Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2009                              


Τα Νέα της ΑγοράςCPI
Απορρόφηση της MDI
H CPI Α.Ε. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης  με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας MDI A.E. Υπηρεσίες & Συστήματα Οργάνωσης, με την έκδοση και καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπ’ αρ. Κ2-2560/13-3-2009 απόφασης της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης.


Interamerican
Αύξηση στις Ομαδικές Ασφαλίσεις
Άνοδο σημείωσαν τα ασφάλιστρα των Ομαδικών Ασφαλίσεων της Interamerican, αυξημένα  κατά 7% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του  επιχειρησιακού της πλάνου το 2008 τόσο στη νέα παραγωγή όσο και στο χαρτοφυλάκιό της. Με σημαντικές αποδόσεις τριετίας (2006-2008) στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα της τάξεως του 5,17%, η Εταιρεία ενέταξε το 2008 στο χαρτοφυλάκιο των ομαδικών της ασφαλιστηρίων 190 νέες εταιρείες, ξεπερνώντας έτσι τις 900 συνολικά ασφαλισμένες εταιρείες. Για το ίδιο χρονικό διάστημα καταβλήθηκαν 26 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις σε 61.000 ασφαλισμένους της με ομαδικά ασφαλιστήρια Ζωής, Υγείας, Ατυχημάτων και Σύνταξης. Εξάλλου, μετά την ευρεία αποδοχή των νέων προγραμμάτων του πρωτοποριακού συστήματος Υγείας Medisystem, η Interamerican είναι έτοιμη να τα προωθήσει και στον κόσμο των επιχειρήσεων, παρέχοντας στο ανθρώπινο δυναμικό τους πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ασφάλιση υγείας με προσιτό -για τις προσφερόμενες υπηρεσίες- κόστος.


SUC Hellas
Αντικατάσταση αμιαντοτσιμέντου
Ύστερα από τέσσερα χρόνια ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο της αφαίρεσης και αντικατάστασης επικαλύψεων φύλλων αμιαντοτσιμέντου  από τις στέγες του εργοστασίου της BSH στις εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρείας στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Το έργο της αφαίρεσης, αποκομιδής και τελικής διάθεσης των προϊόντων αποξήλωσης ανέλαβε εξ ολοκλήρου η εξειδικευμένη στη διαχείριση αμιάντου εταιρεία SUC Hellas, ελληνογερμανική εταιρία διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών εφαρμογών.
Το συγκεκριμένο έργο χαρακτηρίζεται ως μοναδικό στη κατηγορία του, αφού η αφαίρεση αμιάντου εκτελέσθηκε με απόλυτη ασφάλεια για τους εργαζομένους ενώ η παραγωγική διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη. Τα τμήματα εργασίας είχαν αποκλεισθεί αεροστεγώς με ειδικούς κλωβούς τοποθετημένους σε ανάλογο ύψος ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών υπήρχε συνεχώς μετρητής ινών αμιάντου ώστε να αποκλεισθεί η τυχόν διαφυγή ινών στο περιβάλλον.
Η SUC Hellas έχει τα τελευταία χρόνια στο ενεργητικό της παρόμοια προγράμματα διαχείρισης αμιάντου όπως το Hilton, Θριάσιο Νοσοκομείο, Ευαγγελισμό, ΔΕΗ, ΟΣΚ κ.ά.


Sunlight
Ισχυρή ανάπτυξη
Η εταιρία Συστήματα Sunlight, συμφερόντων Πάνου Γερμανού, ανακοίνωσε σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδών για το 2008. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 40%, σε σχέση με το 2007, με το ποσοστό των εξαγωγών να ανέρχεται στο 70% των συνολικών πωλήσεων.
Συγκεκριμένα οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε 148 εκατ. ευρώ, με το διαχωρισμό τους σε τρεις βασικούς τομείς. Στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων η Συστήματα Sunlight πέτυχε αύξηση 53% σε σχέση με πέρυσι, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 105,2 εκατ. ευρώ. Στον τομέα των αμυντικών προϊόντων οι πωλήσεις έφτασαν τα 27 εκατ. ευρώ, με αύξηση 43,6% σε σχέση με πέρυσι ενώ στα καταναλωτικά προϊόντα διαμορφώθηκαν στα 15,8 εκατ. ευρώ.
Ο κ. Χρήστος Καρτάλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Συστήματα Sunlight τόνισε: «Οι πωλήσεις παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρία. Επιπλέον, οι πωλήσεις των περιοχών της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής, της Ανατολικής Ευρώπης και των χώρων της ΝΑ Ασίας ανήλθαν συνολικά στα 16,1 εκατ. ευρώ”.


