Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2009 - Τεύχος 354                              

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΖΙΡΟ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ


Η κάμψη της ζήτησης και των τιμών των πρώτων υλών έδωσε την ευκαιρία στις εταιρίες να κινηθούν περισσότερο με βάση τα αποθέματα τους εξοικονομώντας κεφάλαιο κίνησης μειώνοντας έτσι ένα μέρος από τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό τους.

Από τον Μάκη Αποστόλου


Για πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό, τα σημάδια στον κλάδο του Λιανεμπορίου είναι ανησυχητικά από πλευράς τζίρου, δείγμα της οικονομικής κρίσης η οποία έχει αρχίσει να αποτυπώνεται στους ισολογισμούς των κορυφαίων ομίλων του κλάδου. Όπως φάνηκε στο α’ τρίμηνο του 2009, ούτε οι χειμερινές εκπτώσεις που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο κατάφεραν να αναπληρώσουν τις πωλήσεις που χάθηκαν το Δεκέμβριο στην χριστουγεννιάτικη περίοδο όταν στις κυριότερες πόλεις της επικράτειας υπήρχε κοινωνική αναταραχή.
«Αυτό σημαίνει», σύμφωνα με τον υπεύθυνο επενδυτικής στρατηγικής της «Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ» Μάνο Χατζηδάκη «ότι ένα μεγάλο μέρος των αποθεμάτων (stock) παραμένει ακόμα στις αποθήκες, είναι εκτός σεζόν ή έχει ξεκινήσει η φθορά της τεχνολογικής απαξίωσης. Στην καλύτερη περίπτωση οι εταιρίες που θα κουβαλήσουν αυξημένα αποθέματα φέτος θα αντιμετωπίσουν υψηλό κόστος κεφαλαίου κίνησης ή θα υποχρεωθούν να “σκοτώσουν” το εμπόρευμά τους συμπιέζοντας τα περιθώριά τους. Κάτι τέτοιο παρατηρήθηκε πολύ έντονα στις αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ενώ στον κλάδο ένδυσης παρατηρούνται συνεχείς προσφορές και εκπτώσεις μετά την περίοδο του Πάσχα.»
Ωστόσο, η μείωση του τζίρου έφερε αντιμέτωπες τις εταιρίες με βασικές ανελαστικές δαπάνες που εξυπηρετούν τον βασικό πυρήνα δραστηριότητας των εταιριών, δαπάνες δηλαδή όπως ενοίκια, μισθοί, μηχανήματα, συντήρηση μηχανημάτων, μηχανογράφηση. Ήδη οι πρώτες κινήσεις που έλαβαν και λαμβάνουν χώρα είχαν ακριβώς αυτό το σκοπό: την μείωση των σταθερών εξόδων με το κλείσιμο θυγατρικών χαμηλής απόδοσης, την απόλυση πλεονάζοντος προσωπικού, την πώληση μη λειτουργικών παγίων, τον περιορισμό των δαπανών προώθησης. Από την άλλη πλευρά η κάμψη της ζήτησης και των τιμών των πρώτων υλών έδωσε την ευκαιρία στις εταιρίες να κινηθούν περισσότερο με βάση τα αποθέματα τους εξοικονομώντας κεφάλαιο κίνησης μειώνοντας έτσι ένα μέρος από τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό τους.
Στο Λιανεμπόριο, τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα των εισηγμένων επιβεβαίωσαν την αρνητική τάση που είχε αρχίσει να διαφαίνεται από τα τέλη του περασμένου έτους: ο τζίρος αυξήθηκε οριακά (+1,8%), τα EBITDA μειώθηκαν σε ποσοστό 2,6%, η καθαρή κερδοφορία υποχώρησε κατά 5,7%, ενώ κάθετη ήταν και η πτώση των περιθωρίων κέρδους.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Στην ουσία, μοναδικό θετικό στοιχείο που είχαν να αντιπαρατάξουν οι εταιρίες του κλάδου απέναντι στις δυσμενείς συνθήκες ζήτησης που είχαν διαμορφωθεί στην οικονομία, τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και τη σημαντική αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους, ήταν η προσεκτική διαχείριση που είχε ακολουθηθεί σε επίπεδο αποθεμάτων.
Συνολικά, σημαντική επιδείνωση εμφανίζουν τα μεγέθη των super market, με τα περιθώρια λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας να διαμορφώνονται σε αρνητικό έδαφος φαινόμενο το οποίο έχει να παρατηρηθεί αρκετά χρόνια στον κλάδο. Μικτά αποτελέσματα για τις εταιρίες ένδυσης (Βάρδας, Sprider, Intersport Ομίλου Φουρλή), κοινό στοιχείο των οποίων αποτελεί η συρρίκνωση του περιθωρίου καθαρής κερδοφορίας κάτω του 5%.
Τέλος, δυσοίωνη είναι και η εικόνα των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, η πλειονότητα των οποίων εμφανίζει μείωση του κύκλου εργασιών (~ 15%) και συρρίκνωση των EBITDA (~ 40%), με τη σημαντική μείωση των περιθωρίων κερδοφορίας να αντικατοπτρίζει πέραν του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος και τις έντονες συνθήκες ανταγωνισμού του κλάδου, κατάσταση η οποία δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο προσεχές διάστημα.
Σε επίπεδο εταιριών, οι αναλυτές της «Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ» ξεχωρίζουν τη διατήρηση του ρυθμού αύξησης των μεγεθών και των περιθωρίων κέρδους για τη Folli-Follie και τη Jumbo, μολονότι τα περιθώρια στο α’ τρίμηνο του έτους κυμάνθηκαν σε παρόμοια των εκτιμήσεων επίπεδα κι ενώ οι προβλέψεις για τις επόμενες χρήσεις δεν ενθουσίασαν.


ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
Στα αρνητικά του α’ τριμήνου επισημαίνονται μεταξύ άλλων:
- η μείωση των πωλήσεων λιανικής (11,3%) και χονδρικής (14%) για την Ατλάντικ,
- η παγίωση της πτωτικής τάσης των μεγεθών της Πλαίσιο (γεγονός το οποίο δικαιολογείται εν μέρει από την επιθετική τιμολογιακή πολιτική που επιθυμεί να διατηρήσει ο όμιλος, προκειμένου να κυνηγήσει την αύξηση του μεριδίου αγοράς εν µέσω κρίσης),
- η επιδείνωση των μεγεθών της Vivere χωρίς αυτή να οφείλεται σε αρνητική επίπτωση που προέρχεται από τις διακοπείσες δραστηριότητες του ομίλου (Virgin Megastores),
- η διαμόρφωση των αποθεμάτων της Sprider σε δυσανάλογα για τις συνθήκες ζήτησης επίπεδα (+20,8% στα 57,9 εκατ. ευρώ), γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε εκτεταμένης διάρκειας πολιτική προσφορών και το οποίο «αμαυρώνει» μερικώς τη θετική εικόνα που δημιουργεί η εξέλιξη των οικονομικών της αποτελεσμάτων (κύκλος εργασιών +31,5%, EBITDA +55,3% και καθαρά κέρδη +14%),
- οι αρνητικές ταμειακές ροές για ΚΑΕ (-13,9 εκατ. ευρώ) και Ηλεκτρονική Αθηνών (-17,2 εκ. ευρώ) λόγω αύξησης των αποθεµάτων (+12,5% στα 175,6 εκατ. ευρώ) και ανόδου των µη-τραπεζικών υποχρεώσεων (+ 2.326,28% στα 27,3 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα.
- Τέλος, οι αναλυτές της χρηματιστηριακής εφιστούν την προσοχή στην εικόνα αποσύνθεσης που εμφανίζουν οι οικονομικές καταστάσεις των εταιριών ηλεκτρονικών ειδών και πιο συγκεκριμένα της Εικόνα-Ήχος, της Multirama και, κυρίως της Microland.


ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ
ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΟ 2008
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ


Η ελληνική αγορά εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των πολυεθνικών οίκων ένδυσης.
Πτώση της τάξης του 34,6% παρουσίασαν τα κέρδη 190 εμπορικών επιχειρήσεων στον κλάδο ένδυσης - υπόδησης κατά την περυσινή χρήση, ενώ την ίδια χρονιά οι πωλήσεις τους ενισχύθηκαν σε ποσοστό μόλις 4,2%. Αυτό προκύπτει από μεγάλη πανελλαδική έρευνα της Statbank, στην οποία επισημαίνεται ότι οι πωλήσεις ανήλθαν σε 4,4 δισ. ευρώ από 4,2 δισ. το 2007, ενώ τα τα συνολικά τους κέρδη μειώθηκαν από 335,7 εκατ. ευρώ το 2007 σε 211,9 εκατ. ευρώ το 2008. Οι επιχειρήσεις του δείγματος εργάστηκαν με ένα μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους 4,8%.
Η κεφαλαιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων κινήθηκε σε καθοδική πορεία καθώς τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν με ένα ρυθμό 4,9% ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις με ρυθμό 9,6%. Παρ’ όλα αυτά η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια θεωρείται υγιής.
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Statbank, η καθίζηση των επιδόσεων του κλάδου οδηγεί τους εκπροσώπους των κλαδικών φορέων να υπογραμμίζουν την ανάγκη εφαρμογής μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ένδυσης το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να προληφθεί η πλήρης κατάρρευση τομέων με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.
Ενδεικτικά από αυτή την άποψη είναι τα στοιχεία που αφορούν τις εξαγωγικές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου 2009. Σύμφωνα με αυτά, το πρώτο τρίμηνο του 2009 καταγράφεται πτώση 23% στην ένδυση και 21% στην κλωστοϋφαντουργία. Παράλληλα, πτώση τζίρου που κυμαίνεται μεταξύ 10%-20% καταγράφουν το πρώτο τετράμηνο του 2009 οι περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά.
Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγικές επιδόσεις του 2008 αυτές μειώθηκαν  κατά 14,1% (από 912 εκατ. ευρώ το 2007 υποχώρησαν σε 785 εκατ. ευρώ το 2008). Αντίθετα, οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο κατά 7,2% και διαμορφώθηκαν σε 2,1 δισ. ευρώ έναντι 1,96 δισ. ευρώ το 2007.


ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
H BSB, που δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας από τις αρχές της δεκαετίας του 80, διανύοντας τα τελευταία χρόνια μια εντυπωσιακή εξελισσόμενη και ανοδική πορεία, που την καθιστά ως την πρώτη σε μέγεθος εταιρία του γυναικείου pret-a-porter στη χώρα μας. Σήμερα, η BSB διαθέτει ένα πολυπληθές δίκτυο καταστημάτων  στην Ελλάδα (εταιρικά καταστήματα, shop in shop και franchise) και  στο εξωτερικό ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελβετία, την Ιρλανδία και το Βέλγιο. Η επιχείρηση που διευθύνεται από τον κ. Βασ. Μπιθαρά αύξησε την κερδοφορία της κατά 17% για να προσεγγίσει τα 2,5 εκατ. ευρώ.
Η Staff αποτελεί μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία η οποία ενώ ιδρύθηκε το 1992 διαθέτει σήμερα ένα αξιόπιστο δίκτυο καταστημάτων σε 9 χώρες. Η επιχείρηση αυτή που διευθύνεται από τον κ. Ιωάννη  Δημοβέλη εργάζεται με ένα υψηλό περιθώριο κέρδους (17,5%) ενώ εμφανίζει κερδοφορία που προσεγγίζει τα 5,8 εκατ. ευρώ.
Στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν οι εταιρίες Attrativo, Lapin House, Minerva, Bluepoint, Alouette, Toi&Moi και Mandarino. Η τελευταία εμφάνισε ραγδαία ανάπτυξη κερδοφορίας. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εταιρίες που είχαν μείωση κερδών.
Στον εμπορικό τομέα τις  πρώτες θέσεις (από άποψη τζίρου κατέλαβαν οι επιχειρήσεις Notos Com, Zara, Sprider, Αττικά Πολυκαταστήματα, Λεμονής, Elmec Sport, Φωκάς, Adidas Hellas, Glou, Puma Hellas, Bershka, Φάννυ, Shop & Trade, Βάρδας, Καρούζος, Ridenco, Diesel Ηellas, Παγώνη, Pull & Bear, Calin, Fashion Box Hellas (Replay), Louis Vuitton και Sarkk (Tommy Hilfiger).


ΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Από τα πολυκαταστήματα, τα Notos Com εμφάνισαν υψηλές πωλήσεις της τάξεως των 310 εκατ. ευρώ που όμως συνοδεύτηκε από αισθητή μείωση κερδών. Από τα πολυκαταστήματα, τα Sprider εμφάνισαν κέρδη 18,4 εκατ. ευρώ, τα Notos 11 εκατ. ευρώ, τα Zara 7,8 εκατ. ευρώ και τα Αττικά Πολυκαταστήματα 5,9 εκατ. ευρώ.
Η εταιρία Λεμονής, κατόρθωσε μέσα σε μια περίοδο δυσπραγίας να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 13% υπερβαίνοντας τα 101 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υπόδησης, αντιπροσωπεύοντας σημαντικές φίρμες του εξωτερικού παρά την κάμψη στην κερδοφορία της εμφάνισε κέρδη που προσέγγισαν τα 7 εκατ. ευρώ.
Η Elmec Sport εμφάνισε θεαματική αύξηση τζίρου προσεγγίζοντας τα 100 εκατ. ευρώ. Η Elmec Sport, δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο του λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου. Στο χώρο του λιανεμπορίου, πέραν των 145 σημείων πώλησης που λειτουργούν σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Μολδαβία, ο Όμιλος λειτουργεί το πολυκατάστημα ''attica, the department store'' καθώς και το νέο attica, εντός του εμπορικού κέντρου Golden Hall. Επίσης λειτουργεί δύο εκπτωτικά πολυκαταστήματα, το Factory Outlet στην οδό Πειραιώς και το Factory Outlet Airport στο εμπορικό πάρκο του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών. Οι δραστηριότητες του Ομίλου στο χώρο του λιανεμπορίου εκτείνονται σε επιφάνεια 93.000 τ.μ. Πέραν των πολυκαταστημάτων εν λειτουργία, ο Όμιλος έχει στην κατοχή του και ανακατασκευάζει το κτίριο του Μινιόν καθώς και ένα κτίριο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, προοριζόμενα για πολυκαταστήματα. Ο Όμιλος Εταιριών της Elmec Sport, ανήκει στα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών KAE τα οποία με την σειρά τους ανήκουν στον Όμιλο Εταιριών της Folli-Follie.
Σταθερά ανοδική πορεία ακολουθούν οι πωλήσεις της Puma Hellas, εταιρίας στην οποία ο όμιλος Glou συμμετέχει με ποσοστό 44%. Το γκρουπ που ανήκει στην οικογένεια Γλου, δραστηριοποιείται στον χώρο ένδυσης και αθλητικών ειδών μέσω 12 καναλιών διάθεσης προϊόντων εκ των οποίων τα οκτώ ανήκουν κατά 100% στον όμιλο και τα τέσσερα στην Puma Hellas. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν  20 ιδιόκτητα και  21 franchise Glou Stores.  Ο όμιλος Glou διαθέτει στην αγορά τα σήματα Quicksilver, Reporter και Gotcha μέσω δικτύου 600 συνεργαζόμενων σημείων πώλησης στην Ελλάδα ενώ τα Puma διανέμονται μέσω ενός δικτύου 800 σημείων πώλησης.
Ιδιαίτερα θετική εμφανίζεται η πορεία της εταιρίας Παγώνη που εκπροσωπεί σημαντικά ονόματα της διεθνούς μόδας. Η εταιρία αύξησε κατά 47% τα καθαρά της κέρδη φτάνοντας τα 4,5 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση διαχειρίζεται τζίρο που φθάνει τα 37,5 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις της Fashion Box Hellas που μετά από αύξηση 9% προσέγγισαν τα 31 εκατ. ευρώ. Η Fashion Box Hellas, που διευθύνεται από τον κ. Κων/νο Τσουβελεκάκη, αντιπροσωπεύει τον ιταλικό πολυεθνικό κολοσσό Replay εμφανίζοντας τα τελευταία χρόνια συνεχή ανοδική πορεία.
Η ελληνική αγορά εξακολουθεί ωστόσο να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των πολυεθνικών οίκων ένδυσης. Χαρακτηριστικό δείγμα είναι ο όμιλος Tommy Hilfiger ο οποίος διεθνώς εμφανίζει καθαρές πωλήσεις 1,6 δισ. ευρώ (αυξήθηκαν κατά 21%). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) είναι αξίας ίσης με εκείνα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ανέρχονται σε 270 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και ΠΓΔΜ, το σήμα διανέμεται από την εταιρία Sarkk ABEE, μέσω ενός δικτύου 18 καταστημάτων Tommy Hilfiger, 26 shop-in-shop σε πολυκαταστήματα και πολλών άλλων επιλεγμένων καταστημάτων.


