Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2009                              


EUROMONEY



Δομημένα Προϊόντα για Δύσκολους Καιρούς


Τα δομημένα επενδυτικά προϊόντα αποδείχθηκε ότι δεν είναι ούτε τόσο ασφαλή ούτε τόσο αποδοτικά όσο υπόσχονταν οι επενδυτικές τράπεζες που τα επινόησαν. Παρά ταύτα, μεσούσης της χειρότερης οικονομικής κρίσης που έχουμε ζήσει, υπάρχουν πολλοί επενδυτές που προσδοκούν το σχεδιασμό νέων τέτοιων προϊόντων, ανθεκτικότερων σε καταστάσεις δύσκολες όπως η σημερινή.



από τον Peter Koh


Οι επενδυτές με τοποθετήσεις σε δομημένα προϊόντα, κατά κανόνα εξαιρετικά εύπορα άτομα ή θεσμικοί διαχειριστές κεφαλαίων, που ακολουθούν ιδιαίτερα μελετημένη στρατηγική, θα έπρεπε (σύμφωνα με τα μέχρι προ ολίγου καιρού δεδομένα) να μη «χάνουν τον ύπνο τους» σε περιόδους αβεβαιότητας στην αγορά, καθώς ένας από τους κύριους σκοπούς της «δόμησης» των προϊόντων αυτών ήταν ακριβώς η «προστασία» του αρχικού κεφαλαίου ή η σχετική «ασφάλιση» της επένδυσης, ήτοι ο περιορισμός των ενδεχομένων απωλειών. Οι εξαιρετικά σπάνιες συνθήκες της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, όμως, σκόρπισαν ανησυχία ακόμη και σε αυτούς που θεωρούσαν ότι οι επενδύσεις τους είχαν ανοσία έναντι παραγόντων που πλήττουν τους «παραδοσιακούς» τύπους διαπραγματεύσιμων αξιών.
Η καταβαράθρωση των τιμών των μετοχικών τίτλων έφερε στην επιφάνεια αυτό που πολλοί επενδυτές θεωρούσαν το χειρότερο δυνατό σενάριο, ενώ για άλλους η κατακρήμνιση της εμπιστοσύνης προς κάποιους από τους σημαντικότερους και πιο αξιόπιστους διεθνείς επενδυτικούς κολοσσούς, που διέθεταν τα δομημένα προϊόντα, ώθησε στον επαναπροσδιορισμό της έννοιας του «χειρότερου δυνατού σεναρίου».
Η πτωχή απόδοση των δομημένων προϊόντων, παρ’ όλα αυτά, δεν συνιστά εξαιρετικό φαινόμενο υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, από τις οποίες καμία μορφή επένδυσης δεν έχει διασωθεί. Οι επενδυτικές τράπεζες που «εφηύραν», λοιπόν, το συγκεκριμένο τύπο επενδυτικής τοποθέτησης, εξακολουθούν να τον υπερασπίζονται προβάλλοντας το μακροπρόθεσμο χαρακτήρα του. Παράλληλα, έχουν επιδοθεί στο σχεδιασμό νέων δομημένων προϊόντων, που θα ανταποκρίνονται με καταλληλότερο τρόπο σε συνθήκες όπως οι σημερινές, παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις ίδιες τις εμπνεύστριές τους τράπεζες. Οι τομείς private banking, εξ άλλου, προσπαθούν να λάβουν μέτρα προστασίας των επενδύσεων των πελατών τους έναντι εξελίξεων που ακόμη και σήμερα δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν.
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δομημένων προϊόντων: αυτός στον οποίο και το αρχικό κεφάλαιο υπόκειται απεριόριστα στους επενδυτικούς κινδύνους και αυτός στον οποίο η αρχική επένδυση τελεί υπό προστασία. Εννοείται ότι όσοι έχουν επενδύσει σε προϊόντα του πρώτου τύπου είναι λογικό να ανησυχούν περισσότερο για την τύχη των χρημάτων τους. Η εμπειρία της Lehman Brothers, όμως, προκαλεί ανησυχία ακόμη και σε όσους έχουν επενδύσει σε προϊόντα «προστατευμένου κεφαλαίου», καθώς η ζωή αποδεικνύει ότι η «προστασία», για την οποία πλήρωσαν, είναι τόσο ισχυρή όσο και η τράπεζα που τους την πούλησε.


