Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2009                              


ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ:
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ


Βελτίωση κόστους παραγωγής, μείωση δανεισμού με ταυτόχρονη αύξηση ταμειακών ροών σε συνδυασμό με επενδύσεις επιδιώκει ο κλάδος για το 2009.από την Έλενα Ερμείδου


Δύσκολη χρονιά δείχνει να είναι για τον κλάδο Μεταλλουργίας το 2009 και ειδικότερα για τις εισηγμένες του κλάδου, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα. μείωσης παραγωγικότητας και τζίρου εξ αιτίας της πτώσης της ζήτησης των βιομηχανικών αγαθών σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008. Στο πλαίσιο αυτό, οι τιμές των πρώτων υλών από τα ιστορικά υψηλά που βρίσκονταν στις αρχές του 2008,  κατέγραψαν κατακόρυφη πτώση  και βρέθηκαν σε ιστορικά χαμηλά στα τέλη του 2008.
Το πρώτο εξάμηνο του 2008 χαρακτηρίστηκε από έντονη αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, η οποία ξεκίνησε από τις διεθνείς αγορές με αφορμή τις συνεχόμενες ολοένα αυξήσεις στα μέταλλα, το πετρέλαιο, την ενέργεια, και τους ναύλους, κυρίως ως αποτέλεσμα του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης των αναδυόμενων οικονομιών, ενώ προς το τέλος του 2008  με την έλευση της διεθνούς οικονομική κρίσης τα δεδομένα για το κλάδο άλλαξαν ριζικά. Συγκεκριμένα, η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας και η έλλειψη ρευστότητας, λόγω των μειωμένων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων των τραπεζών, οδήγησαν στην κατακόρυφη πτώση των τιμών των μετάλλων, που στις πλείστες των περιπτώσεων έφτασε και το 60%.
Αποτέλεσμα αυτών των συγκυριών ήταν η κατακόρυφη μείωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου, με τις τιμές των προϊόντων τους να κατρακυλούν χωρίς να ανακάμπτουν ή να σταθεροποιούνται. Έτσι λοιπόν, ενώ οι τιμές στην διεθνή αγορά σιδήρου και χάλυβα στα μέσα του 2008 βρίσκονταν σε υψηλά επίπεδα, ακολούθησε η διόρθωση των τιμών, που στην συνέχεια εξελίχθηκε σε κατακόρυφη πτώση. Επιπροσθέτως, καταλυτική ήταν και η επίδραση της επιβράδυνσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας, κατά κύριο λόγο στις αγορές των ΗΠΑ και στην συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.
Με αυτά τα δεδομένα και ως συνέπεια των ακραίων διακυμάνσεων στις τιμές, όσο και της εξέλιξης της εγχώριας ζήτησης, οι ελληνικές εταιρίες του κλάδου παρουσιάζουν δύο όψεις: Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, οι τιμές των μετάλλων βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα με την ζήτηση να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα; κατά το τέλος του 2008, οι τιμές αγγίζουν τα επίπεδα των τιμών του 2006, με την ζήτηση να συρρικνώνεται.
Από το πλήγμα αυτό δεν βγήκαν αλώβητα και τα Steel Service Center, αποτέλεσμα της πτώσης των τιμών σε συνδυασμό με τα ακριβά αποθέματα, έτσι οι αποτιμήσεις τους στις χαμηλές τρέχουσες τιμές οδήγησε τις περισσότερες εταιρίες του κλάδου στην εμφάνιση ζημιογόνων αποτελεσμάτων για το 2008. Παράλληλα με την εμφάνιση του προβλήματος αυτού, και καθώς αυτό γίνεται δυσμενέστερο, οι τράπεζες αυξάνουν τα spreads τους, κίνηση η οποία  δημιουργεί έντονα προβλήματα ρευστότητας στο κλάδο.
Υπό το πρίσμα αυτών των συνθηκών στις διεθνείς αγορές και στην εγχώρια αγορά, σχεδόν όλες οι εισηγημένες του κλάδου φαίνεται να βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δύσκολο 2009, αντιμετωπίζοντας συρρίκνωση των περιθωρίων του κέρδους τους, μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, μείωση ρευστότητας, αύξηση του κόστους δανεισμού και συγχρόνως τη δυσκολία των ασφαλιστικών εταιριών να καλύψουν με ικανοποιητικά ασφαλιστικά όρια μέρος των απαιτήσεών τους. Η δε βελτίωση δεν φαίνεται να έρχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα άστατο, έτσι και κάθε πρόβλεψη μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να ακυρωθεί.


ΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ


~ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ~
Η Βιοχάλκο είναι η μητρική εταιρία του μεγαλύτερου μεταλλουργικού συγκροτήματος στην Ελλάδα, ενώ μετέχει άμεσα ή έμμεσα σε περισσότερες από 90 εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους παραγωγής Χάλυβα και Χαλυβδοσωλήνων, Ενεργειακών Αγωγών με τις Σιδενόρ, Σωληνουργεία Κορίνθου, επεξεργασίας Χαλκού και Τιτανιούχου Ψευδάργυρου, με τις Χαλκόρ, Ελληνικά Καλώδια, Αλουμινίου και παραγωγής Καλωδίων, όπως με τις ΕΛΒΑΛ, ΕΤΕΜ και στο τομέα Ανάπτυξης Ακινήτων.
Και η Βιοχάλκο, όπως και οι άλλες εταιρίες του ομίλου ήρθε αντιμέτωπη με την παγκόσμια οικονομική ύφεση, κυρίως λόγω της υποτίμησης των αποθεμάτων της κατά 157 εκατ. ευρώ με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του 2008 (στο χαλκό αποθέματα 8.000 ευρώ υποτιμήθηκαν στα 3.000) και επίσης λόγω του ότι τα περισσότερα από τα προϊόντα της πουλήθηκαν υποτιμημένα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Διοίκησης κατά την παρουσίαση της εταιρίας προς την ΕθΕ που έγινε στις 20/5/2009, ωστόσο σύμφωνα με δηλώσεις των εκπροσώπων της εταιρίας «τα χειρότερα πέρασαν, ενώ αυτή η χρονιά μας δίνει την δυνατότητα ανασυγκρότησης».
Με επενδύσεις που τα τελευταία χρόνια ξεπέρασαν το 1,3 δις ευρώ , αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βιοχάλκο το 2008, ανήλθε σε 3.764 εκατ ευρώ, αυξημένος κατά 2% έναντι 3.683 εκατ. ευρώ το 2007, μικρή αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, με τα προϊόντα αλουμινίου να καταλαμβάνουν το 23%, τα προϊόντα χαλκού το 29% και τα προϊόντα χάλυβα το 45%, ενώ οι εξαγωγές της έφτασαν στο 70% του κύκλου εργασιών της εταιρίας εκτός Ελλάδας, καταλαμβάνοντας ποσοστό πάνω του 10% των ελληνικών εξαγωγών. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 182,5 εκατ. ευρώ,  μειωμένα κατά 53% σε σχέση με το 2007, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων σημείωσαν ζημιές 11,3 εκατ ευρώ έναντι κερδών 83,9 εκατ. ευρώ το 2007.
Να σημειωθεί ότι η εξέλιξη του EBITDA ως ποσοστό του κύκλου εργασιών για το κλάδο θα ήταν στο 7% για το 2008, αν δεν είχε γίνει η υποτίμηση, ενώ μετά το γεγονός της υποτίμησης, η εξέλιξη του EBITDA ως ποσοστό του κύκλου εργασιών έφτασε στο 0%.
Επίσης, με το μερίδιο του χάλυβα να παρουσιάζει σημαντική αύξηση, καταλαμβάνοντας το 45% των συνολικών πωλήσεων, οι πωλήσεις της Βιοχάλκο στην Ελλάδα εκπροσωπούν το 30% κατά το 2008, ενώ στο εξωτερικό το υπόλοιπο 70% εκ του συνόλου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία κατά το γ’ τρίμηνο του 2008 κατάφερε να μειώσει το τραπεζικό της δανεισμό που χρησιμοποιείται μόνο για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας και το οποίο εκπροσωπεί το 30% του αντίστοιχου κύκλου εργασιών, κατά 321 εκατ ευρώ, ως αποτέλεσμα της ορθολογικής διαχείρισης των αποθεμάτων της, και σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις της διοίκησης της εταιρίας, η Βιοχάλκο είναι ασφαλισμένη κατά 70% όσον αφορά στις απαιτήσεις, ενώ το σύνολο του ενεργητικού υπερκαλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας. Στόχος της εταιρίας είναι ο δανεισμός να μην ξεπερνά το 35% των πωλήσεων. Να σημειωθεί ότι ο όμιλος εισέπραξε έσοδα από μερίσματα εισπραχθέντα  κατά το 2008 27 εκατ. ευρώ και πρόκειται να αποδώσει μέρισμα 0,060 λεπτά ανά μετοχή. Ανάμεσα στους σημαντικότερους  στόχους της Βιοχάλκο για την τρέχουσα χρήση 2009 είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορικού της δικτύου,  η αποτελεσματικότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης με συνεχόμενη βελτίωση του κόστους παραγωγής και η συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, στόχος ενταγμένος στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρίας.


~ ΣΙΔΕΝΟΡ ~
Η Σιδενόρ αποτελεί από τους σημαντικότερους ομίλους παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης επιμηκών προϊόντων χάλυβα στην ΝΑ Ευρώπη, ενώ αναπτύσσεται με σταθερή πορεία στους τέσσερις κύριους τομείς λειτουργίας του που είναι  ο τομέας χαλυβουργίας, ο τομέας σωληνουργίας, ο τομέας καθετοποιημένης παραγωγής, και ο τομέας πωλήσεων και διανομής.
Με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,7 εκατ. ευρώ μέσα στο 2008, εν συγκρίσει με 1.390 εκατ. ευρώ για το 2007 και παρά τις επιπτώσεις της διεθνής χρηματοπιστωτικής κρίσης  που επηρέασαν τον όμιλο, λόγω μείωσης των ρυθμών επενδύσεων στο κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και από την πτώση των μετάλλων διεθνώς, η Σιδενόρ στο δ’ τρίμηνο του 2008 κατάφερε να πραγματοποιήσει μείωση δανείων 139 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης της τιμής του χάλυβα και ορθολογικότερης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, με προβλέψεις για περαιτέρω μείωση του δανεισμού.
Να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις της εταιρίας για το 2008  ανέρχονται στο 41%, έναντι 40% για το 2007 για την Ελλάδα, στο 36% για την ΕΕ-15, στο 5% για τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, στο 5% για την Ασία, και στο 13% για την Αμερική, ενώ η εταιρία στοχεύει στην περαιτέρω αύξηση του δυναμικού της παραγωγής της, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που διαμορφώνονται τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά.


~ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ~
Τα Σωληνουργεία Κορίνθου, μέλος του ομίλου Σιδενόρ, δραστηριοποιείται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας χαλυβδοσωλήνων που χρησιμοποιούνται στη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και νερού, καθώς επίσης και στην παραγωγή κοίλων δοκών για τον κατασκευαστικό κλάδο. Ταυτοχρόνως, η εταιρία παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες σε τρίτους, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εσωτερική και εξωτερική επένδυση σωλήνων που έχουν παραχθεί σε άλλα σωληνουργεία, την αποθήκευση και προμήθεια σωλήνων όπως και την ανάθεση σωλήνων σε υπεργολάβους και τις συνδυασμένες μεταφορές σωλήνων.
Η εταιρία έχοντας αναπτύξει ένα ιδιαίτερα διευρυμένο δίκτυο πωλήσεων, διαθέτει θυγατρικές εταιρίες εντός και εκτός ελληνικής αγοράς, συμπεριλαμβάνοντας στο δυναμικό της σημαντικές υλοποιήσεις έργων στο Αζερμπαϊτζάν, στα Αραβικά Εμιράτα, Γαλλία, Τυνησία, Αγκόλα,  Ινδονησία, Ιράν, Ομάν, Γκάνα, Ελλάδα, Ολλανδία, κα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία εδραίωσε την εμπορική της παρουσία στην αγορά της Βόρειας Αμερικής με την εταιρία CPW America, η οποία προωθεί τις πωλήσεις της στις αγορές των ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα ολοκλήρωσε το πρώτο βήμα εισόδου στην αγορά της Ρωσίας μέσω της θυγατρικής εταιρίας Humbel LTD, που ελέγχει το 49% της κοινοπραξίας TMK-CPW.
Σε επίπεδο οικονομικών δεικτών, τα Σωληνουργεία Κορίνθου κατέγραψαν αύξηση του κύκλου εργασιών στα 385 για το 2008, έναντι 358 το 2007, με EBITDA περιθώριο 8,1% έναντι 16,1% το 2007. Επισημαίνεται ότι η μείωση της οργανικής κερδοφορίας κυρίως οφείλεται στην ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, όπου αφ’ ενός κατακυρώθηκαν κάποια μεγάλα έργα στην εταιρία από πελάτες στις ΗΠΑ και την Μέση Ανατολή και αφ’ ετέρου στο χαμηλό βαθμό απασχόλησης της  μονάδας ERW/HFI, την ίδια περίοδο, απόρροια της καθυστέρησης ανάθεσης κάποιων έργων στην Μέση Ανατολή. Από την άλλη πλευρά, η πολιτική της εταιρίας για κλείδωμα των τιμών α’ υλών και σημαντικού τμήματος ναύλων, κατά την ανάθεση συμβολαίων, δεν της επέτρεψε να εκμεταλλευτεί την απότομη διόρθωση στις διεθνείς αγορές χάλυβα και θαλασσίων μεταφορών κατά το β’ εξάμηνο του 2008.
Σε επίπεδο διεθνούς ανταγωνιστικότητας, οι πωλήσεις της εταιρίας αντιπροσώπευσαν το 22% για την ΕΕ-15, το 5% στην Ελλάδα, το 11% για την Ασία και την Ωκεανία, το 15% για την Αφρική, το 41% για τις ΗΠΑ και το 6% για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.
Να σημειωθεί ότι όσον αφορά στην κοινή εταιρία ZAO TMK-CPWστην Ρωσία, η οποία ελέγχεται κατά 49% από την θυγατρική Humbel Ltd στο πρώτο ουσιαστικά χρόνο λειτουργίας έλαβε σημείωσε κέρδη μετά φόρων ύψους 4,9 εκατ. ευρώ.


