Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2009                              


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΑΖΑΚΗΣΣυνέντευξη στον Ανδρέα Αναστασίου


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
CRETA FARM


ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ


Η επιτυχία της σειράς αλλαντικών «Εν Ελλάδι» οφείλεται στο γεγονός ότι καλύπτει τη σύγχρονη ανάγκη του καταναλωτικού κοινού για υιοθέτηση ενός υγιεινού διατροφικού μοντέλου. Η διάθεση για καινοτομία χωρίς συγκεκριμένη φιλοσοφία και όραμα να την τροφοδοτούν δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.ΧΡΗΜΑ_Η Creta Farm έχει ανταποκριθεί στην τάση του ελληνικού κοινού για υγιεινότερη διατροφή, με ειδικές σειρές προϊόντων, με σχετικές επικοινωνιακές εκστρατείες και με την εφαρμογή κανόνων στην παραγωγή που της εξασφαλίζουν πιστοποιήσεις ποιότητας. Είστε ικανοποιημένος από την ανταπόκριση που -με τη σειρά του- το καταναλωτικό κοινό έδειξε σ’ αυτήν την επιχειρηματική τακτική;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ_Η αναγνώριση και η εμπιστοσύνη στα καινοτόμα και πιστοποιημένα προϊόντα είναι αδιαμφισβήτητη, ειδικά μάλιστα όταν αγγίζουν κάποια συγκεκριμένη ανάγκη του καταναλωτικού κοινού. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρωτοποριακή σειρά αλλαντικών με ελαιόλαδο «Εν Ελλάδι», η οποία ανταποκρίνεται στη σύγχρονη τάση της αγοράς για πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές. Η ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού στο εγχείρημά μας αυτό υπήρξε και εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική. Η ευρεία αποδοχή των πιστοποιημένων προϊόντων, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και τις ξένες αγορές στις οποίες έχουμε επεκταθεί, αποτελεί το κύριο έναυσμα ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές πρωτοποριακά προϊόντα ανταποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη τους.


Χ_Πέραν των πιστοποιήσεων ISO, η Creta Farm έχει δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον και για την (ακόμα μικρή) αγορά πιστοποιημένων βιολογικών τροφίμων της Ελλάδας. Ποιες προοπτικές διαβλέπετε γι’ αυτό το τμήμα της αγοράς;
Κ.Δ._Δεδομένου ότι η εταιρία μας θέτει στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της τον καταναλωτή, ενώ παράλληλα είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, δεν θα μπορούσε να μη δίνει το δικό της «παρών» στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. Το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς ωστόσο στη χώρα μας είναι ακόμα μικρό. Παρ’ όλα αυτά αναπτύσσεται με αργά και σταθερά βήματα, γι' αυτό κι εμείς συμβάλλουμε με το δικό μας τρόπο, συνεχίζοντας να επενδύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.


Χ_Βλέπουμε ότι οι επενδύσεις σας λαμβάνουν υπόψη ζητήματα που αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας, της υγιεινής, της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της διαρκούς κατάρτισης του προσωπικού σας. Ποια η σχέση κόστους και απόδοσης των επενδύσεων αυτών;
Κ.Δ._Η Creta Farm είναι μια «πράσινη» εταιρία με προσήλωση σε θέματα υγιεινής και περιβάλλοντος. Στο πνεύμα αυτό κινούνται αντίστοιχες επενδύσεις και ενέργειές μας, όπως:
- Μονάδα κομποστοποίησης στερεών οργανικών αποβλήτων.
- Επένδυση σε μονάδα παραγωγής βιο-αερίου.
- Διευρυμένο πρόγραμμα εσωτερικής ανακύκλωσης.
- Εφαρμογή προγράμματος εξοικονόμησης υδάτινων πόρων.
- Μελλοντική εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης σε συνεργασία με ΟΤΑ.
- Μεγάλη συμμετοχή σε προγράμματα δενδροφυτεύσεων ΟΤΑ.
- Βιολογικά προϊόντα.
Τα οφέλη της δράσης αυτής είναι είτε άμεσα, όπως στην περίπτωση της μονάδας κομποστοποίησης, όπου πέραν του περιβαλλοντικού παράγοντα, θα επιφέρουν οικονομικές ροές, σε συνδυασμό με την επένδυση για παραγωγή βιοαερίου, είτε έμμεσα. Τα έμμεσα οφέλη σχετίζονται με την πλήρη συμμόρφωση στο κανονιστικό πλαίσιο, το αδιαπραγμάτευτο αίσθημα ευθύνης για παροχή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και τη σύνδεση του ονόματος της Creta Farm με αυτές τις αρχές. Σε ό,τι αφορά στη διαρκή κατάρτιση του προσωπικού μας, θεωρούμε ότι τούτο θα πρέπει να αποτελεί μονόδρομο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, καθώς πέραν της πρόσθετης αξίας που παρέχεται στα στελέχη, δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εταιρία.