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ
«Τα δομημένα προϊόντα προορίζονται συνήθως για μεσο-μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις», λέει ο Εμμανουέλ Ναΐμ, επί κεφαλής του τομέα δομημένων προϊόντων της Societe Generale. «Αναταράξεις στην αγορά μπορεί να έχουν βραχυπρόθεσμη αρνητική επίδραση, αλλά αργότερα τα προϊόντα αποδεικνύουν ότι έχουν καλό λόγο ύπαρξης, καθώς οι συνήθεις μακροπρόθεσμες αποδόσεις τους δεν απέχουν από τις αρχικές προσδοκίες. Όταν κάποιος κρίνει τις αποδόσεις τους, θα πρέπει να το κάνει με όρους σύγκρισης. Σε σχέση, δηλαδή, με άλλες μορφές επένδυσης, τις οποίες θα μπορούσε να έχει επιλέξει. Υπό αυτούς τους όρους, πλεονέκτημα των δομημένων προϊόντων είναι ότι μπορούν να προσφέρουν είτε προστασία του αρχικού κεφαλαίου είτε ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμής, κάτω από το οποίο δεν μπορούν να υποχωρήσουν. Για τη δική μας δουλειά, οι κρίσεις έχουν ένα καλό: δικαιολογούν την προσέγγιση που είχαμε ακολουθήσει. Επειδή ακριβώς σε περιόδους κρίσεων είναι που οι επενδυτές θέτουν κάτω από το ‘μικροσκόπιο’ τους τη δική μας προστιθέμενη αξία».
Οι όγκος των εκδόσεων δομημένων προϊόντων έχει υποχωρήσει σημαντικά, όμως θεσμικοί επενδυτές εξακολουθούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συγκεκριμένους τύπους από αυτά.
«Οι θεσμικοί επενδυτές, αυτήν την περίοδο, ενδιαφέρονται κυρίως για δύο τύπους δομημένων προϊόντων», συνεχίζει ο κ. Ναΐμ.
«Ο πρώτος είναι ένας τρόπος επένδυσης στις λεγόμενες ‘κρυφές’ αξίες, όπως η μεταβλητότητα στην αγορά και ο συσχετισμός παραγόντων και εξελίξεων. Αξίες οι οποίες δεν είναι μεν διαπραγματεύσιμες με άμεσο τρόπο στην αγορά, αλλά συνιστούν ενδιαφέρουσες επενδυτικές επιλογές, καθώς η διακύμανση της τιμής τους δεν σχετίζεται με τους παραδοσιακούς επενδυτικούς τίτλους. Υπάρχει ακόμη σημαντικό ενδιαφέρον σε αυτά τα προϊόντα, οπότε η αγορά τους εξακολουθεί και σήμερα να αναπτύσσεται.
Ο δεύτερος είναι ένας τρόπος αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου που αντιμετωπίζει ένα χαρτοφυλάκιο, διαδικασία που έχει καταστεί πιο περίπλοκη μετά την καθιέρωση διαφόρων κανονιστικών περιορισμών. Η δυσκολία έγκειται στο ότι, σε τέτοιους ταραχώδεις καιρούς, η αντιστάθμιση κινδύνου γίνεται ακριβή, λόγω της εξαιρετικά μεγάλης μεταβλητότητας των αγορών. Πρέπει, λοιπόν, να προσφέρουμε προϊόντα, τα οποία αφ’ ενός παρέχουν διασφαλίσεις ανάλογες του κόστους τους και αφ’ ετέρου είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να καλύπτουν την ανάγκη αντιστάθμισης που έχει το χαρτοφυλάκιο κάθε συγκεκριμένου πελάτη. Ασφαλιστικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τέτοια προϊόντα, προκειμένου να ελαττώσουν τον κίνδυνο απομείωσης της αξίας των επενδύσεών τους.»


Απόδοση στα ελληνικά: ΑΑ

  Περιεχόμενα
Editorial
περιεχόμενα τ. 351/04.2009
Επικαιρότητα
Προτάσεις Αγοράς
Συνέντευξη: Αρης Ξενόφος
Αφιέρωμα: Διαχείριση Κεφαλαίων
ΘΕΜΑ: Εξελίξεις στην Αγορά Ακινήτων
Θέμα: Αλλαγή Πλεύσης
Αφιέρωμα: Αγορά Φαρμάκου
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Νέα Χορηγητικά Προϊόντα
EUROMONEY: Δομημένα Προϊόντα για Δύσκολους Καιρούς
Διεθνείς Αγορές: 8 εκατ. Ευρωπαίοι θα χάσουν τη δουλειά τους μέσα στο 2009
Αρθρο: Αντιμέτωποι με την ύφεση, γιατί μπήκαμε, πώς θα βγούμε
ΑΝΑΛΥΣΗ: ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΡΩ, ΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕ, ΠΟΥ ΑΤΥΧΗΣΕ, ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ 2009 ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥ ΡΙΣΚΟΥ;
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Ερευνα: της DELOITTE
Ερευνα της ICAP: Ελληνικές επιχείρησεις
Ερευνα της EXPERIAN: Ξοδεύεουν λιγότερα το 2009 οι Ευρωπαίοι καταναλωτές
Στα ενδότερα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Παρουσιάσεις
Τα Νέα της Αγοράς
Δία Ταύτα: Ουδείς ασχολείται με την ουσία…
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site