Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2009 - Τεύχος 354                              

ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ


από την Έλενα Ερμείδου


Ο κλάδος τροφίμων και ποτών αντιπροσωπεύει το 25% του κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποίησης και -παρά την οικονομική δυσπραγία του 2008- κατέγραψε άνοδο 1,2%, όταν το σύνολο της μεταποίησης κατέγραψε πτώση 4,2%.

Τον κυριότερο μοχλό ανάπτυξης της μεταποίησης αποτελεί η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων και ποτών, συνεισφέροντας στο 2,8% του ΑΕΠ, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ, ενώ -σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Κέντρου Εξαγωγών- o κλάδος καλύπτει το 25% του κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποίησης και  παρά την οικονομική δυσπραγία του 2008, κατέγραψε  άνοδο 1,2%, όταν το σύνολο της μεταποίησης κατέγραψε πτώση 4,2%. Σχετικά με τις επενδύσεις, στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, καταγράφεται μείωση 23% κατά το 2008, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο απαισιόδοξο κλίμα που επικράτησε στο τέλος του 2008, αλλά και στην επιβράδυνση της ζήτησης. Αρνητικές αλλά ηπιότερες δείχνουν, σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις να είναι οι  επενδύσεις για το 2009, καθώς η αναμενόμενη μείωση δεν δείχνει να ξεπερνά το 3,3% σε σχέση με το 2008.


ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τα τελευταία χρόνια το προφίλ του καταναλωτή αλλάζει. Έρευνες δείχνουν ότι ο σύγχρονος καταναλωτής επιλέγει τον υγιεινό τρόπο διατροφής - με έμφαση στη προσιτή τιμή, ως αποτέλεσμα αυτών τα υγιεινά προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας κερδίζουν διαρκώς έδαφος. Παρά ταύτα, στην Ελλάδα μόνο το 35% της κατανάλωσης των βιολογικών προϊόντων καλύπτεται από προϊόντα εγχώριας παραγωγής και βάσει στοιχείων κλαδικής μελέτης της  ICAP, η χώρα μας υστερεί στην ανάπτυξη του κλάδου, καθώς το 2005 μόλις το 3% της καλλιεργούμενης γης ήταν ενταγμένο στην βιολογική γεωργία. Όσον αφορά στα είδη καλλιεργειών, την πρώτη θέση κατέχουν τα σιτηρά με ποσοστό 38,3% και ακολουθεί η ελαιοκομία με το 38,2% των συνολικών καλλιεργούμενων εκτάσεων. Τα βιολογικά καλλιεργούμενα αμπέλια καταλαμβάνουν το 3,8% των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Στην ίδια μελέτη αναφέρεται ότι το ύψος των πωλήσεων των βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη κυμάνθηκε στο σύνολο τους στα 13 με 14 δισ. ευρώ το 2005 με την Δανία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση  στη μέση κατανάλωση και να ακολουθούν οι Σουηδία, Αυστρία, και Γερμανία.


ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της ζήτησης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL). Το μερίδιο αγοράς των PL ανέρχονταν μόλις στο 1,5% των συνολικών ετήσιων πωλήσεων το 2000. Στις μέρες μας το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 12% με περαιτέρω τάση ενίσχυσης. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι με την έξοδο της οικονομίας από την χρηματοπιστωτική κρίση, τα PL ενδεχομένως να χάσουν μερίδιο αγοράς. Στο σημείο αυτό ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι η άνοδος των προϊόντων αυτών άρχισε να κερδίζει μερίδιο σταδιακά  και εκτός περιόδου οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με μελέτη της Deloitte στην Ελλάδα για το κλάδο Τροφίμων & Ποτών, «διαβρώνεται σταδιακά η αντιλαμβανόμενη αξία πολλών brands και αυξάνονται οι πωλήσεις προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ακόμα και σε κατηγορίες όπου παραδοσιακά η ποιότητα εθεωρείτο βασικής σημασίας (π.χ. γάλα). Η τάση αυτή δύσκολα θα αναστραφεί πλήρως ακόμα κι αν αλλάξει το οικονομικό κλίμα, οπότε οι επιχειρήσεις για να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητά τους θα πρέπει να εστιάσουν σε κινήσεις μείωσης κόστους μόνιμου χαρακτήρα και όχι μόνο σε προσωρινά μέτρα».ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΥΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΑΜΥΛΑ


~ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΟΥΛΗ ~
Με ένα καλό δίκτυο πωλήσεων και με κανάλια διανομής που απαρτίζονται από αρτοποιεία, εμπόρους, μικροβιοτέχνες, εξαγωγείς και δημόσιους οργανισμούς, μικρά super market, ο όμιλος εταιρειών Λούλη για την επίτευξη του στόχου αναβάθμισης  προχωρά στον  εκσυγχρονισμό της γραμμή παραγωγής του στο εργοστάσιο του Κερατσινίου όπου μέχρι το 1989 στεγάζονταν οι Μύλοι Αγίου Γεωργίου,  οι οποίοι εξαγοράστηκαν από τη «Μύλοι Λούλη» και συγχωνεύθηκαν δια απορροφήσεως το 2004. Να σημειωθεί ότι στις 25 Ιουνίου η εταιρεία Μύλοι Λούλη προέβη σε αγορά 4.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,63 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 6.520 ευρώ.


~ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ~
Με μακρόχρονη παρουσία στο χώρο της επεξεργασίας αλεύρων, η Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος ΑΕ έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πρωταγωνιστές στο κλάδο της αλευροβιομηχανίας. Τα είδη που παράγονται από την εταιρεία μπορούν να ομαδοποιηθούν στις εξής κατηγορίες: άλευρα αρτοποιίας, άλευρα πολυτελείας, άλευρα και σιμιγδάλια από σκληρό σιτάρι, προϊόντα για βιομηχανικές εταιρείες, υποπροϊόντα
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2008,  σημείωσε αύξηση 44,13%, ενώ αντίστοιχα ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατά 31,07%  Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας  παρουσίασαν αύξηση 27,9% όπως και τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου  κατά 35,91%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων κατέγραψαν άνοδο 88,12%, για δε τον όμιλο η αύξηση έφτασε μόλις στο 0,41%.


~ ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ~
Η Εταιρεία Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτη - Αλευροβιομηχανία Τυρνάβου ΑΕ από τις πρώτες βιομηχανίες του κλάδου, επικεντρώνεται στην παραγωγή διαφόρων τύπων αλεύρων από άλεση σκληρού και μαλακού σίτου και σίκαλης παράγοντας 18 διαφορετικά είδη αλεύρων.


~ ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ~
Με παρουσία μισού σχεδόν αιώνα, η  Μύλοι Κεπενού ΑΒΕΕ. επικεντρωμένη στην παραγωγή διαφόρων τύπων αλεύρων, σήμερα παράγει πολλούς διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων και διάφορα είδη αλεύρων. Η εταιρεία πραγματοποιεί το 30% του τζίρου της από μεγάλες εγχώριες αρτοβιομηχανίες ενώ το υπόλοιπο 70% από μικρότερες εταιρείες του κλάδου.


ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΥΛΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


~ NUTRIART ~
Την συγχώνευση των εταιρειών Κατσέλης, Αλλατίνη και ΕΛΒΙΠΕΤ με την ονομασία Nutriart ανακοίνωσε στην πρώτη του για την εταιρεία παρουσίαση ο Διευθύνων Σύμβουλος της νέας εταιρείας, κ. Μιχάλης Οικονομάκης στις 16 Ιουνίου 2009. H νέα ονομασία αποτελεί την εταιρική «ομπρέλα» που συμπεριλαμβάνει τα brand names Κατσέλης, Αλλατίνη, Plaza τα οποία και διατηρούν την ονομασία τους, ενώ μέσω της συγχώνευσης αυτής και της νέας εταιρικής ταυτότητας η Nutriart επιχειρεί να αλλάξει τον χάρτη του κλάδου αρτοποϊίας και ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα. Η νέα εταιρεία, διαθέτοντας μια προϊοντική γκάμα 725 κωδικών, βασίζεται κυρίως  στο πολύ δυνατό δίκτυο διανομής της, στην πλήρη καθετοποίηση της παραγωγής που έχει επιτευχθεί από την απόκτηση των εταιρειών Κατσέλης, Αλλατίνη, και ΕΛΒΙΠΕΤ που δραστηριοποιούνται στη παραγωγή ψωμιού, αλεύρων και στο κλάδο ξενοδοχείων και εστιατορίων (HORECA) αντίστοιχα.
Για το μερίδιο που καταλαμβάνει η αγορά τυποποιημένου ψωμιού στην Ελληνική αγορά, για τις νέες καταναλωτικές προτιμήσεις και τα περιθώρια ανάπτυξης κάποιων αρτοσκευασμάτων μιλά στο ΧΡΗΜΑ η κα Γεωργία Βλάχου, Group Product Manager του Κατσέλη.


ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΛΑΧΟΥ - GROUP PRODUCT MANAGER, ΚΑΤΣΕΛΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ


ΧΡΗΜΑ_Τι μερίδιο καταλαμβάνει το τυποποιημένο ψωμί στην ελληνική αγορά;
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΛΑΧΟΥ_Η αγορά του τυποποιημένου ψωμιού τρέχει με 2,4% σε MAT βάση έχοντας μια ιδιαίτερη ανάπτυξη από τα PL (ιδιωτική ετικέτα), προϊόντα τα οποία τρέχουν με 25,2%. Αντίστοιχα τα επώνυμα προϊόντα παρουσιάζουν μείωση 4%.  Στη συγκεκριμένη κατηγορία τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κερδίζουν συνεχώς μερίδιο πλησιάζοντας το 30% της αγοράς του τυποποιημένου ψωμιού. Σαφώς βέβαια σε κατηγορίες όπως είναι το κλασικό τοστ (τοστ με κόρα) όπου η τιμή δείχνει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα αγοράς, η συμμετοχή των PL αγγίζει το 38% της κατηγορίας


Χ_Ποιες είναι οι προοπτικές του κλάδου;
Γ.Β._Αναπτυσσόμενες κατηγορίες φαίνεται να είναι οι κατηγορίες των αρτοσκευασμάτων και των υποκατάστατων προϊόντων (rolls, sandwich, πίτες, brioche, κ.λπ.), κατηγορίες βέβαια που έχουν μικρή συνεισφορά στο σύνολο των τυποποιημένων παρ’ όλα αυτά δείχνουν ότι έχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Επίσης η αγορά των λειτουργικών-υγιεινών όχι όμως  εξειδικευμένων προϊόντων, δείχνει να έχει μια αυξητική τάση, όμως και εδώ φαίνεται η οικονομική κρίση και η τιμή να επηρεάζει την κατανάλωση με αποτέλεσμα η αυξητική τάση να επιβραδύνεται και οι καταναλωτές να στρέφονται σε οικονομικότερες λύσεις. Η συσκευασία flow bag στο ψωμί είναι μια καινοτομία σε ελληνικά προϊόντα άρτου την οποία πρώτη η εταιρία μας εφάρμοσε στην σειρά ΓΕΥΣΗ & ΖΩΗ, μια σειρά προϊόντων με φύτρο σταριού. Ο κλάδος δείχνει να επιδέχεται περαιτέρω ανάπτυξη, προερχόμενη όμως από άλλες κατηγορίες προϊόντων πέραν των συμβατικών (τοστ με κόρα), κατηγορία στην οποία όπως αναφέρθηκε τα PL έχουν εξαπλωθεί. Η διαφοροποίηση, η ποικιλία  και η άριστη ποιότητα των προϊόντων σε συνδυασμό με την ισχυρή παράδοση και ιστορικότητα της μάρκας μας στο ψωμί είναι οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους η εταιρία μας θα κινηθεί και ήδη έχουν ξεκινήσει να γίνονται επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.


~ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ~
Παράλληλα με την βιομηχανική δραστηριότητα, η αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε. δραστηριοποιείται και στο κλάδο τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Η εταιρεία κατά το α’ τρίμηνο του 2009 κατάφερε να βελτιώσει τα οικονομικά της μεγέθη σε επίπεδο κερδών μετά φόρων καταγράφοντας μια αύξηση 10,33% σε επίπεδο ομίλου, και 22,45% σε επίπεδο μητρικής εταιρείας. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 15,424 εκατ. ευρώ,  παράλληλα τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν 10,33% και διαμορφώθηκαν στα 602.535 χιλιάδες ευρώ, έναντι 546,408 το αντίστοιχο 2007. Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 12,556 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 2,15% ενώ τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν 22,45%.


~ ELBISCO ~
Σε εμπορική συμφωνία με την εταιρία Τσατσάκης ΑΕ που δραστηριοποιείται στα παραδοσιακά αρτοσκευάσματα προέβη η  Elbisco ABEE, όπου βάσει αυτής της συμφωνίας η Elbisco αναλαμβάνει την αποκλειστική διανομή των προϊόντων της πρώτης. Η ELBISCO ΑBEΕ, ως μέλος του Ομίλου ELBISCO Συμμετοχών ΑΕ προήλθε από τη συγχώνευση των  Ελληνική Εταιρεία Μπισκότων ΑΒΕΕ, Ν. Βοσινάκης ΑΒΕΕ, Αρτοβιομηχανία Elite ΑΕ και της ELBISCO Εμπορικής ΑΕ Διανομών Τροφίμων. Τα προϊόντα με το σήμα Αλλατίνη, καθώς επίσης και τα σήματα Elite, Κρις Κρις, Βοσινάκη και Forma, ανήκουν στην ELBISCO ΑΒΕΕ. Η ELBISCO ΑΕ συμμετέχει πλειοψηφικά στις εταιρείες ELBISCO ABEE και ZITO LUKS AD SKOPJE, με μικρό ποσοστό στη Χανόγλου ΑΕ, ενώ, µέσω της θυγατρικής της ELBISCO ΑΒΕΕ, συμμετέχει στη Μόρνος ΑΕ και στην ΕΒΓΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.


ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΣΝΑΚ, ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ


~ ΚΑΝΑΚΗΣ ~
Δραστηριοποιείται στον ειδικό χώρο της εμπορίας υλικών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού με τελικούς πελάτες τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, παρασκευαστές προϊόντων ζύμης, αρτοβιομηχανίες. Η εταιρεία στοχεύοντας στην επέκταση της σε όμορες γεωγραφικά αγορές υπέγραψε συμφωνία με τη βουλγαρική εταιρεία Alma Libre για την  διανομή των προϊόντων της στην αγορά της Βουλγαρίας. Η Κανάκης, παρά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις και να βελτιώσει την κερδοφορία της. Η καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας, που επιβεβαιώνεται και από την ύπαρξη ελάχιστου τραπεζικού δανεισμού δημιουργεί τις καλύτερες συνθήκες για συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των μεγεθών της.


~ CARDICO - KΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ ~
Με αναβαθμισμένες δυνατότητες παραγωγής και με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων, η εταιρεία Καρδασιλάρης - Cardico διαθέτει παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ αποτελεί από τους σημαντικότερους προμηθευτές μεγάλων Ευρωπαϊκών αλυσίδων supermarkets, καθώς επίσης χονδρεμπόρων και βιομηχανιών ζαχαροπλαστικής παγκοσμίως. Η προϊοντική της γκάμα περιλαμβάνει: ωμά, επεξεργασμένα, καραμελωμένα και σνακ προϊόντα.


 


LAURENT DEREUX - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, NESTLE ΕΛΛΑΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΡΙΣΗΣ


ΧΡΗΜΑ_Πείτε μας δύο λόγια για τη θέση και τις προοπτικές της Nestlé Ελλάς.
LAURENT DEREUX_Η Nestlé είναι η μεγαλύτερη εταιρεία Διατροφής, Υγείας και Ευεξίας στον κόσμο. Ο Όμιλος Nestlé είναι παρών στην Ελλάδα εδώ και πάνω από 100 χρόνια και σήμερα λειτουργεί 4 εργοστάσια, ενώ απασχολεί πάνω από 1000 εργαζόμενους και έχει κύκλο εργασιών που πλησιάζει τα 600 εκατ. ευρώ. Η Nestlé έχει δεσμευτεί να αναβαθμίσει την διατροφική αξία των προϊόντων της μέσα από την έρευνα και την καινοτομία, παρέχοντας έτσι προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές. Η Nestlé στην Ελλάδα εφαρμόζει αυτήν την στρατηγική σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων που διαθέτει στην ελληνική αγορά : προϊόντα διατροφής για βρέφη και παιδιά, φυσικό μεταλλικό νερό, προϊόντα για επαγγελματική εστίαση, παγωτά, σοκολάτες και σοκολατοειδή και προϊόντα για την φροντίδα κατοικίδιων ζώων. O Nescafe Frappe, τα παγωτά Boss και Nirvana, ζεστά ροφήματα όπως ο Nescafe, ο καφές Buondi και  το Le Chocolat, ο ελληνικός καφές Λουμίδης, το Nesquik, οι σοκολάτες Crunch και Kit Kat, τα δημητριακά πρωινού και οι μπάρες Cheerios και Fitness, το βρεφικό γάλα ΝΑΝ, τα γάλατα για βρέφη και μικρά παιδιά Neslac και Junior και οι βρεφικές τροφές σε βαζάκια είναι από τα πιο γνωστά σήματα στην Ελληνική αγορά.


