Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2009                              


ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ


Λίγες, μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράςΑύξηση των εισαγόμενων προϊόντων σε σχέση με τα εγχωρίως παραγόμενα από τις εταιρείες του κλάδου, αναδεικνύει η νεότερη έκδοση κλαδικής μελέτης της ICAP Group. Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου των επίπλων γραφείου αποτελεί το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη αγορά δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους και σχετικά λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες όμως συγκεντρώνουν το πλειοψηφικό μερίδιο της αγοράς. Η δραστηριοποίηση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων δημιουργεί συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα οι σημαντικές εταιρείες του κλάδου να επιδιώκουν συνεχείς αλλαγές και καινοτομίες, προκειμένου να διατηρήσουν ή να διευρύνουν τη θέση τους στην αγορά. 
Το φαινόμενο της αύξησης εισαγόμενων επίπλων είναι ιδιαίτερα εμφανές στην κατηγορία των καθισμάτων, τα οποία ενσωματώνουν συγκριτικά μεγαλύτερο κόστος εργασίας, τομέας στον οποίο πλεονεκτούν χώρες χαμηλού εργατικού κόστους.
Όσον αφορά στα διαχωριστικά χώρων, αυτά χρησιμοποιούνται συχνότατα και συνδυάζονται λειτουργικά με τα υπόλοιπα έπιπλα γραφείου προσαρμοζόμενα στις απαιτήσεις των χρηστών, προσφέροντας εύκολες λύσεις με εφαρμογές σε πολλές διαφορετικές χρήσεις. 


Στο επίπεδο της ζήτησης, δυναμική αύξηση σημειώθηκε το 2004, καθώς η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας αποτέλεσε κρίσιμο παράγοντα προσδιορισμού στον κλάδο των επίπλων γραφείου. Συνολικά η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση των επίπλων γραφείου (σε όρους αξίας) παρουσίασε διακυμάνσεις την τελευταία επταετία, ενώ το 2007 σημείωσε αύξηση της τάξης του 8% έναντι του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ότι, η άνοδος που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια
οφείλεται και στην αύξηση των τιμών καταλόγου από τις επιχειρήσεις του κλάδου. Αναφορικά με τη σύνθεση της αγοράς επίπλων γραφείου, το 2007 τα καθίσματα κατέλαβαν την πρώτη θέση με μερίδιο
38,4% και ακολούθησαν τα γραφεία με 23,4%. Η κατηγορία «ερμάρια-βιβλιοθήκες-συρταροθήκες» απέσπασε ποσοστό 21,5% και τα διαχωριστικά χώρου 16,7%.
Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση αντιπροσωπευτικού δείγματος 15 παραγωγικών και 11 εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα του  ομαδοποιημένου ισολογισμού των παραγωγικών επιχειρήσεων, τα EBITDA σημείωσαν αύξηση 31,40% το 2007 έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ τα κέρδη προ φόρου σημείωσαν σημαντική μείωση 72,03% την εξεταζόμενη διετία. Επίσης, σύμφωνα με τη χρηματοοικονομική ανάλυση βάσει δεικτών των παραγωγικών εταιρειών, η κερδοφορία τους εμφάνισε ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης πενταετίας 2003-2007, ενώ οι δείκτες αποδοτικότητας παρουσίασαν στασιμότητα σε γενικές γραμμές την ίδια χρονική περίοδο. Αντίστοιχα, από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των εισαγωγικών επιχειρήσεων παρατηρείται σχετική βελτίωση των περισσότερων δεικτών και συγκεκριμένα τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε θετικά επίπεδα το 2007, ενώ ήταν αρνητικά το 2006. Η κερδοφορία των εισαγωγικών επιχειρήσεων δεν παρουσίασε ιδιαίτερες διακυμάνσεις και διαμορφώθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα.

  Περιεχόμενα
ΧΡΗΜΑ τ. 353, Ιούνιος 2009
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΑΓΟΡΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΟΓΙΚΗΣ…
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΘΕΜΑ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ AKINHTA
CEO & CSR MONEY CONFERENCE 2009
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (συνέχεια)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΡΕΥΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (συνέχεια)
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site