Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2009                              

Ανοδικά κινείται η δημόσια και ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, παρά το αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο των τελευταίων ετών


από την Έλενα Ερμείδου


Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας, που αντιπροσωπεύει το 29,3% της χημικής βιομηχανίας και το 2,1% της μεταποίησης, κινείται ανοδικά παρά το αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο των τελευταίων ετών και θεωρείται ένας από τους πιο ζωτικούς στην Ελλάδα.
Τα τελευταία επιτεύγματα των ερευνών στο κλάδο του φαρμάκου οδήγησαν πρόσφατα στην ανάπτυξη του τομέα της βιοτεχνολογίας. Ο όρος βιοτεχνολογία πρωτοαναφέρθηκε στις αρχές του 20 αιώνα και στις μέρες μας ο τομέας αυτός της επιστήμης έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως, ωστόσο στη χώρα μας τώρα φαίνεται να γίνονται τα πρώτα βήματα με συγκεκριμένες επενδύσεις που γίνονται από ξένες εταιρίες, όπως η αμερικανική Amgen, αλλά και ελληνικές όπως η Genesis Pharma.
Από τα μεγαλύτερα και χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει η φαρμακοβιομηχανία και συνδέεται άμεσα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της φαρμακευτικής αγοράς είναι τα χρέη των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος των χρεών αυτών έφτασε στα 1,92 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 56,4% σε σχέση με το 2006.


Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
Η αγορά του φαρμάκου στην Ελλάδα περιλαμβάνει τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, παραγωγικές ή εμπορικές, και τα δίκτυα αποθήκευσης - διανομής και διάθεσης, ήτοι: φαρμακευτική επιχείρηση - φαρμακαποθήκη - φαρμακείο, ενώ ταυτόχρονα τα φαρμακεία ή ο τελικός καταναλωτής υπό ορισμένες συνθήκες έχουν δικαίωμα να προμηθεύονται το φάρμακο κατευθείαν από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή από τους ιατρούς αντίστοιχα, ενώ οι ασθενείς κατόπιν ειδικής έγκρισης από τα ασφαλιστικά τους ταμεία.
Οι περισσότερες εταιρίες του φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα, εγχώριες και πολυεθνικές, είναι εμπορικές, ενώ στον τομέα της παραγωγής κυριότερες εταιρίες είναι οι: Φαμάρ, Βιανέξ, Alapis και Lavipharm.
Το ρόλο των χονδρεμπόρων στο κλάδο του φαρμάκου διαδραματίζουν οι κρατικές φαρμακαποθήκες και οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών, των οποίων το μερίδιο επί του χονδρεμπορίου - σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκών - διαμορφώθηκε  στο 55%  και   45%  αντίστοιχα μέχρι το 2005.
Θα πρέπει να τονισθεί και να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι για να αποκτήσουμε την πραγματική εικόνα του κλάδου πρέπει να αποφύγουμε το «διπλομέτρημα» των φαρμάκων και των άλλων φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να εξαιρεθούν τα μη φαρμακευτικά προϊόντα.

Κατατοπιστικά για την ελληνική αγορά φαρμάκου, τα μεγέθη και τις άμεσες προοπτικές της, είναι τα στοιχεία που μας παρείχε ο ΣΦΕΕ.