Χ_Πόσο σας επηρεάζει η παγκόσμια οικονομική κρίση;
L.D._Μια παγκόσμια οικονομική κρίση αυτής της έκτασης και δριμύτητας δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την ελληνική οικονομία. Όπως οι περισσότεροι τομείς, έτσι και η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον με μεγαλύτερες προκλήσεις. Εμείς στην Nestlé, για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, επιδιώκουμε να παρέχουμε στους καταναλωτές μας προϊόντα με ποιότητα και διατροφική αξία ανώτερες των ανταγωνιστών μας. Οι καταναλωτές είναι πλέον πιο συνειδητοί και πιο προσεκτικοί με τα χρήματα που διαθέτουν για αγορές. Πιστεύουμε ότι αν επιτύχουμε να τους προσφέρουμε προϊόντα που τους είναι οικεία, με δυνατές μάρκες και σταθερή ποιότητα, που δίνουν πραγματική αξία στα χρήματά τους, βγαίνουμε από την κρίση πιο ισχυροί από πριν.


 


ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


~ ΣΕΛΟΝΤΑ ~
Με 44 μονάδες εκτροφής  και 40.000 τόνους παραγωγικής δυναμικότητας φρέσκου ψαριού να διοχετεύονται παγκοσμίως  η Σελόντα αποτελεί παράδειγμα μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Ο όμιλος στα μέσα της κορύφωσης της κρίσης του κλάδου εφάρμοσε πολιτική μείωσης εξόδων μέχρι και 20%, παράλληλα εφάρμοσε πρόγραμμα μείωσης κόστους παραγωγής, διατηρώντας υψηλά αποθέματα λόγω της πολιτικής της μη πώλησης σε χαμηλές τιμές και της μεταγενέστερης αύξησης των τιμών των προϊόντων της.


~ ΝΗΡΕΑΣ ~
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 στη Χίο με σκοπό τη δημιουργία μονάδων αναπαραγωγής – καλλιέργειας ιχθύων, τη μεταποίηση, την παραγωγή ιχθυοτροφών και την εμπορία των προϊόντων αυτών. Μέσω επενδύσεων και εξαγορών,  η εταιρεία εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα Τσιπούρας και Λαβρακίου σε πάνω από 35 χώρες.  Ο όμιλος είναι πλήρως καθετοποιημένος με μονάδες παραγωγής και εμπορίας γόνου, ιχθύων, ιχθυοτροφών, μεταποιημένων ιχθυηρών και εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας διαθέτοντας παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, την Τουρκία, και στην Ισπανία.


~ ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ~
Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης διακρίνονται μετά από την πρόσφατη διεύρυνση της ΔΙΑΣ στο 7,56% στο Ισπανικό fund  BPA FONS S.A. ενώ, πρόσφατα η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του 48% της Κλειδαράς Family. Η Δίας κατά το α’ τρίμηνο 2009 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων και βελτίωση λειτουργικού περιθωρίου κέρδους.


~ INTERFISH ~
Βασική δραστηριότητα της Interfish AE είναι η εκτροφή μεσογειακών ειδών θαλασσινών ψαριών με τη μέθοδο των πλωτών Ιχθυοκλωβών, η παραγωγή γόνου σε χερσαίες εγκαταστάσεις ιχθυογεννητικού σταθμού για τα είδη ψαριών, καθώς και η διάθεση και εμπορία αυτών. Η εταιρεία  Interfish Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ και η Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕ, με τις από 31/12/2008 αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δια απορρόφησης της πρώτης Interfish AE από την δεύτερη.


~ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ~
Ανήκει στην κατηγορία της πρωτογενούς παραγωγής με κύρια δραστηριότητα τη δημιουργία ιχθυοπαραγωγικών σταθμών, ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων όπως και την εμπορία και η εξαγωγή ιχθυών και άλλων σχετικών προϊόντων.  Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας προέρχεται από την πώληση γόνου που παράγεται στον ιχθυογεννητικό σταθμό και κυρίως από την πώληση έτοιμων προϊόντων  που αφορούν κυρίως την τσιπούρα και το λαβράκι.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ


~ ΚΡΕΚΑ ~
H Κρέκα ΑΕ είναι η μεγαλύτερη παραγωγική και εμπoρική εταιρία κρέατoς στην Eλλάδα. Τα κύρια προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία είναι βοοειδή, χοιρινά και αμνοερίφια,οι δε, πωλήσεις της πραγματoπoιoύνται κυρίως μέσω χoνδρικoύ εμπoρίoυ. Tα πρoϊόντα της εταιρείας διατίθενται είτε απ' ευθείας από τα σφαγεία, είτε μετά την τυπoπoίησή τoυς στις εγκαταστάσεις μεταφέρονται με ιδιόκτητα φορτηγά – ψυγεία. Mέσω αυτoύ τoυ δικτύου πωλήσεων, η εταιρία διακινεί περίπου 3.000 τόνoυς νωπoύ μoσχαρίσιoυ κρέατoς, 300 τόνους εγχώριου χοιρινού κρέατος και περισσότερα απο 50.000 τεμάχια αμνοεριφίων εγχώριας παραγωγής, ετησίως.