~ ΧΑΛΚΟΡ ~
Η Χαλκόρ παραγωγός ποικίλων προϊόντων για χρήσης σε δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης, ενδοδαπέδιας θέρμανσης, χρήσεις αρχιτεκτονικές και μηχανολογικές εφαρμογές, φυσικού αερίου, ιατρικών αερίων και εγκαταστάσεις κλιματισμού και ψύξης, αποτελεί όμιλο 20 εταιριών με 9 παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και με διεθνή εμπορική παρουσία στην Ευρώπη, Ασία, Αμερική και Αφρική, ενώ έχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά προϊόντων χαλκού και ορείχαλκου στην Ελλάδα. 
Με επενδύσεις που φτάνουν τα 310 εκατ. ευρώ στο διάστημα 2000-2008, εκ των οποίων τα 47 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο 2008, αλλά μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ για το 2009 σε σχέση με το 2008 και με εκτιμώμενες κεφαλαιακές δαπάνες για τα επόμενα έτη 15 εκατ. ευρώ το χρόνο, ο όμιλος Χαλκόρ, πλήρως καθετοποιημένος, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα κατέχοντας το 52% του μεριδίου της αγοράς, Βουλγαρία με μερίδιο 36%, τη Ρουμανία με μερίδιο 12%, ενώ συμμετέχει στο κεφάλαιο 19 εταιριών ελληνικών και ξένων συμφερόντων.
H Χαλκόρ σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των εκπροσώπων της εταιρίας, παρά τις δυσμενείς συνθήκες στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά και συγκεκριμένα της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης και της συρρίκνωσης της οικοδομικής δραστηριότητας, ο όγκος των πωλήσεων συγκρατήθηκε στα ίδια επίπεδα περίπου με το 2007, σημειώνοντας μικρή πτώση κατά 2,5%, ωστόσο αυξάνοντας τα μερίδια της αγοράς που κατείχε στην Ελλάδα και την Δυτική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τα αποτελέσματα της χρήσης του 2008, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 1.200 εκατ. ευρώ έναντι 1.370 εκατ. ευρώ το 2007, σημειώνοντας μείωση κατά 12,4%, ενώ η εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου αποτέλεσε το 77% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Σε επίπεδο κερδοφορίας τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τόκων και αποσβέσεων κατέγραψαν πτώση 96% σε σχέση με το 2007, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων της μειοψηφίας παρουσίασαν ζημιές 48,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 20 εκατ. ευρώ το 2007.
Σύμφωνα με την παρουσίαση του ομίλου που έγινε στην ΕΘΕ, η πτώση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην εφάπαξ υποτίμηση των αποθεμάτων κατά 78,6 εκατ. ευρώ, λόγω της πρωτοφανούς ραγδαίας κάμψης των τιμών του χαλκού, κατά 55,4% από την μέση τιμή του έτους στα 2.080 ευρώ ανά μετρικό τόνο και του ψευδαργύρου,  πτώση 47,2% στα 1.260 ευρώ ανά τόνο, στις υψηλές τιμές άλλων παραγωγικών συντελεστών, στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα, και στις δυσλειτουργίες στα βασικά λιμάνια της χώρας.
Με δεδομένη την μειωμένη ζήτηση η οποία επικράτησε και στις αρχές του 2009, η Χαλκόρ, σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρίας,  στοχεύει στην περαιτέρω μείωση του κεφαλαίου κίνησης και στην μείωση του δανεισμού, προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε από κατά το δ’ τρίμηνο του 2008 και ήδη έχει αποφέρει αποτελέσματα μείωσης δανεισμού κατά 100 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, ο δανεισμός του ομίλου ανήλθε στα 482,5 εκατ. ευρώ, έναντι 540,3 εκατ. ευρώ το 2007, ενώ ο καθαρός δανεισμός της εταιρίας είναι ίσος με τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2008. Στόχος της διοίκησης είναι η βελτίωση του κόστους παραγωγής, η ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας, και η ενίσχυση δραστηριότητας του εκτός Ελλάδας


~ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ~
Θυγατρική της Χαλκόρ, η Ελληνικά Καλώδια αποτελεί το μεγαλύτερο τοπικό παραγωγό στα Βαλκάνια, ενώ έχει διεθνή εξαγωγική παρουσία σε 41 χώρες, και μερίδιο περίπου 10% στην ΝΑ Ευρώπη με συνεχή αυξανόμενη παρουσία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ελληνικά Καλώδια δραστηριοποιείται στην παραγωγή καλωδίων ενεργείας, τηλεπικοινωνιών, συρμάτων εμαγιέ, και μείγματα. Τα παραγόμενα καλώδια για τάσεις μέχρι και 400kV εξυπηρετούν υπόγειες, εναέριες και υποθαλάσσιες χρήσεις.
Ανθεκτικότερη απέναντι στην κρίση εκ των υπολοίπων εταιριών του ομίλου φαίνεται να είναι η Ελληνική Καλώδια σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρίας, παρά την μείωση του όγκου των πωλήσεων και την κάμψη των κερδών. Οι παράγοντες που δικαιολογούν την αισιοδοξία αυτή είναι τα έργα υποδομών που ανακοινώνουν οι κυβερνήσεις, όπου καθοριστικής σημασίας είναι η συμβολή της εταιρίας,  το ότι τα καλώδια στην παρούσα φάση δεν απειλούνται από εναλλακτικά προϊόντα ή άλλα υποκατάστατα, ο σχεδιασμός υπογειοποίησης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας  καθώς και η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, ΑΠΕ.