~ Σε τι ύψος ανέρχεται η συνολική δημόσια δαπάνη στην αγορά φαρμάκου;
Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους, η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη ανακοινώθηκε επισήμως με υπουργική απόφαση της κυρίας Φάνης Πάλλη Πετραλιά και προκύπτει ότι το 2006 ήταν 3.218.312.756,71 ευρώ και το 2007 ήταν 3.831.824.232,45 ευρώ. Η δαπάνη αυτή όπως είναι γνωστό αντιπροσωπεύει τα ποσά που πλήρωσαν τα ταμεία, σε λιανικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ μείον την συμμετοχή των πολιτών. Αυτή ακριβώς είναι η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα παγκόσμια δημογραφικά δεδομένα ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλλει στην αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, είναι η μεταβολή στην ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, η οποία οφείλεται τόσο στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, όσο και στη μείωση του ρυθμού αύξησης των γεννήσεων. Επίσης, οι νέες ανακαλύψεις της φαρμακευτικής επιστήμης, οι οποίες συντελούν στην κυκλοφορία νέων δραστικών ουσιών στην αγορά και στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας, οδηγούν σε αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης.
Τέλος, οι μετανάστες που εργάζονται στη χώρα μας συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης.


~ Πώς κινήθηκε η αγορά φαρμάκου στην Ελλάδα το 2008;
Σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων των εταιρειών - μελών μας, η αγορά φαρμάκου κατέγραψε ανοδική πορεία το 2008. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων προς τα φαρμακεία το 2008 ανήλθαν στα 4,4 δισ. ευρώ, αυξημένες σε σχέση με το 2007 κατά 10,4%.


~ Τι προβλέπεται για το 2009;
Ο κλάδος των φαρμακευτικών επιχειρήσεων παρουσιάζει μια δυναμική ανάπτυξης, η οποία διαφαίνεται από τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που τον χαρακτηρίζουν.
Επίσης, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα έρευνας πεδίου των φαρμακευτικών επιχειρήσεων του ΙΟΒΕ (η οποία έλαβε χώρα την περίοδο Μάϊος 2008 - Αύγουστος 2008) αναμένεται αύξηση της απασχόλησης καθώς και των βασικών οικονομικών μεγεθών που χαρακτηρίζουν τον κλάδο (πωλήσεις, επενδύσεις στο μηχανολογικό εξοπλισμό, επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, επενδύσεις για Έρευνα και Ανάπτυξη, Παραγωγή - για όσες εταιρείες έχουν ήδη παραγωγική δραστηριότητα). Τα στοιχεία αυτά, αποδεικνύουν τη δυναμική ανάπτυξης του κλάδου, ιδιαίτερα σε μια στιγμή που οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης πλήττουν πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.


GENESIS PHARMA

ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Η επιστήμη είναι σήμερα πιο κοντά από ποτέ στο να κάνει πράξη ένα σενάριο που κάποτε ήταν πολύ μακρινό: την «εξατομικευμένη θεραπεία».

H Genesis Pharma συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτοπόρων εταιρειών της φαρμακευτικής αγοράς, καθώς ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της στη φαρμακευτική βιοτεχνολογία ήδη από το 1997, όταν ο κλάδος στην Ελλάδα βρισκόταν σε εμβρυϊκό στάδιο.
Σήμερα, διατηρεί συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας με 13 κορυφαίες εταιρείες βιοτεχνολογίας, μεταξύ των οποίων οι Amgen, Biogen Idec, Celgene, Cephalon, Pharmamar, Shire και Vifor. Εισάγει στην αγορά 18 προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας για την κάλυψη ιδιαίτερων θεραπευτικών αναγκών των ασθενών, στα θεραπευτικά πεδία της Αιματολογίας,  του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, της Νεφρολογίας και της Ογκολογίας.
Η ανάπτυξη της Genesis Pharma από τα πρώτα χρόνια δραστηριοποίησής της είναι σημαντική. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2008, σε ενοποιημένη βάση, έφτασε τα 223,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 172,4 εκατ. ευρώ το 2007 και 154,4 εκατ. ευρώ το 2006, ενώ από το 2004 έως το 2008 ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 19%.
Με εφόδια την εκτεταμένη γνώση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, τις υποδομές της, το καταρτισμένο και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της αλλά και με μια εταιρική κουλτούρα εντιμότητας, ακεραιότητας και κοινωνικής ανταπόδοσης, η Genesis Pharma καταφέρνει να ενδυναμώνει σταθερά τη θέση της στην αγορά.
Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξειδίκευσή της στη φαρμακευτική βιοτεχνολογία. Στη δεκαετία του ’90, όταν οι μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στην Αμερική και την Ευρώπη έστρεφαν τις επενδύσεις τους στη βιοτεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων, η Genesis Pharma αναζήτησε στρατηγικές συμμαχίες στο εξωτερικό για την πώληση και το marketing φαρμάκων βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να γίνει αποκλειστικός συνεργάτης μερικών από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας για την Ελλάδα και την Κύπρο.


ΝΕΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Σήμερα, με βάση παγκόσμια στατιστικά, τα φάρμακα βιοτεχνολογίας αποτελούν το 20% περίπου όλων των φαρμάκων στην αγορά, ενώ το ποσοστό τους αυξάνεται σταθερά. Περισσότεροι από 325 εκατομμύρια ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες έχουν ήδη βοηθηθεί από 230 φάρμακα και εμβόλια βιοτεχνολογίας.
Το μέλλον της βιοτεχνολογίας διαγράφεται εξαιρετικά δυναμικό. Σύμφωνα με μελέτες, το 50% των θεραπειών στο μέλλον θα είναι θεραπείες βιοτεχνολογίας καθώς, λόγω της βάσης τους στη δομική ύλη του ανθρώπινου οργανισμού, τα προϊόντα βιοτεχνολογίας έχουν αποδειχθεί πιο αποτελεσματικά και με λιγότερες παρενέργειες από τα χημικά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ή στη θεραπεία σοβαρών ασθενειών. Επίσης, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αντιμετώπιση ασθενειών που στο παρελθόν θεωρούνταν ανίατες.
Πάνω από 400 σκευάσματα βρίσκονται σε κλινικές δοκιμές, ενώ οι επενδύσεις όλων των μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών στρέφονται στη βιοτεχνολογία. Επίσης, η επιστήμη είναι σήμερα πιο κοντά από ποτέ στο να κάνει πράξη ένα σενάριο που κάποτε ήταν πολύ μακρινό, αυτό της «εξατομικευμένης θεραπείας» βάσει του ιστορικού και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε ανθρώπου.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΧΤΕΡ - MD, FESC, FAHA*
ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ


Σε μία εποχή που το κόστος της ιατρικής πρόληψης θα γίνεται ολοένα και υψηλότερο, έχει μεγάλη σημασία να αναζητούμε τον αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο τρόπο εξασφάλισής της.


Γνωρίζουμε πως το 50% των θανάτων στο δυτικό κόσμο προέρχεται από καρδιαγγειακά συμβάντα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό είναι συμβάντα τα οποία μπορούν είτε να προληφθούν είτε να μετατεθούν πολύ αργότερα στη διάρκεια της ζωής, π.χ. στις ΗΠΑ πρόσφατα διαπίστωσαν πως κατάφεραν να μεταθέσουν κατά μία δεκαετία το θάνατο από στεφανιαία νόσο μέσω της πρόληψης.
Ακόμη οι τελευταίες ιατρικές μελέτες δείχνουν πως τα όρια αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης κάτω από τα οποία εμφανίζεται περαιτέρω όφελος για μείωση συμβαμάτων γίνονται ολοένα και χαμηλότερα γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι λαμβάνοντας δια βίου φαρμακευτική αγωγή θα αυξήσουν το ρποσδόκιμο και την ποιότητα ζωής τους.
Το «Βήμα της Κυριακής» στις 29.03.09 είχε πρωτοσέλιδο το αυξημένο και δυσβάσταχτο κόστος φαρμάκων το οποίο αντιμετωπίζουν σήμερα τα δημόσια ταμεία. Στην Ελλάδα σήμερα δυστυχώς, δεν υπάρχουν επίσημες οδηγίες από το κράτος ποιους αντέχει το σύστημα να θεραπεύσει. Στη Μεγάλη Βρετανία, το ΕΣΥ ανακοινώνει δοηγίες που αναφέρουν από ποιο όριο κινδύνου και πάνω συνιστάται η συνταγογράφηση φαρμάκων για την πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων με βάση τις μακροχρόνιες αντοχές της βρετανικής οικονομίας. Εμείς ενώ από τη μία έχουμε ασθενείς υψηλού κινδύνου που υποθεραπεύονται από την άλλη αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις ασθενών χαμηλού κινδύνου που υπερθεραπεύονται με δύο ή τρία φάρμακα ανάλογα με τι ρποσωπικές επιλογές του κάθε ιατρού.


ΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Ταυτόχρονα, ενώ σε όλη την Ευρώπη θεωρείται αυτονόητη η επιλογή γενόσημων φαρμάκων όπου αυτά είναι ικανώς αποτελεσματικά για τη ρύθμιση των παραγόντων κινδύνου λόγω του χαμηλότερου κόστους των, στην Ελλάδα αυτό δεν αποτελεί προτεραιότητα ή υποχρέωση.
Τα γενόσημα φάρμακα δεν αποτελούν «κατώτερα» φάρμακα αλλά φάρμακα όπου έληξε η πατέντα ευρεσιτεχνίας τους και διατηρώντας την ίδια δραστική ουσία έχουν την ίδια ασφάλεια και αποτελεσματικότητα με τα πρωτότυπα.
Γιατί, όμως, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ανθρώπων που χρήζουν προληπτικής φαρμακευτικής αντιμετώπισης; Γιατί μία ουσία η οποία συντίθεται στο μεγαλύτερο βαθμό από τον ίδιο μας τον οργανισμό γίνεται βλαπτική γι’ αυτόν;
 Η απάντηση είναι ότι ο οργανισμός μας δεν έγινε ξαφνικά αυτοκαταστροφικός αλλά απλά άλλαξε το περιβάλλον γύρω του πάρα πολύ γρήγορα και αυτός δεν καταφέρνει να προσαρμοστεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ανθρώπινο είδος εξελίσσεται εδώ εκατομμύρια χρόνια και σε όλες σχεδόν τις εποχές το χαρακτηριστικό του τρόπου ζωής ήταν η λίγη τροφή και η άσκηση. Ελλείψει αμαξιών οι άνθρωποι περπατούσαν κάθε μέρα χιλιόμετρα για να μετακινηθούν και η τροφή ήταν ένα αγαθό που δεν ανευρισκόταν υποχρεωτικά κάθε ημέρα, έτσι ώστε όταν υπάρχει να προσπαθούν όλοι να αποθηκεύσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες λίπους τρώγοντας όσο περισσότερο μπορούσαν ώστε να διατηρηθούν υγιείς μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναέτρωγαν. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση όμως το σκηνικό αλλάζει δραματικά. Τα αυτοκίνητα με μηδενική προσπάθεια καλύπτουν τις αποστάσεις και σήμερα πολλοί ακόμη και για 100 μέτρα χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο αντί να περπατήσουν. Το φαγητό είναι στο Δυτικό κόσμο ένα είδος εν αφθονία και ειδικά το κακής ποιότητας φαγητό είναι και φθηνό και εύκολα προσβάσιμο σε όλους. Αυτή η τρομακτική αλλαγή των τελευταίων 100-150 χρόνων ανέτρεψε τα περιβαντολλογικά δεδομένα χιλιετιών και τα γονίδια μας αδυνατούν να ανταποκριθούν σε αυτά. Συνεχίζουν να αποθηκεύουν αμέσως λίπος διότι έχουν μάθει ότι θα χρειαστεί τις επόμενες ημέρες για τη σωματική άσκηση αλλά δυστυχώς σήμερα η άσκηση δεν έρχεται ποτέ και έρχεται μόνο η επόμενη μερίδα φαγητού.


ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
Άρα δεν είναι καθόλου παράξενο ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσφεύγουν αρχικά στην αλλαγή διατροφικών συνηθειών και ανάλογα με το κίνδυνο στεφανιαίου επεισοδίου που διατρέχουν (συνεκτιμώντας δηλαδή το κάπνισμα, τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, το οικογενειακό ιστορικό κ.ά.) δυνητικά σε φαρμακευτική αγωγή με στατίνες για να μειώσουν τα επίπεδα κακής χοληστερόλης τους και φυσικά τον κίνδυνο εμφράγματος ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.
Είναι σημαντικό η υπολιπιδαιμική αντιμετώπιση να ξεκινά έγκαιρα και να συνεχίζεται συστηματικά διότι ο κίνδυνος στεφανιαίας νόσου δεν μειώνεται αλλά μόνο αυξάνεται μεγαλώνοντας. Άλλωστε, ίσως το μόνο το οποίο βελτιώνεται με τη πάροδο των χρόνων να είναι το καλό κόκκινο κρασί...
Σε μία εποχή που το κόστος της ιατρικής πρόληψης θα γίνεται ολοένα και υψηλότερο, λόγω του συνεχώς μεγαλύτερου τμήματος πληθυσμού το οποίο την χρειάζεται σε ολοένα και μικρότερη ηλικία, έχει μεγάλη σημασία να αναζητούμε τον αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο τρόπο εξασφάλισής της.


* Διευθυντής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών
& Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Πρόληψης Στεφανιαίας Νόσου της Ελληνικής   Καρδιολογικής Εταιρίας


ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ


~ PFIZER ~
Παγκόσμιος ηγέτης και πρώτη στην Ελλάδα στο φαρμακευτικό κλάδο, με πρωτοποριακά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, η Pfizer Hellas, η οποία συν τοις άλλοις αναλαμβάνει δράσεις για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, δραστηριοποιείται σε καρδιαγγειακά προϊόντα, σε προϊόντα νευρολογικά, ψυχικής υγείας, αντί-αλλεργικά, προϊόντα ουρογεννητικού συστήματος, οφθαλμολογικά, ογκολογικά, ενδοκρινολογικά και προϊόντα κτηνιατρικά. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 85 χώρες, ενώ τα προϊόντα του διατίθενται σε 150 χώρες. Οι πωλήσεις της εταιρίας για το 2007 ανήλθαν στα 419 εκατ. ευρώ.


~ SANOFI - AVENTIS HELLAS ~
Με μότο «κάθε μέρα σε όλο το κόσμο εργαζόμαστε για το πολυτιμότερο αγαθό την υγεία», η Sanofi - Aventis, η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρία στην Γαλλία, κατέχει ηγετική θέση σε επτά μείζονες θεραπευτικές κατηγορίες, είναι δεύτερη στη σειρά κατάταξης στην Ελλάδα. Αναλυτικά, οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 27.568 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εξαιρουμένων επιλεγμένων στοιχείων έφτασαν στα 7.186 εκατ. ευρώ, με μείωση καθαρών οφειλών στα 1,8 δισ. ευρώ και με αμείωτη βελτίωση των λειτουργικών δεικτών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις η εταιρία κατά το 2009 αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη, με βάση την σταθερή νομισματική ισοτιμία, τουλάχιστον 7% υψηλότερα, εκτός απροβλέπτων γεγονότων.


~ ΒΙΑΝΕΞ ~
Με τέσσερα εργοστάσια και με αύξηση παραγωγής στο σύνολό της τα τελευταία χρόνια, η Βιανέξ, με βλέμμα στο μέλλον και με ισχυρό συναίσθημα ευθύνης, βρίσκεται στην κορυφή της βιομηχανίας φαρμάκων στην Ελλάδας και πρώτη στο τομέα ολικής ποιότητας στο φαρμακευτικό κλάδο τα τελευταία 10 χρόνια, καλύπτοντας όλο το φάσμα παραγωγής φαρμάκων.  Να τονισθεί ότι η  σύναψη συνεργασίας Βιανέξ με την Merck & Co έχει καταγραφεί ως το σημαντικότερο γεγονός ανάμεσα στα χρονικά της εταιρείας.