Alico
Συνεχίζει εκτός AIG
Με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και των συνεργατών της, η Alico (American Life Insurance Company), θα συνεχίσει την διεθνή αναπτυξιακή πορεία της ως εταιρία ανεξάρτητη από τον μητρικό Ομιλο AIG, προκειμένου να παραμείνει ανεπηρέαστη από τις όποιες διεργασίες συντελούνται στη μητρική εταιρία.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, η AIG θα δώσει τη δυνατότητα σε σημαντικές και επιτυχημένες εταιρίες του Ομίλου, όπως είναι η Alico, να συνεχίσουν την λειτουργία τους ως ανεξάρτητες πλέον εταιρίες. Οι σχετικές διαδικασίες ξεκινούν άμεσα, ενώ δεν θα υπάρξουν κενά στην ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανεξαρτητοποίησης από την μητρική εταιρία. 
Η Alico, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς ασφαλιστικές εταιρίες Ζωής στον κόσμο, είναι πάντα ένας αξιόπιστος και ικανός εταίρος που διαθέτει πολύ ισχυρές ασφαλιστικές μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2008 τα λειτουργικά κέρδη της Alico μετά τους φόρους ανήλθαν σε 1,3 δισ. δολ., σημειώνοντας αύξηση 30% έναντι του προηγούμενου έτους.
Στην Ελλάδα η Alico λειτουργεί με επιτυχία από το 1964. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία Ισολογισμού (2007), το Σύνολο Ενεργητικού της Εταιρίας ανέρχεται σε 1,35 δισ. ευρώ, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 147 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιπροσωπεύουν το τριπλάσιο από το απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας.
Το 2008 η Εταιρία σημείωσε για άλλη μια φορά σημαντική αύξηση στην Παραγωγή ασφαλίστρων, η οποία ξεπέρασε τα 294 εκατ. ευρώ, έναντι 269 εκατ. ευρώ κατά το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας άνοδο της τάξεως του 9,3%.
Κατά τη διάρκεια του 2008 η Alico Ελλάδος κατέβαλε αποζημιώσεις σε ασφαλισμένους της με ατομικά και ομαδικά ασφαλιστήρια Ζωής και Υγείας, σε 143.253 περιπτώσεις.


ΑΤΕ Ασφαλιστική
Νέος διευθύνων σύμβουλος
Νέα σελίδα ανοίγει για την ΑΤΕΑσφαλιστική. Ο κ. Αναστάσιος Παπανικολάου αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία.
Ο κ. Παπανικολάου έχει μακρά θητεία στο χρηματοοικονομικό χώρο, καθώς επί μακρό διάστημα παραμένει Διευθυντής της ΑΤΕbank, πρόεδρος και εντεταλμένος Σύμβουλος της διαφημιστικής εταιρείας ΑΤΕ Αdvertising, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΑΤΕ Κάρτα και Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΑΤΕ Τεχνική - Πληροφορική. Ο κύριος Παπανικολάου έχει πτυχίο Μαθηματικού με Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (M.Sc Computer Science) στο Πανεπιστήμιο George Washington USA και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει δε, Βοηθός Καθηγητή στο τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο George Washington USA.
Mε αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του ο κύριος Παπανικολάου δηλώνει τα εξής: «Στο νέο διαμορφούμενο οικονομικό περιβάλλον, η ΑΤΕ Ασφαλιστική σε στενή συνεργασία με τη μητρική ΑΤΕbank θα πρωταγωνιστήσει στο κλάδο. Ως άμεσοι στόχοι τίθενται η μείωση των δαπανών, η απλοποίηση διαδικασιών και η δημιουργία ευέλικτου σχήματος για τη προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών τόσο για τον απλό άνθρωπο, όσο και για τις επιχειρήσεις. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να καταστεί η ΑΤΕ Ασφαλιστική δύναμη εμπιστοσύνης».   