~ ΝΙΚΑΣ ~
Η Nίκας, έχοντας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, παρακολουθεί τις διατροφικές τάσεις που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο και ανταποκρίνεται με ευελιξία στις διαφοροποιημένες ανάγκες και προτιμήσεις του σύγχρονου καταναλωτή. Στοχεύοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης, ο όμιλος επικεντρώθηκε στον εξορθολογισμό της γκάμας των προϊόντων ζύμης, επωνύμων τυριών και της κατηγορίας του φρέσκου κρέατος, βελτιώνοντας το μικτό περιθώριο κέρδους, ενισχύοντας τα μερίδια του στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας στην ελληνική αγορά για το α’ τρίμηνο του 2009 κατά 1,6%. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ στο α’ τρίμηνο του 2009 σημείωσε κάμψη 5,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2008.


~ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ~
Έχοντας δημιουργήσει αλλαντικά με υγιεινά υλικά, ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ με ισχυρό όνομα δραστηριοποιείται πλέον επιτυχώς στην αγορά της Αμερικής ενώ υπέγραψε συμφωνία με την Ισπανική αλλαντοβιομηχανία Argal υπό μορφή joint venture. H Marketing Director της Creta Farm, κα Τζελίνα Κουκουμέλη αναφέρει σε συνέντευξη της στο ΧΡΗΜΑ τις προοπτικές που διαγράφονται στην αγορά τροφίμων και τις τρόπους εξόδου από την οικονομική δυσπραγία.


 


ΤΖΕΛΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗ - MARKETING DIRECTOR, CRETA FARM
ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ


ΧΡΗΜΑ_Ποιες οι προοπτικές για την αγορά και για την εταιρία σας;
ΤΖΕΛΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗ_Οι επιλογές των καταναλωτών αποκαλύπτουν τη στροφή τους σε έναν υγιεινότερο τρόπο διατροφής καθώς επίσης και την αυξανόμενη ανάγκη για τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας και άριστων ποιοτικών προδιαγραφών.
Δεδομένου ότι τα διαφοροποιημένα προϊόντα συγκεντρώνουν την προτίμηση του καταναλωτικού κοινού εστιάζουμε στην προσφορά καινοτόμων αλλά και γευστικών διατροφικών προτάσεων οι οποίες πάνω από όλα δεν επιβαρύνουν την υγεία μας και δεν υστερούν σε γεύση.  Τα περιθώρια εξέλιξης στον κλάδο τροφίμων είναι μεγάλα, όταν έχεις να προσφέρεις μια διαφορετική πρόταση στην αγορά, η οποία είναι και ποιοτική. Αυτό τουλάχιστον έχουν δείξει τα ευοίωνα σημάδια από τη δραστηριοποίηση της εταιρίας στην απαιτητική αγορά της Αμερικής και από την αποδοχή που έλαβαν τα προϊόντα μας στην αγορά της Ισπανίας. Η παγκόσμια καινοτομία, πατέντα των αλλαντικών Eν Ελλάδι, συνδυασμός άπαχου εκλεκτού κρέατος με εξαιρετικό παρθένο κρητικό ελαιόλαδο καθώς και η πάγια αρχή της Creta Farm να χρησιμοποιεί πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας διενεργώντας αυστηρούς ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, είναι τα όπλα με τα οποία η Creta Farm θα συνεχίσει τις επεκτατικές κινήσεις της σε νέες αγορές αυξάνοντας το μερίδιό της.


Χ_Πώς αντιμετωπίζετε την οικονομική ύφεση;
ΤΖ.Κ._Η δική μας απάντηση στην κρίση βασίζεται καταρχήν, στην εμμονή μας στην υψηλή ποιότητα και στην διαφορετικότητα των προϊόντων μας και κατά δεύτερον, στην εντατικοποίηση του προωθητικού μας πλάνου με στόχο να είμαστε ακόμη πιο προσιτοί σε όλους τους καταναλωτές. Σε περιόδους  οικονομικής δυσπραγίας, αποδεικνύονται δυνατές οι εταιρίες εκείνες που προσφέρουν ποιοτικά, πρωτοποριακά και καινοτόμα προϊόντα με πρόσθετο όφελος για το καταναλωτικό κοινό σε κάθε επίπεδο. Τα προϊόντα μας εστιάζουν στο να καλύπτουν τη σύγχρονη προτίμηση των καταναλωτών σε υγιεινές και παράλληλα γευστικές διατροφικές επιλογές, το οποίο είναι μία ισχυρή τάση. Αυτό ακριβώς είναι και το εισιτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας μας και την επέκταση μας στις νέες αγορές του εξωτερικού που στοχεύουμε.


 


ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ


~ VIVARTIA ~
H Vivartia ΑΕ προήλθε από την απορρόφηση από τη ΔΕΛΤΑ Συμμετοχών των εταιρειών ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος, Chipita, GOODY΄S και Γενική Τροφίμων - Μπάρμπα Στάθης, ενώ πλέον ανήκει στον όμιλο Marfin Investment Group (MIG). Η Vivartia ΑΕ από πρόσφατες μετρήσεις που έγιναν φαίνεται να χάνει το 30% του μεριδίου από το παστεριωμένο γάλα ενώ με στόχο την ανάκτηση των χαμένων μεριδίων, ο όμιλος δρομολογεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 150 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία και παράλληλα μελετά το ενδεχόμενο να απορροφήσει ο όμιλος MIG την Vivartia Συμμετοχών που θα προκύψει από το «σπάσιμο» των κλάδων του ομίλου.