~ ROCHE HELLAS ~
Με μια επιτυχημένη και πολυετή παρουσία στην Ελλάδα, η Roche, από το 2007 και με σκοπό να συμβάλει στην βελτίωση των υπηρεσιών,  εκπροσωπείται από δύο ανεξάρτητες εταιρείες την Roche Diagnostics Hellas AE που δραστηριοποιείται στο τομέα των διαγνωστικών προϊόντων και την Roche Hellas που δραστηριοποιείται στο τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων. Μεταξύ των άλλων η Roche Swiss πρόσφατα υπέβαλε προσφορά ύψους 44 δις δολλαρίων για την απόκτηση του 44% της Genentech, της μεγαλύτερης εταιρείας βιοτεχνολογίας του κόσμου σε χρηματιστηριακή αξία.


~ GLAXO-SMITH-KLINE HELLAS ~
Η GlaxoSmithKline παγκόσμιος ηγέτης στην έρευνα και έκτη σε σειρά κατάταξης στην Ελλάδα εστιάζει στην διαρκώς βελτίωση της ανθρώπινης ζωής.


~ ALAPIS ~
Ο όμιλος δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση των εταιριών Veterin ABEE, Lambda Detergent ABEE, EBIK AE, Εlpharma AEBE, ενώ φέτος το Φεβρουάριο ολοκλήρωσε και την εξαγορά της Γερολυμάτος ΑΕΒΕ. H εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή φαρμάκων, παραφαρμακευτικών, κτηνιατρικών, καλλυντικών, απορρυπαντικών και βιολογικών προϊόντων. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία Alapis ΑΕΒΕΕ προέβη στις 3/3/09 σε πωλήσεις μετοχών της εταιρείας με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει να κατέλθει από 98.059,750 ήτοι 9,99% του συνολικού αριθμού μετοχών και του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου, κάτω από το όριο γνωστοποίησης. Το ποσοστό αυτό μεταβιβάστηκε στην Fortis OBAM.


~ WYETH ~
Η Wyeth δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1971, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια η ανάπτυξή της είναι ραγδαία. Η ελληνική θυγατρική μέσα στο 2007 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 131 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ανήλθαν στα 1,5 εκατ. ευρώ.
Η Wyeth διαθέτει γραφεία σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα, ενώ έχει και τοπικούς συνεργάτες σε αρκετές πόλεις της χώρας (Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κοζάνη, Λαμία, Λάρισα, Σέρρες, Τρίπολη και Χανιά).
Η Wyeth είναι η τέταρτη εταιρία βιοτεχνολογίας στον κόσμο,  με σημαντικές επιδόσεις στον τομέα της έρευνας με σκοπό την ανάπτυξη νέων μεθόδων θεραπείας και πρόληψης ασθενειών, ενώ διαθέτει έξι εργοστάσια βιοτεχνολογίας στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.
Το πρώτο προϊόν βιοτεχνολογίας, υποψήφιο φάρμακο της Wyeth για την αντιμετώπιση της νόσου του Αλτσχαϊμερ, βρίσκεται σε κλινικές μελέτες φάσης 3, οι οποίες πρόκειται να ολοκληρωθούν το 2011, οπότε το φάρμακο θα ακολουθήσει τις διαδικασίες έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ και της ΕΕ.