JACQUES BRAULT
ΝΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
FNAC ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Πάνω από 2 εκατ. πελάτες έχει εξυπηρετήσει η Fnac στην Ελλάδα, ενώ τα εγγεγραμμένα μέλη της σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2008, φθάνοντας τα 25.000.


Με τη δημιουργία νέων καταστημάτων στην Αθήνα καθώς και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, σκοπεύει ο γαλλικός κολοσσός Fnac να ενισχύσει τα μερίδια αγοράς στην Ελλάδα, όπως επισημαίνει σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «ΧΡΗΜΑ», ο γενικός διευθυντής της Fnac Ελλάδας κ. Jacques Brault. Η αρχή θα γίνει από το Μοναστηράκι, όπου αναμένεται να λειτουργήσει το νέο κατάστημα της εταιρίας στα τέλη του 2009 και θα ακολουθήσουν Πειραιώς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο.


ΧΡΗΜΑ_Πώς αντιμετώπισε η Fnac τη διεθνή οικονομική κρίση; Ποια είναι η εικόνα του α' πενταμήνου στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος;
JACQUES BRAULT_Η οικονομική κατάσταση που επικρατεί διεθνώς, σαφώς επηρεάζει την κατανάλωση, ιδίως των προϊόντων που δεν είναι πρώτης ανάγκης. Στο κλίμα αυτό η Fnac αντιστέκεται καλά. Στην Ελλάδα στην αρχή του χρόνου παρατηρήθηκε μια ελαφριά πτώση σε σχέση με το 2008, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλύτερο σημείο σε σχέση με τις προβλέψεις μας και κερδίζουμε μερίδια αγοράς. Σε αυτό μας στηρίζει μια πελατεία Fnac, που δίνει έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών και που είναι ιδιαίτερη πιστή στην επιλογή των καταστημάτων μας για τις αγορές της.


Χ_Στην Ελλάδα, πώς κρίνετε την πορεία της εταιρίας έως τώρα; Ποιοι είναι οι τομείς που υστερείτε και ποιοι αυτοί που έχετε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη;
J.B._Η ελληνική αγορά είναι μια πολύ δυναμική αγορά, με απαιτητικούς και πολύ καλά πληροφορημένους καταναλωτές. Η  μέχρι σήμερα πορεία μας δείχνει ότι το concept της Fnac ταιριάζει στο αθηναϊκό κοινό. Ο έλληνας καταναλωτής είναι ανοιχτός και σε μια διαφορετική προσέγγιση του λιανικού εμπορίου. Αυτό που προσφέρουμε, αφ’ ενός η συνύπαρξη πολιτιστικών και τεχνολογικών αγαθών και αφ’ ετέρου η ποιότητα στην επιλογή και στις υπηρεσίες, φαίνεται ότι ταιριάζει στην αγορά. Επιπλέον, ειδικά τώρα που διανύουμε μια περίοδο κρίσης, ο κόσμος αναζητά μεγαλύτερη ασφάλεια στις αγορές του και αυτό είναι κάτι που βρίσκεται στην καρδιά του concept της Fnac. Με τη στρατηγική αυτή θα συνεχίσουμε, με πρώτο γνώμονα τον καταναλωτή, να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του και είμαστε αρκετά ευέλικτοι να ανταποκριθούμε άμεσα.
Αξίζει να πούμε ότι τα δύο καταστήματα Fnac στην Αθήνα, Μαρούσι και Γλυφάδα, έχουν αγκαλιαστεί από το κοινό τους. Σήμερα, ο αριθμός των επισκεπτών της Fnac ξεπερνά τα 2 εκατ. πελάτες, ενώ τα εγγεγραμμένα μέλη σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2008, φτάνοντας τις 25.000. Όσον αφορά τους τομείς δραστηριότητάς μας δεν θεωρώ ότι υστερούμε σε κάποιον από αυτούς. Υπάρχει μια δομική πτώση σε ολόκληρη της αγορά της μουσικής, η οποία επηρεάζεται ακόμα περισσότερο από την κρίση. Οι νέες τεχνολογίες, το software και τα videogames είναι τομείς που δείχνουν μια ιδιαίτερη δυναμική και ανάπτυξη στη Fnac.