~ ΕΛΒΑΛ ~
Επικεφαλής ομίλου 19 εταιριών, η ΕΛΒΑΛ ΑΕ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σημαντικότερες βιομηχανίες έλασης αλουμινίου στην Ευρώπη, ανταγωνιζόμενη στη διεθνή αγορά μεγάλες καθετοποιημένες εταιρίες όπως οι Alcoa, Novelis, Hydro, Aleris, ενώ αποτελεί το μεγαλύτερο όμιλο αλουμινίου στην Ελλάδα κατέχοντας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά.
Η ΕΛΒΑΛ παράγει foil αλουμινίου και αλουμινόχαρτου. Άλλες εταιρίες του ομίλου, με τα ποσοστά συμμετοχής σε αυτές και τους επί μέρους τομείς δραστηριότητάς τους είναι: ΣΥΜΕΤΑΛ 99,99% στην Ελλάδα, παραγωγή ταινιών λιθογραφίας, Bridgnorth Aluminium 100% ΗΒ, εμπορία προϊόντων Brazing, ΑΦΣΕΛ 50% Ελλάδα, Αρχιτεκτονικό & Βιομηχανικό Προφίλ Αλουμινίου & Σύνθετα Πάνελ Αλουμινίου, ΕΤΕΜ 58,78% Ελλάδα,  Βαφή Ταινιοελασμάτων Αλουμινίου & Χάλυβα, ELVAL Colour 95,94% Ελλάδα, Ρολά Παραθύρων, Αποστάτες Παραθύρων, ΒΙΟΜΑΛ 50% Ελλάδα
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το 2008 και στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης της ΕΛΒΑΛ προς την ΕΘΕ,  υποχώρηση 5% κατέγραψε ο όγκος των πωλήσεων σε σχέση με το 2007, κυρίως λόγω της πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας και την κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά 7,9% και ανήλθε στα 902 εκατ. ευρώ, έναντι 976 το 2007, και εν συγκρίσει άλλων ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών εταιριών που είδαν τις πωλήσεις τους  να βρίσκονται σε τροχιά καθόδου κατά 20% έως και 30%.
Η εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου διατηρήθηκε στο 83% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ενώ σε επίπεδο κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του ομίλου διαμορφώθηκαν κατά την χρήση του 2008 σε ζημιές 8,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 21,7 εκατ. ευρώ. Όπως τονίσθηκε από την διοίκηση, η πτώση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων οφείλεται στην εφ’ άπαξ υποτίμηση των αποθεμάτων κατά 20,3 εκατ. ευρώ λόγω της ραγδαίας υποχώρησης της τιμή του αλουμινίου, στις υψηλές τιμές άλλων συντελεστών κόστους και στην επίδραση των δυσμενών διεθνών οικονομικών συνθηκών.
Να σημειωθεί ότι η εταιρία σε ενοποιημένο επίπεδο κατάφερε να μειώσει το τραπεζικό της δανεισμό στα 291 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2008, έναντι  333,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2008. Ανάμεσα στους στόχους της εταιρίας, σύμφωνα με την διοίκηση είναι η περαιτέρω μείωση του δανεισμού με την βέλτιστη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης. Αναφορικά με τις επενδύσεις, οι οποίες θα είναι μειωμένες σε σχέση με το 2007 και οι οποίες θα φέρουν αποτέλεσμα μετά το 2010, η παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου θα αυξηθεί κατά 20% στα Χυτήρια και στην Θερμή Ελαση από το 2010 και μετά, ενώ η ΕΛΒΑΛ, ισχυροποιώντας περαιτέρω τη θέση,  μέσα στο Μάρτιο κατέληξε σε συμφωνία την Ιαπωνική εταιρία Furukawa Sky Aluminium που απέκτησε το 25% της θυγατρικής Bridgnorth Aluminium.


~ ΕΤΕΜ ~
Η ΕΤΕΜ αποτελεί θυγατρική του ομίλου ΕΛΒΑΛ και είναι από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής προφίλ αλουμινίου στην Ελλάδα με εξαγωγές προϊόντων σε πάνω από 40, παρά ταύτα η ΕΤΕΜ αποτελεί και τον «Αδύναμο Κρίκο» του ομίλου ΕΛΒΑΛ, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών του ομίλου προέρχονται από την θυγατρική ΕΤΕΜ.
Σε μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης αυτής προχωρά η διοίκηση του ομίλου, εκ των οποίων ανάμεσα στα σημαντικά είναι η ολοκλήρωση επένδυσης πλαστικού οικοδομικού προφίλ, στην ανάληψη μεγάλων έργων σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη και στην απόσχιση κάποιων δραστηριοτήτων. Εξ αυτών, κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 15/5/2009 ανακοινώθηκε επίσημα η απόσχιση του κλάδου Etalbond της εταιρίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Etalbond Ανώνυμη Εταιρία Σύνθετων Πάνελ Αλουμινίου. Η απόσχιση του κλάδου και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική Etalbond θα γίνει με βάση την Λογιστική κατάσταση της 28/2/09. Η αξία του κλάδου ανέρχεται σε 4.111.791, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Etalbond θα αυξηθεί με την έκδοση 140.096 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ έκαστης. Η οριστική απόσχιση θα γίνει μετά από σχετική απόφαση της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ενώ η εταιρία σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ομίλου αναμένεται θα λειτουργήσει λογιστικά μέσα στον Ιούνιο.


~ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ~
Η δομή του Ομίλου συμπεριλαμβάνει μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής προφίλ αλουμινίου και εμπορικές εταιρίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής προφίλ, αποτελούμενες από πρέσες διέλασης συνολικής δυναμικότητας 80.000 τόνων ετησίως.
Συγκεκριμένα, ο όμιλος απαρτίζεται από τις:
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ. με κύριο αντικείμενο την ανακύκλωσης σκραπ
Groupal, με αντικείμενο την παραγωγή επώνυμων προφίλ αλουμινίου.
Αλουμίνιο Θράκης, η οποία παράγει πρώτη ύλη από ανακύκλωση προϊόντων αλουμινίου, ενώ η  προώθηση των προϊόντων της γίνεται  κυρίως προς τις αγορές του εξωτερικό και δευτερευόντως στην περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Hermann Gutmann Werke AG, με έδρα το Weissenburg της Γερμανίας, δραστηριοποιείται στο τομέα σχεδιασμού και παραγωγής συστημάτων αλουμινίου.
Gartner Extrusion GMBH, ιδρύθηκε από την Hermann Gutmann Werke AG για να αναλάβει την βιομηχανική δραστηριότητα της εταιρίας
Gutmann Aluminium Draht GMBH, με έδρα το Weissenburg της Γερμανίας, δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση συρμάτων αλουμινίου.
Alco Rom Trade SRL, με έδρα τη στη Ρουμανία και με κύρια δραστηριότητα την εμπορία αλουμινίου.


~ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ~
Με παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Βόρεια Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη και με δίκτυα πωλήσεων σε πάνω από 45 χώρες, αποθήκες σε τέσσερις Ηπείρους, η Αλουμύλ είναι από τα μεγαλύτερα βιομηχανικό συγκρότημα – βάσει παραγωγικής δυναμικότητας στην Ευρώπη για ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου για όλες τις κλασικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές, καθώς και βιομηχανικών προφίλ ειδικών προδιαγραφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυπηγική, τις μεταφορές, κ.λπ.
Παρά την διεθνή οικονομική συγκυρία, η ζήτηση για τα προϊόντα του ομίλου παρέμεινε ισχυρή στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις του ομίλου. Συγκεκριμένα, ο όμιλος της Αλουμύλ Μυλωνάς παρουσίασε για το εννιάμηνο του 2008 αύξηση πωλήσεων κατά 5,6%, φθάνοντας τα ευρώ 220 εκατ., έναντι ευρώ 208 εκατ. ευρώ το περσινό αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ενώ η τελική κερδοφορία του ομίλου ξεπέρασε τα ευρώ 9,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10%. Τα κέρδη ανά μετοχή κατά συνέπεια διαμορφώθηκαν στα ευρώ 0,4243 (από ευρώ 0,3851 πέρσι).


~ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ~
Με ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ενεργείας, Τεχνικών Εργων EPC και Αμυντικής Βιομηχανίας και με θυγατρικές το Αλουμίνιον Ελλάδος και Δελφοί Δίστομον, ο Όμιλος Μυτιληναίος. με ενοποιημένο κύκλο εργασιών περίπου ευρώ 1 δισ. έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια  κατέχει εξέχουσα θέση στα Βαλκάνια στην παραγωγή και εμπορία αλουμινίου, ψευδαργύρου και μολύβδου.
Επισημαίνεται ότι στο τέλος Απριλίου ολοκληρώθηκε η σημαντική συμφωνία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ της Μυτιληναίος ΑΕ – Όμιλος Επιχειρήσεων και της Μotor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ για την από κοινού κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδος συνδυασμένου κύκλου ισχύος 400MW περίπου με καύσιμο φυσικό αέριο εντός των εγκαταστάσεων της Motor Oil.
Η συμφωνία ολοκληρώθηκε με την απόκτηση, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, από την Μυτιληναίος ποσοστού 65% στην Κόρινθος Power AE, ενώ η Μotor Oil παραμένει μέτοχος της εταιρίας με ποσοστό 35%. Το ποσό της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 59,4 εκατ. ευρώ και καλύφθηκε εξολοκλήρου από την Μυτιληναίος. Την κατασκευή της νέας μονάδος συνδυασμένου κύκλου, αναλαμβάνει η ΜΕΤΚΑ AE, θυγατρική της Μυτιληναίος. Το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπει την ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδος εντός του 2011 και η συνολική επένδυση ανέρχεται στο ποσό των 285 εκατ. ευρώ.
Ο όμιλος ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Sometra στην Ρουμανία λόγω των δυσμενών συνθηκών στις διεθνείς αγορές των μετάλλων σε συνδυασμό με την έλλειψη πρώτων υλών ψευδαργύρου μετά την διακοπή της λειτουργίας του μοναδικού εργοστασίου στο κόσμο μικτού θειώδους.


