Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2009 - Τεύχος 354                              

Δύο είναι τα βασικά σημεία που δίνουν ώθηση στα αποτελέσματα των τραπεζών: η σημαντική μείωση των επιτοκίων καταθέσεων και η δυναμική ανάκαμψη των διεθνών αγορών.

από τον Γιάννη Παπαδογιάννη


Επί τέλους χαμόγελα. Δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι τράπεζες παίρνουν βαθιές ανάσες και αποκομίζουν οφέλη από την ανάκαμψη των αγορών και την σταδιακή ομαλοποίηση των συνθηκών. Αν και ακόμα υπάρχουν πολλές προβλήματα και αβεβαιότητες στελέχη τραπεζών σημειώνουν στο «Χ» ότι πλέον μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια πως τα χειρότερα είναι πίσω μας, όχι μπροστά μας.
Η βελτίωση των συνθηκών στο οικονομικό περιβάλλον θα έχει άμεση συνέπεια στα αποτελέσματα των τραπεζών στο δεύτερο τρίμηνο της εφετινής χρήσης, ανατρέποντας το άσχημο ξεκίνημα του πρώτου τριμήνου. Δύο είναι τα βασικά σημεία που δίνουν ώθηση στα αποτελέσματα των τραπεζών: η σημαντική μείωση των επιτοκίων καταθέσεων και η δυναμική ανάκαμψη των διεθνών αγορών.
Υπό την πίεση του κενού ρευστότητας, που δημιούργησε η διακοπή λειτουργίας της διατραπεζικής αγοράς, οι εμπορικές τράπεζες κονταροχτυπήθηκαν για την συγκέντρωση καταθέσεων, οδηγώντας τα επιτόκια καταθέσεων στα ύψη. Η «μάχη» για την προσέλκυση προθεσμιακών καταθέσεων, κορυφώθηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2008 και είναι χαρακτηριστικό ότι οι τράπεζες «κλείδωναν» καταθέσεις προσφέροντας επιτόκια της τάξης του 7%. Η κατακόρυφη αύξηση των επιτοκίων -που είχαν ως αποτέλεσμα την σημαντική επιβάρυνση του επιτοκιακού περιθωρίου των τραπεζών- είχε προκαλέσει την αντίδραση της Τράπεζας της Ελλάδος: ο διοικητής της ΤτΕ κ. Γ. Προβόπουλος είχε απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση στις τράπεζες ότι με την τακτική υπονόμευαν την αξιοπιστία τους.
Η μεγάλη αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων σε συνδυασμό με την αδυναμία των τραπεζών να πετύχουν σε τόσο μικρό διάστημα την ανατιμολόγηση των παλαιότερων δανείων είχε σημαντικές επιπτώσεις στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα: στο πρώτο τρίμηνο η Eurobank EFG παρουσίασε μείωση κατά 3,9%, η Alpha Bank κατά 8,9%, ενώ τα έσοδα τόκων της Τράπεζας Πειραιώς υποχώρησαν κατά 4%. Η εικόνα αυτή ανατρέπεται στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς με τη λήξη και μη ανανέωση των υψηλότοκων προθεσμιακών καταθέσεων που είχαν δοθεί στο τέλος του 2008, τα βάρη για τις τράπεζες μειώνονται βελτιώνοντας σημαντικά τα επιτοκιακά περιθώρια.
Μεγάλη ώθηση τόσο στα αποτελέσματα όσο και στην κεφαλαιακή βάση των τραπεζών δίνει και η ανάκαμψη των αγορών. Στο δεύτερο τρίμηνο οι τράπεζες αναμένεται να λογιστικοποιήσουν σημαντικά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και υπεραξίες χρεογράφων. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη είναι ότι η ανάκαμψη των αγορών ανακόπτει την κεφαλαιακή «αιμορραγία». Μέχρι τώρα οι τράπεζες για να διατηρήσουν την κερδοφορία τους προχωρούσαν στην αναγνώριση διαφόρων ζημιών (κυρίως υποαξιών) απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. Όπως σημειώνεται στην  Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ, αν συνυπολογίζονταν στα αποτελέσματα χρήσης οι προσαρμογές που αναγνωρίστηκαν απευθείας στην καθαρή θέση, θα προέκυπταν στο τέλος του πρώτου τριμήνου σε ενοποιημένο επίπεδα ζημιές 120 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 431 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσαν οι τράπεζες. Η βελτίωση των συνθηκών στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου κατά το δεύτερο τρίμηνο και η αύξηση των αποτιμήσεων τόσο των μετοχών όσο και ομολόγων θα τονώσει την κεφαλαιακή βάση των τραπεζών.


