Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2009                              


ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Αλουμύλ Μυλωνάς
Ίδρυση θυγατρικής
Η Αλουμύλ Μυλωνάς ΑΕ στο πλαίσιο διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προέβη στην ίδρυση της κατά 90% θυγατρικής εταιρίας  Alumil Solar ΑΕ, της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα και το αρχικό της μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 60 χιλ. Ευρώ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο κ. Γεώργιος Μυλωνάς ενώ στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίστηκε ο κ. Απόστολος Καβάκας (στέλεχος της Αλουμύλ Μυλωνάς). Σκοπός της νέας εταιρίας είναι η εμπορία στηριγμάτων αλουμινίου για όλους τους τύπους φωτοβολταϊκών πλαισίων για πάρκα, στέγες, ταράτσες, Φ/Β για ενσωμάτωσή τους στα κτήρια (σε υαλοπετάσματα, αίθρια, πέργκολες, κ.λπ.), καθώς και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων μέσω του δικτύου της ALUMIL, κυρίως στο εξωτερικό.


Intrasoft
Έργο στη Βουλγαρία
Η Intrasoft International, θυγατρική της Intracom IT Services, σε συνεργασία με την Vερεο και την Intracom IT Services ανέλαβε την εφαρμογή του συστήματος διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης της ΕΕ (EMCS) για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών της Βουλγαρίας, συνολικής  αξίας 2,75 εκατ. ευρώ και με ορίζοντα ολοκλήρωσης 1 έτος, ενώ η συμμετοχή της Intrasoft ανέρχεται σε 1,65 εκατ. ευρώ. Το EMCS αποτελεί τμήμα του οράματος για μία πραγματικά ολοκληρωμένη τελωνειακή ένωση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, που να επιτρέπει την άμεση ροή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών τελωνείων. Η εφαρμογή του Βουλγαρικού EMCS θα βασιστεί στη λύση X-EYES που αναπτύχθηκε από κοινού από την INTRASOFT International και την IBM.


Rainbow
Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης
Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Rainbow AE σε συνέχεια των πρόσφατων ανακοινώσεων των εταιριών Info-Quest ΑΕΒΕ και Rainbow AE και δεδομένου ότι παρασχέθηκε επαρκής ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με την εξαγορά των μετοχών του βασικού μετόχου της εταιρίας Rainbow AE, κ. Γεωργίου Βάμιαλη, από την εταιρία Info-Quest ΑΕΒΕ, με την ακόλουθη επισήμανση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς το επενδυτικό κοινό: «Εφιστάται η προσοχή του επενδυτικού κοινού στο γεγονός ότι η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί και η προσφορά της εταιρίας Info-Quest ΑΕΒΕ προς το βασικό μέτοχο της εταιρίας Rainbow AE παραμένει μη δεσμευτική. Συνιστάται δε στο επενδυτικό κοινό να λάβει υπόψη το σύνολο των σχετικών ανακοινώσεων των δύο εταιριών κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών του αποφάσεων».