~ DANONE HELLAS ~
Από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων στο κόσμο και Νο 1 παγκοσμίως στα φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα, με 53 εργοστάσια γαλακτοκομικών προϊόντων σε πάνω από 90 χώρες και με πωλήσεις 15.2 δις ευρώ παγκοσμίως, η Danone με την επωνυμία Danone Γαλακτοκομικά Προϊόντα ΑΕ διαθέτει στην Ελλάδα προβιοτικά επιδόρπια και ροφήματα γιαουρτιού. Ο νέος Managing Director της Danone Greece SA, κ. Benoit De-Lavarene σε μια συνέντευξη για την πορεία της Danone στην ελληνική αγορά μιλά για τα «δυνατά χαρτιά» της εταιρείας ενώ μεταξύ των άλλων αναφέρει τους παράγοντες διαμόρφωσης τιμών των γαλακτοκομικών προϊόντων και τις πρόσφατες συνεργασίες που έχει συνάψει η Danone.


BENOIT de-LAVARENE - MANAGING DIRECTOR DANONE HELLAS
«ΔΥΝΑΤΟ ΧΑΡΤΙ» ΤΟ ACTIVIA


ΧΡΗΜΑ_Πείτε δύο λόγια για την πορεία της Danone στην ελληνική αγορά.
BENOIT de-LAVARENE_Η Danone Γαλακτοκομικά Προϊόντα ΑΕ λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρία από το Μάιο του 2005. Με μία επιτυχημένη παρουσίαση και συνεχή ανάπτυξη στην ελληνική αγορά, προσαρμόζει στα ελληνικά δεδομένα τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία 90 χρόνων. Είναι υπεύθυνη για την παραγωγή και τις υψηλές πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων, όπως το Actimel, Activia & ACTIVIA Κάθε Στιγμή, Danonino και Danette, τα οποία την έχουν οδηγήσει στην κορυφή της αγοράς. Το Activia κατέχει τη 2η θέση στην ελληνική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, σημειώνοντας εντυπωσιακή ανάπτυξη από τότε που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2007. Το 2008 αποτέλεσε εξαιρετική χρονιά για την επιχειρηματική παρουσία της Danone στην ελληνική αγορά, σημειώνοντας πωλήσεις που ανήλθαν στα 25,5 εκατ. ευρώ (σε σχέση με 18,3 εκατ ευρώ το 2007), μια αύξηση της τάξης του 40%, ενώ για το 2009 αναμένουμε διψήφιο ποσοστό αύξησης των πωλήσεων. Η Danone συνεχίζει την πορεία αυτή παρουσιάζοντας στην ελληνική αγορά νέα προϊόντα, όπως το Activia Κάθε Στιγμή, που διατίθεται με λιγότερο από 50 λεπτά.


Χ_Ποιο από τα brand names θεωρείτε πιο δυνατό;
B.d-L._Το ACTIVIA αποτελεί το «δυνατό χαρτί» της Danone και ανήκει σε μία νέα γενιά γαλακτοκομικών προϊόντων με προβιοτικές καλλιέργειες. Έχει υπέροχη γεύση και είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι συμβάλλει στη ρύθμιση της λειτουργίας του εντέρου με φυσικό τρόπο. Είναι το μοναδικό γιαούρτι που διαθέτει κλινικές μελέτες για το τελικό προϊόν, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ρυθμίζει αποτελεσματικά τη λειτουργία του εντέρου, επιτυγχάνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα στις 14 ημέρες καθημερινής κατανάλωσης. Παράλληλα όμως, όπως παρουσιάζουν οι κλινικές μελέτες, πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 4 εβδομάδες.


Χ_Το τελευταίο διάστημα παίζεται ένα «παιχνίδι τιμών». Προφανώς, με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς;
B.d-L._Πράγματι, η ελληνική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων είναι ένας άκρως ανταγωνιστικός κλάδος. Η Danone όπως πάντα εστιάζει στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ιδανικά προσαρμοσμένη στην ελληνική γεύση, επενδύοντας στην καινοτομία θρεπτικών και προσιτά λειτουργικών τροφίμων, τα οποία προάγουν την υγεία και μία ισορροπημένη διατροφή. Βασικός άξονας της στρατηγικής μας είναι η μείωση των τιμών σε συνδυασμό με την εκπαίδευση των καταναλωτών για τα πολύτιμα οφέλη των προϊόντων μας.
Με το δυναμικό λανσάρισμα του ACTIVIA Κάθε Στιγμή προσφέρουμε στους Έλληνες καταναλωτές όλα τα οφέλη του Activia σε μία πιο ελαφριά γεύση και σύνθεση, με μόνο μισό ευρώ ανά τεμάχιο!


Χ_ Πώς περάσαμε από τις διαδοχικές ανατιμήσεις στο ρεύμα πτώσης των τιμών;
B.d-L._Οι περισσότερες από τις αυξήσεις των τιμών συνδέονται με την παγκόσμια διακύμανση του κόστους των πρώτων υλών και συσκευασιών. Οι πρόσφατες μειώσεις παγκοσμίως του κόστους των καυσίμων, του γάλακτος ή των φρούτων, κυρίως συνδέονται με μια ισχυρή πτώση της ζήτησης που έχει οδηγήσει σε αυτή τη νέα προοπτική. Αυτό φανερώνει το κατά πόσο η διατήρηση των καλύτερων τιμών για μια καλύτερη προσφορά είναι το κλειδί για την αύξηση της κατανάλωσης. Όμως, η τιμή από μόνη της δεν σημαίνει κάτι. Οι αξίες της Danone βασίζονται στο εάν ο καταναλωτής παίρνει αυτό που πληρώνει. Επειδή η χαμηλή τιμή δεν σημαίνει και κακή ποιότητα, η Danone θέλει να προσφέρει στον καταναλωτή την καλύτερη αντιστοιχία ποιότητας/ τιμής, με το λανσάρισμα του ACTIVIA Κάθε Στιγμή να αποτελεί πρόσφατο παράδειγμα της στρατηγικής αυτής.