Χ_Ποια είναι τα σχέδια που έχετε θέσει για το άμεσο μέλλον;
J.B._Να λανσάρουμε κάποιες νέες υπηρεσίες και νέα προνόμια για τα μέλη μας. Είναι σχέδια τα οποία στοχεύουμε να υλοποιήσουμε εντός του φθινοπώρου. Επίσης έχουμε πολλά project για το 2010 και το 2011, τα οποία θα ανακοινώσουμε σύντομα.


Χ_Αναφορικά με το δίκτυο, πρόσφατα ανακοινώσατε ότι θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος του 2009 ένα νέο κατάστημα στο Μοναστηράκι. Τι θα πρέπει να περιμένουν οι Έλληνες καταναλωτές από αυτό;
J.B._Μετά από δύο καταστήματα στο Μαρούσι και τη Γλυφάδα, η Fnac του κέντρου γίνεται πραγματικότητα. Το Μοναστηράκι είναι ένα πολύ καλό σημείο για εμάς, γιατί ταιριάζει στη φιλοσοφία μας. Μια περιοχή που αναβαθμίζεται, που εκφράζει το νέο πνεύμα της πόλης, τα νεανικά στέκια, τον παλμό της αθηναϊκής ζωής, στον ιδανικό συνδυασμό με την ιστορία της πόλης και την παραδοσιακή εμπορική δραστηριότητα.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Fnac Μοναστηράκι θα προσφέρει μια σύγχρονη, μοντέρνα και άνετη αγοραστική εμπειρία, στους κατοίκους, τους εργαζόμενους αλλά και τους τουρίστες της Αθήνας. Η Fnac Μοναστηράκι θα είναι ένας πολυχώρος ελεύθερης πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και τα πολιτιστικά αγαθά, με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη, αλλά και ένα σημείο αναφοράς όπου θα αναπτύσσεται μια διαδραστική σχέση του κοινού με τον πολιτισμό, μέσα από τις σχεδόν καθημερινές εκδηλώσεις του Forum.


Χ_Σε ποια άλλα μέρη της Ελλάδας σκέφτεστε να αναπτυχθείτε; Τι ύψους επενδύσεις θα αφορούν;
J.B._Στην ελληνική αγορά, στοχεύουμε στη δημιουργία 8-10 πολυκαταστημάτων πολιτιστικών και τεχνολογικών αγαθών, εκ των οποίων τα 4-6 στην Αθήνα και τα υπόλοιπα στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Σε κάθε περιοχή, βασική προϋπόθεση είναι να βρίσκουμε το κατάλληλο σημείο και το κατάλληλο κτίριο, καθώς οι προδιαγραφές μας είναι πολύ συγκεκριμένες, βάσει της φιλοσοφίας μας, και φυσικά δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανοίγουμε καταστήματα απλά για να έχουμε μεγάλο δίκτυο. Μια μέση επένδυση είναι περίπου 3-4 εκατ. ευρώ ανά κατάστημα.


ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΥΝΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ L’ OREAL


Ο κλάδος των Καλλυντικών είναι ένας από  τους λίγους που δεν επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή κρίση, κάτι το οποίο το έχουμε δει και σε ανάλογες περιστάσεις στο παρελθόν.
Σταθεροποιητικά κινούνται οι πωλήσεις της L’ Oreal Greece τους τελευταίους μήνες, δείχνοντας ότι η ελληνική εταιρία αντιμετωπίζει με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες τη γενικότερη οικονομική κρίση. Όπως σημειώνει σε συνέντευξη του στο «ΧΡΗΜΑ» ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, γενικός διευθυντής κλάδου καταναλωτικών προϊόντων της L΄ Oreal, «παρατηρείται κάποια κάμψη στην εγχώρια αγορά καλλυντικών, ωστόσο δεν είναι ανησυχητική καθώς δεν είναι σε διψήφια επίπεδα». Ο κ. Παπαχρήστου στέκεται στην συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής της L’Oreal, επέτειος η οποία «γιορτάζεται» στη χώρα μας με πολλά δώρα και προσφορές για τους πελάτες και καταναλωτές της εταιρίας.


ΧΡΗΜΑ_Η διεθνής οικονομική κρίση, η οποία έχει αποτυπωθεί και στην Ελλάδα,
έχει αγγίξει και την εταιρία σας;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ_Ασφαλώς και μας έχει αγγίξει, ωστόσο εμείς βλέπουμε και στην κρίση ότι υπάρχουν ευκαιρίες. Κρίσεις άλλωστε, υπήρχαν, μεγαλύτερες ή μικρότερες, και στο παρελθόν ωστόσο δεν ήρθε η καταστροφή του κόσμου. Σκεφθείτε ότι η ανθρωπότητα γνώρισε παγκόσμιους πολέμους, όμως οι οικονομίες ξαναπήραν τα πάνω τους. Ο κλάδος των Καλλυντικών είναι ένας από  τους λίγους που δεν επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή κρίση, κάτι το οποίο το έχουμε δει και σε παλαιότερες κρίσεις. Να σημειώσω χαρακτηριστικά ότι μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, οι πωλήσεις κραγιόν και make up στις ΗΠΑ εκτοξεύθηκαν, γιατί οι άνθρωποι σε τέτοιες στιγμές αναζητούν κάποιες «χαραμάδες» ευχαρίστησης και καλής διάθεσης, τις οποίες προσφέρουν τα καλλυντικά.


Χ_Ποια είναι η εικόνα στην Ελλάδα;
Γ.Π._Στην Ελλάδα ο κλάδος βρίσκεται σε αρνητικό πρόσημο, αλλά όχι με διψήφιους ρυθμούς υποχώρησης. Δεν οφείλεται μόνο στην γενικότερη κρίση, αλλά σε μεγάλο βαθμό το προκάλεσαν οι ίδιες οι εταιρίες. Για παράδειγμα, ορισμένα προϊόντα όπως οι βαφές μαλλιών, οι κρέμες προσώπου δεν έχουν μείωση, αντίθετα μείωση παρουσιάζουν κάποιες πιο μαζικές κατηγορίες όπως είναι π.χ. τα σαμπουάν, τα προϊόντα styling κ.ά., στην προσπάθειά μας να σταματήσουμε την πτώση, κάνουμε υπερβολή στα promotions. Αρκετοί καταναλωτές έχουν συνηθίσει να παίρνουν δώρο, πολλές φορές, τα σαμπουάν, οπότε «δεν μπαίνουν στον κόπο» να τα αγοράσουν.


Χ_Πώς διαμορφώνεται η σημερινή κατάσταση στον εγχώριο κλάδο καλλυντικών;
Γ.Π._Οι βασικοί μας ανταγωνιστές είναι 5-6 ισχυροί παγκόσμιοι παίκτες Δεν υπάρχουν δραματικές ανακατατάξεις, αφού πρόκειται για εταιρίες με μεγάλη ιστορία που δεν είναι εύκολο να κλονιστούν από μία οικονομική κρίση. Αντίθετα μάλιστα, φροντίζουν κάθε χρόνο να δυναμώνουν ολοένα περισσότερο με εξαγορές. Κάθε χρονιά είναι σαν να γίνεται ένα... πρωτάθλημα. Εμείς τα τελευταία χρόνια είμαστε σίγουρα στο... βάθρο των νικητών. Σε ό,τι αφορά στα κανάλια διανομής, σημαντικότερα θεωρούνται τα εξειδικευμένα  καταστήματα όπως π.χ. τα Hondos, Galerie de Beaute, κ.ά., καθώς επίσης και τα σούπερ μάρκετ, τα κομμωτήρια, τα φαρμακεία και η door to door προώθηση.