BNP Paribas
Παγκόσμιο πρωτάθλημα τένις στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα έρχεται για πρώτη φορά τον Ιούνιο το BNP Paribas Cup, ένα από τα πιο σημαντικά πρωταθλήματα αντισφαίρισης για νέους αθλητές παγκοσμίως, μετά τη σχετική συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στην  BNP Paribas Ελλάδας και την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ).
Το BNP Paribas Cup, που διεξάγεται κάθε χρόνο στη Γαλλία, αποτελεί το εφαλτήριο για την ανάδειξη των αυριανών πρωταθλητών αντισφαίρισης κάτω των 14 ετών. Το πρωτάθλημα προάγει το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθε», του σεβασμού και της αλληλεγγύης και είναι γνωστό σαν το «French Open για Νέους». Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO και παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στους κορυφαίους αθλητές 12 ως 14 ετών να συμμετάσχουν σε μια διεθνή αθλητική και πολιτιστική γιορτή, που φέρνει σε επαφή εφήβους από 60 διαφορετικές χώρες.
Η BNP Paribas Ελλάδας, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα και στους Έλληνες αθλητές αντισφαίρισης ηλικίας κάτω των 14 ετών, αποτελεί τον χορηγό της προκριματικής διοργάνωσης BNP Paribas Junior Tennis Masters Greece, που θα διεξαχθεί στο Athens Tennis Club, από τις 12 ως τις 14 Ιουνίου 2009, με την υποστήριξη της Ε.Φ.Ο.Α.
Το BNP Paribas Junior Tennis Masters Greece θα προσφέρει στους νεαρούς αθλητές αντισφαίρισης στην Ελλάδα, την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν την χώρα τους σε ένα από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα και να διαγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο.


Ηλεκτρονική
Απόσυρση ενεργοβόρων συσκευών
Σε καθολικό πρόγραμμα απόσυρσης των ενεργοβόρων συσκευών προχωρά η Ηλεκτρονική. Στόχος της ενέργειας είναι να αποσυρθούν οι ενεργοβόρες συσκευές και να αντικατασταθούν με συσκευές ενεργειακής κλάσης Α και A+.
Το πρώτο στάδιο του προγράμματος αφορά στην απόσυρση και αντικατάσταση πλυντηρίων, ψυγείων, κουζινών, εντοιχιζόμενων συσκευών και κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α. Το κέρδος που μπορεί να αποκομίσει ο καταναλωτής από την αντικατάσταση μίας ενεργοβόρας συσκευής ξεκινά από τα 40 ευρώ και φθάνει μέχρι και τα 300 ευρώ.
Για την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών και για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του προγράμματος, η Ηλεκτρονική έχει ξεκινήσει ήδη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επικοινωνίας.


Henkel
Κατακτά την κορυφή
Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα που διεξάγει το αμερικανικό επιχειρηματικό περιοδικό Fortune, η Henkel κατέχει τον τίτλο της «Πιο Θαυμαστής Γερμανικής Εταιρείας». Η κατάταξη του Fortune αναφορικά με τις «Πιο Θαυμαστές Εταιρείες του Κόσμου» (Most Admired Companies) αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα εταιρικά rankings παγκοσμίως. Στο παγκόσμιο «μέτωπο», επιπροσθέτως, η Henkel κατέκτησε τη δεύτερη θέση, μετά την Procter & Gamble στην κατηγορία “Soaps and Cosmetics”.
Ο διεθνής κατασκευαστής επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων, «ανεβοκατέβηκε» αρκετά και στις δυο λίστες. Στον ενδογερμανικό διαγωνισμό, η Henkel πήδηξε από την 16η θέση στην κορυφή της κατηγορίας. Η Henkel επίσης «αναστάτωσε» τη διεθνή κατάταξη, μετακινούμενη στη δεύτερη θέση πίσω από την Procter & Gamble.

  Περιεχόμενα
Editorial
περιεχόμενα τ. 351/04.2009
Επικαιρότητα
Προτάσεις Αγοράς
Συνέντευξη: Αρης Ξενόφος
Αφιέρωμα: Διαχείριση Κεφαλαίων
ΘΕΜΑ: Εξελίξεις στην Αγορά Ακινήτων
Θέμα: Αλλαγή Πλεύσης
Αφιέρωμα: Αγορά Φαρμάκου
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Νέα Χορηγητικά Προϊόντα
EUROMONEY: Δομημένα Προϊόντα για Δύσκολους Καιρούς
Διεθνείς Αγορές: 8 εκατ. Ευρωπαίοι θα χάσουν τη δουλειά τους μέσα στο 2009
Αρθρο: Αντιμέτωποι με την ύφεση, γιατί μπήκαμε, πώς θα βγούμε
ΑΝΑΛΥΣΗ: ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΡΩ, ΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕ, ΠΟΥ ΑΤΥΧΗΣΕ, ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ 2009 ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥ ΡΙΣΚΟΥ;
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Ερευνα: της DELOITTE
Ερευνα της ICAP: Ελληνικές επιχείρησεις
Ερευνα της EXPERIAN: Ξοδεύεουν λιγότερα το 2009 οι Ευρωπαίοι καταναλωτές
Στα ενδότερα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Παρουσιάσεις
Τα Νέα της Αγοράς
Δία Ταύτα: Ουδείς ασχολείται με την ουσία…
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site