Χ_Συνήψατε συμφωνία με την Lifepharma για ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας της Κύπρου. Ποιος είναι ο στόχος της συνεργασίας;
B.d-L._Η DANONE έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία στην Κύπρο με την εταιρία Lifepharma, μέλος του ομίλου εταιριών ΜΣ Ιακωβίδης – MSJ Group. Ο σκοπός της συνεργασίας εκτείνεται στο χώρο του ιατρικού μάρκετινγκ όπου η Lifepharma παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και πληροφορίες στην ιατρική κοινότητα, βάσει της πολυετούς εμπειρίας της στη φαρμακευτική βιομηχανία της Κύπρου, καθιστώντας την απαραίτητο συνεργάτη της Danone. Η Danone Γαλακτοκομικά Προϊόντα στην Κύπρο δραστηριοποιείται από την 1η Μαρτίου 2008 έχοντας σαν διανομέα την εταιρία Γ. & Ι. Κεσές γαλακτοκομικά προϊόντα Λ.Τ.Δ. Μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας της έχει καταφέρει να καταλάβει μερίδιο αγοράς (στα γαλακτοκομικά προϊόντα εξαιρουμένου του φρέσκου γάλακτος) 10%.και μεικτό τζίρο 2,4 εκατ ευρώ το 2008. Σήμερα, η Danone διαθέτει στην κυπριακή αγορά τα ίδια προϊόντα με την ελληνική: Activia, Actimel, το Danonino και Danette.


 


~ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ~
Συνεισφέροντας σημαντικά στην οικονομία της Βορείου Ελλάδος, η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ διαθέτει φρέσκα προϊόντα γάλακτος από το 1994. Μειωμένα κατά 64,94 % ήταν τα καθαρά κέρδη της Εβροφάρμα στο α΄ τρίμηνο και ανήλθαν σε 27 χιλ.. ευρώ έναντι 77 χιλ. ευρώ το 2008, ενώ ανοδικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών για το α τρίμηνο 2009 σε ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο. Σε εταιρικό επίπεδο ο κύκλος εργασιών ανέρχεται στα 6.879 χιλ. ευρώ έναντι 6,322 χιλ. ευρώ το 2008 αυξημένος κατά 8,81 %. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 1,086 εκατ. ευρώ έναντι 1,138 το 2008. Σε επίπεδο Ομίλου ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο 6.886χιλ. ευρώ έναντι 6.271 χιλ. ευρώ το 2008 αυξημένα κατά 9,81 %.


~ ΚΡΙ ΚΡΙ ~
Με παράδοση από το 1954, η ΚΡΙ-ΚΡΙ δραστηριοποιείται στην παραγωγή φρέσκων γαλλακτοκομικών προϊόντων ενώ από το 1996 διαθέτει το δικό της εμπορικό δίκτυο στην Αθήνα. Η ΚΡΙ-ΚΡΙ για το α’ τρίμηνο 2009 ανακοίνωσε αύξηση των εταιρικών της πωλήσεων κατά 3,9%. Βελτίωση επήλθε και στα μεγέθη της εταιρικής κερδοφορίας, με τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) να παρουσιάζουν άνοδο 8,7%, αγγίζοντας τα 1.402 χιλ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ενισχύονται σε 731 χιλ. Ευρώ, έναντι 691 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.


ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΩΝ


~ COCA-COLA 3E ~
Ανάμεσα στις 250 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου βρίσκεται η ελληνική Coca-Cola 3E, η οποία το 2007 κατάφερε να κατακτήσει την 87η θέση κατάταξης από την 91η που βρίσκονταν, σημειώνοντας πωλήσεις 8,8 δισ. δολάρια και αύξηση 15,1% σε σχέση με το 2006. Η Coca-Cola 3Ε είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές προϊόντων της Ελλάδας με μια σειρά που περιλαμβάνει έτοιμα μη αλκοολούχα ποτά, ανθρακούχα αναψυκτικά, χυμούς, νερά, αναψυκτικά, ενώ με συνέπεια προωθεί στη Βιώσιμη Ανάπτυξη στοχεύοντας στη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση αλλά και για την κοινωνία.


~ ΕΨΑ ~
Με μακρά παράδοση από το 1924 και με σημαντικό σταθμό για την ιστορία της εταιρείας το 1936, όταν η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος γίνεται ιδιοκτήτης της εταιρείας, η ΕΨΑ απέσπασε βραβεία από διάφορες εκδηλώσεις αλλά και σημαντικό μερίδιο από τις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Ο κ. Παναγιώτης Μίλης, Διευθυντής Marketing της εταιρείας δίνει απαντήσεις σχετικά με την πορείας της εταιρείας στην αγορά, τα προϊόντα της και το δίκτυο διανομής της.