Χ_Έχετε αλλάξει στρατηγική λόγω κρίσης;
Γ.Π._Για έναν ηγέτη όπως είναι η L' Oreal θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ η προσαρμογή κάθε φορά στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην αγορά. Σίγουρα έχουμε προσαρμόσει την στρατηγική προκειμένου να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την κρίση. Προτιμούμε να βελτιώσουμε τους τρόπους ανάπτυξης των προϊόντων μας και όχι να περικόψουμε δαπάνες όπως είναι η διαφημιστική προβολή, η μείωση προσωπικού, οι επενδύσεις στα καταστήματα των πελατών μας κ.ά. Απλά προβαίνουμε σε περικοπές δαπανών οι οποίες δεν είναι και απολύτως απαραίτητες αυτή την εποχή. Η «μητρική» εταιρία, έχοντας και καλύτερη εικόνα από δεκάδες άλλες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, μας δίνει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες και ακολουθούμε.


Χ_Πού «χτυπάτε» τον ανταγωνισμό;
Γ.Π._Η «μητρική» εταιρία μας δίνει ένα portfolio επιλογών, κάποιες εκ των οποίων διαλέγουμε να εφαρμόσουμε, ανάλογα με τις ανάγκες και της ελληνικής αγοράς. Το θέμα είναι να διαλέξεις τα καλύτερα και να τα εφαρμόσεις σωστά στην ελληνική αγορά. Άλλωστε ένα ισχυρό brand δεν αρκεί από μόνο του για να πουληθεί ένα προϊόν. Η L' Oreal δίνει μεγάλη έμφαση στην ποιότητα και τη διαφοροποίηση των προϊόντων της. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια  για την άριστη ποιότητα στις καλύτερες δυνατές τιμές. Δουλεύουν 3.000 ερευνητές για την παραγωγή νέων προϊόντων, ενώ η εταιρία καταθέτει περίπου 650 νέες πατέντες κάθε χρόνο. Στον τομέα των δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη, η L’ Oreal επενδύει το υψηλότερο κονδύλι από οποιαδήποτε άλλη εταιρία στον κλάδο των καλλυντικών.


Χ_Τι σημαίνει για εσάς η συμπλήρωση 100 ετών λειτουργίας της L'Oreal;
Γ.Π._Κυρίως νοιώθουμε χαρά και ικανοποίηση καθώς δεν υπάρχουν και πολλές εταιρίες που φθάνουν να γιορτάζουν τα 100 χρόνια ζωής. Από την άλλη αισθανόμαστε μεγάλη ευθύνη για να λειτουργήσουμε με την ίδια επιτυχία τα επόμενα... 100 χρόνια. Άλλωστε, όλοι εμείς που εργαζόμαστε στη L' Oreal δεν βλέπουμε το 2009 ως το τέλος μιας εποχής, αλλά ως την απαρχή μιας νέας.


Χ_Και πώς το… «γιορτάζετε» στην Ελλάδα;
Γ.Π._Εμείς κάνουμε ήδη έναν... συνεορτασμό με τους πελάτες μας και τους καταναλωτές, στα καταστήματα υπάρχουν γιορτές ομορφιάς με ανεπανάληπτες προσφορές, «προσφορές... αιώνα» θα έλεγα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύουμε τον κόσμο στα προϊόντα της L' Oreal. Το κλίμα που επικρατεί στις εκδηλώσεις αυτές είναι αντίθετο από το κλίμα... μιζέριας που μας κατακλύζει το τελευταίο διάστημα, λόγω της κρίσης.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ...ΥΦΕΣΗ: ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ... ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2009
ΑΡΘΡΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ... ΧΑΜΟΓΕΛΑ
BANKING MONEY CONFERENCE 2009
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΡΕΥΝΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY: ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site