Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2009                              


ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ:
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟ 2009


Έρευνα του Cornerstone International Group σχετικά με την εξέλιξη των διεθνών τάσεων στο επιχειρείν και την αγορά εργασίας


 


Το διεθνές δίκτυο εταιρειών επιλογής στελεχών Cornerstone, πραγματοποίησε την ετήσια έρευνά του σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες τάσεις της οικονομίας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Συγκεκριμένα έθεσε ως χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2009, ώστε να αξιολογήσει την πρόθεση των επιχειρήσεων για άμεσες αλλαγές. Η έρευνα αφορούσε  επιχειρήσεις στην Ασία, στην Αμερική καθώς και στην Ευρώπη.
Συνήθως δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές μέσα σε ένα χρόνο, αλλά το 2009 δεν είναι μια συνηθισμένη χρονιά. Η ύφεση και η επιδείνωση του κλίματος της παγκόσμιας οικονομίας οδήγησαν τις διοικήσεις των περισσοτέρων εταιρειών σε δραστικές αλλαγές στην στρατηγική τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας πολλές από αυτές τις αλλαγές οδήγησαν σε φρένο στην ανάπτυξη, μειωμένες προσλήψεις και δυσπιστία ως προς τις κρατικές επιχορηγήσεις.


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Οι επιχειρηματικές προτεραιότητες αντικατοπτρίζουν τη νέα πραγματικότητα, με τις επιχειρήσεις να κάνουν στροφή προς τις συγχωνεύσεις και τις κινήσεις με μειωμένο ρίσκο. Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δήλωσαν ότι αναμένουν ανάπτυξη έφτασαν μόλις στο 53% σε σχέση με 81% το 2008. Εκείνοι οι οποίοι δήλωσαν ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι η σταθερότητα έφτασαν το 32% σε σχέση με 15% το 2008. Η ανάγκη για συγχωνεύσεις επισημάνθηκε από το 15% των συμμετεχόντων ως σημαντική προτεραιότητα έναντι του 5% των συμμετεχόντων στην έρευνα του 2008.
Παράλληλα, σε σχέση με το 2008, προκύπτει μια έμφαση σε θέματα που αφορούν τα χρηματοοικονομικά και την ανάγκη για μειωμένο ρίσκο στις επιχειρηματικές κινήσεις. Όσον αφορά τις σημαντικότερες προκλήσεις για το 2009, η πλειονότητα των συμμετεχόντων συμφώνησε ότι  αφορούν τις επιδόσεις (92% έναντι 78% το 2008) και την επιχειρηματική εξέλιξη (84% έναντι 82% το 2008). Το δυσάρεστο είναι ότι σε σχέση με το 2008, μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό των συμμετεχόντων που θεωρούν ότι οι προσλήψεις και η διατήρηση προσωπικού παραμένει μια από τις βασικές προτεραιότητες. Συγκεκριμένα μόνο το 50% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι θα προχωρήσει σε προσλήψεις, έναντι του 87% το 2008  ενώ μόλις το 36% θεωρεί τη διατήρηση προσωπικού προτεραιότητα, έναντι 70% το 2008.
Όπως και  το 2008, το 2009 οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν στα δύο όσον αφορά τις προσδοκίες τους από την εξέλιξη της οικονομίας. Συγκεκριμένα στην πρόσφατη έρευνα το 31% απάντησε ότι θα υπάρξει βελτίωση, το 56% ότι δεν θα υπάρξει βελτίωση και το 13% δεν ήταν βέβαιο για το μέλλον. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η έρευνα κατέδειξε ότι οι εταιρείες δεν αναμένουν σημαντικά οφέλη στην οικονομία από τις κρατικές επιχορηγήσεις.


ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ο τομέας ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Συγκεκριμένα μόλις το 34% των συμμετεχόντων θα προχωρήσει σε προσλήψεις το 2009, έναντι του 68% το 2008, ενώ το 59% είναι βέβαιο ότι δεν θα γίνουν προσλήψεις μέχρι το τέλος τους έτους τουλάχιστον, σε σχέση με το 28% που απάντησε το ίδιο το 2008.
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των υψηλόβαθμων στελεχών παραμένουν σταθερά σε σχέση με το 2008. Σύμφωνα με το 85% των συμμετεχόντων, η κερδοφορία και ο ρυθμός ανάπτυξης εξακολουθούν να είναι τα βασικότερα θέματα που κρίνουν την επιτυχία ενός υψηλόβαθμου στελέχους. Οι δύο επόμενες κατηγορίες που επισημάνθηκαν από τους συμμετέχοντες ως κρίσιμες ήταν η αύξηση μεριδίου αγοράς (70%) καθώς και η βελτίωση της μετοχικής αξίας (65%).
Ενδιαφέρον ήταν επίσης ότι ένα αυξανόμενος αριθμός εταιρειών θα αξιολογήσει τα υψηλόβαθμα στελέχη του το 2009 χωρίς την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων. Όσον αφορά τις μετακινήσεις υψηλόβαθμων στελεχών, υπάρχει μια τάση σταθερότητας αφού το 65% των συμμετεχόντων δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές σε αυτό το επίπεδο σε σχέση με το 59% που απάντησε το ίδιο το 2008. Επίσης το 75% των εταιρειών θα απευθυνθεί σε συμβούλους για την εύρεση υψηλόβαθμων στελεχών, ενώ το 25% θα το χειριστεί εσωτερικά.
Η πλειονότητα των συμμετεχόντων συνεχίζει να υποστηρίζει τις δυνατότητες της τεχνολογίας όσον αφορά την απομακρυσμένη εργασία. Συγκεκριμένα το 68% βασίζεται στις δυνατότητες του conference και video calling για τη μείωση των εξόδων μετακίνησης και το 16% θα ενισχύσει τη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι. Επίσης το 48% θα διατηρήσει τα επίπεδα επενδύσεων στην τεχνολογία, ενώ το 30% αναμένει να αυξήσει τις σχετικές επενδύσεις.ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το 28% των συμμετεχουσών εταιρειών έχουν ετήσια έσοδα πάνω από 10 εκατ. δολ., το 23% έχουν έσοδα 100-499 εκατ. δολ., και 9% ξεπερνούν τα 500 εκατ. δολ. Η πλειονότητα των ερωτώμενων (67%) εντάχθηκε στην κατηγορία Υψηλόβαθμων Διευθυντικών Στελεχών. Η κατηγορία αυτή κάλυπτε θέσεις όπως Προέδρους, Διευθύνοντες Σύμβουλους, Γενικούς Διευθυντές κ.λπ. Επίσης συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη των τομέων του μάρκετινγκ, των οικονομικών και της διεύθυνσης προσωπικού. Το 2008 είχε πραγματοποιηθεί  από το CIG (Cornerstone Int. Group), ανάλογη έρευνα με το ίδιο θέμα, απευθυνόμενη στο ίδιο κοινό. Στο πλαίσιο της νέας έρευνας έγιναν χρήσιμες συγκρίσεις σχετικά με τις εξελίξεις που ανέμεναν πριν από ένα χρόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις και τις εκτιμήσεις τους για το επιχειρηματικό περιβάλλον σήμερα.

  Περιεχόμενα
ΧΡΗΜΑ τ. 353, Ιούνιος 2009
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΑΓΟΡΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΟΓΙΚΗΣ…
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΘΕΜΑ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ AKINHTA
CEO & CSR MONEY CONFERENCE 2009
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (συνέχεια)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΡΕΥΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (συνέχεια)
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site