «αισθάνομαι ότι αγγίζουμε το σκληρό πυρήνα των υπό διαχείριση κεφαλαίων μας και τολμώ να κάνω την εκτίμηση ότι οι εκροές για το υπόλοιπο του έτους θα είναι περιορισμένες και δεν θα υπερβούν το 1,5 δισ. ευρώ. Βέβαια, είναι ευνόητο ότι, σε ενδεχόμενη αντιστροφή των συνθηκών, θα πρέπει να αναμένονται θετικές επιπτώσεις».


ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ vs HEDGE FUNDS
Με επίκαιρη αφορμή την τρέχουσα δύσκολη οικονομική κατάσταση, αλλά και ειδικότερα τα ερωτηματικά που προκαλούν στους επενδυτές σημαντικά γεγονότα, όπως οι καταρρεύσεις επενδυτικών κολοσσών ή και νοσηρά φαινόμενα που αποκαλύπτονται στο διεθνές επενδυτικό σκηνικό, η ΕΘΕ έκρινε σκόπιμο να κάνει μια εμπεριστατωμένη και δημόσια αναφορά, η οποία θα συγκρίνει τους θεσμούς των αμοιβαίων κεφαλαίων και των hedge funds (κερδοσκοπικών επενδυτικών κεφαλαίων, που λειτουργούν με σκοπό να έχουν πολύ υψηλές αποδόσεις, με τρόπο όμως – υψηλό βαθμό μόχλευσης [επένδυσης με δανεικά κεφάλαια] που περικλείει και πολύ υψηλούς κινδύνους: απώλειας επενδυτικών κεφαλαίων ή και ολικής κατάρρευσης του επενδυτικού φορέα).
Έχοντας βιώσει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων 70 ετών με αβέβαιη, όσον αφορά κυρίως το χρόνο, διέξοδο από αυτή σε παγκόσμιο επίπεδο, είμαστε πλέον σε θέση (αναφέρει το ντοκουμέντο της ΕΘΕ) να διαπιστώσουμε ότι νικητές στη μάχη της θεσμικής διαχείρισης αναδεικνύονται τα Αμοιβαία Κεφάλαια με τα Hedge Funds και τα λοιπά Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Σχήματα να αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επενδυτών για διαφάνεια και ρευστότητα. Ενδεικτικό είναι ότι τα Hedge Funds το 2008 εμφάνισαν για πρώτη χρονιά από το 1990 αρνητικές ροές, με το συνολικό ενεργητικό τους να μειώνεται κατά 525 δισ. δολ. στα 1,4 τρισ. δολ.
Για την ακρίβεια τα περισσότερα Αμοιβαία Κεφάλαια, παρά τις σημαντικές εκροές που βίωσαν την περασμένη χρονιά, ικανοποίησαν με συνέπεια όλα τα αιτήματα των επενδυτών για ρευστοποίηση χωρίς εκπλήξεις στις αποτιμήσεις τους. Αντίθετα, τα Hedge Funds και τα άλλα σύνθετα προϊόντα δεν κατόρθωσαν να ανταποκριθούν με την ίδια συνέπεια στα παραπάνω.
Και εδώ βρίσκεται και η τεράστια διαφορά μεταξύ τους. Ενώ τα Αμοιβαία Κεφάλαια διέπονται από αυστηρό θεσμικό πλαίσιο και οφείλουν να κρατούν «ανοιχτά βιβλία» δημοσιεύοντας σε καθημερινή βάση στον Τύπο την αποτίμησή τους, τα Hedge Funds λειτουργούν εν κρυπτώ, παρέχοντας ελάχιστη πληροφόρηση στους επενδυτές τους. Οι νόμοι περιορίζουν τα ποσοστά προμήθειας των αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ τα Hedge Funds εκμεταλλεύονται το μέγιστο που μπορεί η αγορά να επιτρέψει, εις βάρος βεβαίως των επενδυτών.


ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Και ενώ και τα δυο αποτελούν επενδυτικά σχήματα υπό την διαχείριση θεσμικών φορέων επενδύσεων, στην περίπτωση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα χρήματα των επενδυτών επενδύονται σε μετοχές και ομόλογα μέσα σε αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, ασφάλειας και υψηλής προστασίας με σημαντικούς περιορισμούς, ενώ σ’ αυτήν των Hedge Funds το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα χαλαρό, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να έχουν την ευκαιρία για μεγαλύτερα κέρδη, αλλά με πολύ μεγάλο ρίσκο. Δεν είναι τυχαίο επομένως ότι διαχρονικά έχει αποδειχθεί ότι τα Αμοιβαία Κεφάλαια αποτελούν την επενδυτική επιλογή της μεσαίας τάξης επενδυτών, ενώ τα Hedge Funds είναι το επενδυτικό όχημα των λίγων και πλουσίων.
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια βάσει νόμου για παράδειγμα δεν δύνανται να επενδύουν πάνω από δύο φορές το ενεργητικό τους και επομένως περιορίζονται σημαντικά, όσον αφορά τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν. Αντίθετα τα Hedge Funds διατυμπανίζουν την πολυτέλεια που έχουν να επενδύουν πολλαπλασιαστικά το κεφάλαιό τους διακυβεύοντας, όπως αποδείχτηκε στην πρόσφατη κρίση, σχεδόν το σύνολο των κεφαλαίων που τους έχουν εμπιστευθεί οι επενδυτές.
Ενώ λοιπόν το τελευταίο τρίμηνο του 2008 οι επενδυτές, μέσα σε ένα κλίμα ανασφάλειας, στράφηκαν κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις, εκτιμάται ότι το προσεχές διάστημα λόγω της εξομάλυνσης στα επιτόκια και της σημαντικής  διόρθωσης που έχει προηγηθεί στις αγορές, τα Αμοιβαία Κεφάλαια δύναται να αναδειχθούν ως τα πλέον ελκυστικά επενδυτικά εργαλεία αναφορικά με τις υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας που προσφέρουν και την ποιότητα που υπόσχονται. Εργαλεία, η αποδοχή των οποίων από το ευρύ κοινό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την δέσμευση των δικτύων διανομής προς την κατεύθυνση της ποιοτικής και ουσιαστικής παροχής συμβουλών και της δέσμευσης της κυβέρνησης, ώστε να διαμορφώνει και σε ένα βαθμό να επιβάλει τη συγκρότηση μακροπρόθεσμων αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών λογαριασμών συνδεδεμένων με  συλλογικές επενδύσεις.


Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ;
Ιδιαίτερα κατατοπιστικές και ενδιαφέρουσες απόψεις, σχετικά με την τρέχουσα, δυσμενή επενδυτική συγκυρία, αλλά και τις δυνατότητες διεξόδου από αυτήν, διατυπώθηκαν σε πρόσφατη εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης Πιστοποιημένων Αναλυτών Μετοχών & της Αγοράς (ΕΕΠΑΜΑ):


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ PROTON BANK
ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Οι αιτίες της σημερινής κρίσης είναι το πλήρως απελευθερωμένο πλαίσιο αγορών σε ένα πλήρως διεθνοποιημένο περιβάλλον, ο κατακερματισμός της εποπτείας των αγορων, και η υπερβολή χρήσης των χαμηλών επιτοκίων μέσω υπερδανεισμού των εταιριών (leverage), χρήσης του δανεισμού για κερδοσκοπία, και πρωτόγνωρης έξαρσης κερδοσκοπίας που αλλοίωσε την φύση των αγορών. Οι χρηματιστηριακές αγορές έφτασαν να αποσκοπούν σε καθαρά κερδοσκοπικό χαρακτήρα, οδηγώντας το σύνολο και των στελεχών των εταιριών σε αντίστοιχη συμπεριφορά. Οι αγορές απομακρύνθηκαν από τον επενδυτικό τους χαρακτήρα. Το υπάρχον πλαίσιο ασυδοσίας οδήγησε σε προαγωγή της απληστίας δημιουργώντας σοβαρά ηθικά ζητήματα, όπως υποβάθμιση μη βραχυπρόθεσμα κερδοφόρων δραστηριοτήτων και όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Χρειάζεται εφαρμογή νέας νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής με μία ολοκληρωμένη οικονομική-κοινωνική προσέγγιση.


