Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2009                              


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ


Συνέντευξη στον Ανδρέα Αναστασίου


ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
HELLENIC POSTBANK


Η ΚΡΙΣΗ ΗΤΑΝ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΥ»


Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία αποδεικνύει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο, που χαρακτηρίζεται από ελλιπή κοινωνική ευθύνη και θεοποίηση του πρόσκαιρου και αλόγιστου κέρδους, στην πράξη δεν είναι βιώσιμο. Αντιθέτως, η αξιοπιστία είναι αλληλένδετη με την πορεία και τη σταθερότητα στο χρόνο.


 


ΧΡΗΜΑ_Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τις περισσότερες τράπεζες, τουλάχιστον στην Ευρώπη, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για το πρώτο τρίμηνο του 2009 παρουσίασε αύξηση κερδών. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν σε αυτή τη διαφορά;
Α. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ_Τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα, καταδεικνύουν ότι το 2009 θα είναι για το ΤΤ -δεδομένων των συνθηκών- μία ικανοποιητική χρονιά: με ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 56,15 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2009, με αύξηση των επιτοκιακών εσόδων της τάξης του 3,13% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με αύξηση του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων κατά 30,64%, σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης χρήσης του 2008. Τα στοιχεία αυτά είναι τα πρώτα εμφανή σημάδια ότι οι στρατηγικές επιλογές που κάναμε τον προηγούμενο χρόνο έχουν αρχίσει ήδη να αποδίδουν. Και μπορώ να σας πω, πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι υπολογίζαμε. Αυτό φυσικά, είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο με ακόμη μεγαλύτερη υπομονή και επιμονή. Τα υγιή οικονομικά αποτελέσματα θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες προς τους πελάτες μας.


Χ_Τι περιλαμβάνουν τα μελλοντικά σχέδιά σας για το ΤΤ;
Α.Φ._Το ΤΤ είναι μία εναλλακτική τράπεζα με μακρόχρονη και σημαντική ιστορία, στη βάση οικονομικών αλλά και κοινωνικών όρων. Αυτή τη διπλή παρακαταθήκη, που είναι ταυτόχρονα και η μεγάλη μας δύναμη, την αναδεικνύουμε με κάθε κίνηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Στόχος μας, λοιπόν, δεν είναι να είμαστε μονάχα ανταγωνιστικοί και κερδοφόροι, αλλά και αποτελεσματικοί για το κοινωνικό σύνολο. Αυτή τη στιγμή είμαστε ένας από τους βασικούς παροχείς ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρηματοδότηση βασικών τομέων της πραγματικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν άμεσα στο κοινωνικό σύνολο. Προχωρήσαμε στη χρηματοδότηση της Εγνατίας Οδού με 400 εκατομμύρια ευρώ, στη σύναψη σύμβασης για τη χρηματοδότηση της ΔΕΗ με το ποσό των 120.000.000 ευρώ, ενώ συζητούμε τη χρηματοδότηση του ΟΣΕ με το ποσό των 100.000.000 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, απόφασή μας, φιλοδοξία μας είναι να καταστήσουμε το ΤΤ μια εναλλακτική τράπεζα που θα συνδυάζει την επιχειρηματικότητα με την ηθική, το κέρδος με το κοινωνικό όφελος. Παράλληλα, προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις, στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος, στο νέο διεθνές διακύβευμα της αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης της πράσινης επιχειρηματικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, εργαζόμαστε συστηματικά ώστε να συνδράμουμε κι εμείς στην επιχειρηματικότητα των κλάδων που επενδύουν ή απασχολούνται με την οικολογική ανάπτυξη και τεχνολογία ή με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα μπορούσε να πει κανείς –τρόπος του λέγειν- να δημιουργήσουμε μια τράπεζα στη χώρα και με «πράσινη συνείδηση».
Άλλωστε, η «πράσινη» συνείδηση, δεν απέχει από την έννοια της αποταμίευσης, που είναι ένας βασικός άξονας της στρατηγικής μας. Της αποταμίευσης και με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή της εξοικονόμησης όσο το δυνατόν περισσότερων φυσικών πόρων. Η πράσινη οικονομία συνάδει διεθνώς με τις επιταγές  για σύγχρονη εταιρική κοινωνική ευθύνη και αναμένεται παράλληλα να είναι από τους πιο υποσχόμενους τομείς στα επόμενα χρόνια.
Η σημερινή κρίση –η οικονομική αλλά και η περιβαλλοντική- μπορεί να αποτελέσει την ευκαιρία για να κάνουμε μια μεγάλη στροφή. Η πράσινη οικονομία, συνιστά μια τεράστια ευκαιρία ειδικά για μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας: φυσικός και πολιτιστικός πλούτος παγκόσμιας αναγνώρισης, απουσία μεγάλης βιομηχανικής παράδοσης, αφθονία φυσικών πηγών ενέργειας για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, γεωργικά προϊόντα που θα μπορούσαν να κατακτήσουν παγκόσμιες αγορές υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης της κατάλληλης ποιότητας και ενός σωστού μάρκετινγκ.