Lavipharm
Κέρδη για το α’ τρίμηνο 2009
Κερδοφορία και ενίσχυση των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά το Α’ Τρίμηνο του 2009 κατέγραψε η Lavipharm, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και την έκδηλη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές. Συγκεκριμένα, υπεγράφη σχετική σύμβαση για την αναδιάρθρωση και τελική διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας στις ΗΠΑ Lavipharm Corp, ενώ παράλληλα, υπεγράφη σύμβαση με επενδυτή, μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η επαρκής χρηματοδότηση της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας μέχρι την εμπορική διάθεση του διαδερμικού συστήματος φαιντανύλης της Lavipharm στην αμερικανική αγορά. Αναλυτικά, η διαγραφή οφειλής ύψους 16,04 εκατ. δολ., που προβλέπεται από τη συμφωνία με το βασικό πιστωτή, βελτίωσε τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου, τα οποία παρουσιάζουν κέρδη μετά από φόρους 11,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,7 εκατ. ευρώ κατά το Α’ Τρίμηνο του 2008. Ομοίως, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 1,5 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο. Ταυτόχρονα, σε επίπεδο ισολογισμού, η ανωτέρω διαγραφή ενίσχυσε τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, ενώ με τη ρύθμιση του υπολοίπου ποσού του δανείου, μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο.
Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε 59,7 εκατ. ευρώ, από 59,6 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ, από 1,9 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές δαπάνες συγκρατήθηκαν κατά 14,1%, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και ορθολογισμού των εξόδων του Ομίλου. Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm AE, ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε σταθερότητα κι ανήλθε σε €14,4 εκατ. από 14,0 εκατ. ευρώ το Α’ Τρίμηνο του 2008 και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν και ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ από 1,2 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 443 χιλ. ευρώ από ζημίες ύψους 167 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 182 χιλ. ευρώ από ζημίες ύψους 355 χιλ. Ευρώ.


Intracom Telecom
Kατασκευή  δικτύου στην Ινδία
Η Intracom Telecom ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης πλαισίου με την ZTE, για την κατασκευή του CDMA δικτύου της Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL) στην Ινδία η οποία λειτουργεί με την επωνυμία MTS Ινδίας. Στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, ύψους 85 εκατ. δολ., η Intracom Telecom θα συμπληρώσει τη λύση CDMA της ZTE με τις υψηλής και χαμηλής χωρητικότητας PDH και SDH ραδιοζεύξεις της. Οι δύο προμηθευτές θα συνεργαστούν με στόχο να πραγματοποιήσουν τα δυναμικά σχέδια επέκτασης της  SSTL στην Ινδία.


Υγεία
Αύξηση κερδών & επενδύσεων

Το  «ΔΘΚΑ Υγεία ΑΕ» στο πλαίσιο της Ετήσιας Ενημέρωσης των Αναλυτών προς την ΕΘΕ παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης του 2008, καθώς τις προοπτικές και τους στρατηγικούς στόχους του. Τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την οικονομική χρήση του 2008 χαρακτηρίστηκαν από έντονους ρυθμούς ανάπτυξης, λόγω της αναδιάρθρωσης που ακολούθησε μετά την εξαγορά από την Marfin Investment Group (ΜΙG).
Συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2008 ανήλθε σε 281,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 116,2%, έναντι 130,3 εκατ. ευρώ το 2007. Ο κύκλος εργασιών του ΔΘΚΑ Υγεία αυξήθηκε κατά 23,2% και ανήλθε σε 132,7 εκατ. ευρώ, έναντι 107,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 107,5% στα 49,8 εκατ. ευρώ. Το ενοποιημένο περιθώριο των κερδών προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στο 17,7%, κυρίως λόγω του Προσδιορισμού της Εύλογης Αξίας του ομίλου (PPA) Μητέρα-Λητώ και της πολιτικής αυξημένων προβλέψεων που εφάρμοσε η διοίκηση του Ομίλου Υγεία. Το EBITDA του ΔΘΚΑ Υγεία ανήλθε σε 22,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 17,0% και το περιθώριο EBITDA ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 17,1%.
Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 74,5% στα 21,0 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά φόρων του ΔΘΚΑ Υγεία αυξήθηκαν κατά 7,8% στα 11,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 10,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρόλο ότι τα αποτελέσματα της χρήσης του 2008 επιβαρύνθηκαν από το χρηματοοικονομικό κόστος περίπου 24,1 εκατ. ευρώ του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δάνειου (ΜΟΔ) ύψους 300 εκατ. ευρώ. Το 2008 ο Όμιλος Υγεία συνέχισε να αναλαμβάνει σημαντικές στρατηγικές επενδυτικές πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση της θέσης του Ομίλου και την περαιτέρω ενίσχυσή του στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη για την κεφαλαιακή θωράκιση του Ομίλου.