~ AMGEN ~
Η Amgen, πρωτοπόρος στην έρευνα και  βιοτεχνολογία , δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από την αρχή του 2008 με σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη νέων πρωτοπόρων φαρμάκων.
Η εταιρία, ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το 1980 και εστιάζει στην πρωτογενή έρευνα στην κατεύθυνση νέων θεραπειών για την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών. Μέρος της μεθόδου που εφαρμόζει είναι η πλήρης κατανόηση της ανθρώπινης βιολογίας, ο ρόλος των γονιδίων και των πρωτεϊνών στην εκδήλωση της ασθένειας, καθώς επίσης η ταυτοποίηση, απομόνωση, παραγωγή και χρήση των ανθρώπινων πρωτεϊνών ως θεραπευτικών παραγόντων.
Η εταιρία επικεντρώνεται στις εξής θεραπευτικές κατηγορίες: ογκολογία, αιματολογία, μεταβολικές νόσοι, νόσοι οστών και φλεγμονώδεις παθήσεις.
Στην Ελλάδα, η εταιρία με τη δημιουργία θυγατρικής, φιλοδοξεί να ενδυναμώσει την πρόσβαση ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες μέσω ανάπτυξης ενός ισχυρού διαύλου, διεξαγωγής κλινικών μελετών και την ενίσχυση πρόσβασης σε σημαντικά φάρμακα.
Τον Απρίλιο του 2008, η Amgen ξεκίνησε την διάθεση του πρώτου προϊόντος στην Ελληνική αγορά του Panitumumab, το πρώτο αμιγώς ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα στην αντιμετώπιση του μεταστατικού ογκολογικού καρκίνου.


~ LAVIPHARM ~
Πρωτοπόρος στον τομέα της φαρμακευτικής τεχνολογίας, με καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής η Lavipharm αναπτύσσει νέες, δυναμικές στρατηγικές, ευέλικτες στο διαρκώς εξελισσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα συζητά και μελετά νέες συνεργασίες που αφορούν στην ενίσχυση και εξάπλωσή της τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο.


~ ASTRA ZENECA ~
Κατέχοντας δεσπόζουσα θέση παγκοσμίως και δαπανώντας πάνω από 16 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, η Astra Zeneca σχεδιάζει φάρμακα για την καταπολέμηση των γαστρεντορολογικών, καρδιολογικών, νευρολογικών, αναπνευστικών και ογκολογικών παθήσεων. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στο Λονδίνο, ενώ τα κεντρικά γραφεία έρευνας και ανάπτυξης βρίσκονται στην Σουηδία. Σημαντική, ωστόσο παρουσία έχει η εταιρεία στις ΗΠΑ. Στο τομέα της βιοτεχνολογίας η Βρετανική εταιρεία εξαγόρασε την Medlmmune, έναντι 15,6 δισ. δολαρίων.


~ JANSSEN - CILAG ~
Η Janssen - Cilag  έχει προκύψει από την συνένωση δύο εταιριών, των Janssen Pharmaceutical και Cilag, ενώ αναπτύσσει δραστηριότητες σε όλες τις χώρες του κόσμου και εστιάζει φάρμακα ψυχιατρικά, ΚΝΣ, γαστρεντεντερολογικά και αντιμυκητιακά


ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ


~ ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ (ΠΕΙΦΑΣΥΝ) ~
Ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ κατάφερε την τρέχουσα δεκαετία να εξασφαλίσει υψηλό βαθμό ανάπτυξης, πραγματοποιώντας ένα τζίρο που φτάνει στα 163 εκατ. ευρώ Εν όψει των επικείμενων εξελίξεων και χωρίς να θιγεί το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ ανέλαβε και οργάνωσε μια εταιρεία που έχει βασικό στόχο το συντονισμό της αγοραστικής δύναμης. ώστε να επιτευχθούν καλύτεροι όροι, αποτελεσματικότερη διαχείριση αποθεμάτων και μείωση του χρόνου απασχόλησης του φαρμακοποιού με θέματα εκτός της επιστημονικής του ιδιότητας


~ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ ~
Κατέχοντας άδεια φαρμακαποθήκης, δραστηριοποιείται κυρίως στον εφοδιασμό φαρμακείων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επίσης, ανάμεσα στις δραστηριότητες του είναι η χονδρική πώληση φαρμάκων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, ο εφοδιασμός ιδιωτικών κλινικών, εξαγωγές και προώθηση προϊόντων στην αγορά. 