Χ_Επενδύετε, επίσης, στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, τομέα στον οποίο η χώρα μας υστερεί σημαντικά, στο σύνολό της, σε σχέση με τις λοιπές ευρωπαϊκές. Ποιο είναι το ισχυρότερο κίνητρό σας για τις επενδύσεις αυτές: γενικότερη διάθεση για καινοτομία ή εξασφάλιση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού; Κι ακόμη: αποδίδουν ήδη οι σχετικές επενδύσεις ή αφορούν κυρίως απόδοση που προσδοκάτε για το μέλλον;
Κ.Δ._Η επιθυμία μας να καλύπτουμε τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, καθώς και η παραγωγή προϊόντων άριστης ποιότητας, αποτελούν την κινητήριο δύναμη για κάθε καινοτομία που εισάγει η εταιρία μας στην αγορά. Εκεί έγκειται και η επιτυχία της σειράς αλλαντικών «Εν Ελλάδι», στο γεγονός δηλαδή ότι καλύπτει τη σύγχρονη ανάγκη του καταναλωτικού κοινού για υιοθέτηση ενός υγιεινού διατροφικού μοντέλου. Η διάθεση για καινοτομία χωρίς μία συγκεκριμένη φιλοσοφία και όραμα να την τροφοδοτούν, δεν μπορεί να εξασφαλίσει το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, το οποίο είναι απαραίτητο σ' έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο όπως η βιομηχανία τροφίμων.
Όσον αφορά στην αποδοτικότητα των επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, αυτή αποδεικνύεται από την ίδια τη θέση της Creta Farm στην ελληνική, αλλά πλέον και στις διεθνείς αγορές. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για μια αέναη διαδικασία, η οποία δεν σταματά με την εισαγωγή στην αγορά μιας νέας κατηγορίας αλλαντικών, όπως η σειρά «Εν Ελλάδι». Η Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης επεξεργάζεται συνεχώς νέες μεθόδους και προϊόντα, που και αυτά με τη σειρά τους θα κατακτήσουν τόσο την εγχώρια όσο και τις διεθνείς αγορές, καθιστώντας την Ελλάδα κέντρο ενός παγκόσμιου R&D για την αγορά του αλλαντικού.


Χ_Διοικείτε μία νεανική και αναπτυσσόμενη εταιρία, που όμως αναπτύσσει δραστηριότητα σε τομέα της αγοράς που εμφανίζει δείγματα κορεσμού. Συμφωνείτε μ’ αυτήν την εκτίμηση; Αν ναι, ποια είναι η διέξοδος; Μήπως ο εντονότερος προσανατολισμός προς τις εξαγωγές;
Κ.Δ._Ο τομέας παραγωγής αλλαντικών εμφανίζει δείγματα κορεσμού, καθώς χαρακτηρίζεται από απουσία πρωτοποριακών προϊόντων που συμβαδίζουν με τον τρόπο ζωής και τις διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Μέχρι πρότινος, η πλειονότητα των προσφερόμενων επιλογών περιοριζόταν σε αλλαντικά με μειωμένα  λιπαρά και λιγότερο νάτριο, με το μεγάλο βήμα διαφοροποίησης να λείπει. Στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της βιομηχανίας τροφίμων, όμως, το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας εταιρίας  έναντι των ανταγωνιστών της είναι η καινοτομία. Η Creta Farm, λοιπόν, ανατρέποντας τα έως τώρα διατροφικά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποίησε  για πρώτη φορά παρθένο ελαιόλαδο στα προϊόντα της σε αντικατάσταση του ζωικού λίπους, συστήνοντας την κατηγορία των πιο γευστικών και συγχρόνως υγιεινών αλλαντικών. Μια ακόμα διέξοδος από τη στασιμότητα είναι η εξωστρέφεια, με τις επεκτατικές κινήσεις να κυριαρχούν. Η διεθνής ανάπτυξη και η εξερεύνηση νέων πεδίων δράσης αποτελούν σημαντική πρόκληση και κίνητρο ικανό να φέρει την εφαρμογή πρωτοπόρων ιδεών που θα κάνουν τη διαφορά.


Χ_Το ελληνικό καταναλωτικό κοινό δείχνει σαφώς μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα προϊόντα κρέατος ελληνικής προέλευσης. Το γεγονός ότι οι κανόνες  υγιεινής και ελέγχου συγκλίνουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ νομίζετε ότι μπορεί να επηρεάσει αυτή την προτίμηση;
Κ.Δ._Πράγματι, τα προϊόντα κρέατος ελληνικής προέλευσης συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές ποιότητας συγκλίνουν στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πεποίθησή μας είναι ότι η προτίμησή τους αυτή δεν θα υποστεί μεταβολή στο μέλλον καθώς οι πρώτες ύλες που διαθέτει η ελληνική αγορά είναι αποδεδειγμένα καλύτερης ποιότητας. Αυτό ισχύει τόσο για τα προϊόντα κρέατος, όσο και για το ελαιόλαδο που χρησιμοποιούμε στην παραγωγή των αλλαντικών «Εν Ελλάδι».