Δρ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ UNIBIOS
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ
Το κύριο πακέτο μέτρων που πάρθηκε στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης αφορούσε αποκλειστικά στην υποστήριξη του τραπεζικού συστήματος, ώστε αυτό να συνεχίσει να υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την ανάπτυξη της. Η ανταπόκριση της οικονομίας σε αυτά τα μέτρα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αργή. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι τράπεζες από την φύση τους και την ιδιοσυγκρασία των στελεχών τους λειτουργούν με τρόπο προκυκλικό. Η αποτελεσματική και γρήγορη αντιμετώπιση της κρίσης θα απαιτούσε να ενισχυθούν τμήματα της οικονομίας που θα επεδείκνυαν αντικυκλική συμπεριφορά. Θα μπορούσε για παράδειγμα τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, που δεν απορροφώνται σήμερα από τις τράπεζες, να διοχετευτούν στους απλήρωτους προμηθευτές του Δημοσίου. Βεβαίως, αυτό το μέτρο θα έπρεπε να συνοδεύεται και από διαδικασίες που να εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη προεξόφληση των ομολόγων αυτών στις τράπεζες ή την χορήγηση δανείων με αυτή την εξασφάλιση. Αντίστοιχα, οι τράπεζες θα μπορούσαν με αυτά τα κρατικά ομόλογα να χρηματοδοτηθούν από την ΕΚΤ. Θα μπορούσε ακόμα και να εισαχθεί η χρήση αυτών των ειδικών ομολόγων ως μέσων πληρωμής σε ορισμένες συναλλαγές στην Ελλάδα (π.χ. πληρωμές στο ΙΚΑ) με αποτέλεσμα κάποια πρόσθετη υποτυπώδη πιστωτική επέκταση.


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ, ΑΤΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΚΛΙΜΑ ΠΑΝΙΚΟΥ
Γενεσιουργός αιτία της κρίσης ήταν οι μακροοικονομικές (αν)ισορροπίες και κυρίως η υπερβολική μόχλευση στην μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Το καταστροφικό ντόμινο, όμως, που μας βύθισε στην ύφεση, η οποία συνεχίζει να εξελίσσεται, οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην απότομη μεταστροφή της αντίληψης των αγορών για τον κίνδυνο και την τιμολόγησή του, δηλαδή στην είσοδο σε περίοδο πανικού μετά από μια μακρά περίοδο εφησυχασμού όσον αφορά τον κίνδυνο. Σημαντικός ήταν και ο ρόλος των ΜΜΕ και επαγγελματιών της αγοράς στην εμπέδωση κλίματος πανικού στους επενδυτές και την κοινωνία, καθώς και στις πρακτικές αποσπασματικής διαχείρισης κινδύνων από τον χρηματοοικονομικό κλάδο.
Δεν είναι εύκολο να προβλέψουμε πότε θα ανακάμψουν οι αγορές και η οικονομία, καθώς η κρίση που ζούμε δεν είναι απλά μακροοικονομική, αλλά ταυτόχρονα και μια κρίση πανικού, που καθιστά αβέβαιη την αποτελεσματικότητα των νομισματικών και δημοσιονομικών μέτρων που λαμβάνονται. Ένα πιθανό μέτρο για την έξοδο από την κρίση που δεν έχει επαρκώς διερευνηθεί, είναι και η επαναφορά, σε πιο περιορισμένο βαθμό από το παρελθόν, ενός νέου Glass-Steagull Act, που θα περιορίζει την έκθεση των εμπορικών τραπεζών στην επενδυτική τραπεζική. Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων χαμηλού κινδύνου από αυτές που είναι υψηλού κινδύνου, μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να συντελέσει έτσι στην ταχύτερη έξοδο από την κρίση.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΑΚΟΜΗ 2-3 ΧΡΟΝΙΑ...
Η ανεξέλεγκτη πιστωτική επέκταση και η σχετική αδυναμία πληρωμής της στις ΗΠΑ οδηγεί στην συνεχή υποχώρηση της παγκόσμιας οικονομίας. Εκτιμώ ότι η κρίση δεν θα σταματήσει μεχρι να βρεθεί σημείο ισορροπίας μεταξύ ελέγχου χρέους και ανάπτυξης ΑΕΠ, ώστε το χρέος να αποπληρώνεται από την οικονομική δραστηριότητα. Προβλέπω ότι η ύφεση θα διαρκέσει τουλάχιστον 2-3 έτη, έστω και αν υπάρξει ολιγόμηνη βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη λόγω επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής.


JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
ΑΡΓΕΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ
Ελάχιστες είναι οι ενδείξεις ότι η παγκόσμια ύφεση θα έχει σύντομο τέλος.