 


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΛΗΣ - ΔΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING, ΕΨΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


ΧΡΗΜΑ_Πείτε μας δύο λόγια για τη θέση και τις προοπτικές της ΕΨΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΛΗΣ_Η νέα χρονιά με την «τηλεοπτικά πολλαπλασιαζόμενη» εικόνα της παγκόσμιας ύφεσης δείχνει, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, μάλλον μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Η απάντηση στην ύφεση είναι τα ισχυρά brand names και εδώ είμαστε σε καλή θέση. Η ΕΨΑ έχει οικοδομήσει από χρόνια στο μυαλό του καταναλωτή τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά και τα προϊόντα μας έχουν ήδη positioning που τα ξεχωρίζει από τα άλλα προϊόντα του κλάδου.


Χ_Πώς γίνεται η διανομή των προϊόντων σας;
Π.Μ._Τα προϊόντα μας διατίθονται σε όλη την Ελλάδα ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, μέσω των κατά τόπους αντιπροσώπων. Επιπλέον έχουν επιτευχθεί και απευθείας στρατηγικές επιχειρηματικές συμφωνίες με την τοποθέτηση των προϊόντων μας σε μεγάλες «αλυσίδες» πώλησης τροφίμων πανελλαδικά. Επίσης, η ΕΨΑ εξάγει και στο εξωτερικό, σε χώρες όπως είναι Αυστραλία, Αμερική, Κύπρο, Γερμανία. Τελευταία μεγάλη επιτυχία είναι η αποκλειστική συνεργασία με την Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ ΑΕΕ. που διαχειρίζεται στην Ελλάδα τη μάρκα Starbucks.  Έτσι ο καταναλωτής μπορεί να βρει στα Starbucks, Ελλάδας, Κύπρου και των Βαλκανίων αναψυκτικά ΕΨΑ!


Χ_Πόσο επηρεάζεται το μερίδιά σας από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας;
Π.Μ._Το μερίδιο που κατέχουν στην αγορά τα προϊόντα private label και οι αλυσίδες hard discount είναι αλήθεια ότι όλο και αυξάνεται. Έτσι αυτό που ουσιαστικά συμβάλει στη διατήρηση του καταναλωτικού κοινού σε μια συγκεκριμένη μάρκα είναι η σχέση που έχουν χτίσει μεταξύ τους. Οι καταναλωτές της ΕΨΑ επεκτείνονται σε όλο το ηλικιακό φάσμα και έχουν διάφορα κοινωνικά/οικονομικά χαρακτηριστικά. Το κοινό σημείο που έχουν είναι ότι συνειδητά ΕΨΑχνουν για καλύτερης ποιότητας τρόφιμα. Επηρεάζονται πολύ λιγότερο από τη μαζική διαφήμιση.


Χ_Σχεδιάζετε νέες επενδύσεις;
Π.Μ._Πλάνο επενδύσεων ύψους 6 εκατ. ευρώ έχει αρχίσει ήδη να υλοποιεί η ΕΨΑ. Πέρυσι η ΕΨΑ άλλαξε ριζικά τη συσκευασία στο ΡΕΤ κάνοντας για ακόμα μια φορά πρωτοτυπία στην αγορά. Το δε νέο μας Πράσινο Τσάι με Ρόδι είναι το πρώτο πράσινο τσάι με ρόδι στην Ελλάδα. Θέλοντας να ικανοποιήσουμε ακόμα περισσότερους καταναλωτές κυκλοφορήσαμε στην αγορά πριν λίγες ημέρες τη συσκευασία ΡΕΤ 330ml για τη λεμονάδα και την πορτοκαλάδα με και χωρίς ανθρακικό.  Τα μελλοντικά σχέδια μας είναι η περαιτέρω επέκταση και ανάπτυξη της εταιρίας μας στην εθνική αγορά.


 


~ ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ~
Η ΛΟΥΞ  αποτελεί την  μεγαλύτερη εταιρία αναψυκτικών της Δυτικής Ελλάδας και τη τρίτη σε μερίδιο αγοράς πανελλαδικά, ενώ διαθέτει ιδιόκτητο στόλο φορτηγών και εκτενές δίκτυο διανομής. Να υπογραμμιστεί ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές προς Γερμανία, Καναδά, Αλβανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Ν. Κορέα, Κύπρο, Μ. Βρετανία, και Νησιά Μαγγιοτ.


ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ


~ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ~
Ο όμιλος εταιριών Μπουτάρη δραστηριοποιείται στην αγορά του κρασιού, της μπύρας & του εμφιαλωμένου νερού, παράλληλα είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων κάποιων από τους μεγαλύτερους οίκους κρασιών & μπύρας διεθνώς όπως: Scottish & Newcastle (Σκωτία, μπύρα), Carlsberg (Δανία, Μπύρα), η Guinness-UDV (Μεγάλη Βρετανία, μπύρα), Αntinori (Ιταλία, κρασιά), Montes (Χιλή, κρασιά), Gallo (ΗΠΑ, κρασιά), Veuve Clicquot Ponsardin (Γαλλία, σαμπάνια), και Krug (Γαλλία, σαμπάνια). Η εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. μητρική εταιρία του Ομίλου Μπουτάρη, είναι εταιρεία συμμετοχών & επενδύσεων,  με σκοπό την απόκτηση μετοχών ανωνύμων εταιριών και εν γένει η συμμετοχή σε επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο τα τρόφιμα και τα ποτά, την εκμετάλλευση ακινήτων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών:


~ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ~
Το Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, με τον διακριτικό τίτλο Chateau Julia, ιδρύθηκε το 1992 στην Αδριανή Δράμας και καλλιεργεί σήμερα περίπου 2.200 περίπου στρέμματα.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ...ΥΦΕΣΗ: ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ... ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2009
ΑΡΘΡΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ... ΧΑΜΟΓΕΛΑ
BANKING MONEY CONFERENCE 2009
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΡΕΥΝΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY: ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site