Χ_Είναι προφανές ότι η καθετοποιημένη οργάνωση της Creta Farm σε όλα τα στάδια της παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης της εξασφαλίζει σημαντικά πλεονεκτήματα. Πώς μεταφράζονται τα πλεονεκτήματα αυτά σε όρους οφέλους των καταναλωτών και των μετόχων της εταιρίας;
Κ.Δ._Η καθετοποιημένη διάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας, καθώς μας επιτρέπει να ελέγχουμε πλήρως την ποιότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε για τα προϊόντα μας. Αυτό σημαίνει ότι τα ζώα τρέφονται με φυσικές τροφές ενώ στην παραγωγή μας χρησιμοποιούμε εξαιρετικό παρθένο κρητικό ελαιόλαδο, άριστης ποιότητας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την παραγωγή και διάθεση υψηλότερης ποιότητας προϊόντων, ικανοποιώντας και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Επί πλέον, η τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει από αυτή τη διαδικασία μας οδήγησε στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, όπως η σειρά των πιο υγιεινών αλλαντικών με ελαιόλαδο «Εν Ελλάδι», την οποία υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και η οποία απέσπασε σημαντικές διακρίσεις παγκοσμίως.


Χ_Είναι γνωστό ότι τα κεφάλαια που η Creta Farm άντλησε από το Χρηματιστήριο
αξιοποιήθηκαν στην κατεύθυνση αύξησης των στοιχείων παγίου ενεργητικού και λειτουργίας ή εξαγοράς θυγατρικών. Είστε ικανοποιημένος από την απόδοση των κεφαλαίων αυτών;
Κ.Δ._Στα χρόνια που πέρασαν η Creta Farm αξιοποίησε τα αντληθέντα κεφάλαια δημιουργώντας υπερσύγχρονες βιομηχανικές μονάδες, αντάξιες του ονόματός της για την παραγωγή των προϊόντων που μας ανέδειξαν στο χώρο μας, ικανές να απορροφήσουν περαιτέρω ανάπτυξη του μεριδίου μας. Παράλληλα, η σημαντικά καθετοποιημένη διάρθρωση της παραγωγής μας αποτελεί ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα αφού είναι παράγων διαφοροποίησης και ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής αυστηρών ελέγχων σε όλα τα στάδια παραγωγής έως και τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες. Είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι αφού και η απόδοση των συνολικά επενδυμένων κεφαλαίων για την χρήση του 2008 ξεπερνά το 6%.


Χ_Έχετε σχέδια για περαιτέρω επενδυτικές πρωτοβουλίες στο άμεσο μέλλον;
Κ.Δ._Τα επενδυτικά μας πλάνα για το άμεσο μέλλον έχουν διττή στόχευση. Συνεχίζουμε να διατηρούμε ως βάση μας την Ελλάδα, παρακολουθώντας και ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, ενώ παράλληλα στοχεύουμε στην ενίσχυση της διεθνούς μας παρουσίας, εφαρμόζοντας στις νέες αγορές όπου θα διεισδύσουμε το πετυχημένο και ευρηματικό μοντέλο της Αμερικής και προσφάτως της Ισπανίας, το οποίο προβλέπει υψηλές ταχύτητες ανάπτυξης με μίνιμουμ κεφαλαιουχικές ανάγκες.


Χ_Μιλώντας για επενδύσεις και μετόχους, ποιες μεσοπρόθεσμες προοπτικές βλέπετε για τη μετοχή της Creta Farm στο πλαίσιο του γενικότερου χρηματιστηριακού - επενδυτικού περιβάλλοντος και των σχετικών - εγχώριων και διεθνών - εξελίξεων;
Κ.Δ._Είναι σαφές ότι δεν θα μπορούσαμε να προβούμε σε προβλέψεις. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να σταθούμε στην ικανοποιητική πορεία της μετοχής μας, η οποία επέδειξε σημαντική αντοχή κατά τις δραματικές πρώτες ημέρες της χρηματιστηριακής κρίσης την προηγούμενη χρονιά, καθώς και στην ανταπόκρισή της τους τελευταίους μήνες που διανύουμε. Πιστεύουμε στην εταιρία μας συνεπώς και στη μετοχή μας. Είναι γεγονός ότι σε περιόδους όπως η οικονομική και χρηματιστηριακή κρίση, αναδεικνύονται οι δυνατές εταιρίες και εκείνες που έχουν να προσφέρουν κάτι διαφορετικό στο καταναλωτικό κοινό. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι η Creta Farm θα βγει μέσα από αυτήν τη δυσμενή περίοδο δυνατότερη, ανταποκρινόμενη στα μεγαλόπνοα σχέδιά της και διατηρώντας μια μετοχική διάρθρωση αποτελούμενη από ισχυρούς ξένους θεσμικούς επενδυτές.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: τ. 352, Μάιος 2009
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ : ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΘΕΜΑ: ASSET MANAGEMENT MONEY CONFERENCE 2009
ΘΕΜΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ICAP
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ
ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΤΗΝ ΓΣ ΤΗΣ ΤτΕ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site