Χ_Κάποιοι συγκρίνουν την τρέχουσα κρίση με αυτή του Χρηματιστηρίου του 1999. Κατά τη γνώμη σας υπάρχουν ομοιότητες;
Α.Φ._Τα χαρακτηριστικά της τωρινής κρίσης δεν επιδέχονται τέτοιου είδους συγκρίσεις. Η κρίση αυτής της περιόδου οφείλεται σε συμπεριφορές ενός ενδογενούς οικονομικού εξτρεμισμού. Αποτέλεσμα ήταν να πληγούν πρώτα και κύρια οι μεγάλοι μέτοχοι, αυτό που ονομάζουμε μεγάλο κεφάλαιο. Φυσικά, όμως, σημαντικές επιπτώσεις υπάρχουν και στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας. Αντιθέτως, στη χρηματιστηριακή κρίση του 1999 είχαμε μία αντίστροφη πορεία, με ανακατανομή του πλούτου από τους φτωχούς στους πλούσιους και με άνοιγμα της μεταξύ τους ψαλίδας.


Χ_Η κρίση έφερε κάποιον σκεπτικισμό έναντι της επέκτασης ελληνικών τραπεζών στις βαλκανικές αγορές. Είστε της άποψης ότι η επέκταση οφείλει να συνεχισθεί ή μήπως ότι είναι καλύτερα να συγκρατηθεί; Είναι στα σχέδια του ΤΤ μία τέτοιου είδους επέκταση;
Α.Φ._Θα σας έλεγα ότι το βαλκανικό εγχείρημα συνιστά μονόδρομο για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς σε μεγάλο βαθμό η φερεγγυότητα των μητρικών ιδρυμάτων εξαρτάται από το κατά πόσο θα κρατήσουν μία συνεπή στάση απέναντι στις επιλογές τους. Την ίδια στιγμή, το διεθνές πρόσωπο της Ελλάδας μόνο κερδισμένο μπορεί να βγει. Όσον αφορά το ΤΤ, θα μπορούσαμε εν δυνάμει να γίνουμε αγοραστές, υπό δύο βασικές προϋποθέσεις: πρώτον, ότι θα υπήρχε συναίνεση και αποδοχή τόσο στο επίπεδο των μετόχων όσο και στο επίπεδο του εξαγοραζόμενου και δεύτερον, ότι ενδεχόμενη επέκταση δεν θα έθετε σε κίνδυνο την εγχώρια κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα.


Χ_Η δυσαρέσκεια των πολιτών έναντι των χρεώσεων των τραπεζών βαίνει διαρκώς αυξανόμενη. Πολλοί θεωρούν ότι οι τράπεζες χρεώνουν υπερβολικά επιτόκια. Ποια είναι η γνώμη σας;
Α.Φ._Οι τράπεζες τιμολογούν ανάλογα με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο ανά είδος δανείου. Άλλο ρίσκο ενέχει, λόγου χάρη, το επενδυτικό δάνειο και άλλο το στεγαστικό. Υπό αυτή την έννοια, το ύψος του επιτοκίου μπορεί να λειτουργεί είτε ενθαρρυντικά είτε αποθαρρυντικά. Παραδείγματος χάριν, προ κρίσης είχαμε πολλές περιπτώσεις όπου δίνονταν δάνεια εκεί που δεν έπρεπε, με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να έχει αυξημένες πιθανότητες να μην είναι συνεπής απέναντι στις τραπεζικές και όχι μόνο υποχρεώσεις του, επιβαρύνοντας έτσι τους συνεπείς δανειζόμενους στο βαθμό που η επιφυλακτικότητα των τραπεζών αυξανόταν.


Χ_Άρα θεωρείτε ότι η κρίση οφείλεται εξ ίσου στη συλλογική συμπεριφορά των τραπεζών και στις ατομικές συμπεριφορές;
Α.Φ._Δεν ισχυρίζομαι κάτι τέτοιο. Τέτοιου είδους ισοπεδωτικές λογικές, παραγνωρίζουν μία βασική παράμετρο: ότι η ευθύνη που αναλογεί στο δανειολήπτη και στο τραπεζικό ίδρυμα είναι μη συγκρινόμενη. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η οικονομική κρίση αποστέλλει μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες. Κατ’ αρχήν, στο ίδιο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ως προς τη δομή και τις αρχές λειτουργίας του. Κατά τη γνώμη μου, όμως, αποστέλλει μηνύματα και προς τους συναλλασσόμενους με τις τράπεζες, όσον αφορά την ατομική τους ευθύνη και συμπεριφορά. Και το λέω αυτό γιατί έχουν υπάρξει στο παρελθόν πολλά παραδείγματα υπερδανεισμού και αλόγιστης καταναλωτικής συμπεριφοράς.
Επίσης, κάθε κρίση αποτελεί μάθημα, αλλά και αφορμή για λήψη διορθωτικών μέτρων. Οι αποφάσεις του G20 για καλύτερη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, η λήψη μέτρων για καλύτερο συντονισμό των πολιτικών, η προσπάθεια εξάλειψης της αδιαφανούς διακίνησης κεφαλαίων μέσω των λεγόμενων «φορολογικών παραδείσων», συνιστούν σαφείς ενδείξεις πως η διεθνής κοινότητα έχει λάβει το μήνυμα και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, για την αποφυγή παρόμοιων φαινομένων στον μέλλον.