~ LAVIPHARMA ACTIVE SERVICES ~
Δραστηριοποιείται στο χώρο διανομής φαρμάκων και καλλυντικών, ενώ αποτελεί την μεγαλύτερη ιδιωτική φαρμακαποθήκη στην Ελλάδα με έξι κέντρα διανομής  πανελλαδικά, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα και Καβάλα.


~ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ) ~
Διαθέτει 13 εκατ. ευρώ κατατεθειμένα κεφάλαια, 9,5% μερίδιο αγοράς, 1.300 περίπου φαρμακεία - μετόχους, 237 πλήρως εκπαιδευμένα άτομα, 9.600 τ.μ. σύγχρονων εγκαταστάσεων, τέσσερα κέντρα διανομής, σύστημα ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 για όλες τις εταιρείες του Ομίλου, 55 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, 25 χιλιάδες προϊόντα, φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά, 75 χιλιάδες παραγγελιογραμμές ανά ημέρα και 185 χιλιάδες διακινούμενα τεμάχια ανά ημέρα. Το 2007 οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας αυξήθηκαν κατά 11,4% για να προσεγγίσουν τα 200 εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως, τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,8% για να φτάσουν τα 4,1 εκατ. ευρώ.
Με 20.000 προϊόντα, 230.000 διακινούμενα τεμάχια την ημέρα σε 1.315 φαρμακεία και με κέντρα διανομής στην Αθήνα και εκτός Αθηνών, ο ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.ΠΕ είναι από τα μεγαλύτερα κέντρα διανομής φαρμάκων σε όλη την Ελλάδα.


~ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ~
Κατέχοντας την πρώτη θέση στην διανομή προϊόντων η Κ.Π. Μαρινόπουλος ΑΕ έχει αναλάβει  έχει αναλάβει την διανομή προϊόντων προς τις φαρμακαποθήκες πολλών φαρμακευτικών εταιρειών.


Άλλες φαρμακαποθήκες είναι: οι Alfa Pharm, Aspect, Marvi Farm, Φαρμακοεμπορική και Δελιφάρμ.

  Περιεχόμενα
Editorial
περιεχόμενα τ. 351/04.2009
Επικαιρότητα
Προτάσεις Αγοράς
Συνέντευξη: Αρης Ξενόφος
Αφιέρωμα: Διαχείριση Κεφαλαίων
ΘΕΜΑ: Εξελίξεις στην Αγορά Ακινήτων
Θέμα: Αλλαγή Πλεύσης
Αφιέρωμα: Αγορά Φαρμάκου
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Νέα Χορηγητικά Προϊόντα
EUROMONEY: Δομημένα Προϊόντα για Δύσκολους Καιρούς
Διεθνείς Αγορές: 8 εκατ. Ευρωπαίοι θα χάσουν τη δουλειά τους μέσα στο 2009
Αρθρο: Αντιμέτωποι με την ύφεση, γιατί μπήκαμε, πώς θα βγούμε
ΑΝΑΛΥΣΗ: ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΡΩ, ΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕ, ΠΟΥ ΑΤΥΧΗΣΕ, ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ 2009 ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥ ΡΙΣΚΟΥ;
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Ερευνα: της DELOITTE
Ερευνα της ICAP: Ελληνικές επιχείρησεις
Ερευνα της EXPERIAN: Ξοδεύεουν λιγότερα το 2009 οι Ευρωπαίοι καταναλωτές
Στα ενδότερα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Παρουσιάσεις
Τα Νέα της Αγοράς
Δία Ταύτα: Ουδείς ασχολείται με την ουσία…
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site