Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2009                              


ΘΕΜΑ ASSET MANAGEMENT MONEY CONFERENCE 2009ASSET MANAGEMENT MONEY CONFERENCE 2009


ΑΛΩΒΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ


Αποδόσεις καλύτερες των χρηματιστηριακών δεικτών είχαν τα επενδυτικά προϊόντα των ελληνικών ΑΕΔΑΚ, τα οποία ανταποκρίθηκαν στο ακέραιο σε κάθε αίτηση ρευστοποίησης επενδύσεων ή άλλη υποχρέωσή τους


 


Τους τρόπους και τις προοπτικές εμπλοκής των θεσμικών επενδυτών στην διαχείριση των ασφαλιστικών ταμείων και τις προϋποθέσεις αυτές εξέτασαν οι παράγοντες της αγοράς κατά την διάρκεια του συνεδρίου Asset Management Money Conference 2009, που συνδιοργάνωσαν η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ) και η Money Conferences, υπό την αιγίδα της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών, του ΣΜΕΧΑ και του Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου που διεξήχθη στις 8 Απριλίου 2009 στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.
Χορηγοί του Asset Management Money Conference 2009 ήταν οι: Εθνική Asset Management, Alapis, Creta Farm, Motor Oil, Finvent.
Η έναρξη του συνεδρίου έγινε από τον κ. Άρη Ξενόφο, Πρόεδρο της ΕΘΕ, και τον Πρόεδρο της Money Conferences, κ. Κωνσταντίνο Ουζούνη, ενώ στην συνέχεια ο απερχόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Αλέξιος Πιλάβιος τόνισε την ανάγκη να αναλάβουν οι ΑΕΔΑΚ κυρίαρχο ρόλο στην διαχείριση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, προκρίνοντας τις επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια ως την καλύτερη λύση διαχείρισης των αποθεματικών, κάτι που ήδη έχει εφαρμοστεί από το ΙΚΑ με μεγάλη επιτυχία.
Ο γενικός τίτλος του συνεδρίου ήταν «Θεσμική Διαχείριση & Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης». Αναφερόταν, δηλαδή, σε δύο θεμελιώδεις τομείς της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας, την επαγγελματική διαχείριση κεφαλαίων και το σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων, και σκοπό είχε να διερευνήσει αν και πώς αυτοί μπορούν να συνδυασθούν αρμονικά και να ωφελήσουν αλλήλους.
Τις τέσσερις συνεδρίες στις οποίες εξειδικεύθηκε το γενικό θέμα του συνεδρίου συντόνισαν οι δημοσιογράφοι: Νίκος Σακελλαρίου, Ανδρέας Αναστασίου, Γιώργος Παπανικολάου και Δημήτρης Κοντογιάννης.

ΑΡΗΣ ΞΕΝΟΦΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ
ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΘΟΥΝ ΟΙ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Η θεσμική διαχείριση στην Ελλάδα βγήκε νικήτρια από την κρίση, αφού χάρη σε ένα αυστηρό εποπτικό και διάφανο πλαίσιο δεν έκρυβε τις δυσάρεστες εκπλήξεις που έκρυβαν άλλα επενδυτικά σχήματα. Αυτή η επιτυχία, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να αποτελέσει ένα ανάχωμα σε εκροές κεφαλαίων το 2008.
Δεν είναι, όμως, μόνο οι εκροές που αιτιολογούν το ρηχό βάθος της θεσμικής διαχείρισης στην ελληνική αγορά. Είναι και η περιορισμένη μέχρι μηδενική ανάθεση της διαχείρισης των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων στους θεσμικούς διαχειριστές. Και είναι και η απουσία ενός πλαισίου που θα ενθαρρύνει τη μακροπρόθεσμη επένδυση και τη λειτουργία των «αποταμιευτικών - συνταξιοδοτικών λογαριασμών».
Όμως είναι απλώς θέμα πλαισίου; Επαρκή φορολογικά κίνητρα υπάρχουν; Υπάρχουν σχήματα που έχουν τα εχέγγυα να αναλάβουν για το δύσκολο και υπεύθυνο έργο της διαχείρισης των ταμείων; Γιατί οι βαλκανικές χώρες έχουν ήδη υιοθετήσει τον τρίτο πυλώνα ασφάλισης κι εμείς ακόμη όχι; Γιατί, σχεδόν μια δεκαετία από τότε που το ΙΚΑ συγκρότησε την πρώτη ΑΕΔΑΚ ασφαλιστικού ταμείου, άλλοι κοινωνικοί φορείς δεν έχουν ακολουθήσει το παράδειγμα αυτό;


ΑΛΕΞΗΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ
Η ΑΕΔΑΚ ΤΟΥ ΙΚΑ
Τα hedge funds είχαν ενεργητικό 2 τρισ. δολαρίων, τα περισσότερα από αυτά, όμως, είχαν και μόχλευση πέντε και δέκα φορές τα διαθέσιμα κεφάλαια, το οποίο σημαίνει ότι διαχειρίζονταν αξίες ύψους 10 με 15 τρισ. δολάρια, οπότε αντιλαμβάνεσθε τι επίδραση μπορούσαν να έχουν οι κινήσεις τους στην παγκόσμια αγορά. Γνώμη μου είναι ότι στην αγορά θα παραμείνουν μόνο περί τα 50-100 μεγάλα hedge funds, κι αυτά με πολύ μικρότερη μόχλευση.
Όσον αφορά τα Αμοιβαία Κεφάλαια, πρόκειται για ένα θεσμό που - παρά τις απώλειες που είχε το τελευταίο έτος - διαθέτει σοβαρότητα, συγκρότηση και εποπτεία, και γι’ αυτό πιστεύω ότι το μέλλον του ανήκει.
Άλλος θεσμός της επαγγελματικής διαχείρισης στη χώρα μας είναι οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ). Ο παλιός νόμος προέβλεπε ότι η ΕΕΧ έπρεπε να ιδρυθεί με κεφάλαιο 10 εκατ. ευρώ και μετά να εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα της ίδρυσης με 500 χιλιάδες ευρώ και τα υπόλοιπα να αντληθούν από το χρηματιστήριο, κατά τη διαδικασία εισαγωγής της. Η μεταβολή αυτή ελπίζω ότι θα συντελέσει στο να δούμε νέες πρωτοβουλίες στον κλάδο, ο οποίος θα μπορούσε να είναι εξ ίσου δυναμικός με τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Ελπίζω ότι θα αναγεννηθεί, αυτή τη φορά μάλιστα όχι μόνο υπό την σκέπη τραπεζικών ομίλων αλλά και εκ μέρους ιδιωτικών σχημάτων.
Για τη διαχείριση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, όποιος λέει ότι το θέμα είναι εύκολο, λέει ψέματα. Το 77% του αποθεματικού των ταμείων είναι κατατεθειμένο στην Τράπεζα της Ελλάδος και το 23% έχουν το δικαίωμα να το επενδύσουν σε κινητές αξίες και σε ακίνητα. Τα περισσότερα ταμεία έχουν ήδη φτάσει αυτό το 23%. Πόσα ταμεία, όμως, είναι ελλειμματικά και συντηρούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό; Τι διαχείριση μπορεί κανείς να κάνει σε ελλειμματικά ταμεία;
Τι βλέπω ως λύση; Η ΑΕΔΑΚ του ΙΚΑ ήταν ένα πείραμα το οποίο έχει πετύχει. Δημιουργήθηκαν δύο Α/Κ, τη διαχείριση των οποίων ανέλαβαν εξωτερικοί διαχειριστές. Πιστεύω ότι μέσω των Α/Κ του ΙΚΑ είτε άλλου φορέα κοινωνικής ασφάλισης θα ήταν καλό να γίνει η διαχείριση, και διευκρινίζω ότι είμαι κατά του ενδεχομένου κάθε μικρό ταμείο, μεμονωμένα να αναλάβει πρωτοβουλίες ανάθεσης σε εξωτερικούς διαχειριστές κ.λπ.


Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ


ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ο κ. Κ. Παπαθανασίου, Πρόεδρος του Οργανισμού Ασφαλίσεως Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), έδωσε έμφαση στην πρόσφατο νόμο 3586/2007 και στην άμεση ενεργοποίησή του, τονίζοντας ότι ο νόμος αυτός παρέχει ευκαιρίες αξιοποίησης της περιουσίας των ταμείων. Ο κ. Παπαθανασίου ανέφερε ότι θα υπάρξουν οφέλη από την επαγγελματική διαχείριση των Ταμείων και για τους ασφαλισμένους αφού η καλύτερη αξιοποίηση των αποθεματικών θα έχει θετικές επιδράσεις και στις συντάξεις τους.
Ο κ Φ. Ταμβακάκης, Δ/νων Σύμβουλος της Alpha Trust, υπήρξε κατηγορηματικός στο θέμα της διαχείρισης των αποθεματικών των Ταμείων από τις ΑΕΔΑΚ απαντώντας στην ερώτηση γιατί οι Έλληνες θεσμικοί αναλαμβάνουν σήμερα αυτή την πρωτοβουλία. Τόνισε μάλιστα ότι η επαγγελματική διαχείριση των Ασφαλιστικών Ταμείων θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει εδώ και 35 χρόνια, δηλαδή από την μεταπολίτευση και μετά, αναφέροντας μάλιστα πόσο πολύτιμος είναι ο ρόλος των διαχειριστών κεφαλαίων για την ανάπτυξη και τόνωση του Ασφαλιστικού Συστήματος. Αναφερόμενος στο καίριο θέμα της διαχείρισης του κινδύνου σε σχέση με τις αποδόσεις, τόνισε ότι ο κίνδυνος είναι σχετικός με την κάθε συγκεκριμένη επενδυτική συγκυρία.
Ο κ. Ι. Κυριακόπουλος, Δ/νων σύμβουλος της ΑΕΔΑΚ των ασφαλιστικών ταμείων, υπογράμμισε στην ομιλία του ότι η εταιρεία του έχει επιτύχει από  τις υψηλότερες αποδόσεις μεταξύ όλων των ΑΕΔΑΚ, και ότι γι’ αυτό οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να αισθάνονται καλά. Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι υπό έκδοση υπουργική απόφαση θα δώσει την δυνατότητα επιλογής και δύο νέων αμοιβαίων κεφαλαίων που θα περιέχουν και συμμετοχές σε μετοχές και ομόλογα Ευρωζώνης.


1ος ΚΑΙ 2ος ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στη δεύτερη ενότητα, ο Δρ Μ. Νεκτάριος, Αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ανέφερε ότι πρωταρχικός στόχος του κράτους στο ζητούμενο της εξασφάλισης σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους των ταμείων είναι κατ’ αρχάς ο σωστός σχεδιασμός της μακρόχρονης διαδικασίας, που απαιτεί 40 έτη συσσώρευσης κεφαλαίου και 20 έτη εκταμιεύσεων. Συμπληρωματικά προς το σύστημα κύριας κοινωνικής ασφάλισης λειτουργούν τόσο η επικουρική κοινωνική όσο και η ιδιωτική. Η διεθνής τάση, όσον αφορά στα ιδιωτικά επαγγελματικά ταμεία, είναι ένας συνδυασμός κεφαλαιοποιητικού και αναδιανεμητικού συστήματος, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να μην είναι πλήρως εκτεθειμένοι στους επενδυτικούς κινδύνους.
Ο κ. Κ. Τζινιέρης, Πρόεδρος ΔΣ Επαγγελματικού Ταμείου Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ), επεσήμανε ότι τα επαγγελματικά ταμεία μπορούν να συμβάλουν συμπληρωματικά στην κάλυψη της συνολικής συνταξιοδοτικής ανάγκης των εργαζομένων. Πρέπει, όμως, να γίνουν σοβαρά βήματα στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου.
Ο κ. Γ. Ρωμανιάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και επιστημονικός σύμβουλος του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ, ξεκίνησε με τη διαπίστωση ότι σήμερα ο μέσος Έλληνας συνταξιούχος κατά το 98% λαμβάνει συντάξεις από τον δημόσιο τομέα και μόνο 2% από τους άλλους πυλώνες. Ο αντίστοιχος Ολλανδός συνταξιούχος εισπράττει το 50% της σύνταξής του από το δημόσιο τομέα και το άλλο 50% από τον 2ο και τον 3ο πυλώνα ασφάλισης. Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι ο θεσμός των επαγγελματικών ταμείων στην Ελλάδα δεν έχει μέλλον, εφ’ όσον το θεσμικό πλαίσιο παραμείνει ως έχει. Αυτό που πρέπει να ρυθμιστεί οπωσδήποτε είναι η νομική υπόσταση των επαγγελματικών ταμείων, τα οποία οφείλουν να λειτουργούν ως λογαριασμοί ασφάλισης και όχι ως επιχειρήσεις, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.


Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Tα αμοιβαία κεφάλαια με το πλήθος των επιλογών που προσφέρουν, αποτελούν ιδιαίτερα ικανοποιητική λύση για επενδυτές που θέλουν επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων τους, με διασπορά των τοποθετήσεων- ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος- που να είναι όμως και αντίστοιχη του επενδυτικού τους προφίλ. Κι όλα αυτά με πολύ χαμηλό κόστος.
Η ελκυστικότητα των αμοιβαίων αυξάνει στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά την οποία το αυξημένο ρίσκο, λόγω της διεθνούς κρίσης, απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, επιμελημένη κατανομή χαρτοφυλακίου και προσεκτική επιλογή τοποθετήσεων, είτε αυτές αφορούν ομόλογα, είτε μετοχές, είτε εργαλεία της χρηματαγοράς.
Ταυτόχρονα, τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν στον επενδυτή απόλυτη διαφάνεια σε ότι αφορά την πορεία των τοποθετήσεων του, αλλά και πλήρη προστασία από φαινόμενα εξαπάτησης, μέσω του θεσμού του θεματοφύλακα.
Αυτά ήταν τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από το πάνελ για την αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων στο οποίο συμμετείχαν οι κύριοι Πάρις Καράσσο, Γενικός Διευθυντής της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, Διονύσης Λιναράς, Γενικός Διευθυντής, ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ, Αριστοτέλης Παναγιωτάκης, Διευθύνων Σύμβουλος & Διευθυντής Επενδύσεων, Marfin Global Asset Management και  Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Trust ΑΕΔΑΚ, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπανικολάου, διευθυντή του χρηματοοικονομικού portal euro2day.gr.
Στη διάρκεια της συζήτησης έγινε επίσης εκτενής αναφορά στα πλεονεκτήματα που προσφέρει πλέον και στους έλληνες επενδυτές ο νέος θεσμός των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, (ETF), το πρώτο των οποίων λειτουργεί ήδη, καθώς και στις προοπτικές κάλυψης των γειτονικών αναδυόμενων αγορών από ελληνικές εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων, με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την γνώση των ιδιομορφιών που επικρατούν στην συγκεκριμένη περιοχή.


Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
To ελληνικό asset management κατάφερε να βγει σχεδόν αλώβητο από την μεγάλη παγίδα των δομημένων προϊόντων υψηλού ρίσκου, που προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε ιδιωτικά και θεσμικά χαρτοφυλάκια παγκοσμίως, αλλά δεν κατόρθωσε να κεφαλαιοποιήσει την επιτυχία του.
Αυτό ήταν ένα από τα σημεία στα οποία συμφώνησαν οι συμμετέχοντες στο πάνελ με θέμα «η διαχείριση της περιουσίας στην Ελλάδα». Στo πάνελ συμμετείχαν ο Άρης  Ξενόφος, πρόεδρος της Ενωσης Θεσμικών Ελλάδος και επικεφαλής της EFG ΑΕΔΑΚ, o Aριστοτέλης Καρυτινός, γενικός διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας, ο Κωνσταντίνος Πέππας, υψηλόβαθμο στέλεχος  της Εθνικής Αsset Μanagement ΑΕΔΑΚ και ο κ. Δημήτρης Τσοπανάκος, Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Εργασιών, Finvent SA.
O κ. Ξενόφος αναφέρθηκε στη σημασία των δικτύων για την ανάπτυξη του asset management και την απουσία ανεξάρτητων δικτύων στην Ελλάδα κατά τα πρότυπα των independent financial advisors του εξωτερικού.
Ο κ. Καρυτινός παρατήρησε ότι η επένδυση σε ΑΕΕΑΠ θα πρέπει να εξετασθεί πιο στενά από την στιγμή που μερικές προσφέρουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις της τάξης του 6% με 11%  σε μια περίοδο υποχώρησης των επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις. Επίσης,  ο ίδιος αναφέρθηκε  στις αρνητικές συνέπειες που έχει η επιβολή του κεφαλικού φόρου στη προσέλκυση  ελληνικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.
Ο κ. Πέππας τόνισε ότι η καλή συμπεριφορά του ελληνικού asset management κατά την διάρκεια της διεθνούς οικονομικής κρίσης θα πρέπει να προβληθεί και να γίνει αφετηρία προσέλκυσης κεφαλαίων για διαχείριση ενώ ο κ. Τσοπανάκος αναφέρθηκε στις τάσεις που επικρατούν στο asset management πριν, κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά από αυτήν.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: τ. 352, Μάιος 2009
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ : ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΘΕΜΑ: ASSET MANAGEMENT MONEY CONFERENCE 2009
ΘΕΜΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ICAP
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ
ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΤΗΝ ΓΣ ΤΗΣ ΤτΕ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site