Χ_Πολύ συχνά αναφέρεστε στην ανάγκη χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόσφατα, προχωρήσατε και ένα βήμα παραπάνω μιλώντας για δημιουργία distress funds και στη χώρα μας. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι έτοιμοι να δεχθούν κάτι τέτοιο;
Α.Φ._Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την πορεία και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αυτές είναι οι πιο ευάλωτες απέναντι στην κρίση στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας. Ήδη, η δυσμενής οικονομική συγκυρία δημιουργεί δυσχέρειες στη χρηματοδότησή τους. Η πτώση του τζίρου και η έλλειψη ρευστότητας είναι τα πρώτα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Σε αυτή την ανάγκη απαντά το ΤΕΜΠΜΕ, ωστόσο τα διαθέσιμα εργαλεία δεν εξαντλούνται εδώ. Ένα από αυτά θα μπορούσε να είναι και η λειτουργία στη χώρα μας των λεγόμενων distress funds, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε μία επιχείρηση, που δεν είναι δανειοδοτήσιμη με αυστηρά τραπεζικά κριτήρια, να αναζητήσει εκεί κεφάλαια, ώστε να αποφύγει την πληγή του τοκογλύφου. Όλα αυτά μπορούμε να τα μελετήσουμε. Λύσεις και ιδέες υπάρχουν και αυτό είναι το πιο ενθαρρυντικό.


Χ_Τελικά η Ελλάδα θα βγει λαβωμένη ή νικήτρια από την κρίση;
Α.Φ._Θα σας έλεγα ότι έχουμε όλες τις δυνατότητες για να βγούμε κερδισμένοι. Ωστόσο, οφείλουμε να προχωρήσουμε σε ακόμα πιο δυναμικές και θαρραλέες κινήσεις, ώστε το όποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να έχει διάρκεια στο χρόνο. Ανάμεσα στα άλλα, ξεχωρίζω την ανάγκη να βάλουμε ένα τέλος σε χρόνιες αντιπαραγωγικές διαδικασίες και αγκυλώσεις, που όλοι γνωρίζουμε ότι αποτελούν βαρίδια στο επιχειρείν. Ταυτόχρονα, η συγκυρία ευνοεί την περαιτέρω ενίσχυση και οικονομική ενδυνάμωση της ελληνικής θέσης στα Βαλκάνια. Δυνατότητες και ευκαιρίες υπάρχουν. Αυτό που απαιτείται είναι η βούληση και η συντονισμένη δράση όλων.


Χ_Ηθική και κέρδος: δύο έννοιες ασύμβατες;
Α.Φ._Η παγκόσμια οικονομική κρίση κατέστησε σαφές -με οδυνηρό, είναι η αλήθεια, τρόπο- ότι δεν υφίστανται τέτοια διλήμματα. Το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθήθηκε έως τώρα και χαρακτηριζόταν από την ελλιπή κοινωνική ευθύνη και τη θεοποίηση του πρόσκαιρου και αλόγιστου κέρδους, αποδείχτηκε στην πράξη μη βιώσιμο. Από την άλλη, η αξιοπιστία είναι αλληλένδετη με την πορεία και τη σταθερότητα στο χρόνο.
Αν για κάτι μας καλεί η διεθνής οικονομική κρίση είναι να εγκαταλείψουμε τις συνταγές ενός οικονομικού εξτρεμισμού που δεν είχε κανόνες, δεν είχε αρχές, δεν είχε αξίες και του οποίου κινητήριος δύναμη ήταν το κέρδος με οποιοδήποτε τίμημα. Η κρίση αποτελεί μοναδική ευκαιρία να δώσουμε πραγματικό περιεχόμενο στην έννοια «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», πολύ πέρα από μεμονωμένες πρωτοβουλίες, συχνά επικοινωνιακού χαρακτήρα, που απλώς έχουν στόχο να τονώσουν το «κοινωνικό προφίλ» των επιχειρήσεων στο καταναλωτικό κοινό.
Η απόφασή μας, να μετεξελίξουμε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε μια εναλλακτική τράπεζα, συνδέεται ευθέως με την ανάγκη να αποδείξουμε ότι είναι μια τράπεζα με ηθική. Γι’ αυτό στο ΤΤ αισθανόμαστε πραγματικά υπερήφανοι, γιατί σε όλη την πορεία μας έχουμε συνδυάσει με επιτυχία την κερδοφορία με την ειλικρίνεια, την ανταγωνιστικότητα με το κοινωνικό όφελος. Όλα αυτά που για εμάς συνιστούν μία ηθική και συνεπή στάση.

  Περιεχόμενα
ΧΡΗΜΑ τ. 353, Ιούνιος 2009
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΑΓΟΡΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΟΓΙΚΗΣ…
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΘΕΜΑ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ AKINHTA
CEO & CSR MONEY CONFERENCE 2009
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (συνέχεια)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΡΕΥΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (συνέχεια)
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site