Σύμφωνα με τη μηνιαία οικονομική ανασκόπηση επενδύσεων από την ομάδα διαχείρισης παγκόσμιων χαρτοφυλακίων διαφόρων κατηγοριών επένδυσης της JP Morgan Asset Management, σε αυτό το στάδιο ελάχιστες είναι οι ενδείξεις ότι η παγκόσμια ύφεση θα έχει σύντομο τέλος.
Παρ’ ότι οι μελλοντικοί δείκτες σημείωσαν ελαφρά βελτίωση τον Ιανουάριο, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν προς το τέλος Φεβρουαρίου καθιστούν αμφίβολη την άποψη ότι μπορεί να δούμε μια γρήγορη ανάκαμψη. Ωστόσο, οι δείκτες Economic Surprise της Citigroup (ESI) ανέκαμψαν τον Φεβρουάριο, υποδεικνύοντας ότι τα οικονομικά δεδομένα ήταν μεν ζοφερά αλλά λιγότερο απελπιστικά από ό,τι προέβλεπαν οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις. Στην περίπτωση της Βρετανίας, τα στοιχεία ESI παρείχαν τις πιο θετικές εκπλήξεις από το 2003.
Παρ’ όλα αυτά, το βασικό σενάριο του επενδυτικού οίκου εξακολουθεί να προβλέπει μια βαθιά ύφεση και κατόπιν μια χλιαρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Η ιστορία διδάσκει ότι οι τραπεζικές κρίσεις οδηγούν σε τέσσερα χαμένα χρόνια μειωμένης οικονομικής ανάπτυξης. Έρευνα των καθηγητών Reinhart και Rogoff εξετάζει διάφορες τραπεζικές κρίσεις, τόσο στον ανεπτυγμένο κόσμο όσο και στις αναδυόμενες αγορές, και τα ευρήματά τους επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή. Η ανάλυση της JPM, σε πέντε χώρες του ΟΟΣΑ (Ισπανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Σουηδία και Ιαπωνία) και επτά αναδυόμενες αγορές (Μεξικό, Χονγκ Κονγκ, Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Νότιο Κορέα και Ταϊλάνδη), δείχνει ότι κατά μέσο όρο το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ δεν επανήλθε στα προ της κρίσης επίπεδα παρά μόνο τέσσερα χρόνια μετά την αρχή της κρίσης.
Εξ άλλου, η πορεία των παλαιότερων κρίσεων υποδεικνύει ότι η ανάκαμψη μπορεί πράγματι να είναι χλιαρή (ιδίως στις ανεπτυγμένες αγορές) και υπάρχει η πιθανότητα της εκ νέου διολίσθησης στην (ή προς την) ύφεση μετά από μια πρώτη ανοδική μεταστροφή. Η μεγαλύτερη ανησυχία, επομένως, δεν είναι ότι τα γενναία μέτρα τόνωσης θα είναι αναποτελεσματικά αλλά ότι θα χάσουν την ισχύ τους στη διάρκεια του 2010/11.


ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
Η JPM θεωρεί ότι η αμερικανική και η παγκόσμια οικονομία ενδέχεται να βαλτώσουν σε μια πολυετή περίοδο, κατά την οποία κύριο μέλημα θα είναι η μείωση της δανειακής εξάρτησης, τόσο στο τραπεζικό σύστημα όσο και στα νοικοκυριά. Μπορεί στο τραπεζικό σύστημα η δανειακή απεξάρτηση να έχει ήδη προχωρήσει αρκετά, αλλά στα νοικοκυριά έχει σημειωθεί σχετικά μικρή πρόοδος. Ανά χώρα, ΗΠΑ και Βρετανία έχουν τα νοικοκυριά με τη μεγαλύτερη δανειακή εξάρτηση και η όποια αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων θα διοχετευθεί μάλλον σε αυξημένα επίπεδα αποταμίευσης παρά σε ταχύτερους ρυθμούς κατανάλωσης.
Πράγματι, τα επίπεδα χρεών των αμερικανικών νοικοκυριών συρρικνώθηκαν για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 50 χρόνια κατά το 3ο τρίμηνο του 2008, ενώ το ποσοστό αποταμίευσης ανέβηκε στο 5%, δείχνοντας ότι η διαδικασία δανειακής απεξάρτησης των νοικοκυριών παραμένει σε πρώιμο στάδιο. Αυτό καθιστά τις προοπτικές ως προς τις τιμές των τίτλων ακόμη πιο κρίσιμες, καθώς μια περαιτέρω πτώση των τιμών των τίτλων θα οδηγούσε σε αύξηση της δανειακής εξάρτησης των νοικοκυριών, αφού το χρέος δεν μειώνεται όταν μειώνονται οι τιμές των τίτλων.


ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Η ανάπτυξη μάλλον θα πληγεί και αυτή στο πρώτο εξάμηνο του 2009 από μια γενικευμένη προσπάθεια μείωσης των τεράστιων αποθεμάτων που έχουν συσσωρευθεί στην Ασία. Η βιομηχανική παραγωγή στην Ιαπωνία, την Κορέα και την Ταϊβάν σημείωσε σημαντικότατη πτώση τον Ιανουάριο, οδηγώντας σε απότομες μειώσεις του ετήσιου ρυθμού αύξησης της παραγωγής που κυμαίνονταν από 22% έως 45%. Αυτό συνοδεύτηκε από έντονες πτώσεις στις παραγγελίες, οδηγώντας σε αύξηση τα αποθέματα και συνεπώς και τον λόγο των αποθεμάτων προς τις παραγγελίες (I-S ratio). Στην Ασία ο λόγος I-S (που περιλαμβάνει Ιαπωνία, Κορέα και Ταϊβάν) ανέβηκε μέσα στο τελευταίο εξάμηνο φέρνοντας την ετήσια αύξηση στο ανησυχητικό 36% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι (βλ. COTM). Βραχυπρόθεσμα, αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι η γιορτή της κινεζικής πρωτοχρονιάς στο τέλος Ιανουαρίου μπορεί να ανέκοψε την πορεία αυτών των εμπορικών δεδομένων, αλλά δύσκολα θα αποφύγει κανείς το συμπέρασμα ότι το μέλλον επιφυλάσσει περαιτέρω σοβαρές μειώσεις της παραγωγής.
Αυτό μας φέρνει στο ζήτημα του συναλλαγματικού ανταγωνισμού και του βαθμού στον οποίο οι κυβερνήσεις θα επιδιώξουν υποτίμηση των συναλλαγματικών τους ισοτιμιών ώστε να τονώσουν τις παραγγελίες και να αποφύγουν τις περαιτέρω επώδυνες περικοπές στην παραγωγή. Τη μεγαλύτερη επίπτωση υφίστανται μάλλον η Κίνα και η Ιαπωνία, των οποίων τα νομίσματα εμφανίζονται σημαντικά υπερτιμημένα. Στο τέλος Ιανουαρίου το γεν είχε ανατιμηθεί σε πραγματικούς όρους σχεδόν κατά 30% σε ετησιοποιημένη βάση, ενώ το κινεζικό ρενμινμπί κατά 13%.

  Περιεχόμενα
Editorial
περιεχόμενα τ. 351/04.2009
Επικαιρότητα
Προτάσεις Αγοράς
Συνέντευξη: Αρης Ξενόφος
Αφιέρωμα: Διαχείριση Κεφαλαίων
ΘΕΜΑ: Εξελίξεις στην Αγορά Ακινήτων
Θέμα: Αλλαγή Πλεύσης
Αφιέρωμα: Αγορά Φαρμάκου
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Νέα Χορηγητικά Προϊόντα
EUROMONEY: Δομημένα Προϊόντα για Δύσκολους Καιρούς
Διεθνείς Αγορές: 8 εκατ. Ευρωπαίοι θα χάσουν τη δουλειά τους μέσα στο 2009
Αρθρο: Αντιμέτωποι με την ύφεση, γιατί μπήκαμε, πώς θα βγούμε
ΑΝΑΛΥΣΗ: ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΡΩ, ΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕ, ΠΟΥ ΑΤΥΧΗΣΕ, ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ 2009 ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥ ΡΙΣΚΟΥ;
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Ερευνα: της DELOITTE
Ερευνα της ICAP: Ελληνικές επιχείρησεις
Ερευνα της EXPERIAN: Ξοδεύεουν λιγότερα το 2009 οι Ευρωπαίοι καταναλωτές
Στα ενδότερα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Παρουσιάσεις
Τα Νέα της Αγοράς
Δία Ταύτα: Ουδείς ασχολείται με την ουσία…
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site