Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2009                              


ΕΡΕΥΝΑ


ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ICAP
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ


Στην εξαετία 2003-2008, σε κάθε μία εταιρία που η πιστοληπτική της ικανότητα αναβαθμίστηκε αντιστοιχούν 1,38 εταιρίες των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα υποβαθμίστηκε.


 


Η ICAP Group διενήργησε μελέτη η οποία αποτυπώνει την εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων κατά την εξαετία 2003 - 2008.  Η μελέτη αυτή βασίστηκε σε δείγμα 170.301 επιχειρήσεων (92.009 ΑΕ - ΕΠΕ και 78.292 ΟΕ - ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις) οι οποίες είχαν διαβαθμιστεί τα έτη 2003 – 2008 και εξέτασε την εξέλιξη της πιστοληπτικής τους ικανότητας.
Τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι κατά την εξαετία αυτή το μέσο ποσοστό των εταιριών που η πιστοληπτική τους ικανότητα επιδεινώθηκε ανέρχονταν σε 29%. Αντίθετα, το μέσο ποσοστό των εταιριών που η πιστοληπτική τους ικανότητα αναβαθμίστηκε ανέρχονταν σε 21%.
Η διαφορά αυτή, δηλαδή η επικράτηση των επιχειρήσεων των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα επιδεινώθηκε έναντι αυτών των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίστηκε, ανέρχεται στο 38% (για κάθε μία εταιρία, δηλαδή, που η πιστοληπτική της ικανότητα αναβαθμίστηκε αντιστοιχεί 1,38 εταιρίες των οποίων η πιστοληπτική τους ικανότητα υποβαθμίστηκε).


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ / ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙΣ


Από τα στοιχεία του δείγματος παρατηρείται ότι αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 32% οι εταιρίες που είχαν καταταγεί στην περιοχή Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου (από 21.498 επιχειρήσεις σε 28.405 επιχειρήσεις) ενώ μειώθηκαν κατά μέσο όρο 9% οι εταιρίες που είχαν καταταγεί στην περιοχή Χαμηλού Πιστωτικού Κινδύνου (από 49.503 επιχειρήσεις σε 45.088 επιχειρήσεις) και κατά 2,5% οι επιχειρήσεις Μεσαίου Πιστωτικού Κινδύνου (από 99.300 επιχειρήσεις σε 96.808 επιχειρήσεις).
Εξετάζοντας τη συναλλακτική συμπεριφορά (πτωχεύσεις και καθυστερήσεις πληρωμών) των επιχειρήσεων για κάθε ένα από τα έτη που εξετάζονται στην συγκεκριμένη μελέτη, συμπεραίνονται τα εξής:
* 2004: οι ασυνεπείς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 7,76%
(2004: 2,64% έναντι 2003: 2,45%)
* 2005: οι ασυνεπείς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 15,15%
(2005: 3,04% έναντι 2004: 2,64%)
* 2006: οι ασυνεπείς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 32,24%
(2006: 4,02% έναντι 2005: 3,04%)
Βελτίωση της επίδοσης των επιχειρήσεων παρατηρείται το 2007 όπου μειώθηκαν οι ασυνεπείς επιχειρήσεις κατά 11,19% (2007: 3,57% έναντι 2006: 4,02%), γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα ιδιαίτερα καλά οικονομικά αποτελέσματα που καταγράφηκαν στους Ισολογισμούς της συγκεκριμένης χρήσης.
Παρόλα αυτά, η βελτίωση αυτή δεν συνεχίστηκε και για το 2008 οπότε και παρατηρείται αύξηση της ασυνέπειας κατά 4,48% (2008: 3,73% έναντι 2007: 3,57%). Η τάση αυτή προφανώς διαμορφώθηκε και από την ύφεση στην οποία εισήλθε η διεθνής οικονομία το τελευταίο τρίμηνο του 2008.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ


Οι ΑΕ - ΕΠΕ επιχειρήσεις των οποίων η πιστοληπτική τους ικανότητα αναβαθμίστηκε
-ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας- κατά το 2008 παρουσίασαν:
* Μέση αύξηση του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους κατά 51%
* Μέση αύξηση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 38%
* Μείωση του Μέσου Συνόλου των Υποχρεώσεών τους κατά 3%
* Μείωση του Μέσου Όρου Είσπραξης Απαιτήσεων κατά 11%
Αντίστοιχα οι ΑΕ - ΕΠΕ επιχειρήσεις των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα επιδεινώθηκε - ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας- κατά το 2008 παρουσίασαν:
* Μέση μείωση του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους κατά 24%
* Μέση μείωση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 16%
* Αύξηση του Μέσου Συνόλου των Υποχρεώσεών τους κατά 5%
* Αύξηση του Μέσου Όρου Είσπραξης Απαιτήσεων κατά 12%


Ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ICAP Group, δήλωσε σχετικά: «Είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση επηρεάζει έντονα και αρνητικά και τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά θα ήταν πρώιμο κάποιος να αναφερθεί σε μεγέθη καθώς ακόμα δεν έχουν δημοσιευθεί τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2008 και σίγουρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2009 για να δούμε πως κινήθηκαν τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων.
Γεγονός είναι ότι κατά τις εκτιμήσεις μας θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας πάντοτε τους επιμέρους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Κλάδοι όπως η υγεία, τα τρόφιμα, κ.ά. εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν λιγότερο σε σχέση με κλάδους οι οποίοι σχετίζονται με την οικοδομική δραστηριότητα, το real estate καθώς και κλάδους οι οποίοι εμφανίζουν υψηλή εξάρτηση από το τραπεζικό σύστημα και από τις χρηματοδοτήσεις, διότι οι τράπεζες θα κινηθούν ιδιαίτερα προσεκτικά αναλαμβάνοντας όσο το δυνατό μικρότερο ρίσκο.»

  Περιεχόμενα
Editorial
περιεχόμενα τ. 351/04.2009
Επικαιρότητα
Προτάσεις Αγοράς
Συνέντευξη: Αρης Ξενόφος
Αφιέρωμα: Διαχείριση Κεφαλαίων
ΘΕΜΑ: Εξελίξεις στην Αγορά Ακινήτων
Θέμα: Αλλαγή Πλεύσης
Αφιέρωμα: Αγορά Φαρμάκου
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Νέα Χορηγητικά Προϊόντα
EUROMONEY: Δομημένα Προϊόντα για Δύσκολους Καιρούς
Διεθνείς Αγορές: 8 εκατ. Ευρωπαίοι θα χάσουν τη δουλειά τους μέσα στο 2009
Αρθρο: Αντιμέτωποι με την ύφεση, γιατί μπήκαμε, πώς θα βγούμε
ΑΝΑΛΥΣΗ: ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΡΩ, ΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕ, ΠΟΥ ΑΤΥΧΗΣΕ, ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ 2009 ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥ ΡΙΣΚΟΥ;
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Ερευνα: της DELOITTE
Ερευνα της ICAP: Ελληνικές επιχείρησεις
Ερευνα της EXPERIAN: Ξοδεύεουν λιγότερα το 2009 οι Ευρωπαίοι καταναλωτές
Στα ενδότερα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Παρουσιάσεις
Τα Νέα της Αγοράς
Δία Ταύτα: Ουδείς ασχολείται με την ουσία…
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site