ΣΤΑΣΙΜΗ Η ΖΗΤΗΣΗ
Η βελτίωση των συνθηκών τερματίζει την πτωτική πορεία των οικονομικών μεγεθών των τραπεζών, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι ρόδινα για τον κλάδο. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι και στο δεύτερο τρίμηνο του 2009 η ζήτηση για τραπεζικές εργασίες, δηλαδή για νέα δάνεια και άλλα τραπεζικά προϊόντα, παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι επιδόσεις, αναφορικά με τον σκληρό πυρήνα των δραστηριοτήτων των εμπορικών τραπεζών, παρέμειναν καθηλωμένες σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ο στόχος του σχεδίου για την ενίσχυση της ρευστότητας της εγχώριας οικονομίας, για πιστωτική επέκταση 10%, πλέον έχει αναπροσαρμοστεί στο 6%-8%, ενώ στελέχη τραπεζών εκτιμούν ότι το 2009 ο ρυθμός αύξησης των δανείων δεν θα ξεπεράσει το 4%. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Μάιο η καθαρή ροή στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 186 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα 78,4 δισ. ευρώ, οριακά αυξημένο κατά 0,24%, επίδοση που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση κάτω του 3%.
Ο δεύτερος μεγάλος πονοκέφαλος για τις τράπεζες είναι οι καθυστερήσεις καταβολής δόσεων δανείων, ειδικά σε ότι αφορά στα νοικοκυριά: στο τέλος Μαρτίου οι καθυστερήσεις στα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν στο 6,3% ενώ ο δείκτης καθυστερήσεων στην καταναλωτική πίστη διαμορφώνεται στο 9,5%. Στελέχη τραπεζών αναγνωρίζουν ότι η εικόνα των καθυστερήσεων συνεχίζει να επιβαρύνεται, ωστόσο με μειωμένους ρυθμούς. Όλοι συμφωνούν ότι τους επόμενους μήνες οι καθυστερήσεις θα αυξάνονται και προβλέπεται ότι στο τέλος του 2009 ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 9% με 10% έναντι 5% που ήταν στο τέλος του 2008.
Τα νούμερα αυτά δεν αφήνουν περιθώρια για μείωση των προβλέψεων. Έτσι, για άλλη μια περίοδο οι τράπεζες αναμένεται να υποχρεωθούν να διενεργήσουν νέες μεγάλες προβλέψεις επιβαρύνοντας αντίστοιχα τα αποτελέσματά τους.


ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Εξ άλλου, τα κεφάλαια που οι εμπορικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα αντλήσουν από την κεφαλαιαγορά εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 3 δισ. ευρώ. Ξεχωρίζει, ασφαλώς, η αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας ύψους 1,25 δισ. ευρώ, η οποία ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουλίου.
Παράλληλα με την αύξηση της Εθνικής Τράπεζας «τρέχει» και η αύξηση της Γενικής Τράπεζας, ύψους 176 εκατ. ευρώ, ενώ στις αρχές Ιουλίου, ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μη εισηγμένης Probank, η οποία άντλησε κεφάλαια ύψους 80 εκατ. ευρώ. Με στόχο της κεφαλαιακή ενίσχυση του ομίλου σε αύξηση κεφαλαίου που θα φτάσει τα 150 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει το φθινόπωρο και η Τράπεζα Αττικής, ενώ αύξηση κεφαλαίου ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ φιλοδοξεί να υλοποιήσει και η Aspis Bank.
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2009 η Εμπορική Τράπεζα προχώρησε σε μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 850 εκατ. ευρώ, με στόχο την κεφαλαιακή ενίσχυση του ομίλου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης. Επί πλέον, στις αρχές Ιουλίου ολοκληρώθηκε και η αύξηση κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ύψους 526 εκατ. ευρώ, με την οποία η τράπεζα θωράκισε την κεφαλαιακή της βάση.
Η αύξηση της Εθνικής Τράπεζας στοχεύει στην κεφαλαιακή ενδυνάμωση του ομίλου, ώστε να μπορέσει από ισχυρότερη θέση να εκμεταλλευτεί τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που δημιουργεί η κρίση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επί πλέον, η διοίκηση της Εθνικής με την αιφνιδιαστική αύξηση αποκτά το προβάδισμα έναντι άλλων πιθανών αυξήσεων κεφαλαίου στον τραπεζικό χώρο διεθνώς.
Αντίθετα, κίνηση ανάγκης αποτελεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Γενική Τράπεζας. Η τράπεζα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ζημιές εξ αιτίας της ριζικής αναδιάρθρωσης που πραγματοποιεί ο μητρικός όμιλος της Societe Generale, της πολιτικής υψηλών προβλέψεων για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου και φυσικά της ραγδαίας επιδείνωσης των συνθηκών στην τραπεζική αγορά εξ αιτίας της κρίσης. Τα αρνητικά αποτελέσματα της τράπεζας είχαν ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης και τη σημαντική μείωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, οπότε η ενίσχυσή τους ήταν απαραίτητη. Στο ίδιο μοτίβο κινείται και η αύξηση κεφαλαίου της Aspis Bank, ενώ για την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής της βάσης και την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της πραγματοποιεί την αύξηση κεφαλαίου η Τράπεζα Αττικής.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ...ΥΦΕΣΗ: ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ... ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2009
ΑΡΘΡΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ... ΧΑΜΟΓΕΛΑ
BANKING MONEY CONFERENCE 2009
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΡΕΥΝΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY: ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site