Vivartia
Αύξηση πωλήσεων & κερδοφορίας
Ο Όμιλος Vivartia κατόρθωσε να επιτύχει βελτίωση βασικών οικονομικών μεγεθών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αναλυτικότερα, το πρώτο τρίμηνο του 2009, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Vivartia ανήλθαν σε 335,9 εκατ. ευρώ, από 289,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, ενισχυμένες κατά 15,9%. Μέρος της αύξησης οφείλεται στην ενσωμάτωση των νέο-ενοποιούμενων θυγατρικών Everest και Nonni’s. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 29,3 εκατ. ευρώ, από 28,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,9%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 1,315 χιλ. ευρώ, από 1,261 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, αυξημένα κατά 4,3%, διαμορφώνοντας τα κέρδη ανά μετοχή σε 0,016 ευρώ.


Entersoft
Ολοκλήρωση εξαγοράς Novacon
Η Entersoft ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας Nova Consulting ΑΕ, σε υλοποίηση του προσυμφώνου που είχε υπογράψει το Φεβρουάριο 2009 και την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 24 Απριλίου 2009. Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται σε 400.000 ευρώ και θα καταβληθεί με μετρητά. Με αυτή την εξαγορά η Entersoft ενισχύει σημαντικά τις υπηρεσίες της προς πελάτες και συνεργάτες και εισέρχεται δυναμικά στο χώρο των mobile applications. Η εξαγορά αυτή αναμένεται να επιδράσει θετικά στην ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας κατά το τρέχον οικονομικό έτος 2009.


Centric Πολυμέσα
Διαρκής ανάπτυξη
Η Centric ανακοινώνει σημαντική αύξηση των μεγεθών της για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο. Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών αυξήθηκε κατά 48,0%, το πρώτο τρίμηνο του 2009 και ανήλθε σε 205,40 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 5,62 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009, έναντι 3,84 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2008, ενώ το περιθώριο Μικτού Κέρδους διατηρήθηκε σταθερό στο 2,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 3,86 εκατ. ευρώ έναντι 2,48 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2008, ενώ τα Ενοποιημένα Κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) για το πρώτο τρίμηνο του 2009 ανήλθαν σε 3,77 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 56,2%. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) σημείωσαν αύξηση κατά 76,1% για το πρώτο τρίμηνο του 2009 στα 3,45 εκατ. ευρώ έναντι 1,96 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2008. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται στα 17,6 εκατ. ευρώ έναντι 14,9 εκατ. ευρώ την 31/12/2008, ενώ η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου καθώς και οι θετικές ταμειακές ροές οδήγησαν σε αύξηση κατά 70,84% των διαθεσίμων του Ομίλου και στις 31/3/2009 διαμορφώθηκαν σε 4,10 εκατ. ευρώ έναντι 2,40 εκατ. ευρώ στις 31/12/2008.


Coca-Cola
Διανομή προϊόντων Campbell στη Ρωσία
Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως ΑΕ ανακοίνωσε την σύναψη συμφωνίας με την Campbell Soup Company για την διανομή των προϊόντων σούπας και ζωμών Campbell στην αγορά της Ρωσίας. Εκ της συμφωνίας, η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις, την διανομή, το marketing στα σημεία πώλησης καθώς και για την διαχείριση των λογαριασμών πελατών, ενώ η Campbell είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή έρευνας αγοράς και καταναλωτικών προτιμήσεων, την διαχείριση του εμπορικού της σήματος, τα έξοδα προώθησης και διαφήμισης, καθώς και την παραγωγή και εξέλιξη των προϊόντων.

  Περιεχόμενα
ΧΡΗΜΑ τ. 353, Ιούνιος 2009
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΑΓΟΡΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΟΓΙΚΗΣ…
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΘΕΜΑ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ AKINHTA
CEO & CSR MONEY CONFERENCE 2009
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (συνέχεια)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΡΕΥΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (συνέχεια)
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site