~ ΕΛΑΣΤΡΟΝ ~
Η Έλαστρον πρώην όμιλος Α. Καλπίνης-Ν. Σίμος με επιτυχή παρουσία στην αγορά  δραστηριοποιείται στο κλάδο εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων. Πρόσφατα η Έλαστρον ανακοίνωσε πτώση 75% στα κέρδη του 2008, ενώ στόχος της  διοίκησης είναι η μείωση του δανεισμού και ταυτόχρονα η χρηματοδότηση των προγραμματισμένων επενδύσεων. Παράλληλα, προσπάθειες γίνονται για να μειωθεί το λειτουργικό κόστος ώστε να τονωθεί η κερδοφορία της εταιρίας.  Ό ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου παρά τις αντίξοες συνθήκες στο σύνολο της χρήσης 2008 ενισχύθηκε σημαντικά καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 17,9% στα 198,5 εκατ. ευρώ έναντι 168,4 εκατ. ευρώ το 2007. Το μικτό κέρδος σημείωσε οριακή υποχώρηση κατά 3,4% σε σχέση με το 2007. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη ραγδαία υποχώρηση των τιμών του χάλυβα διεθνώς.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 17,5 εκατ. ευρώ το 2007. Η σημαντική αυτή υποχώρηση της λειτουργικής κερδοφορίας και στην πρόβλεψη υποτίμησης των αποθεμάτων της 31/12/2008 κατά 5,6 εκατ. ευρώ λόγω της  πτώσης των τιμών των μετάλλων. Ως αποτέλεσμα το περιθώριο EBITDA υποχώρησε σε 4,1% έναντι 10,4% όπου είχε διαμορφωθεί την χρήση 2007. Παράλληλα, εντός του ελληνικού χώρου σε εξέλιξη βρίσκεται το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της μητρικής εταιρίας, συνολικού ύψους 14,7 εκατ. ευρώ με στόχο την επέκταση των εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
Στην Αττική επίσης, πρόσφατα ολοκληρώθηκε επένδυση 2,43 εκατ. ευρώ της Corus - Καλπίνης – Σίμος ΑΒΕΕ, κοινοπραξίας με τον πολυεθνικό κολοσσό Corus - Tata προσθέτοντας νέα γραμμή παραγωγής πάνελ από πολυουρεθάνη. Τέλος, στη Βόρειο Ελλάδα, κατά την διάρκεια του 3ου τριμήνου, ξεκίνησε η λειτουργία της Τata.


~ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ - ΠΡΟΦΙΛ ~
Η εταιρία δραστηριοποιείται, από την ίδρυσή της, στην βιομηχανική παραγωγή παντός τύπου σωλήνων χάλυβα, σε διάφορες μορφές. Οι σωλήνες αυτοί διατίθενται σε διάφορες μορφές (π.χ. δοκούς σε διάφορα σχήματα) και σε διάφορες διαστάσεις. Ο κατάλογος των προϊόντων περιλαμβάνει πάνω από 250 διαφορετικά προϊόντα διαφόρων ποιοτήτων και διαστάσεων. Χαλυβδοσωλήνες – Στρατζαριστοί, Σωλήνες Γαλβανισμένοι Στρατζαριστοί, Χαλυβδοσωλήνες-Κοιλοδοκοί, Σωλήνες Γαλβανισμένοι Κοιλοδοκοί, Λαμαρίνες.
Το 95% των πωλήσεων της εταιρίας αφορά αποκλειστικά πωλήσεις προς εμπόρους χονδρικής, ενώ το υπόλοιπο 5% αφορά βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Ανάμεσα στους στόχους της εταιρίας είναι και η πραγματοποίηση επενδύσεων για αύξηση του Κύκλου Εργασιών και ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής.


~ ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ~
H εταιρία Aφοί Kορδέλλου AEBE δραστηριοποιείται από το 1952 στον κλάδο της εμπορίας και επεξεργασίας προϊόντων Σιδήρου & Xάλυβα. Προϊόντα της εταιρίας είναι ο Σίδηρος Εμπορίου (Μορφοσίδηρος), δοκοί όλων των τύπων, στραντζαριστά και σωλήνες.
Το 2003 η εταιρία δημιούργησε νέο κέντρο διανομής και service center στη Θεσσαλονίκη επεκτείνοντας το δίκτυό της στη Βόρεια Ελλάδα, προβαίνοντας σε σημαντικές επενδύσεις σε ανθρώπινη και υλικοτεχνική υποδομές.
Τα προϊόντα της Aφοί Kορδέλλου προωθούνται στην αγορά μέσω της θυγατρικής της στη Βόρεια Ελλάδα και μέσω αντιπροσώπων ανά περιοχή.


~ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ~
Η Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ, διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της, πλειοψηφικά και μη, πακέτα μετοχών δέκα και πλέον επιχειρήσεων, με δραστηριότητα κυρίως στους κλάδους της μεταλλουργίας και της ανάπτυξης ακινήτων. Κάποια από τα προϊόντα της εταιρίας είναι Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος, Ειδικοί Χάλυβες Υψηλής Αντοχής.
Η μείωση της ζήτησης και η πτώση των τιμών, οδήγησαν τον όμιλο σε ζημιογόνα αποτελέσματα εν αντιθέσει με το πρώτο εξάμηνο του 2008. Χαρακτηριστικό της οικονομικής εικόνας που συνθέτουν την εταιρία είναι η υποτίμηση των αποθεμάτων των μεταλλουργικών εταιριών του της 31.12.2008, ως αποτέλεσμα της παγκόσμια ύφεσης και την κατακόρυφη πτώση των τιμών των μετάλλων. Συγκεκριμένα, υ υποτίμηση ανήλθε στα 7,1 εκατ. ευρώ ενώ διενεργήθηκαν διαγραφές ενεργητικού ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, ως εκ τούτου ο όμιλος ανακοίνωσε ζημιές για το 2008.
Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου το 2008 ανήλθαν σε 259.189 χιλ. ευρώ έναντι 209.981 χιλ. το 2007, εμφανίζοντας αύξηση κατά 23,4%. Την αύξηση αυτή δεν ακολούθησαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 3.994 χιλ. ευρώ μετά από φόρους, έναντι κερδών 3.704 χιλ. την προηγούμενη χρήση 2007. Οι δείκτες Γενικής και ειδικής ρευστότητας εμφανίζουν υποχώρηση το έτος 2008 σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων. Η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια εμφανίζει επίσης μικρή υποχώρηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος


~ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ~
Η ΣΙΔΜΑ ΑΕ αποτελεί ηγετική εταιρία του κλάδου εμπορίας και βιομηχανίας – μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων και λειτουργεί με ολοκληρωμένα κέντρα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας χάλυβα (Steel Service Centers). Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες επικεντρώνεται η βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας είναι οι ακόλουθες: τα πλατέα προϊόντα (εμπορία, επεξεργασία πρώτων υλών, μεταποίηση), τα επιμήκη προϊόντα (εμπορία, επεξεργασία πρώτων υλών, μεταποίηση) και τα συρματουργικά προϊόντα (εμπορία).
Η εταιρία ανακοίνωσε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 9, 5 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου και 5,1 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρίας. Το 2008 ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές για την εταιρία και τον κλάδο γενικότερα. Στη συνέχεια, όμως και ιδιαίτερα το τελευταίο τετράμηνο, άρχισε η απότομη πτώση των τιμών των πρώτων υλών με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των μικτών περιθωρίων κέρδους. Η εταιρία μέσα στο 2008 συνέχισε την ανάπτυξη της με την εξαγορά του 100% της συμμετοχής της στις θυγατρικές Βουλγαρίας και Ρουμανίας καθώς και τη σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας της σε αυτές τις χώρες.
Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, αύξηση σημείωσε ο συνολικός κύκλος εργασιών της Ομίλου, μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ο οποίος για πρώτη φορά άγγιξε τα 287 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό των πωλήσεων του Ομίλου σε αγορές εκτός Ελλάδας ανήλθε το 2008 στο 23% από το 14% το 2007. Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ σημείωσε αύξηση 22% σε σχέση με το 2007. Σε επίπεδο Ομίλου, πριν από την υποτίμηση των αποθεμάτων, τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 5% και διαμορφώθηκαν σε 13,4 εκατ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 9,5 εκατ. ευρώ το 2008 από -7,6 εκατ. ευρώ το 2007, ενώ σε επίπεδο εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 5,1 εκατ. ευρώ το 2008 από -7,1 εκατ. ευρώ το 2007.


~ Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ~
Η εταιρεία ιδρυθείσα από το 1932 και έχοντας μια διαρκή και σταθερή πορεία μέσα στο χρόνο, με συνεχείς επεκτάσεις σε κτίρια και μηχανολογικό εξοπλισμό, μέσω διαδοχικών επενδυτικών και εκσυγχρονιστικών προγραμμάτων, δραστηριοποιείται στο εισαγωγικό εμπόριο σχοινιών, συρματοσχοίνων και εξαρτημάτων των.
Τα προϊόντα της ανά κατηγορία είναι: σύρματα, μαγιέτες, σκοινιά και κάβοι, αλυσίδες, εξαρτήματα, συρματόσχοινα, Aρτάνες / Σαμπάνια Συρματόσχοινων, Ιμάντες Ανυψώσεως, άγκυρες και προϊόντα του οίκου Diepa
Aξιοποιώντας τις πρόσφατες επενδύσεις, η εταιρεία ξεκινά μία νέα αναπτυξιακή περίοδο, επεκτείνοντας το παραγωγικό και εμπορικό ενδιαφέρον της σε νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας στο πλαίσιο του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9002.


~ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ ~
Aπό 1/12/2008, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «Χαλυβδοφύλλων ΑΕ».
Επισημαίνεται ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2009 εγκρίθηκε η εκμίσθωση τμήματος του εργοστασιακού χώρου της εταιρίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας στην ανώνυμη εταιρία ΑΕΠΑΛ ΑΕ.

  Περιεχόμενα
ΧΡΗΜΑ τ. 353, Ιούνιος 2009
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΑΓΟΡΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΟΓΙΚΗΣ…
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΘΕΜΑ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ AKINHTA
CEO & CSR MONEY CONFERENCE 2009
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (συνέχεια)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΡΕΥΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (συνέχεια)
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site